Een luchtig bericht van Sharon Gesthuizen (SP)

Voor mij ging de strijd tussen Sharon Gesthuizen van de Socialistische Partij en de EU Raad: wie bracht het meest nutteloze nieuws van de dag voort? De laatste besloot Iran geen extra sancties op te leggen voor het ontwikkelen van een kernbom, de eerste is in ieder geval mijn winnaar. Ik vind een EU Raad – BuZa ministers nog wel – die te midden van een diepe crisis maar besluit om ook waar het de internationale veiligheid betreft helemaal niks te doen eigenlijk niet nutteloos. Nutteloos in de luchtige zin van het woord dan. Ik vind dat schokkend. Heel erg schokkend…

Voor een luchtiger noot op deze dinsdagochtend schakelen wij dan ook over naar mijn winnaar, Sharon Gesthuizen van de SP. Deze lieve mevrouw wist wel een heel nutteloze set schriftelijke vragen te stellen aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven. Of de Staatssecretaris even wilde uitleggen waarom hij had gezegd dat een gevangenis geen hotel is.

Gek genoeg had mevrouw Gesthuizen zelf niet door dat haar vragen – die onderaan staan – zo zinloos waren dat ze grappig werden. De teneur van de woorden lijkt immers welhaast serieus. Maar belangrijker nog, Gesthuizen had liefst negen dagen nodig om de vragen op papier te krijgen. Het delict, waar Gesthuizen zo terecht de ruim  €2000 kostende vragen over stelt, had immers plaats op 5 november. Zou ze zelf eerst onderzoek hebben moeten doen, om er zeker van te zijn dat de Staatssecretaris niet onverhoopt gelijk had met zijn opmerking?

Goed, het bracht deze mevrouw, die een slordige 1811 dagen in de Tweede Kamer zit, ertoe om onder andere deze vraag te stellen aan de Staatssecretaris:

Waar is deze opmerking voor nodig? Hebt u ooit iemand horen beweren dat een gevangenis eigenlijk een hotel zou moeten zijn?

Mijn vraag nu aan de SP-kiezer: Voelt u zich nu vertegenwoordigd? Doet Gesthuizen, die u met uw zuurverdiende stem tot het ambt der Kamerlid hebt verheven, hier wat u ook had gedaan in die positie? Wilde u dit nou echt heus en werkelijk weten? Ik geef toe: ik moet soms een stevig portie cognitieve dissonantie wegwuiven als ik de SP politiek zie bedrijven. Meestal begrijpt die partij, wier inhoud haakser dan haaks op mijn persoonlijke ideeen staat, feiloos hoe zij met hun socialistische prietpraat de burger moet bereiken. Maar als ik dan dit lees…

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de opmerking dat een gevangenis geen hotel is (ingezonden 14 november 2011)

1 Bent u van mening dat de gevangenis nu een hotel is? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Welke elementen van een hotel zijn op dit moment aanwezig in de gevangenis?

2 Indien u niet van mening bent dat de gevangenis momenteel een hotel is, waar komt dan uw opmerking dat de gevangenis is geen hotel is 1) vandaan, terwijl u een beleidswijziging aankondigt inzake het verlofbeleid?

3 Waar is deze opmerking voor nodig? Hebt u ooit iemand horen beweren dat een gevangenis eigenlijk een hotel zou moeten zijn?

4 Meent u achteraf gezien niet dat u een verkeerd beeld heeft neergezet van de werkelijkheid? Hebt u lering getrokken uit het feit dat drie onderzoekers, die in uw opdracht onderzoek hebben verricht naar de door burgers gewenste strafmaat en strafhoogte, u verwijten selectief te winkelen in de conclusies van hun onderzoek, waardoor u doelbewust een verkeerde indruk probeert te laten ontstaan? 2) 3)

6 Bent u bereid dit niet meer te doen en voortaan een eerlijk beeld te scheppen van de werkelijkheid en eerlijk te zijn over de conclusies van onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

1) NOS journaal, 5 november 2011 2) ‘Teeven citeerde selectief uit onderzoek’, NRC Handelsblad, 5 november 2011 3) ‘Burger als rechter’, brievenrubriek NRC Handelsblad, 5 november 2011

Foto: wikicommons


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

2 reacties

  1. Obomov

    Ik neem aan dat haar vragen over de gevangenis als hotel een metafoor zijn voor strengere straffen. Wat opvalt is dat zij focussed op de vraag of een bewindsman had mogen zeggen dat een gevangenis geen hotel is ipv haar standpunten over een gepaste strafmaat uit de doeken doen. Links heeft al jaren geen inhoudelijk verhaal, dus ze richten zich op de toon van het debat en andere nietszeggendheden. Dat blijkt maar weer. Het blijkt ook uit de commenatren op deze site waar de linksdragenden nooit in een principiele discussie te vinden zijn die gerelateerd is aan de schuldencrisis, geweldsproblematiek of de vergrijzing maar eindeloos doorzagen over de vraag of een PVV-er nu wel of niet die uitspraak had mogen doen. Ook als men wel deelneemt aan een onderwerp dat er toe doet blijven argumenten over het algemeen achterwege en zijn ingeruild voor vergelijkbare beeldvormende en zelden onderbouwde kretologie als het licht gaat uit, burgeroorlog, terug naar de middeleeuwen. De intellectueel armoede van een failliete ideologie.

  2. Ian

    Het meest schokkende in dit artikel is natuurlijk de kop uit NSB Handelsblatt: “Teeven citeerde selectief uit onderzoek”. Dat is natuurlijk iets wat de slijpsteen voor de geest, de molensteen voor de waarheid, de katapultsteen van Groen Slinks, zelf natuurlijk noooooit doet, selectief citeren. Gelukkig prikken al die academici (gesjeesde PvdA, GL, D’66 studenten) daar natuurlijk wel doorheen. Je zou er anders nog bang van worden, zoveel selectieve ophitserij. En de dame van de SP? Misschien iets te lang in Motel de Jong gezeten? Ach ja, uit Havanna aan de Waal hè.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.