Drie voordelen van het leraarschap

Foto:

Juni, Juli, Augustus. Maar niet lang meer, als het aan minster Van Bijsterveld ligt. Volgens plannen die vandaag in de Kamer besproken worden, wordt de zomervakantie op middelbare scholen ingekort. De voorgestelde maatregel zou de kwaliteit van het onderwijs moeten vergroten. Maar van alleen maar meer werk voor leraren wordt niemand beter.

Het idee van het wetsvoorstel is als volgt. De zomervakantie wordt een week verkort en leerlingen worden daarvoor gecompenseerd met losse vrije dagen in de loop van het schooljaar. Leraren echter, moeten op deze dagen aan de studie of vergaderen. Op deze manier zouden scholen beter in staat zijn de norm te halen van 1000 uur kwalitatief goed onderwijs per schooljaar.

Nobele motieven, uiteraard. Verdeel de lesvrije dagen beter en leraren krijgen de gelegenheid hun taken beter te volbrengen. Het is alleen de vraag of het ook daadwerkelijk zo zal uitpakken. De regeling komt toch vooral neer op meer uren en dus meer werkdruk voor de leraren. 80 procent van de middelbare scholen lukt het nu ook om de 1000 urennorm te halen en het is de vraag of de overige 20 procent dat met een week minder zomervakantie nu ineens wel haalt.

Overigens verdwijnt met dit wetsvoorstel ook de compensatie voor feestdagen die in het weekend vallen. In ‘ongunstige’ jaren betekent dit dat het aantal vrije dagen met vier vermindert.

Al met al wordt met dit wetsvoorstel een risico genomen. Vandaag de dag is het leraarschap al niet al te populair. En ook al werken veel leraren in de vakanties door, het relatief grote aantal vakantiedagen is toch wel een van de factoren die het onderwijs aantrekkelijk (en vol te houden) maakt. In een tijd waarin we te kampen hebben met een groot lerarentekort, is het verkorten van de zomervakantie niet de slimste taktiek.

Vakcentrale CNV Onderwijs reageerde met een prachtige jij-bak in een brief naar de kamer: ‘U bent de echte vakantiekampioenen’.

 

Foto: www.photobucket.com door concunjohnston

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!