Euro: en dan nu ‘all in’

De verklaringen van de G7 en van Merkel-Sarkozy, plus de bereidheid van de ECB om dubieus Italiaans en Spaans staatspapier op te kopen moesten even rust brengen op de obligatiemarkt. Maar hoe nu verder met de Europese schuldencrisis?

Als het aan de PIIGS en aan de financiële wereld ligt is de volgende stap die moet worden gezet een uitbreiding van het Europese noodfonds. Dit fonds heeft momenteel – inclusief het aandeel van het IMF – een omvang van 750 miljard. Eerst werd gesproken over een verdubbeling, maar de laatste tijd – sinds Spanje en Italië steeds meer onder vuur komen te liggen – circuleren bedragen van 2000 en zelfs 3000 miljard.

Afschrikking

De Amerikaanse econoom Melvyn Krauss (Stanford), voorstander van zo’n uitbreiding, legt in de NRC van 3 augustus uit wat de achterliggende gedachte is. Hij ziet een analogie met de Amerikaanse afschrikkingsstrategie tijdens de Koude Oorlog. Het bezit van enorme aantallen kernwapens was de beste manier om het gebruik ervan te voorkomen. Het vergrote noodfonds zal als het ware ons kernwapenarsenaal vormen, zodat speculanten het uit hun hoofd laten om hun pijlen te richten op obligaties van zwakke eurolanden. Het fonds hoeft dus eigenlijk nooit te worden ingezet en de garanties die de eurolanden hebben afgegeven leiden nooit tot betalingen door deze landen. Kan het mooier?

Blufpoker

Zo’n vergroot noodfonds heeft iets weg van blufpoker. We gaan all in, in de hoop dat onze medespelers – de financiële markten – niet callen. Maar als het toch fout gaat dan zijn we ongelofelijk de klos. Wat zou dit bijvoorbeeld voor Nederland betekenen?

Nederland participeert voor 5,7 procent in het noodfonds. We nemen aan dat dit ook voor het vergrote fonds geldt en we zien even af van de complicatie dat nu een deel van onze bijdrage via het IMF en via de EC loopt. 5,7 procent van 3000 miljard is ongeveer170 miljard, dat is rond 30 procent van ons BBP. Als we het potje poker verliezen en de afgegeven garanties moeten worden omgezet in cash, dan stijgt onze staatsschuld in één klap tot 95 procent van het BBP.

Voor Duitsland, dat nu een hogere staatsschuldquote heeft dan Nederland, zou een soortgelijke rekensom uitkomen boven de 110 procent van het BBP en dat staat gelijk aan bijna failliet. Geen wonder dat onze oosterburen vooralsnog niet echt warm lopen voor deze oplossingsrichting. De opvatting van Angela Merkels financiële experts dat Italië ‘too big to bail’ is, welke opvatting zaterdag naar buiten kwam, moet in dit licht worden bezien.

Garanties

Een fonds geschraagd door garanties ten bedrage van 3000 miljard lijkt op het oog groot genoeg om de dreiging van een aanval van de financiële markten op Spanje en Italië af te wenden. Maar effectief zijn die garanties kleiner dan nominaal. Immers, veel van de deelnemende landen zijn al de facto failliet of balanceren op het randje van faillissement. Garanties van de PIIGS kunnen we natuurlijk helemaal niet serieus nemen, maar ook die van Frankrijk en België lijken niet erg solide. Een en ander komt de credible threat die van het fonds moet uitgaan niet ten goede en vergroot de kans dat de financiële markten toch tot de aanval zullen overgaan. Dit maakt het pokerspel voor de sterkere eurolanden (met name Duitsland, Finland, Oostenrijk en Nederland) te meer tot een hachelijke onderneming.

Druk

De druk op de onwillige Duitsers zal ongetwijfeld flink worden opgevoerd. De media in de PIIGS en bladen als The Economist laten zich hierbij niet onbetuigd en gaan bij het bespelen van de Duitse sentimenten ‘vol op het orgel’.

Het Italiaanse La Republica ziet het zo:

Alle wissen was die einzige Medizin ist, die den Euro und Europa retten kann. Aber Angela Merkels Deutschland verweigert die Therapie. [Vrij vertaald: Het medicijn is bekend, maar het Duitsland onder Merkel weigert de therapie toe te passen]

Het deftige Le Monde heeft zijn emoties nauwelijks in bedwang:

Deutschland bietet ein irritierendes Bild für seine Nachbarn, vor allem Frankreich. Sogar die Deutschen fragen sich, wie eine so schwache und zerstrittene Regierung wie die Merkels solche wirtschaftlichen Erfolge einfahren kann. [Vrij vertaald: Duitsland ergert zijn buren, en dan vooral Frankrijk. Hoe is het mogelijk dat onder zo’n zwakke regering als die van Merkel zulke economische successen worden geboekt?]

Een Spaanse krant haalt zowel de erfenis van Helmut Kohl als de D-Mark van stal:

Kohl hat allen Grund zu fürchten, dass sein Traum von einem starken Deutschland in einem geeinten Europa untergeht. Wir haben heute ein nationalistisches Deutschland […en over Angela Merkel:] Sie denkt mehr an die alte deutsche Mark als an den Euro

Een andere Spaanse krant is heel concreet. Geld moet er komen, veel geld, 2,5 biljoen. En Duitsland moet het meeste betalen:

Die Märkte wollen mehr als edle Erklärungen. Sie wollen Geld, viel Geld. Etwa 2,5 Billionen Euro. Soviel sollte der europäische Rettungsschirm wiegen. Der Hauptzahler Deutschland würde für 682 Milliarden bürgen.

Maar, aldus dezelfde krant, meedoen aan zo’n onderneming zou voor Bondskanselier Merkel gelijk staan aan politieke zelfmoord:

Sofern sie nicht politischen Selbstmord begehen will, ist es unvorstellbar, dass Merkel je mit solch einem Vorschlag vor den Bundestag tritt. Nicht für diese Summe, und auch nicht für eine kleinere.

Reken maar dat de bekwame Franse diplomaten intussen druk bezig zijn Merkel c.s. rijp te maken voor een ommezwaai. Mocht het zover komen dat Duitsland all in gaat, dan zullen premier Rutte en Jan Kees ongetwijfeld meedoen en onze resterende kredietwaardigheid op de pokertafel smijten.

Zo’n partijtje blufpoker zou ons weleens duurder kunnen komen te staan dan het alternatief, te weten: herstructureren van schulden en opsplitsing van de eurozone. Dit ondanks de apocalyptische beelden die belanghebbenden (eurocraten, bankensector) van laatstgenoemd scenario plegen te schetsen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. tipo

  In het FD staat: ( http://fd.nl/economie-politiek/585784-1108/cpb-overweegt-crisisscenario )

  “Ook minister van Financiën Jan Kees de
  Jager bereidt Nederland voor op slechtere overheidsfinanciën als de
  schuldencrisis niet wordt opgelost.”

  Punt 1: de schuldencrisis kan niet worden opgelost op de huidige manier.

   

  “In een brief aan de Tweede Kamer
  schrijft hij dat er begrotingsgevolgen kleven aan de Europese
  schuldencrisis.”

  punt 2: Dit klopt. Er moet 1,4 miljard/jaar extra bezuinigd worden en incidenteel een afboeking van een nader te bepalen percentage van 51,8 miljard Euro. Dat de bailouts gevolgen voor de Rijksbegroting hadden, werd overigens eerder nog ontkent door Rutte tov Wilders dus heeft hij de Tweede Kamer verkeerd ingelicht.

   

  “Een mogelijke verhoging van het Europese noodfonds EFSF ziet De Jager
  niet als ‘panacee’ of alternatief voor orde op zaken stellen door
  zwakkere eurolanden. ‘Een eventuele aanzienlijke verhoging van het EFSF
  kan via grotere uitstaande garanties ook gevolgen hebben voor de
  kredietwaardigheid van garanderende lidstaten’, waarschuwt de
  bewindsman. Met ‘garanderende lidstaten’ doelt De Jager onder meer op
  Nederland.”

   

  Prima, maar die vergroting van het noodfonds is via een omweg wel een feit sinds de ECB Italiaanse en Spaanse bonds koopt voor minstens 260 miljard, waar Nederland voor 14,8 miljard Euro extra garant voor staat. De Jager kan nu wel zeggen dat hij daar tegenstander van is, maar dan had hij de President van de Nederlandse Centrale Bank de opdracht moeten geven om een veto tegen deze ingreep in te dienen afgelopen weekend. De Jager heeft dat niet gedaan en is dus voorstander van het schenden van de no-bail-out-clausule en het aangaan van 14,8 miljard Euro aan extra garanties, terwijl hij weet dat het geen oplossing is. Waarom doet hij dat dan?

   

  Goed, het is nodig om tijd te winnen, maar tijd waarvoor? Voor een opslitsing van de Eurozone mag ik hopen, want De Jager beseft ondertussen hopelijk dat de Eurozone in de huidige vorm niet te redden is. Als De Jager dat nog steeds niet beseft, dan hebben we een fataal probleem. Dan moet Wilders een motie van wantrouwen indienen tegen Rutte en De Jager.

 2. tipo

  Wat kostte Griekenland ons ook al weer?

  5,7% van 209 miljard = 11,9 miljard Euro aan Nederlandse aansprakelijkheid. Dat is 1650,- Euro per Nederlandse belastingbetaler.

   

  Wat kost de huidige ESFS (het tijdelijke crisisfonds van 440 miljard) ons ook al weer? 25,1 miljard Euro aansprakelijkheid. Dat is 3480,- Euro per belastingbetaler.

   

  De aansprakelijkheid voor de Nederlandse belastingbetaler door de Eurocrisis ligt nu dus ergens tussen de 7180,- Euro en de 11.830,- Euro. Wat daar werkelijk van afgeschreven wordt, is onbekend. Er moet wel rente (2,7%) over deze garanties betaald worden door de Nederlandse belastingbetaler naar Nederlands tarief. Dat begint met 195,- a 320,- Euro per jaar aan rentelasten per belastingbetaler, maar wordt elk jaar iets meer.

   

  Landelijk stijgen de jaarlijkse rentelasten door de Eurocrisis en Transferunie: 1,4 miljard/ jaar tot 2,3 miljard/jaar. Incidenteel komen daar nog de kosten van kwijtscheldingen bovenop.

   

  Uitgangspunt is dat er 7,2 miljoen Nederlandse belastingbetalers zijn en de rente op de Nederlandse Staatsschuld 2,7% is en blijft.

 3. cmsuijkerbuijk

  En daar komt straks óók nog België bij en als die eenmaal dóór hebben, dat ze zo een lekker leventje hebben, want ze worden tóch wel van de ondergang gered, dan blijven ze op onze rug zitten en gaan er nooit meer van af.

  Ik heb het al eens eerder aangegeven: Zou het geen goed idee zijn, om massaal ons geld (Betaal- en spaarrekening) van de bank te halenn en zolang maar in een oude sok te bewaren?

  Kijken wat dan de reactie van de politiek is, die alles toch zo goed weet?

  En als we dan toch teruggeworpen worden naar de Middeleeuwen, dan ook maar met de bijbehorende martelingen en lijfstraffen (Kneukel-kneukel-grrrrrrrijnssssssssss)

 4. Karl Kraut

  Het keynesiaanse vod The Economist laat zijn ware aard dus weer eens zien. Elke bankidioot die je op tv ziet en hoort vindt dat inderdaad het noodfonds moet worden opgehoogd. Bende keynesiaanse uitvreters.

 5. Tom Hendrix

  Inderdaad, een grof schandaal!

  Laten de politici en beleidmakers zich diep gaan schamen, dat men dergelijke idiotie de europese en nederlandse burger door de strot wenst te duwen.

  Ik heb het al eerder gezegd, we hebben als nederland al een staatsdeficit van 396 miljard euro op onze nek, van zuigeling tot grijsaard, en nou komen ze ons dwingen om daar nog eens 170 miljard bij te doen.

  Alleen het gore idee al, zijn die gek geworden.

  We hebben dus nu al ieder voor zich een bedrag van plm. E.25.000,- op onze nek, en dan de omrekening van 170 miljard euro ook nog erbij, en ik dacht dat we ook nog eens 18 miljard moesten bezuinigen.

  Nee hoor, nu hebben we al een Griek op de rug, dadelijk nog een Italiaan een Fransoos en een Ier.

  Dat gaat gegarandeerd uitlopen op een geldelijke europese hernia.

 6. tipo

  Om de rentes in Italie en Spanje ongeveer 1,2% lager te houden mbv de ECB, levert een risico voor de Nederlandse belastingbetaler op van: 14,8 miljard a 48,5 miljard Euro. Dat is 2050,- a 6700,- per Nederlandse belastingbetaler aan aansprakelijkheid.

   

  “European Central Bank President Jean-
  Claude Trichet started buying Italian and Spanish assets today
  in his riskiest attempt yet to tame the sovereign debt crisis.

   

  260 miljard (14,8 miljard aan Nederlandse aansprakelijkheid) :

  “The ECB’s credibility unfortunately has taken a real
  battering and it is now at the mercy of governments,” said
  Tobias Blattner, a former ECB economist now at Daiwa Capital
  Markets Europe in London. He estimates the central bank will
  have to buy about 200 billion euros ($287 billion) of Italian
  bonds and 60 billion euros of Spanish securities to make an
  impact.


  850 miljard (48,5 miljard aan Nederlandse aansprakelijkheid):

  Jacques Cailloux, an economist at Royal Bank of Scotland
  Group Plc, said he expects the ECB to buy on average around 2.5
  billion euros of bonds a day, which would amount to about 600
  billion euros if maintained over a year. While the ECB may be
  playing for time until the EFSF is ready to take over bond
  purchases, between them they may be forced to hold “close to
  half of the traded Italian and Spanish debt, or around 850
  billion euros,” Cailloux said”

  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=syndmedia_news&sid=aV.KQfDPXw4I&refer=syndmedia%09%09%09

 7. MTB

  De staatsschuld van Frankrijk wordt vooralsnog nauwelijks besproken; deze ligt op dit moment op 85%.

   

  De franse economie draait al jaren matig, minder en minder produceren de Fransen producten die anderen willen hebben.

   

  Daarnaast heeft de franse staat geen voorzieningen voor AOW getroffen en kent Frankrijk niet of nauwelijks zoiets als pensioenfondsen.

   

  Als Duitsland al bijna failliet gaat aan het redden van de PIIGS; dan is Frankrijk zeker failliet.

   

  Ik ben benieuwd hoe verzuurd de verhoudingen raken binnen de EU als Duitsland zou weigeren failliet te gaan om de PIIGS + Frankrijk te redden.

   

  In het uiterste geval staan dan franse paratroopers op de linker rijnoever; in Joegoslavie had niemand in 1989 verwacht dat het oorlog zou worden….

 8. trias politica

  Wat er moet gebeuren is dat de eurozone wordt opgesplitst en afstand wordt genomen van de economisch principieel foute veronderstelling dat één muntunie voor landen met een ongelijke economische productiviteit, groei en begrotingsdiscipline ooit kan werken. Dat is onmogelijk. Tenzij je er één land van maakt, waarbij voor alle burgers gelijke rechten en plichten zijn, vooral op financieel (lees:fiscaal) vlak. Wie, zoals ik, dagelijks geconfronteerd wordt met de gigantische internationale verschillen in fiscaliteit tussen de lidstaten, die begrijpt dat dit nooit op korte termijn kan lukken. Dat kost jaaaaren.

   

  Dan komen we op het politieke aspect. De burgers uit de respectievelijke lidstaten willen hun eigen nationale staat behouden. Het nationalisme viert hoogtij, kijk maar naar de populariteit van het Eurovisie songfestival, om maar wat te noemen. Men hangt aan de eigen identiteit, de eigen cultuur en de eigen taal. Het is een illusie te menen dat dit zal gaan veranderen. Met andere woorden: de beoogde transferunie is gedoemd te mislukken.

   

  Dan kun je zoals Tipo aangaf wel keuzes gaan maken, maar dat blijft punaises poetsen en de kist vergeten en biedt dus geen structurele oplossing naar de toekomst toe. De enige juiste keuze is het openbreken van de eurozone waarbij landen met een vergelijkbare economische productiviteit en -groei samen bijeen kunnen komen.

 9. tipo

  De garanties die ik noemde, zijn reeds aangegaan en liggen
  op een bezuiniging op de Rijksbegroting elders te wachten. Die garanties zijn bij elkaar
  geeneens een redding van de Euro, maar slechts tijdswinst.

  Alleen al die tijdswinst kost ons (vanwege de gestegen rentelasten) onze publieke omroep +
  ontwikkelingssamenwerking. Die
  garanties om tijd te winnen gaan niet weg.

   

  De enig mogelijke keuze is dus: Opheffen OS+PO + Opbreken Eurozone in Nederland,
  Duitsland, Finland, Oostenrijk, Luxemburg, Tsjechie aan de ene kant en
  de rest aan de andere kant.

   

  Dan is de tijdswinst (en een deel van de kwijtscheldingen) budgetneutraal gekocht door OS en PO op te offeren en zal het opbreken van de Eurozone alsnog doorgang moeten vinden om ook op de langere termijn een duurzame Rijksbegroting te krijgen.

   

  Abusievelijk deed ik alsof de Euro in de huidige vorm gered zou zijn door de huidige maatregelen. Dat is natuurlijk flauwekul.

 10. Bear Market

  Dit Europees financieel wanbeleid lijkt inderdaad op blufpoker.

  Het vergroten van het noodfonds is niets anders dan het schuldenprobleem voor zich uitschuiven, dit omdat men niet eensgezind tot een echte ingreep durft te komen.

  Een oplossing in de zin dat het de Nederlandse burger geen meer geld kost is er niet meer helaas, te laat.

  Mogelijke scenario’s in het kort:

  1 Er worden een soort Europees ministerie van financiën opgetuigd en een Europees toezichthouder met vergaande bevoegdheden.

  Europa gaat rechtstreeks belasting heffen bij de (Nederlandse) burgers, er worden Europese staatsobligaties uitgegeven, boetes uitgedeeld aan landen die zich niet aan de begrotingsregels houden en tzt is er sprake van een Europese ‘staatsschuld’  die de noordelijke landen niet evenredig veroorzaakt hebben maar wel in gelijke mate met de zuidelijken voor mogen opdraaien.

  Dan is de muntunie voorlopig gered maar de economische groei en welvaart blijvend verlaagd.

  Dit is de vlucht naar voren, waar Brussel nu zijn kans schoon ziet om meer macht naar zich toe te trekken.

  2 Huidige Eurozone opsplitsen in Noord en Zuid. Daarvoor moet eerst de landenschulden gesaneerd worden. Dat kost Nederland vele miljarden, maar daarna kun je weer, deels afhankelijk van Duitsland weliswaar, eigen economisch en monetiair beleid gaan voeren.

  3 Zo door blijven modderen. Dan komen we in een diepere recessie dan die van 2009, waarbij ook relatief gezonde economieën als die van Nederland en Duitsland technisch failliet zijn. Tezamen met de schuldenproblematiek in de VS zal dit ook van grote invloed zijn op de BRIC landen en hun regio’s.

  Depressie, met alle onlusten en conflicten van dien. The Perfect Storm.

  Nouriel Roubini verwachtte hem in 2013, ik vrees reeds volgend jaar.  http://rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/27/Roubini-perfect-storm-wereldwijde-economie-in-2013.xml

   

 11. PB

  Volgens mij is het tijd dat mensen nu massaal hun vertegenwoordigers bellen in het parlement.

  Ze doen dit notabene tijdens de vakantie. Man wat een slim plan van ze. Je zag het gewoon aankomen. Waar kunnen we bellen?

   

   

 12. PB

  Ik zou heel graag willen dat er een dappere rechter op staat die hier tegen optreed. Zal het BverfG eindelijk opstaan. Het lijkt wel alsof de elites denken dat ze alles kunnen maken. Het is verblinding….

 13. Obomov

   

  According to a study of 775 fiat currencies by DollarDaze.org, there is no historical precedence for a fiat currency that has succeeded in holding its value. Twenty percent failed through hyperinflation, 21% were destroyed by war, 12% destroyed by independence, 24% were monetarily reformed, and 23% are still in circulation approaching one of the other outcomes.

   

  The average life expectancy for a fiat currency is 27 years, with the shortest life span being one month. Founded in 1694, the British pound Sterling is the oldest fiat currency in existence. At a ripe old age of 317 years it must be considered a highly successful fiat currency. However, success is relative. The British pound was defined as 12 ounces of silver, so it’s worth less than 1/200 or 0.5% of its original value. In other words, the most successful long standing currency in existence has lost 99.5% of its value.

  Given the undeniable track record of currencies, it is clear that on a long enough timeline the survival rate of all fiat currencies drops to zero.

   

  http://www.washingtonsblog.com/2011/08/average-life-expectancy-for-fiat.html

   

   

 14. Tom Hendrix

  Nu zijn we dus met lijf en ziel verkocht aan het POLITBUREAU van de opperste sowjet van de EU.

  Niets maar dan ook niets hebben we meer te vertellen, in ons eigen land en over ons eigen geld.

  We zijn als nederlandse en europese burgers verraden en verkocht, met name door de socialisten met hun waanidee van een verenigd europa.

  De EEG was meer dan voldoende geweest, de rest is ons gewoon door de strot geduwd.

  Het is een grote schande.

 15. Obomov

  Zoals we al wisten gaat de keuze tussen een paar landen failliet en iedereen failliet. En we kiezen voor: iedereen failliet. Jawel, en de ECB doet daar vrolijk aan mee door waardeloos staatspapier op te kopen. Vanzelfsprekend is dit niet de manier om de euro te redden. Dit is de manier om de euro to moes te knijpen. Wat overblijft is een continent van zombie-landen die tot in lengte van jaren bezig zullen zijn elkaars schulden af te betalen – als dat al mogelijk is want waar moet de groei vandaan komen – of alle opgebouwde vermogen weg inflateren, wat nogal risicovol kan zijn en de facto hetzelfde wurgende effect zal hebben.

   

  Ik stel voor dat we weigeren de euro nog langer te gebruiken. Deense kronen, Zwitserse Franken, alles behalve dit.

   

 16. jpCoen

  De stekker uit de ECB en de EURO  en anders stekker uit kabinet, onmiddellijk!

   

  En kom in opstand mensen, voor ons land!   zet alle druk op kabinet en PVV en laat ze nu kiezen voor vrijheid en onafhankelijkheid of voor eurofascisme en hoogverraad.

   

  Dat zijn we verplicht, aan onze voorouders die hun leven hebben gegeven en aan onze kinderen en kleinkinderen!

   

  Als de mensen in de Arabische landen in opstand durven te komen met gevaar voor eigen leven, dan hier zeker.

   

   

   “DE DRANG NAAR VRIJHEID VAN HET NEDERLANDSE VOLK EN ZIJN BEREIDHEID OM DIE VRIJHEID TOT ELKE PRIJS TE VERDEDIGEN”    is nu meer dan ooit van toepassing.

 17. PB

  Maar waar is de NEderlandse Pers. Het lijkt wel alsof het NOS Journaal en alle andere, behalve misschien nog de Volkskrant, in hun nopjes waren over deze misdadige handeling van de ECB. Voor een goede analyse moest men zijn bij de FAZ, alwaar!. http://www.faz.net/artikel/C30106/europaeische-zentralbank-im-dienst-der-politik-30481665.html

   

  Werkelijk de Nederlandse Pers is NIET te vertrouwen. Het zijn allemaal euroidealisten die hun droom willen uitleven…. over de rug van totale chaos. Idiote dromers zijn het. Sorry ik wordt er gewoon erg boos van…

 18. cmsuijkerbuijk

  Machteloze woede en frustratie!

 19. tipo

  Stel: we redden de Euro met de Franse slag, dan moet Rutte onmiddelijk (per 2012) de Publieke omroep en ontwikkelingshulp opheffen (blijft er nog een beetje noodfonds over zelfs). Dan is het redden van de Euro budgetneutraal en kan de PVV zelfs accoord gaan en moet het CDA even slikken, maar het is niet anders.

   

  Elke andere optie betekent een onnodige belastingverhoging of stijging van de Staatsschuld.

 20. Karl Kraut

  Dat hebben veel mensen al gedaan: hun geld omgezet in goud en zilver. Als de centrale bankrente verhoogd zou worden, begint de grootste depressie ooit. Dus die rente wordt niet verhoogd. En zo lang dat zo blijft, blijven dus de goud- en zilverprijzen stijgen.

   

  Vroeger haalden mensen hun geld, hun goud, uit de bank als ze het niet meer vertrouwden. De biljetten en de huidige munten zijn op zich niks waard. Het zijn tegoedbonnen, zolang je ze snel genoeg uitgeeft.

 21. François

  Iedereen weet dat de Duitsers dit nooit kunnen en willen doen. Dit is niet alleen absurd, maar alweer een vileine truuc om de fiscale en politiek unie erdoor te drukken. Frankrijk wil dat nu eenmaal (leest “De euro is het wapen in een lange oorlog”) en zal koste wat kost het ijzer (Merkel en daarna de Duitse burger) doorsmeden nu het lekker heet, verward en week begint te worden. En de Nederlandse burger? Ach, dat is «dommages collatéraux». 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.