Shari-ja of nee?

Donderdag 29 september voerde de Tweede Kamer een debat over de vraag of er wel of geen sprake is van sharia-gerelateerd recht in Nederlandse rechtbanken. Na het debat werden er opvallende conclusies getrokken: er was geen onderzoeksrapport, de PVV verzon maar wat, had geen voorbeelden en er zou zelfs helemaal geen sharia in Nederland zijn.

De PVV heeft in tegenstelling tot wat men stelde nooit gesproken over een onderzoeksrapport. Er was eigen onderzoek verricht en wel middels literatuurstudie, het bekijken van diverse vonnissen en gesprekken met gedupeerden.

Of er sharia-gerelateerde rechtspraak in Nederland bestaat is eigenlijk de vraag ook niet. Dat bestaat. En wel door middel van het IPR (internationaal privaatrecht). In Nederlandse rechtbanken kan er op basis van het IPR recht worden toegepast uit landen als Somalië, Iran of Afghanistan. Deze landen hebben geheel of gedeeltelijk de sharia ingevoerd. Wanneer op basis van deze rechtssystemen in Nederlandse rechtbanken recht wordt gesproken blijft dat recht gefundeerd op de sharia. De PVV spreekt dan ook over sharia-gerelateerd recht, de rest houdt het op b.v. Somalisch recht. Het lijkt een semantische discussie. Gaat het over een auto dan spreekt de PVV ook over een auto. De rest houdt het blijkbaar liever bij een voertuig.

Voorbeelden van shariarecht in Nederland werden overigens ook gewoon gegeven. Zo wees de PVV er op dat het nog steeds mogelijk is polygamie te laten erkennen (ook het kabinet heeft dit aangegeven in de brief over huwelijks- en gezinsmigratie van 28 april 2011). Hetzelfde geldt voor verstoting. De Wet Conflictenrecht Echtscheidingen (WCE) artikel 3, lid c maakt het mogelijk dat verstoting kan worden erkend als de vrouw ermee instemt of dat zij zich erbij neerlegt. Je ergens bij neerleggen doe je echter omdat hetgeen je eigenlijk wilt, niet lukt, niet kan of je onmogelijk wordt gemaakt. Zowel polygamie als verstoting zien wij terug in de sharia. Heldere voorbeelden dus.

Ten slotte de bewering dat er helemaal geen sharia in Nederland is. Deze bewering wordt gedaan door dezelfde mensen die stellen dat er geen massa-immigratie is, de integratie is geslaagd en de massale toestroom van kansarmen ons welvaart heeft gebracht. Gemakshalve vergeet men even dat er in 2010 nog een immigratierecord werd gebroken: in totaal 150.000 immigranten. Verder is de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de bijstand, schooluitval en criminaliteit blijkbaar niet relevant en de door onderzoeksbureau Nyfer in kaart gebrachte kostenpost van 7,2 miljard per jaar zal dan ook wel verzonnen zijn.

Maar de waarheid is dat er wel degelijk massa-immigratie is, net als dat er ook sharia is. Overal om ons. Veel mensen, net als Tofik Dibi, associëren de sharia enkel met het afhakken van handen, het stenigen van vrouwen of het doden van homoseksuelen. Dat is inderdaad sharia. Maar sharia is veel meer. Je kunt het vertalen met ‘de weg’. De weg naar de bron (Allah). Het is echter geen wetsboek in westerse zin. Primair is het een religieus-ideologische plichtenleer gedestilleerd uit de koran, de hadith (en de daarin te lezen soenna), analogie ( qiyas) en de overeenstemming die geleerden hebben bereikt (idjma).

Wat dit in praktijk betekent kun je onder meer lezen in het boek ‘Umdat al-Salik’ van al-Misri (ook wel bekend als ‘The Reliance of the Traveller’). Maar je kunt ook kijken naar het Nederland van vandaag de dag. Halalvlees, hoofddoeken, boerka’s, gescheiden zwemmen, een fatwa van een zogenaamd vrijzinnige strandpartij, islamitische advocaten die niet hoeven op te staan voor de rechter, onderdrukking van homo’s en vrouwen en bedreiging en geweld jegens islamcritici.

Voor de PVV betreft de discussie ten diepste een principiële kwestie. De PVV is van mening dat de invloed van een veertienhonderd jaar oude totalitaire en barbaarse ideologie zo klein mogelijk dient te zijn. Buiten de rechtbank maar zeker ook daarbinnen.

Drs. Joram van Klaveren studeerde religie en levensbeschouwing aan de VU en is Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid.

Bron foto: PVV-persfoto en Photobucket.com/Fyzah2511


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. trias politica

  Zeker, dat hoor je ook bij Nederlanders, hetgeen ik niet minder verwerpelijk vind. Mijn punt is: het geld is op ! De verzorgingsstaat zoals die nu is is onbetaalbaar geworden. Daar moet dus het mes in. Daarnaast constateer ik dat de veelgeprezen ‘cultuurverrijking’ ons niet rijker heeft gemaakt, maar wel véél armer. En dat mocht tot voor kort niet gezegd worden. Nu gelukkig wel, al is het bij bepaalde groeperingen nog steeds ‘not done’. Dat heet struisvogel politiek. Daar moeten we van af. Zoals ik zei: we moeten eens nuchter gaan nadenken hoe wij dit land op termijn ook nog leefbaar kunnen houden. U kent mijn standpunt: ik vind de Islam daar niet in passen vanwege de essentiële verschillen in cultuur. Dat heeft niks met individuele moslims te maken, maar met de als religie vermomde veroveringsideologie als zodanig. De ontwikkelingen richting EU versterken daarbij mijn indruk dat we steeds minder te zeggen krijgen over wat de oorspronkelijke bevolking van deze natie staat over zichzelf te vertellen heeft. Acht u dat wenselijk ? Ik niet. Zoals ik zei: van wie is dit land eigenlijk ? Van iedereen ? Ik zie dat principieel anders. Als ik naar Nieuw-Zeeland zou emigreren, om een dwarsstraat te noemen, dan zou ik als de bliksem integreren en mij aanpassen aan de mores van mijn gastheerland. Ik zou zeggen: nogal wiedes. En hier wringt zich nu net de schoen. Hier in NL schijnt het de gewoonte te zijn om de zaken om te draaien. Veel van mijn landgenoten hebben daar tabak van. Dit verklaart hun wrevel, onvrede en protest. En naar mijn stellige overtuiging is dat meer terecht.

 2. nick

   

  Ook ik heb het debat gezien en verbaasde mij over de ‘zachte’ toon…bij wijze van dan…

   

  Waarom de bovenstaande feiten niet bij de interruptiemicrofoon naar voren gebracht! Áánpakken die hap. Verbaal álle hoeken van de Tweede Kamer laten zien met de feiten, zoals hierboven omschreven.

  Nu kwam het mij toch over als trok de PVV zich met de staart tussen de benen terug en dat was NIET nodig geweest!’ @cmssuijkerbujk

  Dus Joram, harder van toon en je beter laten horen, al verstond ik je prima maar als je overschreeuwd wordt door de linkse kerk moet je nog helderder zijn in je bewoordingen want je hebt volkomen gelijk!

  Maar goed dat je hier nog even reageerde, je had het kennenlijk zelf ook in de gaten.

   

 3. Theo Prinse

  Goed artikel ! Mijn positie blijft dat de islam geen religie is en omgeven moet worden met een ijzeren gordijn. 

  http://ooginoog.kro.nl/seizoenen/2011/afleveringen/01-06-2011

 4. Bas

  Het opent wel de beroemde doos of fles. Zit het allemaal tegen door haar dan is een bekering altijd mogenlijk.

  Sterker, het zit in het bloed, neem alleen het volkslied, beter voorbeeld is er niet.

   

 5. Mar

  Ik kan niet anders zeggen.

   

  Het blijft fascinerend hoe politici erin slagen feiten te noemen en toch niet de feiten te noemen, waarmee mensen daadwerkelijk goed geïnformeerd worden.

   

  In het stuk staan geen keiharde leugens, maar het is dusdanig subtiel suggestief geschreven dat mensen door misinterpretatie gaan geloven in leugens.

   

  Jammer dat de huidige lichting politici-columnisten bij DDS niet het lef hebben om, zoals Paul de Krom in het verleden wel deed, naast een stuk schrijven zich ook te mengen in de discussie en antwoord geven op vragen van de lezers.

   

  Reageren heeft geen zin,  je schrijft in het luchtledige.

   

   

 6. tipo

  De 7,2 miljard van Nyfer is geen onomstotelijk feit, maar een aanname die enkel geldt voor niet-westerse immigratie. De 7,2 miljard is gebasseerd op twee aannames, omdat het aanneemt dat er (1) 25.000 niet-westerse immigranten per jaar binnen komen die (2) dezelfde eigenschappen als niet-westerse allochtonen hebben.

   

  Het is een redelijke goede indicatie voor de netto-kosten/baten van niet-westerse immigratie, maar niet meer dan dat.

   

  Een werkelijk uitputtende en wetenschappelijke kosten-baten-analyse van immigratie (uitgesplitst naar westers/niet-westers, leeftijd, opleidingsniveau, herkomstland) ontbreekt nog steeds, doordat het grootste deel van de politiek en de kapitaalkrachtige private lobby die profiteert van wegwerpimmigratie deze getallen sinds de jaren 70 niet onder ogen wil krijgen, omdat dan ofwel hun muliticulti-droom, danwel hun mogelijkheid om immigranten na korte tewerkstelling in de verzorgingsstaat te dumpen met behoud van private winst ter discussie komt te staan.

   

  Verder is het goed dat de PVV zich als waakhond tegen elke vorm van de sharia opstelt, maar moet het wel het privaatrecht respecteren. Tegen dwang, ongeoorloofde druk of machtsmisbruikom tot een privaat contract te komen, moet uiteraard opgetreden (kunnen) worden. Wil de PVV een stap verder gaan en principieel alle sharia-gerelateerde principes verbieden, ook binnen het privaatrecht,

  dan moet dat met een beroep op de goede Nederlandse zeden worden gedaan.

 7. tipo

  Dat gaat over mediation op shariabasis door imams. Dat gebeurt wel veel.

  http://www.mediatorscollectief.nl/index.php?id=4960

   

 8. trias politica

  Wilt u de ‘suggestieve leugens’ even benoemen aub, dat is wel zo prettig ?

   

  Ik heb het debat helaas niet gezien, dus ik laat een oordeel buiten beschouwing. Maar als waar is wat suijkerbuijk zegt, dan begrijp ik inderdaad niet waarom er geen weerwoord kwam.

   

  Wie van ons weet wat er werkelijk wordt gezegd in moskeeën ? Wie ? Is het niet vreemd dat in dit land daar in een vreemde taal wordt gepredikt ? Gaat de mis nog in het latijn ?

   

  Van wie is dit land eigenlijk ? Van 6% van de bevolking ? Die hier te gast is, door asieladvocaten beter de weg weet in de uitkeringswetgeving dan de gewone Nederlander ? Die schijt hebben aan Nederland en aan ónze culturele waarden. Het is a bloody shame dat wij dit laten gebeuren in dit land. A bloody shame.

   

  Sprak vandaag met iemand over de ‘Pakistani route’. Hele volksstammen Pakistani vluchten naar UK via NL. Rara hoe kan dat ? Die mensen vertelden hem zelf dat ze louter economisch vluchteling waren. Ik begrijp dat heel goed. Er was er één bij, die had de deur van zijn huis in NL met door de overheid betaalde spullen gewoon open gezet en tegen zijn buten gezegd: ‘neem maar mee’, ik ben pleite naar Engeland. Dit is NL anno 2011, in Tilburg. Het zal elders in de grote steden niet veel beter zijn.

   

  Een dergelijk beleid roept wrevel, verontwaardiging en weerstand op. Voortzetting ervan calamiteiten.

   

   

 9. toetssteen

  Mediation uhuh. Kun je dat ook even uit gaan leggen aan die vrouwen in die blijf van mijn lijf huizen die volgens islamwet niet gescheiden zijn dus ondanks dat man al weer hertrouwd is, met in de praktijk meer dan 1 vrouw, een paar keer teveel met geweld zijn verkracht? Heeft ie recht op hè.

  Wordt het niet eens tijd dat dat hoofd uit het zand gaat?

   

  Niets is er bedriegelijker dan woorden die uitgesproken worden door een zoetgevooisde tong.

 10. Mar

  @trias

   

  De prognose voor bevolking 2050 is 17.781.684 inwoners en niet 21 miljoen.

   

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80745ned&D1=0-3,11&D2=0&D3=0&D4=0-2&D5=9,19,29,39,l&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T

   

  (u pakt het hoogste cijfer wat er te vinden is bij CBS, de Bovengrens 95% prognose-interval bij Intervallen bevolking naar  huishoudenspositie, 95% ondergrens geeft 15 miljoen aan)

   

  Ik ken de doemscenario’s, maar ik vertik het om alle achteruitgang te wijten aan de aanwezigheid van allochtonen in het land, zoals PVV graag doet.

   

  De mentaliteit “Ik heb recht op”  wordt steevast gevolgd door “Ik betaal er toch voor” en het spijt me, maar dat hoor ik toch veelal van autochtonen.  Ouders hebben geen scootmobiel nodig, maar je betaalt er toch voor dus aanpakken die handel en dan laten verroesten in de schuur. Zelf zorgen voor ouders, waarom? Ik betaal er toch voor dat zij verzorgd kunnen worden door een ander en ze hebben daar toch zelf ook voor betaald. Subsidie voor een straatfeest aanvragenin de villawijk, men betaalt tenslotte toch ook mee aan al die onzin via de belastingen.

   

  Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

 11. trias politica

  @ mar, inderdaad. En wil men een mentaliteitsverandering, dan zal dat toch ook door de gevestigde orde moeten worden gesteund. Dit kabinet doet een poging, maar ik zie dat niet 1-2-3 leiden tot effectief beleid. 

  U kent ook de prognoses van het CPB over 2050 (5 miljoen allochtonen op 21 miljoen inwoners). Dat staat los van noemenswaardige toename van immigratie, het is gewoon de broedmachine die daarvoor zorgt. Wat veel meer centraal zou moeten staan bij beleid in dit land is de vraag: hoe houden we hier in NL een prettig leefbare samenleving ? De kosten van onze zorg zullen de pan uit rijzen als er niet wordt ingegrepen. We hebben in dit rijke land reeds nu te maken met schrijnende toestanden in onze verpleeghuizen. Dat moeten we niet willen. De verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen is eenvoudigweg niet meer te betalen. En de mentaliteit van ‘ik heb recht op’, die moet echt plaatsmaken voor ‘wat kan ik doen voor mijn land ?’. Zover zijn we nog lang niet. Het vervelende is, dat als we de sociale geldkraan dichtdraaien, dat daarmee ook de mensen die dit écht nodig hebben getroffen zullen worden.

 12. Mar

  Realiteit liegt niet. Wel kan men door alleen dat te zien wat men wil zien je eigen werkelijkheid creëren.

   

  Het zwembadverhaal had ik al gelezen. Ik ben nog op zoek naar de vragen die gesteld zijn door de VVD.

  Van de artikelen over dit onderwerp word ik niet veel wijzer. Een kop “VVD wil uitleg over gescheiden zwembadkleedkamers” doet mij afvragen of de VVD ze nog allemaal wel op een rijtje heeft. Nu ben ik al een tijd niet meer in een zwembad geweest maar de laatste keer, 5 jaar terug, waren er kleedkamers voor mannen en vrouwen, zoals ik niet beter weet. Ik heb een jaartje schoolkinderen (’89) begeleid naar het zwembad en in het zwembad hield de ene moeder toezicht op de jongens  in de mannen-kleedkamer en de andere moeder toezicht op de meisjes in de vrouwenkleedkamer.

   

  Ik weet niet of men het nu eindelijk eens veranderd heeft, maar de moeders moesten altijd de baby omkleden in het zwembad, want alleen in de dameskleedkamer was een kleedtafel voor baby’s aanwezig.

  Ik kom nooit in mannen wc’s dus een vraag aan mannen, is er nu eindelijk ook een babyverschoongelegenheid in de mannenwc’s?

   

  Zo langzamerhand ben ik ook wel gewend geraakt aan de bewering dat aangedragen cijfers en rapporten niet kloppen, ook al komen ze uit dezelfde bronnen waar alle Kamerleden gebruik van maken en ook lezen. Sommige mensen zitten zo hardnekkig vast in hun eigen  paranoïde wereld, dat elk geschreven woord verdacht is want het komt altijd van een PvdA-figuur, links dus, af.

   

  Bij het vorige artikel van Van Klaveren heb ik heel wat informatie achtergelaten over 3e generatie allochtonen die autochtonen worden. Informatie die de informatie en wensen van Van Klaveren onderuit haalde. En weer begint trias over de 3e generatie die valt onder autochtoon en statistieken vervuilen. 

  Van de 55.690 3e generatie zijn 43.840 tussen de 0-14 jaar, hoe deze dan statistieken van uitkeringen, misdaad, gedetineerden enz. in hoge mate vervuilen, is mij een raadsel.

   

  De leugen regeert, ook als er een rechts kabinet (die dan natuurlijk weer niet rechts is maar links) regeert.

   

 13. Julius

  Uit welke hoek waait de wind en welke conclusie kan eraan worden verbonden? De vinger wordt nat aan de kant van het oosten. dat betekent vast weer een tsunamie van moslims. Hop, een nieuw PVV feit is geboren 😉 

   

  Feiten, correcte cijfers en de PVV gaan absoluut niet samen.

   

  Nog nieuws?

 14. janos73

  @ Trias:

   

  Dus het klopt niet dater vorig jaar 150.000 mensen binnen kwamen ( waaronder 27.000 Nederlanders) en er 117.000 weer weg gingen? Het kopt ook niet dat er maar 6500 mensen uit moslim kanden bij gekomen zijn?

   

  En dat ziet u allemaal uit het raam? Knap.

   

  En de “broedmachine”

   

  Ook dat is onderzocht en het aantal kinderen van allochtone ouders daal en daalt heel erg hard naar onder de 2. http://tinyurl.com/6hhfzzc

   

  Maar u kijkt uit uw raam en ziet het allemaal beter…..

   

  Het grote probleem wat ik heb mer “rechts” Nederland is dat feiten niet tellen en onderzoek niet gewaardeerd wordt.

   


 15. trias politica

  Ik kan geen chocola maken van uw response.

   

  Nogmaals, ik heb het debat niet gezien en kan dus geen oordeel vellen over het optreden van Van Klaveren c.s. Maar wat ik wel kan beoordelen dat is dat er in dit land op een gigantische manier de moslim populatie uit de wind wordt gehouden en er op heimelijke wijze toegewerkt wordt naar een verdere facilitering van een cultuur, die haaks staat op onze kernwaarden. Vandaag verscheen bijvoorbeeld weer een  artikel over geschieden kleedkamers (zie: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/318272/VVD-wil-uitleg-over-gescheiden-zwembadkleedkamers.htm).

  Waarom is dat ? Waarom laten wij toe dat er in het Arabisch mag worden gepreekt in moskeeën ? Opdat wij niet mogen horen wat daar allemaal gezegd wordt ?

  U verschuilt zich -zoals altijd-  achter achterhaalde, foutieve en valse statistieken. Die kloppen niet ! Ik kijk naar buiten en naar de realiteit. Die liegt namelijk niet. Het voorbeeld van die Pakistani dat ik aanhaalde, is slechts een voorbeeld, maar geldt zeer zeker ook voor de Afrikaanse ‘immigrant’. En u weet ongetwijfeld hoe het er op ‘inburgeringscursussen’ aan toe gaat…

  En het kwaad is allang geschied: er zijn hier al zoveel niet-westerse allochtonen binnengelaten, dat die broedmachine verder zelf het werk doet. En vervolgens heten die niet meer allochtonen, maar autochtonen… Dát is briljant en kwaadaardig.

 16. Mar

  @trias

   

  1. Massa-immigratie.

   

  “Ten slotte de bewering dat er helemaal geen sharia in Nederland is.
  Deze bewering wordt gedaan door dezelfde mensen die stellen dat er geen
  massa-immigratie is, de integratie is geslaagd en de massale toestroom
  van kansarmen ons welvaart heeft gebracht. Gemakshalve vergeet men
  even dat er in 2010 nog een immigratierecord werd gebroken: in totaal
  150.000 immigranten. Verder is de oververtegenwoordiging van
  niet-westerse allochtonen in de bijstand, schooluitval en criminaliteit
  blijkbaar niet relevant en de door onderzoeksbureau Nyfer in kaart
  gebrachte kostenpost van 7,2 miljard per jaar zal dan ook wel verzonnen
  zijn.”

   

  PVV knoopt massa-immigratie steevast aan niet westerse allochtonen. Het woord massa-immigratie laat men altijd volgen door een zin met de woorden niet westerse allochtonen, Marokkanen en Turken en islamisering.

   

  2. Sharia

   

  “Maar de waarheid is dat er wel degelijk massa-immigratie is, net als
  dat er ook sharia is. Overal om ons. Veel mensen, net als Tofik Dibi,
  associëren de sharia enkel met het afhakken van handen, het stenigen
  van vrouwen of het doden van homoseksuelen. Dat is inderdaad sharia.”

   

  Dit is echt een briljant stuk, waar door de naam Tofik Dibi te gebruiken, bedekt wordt dat PVV en enkele van hun favoriete arabisten verantwoordelijk zijn  voor het ontstane eenzijdige beeld van sharia.

  Na de film Fitna is het ontstane beeld wat Van Klaveren schetst niet zo verwonderlijk.

   

  Wat nu echt sharia is, wordt niet verteld door Van Klaveren. Dat de sharia niet bestaat en sharia meerdere vormen kent in verschillende islamitische landen, daar wijdt Van Klaveren geen woord aan. Wel heel veel suggesties wat zou vallen onder sharia.

   

  Nogmaals, het is een briljant stuk waar vermeende leugens van andere partijen worden gebruikt om de halve waarheden vanuit de PVV te verbloemen en nog eens verder uit te breiden.

   

  Dit fenomeen is u ook  niet onbekend.

   

  U komt met een verhaal over Pakinstani-route. “Hele volksstammen Pakistani vluchten naar UK via NL.”

  Ik heb even voor het gemak cijfers opgezocht:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03740&D1=0&D2=0,40&D3=a&D4=a&HDR=T,G1&STB=G2,G3&VW=T

   

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03742&D1=0-4&D2=0&D3=0&D4=0,170&D5=0&D6=a&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5&VW=T

   

  Waarom u Pakistani noemt, geen idee. Maar die groep is het echter niet die Nederland gebruikt als doorreisland voor UK. Dat is een andere groep. Ik meende dat wel bekend was in Nederland uit welk land deze doorreisgroep komt. Hint: Ayaan Hirsi Ali.

   

  Nogmaals, de opzet van dit artikel is briljant en tegelijkertijd zo kwaadaardig. En als ik nog verder ga, beledigend naar de lezers daar Van Klaveren meent dit soort proza ongestoord te kunnen produceren. De mensen geloven het toch wel en straffen de tegenaanvallers af met zoveel minnetjes, dat die het tij niet kunnen keren.

   

 17. tipo

  Het is lastig om te bepalen of onder sociale druk slachtoffers nogmaals geslachtofferd worden middels sharia-mediation dppr moskee-organisaties. Daar is onderzoek naar gedaan, maar toch is er weinig over bekend. Wat niet wil zeggen dat het niet op grote schaal plaatsvindt. Sharia-gerelateerde mediation heeft weliswaar geen juridische status in Nederland, maar kan via religieuze en sociale druk en intimidatie wel als bindend worden ervaren door slachtoffers als ze een conflict met daders hebben.

   

  Daar zijn hele boeken over geschreven:

  ‘Schurende relaties tussen recht en religie’ – Prof F.T. Oldenhuis

  http://www.instituutisw.nl/download/6c8ca65f198fc61139daabf6d3dbc3f6

  (pdf-alert)

   

  De andere vorm waarin de sharia binnen het Nederlandse recht ingekapseld wordt, naast onderlinge ‘conflictbeheersing’, is via de IPR, zoals de heer Van Klaveren uitlegt.

   

  De gesloten cultuur waarbinnen sharia-gerelateerde conflictbeheersing en private overeenkomsten die reeds in het buitenland zijn aangegaan plaatsvinden, maakt onderzoek naar de gevolgen voor rechtspositie van individuen daarbinnen meestal weinig concreet en vaak zalfs vergoeilijkend bij gebrek aan gegevens. Het meeste onttrekt zich aan het zicht van de openbaarheid.

   

 18. cmsuijkerbuijk

  Ik heb toevallig een stukje van het debat gezien. Daarin werd door de woordvoerders van de PvdA en GL nogal de vloer aangeveegd met de PVV. Wat mij opviel, dat deze totáál niet reageerde op de uitlatingen van GL en de PvdA, alsmede de Staatssecretaris. Waarom de bovenstaande feiten niet bij de interruptiemicrofoon naar voren gebracht! Áánpakken die hap. Verbaal álle hoeken van de Tweede Kamer laten zien met de feiten, zoals hierboven omschreven.

  Nu kwam het mij toch over als trok de PVV zich met de staart tussen de benen terug en dat was NIET nodig geweest!

 19. janos73

  Wat een vreselijke grapjas.

   

  De telegraaf rapporteerde dat de PVV onderzocht had dat er sprake was van sharia rechtsspraak in Nederland.

   

  Naar aanleiding van het artikel in de Televaag stelde de PVV kamervragen en vroeg een spoed debat aan.

   

  Vaag natuurlijk dat de PVV verwees naar het artikel in de Televaag en niet naar eigen onderzoek, echter ik kan goed begrijpen dat er bij de collega kamerleden de verwachting was gewekt dat er toch een rapport zou zijn…..

   

  Natuurlijk geld het dat als je een contract maakt volgens ee bepaald recht het contract niet zomaar veranderd als je verhuisd, lijkt me duidelijk en de PVV heeft dan ook voor een wetsartikel gestemd dat.

   

  De details van de 8 (acht!) rechtszaken waarmee de PVV zijn stelling verdedigde liggen een stuk genuanceerder dan wat de PVV wil doen geloven.

   

  Meer details http://tinyurl.com/3ow5qlo en hier http://tinyurl.com/44eq6d4

   

  Ook stemde de PVV voor het makkelijker maken van het toepassen van buitelands recht

   

  “Op 19 mei van dit jaar is met algemene stemmen het artikel over conflictrecht in het Burgelijk Wetboek aangepast.
  Door die aanpassing kan de rechter in de toekomst makkelijker in
  voorkomende gevallen beslissen om buitenlands recht toe te passen, dus
  ook Marokkaans, Iraans of Somalisch recht.”

   

  http://tinyurl.com/63p3lyc

   

  Grapjassen eerst voorstemmen en daarna gaan klagen…..

   

  En de massa immigratie is inderdaad een sprookje, er komen niet alleen 150.000 mensen (daar zitten 27.000 Nederlanders bij zijn die ook al problematisch?) Maar er gaan ook 117.000 mensen weer weg. Meer details hier http://tinyurl.com/6cu4no4

 20. cmsuijkerbuijk

  Links: Een verloren volksdeel. Jammer. Zucht!

 21. toetssteen

  http://www.vvddenhaag.nl/2313/antwoorden-over-sharia-rechtspraak.htm

   

  Vragen stellen over een niet bestaand fenomeen?

  Iemand van mening dat er in tweeënhalf jaar iets veranderd is? Antwoord 6 is een nogal curieus mensel van tegenstrijdigheden.

   

   

   

  “Nee. Voor een geslaagde façade zou de moskee ons moeten misleiden door
  haar ware bedoelingen verborgen te houden. Hoewel de teksten van de imam
  soms voor meer dan één uitleg vatbaar zijn, is voor ons helder dat de
  koers van de as-Soennah moskee ultra-orthodox en anti-integratief is.
  Het college is niet naïef. In al onze gesprekken met deze organisatie
  wordt onderstreept dat de Nederlandse rechtsorde onverkort geldt voor
  iedereen die in Nederland woont, dus ook voor streng gelovige moslims.”

   

  Naar mijn smaak komt dat er kort en goed op neer dat ze weten dat ze bedrogen worden.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.