Alstublieft geen nationalisme, maar patriottisme

Gister schreef Esther een stukje met de titel ‘Nationalisme is broodnodig’.  Ik zou dat willen aanpassen naar ‘Patriottisme is broodnodig.’

In tegenstelling tot nationalisme is patriottisme geen blinde liefde voor de status quo, maar eerder een kritische houding ten opzichte van het vaderland, voortkomend uit meegaandheid met het project dat dat vaderland in wezen is. Waarom is dat zo belangrijk?

Alexis de Tocqueville schrijft in zijn meesterwerk Democracy in America: ‘[T]here is nothing in the world but patriotism or religion that can make the universality of citizens advance for long toward the same goal.’ Het zal duidelijk zijn dat in het ontkerkelijkte en multireligieuze Nederland van de 21e eeuw we de samenbindende rol van religie moeten wegstrepen. Blijft dus over patriottisme.

Ook hedendaagse denkers benadrukken het belang van patriottisme. In Is Patriotism a Virtue? schrijft de Britse filosoof Alasdair MacIntyre dat patriottisme het fundament is van moraliteit. Hij gaat ervan uit dat een individu zich enkel binnen de gemeenschap kan ontwikkelen tot een morele actor: ‘[I] can only be a moral agent because we are moral agents (…). Detached from my community, I will be apt to lose my hold upon all genuine standards of judgment.’ Om vervolgens het belang van patriottisme te onderstrepen, schrijft hij:

[I]f I do not understand the enacted narrative of my own individual life as embedded in the history of my country (…) I will not understand what I owe to others or what others owe to me, for what crimes of my nation I am bound to make reparation, for what benefits to my nation I am bound to feel gratitude. Understanding what is owed to and by me and understanding the history of the communities of which I am a part is (…) one and the same thing.

In zijn recente speech tegen Europianisering benadrukte ook Geert Wilders het belang van patriottisme (Nederlandse vertaling via E.J. Bron):

[W]e moeten (…) goede patriotten zijn. Patriottisme wordt vaak gebrandmerkt als fascisme. Maar patriottisme is geen fascisme. Integendeel. Iedere democraat en verdediger van de vrijheid moet per definitie een patriot zijn. Een ziel heeft een lichaam nodig. De geest van de politieke vrijheid kan niet gedijen buiten het lichaam van de nationale staat. De nationale staat is het politieke lichaam, waarin we leven. Daarom moeten we de nationale staat behouden en onderhouden. Zo kunnen we de vrijheid en de democratie, die we genieten, aan onze kinderen doorgeven.

Zonder een nationale staat, zonder een eigen regering, zonder zelfbeschikking, kan er voor een volk geen zekerheid en het behoud van zijn identiteit bestaan. (…)

Europa heeft nieuwe patriottistische stromingen nodig. We hebben de Ware Finnen en de Ware Denen nodig, Ware Fransen en Ware Ieren, Ware Nederlanders en, vrienden, we hebben Ware Duitsers nodig.

Met die oproep staat Wilders dus in een lange intellectuele traditie. Of hij zichzelf daar ook van bewust is, is een tweede, maar verwijten van simplistisch populisme kunnen hem hier zeker niet worden gemaakt.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

10 reacties

 1. jpCoen

  Ik heb vertaling toch al 2 keer eerder ‘hier’ neergezet  😉

   

   

  Wat mij opvalt over erg goede toespraak van Wilders (misschien iets te lang), is dat het zwaartepunt is verlegd naar ‘Europa’ (EU,EURO) en europeanisme (eurofascisme), natiestaat en nationale identiteit, vrijheid en onafhankelijkheid, soevereiniteit en patriottisme (nationalisme).

  Nu heb ik de laatste weken ook steeds daarop gehamerd (zie allerlei draadjes) dus misschien is onze beste Geert wel een aandachtig lezer van dit forum 😉 ik kan me echter niet onttrekken aan het feit dat de teksten inhoudlijk zeer overeenkomen, zelfs specifieke woorden als ‘europeanisme’ die hij nog nooit had gebruikt (als ik het goed heb) gebruikt hij nu. Als hij/PVV zijn achterban en eigenlijk het Ned. volk in z’n algemeenheid goed in de gaten houdt, van hoe ze denken en wat ze willen, dan vind ik dat positief en democratisch (of populistisch zoals mensen zouden zeggen die niet van democratie houden) en het is te hopen dat VVD en PvdA ook iig eens naar hun achterban zouden luisteren.

  Hieronder zijn toespraak in het Nederlands:

   

  De bedreiging door Europeanisering en de noodzaak de nationale staat te verdedigen. Bedankt, dat u mij naar Berlijn hebt uitgenodigd. Het is een eer om hier in deze prachtige stad Berlijn te zijn. Toen ik hier vorig jaar was, legde ik de nadruk op het feit hoe belangrijk Duitsland voor ons allemaal is. We hebben allemaal baat bij een gezond, democratisch, zelfbewust Duitsland. (Rede van Geert Wilders op 3 september 2011 in Berlijn) Er is veel gebeurd sinds mijn laatste bezoek. In Nederland konden we veel verbazingwekkende dingen bereiken. We zijn er met succes mee begonnen het proces van de islamisering van Nederland terug te draaien. We hebben dat vreedzaam en op democratische wijze doorgevoerd. Onlangs pleegde een geestelijk gestoorde, narcistische psychopaat uit Noorwegen een afgrijselijke misdaad. In koelen bloede vermoordde hij bij 80 onschuldige medeburgers. De dader deed zich voor als een bezorgde Europeaan. Hij zei, dat hij deze wreedheden zou hebben begaan, omdat het “onbelangrijk zou zijn om deel te nemen aan het democratische proces”. Maar hij zit fout. De massamoordenaar vermoordde en verminkte mensen en hij rechtvaardigde deze afschuwelijke misdaad door te ontkennen – ik citeer –, “dat het in de verste verte mogelijk zou zijn het systeem democratisch te veranderen” – einde citaat. Maar hij zit fout. De moordenaar van Oslo beweert ten onrechte, dat hij een van ons zou zijn. Maar hij is geen van ons. Wij verafschuwen geweld. Wij zijn democraten. Wij geloven in vreedzame oplossingen. De reden, waarom wij de islam afwijzen, is exact het gewelddadige karakter van de islam. Wij geloven in democratie. Wij strijden met de kracht van onze overtuigingen, maar we gebruiken nooit geweld. Onze bekentenis tot de waarheid, de menselijke waardigheid en een rechtvaardige en eerzame verdediging van het Westen staat ons niet toe geweld te gebruiken of toe te geven aan cynisme of wanhoop. Wij waarderen de tradities van een Alexander Solzjenitsyn, een Jelena Bonner, een Lech Walesa en een Ronald Reagan. Deze helden overwonnen een totalitaire ideologie door de kracht van hun overtuiging en zonder één enkel schot te lossen. Zoals de ex-moslim en islamcriticus Ali Sina in reactie op het bloedbad van Oslo zei: “Wij heffen geen zwaard tegen de duisternis, wij ontsteken een licht”. Zo is het. Wij ontsteken het licht van de waarheid. En de waarheid zal ons vrij maken. De waarheid is, dat de islam met succes met democratische middelen kan worden bestreden. Wij doen dat in Nederland. U kunt dat in Duitsland ook doen. Laat me u vertellen wat we in Nederland sinds mijn laatste bezoek aan Berlijn, minder dan een jaar geleden, hebben bereikt. Het zal u aanmoedigen. Wat men in Nederland kan bereiken, kan men ook in Duitsland bereiken. Mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, die 24 zetels in het 150 zetels tellende parlement bezet, ondersteunt een minderheidsregering van liberalen en christendemocraten. Wij doen dat als tegenprestatie, opdat de immigratie beperkt wordt, zodat de misdaad wordt ingedamd, om de culturele relativering te stoppen en onze traditionele westerse vrijheden te herstellen, zoals de vrijheid van meningsuiting. De Partij voor de Vrijheid verkeert nu minder dan een jaar in deze positie, maar we bereiken geweldige dingen. We hebben bereikt, dat Nederland weldra de boerka´s en de nikaabs, die het gezicht bedekken, zal verbieden. Wij zullen de immigratie uit niet-westerse landen de komende vier jaar met ongeveer 50% reduceren! We zullen van criminelen met een dubbel staatsburgerschap, die herhaaldelijk zware misdaden hebben gepleegd, het Nederlandse staatsburgerschap afpakken! De Partij voor de Vrijheid brengt een boodschap van hoop in Nederland. De nieuwe politiek zal meer eisen stellen aan de immigranten. De integratie zal niet voor iedere groep speciaal op maat worden gesneden. Tegen immigranten, die de wet overtreden, wordt harder opgetreden. Diegenen, die hun kans op een baan door hun kleding kleiner maken, zullen minder toegang tot sociale uitkeringen krijgen. We hebben ook bereikt, dat anti-Israëlische activiteiten niet langer met Nederlands belastinggeld worden gesubsidieerd. Zogenaamde humanitaire hulporganisaties, die direct of indirect anti-Israëlische boycots, disinvesteringen en sancties ondersteunen en die het bestaansrecht van Israël ontkennen, zullen geen geld meer krijgen van de regering. De Nederlandse regering zal de Durban-III conferentie tegen rassendiscriminatie boycotten, omdat deze veranderd is in een tribunaal voor beschuldigingen tegen Israël. De regering zal onze politieke en economische betrekkingen met Israël intensiveren. Investeren i.p.v. deelnames terug te trekken, zal onze politiek tegenover Israël zijn. We staan voor Israël in. We houden van Israël. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. Israël is een deel van onze cultuur. Vrienden, wat de Partij voor de Vrijheid bereikt heeft, toont aan dat het ons kan lukken. Om een zin van president Obama te lenen: “Yes, we can!”. We kunnen de islamisering van onze samenlevingen stoppen. Het Nederlandse voorbeeld laat zien, dat we kunnen winnen. David kan winnen van Goliath. Afgelopen juli heeft de Nederlandse regering zelfs iets gedaan, wat geen enkele andere regering daarvoor heeft gedurfd. Ze verhief standvastig haar stem tegen de Organisatie van de Islamitische Conferentie. De OIC is een internationale organisatie van 57 islamitische landen, de meeste van hen barbaarse dictaturen. Deze OIC vormt het grootste stemmenblok van de VN. Zij heeft het feit bekritiseert, dat Nederlandse rechters mij van alle aanklachten betreffende groepsbelediging, het aanzetten tot haat en discriminatie, hebben vrijgesproken. Maar de Nederlandse regering maakte tegenover de OIC heel duidelijk, dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland niet tot zwijgen wordt gebracht. Ze zei onverbloemd tegen de OIC: “De Nederlandse regering distantieert zich volledig van de eis om een politicus tot zwijgen te brengen” – einde citaat. Wij zullen ons nooit onderwerpen aan de tirannen van de OIC. Zoals u waarschijnlijk weet, onderging ik twee jaar de kwelling de verdachte in een strafzaak te zijn. Ik werd in Amsterdam met de aanklacht vanwege het zaaien van haat voor de rechter gesleept. Juni jongstleden eindigde deze farce met een volledige vrijspraak. De Nederlanders leerden door mijn vrijspraak, dat het politieke debat in hun land nog niet verstikt is. Mijn vrijspraak was een overwinning van de vrijheid van meningsuiting. De Nederlanders leerden ook, dat zij zich kritisch tegenover de islam mogen uiten. Ze leerden, dat het verzet tegen de islamisering geen misdaad is. Ze leerden, dat er hoop is en dat de bevrijding naderbij komt. Mijn vrijspraak markeert de kentering van de getijden. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Het is de eerste dijkdoorbraak. We zijn begonnen ons te verzetten. We hebben een boodschap naar de ideologen van de islam gestuurd. Sta niet op ons te stampen! Mijn vrijspraak heeft een betekenis, die veel verder gaat dan Nederland. Hij heeft een betekenis voor heel Europa en de vrije wereld. Mijn vrijspraak legitimeert de islamkritiek. Hij doet dat ook in Duitsland en overal elders. Inderdaad, waarom zouden jullie Duitsers niet dezelfde rechten genieten als wij Nederlanders! Wanneer vreedzaam en democratisch verzet tegen de islamisering geen misdaad in Nederland is, waarom zou het dat dan in Duitsland zijn? Daarom hier mijn boodschap aan jullie: ga door met jullie strijd voor de vrijheid en voor de vrijheid van meningsuiting! Sta niet toe, dat jullie politici en rechters jullie minder rechten garanderen dan de Nederlanders. Laat je niet intimideren door islamitische en linkse tegenstanders, die krijsen en schreeuwen. Laat je niet intimideren door de media, die beweren, dat een moordenaar, die zijn geloof in de democratie heeft verloren, op een of andere manier door ons werd beïnvloed. Vrienden, toen ik jullie vorig jaar bezocht, kon ik me in mijn stoutste dromen niet voorstellen dat wij invloed zouden kunnen uitoefenen op regeringspolitiek, zoals wij dit gedaan hebben. Daarom zeg ik tegen jullie: geef nooit toe aan de mensen die jullie zouden willen intimideren! Geef de hoop nooit op! Wanhoop nooit! Jullie kunnen nog altijd het tij keren. Men kan altijd het tij keren! Het is waar: Duitsland verkeert niet in dezelfde gelukkige omstandigheid als Nederland. Toen ik hier vorig jaar was, had Thilo Sarrazin net zijn boek “Deutschland schafft sich ab” gepubliceerd. Sarrazin´s boek was een bestseller. Het raakte een zenuw. Er werden meer dan anderhalf miljoen exemplaren van verkocht. Dit toont aan, dat de Duitse samenleving rijp is voor een verandering. Maar politiek gezien heeft Sarrazin´s boek tot nu toe niets veranderd. Integendeel, Duitsland´s politieke elite verhoogde de snelheid van de islamisering in Duitsland. President Wulff zei: “De islam hoort bij Duitsland”. Bondskanselier Merkel zei, dat multiculti absoluut mislukt zou zijn, maar ze gaat door met het verdedigen van de Turkse toetreding tot de EU. De uitbreiding van de islam gaat in Duitse klaslokalen en op Duitsland´s straten door de bouw van nieuwe moskeeën etc. etc. onverminderd voort. Jullie situatie is slechter geworden, omdat jullie – tot nu toe – nog geen partij met genoeg kiezersondersteuning hebben om de Duitse politiek ten goede te keren. Duitsland heeft een rechtse partij nodig, die niet belast wordt door nazi-verbindingen en door antisemitisme, maar die fatsoenlijk, respectabel en tevens standvastig is. René Stadtkewitz werkt er heel hard aan om DIE FREIHEIT net zo succesvol te maken als de PVV in Nederland. René, we zijn hier om je te helpen! Omdat Duitsland een beter lot heeft verdiend dan het nu krijgt. Vrienden, jullie land is de politieke ruggengraat van Europa. Duitsland is het bevolkingsrijkste land van Europa. Duitsland is de economische motor van Europa. Als Duitsland ziek is, zijn we allemaal ziek. Vorig jaar spoorde ik jullie aan: houd ermee op om je voor Duitsland te schamen. Het is unfair om het Duitse patriottisme te reduceren tot nationaalsocialisme, net zoals het unfair is Rusland te reduceren tot het stalinisme. Wees trots op jullie land. Alleen als de Duitsers trots zijn op Duitsland, zullen ze in staat zijn voor Duitsland op te komen en Duitsland te verdedigen. En jullie moeten voor Duitsland opkomen, net zoals de PVV in Nederland voor Nederland opkomt. We moeten allemaal opkomen voor het overleven van onze nationale staten, omdat de nationale staten de vrijheden belichamen, die wij genieten. Zonder de nationale staat kan er geen volledige politieke vrijheid bestaan. Daarom moeten we goede patriotten zijn. Patriottisme wordt vaak gebrandmerkt als fascisme. Maar patriottisme is geen fascisme. Integendeel. Iedere democraat en verdediger van de vrijheid moet per definitie een patriot zijn. Een ziel heeft een lichaam nodig. De geest van de politieke vrijheid kan niet gedijen buiten het lichaam van de nationale staat. De nationale staat is het politieke lichaam, waarin we leven. Daarom moeten we de nationale staat behouden en onderhouden. Zo kunnen we de vrijheid en de democratie, die we genieten, aan onze kinderen doorgeven. Zonder een nationale staat, zonder een eigen regering, zonder zelfbeschikking, kan er voor een volk geen zekerheid en het behoud van zijn identiteit bestaan. Dit was de opvatting, die de Zionisten ertoe bracht de staat Israël opnieuw op te richten. Theodor Herzl zei, dat er een joodse staat zou moeten bestaan, omdat – ik citeer – “wat wij willen, is een nieuwe bloei van de joodse geest”. Beste vrienden, we hebben dringend een nieuwe bloei van de Duitse geest nodig. Al tientallen jaren lang schamen de Duitsers zich voor zichzelf. Ze waren liever Europeanen dan Duitsers. En ze betaalden daarvoor een hoge prijs. We hebben daarvoor allemaal een hoge prijs betaald. Europa is geen natie; het is een bundel naties. De kracht van Europa is haar veelzijdigheid. We zijn een familie, maar leven in verschillende lichamen. Onze culturen zijn de takken van een joods-christelijke en humanistische cultuur, maar we hebben verschillende nationale culturele identiteiten. En zo zou het ook moeten zijn. Uniformiteit is een karakteristiek van de islam, maar niet van Europa. De islam roeide de nationale identiteit van de volkeren, die hij veroverde, uit. De Koptische identiteit van Egypte, de Indische identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, ze werden allemaal uitgewist, bestreden of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag. De islam wil alle naties vervangen door de zogenaamde oemma, de gemeenschappelijke identiteit van de natie van de islam, waaraan iedereen zich moet onderwerpen en waarin alle nationale identiteiten moeten opgaan. De islam probeerde Europa te veroveren, maar had tot nu toe geen succes. Daarom konden wij Europeanen onze verschillende eigen identiteiten als nationale staten ontwikkelen. Als we die willen behouden, moeten we ons aaneensluiten tegen de krachten, die onze identiteiten bedreigen. Nu worden we met twee gevaarlijke krachten geconfronteerd: de islamisering en de Europeanisering. Toen ik vorig jaar hier was, sprak ik uitvoerig over de bedreiging door de islam. Nu wil ik jullie aandacht richten op de bedreiging door de Europeanisering. Met Europeanisering bedoel ik de ideologie, die eist, dat onze soevereine nationale staten in een pan-Europese superstaat moeten opgaan. De oprichters van de Europese Unie dachten, dat, om een toekomstige oorlog in Europa te vermijden, de Europese naties en vooral Duitsland in, wat het verdrag “een steeds nauwere verbinding onder de volkeren van Europa” noemde, zouden moeten worden ingesloten. Robert Schuman zei, dat het doel van de EU zou zijn om – ik citeer – “oorlog niet alleen ondenkbaar te maken, maar materieel onmogelijk” – einde citaat. De Eurocraten denken, dat de nationale staten in het algemeen – en Duitsland in het bijzonder, Europa´s grootste nationale staat – het probleem zouden zijn. Dat hebben ze fout. De werkelijke reden voor de Tweede Wereldoorlog is niet de Duitse nationale staat geweest – het was het totalitarisme van de nazi´s. Er is geen probleem met Duitsland. De reden voor de oorlog was de nazi-ideologie. Het geneesmiddel tegen totalitarisme is niet de vorming van een superstaat. De genezing is de invoering van directe vormen van de democratie, zo diep mogelijk op zoveel mogelijk terreinen. In plaats van Duitsland en andere nationale staten van hun identiteit te beroven, zouden de naoorlogse leiders in onze landen een systeem zoals in Zwitserland hebben moeten invoeren. Kleine eenheden zouden een hoge mate van lokale soevereiniteit moeten bezitten. Aan de individuele burger zou een direct democratisch inspraakrecht over zijn eigen lot en dat van zijn gemeenschap moeten worden gegeven. In plaats daarvan heeft men de volkeren van Europa van hun soevereiniteit beroofd, die verplaatst werd naar het verre Brussel. Beslissingen worden nu achter gesloten deuren genomen door niet gekozen bureaucraten. Dat is niet de soort democratie die wij willen! Wij willen minder bureaucratie! Wij willen meer democratie! Wij willen onze eigen soevereiniteit behouden. We willen onszelf regeren! We willen onafhankelijk en vrij blijven! Wij willen baas in eigen huis zijn! In december 1991 eiste het Verdrag van Maastricht een uniforme Europese munt. De Nederlandse gulden en de Duitse Mark werden geofferd op het altaar van de Europese vereniging. Helmut Kohl verkocht dit project aan de Duitsers als – ik citeer – “een kwestie van oorlog of vrede” – einde citaat. De euro werd gepresenteerd als een “vredesengel” die de Duitsers door het opgeven van de D-Mark zouden moeten sponsoren. Tijdens de afgelopen zes decennia hebben Duitse politici de Duitsers verteld, dat de nationale staten, in het bijzonder Duitsland, zo gevaarlijk zouden zijn, dat ze verzwakt moeten worden. Om dit politieke project te bereiken, werd de nationale en monetaire soevereiniteit opgegeven. Economische en nationale interesses werden geofferd op het altaar van de zogenaamde Europeanisering. Alle landen, die zich aansloten bij de euro, raakten de macht kwijt om hun valuta aan hun eigen economische noodzakelijkheden aan te passen. Als gevolg hebben ze allemaal geleden. De munteenheden van menig land is ondergewaardeerd, de munteenheid van andere landen overgewaardeerd; ze moeten allemaal samen de lasten van andere landen dragen, ook al lijden deze onder zelf veroorzaakte problemen, corruptie of bedrog. Het monetaire systeem van Europa heeft aan enkele landen een vrijkaartje op kosten van anderen gegeven, waarbij diegenen, die bedriegen, diegenen, die het gelag betalen, kunnen chanteren. Deze farce moet stoppen. De Europese leiders beweren, dat de enige weg, om de huidige crisis te stoppen, nog meer Europese heerschappij zou zijn. Ze eisen meer macht voor Brussel. Ze zijn fout. Meer Europa maakt alles alleen maar erger. We moeten aan hun poging tot verdere centralisatie het hoofd bieden. We willen niet meer Europa! Het ontbreekt de EU aan democratie, verantwoordelijkheid en transparantie. Daarom wijzen wij haar in deze vorm van de hand. Wij willen minder Europa! Laten we hopen, dat het Duitse federaal constitutioneel gerechtshof volgende week woensdag de nationale soevereiniteit beschermt. Als nationale wetgever in Nederland maak ik iedere dag mee hoe weinig we nog te zeggen hebben over ons eigen lot. Men verwacht van ons, dat wij wetten doorwuiven, die door Brussel werden gemaakt. De 27 EU-commissarissen ontmoeten hun collega´s achter gesloten deuren. Ze onderhandelen in het geheim en treden dan naar buiten om hun afspraken aan te kondigen. Zo functioneert dit systeem. Onlangs ging jullie bondskanselier, mevrouw Merkel, naar Parijs. Samen met president Sarkozy kondigde zij plannen aan voor een economische regering in de eurozone. Wij zijn hier tegen. Wij willen, dat onze nationale parlementen beslissen over onze economische politiek. Wij willen het geld van onze belastingbetalers niet uitgeven aan landen in de eurozone zoals Griekenland. Laat diegenen, die ons bedrogen hebben, die hun economie slecht hebben gemanaged, of die boven hun stand hebben geleefd, maar voor zichzelf zorgen. Bovendien verbieden de EU-verdragen zogenaamde “bailouts”. De Partij voor de Vrijheid is tegen iedere bailout. De Nederlandse minderheidsregering kan wat dit betreft niet op onze steun rekenen. Tegenwoordig wordt deze, de verkeerde kant uit gaande, Euro-politiek door de eurofiele linkse oppositiepartijen gesteund. Ik herhaal: wij zullen de Nederlandse regering nooit ondersteunen bij haar bailout-plannen, ook niet als de regering daardoor de steun van de linksen zou kwijtraken. We hebben gestemd en we zullen stemmen tegen elk plan om ander landen uit de financiële nood te helpen. Soevereine staten moeten voor zichzelf zorgen. Dat is het, wat soevereiniteit betekent: vrijheid en de vaardigheid voor zichzelf te zorgen. Onze volkeren ergeren zich aan het feit, dat zij voor anderen moeten betalen. Onze volkeren ergeren zich aan de permanente vervreemding van de macht uit hun nationale staten. Ze maken zich zorgen om hun natie, omdat zij zich zorgen maken om democratie en vrijheid en het welzijn van hun kinderen. Ze zien hun democratische rechten en hun eeuwenoude vrijheden in hun nationale vlag. Maar er is nog meer. De nationale identiteit bindt een individu aan een erfgoed, een traditie, een loyaliteit en een cultuur. De nationale identiteit is ook een insluitende identiteit. Zij beschouwt ieder mens als gelijkgerechtigd, om het even van welk ras of welke religie, die bereid is te assimileren in de nationale identiteit door het lot en de toekomst van zijn volk te delen. Vrienden, we moeten de politieke macht teruggeven aan de nationale staat, in naam van de democratie, in naam van de vrijheid, in naam van de menselijke waardigheid. Door de nationale staten te verdedigen, verdedigen we onze eigen identiteit. Door onze identiteit te verdedigen, verdedigen we onze vrijheden. Door onze vrijheid te verdedigen, verdedigen we onze waardigheid. Ik roep jullie op: kom op voor de nationale staat. Wees trots op jullie land! In zijn afscheidsrede als Amerikaans president zei Ronald Reagan, dat datgene waarop hij tijdens zijn presidentschap het meest trots zou zijn – ik citeer – “de herleving van de nationale trots, die ik ´ het nieuwe patriottisme´ noemde”, geweest zou zijn – einde citaat. Europa heeft nieuwe patriottistische stromingen nodig. We hebben de Ware Finnen en de Ware Denen nodig, Ware Fransen en Ware Ieren, Ware Nederlanders en, vrienden, we hebben Ware Duitsers nodig. Reagan zei, dat we onze kinderen zouden moeten leren wat ons land is, waarvoor het staat en wat het in de lange geschiedenis van de wereld vertegenwoordigt. Hij zei, dat de Amerikanen – ik citeer – “een liefde voor het land en een waardering van zijn instellingen” nodig zouden hebben. Reagan´s woorden zijn ook van toepassing op ons Europeanen. Wij hebben een herleving van de nationale trots nodig, een liefde voor het land en zijn instellingen. Onze nationale parlementen zijn onze democratische instellingen. We moeten ze verdedigen. Dames en heren, beste vrienden, ik heb genoeg gezegd. Het is tijd om te handelen. We moeten opschieten. De tijd voor Duitsland, voor Nederland, voor al die andere grote naties van Europa begint te dringen. Zoals Ronald Reagan zei: “We moeten vandaag handelen om morgen te behouden”. Hier een korte samenvatting van vijf dingen, die we moeten doen om onze vrijheden te bewaren: 1. We moeten de vrijheid van meningsuiting verdedigen. Zij is de belangrijkste van onze vrijheden. 2. We moeten het cultuurrelativisme beëindigen. Onze westerse cultuur is superieur aan andere culturen. 3. We moeten de islamisering stoppen. Meer islam betekent minder vrijheid. Er is al genoeg islam in Europa. Immigranten moeten zich assimileren en aanpassen aan onze waarden. 4. We moeten het recht herstellen om over ons eigen geld te beslissen. We zouden geen schulden van anderen moeten betalen. Het overleven van de euro zou niet als verontschuldiging moeten dienen om landen te belonen, die hebben laten zien dat ze het niet waard zijn tot de eurozone te behoren. 5. We moeten de hegemonie en soevereiniteit van de nationale staat herstellen. Onze naties zijn het erfgoed, dat onze voorouders ons hebben nagelaten en dat wij onze kinderen willen nalaten. Wij zijn de vrije mannen en vrouwen van het Westen. Wij zijn de ware mannen en vrouwen van het Westen. Wij komen niet op voor een superstaat. Wij komen op voor ons eigen land. Jullie komen op voor Duitsland. Ik kom op voor Nederland. Anderen komen op voor Zwitserland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Spanje en al die andere vrijheidslievende naties van Europa. Samen vertegenwoordigen we de naties van Europa. Wij blijven elkaar trouw. We zullen hard blijven. We zullen overleven. We zullen onze vrijheden verdedigen. We zullen vrij blijven. Ik wens de partij DIE FREIHEIT en René Stadtkewitz veel succes bij de Berlijnse parlementsverkiezingen van 18 september. Dank u wel! Bron:http://www.pi-news.net/2011/09/berlin-rede-von-geert-wilders-im-wortlaut/ Vertaald uit het Duits door:E.J. Bron 

 2. François

   

  “Of hij [Wilders] zichzelf daar ook van bewust is, is een tweede…”

   

  Ik denk het wel. Lees bijvoorbeeld het schitterende essay “Een Nieuw-realistische visie; Modern onbehagen”, waarin Wilders diepgaand — en boeiend — filosofeert over de staat van democratie en vrijheid, o.a. aan de hand van De Tocqueville.

   

  “…verwijten van simplistisch populisme kunnen hem hier zeker niet worden gemaakt.”

   

  Helemaal mee eens.

   

 3. jpCoen

  Je kan over alles mierenneuken (of is het met 1 ‘n’ met nieuwe spelling ? ) maar feitelijk is

  Patriottisme=nationalisme= geen blinde liefde= geen status quo= geen project

 4. trias politica

  Goede bijdrage aan dit debat door Sven.

  Je hoeft alleen maar te kijken naar dat vermaledijde eurovisie songfestival of de wereldkampioenschappen voetbal om de enorme invloed van vaderlandslievendheid waar te nemen. En eurofiele bureaucraten denken dit te kunnen veranderen in ‘eurolandliefde’ ? Hoe wereldvreemd moet men dan zijn ?

  Wie de geschiedenis kent van Europa zou dienen te beseffen dat een Italiaan, Duitser of Fransoos zich nimmer zal scharen onder de vlag-met-de-sterren en het Beethoven volkslied van Verhofstadt. Wereldvreemde idealisten.

  Intussen verzieken ze wel het debat en voorkomen een doelgerichte oplossing van een financiële crisis die zijn weerga niet kent.

 5. Obomov

  Italië en Duitsland bestaan pas sinds eind 19e eeuw, waarbij de kaart na 1918 significant hertekend is. België bestaat pas sinds 1830. Deze drie vrij recente natie-staten zijn beslist geen eenheid. De tegenstelling Vlaanderen-Wallonië is duidelijk, maar er zijn ook in Duitsland grote verschillen tussen het katholieke zuiden en het protestante noorden waarbij sommigen hardop zeggen dat het oosten maar weer moet worden afgestoten. Waar hoort de Elzas nu eigenlijk bij? Eenzelfde verhaal kan worden opgehangen over Spanje, de Balkanlanden en nog wat plekken. Het voormalige Habsburgse Rijk is na WWI in stukken gescheurd, waar horen de mensen in de verkavelde landen bij?. Met andere woorden: ook de natie-staat is een kunstmatig verschijnsel en ik neem aan dat de eurocraten erop zinspelen dat de gevoelens van patriottisme zullen verschuiven van de natie-staat naar de continent-staat zoals Nico in een eerdere post al aangeeft. Alleen, wat win je daarmee?

 6. Sven

  Dat is inderdaad een mooi stuk. Het is echter geheel geschreven door Bart Jan Spruyt.

 7. Nico

  In grote lijnen mee eens. Zij het dat ook de natie-staat geen eeuwige grootheid is. Het is niet onmogelijk dat patriottisme zich in de toekomst op kleinere eenheden richt, bv na secessie, of op grotere eenheden zoals een Europese federatie. Nederland als natie staat bestaat bijvoorbeeld pas sinds ongeveer 1800. Daarvoor richtte het ‘wij’ gevoel zich primair op de provincie of de stad. In de VS richtte het ‘wij’ gevoel zich lange tijd ook primair op de staat (met name in het Zuiden)
  Historisch gezien zal het opgaan in een groter geheel de meest waarschijnlijke stap zijn. Patriottisme zal zich dan ook op dat geheel gaan oriënteren.

 8. nick

  Omdat er op de PVV site nog geen vertaling van de speech van ‘Wilders in Berlijn’ staat, wil ik de hele geweldige vertaling van dhr.E.W.Bron hier delen. Ook omdat zijn woorden en bedoeling niet genoeg gelezen kunnen worden.

   


  De bedreiging door Europeanisering en de noodzaak de nationale staat te verdedigen

  Bedankt, dat u mij naar Berlijn hebt uitgenodigd. Het is een eer om hier in deze prachtige stad Berlijn te zijn. Toen ik hier vorig jaar was, legde ik de nadruk op het feit hoe belangrijk Duitsland voor ons allemaal is. We hebben allemaal baat bij een gezond, democratisch, zelfbewust Duitsland.

  (Rede van Geert Wilders op 3 september 2011 in Berlijn)

  Er is veel gebeurd sinds mijn laatste bezoek. In Nederland konden we veel verbazingwekkende dingen bereiken. We zijn er met succes mee begonnen het proces van de islamisering van Nederland terug te draaien.

  We hebben dat vreedzaam en op democratische wijze doorgevoerd. Onlangs pleegde een geestelijk gestoorde, narcistische psychopaat uit Noorwegen een afgrijselijke misdaad. In koelen bloede vermoordde hij bij 80 onschuldige medeburgers. De dader deed zich voor als een bezorgde Europeaan. Hij zei, dat hij deze wreedheden zou hebben begaan, omdat het “onbelangrijk zou zijn om deel te nemen aan het democratische proces”.

  Maar hij zit fout. De massamoordenaar vermoordde en verminkte mensen en hij rechtvaardigde deze afschuwelijke misdaad door te ontkennen – ik citeer –, “dat het in de verste verte mogelijk zou zijn het systeem democratisch te veranderen” – einde citaat.

  Maar hij zit fout. De moordenaar van Oslo beweert ten onrechte, dat hij een van ons zou zijn. Maar hij is geen van ons. Wij verafschuwen geweld. Wij zijn democraten. Wij geloven in vreedzame oplossingen.

  De reden, waarom wij de islam afwijzen, is exact het gewelddadige karakter van de islam. Wij geloven in democratie. Wij strijden met de kracht van onze overtuigingen, maar we gebruiken nooit geweld. Onze bekentenis tot de waarheid, de menselijke waardigheid en een rechtvaardige en eerzame verdediging van het Westen staat ons niet toe geweld te gebruiken of toe te geven aan cynisme of wanhoop. Wij waarderen de tradities van een Alexander Solzjenitsyn, een Jelena Bonner, een Lech Walesa en een Ronald Reagan. Deze helden overwonnen een totalitaire ideologie door de kracht van hun overtuiging en zonder één enkel schot te lossen. Zoals de ex-moslim en islamcriticus Ali Sina in reactie op het bloedbad van Oslo zei: “Wij heffen geen zwaard tegen de duisternis, wij ontsteken een licht”.

  Zo is het. Wij ontsteken het licht van de waarheid. En de waarheid zal ons vrij maken.

  De waarheid is, dat de islam met succes met democratische middelen kan worden bestreden. Wij doen dat in Nederland. U kunt dat in Duitsland ook doen. Laat me u vertellen wat we in Nederland sinds mijn laatste bezoek aan Berlijn, minder dan een jaar geleden, hebben bereikt. Het zal u aanmoedigen. Wat men in Nederland kan bereiken, kan men ook in Duitsland bereiken.

  Mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, die 24 zetels in het 150 zetels tellende parlement bezet, ondersteunt een minderheidsregering van liberalen en christendemocraten. Wij doen dat als tegenprestatie, opdat de immigratie beperkt wordt, zodat de misdaad wordt ingedamd, om de culturele relativering te stoppen en onze traditionele westerse vrijheden te herstellen, zoals de vrijheid van meningsuiting.

  De Partij voor de Vrijheid verkeert nu minder dan een jaar in deze positie, maar we bereiken geweldige dingen.

  We hebben bereikt, dat Nederland weldra de boerka´s en de nikaabs, die het gezicht bedekken, zal verbieden. Wij zullen de immigratie uit niet-westerse landen de komende vier jaar met ongeveer 50% reduceren! We zullen van criminelen met een dubbel staatsburgerschap, die herhaaldelijk zware misdaden hebben gepleegd, het Nederlandse staatsburgerschap afpakken!

  De Partij voor de Vrijheid brengt een boodschap van hoop in Nederland.

  De nieuwe politiek zal meer eisen stellen aan de immigranten.

  De integratie zal niet voor iedere groep speciaal op maat worden gesneden.

  Tegen immigranten, die de wet overtreden, wordt harder opgetreden.

  Diegenen, die hun kans op een baan door hun kleding kleiner maken, zullen minder toegang tot sociale uitkeringen krijgen.

  We hebben ook bereikt, dat anti-Israëlische activiteiten niet langer met Nederlands belastinggeld worden gesubsidieerd. Zogenaamde humanitaire hulporganisaties, die direct of indirect anti-Israëlische boycots, disinvesteringen en sancties ondersteunen en die het bestaansrecht van Israël ontkennen, zullen geen geld meer krijgen van de regering.

  De Nederlandse regering zal de Durban-III conferentie tegen rassendiscriminatie boycotten, omdat deze veranderd is in een tribunaal voor beschuldigingen tegen Israël. De regering zal onze politieke en economische betrekkingen met Israël intensiveren. Investeren i.p.v. deelnames terug te trekken, zal onze politieke tegenover Israël zijn.

  We staan voor Israël in. We houden van Israël. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. Israël is een del van onze cultuur.

  Vrienden, wat de Partij voor de Vrijheid bereikt heeft, toont aan dat het ons kan lukken. Om een zin van president Obama te lenen: “Yes, we can!”. We kunnen de islamisering van onze samenlevingen stoppen. Het Nederlandse voorbeeld laat zien, dat we kunnen winnen. David kan winnen van Goliath.

  Afgelopen juli heeft de Nederlandse regering zelfs iets gedaan, wat geen enkele andere regering daarvoor heeft gedurfd. Ze verhief standvastig haar stem tegen de Organisatie van de Islamitische Conferentie. De OIC is een internationale organisatie van 57 islamitische landen, de meeste van hen barbaarse dictaturen. Deze OIC vormt het grootste stemmenblok van de VN. Zij heeft het feit bekritiseert, dat Nederlandse rechters mij van alle aanklachten betreffende groepsbelediging, het aanzetten tot haat en discriminatie, hebben vrijgesproken. Maar de Nederlandse regering maakte tegenover de OIC heel duidelijk, dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland niet tot zwijgen wordt gebracht. Ze zei onverbloemd tegen de OIC: “De Nederlandse regering distantieert zich volledig van de eis om een politicus tot zwijgen te brengen” – einde citaat. Wij zullen ons nooit onderwerpen aan de tirannen van de OIC.

  Zoals u waarschijnlijk weet, onderging ik twee jaar de kwelling de verdachte in een strafzaak te zijn. Ik werd in Amsterdam met de aanklacht vanwege het zaaien van haat voor de rechter gesleept. Juni jongstleden eindigde deze farce met een volledige vrijspraak.

  De Nederlanders leerden door mijn vrijspraak, dat het politieke debat in hun land nog niet verstikt is. Mijn vrijspraak was een overwinning van de vrijheid van meningsuiting. De Nederlanders leerden ook, dat zij zich kritisch tegenover de islam mogen uiten. Ze leerden, dat het verzet tegen de islamisering geen misdaad is. Ze leerden, dat er hoop is en dat de bevrijding naderbij komt.

  Mijn vrijspraak markeert de kentering van de getijden. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Het is de eerste dijkdoorbraak. We zijn begonnen ons te verzetten. We hebben een boodschap naar de ideologen van de islam gestuurd. Sta niet op ons te stampen!

  Mijn vrijspraak heeft een betekenis, die veel verder gaat dan Nederland. Hij heeft een betekenis voor heel Europa en de vrije wereld. Mijn vrijspraak legitimeert de islamkritiek. Hij doet dat ook in Duitsland en overal elders.

  Inderdaad, waarom zouden jullie Duitsers niet dezelfde rechten genieten als wij Nederlanders! Wanneer vreedzaam en democratisch verzet tegen de islamisering geen misdaad in Nederland is, waarom zou het dat dan in Duitsland zijn?

  Daarom hier mijn boodschap aan jullie: ga door met jullie strijd voor de vrijheid en voor de vrijheid van meningsuiting! Sta niet toe, dat jullie politici en rechters jullie minder rechten garanderen dan de Nederlanders.

  Laat je niet intimideren door islamitische en linkse tegenstanders, die krijsen en schreeuwen. Laat je niet intimideren door de media, die beweren, dat een moordenaar, die zijn geloof in de democratie heeft verloren, op een of andere manier door ons werd beïnvloed.

  Vrienden, toen ik jullie vorig jaar bezocht, kon ik me in mijn stoutste dromen niet voorstellen dat wij invloed zouden kunnen uitoefenen op regeringspolitiek, zoals wij dit gedaan hebben.

  Daarom zeg ik tegen jullie: geef nooit toe aan de mensen die jullie zouden willen intimideren! Geef de hoop nooit op! Wanhoop nooit! Jullie kunnen nog altijd het tij keren. Men kan altijd het tij keren!

  Het is waar: Duitsland verkeert niet in dezelfde gelukkige omstandigheid als Nederland.

  Toen ik hier vorig jaar was, had Thilo Sarrazin net zijn boek “Deutschland schafft sich ab” gepubliceerd. Sarrazin´s boek was een bestseller. Het raakte een zenuw. Er werden meer dan anderhalf miljoen exemplaren van verkocht. Dit toont aan, dat de Duitse samenleving rijp is voor een verandering. Maar politiek gezien heeft Sarrazin´s boek tot nu toe niets veranderd. Integendeel, Duitsland´s politieke elite verhoogde de snelheid van de islamisering in Duitsland. President Wulff zei: “De islam hoort bij Duitsland”. Bondskanselier Merkel zei, dat multiculti absoluut mislukt zou zijn, maar ze gaat door met het verdedigen van de Turkse toetreding tot de EU. De uitbreiding van de islam gaat in Duitse klaslokalen en op Duitsland´s straten door de bouw van nieuwe moskeeën etc. etc. onverminderd voort.

  Jullie situatie is slechter geworden, omdat jullie – tot nu toe – nog geen partij met genoeg kiezersondersteuning hebben om de Duitse politiek ten goede te keren. Duitsland heeft een rechtse partij nodig, die niet belast wordt door nazi-verbindingen en door antisemitisme, maar die fatsoenlijk, respectabel en tevens standvastig is.

  René Stadtkewitz werkt er heel hard aan om DIE FREIHEIT net zo succesvol te maken als de PVV in Nederland. René, we zijn hier om je te helpen! Omdat Duitsland een beter lot heeft verdiend dan het nu krijgt.

  Vrienden, jullie land is de politieke ruggengraat van Europa.

  Duitsland is het bevolkingsrijkste land van Europa. Duitsland is de economische motor van Europa. Als Duitsland ziek is, zijn we allemaal ziek.

  Vorig jaar spoorde ik jullie aan: houd ermee op om je voor Duitsland te schamen. Het is unfair om het Duitse patriottisme te reduceren tot nationaalsocialisme, net zoals het unfair is Rusland te reduceren tot het stalinisme. Wees trots op jullie land. Alleen als de Duitsers trots zijn op Duitsland, zullen ze in staat zijn voor Duitsland op te komen en Duitsland te verdedigen. En jullie moeten voor Duitsland opkomen, net zoals de PVV in Nederland voor Nederland opkomt. We moeten allemaal opkomen voor het overleven van onze nationale staten, omdat de nationale staten de vrijheden belichamen, die wij genieten.

  Zonder de nationale staat kan er geen volledige politieke vrijheid bestaan. Daarom moeten we goede patriotten zijn. Patriottisme wordt vaak gebrandmerkt als fascisme. Maar patriottisme is geen fascisme. Integendeel. Iedere democraat en verdediger van de vrijheid moet per definitie een patriot zijn. Een ziel heeft een lichaam nodig. De geest van de politieke vrijheid kan niet gedijen buiten het lichaam van de nationale staat. De nationale staat is het politieke lichaam, waarin we leven. Daarom moeten we de nationale staat behouden en onderhouden. Zo kunnen we de vrijheid en de democratie, die we genieten, aan onze kinderen doorgeven.

  Zonder een nationale staat, zonder een eigen regering, zonder zelfbeschikking, kan er voor een volk geen zekerheid en het behoud van zijn identiteit bestaan. Dit was de opvatting, die de Zionisten ertoe bracht de staat Israël opnieuw op te richten. Theodor Herzl zei, dat er een joodse staat zou moeten bestaan, omdat – ik citeer – “wat wij willen, is een nieuwe bloei van de joodse geest”.

  Beste vrienden, we hebben dringend een nieuwe bloei van de Duitse geest nodig. Al tientallen jaren lang schamen de Duitsers zich voor zichzelf. Ze waren liever Europeanen dan Duitsers. En ze betaalden daarvoor een hoge prijs. We hebben daarvoor allemaal een hoge prijs betaald.

  Europa is geen natie; het is een bundel naties. De kracht van Europa is haar veelzijdigheid. We zijn een familie, maar leven in verschillende lichamen. Onze culturen zijn de takken van een joods-christelijke en humanistische cultuur, maar we hebben verschillende nationale culturele identiteiten. En zo zou het ook moeten zijn.

  Uniformiteit is een karakteristiek van de islam, maar niet van Europa. De islam roeide de nationale identiteit van de volkeren, die hij veroverde, uit. De Koptische identiteit van Egypte, de Indische identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, ze werden allemaal uitgewist, bestreden of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag. De islam wil alle naties vervangen door de zogenaamde oemma, de gemeenschappelijke identiteit van de natie van de islam, waaraan iedereen zich moet onderwerpen en waarin alle nationale identiteiten moeten opgaan.

  De islam probeerde Europa te veroveren, maar had tot nu toe geen succes. Daarom konden wij Europeanen onze verschillende eigen identiteiten als nationale staten ontwikkelen. Als we die willen behouden, moeten we ons aaneensluiten tegen de krachten, die onze identiteiten bedreigen. Nu worden we met twee gevaarlijke krachten geconfronteerd: de islamisering en de Europeanisering.

  Toen ik vorig jaar hier was, sprak ik uitvoerig over de bedreiging door de islam. Nu wil ik jullie aandacht richten op de bedreiging door de Europeanisering. Met Europeanisering bedoel ik de ideologie, die eist, dat onze soevereine nationale staten in een pan-Europese superstaat moeten opgaan.

  De oprichters van de Europese Unie dachten, dat, om een toekomstige oorlog in Europa te vermijden, de Europese naties en vooral Duitsland in, wat het verdrag “een steeds nauwere verbinding onder de volkeren van Europa” noemde, zouden moeten worden ingesloten. Robert Schuman zei, dat het doel van de EU zou zijn om – ik citeer – “oorlog niet alleen ondenkbaar te maken, maar materieel onmogelijk” – einde citaat.

  De Eurocraten denken, dat de nationale staten in het algemeen – en Duitsland in het bijzonder, Europa´s grootste nationale staat – het probleem zouden zijn. Dat hebben ze fout. De werkelijke reden voor de Tweede Wereldoorlog is niet de Duitse nationale staat geweest – het was het totalitarisme van de nazi´s.

  Er is geen probleem met Duitsland. De reden voor de oorlog was de nazi-ideologie. Het geneesmiddel tegen totalitarisme is niet de vorming van een superstaat. De genezing is de invoering van directe vormen van de democratie, zo diep mogelijk op zoveel mogelijk terreinen. In plaats van Duitsland en andere nationale staten van hun identiteit te beroven, zouden de naoorlogse leiders in onze landen een systeem zoals in Zwitserland hebben moeten invoeren. Kleine eenheden zouden een hoge mate van lokale soevereiniteit moeten bezitten. Aan de individuele burger zou een direct democratisch inspraakrecht over zijn eigen lot en dat van zijn gemeenschap moeten worden gegeven.

  In plaats daarvan heeft men de volkeren van Europa van hun soevereiniteit beroofd, die verplaatst werd naar het verre Brussel. Beslissingen worden nu achter gesloten deuren genomen door niet gekozen bureaucraten. Dat is niet de soort democratie die wij willen!

  Wij willen minder bureaucratie! Wij willen meer democratie! Wij willen onze eigen soevereiniteit behouden. We willen onszelf regeren! We willen onafhankelijk en vrij blijven! Wij willen baas in eigen huis zijn!

  In december 1991 eiste het Verdrag van Maastricht een uniforme Europese munt. De Nederlandse gulden en de Duitse Mark werden geofferd op het altaar van de Europese vereniging. Helmut Kohl verkocht dit project aan de Duitsers als – ik citeer – “een kwestie van oorlog of vrede” – einde citaat. De euro werd gepresenteerd als een “vredesengel” die de Duitsers door het opgeven van de D-Mark zouden moeten sponsoren. Tijdens de afgelopen zes decennia hebben Duitse politici de Duitsers verteld, dat de nationale staten, in het bijzonder Duitsland, zo gevaarlijk zouden zijn, dat ze verzwakt moeten worden. Om dit politieke project te bereiken, werd de nationale en monetaire soevereiniteit opgegeven. Economische en nationale interesses werden geofferd op het altaar van de zogenaamde Europeanisering.

  Alle landen, die zich aansloten bij de euro, raakten de macht kwijt om hun valuta aan hun eigen economische noodzakelijkheden aan te passen. Als gevolg hebben ze allemaal geleden. De munteenheden van menig land is ondergewaardeerd, de munteenheid van andere landen overgewaardeerd; ze moeten allemaal samen de lasten van andere landen dragen, ook al lijden deze onder zelf veroorzaakte problemen, corruptie of bedrog.

  Het monetaire systeem van Europa heeft aan enkele landen een vrijkaartje op kosten van anderen gegeven, waarbij diegenen, die bedriegen, diegenen, die het gelag betalen, kunnen chanteren. Deze farce moet stoppen.

  De Europese leiders beweren, dat de enige weg, om de huidige crisis te stoppen, nog meer Europese heerschappij zou zijn. Ze eisen meer macht voor Brussel. Ze zijn fout. Meer Europa maakt alles alleen maar erger. We moeten aan hun poging tot verdere centralisatie het hoofd bieden.

  We willen niet meer Europa! Het ontbreekt de EU aan democratie, verantwoordelijkheid en transparantie. Daarom wijzen wij haar in deze vorm van de hand. Wij willen minder Europa! Laten we hopen, dat het Duitse federaal constitutioneel gerechtshof volgende week woensdag de nationale soevereiniteit beschermt.

  Als nationale wetgever in Nederland maak ik iedere dag mee hoe weinig we nog te zeggen hebben over ons eigen lot. Men verwacht van ons, dat wij wetten doorwuiven, die door Brussel werden gemaakt. De 27 EU-commissarissen ontmoeten hun collega´s achter gesloten deuren. Ze onderhandelen in het geheim en treden dan naar buiten om hun afspraken aan te kondigen. Zo functioneert dit systeem.

  Onlangs ging jullie bondskanselier, mevrouw Merkel, naar Parijs. Samen met president Sarkozy kondigde zij plannen aan voor een economische regering in de eurozone.

  Wij zij hier tegen. Wij willen, dat onze nationale parlementen beslissen over onze economische politiek. Wij willen het geld van onze belastingbetalers niet uitgeven aan landen in de eurozone zoals Griekenland. Laat diegenen, die ons bedrogen hebben, die hun economie slecht hebben gemanaged, of die boven hun stand hebben geleefd, maar voor zichzelf zorgen.

  Bovendien verbieden de EU-verdragen zogenaamde “bailouts”.

  De Partij voor de Vrijheid is tegen iedere bailout. De Nederlandse minderheidsregering kan wat dit betreft niet op onze steun rekenen. Tegenwoordig wordt deze, de verkeerde kant uit gaande, Euro-politiek door de eurofiele linkse oppositiepartijen gesteund. Ik herhaal: wij zullen de Nederlandse regering nooit ondersteunen bij haar bailout-plannen, ook niet als de regering daardoor de steun van de linksen zou kwijtraken.

  We hebben gestemd en we zullen stemmen tegen elk plan om ander landen uit de financiële nood te helpen. Soevereine staten moeten voor zichzelf zorgen. Dat is het, wat soevereiniteit betekent: vrijheid en de vaardigheid voor zichzelf te zorgen.

  Onze volkeren ergeren zich aan het feit, dat zij voor anderen moeten betalen. Onze volkeren ergeren zich aan de permanente vervreemding van de macht uit hun nationale staten. Ze maken zich zorgen om hun natie, omdat zij zich zorgen maken om democratie en vrijheid en het welzijn van hun kinderen. Ze zien hun democratische rechten en hun eeuwenoude vrijheden in hun nationale vlag.

  Maar er is nog meer. De nationale identiteit bindt een individu aan een erfgoed, een traditie, een loyaliteit en een cultuur. De nationale identiteit is ook een insluitende identiteit. Zij beschouwt ieder mens als gelijkgerechtigd, om het even van welk ras of welke religie, die bereid is te assimileren in de nationale identiteit door het lot en de toekomst van zijn volk te delen.

  Vrienden, we moeten de politieke macht teruggeven aan de nationale staat, in naam van de democratie, in naam van de vrijheid, in naam van de menselijke waardigheid. Door de nationale staten te verdedigen, verdedigen we onze eigen identiteit. Door onze identiteit te verdedigen, verdedigen we onze vrijheden. Door onze vrijheid te verdedigen, verdedigen we onze waardigheid.

  Ik roep jullie op: kom op voor de nationale staat. Wees trots op jullie land!

  In zijn afscheidsrede als Amerikaans president zei Ronald Reagan, dat datgene waarop hij tijdens zijn presidentschap het meest trots zou zijn – ik citeer – “de herleving van de nationale trots, die ik ´ het nieuwe patriottisme´ noemde”, geweest zou zijn – einde citaat.

  Europa heeft nieuwe patriottistische stromingen nodig. We hebben de Ware Finnen en de Ware Denen nodig, Ware Fransen en Ware Ieren, Ware Nederlanders en, vrienden, we hebben Ware Duitsers nodig.

  Reagan zei, dat we onze kinderen zouden moeten leren wat ons land is, waarvoor het staat en wat het in de lange geschiedenis van de wereld vertegenwoordigt. Hij zei, dat de Amerikanen – ik citeer – “een liefde voor het land en een waardering van zijn instellingen” nodig zouden hebben.

  Reagan´s woorden zijn ook van toepassing op ons Europeanen. Wij hebben een herleving van de nationale trots nodig, een liefde voor het land en zijn instellingen. Onze nationale parlementen zijn onze democratische instellingen. We moeten ze verdedigen.

  Dames en heren, beste vrienden, ik heb genoeg gezegd. Het is tijd om te handelen. We moeten opschieten. De tijd voor Duitsland, voor Nederland, voor al die andere grote naties van Europa begint te dringen. Zoals Ronald Reagan zei: “We moeten vandaag handelen om morgen te behouden”.

  Hier een korte samenvatting van vijf dingen, die we moeten doen om onze vrijheden te bewaren:

  1. We moeten de vrijheid van meningsuiting verdedigen. Zij is de belangrijkste van onze vrijheden.

  2. We moeten het cultuurrelativisme beëindigen. Onze westerse cultuur is superieur aan andere culturen.

  3. We moeten de islamisering stoppen. Meer islam betekent minder vrijheid. Er is al genoeg islam in Europa. Immigranten moeten zich assimileren en aanpassen aan onze waarden.

  4. We moeten het recht herstellen om over ons eigen geld te beslissen. We zouden geen schulden van anderen moeten betalen. Het overleven van de euro zou niet als verontschuldiging moeten dienen om landen te belonen, die hebben laten zien dat ze het niet waard zijn tot de eurozone te behoren.

  5.  We moeten de hegemonie en soevereiniteit van de nationale staat herstellen. Onze naties zijn het erfgoed, dat onze voorouders ons hebben nagelaten en dat wij onze kinderen willen nalaten. Wij zijn de vrije mannen en vrouwen van het Westen. Wij zijn de ware mannen en vrouwen van het Westen.

  Wij komen niet op voor een superstaat. Wij komen op voor ons eigen land.

  Jullie komen op voor Duitsland. Ik kom op voor Nederland. Anderen komen op voor Zwitserland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Spanje en al die andere vrijheidslievende naties van Europa. Samen vertegenwoordigen we de naties van Europa. Wij blijven elkaar trouw.

  We zullen hard blijven. We zullen overleven. We zullen onze vrijheden verdedigen. We zullen vrij blijven.

  Ik wens de partij DIE FREIHEIT en René Stadtkewitz veel succes bij de Berlijnse parlementsverkiezingen van 18 september.

  Dank u wel!

   

 9. François

  @Sven (20:08) “Het is echter geheel geschreven door Bart Jan Spruyt.”

   

  Ik dacht dat het een partijstuk was (dus van Wilders, maar ook Bosma en Spruyt, hoewel niet per se in die volgorde). Dank daarom voor uw verduidelijking. Hoe dan ook is het een prachtig essay dat nog steeds op Wilders’ website prijkt zag ik: http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=88

 10. Nittickson

  Je moet je uiteraard altijd rekenschap geven van de context waarin woorden worden gebruikt en zowel patriottisme als nationalisme zij  als woorden gebruikt door heel honorabele personen, in heel honorabele betekenissen en voor heel honorabele doeleinden.

   

  Patriottisme is heel belangrijk en noodzakelijk maar hetzelfde kan voor veel verschijningsvormen van nationalisme gezegd worden. In veel gevallen betekenen de woorden bovendien precies hetzelfde. Het zou wat mij betreft dus jammer zijn als de herwaardering van het begrip patriottisme op een of andere manier als een diskwalificatie van het begrip nationalisme zou worden gezien. Daar is geen reden voor en het dient de goede zaak ook niet.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.