Klimaatinquisiteur Stefan Rahmstorf tracht wetenschapsjournaliste te intimideren

Onderdrukking van afwijkende geluiden, diffamering en intimidatie van andersdenkenden behoort tot het standaardrepertoire van een klein kerngroepje van aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW= Anthropogenic Global Warming). Zo heeft de voorzitter van het VN-klimaatpanel (IPCC), Pachauri, de Deense klimaatscepticus Bjørn Lomborg ooit eens met Hitler vergeleken. Zijn vice-voorzitter, de Belgische klimaatpaus Jean-Pascal van Ypersele doet weinig voor hem onder, zoals ik onlangs berichtte. In Engeland waken onder meer leden van de Royal Society over het politiek correcte klimaatdenken. Zij gingen daarin zelfs zo ver dat zij druk op een bedrijf als Exxon hebben uitgeoefend om financiële steun aan klimaatsceptici te beëindigen. Men kan zich in gemoede afvragen of dit nu op de weg van een wetenschappelijke academie ligt. Voor zover mij bekend heeft Exxon zich daar gelukkig niet veel van aangetrokken – hoewel de omvang van de steun aan klimaatsceptische instellingen helaas in het niet valt bij de bedragen waarover de officiële klimaatpropaganda kan beschikken.

Maar het toppunt van inquisitie-ijver was toch wel de wijze waarop de Britten een klimaatconferentie in Moskou hebben proberen te saboteren. Andrei Illarionov, voorheen economisch adviseur van President Poetin en thans senior fellow bij het Cato Institute, heeft voor ons vastgelegd wat daar heeft plaatsgevonden.

In ons eigen land kan worden gewezen op het duo Marcel van Calmthout/Ab Pilgram. De laatste doet zich onschuldig voor als neutraal (voormalig) journalist, maar hij is in feite een van de belangrijkste klimaatspindocters van de regering.

In Duitsland is het vooral Stefan Rahmstorf, verbonden aan het ‘Potsdam Institut für Klimafolgenforschung’ (PIK) die als klimaatinquisiteur een schrikbewind voert. Wanneer er ook maar iets in de Duitse media verschijnt dat afwijkt van het AGW-dogma benadert hij de redacties om rechtzetting te eisen. Hij is daar door de jaren heen bijzonder succesvol in geweest. Dat is naar mijn gevoel één van de redenen dat de Duitsers minder goed geïnformeerd zijn dan wij Nederlanders over klimaatzaken en dus nog steeds dociel in de van overheidswege gepropageerde klimaathysterie meegaan.

Maar recentelijk lijkt Rahmstorf zijn hand te hebben overspeeld. Wat was namelijk het geval?

Onder de titel, ‘Unabhängiger Wissenschaftler oder politischer Agitator? Eine Journalistin wehrt sich gegen die Häme von Stefan Rahmstorf’, beschrijft Markus Lehmkuhl hoe Rahmstorf karaktermoord op de freelance wetenschapsjournaliste Irene Meichsner heeft proberen te plegen. Zij had het namelijk gewaagd het VN-klimaatpanel (IPCC) te bekritiseren vanwege alarmistische passages over de toekomstige landbouwproduduktie in Afrika, als gevolg van de vermeende opwarming van de aarde. Deze waren niet op ‘peer-reviewed’ literatuur gebaseerd, maar toch in de samenvatting van het IPCC-rapport terecht gekomen en werden vervolgens in de klimaatalarmistische uitspraken van Pachauri en Ban Ki Moon hoog opgespeeld. Later zou dit bekend worden als ‘Africagate’.

Volgens Rahmstorf zouden de door haar gebruikte gegevens niet kloppen, waardoor zij het IPCC ten onrechte in een kwaad daglicht zou hebben gesteld.

De krant waarin het artikel van Meichsner was verschenen, de ‘Frankfurter Rundschau’, zwichtte voor de machinaties van Rahmstorf en publiceerde een artikel van twee bladzijden waarin de redactie zich distantieerde van het oorspronkelijke artikel van haar. Een andere krant waarin het artikel eveneens was verschenen, de ‘Kölner Stad-Anzeiger’, liet het echter rustig op haar website staan (zie hier).

Maar Meichsner liet dat niet op zich zitten en maakte de zaak aanhangig bij het Landsgerecht van Keulen. Dat bepaalde dat zij gelijk had en dat Rahmstorf zijn beschuldigingen diende in te trekken.

Voorts:

Im Übrigen muss der Beklagte der Klägerin 511,58 Euro nebst Zinsen zahlen und zwei Drittel der Kosten des Rechtsstreites übernehmen. Zur Begründung stellt die Kammer fest, dass es sich um unwahre Tatsachenbehauptungen handele, die die Klägerin in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzen …

Helaas was het toch in zekere zin een Pyrrusoverwinning voor haar, want Irene Meichsner heeft besloten om niet meer over klimaat te publiceren.

In Nederland is de situatie – gelukkig – anders. Ik kan mij bijvoorbeeld van gecertificeerde klimaatalarmisten, zoals Pier Vellinga, Wim Turkenburg en Frans Berkhout, niet voorstellen dat zij zich van praktijken bedienen die zo kenmerkend zijn voor Stefan Rahmstorf. Maar hoe komt het dan dat er nauwelijks of geen klimaatsceptische geluiden in de landelijke kwaliteitsdagbladen doordringen, terwijl er toch duidelijk tekenen zijn dat de regering al ‘om’ is? Ik vermoed dat dat heeft te maken met een soort van zelfcensuur en de invloed van wetenschapsredacteuren als Karel Knip (NRC/HB), Marcel van Calmthout (VK) en Joep Engels (Trouw), die er moeite mee hebben te erkennen dat zij er jarenlang naast hebben gezeten en hun lezers verkeerd hebben voorgelicht.

Maar misschien beschik ik niet over de juiste informatie. Dus mochten er potentiële klokkenluiders zijn die zich geroepen voelen om mij aan te tonen dat ik fout zit, stuur mij dan een e-mailtje. Ik zal die informatie uiterst vertrouwelijk behandelen en bij een eventuele toekomstige parlementaire enquête naar wat er allemaal is misgegaan ten aanzien van de klimaatwetenschap en klimaatvoorlichting daarover zwijgen als het graf.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

69 reacties

 1. Hans Labohm

  Janos,

   

  We moeten ons wèl bij de feiten houden.

   

  Je schreef: ‘Verder heeft de mensheid als beschaving (zeg de afgelopen 10,000 jaar) de temperatuur niet zo hoog gelegen wat eventueel wat problemen zou kunnen geven met landbouw.’

   

  Dat is niet in overeenstemming met de paleometingen.

   

  http://www.google.nl/imgres?q=temperature+reconstruction+12,000&um=1&hl=nl&biw=1366&bih=605&tbm=isch&tbnid=13DAlgxyiGmS_M:&imgrefurl=http://westinstenv.org/sosf/2010/02/23/global-cooling-not-warming-is-the-problem/&docid=uix7amNwvZYeoM&imgurl=http://westinstenv.org/wp-content/postimage/Lappi_Greenland_ice_core_10000yrs.jpg&w=864&h=516&ei=rUu9TqaZLsrVsgawwui0Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=234&dur=218&hovh=173&hovw=291&tx=111&ty=97&sig=101964778240624797030&page=2&tbnh=102&tbnw=170&start=20&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:20

   

  Een warmere aarde met méér CO2 is bovendien goed voor de landbouw en voedselproduktie.

 2. Hans Labohm

  Janos,

   

  De berekening van de klimaatgevoeligheid heeft tot dusver verschillende resultaten opgeleverd.

   

  AGWers zijn van mening dat die in de orde van grootte van 2 – 6 graden Celsius zou moeten liggen. Klimaatsceptici hebben zo’n 0 – 1 graad berekend.

   

  Er schijnt nu een nieuww studie te zijn die binnenkort in Science zal worden gepubliceerd. Een van mijn correspondenten berichtte mij daar vanochtend het volgende over:

   

  There is word circulating that a paper soon to appear in Science magazine concludes that the climate sensitivity—how much the earth’s average temperature will rise as a result of a doubling of the atmospheric concentration of carbon dioxide—likely (that is, with a 66% probability) lies in the range 1.7°C to 2.6°C, with a median value of 2.3°C.  ( The IPCC’s AR4 gives a likely range of 2.0 to 4.5, with a best estimate of 3.0 Celsius).

   

  Zoals bekend heeft het IPCC door de jaren heen de verwachte zeespiegelstijging steeds naar beneden bijgesteld. Het ziet er naar uit dat dit ook met de klimaatgevoeligheid zal gaan gebeuren.

   

    

 3. Anton B

  @ Janos

   

  Ik geloof niet dat de temperatuur zomaar warmer wordt, dat is afhankelijk van duizendend factoren. Ik geloof ook niet dat we de afgelopen 10 jaar zomaar door kunnen trekken of alvast kunnen boeken als een meteorologische periode van stabiele temperatuur. Volgens de AGW aanhanger in het filmje is het al langer dan 10 jaar en over 1.5 maand komt daar weer een jaartje bij. We kunnen nog een tijdje zo door modderen, maar op een gegeven moment moet we Nederlandse winters van 20 graden krijgen om het voorspelde gemiddelde te halen. Statistiek gezien kan je nog een hoop schuiven, maar statistisch gezien zou de beurs nu ook tientallen procenten hoger moeten zijn. Misschien is de 100 jaar die de AGW aanhangers gebruiken ook wel veel te kort en zitten we in cycli van 100.000 jaar of meer, er is nog zoveel dat we niet weten.

 4. janos73

  Matthijs,

   

  UIt jouw reactie van 15:32

   

  “Hij kan toch ook zomaar kouder worden?”

   

  Hoe moet ik dat interpreteren?

   

  Er ijn redenen waarom het klimaat verandert, daar zijn physische redenen voor.

   

  Als er meer energie wordt vast gehouden wordt het warmer, als er minder energie wordt vast gehouden wordt het kouder.

   

  Alles onder invloed van:

   

  De zon

  De stand van de aardas

  De hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer

  Vulkaan uitbarstingen

  Meteoriet inslagen

   

  Maar niet zomaar….

   

  Het leuke is dat ze dat allemaal hebben uitgezogd en dat dat dus een basis is voor de berekening van de klimaat gevoeligheid

   

 5. janos73

  Hans,

   

  Wat je laat zien is geen wereldwijde temperatuur reconstructie, maar een lokale, ook gaat hij niet sinds 2000 maar sinds 1855. De opwarming sindsdien is niet meegenomen, en al helemaal niet de verwachte 2C stijging tot het einde van de eeuw.

   

  http://hot-topic.co.nz/easterbrooks-wrong-again/

   

  Dus de temperaturen die verwacht worden zijn hoger dan we hebben meegemaakt sinds de laatste ijstijd

 6. janos73

  Hans,

   

  niet peer reviewed en er zijn andere estimates die hoger liggen.

   

  Laten we even wachten totdat het gepubliceert is.

   

  En zelfs 2.3 graden is meer daan voldoende om ons in groet problemen te brengen.

 7. Matthijs

  Onderschrijf ik totaal niet!

  ik ben van mening dat we enkel een beetje naijlen.

  Ik voorzie dat we binnenkort ook wel gaan afkoelen terwijl we meer gassen in de lucht pompen.dat is volgens mij al gaande.

  Hoe verklaar je anders stagnatie van opwarming of zelfs afkoeling terwijl de concentraties blijven toenemen?

  Een directe relatie tussen co2 en opwarming zou enkel in een gesloten systeem zo tot stand kunnen komen.

  @janos

  ah, correct, wat ik bedoelde was dat het zomaar zonder onze bijdrage kouder wordt. Ik weet ook dat iedere gevolg een oorzaak heeft. Ik onderschrijf alleen dat wij er geen aandeel in hebben.

 8. Peter Klein

  Daarvoor leeft ie toch, Rahmstorf?

  uit de climategate emails:

   

  ´December 10, 2004: email 1102687002

   

  Gavin Schmidt, of the Goddard Institute for Space Studies of the United States 

  National Aeronautics and Space Administration (NASA GISS), writes to many:

  Colleagues,

   

  `No doubt some of you share our frustration with the current state of media 

  reporting on the climate change issue. Far too often we see agenda-driven 

  “commentary” on the Internet and in the opinion columns of newspapers 

  crowding out careful analysis. Many of us work hard on educating the 

  public and journalists through lectures, interviews and letters to the editor, 

  but this is often a thankless task.

  In order to be a little bit more pro-active, a group of us (see below) have 

  recently got together to build a new “climate blog” website, RealClimate.

  org, which will be launched over the next few days at:

  http://www.realclimate.org

  The idea is that we working climate scientists should have a place where 

  we can mount a rapid response to supposedly “bombshell” papers that 

  are doing the rounds, and give more context to climate-related stories or 

  events.

  Gavin Schmidt

  on behalf of the RealClimate.org team:

  – Gavin Schmidt

  – Mike Mann

  – Eric Steig

  – William Connolley

  – Stefan Rahmstorf

  – Ray Bradley

  – Amy Clement

  – Rasmus Benestad

  – William Connolley

  – Caspar Ammann´

   

  http://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

 9. janos73

  Hans,

   

  Ik neem aan dat je COMNISPA grafiek bedoelt. Een paar problemen.

   

  1. hij komt uit een publikatie “A precisely dated climate record for the last 9 kyr from three high
  alpine stalagmites, Spannagel Cave, Austria” dus 3 stalagmiten uit Oostenrijk. Niet global,

   

  2. We zijn nu nog slechts 1 graad kouder dan op het warmste punt in de afgelopen 10.000 jaar, dus met nog maar 1 graad stijging (als de verdubbeling van CO2 zou zorgen voor een stijging van 2.7 C niet echt ver weg) en we zijn warmer dan in de afgelopen 10.000 jaar ook op deze lokatie.

 10. janos73

  Hans,

   

  als je echt geinteressert bent in een globale reconstructie van de temperatuur over de afgelopen 10.000 jaar http://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=paleoclimate%20implications%20for%20human-made%20climate%20change&source=web&cd=1&ved=0CEUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.columbia.edu%2F~jeh1%2Fmailings%2F2011%2F20110118_MilankovicPaper.pdf&ei=jxu-TobTAYbl8QO2g4ybBA&usg=AFQjCNEyAwzZnvvg1XazapcWrnjNWgJCmw&cad=rja

   

  ==So how warm is it today relative to peak Holocene warmth? Fig. 5, especially the red curve in Fig. 5a for the global deep ocean temperature, makes it clear that the world did not cool much in the Holocene. Consistent with our earlier study (Hansen et al., 2006), we conclude that, with the global surface warming of 0.7°C between 1880 and 2000 (Hansen et al., 2010), global temperature in year 2000 had returned, at least, to approximately the Holocene maximum.==

   

  Dus we zitten nu ongeveer net zo warm als het hoogte punt van de afgelopen 10.000 jaar.

 11. Hans Labohm

  Janos,

   

  Het artikel waarnaar je verwijst is van Hansen en Sato. Dat zijn extreme alarmisten en ‘outliers’, zelfs binnen AGW-kringen.

   

  Dat moet dus met een korrel zout worden genomen.

 12. NN

  Goh Hans, jouw argumenten tegen Hansen worden met de dag droeviger. Nu zijn z’n kleinkinderen niet alleen lelijk, werd z’n neoconservatieve chef chagrijnig van m, maar is ie ook nog eens extreem alarmistisch.

  Twee vragen aan je:
  1. Noem eens een wetenschapper die meer onomstreden artikelen over klimaat heeft geschreven dan James Hansen.
  2. Wat voor reden heb je om zo’n autoriteit zonder argumenten te negeren?

 13. janos73

  Ze zijn extreem in hun voorspelling van de toekomst, ik weet niet hoe “extreem” ze zijn in het reconstrueren van het verleden.Zijn reconstructies heeft hij gedaan gebaseerd op eerder onderzoek wat niet door hem is uitgevoerd. Echter gebaseerd op wat jij als referenties geeft van enkele lokaties houdt ik ze goed voor mogelijk dat ze het min of meer goed hebben. Verder is een graadje extra er zo bij als we doorgaan met het uitstoten van CO2.

   

  De toekomst voorspelling van Hansen wil ik nog wel met een korrel zout nemen. Al hoewel ik het meer hoop omdat het erg vervelend zou worden als hij wel geljk heeft.

 14. janos73

  Trouwens, de outlyiers aan de skeptische kant worden door jou altijd vrolijk besproken, waarom zouden die meer geljk hebben dan Hansen?

 15. Matthijs

  Ik zeg toch ook niet dat het zomaar gebeurt?

  Ik zeg dat we er geen snars aan kunnen doen!

  Antartica ijsvrij? En wat dan nog! Kunnen we eindelijk via de bovenkant naar Rusland, stuk korter! Dus het zee nivo moet nog even 25 meter stijgen? Waarom doet hij dat dan niet?

  Nee stel je voor, wat hebben we een last als we weer op GROENland kunnen verbouwen. En wat een ellende dat we weer wijn in Engeland kunnen verbouwen.

  Ja, dat is echt iets waar we al onze pensioen gelden tegenaan moeten kwakken.

  Bijten we straks maar op een houtje, kunnen we in ieder geval zeggen dat we de wereld gered hebben door het 0,00000000000000001 graad kouder te laten zijn,.. CHAPEAU!

  En ondertussen zitten de Chinezen lekker in de watten ons uit te lachen,..

  Dank u de koekoek!

 16. janos73

  Matthijs,

   

  Het wordt niet “zomaar” kouder, net zo goed als het niet “zomaar” warmer wordt. Maar goed als jij dat wil geloven, dan moet je dat vooral doen.

   

  Het probleem is dat de laatste keer dat  niveau van het het broeikasgas CO2 rond de 390 ppm lag was Antactica ijsvrij en lag het zee niveau 25 hoger of zo. Dat maakt het leven in Nederland misschien iets lastiger…. http://www.worldweatherpost.com/2011/04/19/what-was-it-like-the-last-time-co2-levels-were-this-high/

   

  Verder heeft de mensheid als beschaving (zeg de afgelopen 10,000 jaar) de temperatuur niet zo hoog gelegen wat eventueel wat problemen zou kunnen geven met landbouw.

 17. NN

  @sprx, de mean stream media schrijven ook nooit dat de Holocaust niet is gebeurd of dat roken goed voor je is. Ook intelligent design is onderbelicht. En dat, terwijl er voor alle drie ‘peer reviewed’ ‘wetenschappelijke’ publicaties te over zijn. Vreemd …

 18. Matthijs

  verder nog iets inhoudelijks toe te voegen?

  Ik denk dat de geschiedenis zal leren dat je in het kamp van de rokers zit, NN,..

  Maar geeft niet, het is laatst onderzocht, hoe dommer de leugen hoe slimmer de mens is die erin gelooft.

  Dus jij zal me een partij slim zijn!

 19. janos73

  NN

   

  ook the flat earth society klaagt dat er weinig ruimte is in de Nederlandse dag en weekbladen…..

   

  Kritische geluiden als “de afgelopen 10 jaar is het niet opgewarmt” zijn niet kritisch maar misinformatie, misschien dat het daarom niet geplaatst wordt…..

   

  Regering om?

   

  Rutte “Op lange termijn moeten we nieuwe technieken ontwikkelen om uitstoot van
  het broeikasgas CO2 te verminderen en duurzame energie te produceren”

   

  http://tinyurl.com/d49cfhq

 20. Matthijs

  Ik zou samen op gaan treden.

  Het klimaatbeleid stort de eu in een nieuwe diepe recessie, maar jullie twee blijven er heilig in geloven.

  Zal mij benieuwen hoe jullie piepen wanneer jullie banen naar India vertrekken en je je pensioen ziet verdampen.

  Kunnen jullie dan nog steeds van die geestige opmerkingen maken? Al kouwenend op een stukkie hout!

 21. Ook Boos

  Interessant om te constateren dat er op de Dagelijkse Standaard twee volgelingen zijn van Mohamed Al Sahaf, de persvoorlichter van het Iraakse regime tijdens de tweede Golfoorlog.

   

  Inmiddels zijn, zoals Matthijs meldt, NN & Janos73 verworden tot komisch nummer. Dit houdt mij wel genoegelijk bezig en onder het genot van een drankje kan ik wel genieten van hun tragikomische reacties.

   

  Doet me denken aan de Black Knight uit Monty Pythons  Holy Grail:

   

  http://www.youtube.com/watch?v=mjEcj8KpuJw

   

  NN & Janos73 mogen zelf de parallellen trekken

 22. janos73

  Anton B.

   

  Het grappige is dat in Amerika de mensen die geloven in het creationisme dezelfde zijn die AGW afwijzen.

   

  Ook zijn de mensen die de schadelijkheod van roken ontkennen dezelfde die AGW ontkennen.

 23. Caroline

  Janos73, heb je enig bewijs voor je stelling?

   

  Overigens: Global Warming is achterhaald hoor, het heet tegenwoordig klimaatverandering.

   

 24. Caroline

  Janos73, dat wat niet gebeurt? Volgens mij vindt klimaatverandering voortdurend plaats. Zie de wijnbouw hier in de Middeleeuwen, en de ijstaferelen die in de 17e eeuw zo vaak geschilderd werden.

   

  Inderdaad zijn er in de VS meer mensen die in creationisme geloven dan waarde hechten aan Darwin’s theorie. Er zullen dus ook meer mensen zijn die de menselijke invloed (het is des Heerens wil of het zou niet wezen) op het klimaat ontkennen die tevens in een schepper geloven dan niet. Mensen die geloven dat de wereld plat is ben ik in jouw link niet tegengekomen. Mensen die geloven dat roken gezond is ook niet, wel mensen die de vrijheid willen hebben om te roken, maar dat is iets heel anders natuurlijk.

   

  Ik zie geen kwaad en veel goed in wat warmer weer, fijn voor de flora en de fauna en dus ook voor ons. En dat het me van extra belastingen (klimaatheffingen) koud om het hart wordt, zegt niet dat het klimaat er verder door beinvloed wordt. Waar het me ook koud om het hart van wordt is de onverschilligheid die de goeroes ten aanzien van mensen aan de dag leggen, mensen zijn voor het merendeel useless eaters waarvan er wel een miljard of wat opgeruimd kunnen worden. De geschiedenis leert dat als mensen iets dergelijks zeggen dat je ze serieus moet nemen, ook al voegen zij wat zichzelf betreft de daad niet bij het woord. Het zijn immers altijd ‘de anderen’ die hoognodig opgeruimd dienen te worden, en niet de sprekers zelf.

 25. Anton B

  @ Janos

   

  Het ging over NN is een blijkbaar creationistische AGW aanhanger. Ik zie wel overeenkomsten, als je het ene voor kennisgeving aanneemt, waarom dat het ander niet.? Misschien is het in Amerika anders zo diep heb ik het fenomeen niet bestuurdeerd. Ik ben ook niet gelovig, maar op veel standpunten wel eens met het CDA het ene staat het ander niet in de weg.

   

  Ik ben meer van de bewezen zaken en de feiten en als je mij een grafiek verkoopt die exponentieel omhoog gaat en meetwaarden die zo goed als horizontaal lopen dan wordt ik achterdochtig. Was ik dat niet, dan was ik zakelijk al lang failliet geweest. Voordat bewezen werd dat roken schadelijk was, werd het door diverse medische wetenschappers voorgeschreven als kuur. ik zie hier sterke overeenkomsten met wetenschappers die voorschrijven CO2 te reduceren zonder dat de hypothese er achter echt bewezen is.  Weliswaar is dat 2e minder schadelijk voor onze gezondheid, maar evenzomeer voor de economie.

 26. janos73

  Caroline,

   

  Probeer het eens hier http://tinyurl.com/6t89xft

   

  En hier http://tinyurl.com/czxk3rg

   

  Heb jij er trouwens enig bewijs voor dat het niet gebeurt?

 27. Matthijs

  Hij kan toch ook zomaar kouder worden?

  Wat is het probleem?

  Wenst u in een cocon te leven die altijd en overal hetzelfde is? De natuur is altijd in balans, wij kiezen de balans en wij zullen de balans in tact houden?

  Dan zou ik een andere planeet opzoeken, want al zou dit niet het geval zijn, dan zouden er nog steeds dinosauriers rond lopen.

  Ik vindt het allemaal prima wat voor overtuigingen u heeft, ga ze lekker zelf nastreven en val mij er vooral niet mee lastig.

  Nu gaarne uw airco en uw computer uitzetten, want dat is allemaal slecht voor het milieu.

 28. janos73

  Anton B.

   

  Ik hoop dat je niet geloofd dat de aarde “zomaar” warmer wordt. Er zijn heel veel factoren die de temperatuur van de aarde beinvloeden.

   

  Kijk bijvoorbeeld eens hier http://tinyurl.com/8xjlu8a voor een verband tussen CO2 en temperatuur en sunspots en temperatuur.

   

  Waarom korte periodes van stabilisatie / daling geen uitzondering zijn http://tinyurl.com/3fgzmw5

   

 29. Hans Labohm

  Janos,

   

  Je hebt gelijk. Ik besteed ook wel eens aandacht aan de ‘outliers’ aan scpetische kant. Maar meestal toch aan de sceptische ‘mainstream’.

   

  Zoals je weet besteden de MSM nagenoeg uitsluitend aandacht aan AGW – vaak op schrille wijze. Mijn ‘postings’ laten de andere kant van de medaille zien.

   

  Hansen heeft de neiging tot overdrijving en zijn verwachtingen zijn tot op heden niet uitgekomen. Hij wordt zeker als een autoriteit beschouwd, niet alleen in AGW-kringen, maar ook door vele sceptici. Maar velen onder hen zijn van mening dat hij geflipt is. 

 30. NN

  Ad hominem. Nul komma nul nul nul argumenten. Om te janken

 31. janos73

  Dit kwam ik net even tegen:

   

  http://drich13.newsvine.com/_news/2011/11/11/8760677-emergency-arctic-mission-discovers-millions-of-tons-of-powerful-greenhouse-gas-methane-bubbling-from-arctic-ocean

   

  Dus we hebben de polen nu zover opgewarmd dat methaan van de zeebodem vanzelf omhoog bubbelt. Dit is een van de tipping points waar Hansen bang voor is.Meer methaan meer globval warming en nog meer methaan. Methaan zelf blijft relatief kort in de atmosfeer maar kan wel voor verdere opwarming zorgen waardoor er weer meer methaan vrijkomt. Verder oxideert het naar CO2 waardoor de opwarming nog even door gaat.

   

  Gelukkig warmt de aarde niet op, dat kun je bijvoorbeeld duidelijk zien aan het dalende volume van Arctisch pool ijs.

   

   

 32. NN

  Janos, dank voor de link naar dit interessante artikel. Het goede nieuws voor de ‘sceptici’ hier is dat als het inderdaad klopt dat de permafrost op grote schaal aan het ontdooien is, het weinig nut meer heeft om de menselijke uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dan kunnen wij Hollanders dat geld beter steken in het opkopen van een stuk Scandinavië.

   

  Het artikel van Hansen waar ik eerder over schreef kun je als het goed is hier vinden. (kopieer link naar browser en save file) http://columbia.us1.list-manage.com/track/click?u=0ebaeb14fdbf5dc65289113c1&id=838bc7c9d3&e=2f4b892cc0

   

   HL, schrijf je hier een keer over? Ik denk dat jouw trouwe lezers ook wel geïnteresseerd zijn naar waarnemingen van smeltende toendra’s; klimaatverandering in de praktijk zeg maar. Geen ijskernboringen, modellen, afgeleide berekeningen, historische analyses. Gewoon het blote oog, een gasmeter en een Casio 😉

   

  Heb je trouwens nog kunnen kijken naar mijn varaag van 00:55; inhoudelijke (!) kritiek op Hansen? Bij voorbaat dank.

 33. Hans Labohm

  NN,

   

  Wat Hansen betreft heb ik onlangs gewezen op het verschil tusen zijn alarmistische scenario’s en het werkelijke temperatuurverloop. In een wat ouder ‘posting’ heb ik aandacht geschonken aan Hansen’s activistische optredens, waarbij hij zware straffen voorstelde voor ‘deniers’ en kolentransporten vergeleek met ‘death trains’.

   

  Ik zal nog eens opletten wat er ten aanzien van die toendra’s zoal langskomt. Het laatste wat ik daarover heb gelezen is al weer van een paar jaar geleden. Het ging over een interview met Russische meteorologen/klimatologen, die vertelden dat er niet zo veel aan de hand was. Voor zover ik mij herinner, verwachtten zij ook een nieuwe kleine ijstijd.

 34. NN

  Hans, zie de link van Janos (17:14). Dit is een artikel dat op 11 november 2011 gepubliceerd is. Veel recenter dus dan de berichten van jaren geleden.

   

  Over het verschil tussen de modelberekeningen van hansen en het werkelijke temperatuurverloop: zie eerder opmerkingen van (alweer) Janos.

   

  Blijft over zijn betrokkenheid bij (vreedzame) protesten. Dat zie je in de volle breedte: hoe meer wetenschappers van het klimaatsysteem weten, hoe meer ze de samenleving waarschuwen voor de gevolgen van onze uitstot.

 35. Hans Labohm

  NN,

   

  Het is weer een alarmistisch artikel. Dit keer over methaan. De causale relatie tussen de ontsnapping van methaanbelletjes uit de aarde (?) en AGW is onduidelijk.

   

  De laatste tijd is heeft de methaanconcentratie in de atmosfeer zich gestabiliseerd. Niemand weet waarom. De allerlaatste tijd stijgt die weer wat (zo uit mijn hoofd).

 36. NN

  Hans, waarop basseer je de uitspraak “alarmistisch artikel”? Het zijn toch gewoon waarnemingen die beschreven worden? Kunnen waarnemingen “alarmistisch” zijn?

 37. Hans Labohm

  NN,

   

  Hier is het begin van het artikel:

   

  “Emergency” Arctic Mission Discovers Millions Of Tons Of Powerful Greenhouse Gas Methane Bubbling From Arctic Ocean
  Fri Nov 11, 2011 7:13 PM EST.science, climate-change, global-warming, co2, arctic, methane, arctic-ocean
  By Physicist-retired

  Methane ‘chimneys’
  Last September, U.S. and Russian scientists embarked on a ‘rapidly-coordinated’ mission to investigate reports of extremely high methane emissions escaping from the Siberian Continental Shelf – specifically, the sea shelf of the Laptev Sea, the East Siberian Sea and the Russian part of the Chukotsk Sea.

  The 45-day mission has been completed – and preliminary reports are emerging.

  They are most disturbing.

  Like carbon dioxide, methane is a greenhouse gas.  But unlike carbon dioxide, methane is much, much more powerful – more than 20 times as powerful, in fact.

  In the past, large-scale releases of methane have been responsible for rapid increases in global temperatures, dramatic changes to the climate, and even the mass extinction of species.

  And now, this ‘emergency’ mission to Siberia is seeing underwater releases of methane so large, and so rapid, that the ocean is literally bubbling.

   

  Dit noem ik nu een alarmistisch verhaal. Dit is geen ‘gewone’ beschrijving van waarnemingen. 

   

  En wat is het verband met AGW?

   

 38. NN

  Een klimaat ‘scepticus’ die het bestaan van broeikasgassen ontkent, is vergelijkbaar met een creationist, die het bestaan van genen ontkent.

 39. janos73

  Hans,

   

  De methaan hydraten worden instabiel als het warmer wordt. Als het zeewater opwarmt worden de methaan hydraten instabiel, de methaan onsnapt, en methaan zorgt weer voor meer opwarming, waardoor weer meer methaan onsnapt.Dus niets allarmisme en bekend natuurkundig verschijnsel wat voorspelt is door Hansen. Nu gebeurt het in het echt.

   

   

  Met je netrekking to je analyse van de voorspelling van Hansen uit 1988 ben je toen uit gegaan van het verkeerde scenario. Als je uitgaat van het verkeerde scenario krijg je een garbage in garbage uit analyse.

 40. Hans Labohm

  NN,

   

  Het is weer ‘guilt by association’. De evolutietheorie is een gans ander thema dan AGW. Het is een hoogtepunt van 19e eeuwse wetenschap. Maar er zijn steeds weer dieperliggende vragen die niet zijn beantwoord. Het creationisme biedt m.i. daarop evenmin  antwoord.

   

  Janos,

   

  Leg mij nu toch eens helder uit wat de causale relatie is tussen AGW en opborrelende methaanbubbeltjes (die er altijd zijn geweest). En leg me nu toch eens helder uit hoe het komt dat die belletjes u plotseling naar boven komen (als dat al zo is – wat niet bekend is omdat we over voorgaande perioden waarschijnlijk geen waarnemingen hebben), gegeven het feit dat het temperatuurverloop over de laatste tien jaar vrij vlak was.

   

  Leg me ten slotte uit waarom ik – of Hansen – het verkeerde scenario heb gekozen. 

 41. NN

  Hans, wat ik schreef is geen guilt by association. Het was het beste antwoord dat ik kon bedenken op jouw vraag naar de relatie tussen broeikasgassen en klimaatverandering. hoe kun je daar in hemelsnaam serieus op ingaan.

 42. Hans Labohm

  NN,

   

  Had ik niet begrepen.

   

  Maar ik voel mij wel meer als Alice in Wonderland in het klimaatdebat.

 43. janos73

  Hans,

   

  dat voor jou het klimat debat een groot sprookjesboek is begrijpen wij, mar dan moet je niet net doen of je er verstand van hebt.

   

  Hansen heeft 3 scenarios gemaakt voor de opwarming. eea duidelijk weergegeven in de post van SkS. Jij bent in jouw vergelijking uitgegaan van scenario A, terwijl de emissies in werkelijkheid onder scenario B liggen.

   

  Verder vergelijk jij dit met de HADCRUT data set die iets kouder is dan de andere wereldwijde temperatuur datasets om het verschil nog net iets groter te maken.

   

   

   

 44. NN

  Hansen zat er 23 jaar geleden minder dan 20% naast.

  Ff terug naar jouw stukje. Wat is er mis mee als n krant onjuiste berichten rectificeert? Kan de blogosfeer een voorbeeld aan nemen.

 45. Hans Labohm

  NN,

   

  Dat is geen rectificatie maar het afdraaien van de gebedsmolen van het AGW-alarmisme.

   

  De blogosfeer – althans dat deel dat reacties zoals die van jou ongecensureerd overnemen, hetgeen op DDS gebruikelijk is – is het toppunt van transparantie. 

   

 46. janos73

  Hans,

   

  Kijk eens in de uitstekend onderbouwde kritiek van SkS op de voorspelling van Hanssen uit 1988.

   

  Ik heb deze die kritiek hier gepost en je kunt hem vinden in het artikel wat ik gepost heb op 05:46.

   

  Hanssen zat er inderdaad naast echter niet echt veel en zijn model van 1988 was verrassend goed (zeker als je voortschrijdend inzicht meeneemt). De conclusie uit het stuk van SkS is dat Hanssens model goed zou zijn geweest als hij in plaats van 4.2C (uit zijn model) 3.4C voor een verdubbeling van CO2 had gebruikt.

   

  Hier nog even mijn post:

   

  ===

  Misschien hebben de mensen door dat door de groene beweging we nu
  schone rivieren hebben, dat de lucht schoon is, dat we in Nederland nog
  een klein beetje natuur hebben.

  Misschoen dat ze daardoor een
  beetje meer vertrouwen hebben dan “rechts” die altijd alles hebben
  gedaan om zo min mogelijk aan het milieu te hoeven doen….

  Verder wijkt inderdaad de trend iets af van de voorspelling van Hansen uit 1988….

  http://tinyurl.com/3wabvfm

  Maar
  niet zoveel en hij had een te hoge klimaat sensitiviteit, bij een
  klimaat sensitiviteit van 3.4 C voor een verdubbeling van CO2 was hij
  spot on geweest.

  ====

   

  Ik wacht sindsdien nog steeds op een goed opbouwend commentaar waarom SkS er compleet naast zit. We maken een model, kijken hoe het presteert en dan veranderen we onze mening, wat kan wetenschap mooi zijn.

 47. janos73

  NN.

   

  De laatste keer dat Hans Hansen besproken heeft is hier http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/10/jim-hansen-klimaatsceptici-zijn-aan-de-winnende-hand.

   

  Maar op het door mij gelinkte post van SkS op 22.45 heb ik geen antwoord gekregen. Ik neem aan dat Hans het dus eens is met een klimaat gevoeligheid van 3.4C voor een verdubbeling van CO2.

   

  Nog meer nieuws op dit draadje. Hans is om!

   

   

 48. NN

  Janos, de 15 mld USD schade was alleen al aan de traanoogde. Wat dacht je van 15.000 doden. Om t koud van te krijgen. Brrrrrr

 49. janos73

  NN.

   

  Dan moet je ook de effecten gaan meenemen van de prijssteiging van graan omdat Rusland stopte met de export van graan.

   

  Gelukkig was ik niet in Moskou rond die tijd, ik weet veel mensen die de stad ontvlucht zijn omdat het echt ondragelijk was.

   

  Maar goed, zonder maatregelen komt het dan hier dan daar elk jaar weer terug.

 50. NN

  Heb je het artikel van Hansen gelezen dat hij gister postte?

 51. Hans Labohm

  NN en Janos,

   

  Zijn we niet wat ver verwijderd geraakt van het onderwerp van de ‘posting”?

 52. Hans Labohm

  Janos,

   

  Ik heb al vele malen geschreven dat ik een lage klimaatgevoeligheid waarschijnlijker acht dan een hoge.

   

  0,5 graden lijkt mij een goede gok.

   

  Maar ik blijf open staan voor argumenten die een hogere of lagere gevoeligheid ondersteunen.

 53. NN

  Ok. Kun je aangeven waar je ooit inhoudelijk (!) in bent gegaan op de wetenschapper Hansen? Nav je post om 11:06

 54. NN

  Als een krant iets verkeerds heeft gepubliceerd en dat recht zet heet dat toch rectificatie? De term ‘afdraaien van de gebedsmolen van het AGW-alarmisme’ ken ik niet.

 55. janos73

  Hans,

   

  als je klaar bent met je stukje over Zweden graag nog een stukje over de zomer in Moskou van 2010.

   

  Kijk voor input bijvoorbeeld eens hier http://www.climatecentral.org/blogs/historical-perspective-on-the-russian-heat-wave-of-2010

   

  Denk ook eens na hoeveel CO2 uitstoot we hadden kunnen verminderen voor de geschatte 15 Miljard dollar schade door bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen.

 56. janos73

  Hans,

   

  dan is het dus sygnificant warmer in Engeland dan vroeger omdat er en meer wijn wordt verbouwt en noordelijker wijn wordt verbouwd.

   

  Mooi, Hans stapt af van een stokpaardje, de MWP was warmer dan vandaag.

   

  Ik zet 12 December niet op mijn aganeda, maar ik weet zeker dat jij er uitgebreid aandacht aan zal geven.

 57. NN

  HL, je schreef laatst over sneeuw in de VS. Misschien ook aardig om ns over Zweden te schrijven. ‘nog niet eerder sinds de start van officiële sneeuwmetingen in 1904 lag er deze tijd van het jaar zo weinig sneeuw in Zweden’

 58. Hans Labohm

  Janos,

   

  Samen met andere proxies geeft wijn m.i. toch wel een indicatie.

   

  Maar goed. Even iets anders.

   

  Noteer maandag 12 december in je agenda. Dan zal vanaf 13.00 u. een klimaatseminar in Nieuwspoort plaatsvinden waarin alternatieven voor de AGW-hypothese zullen worden gepresenteerd door bekende sprekers uit het kritische klimaatcircuit.

   

  Nadere informatie volgt spoedig.

 59. janos73

  Hans,

   

  het gaat niet om wel of geen wijn in Engeland, wijn is een slechte proxi voor klimaat en is wat mij betreft geen argument naar de ene of de andere kant.

 60. Hans Labohm

  Janos,

   

  Temperatuur zal er zeker mee te maken hebben. Maar ik heb begrepen dat nieuwe druivenrassen nu ook beter bestand zijn tegen lagere temperaturen. 

   

  Misschien de moeite waard om eens verder uit te zoeken.

 61. janos73

  Matthijs,

   

  wijn in Engeland: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/07/medieval-warmth-and-english-wine/

   

  Er zijn nu meer wijngaarden dan ooit in Engeland, het moet nu dus al warmer zijn dan in de MWP?

 62. janos73

  Hans,

   

  De scpetisce mainstream, dat zijn wetenschappers zoals Spencer, hij is een van de weinige publicerende wetenschappers die het niet eens is met de rest van zijn collega’s.

   

  Hansen als outlier aan de ene kant, dan Spencer aan de andere kant.

   

  Spencer is nu net die ene wetenschaper die wel podium krijgt op jouw forum, de rest is meetal alleen “opinie”.

   

  Het laatste artikel wat ik van jouw hand gelezen heb over Hansen gaf zijn voorspellingen uit 1988 vekeerd weer.

 63. NN

  Onjuist. Het is geen virus, niet dat ik weet ten minste.

  Wel opmerkelijk dat hoe meer verstand wetenschappers hebben van het klimaat, des te krachtiger ze waarschuwen voor de gevolgen van onze uitstoot.

  Heb je nog inhoudelijke argumenten tegen de studies van JH?

 64. Hans Labohm

  NN,

   

  Je hebt gelijk. Ad hominem dit keer! Maar ik heb in het verleden regelmatig aandacht aan de standpunten van Hansen geschonken. Dat was inhoudelijk. Daaruit  vloeit de indruk van de persoon Hansen voort.

   

  Van wetenschapper heeft hij zich ontpopt tot wetenschapsactivist. Dat is een hardnekkig virus dat rondwaart onder AGWers.

 65. Caroline

  Matthijs, inderdaad, climaclows. Zelfs hun verzonnen verwijten (flat earthers e.d.) verzinnen ze niet zelf, daar hebben goeroe Gore voor nodig. Tragisch, maar ach, dat horen clowns te zijn, niet? En grappig natuurlijk, maar misschien komt dat nog.

 66. Matthijs

  Klima-Clowns!

   

  Deze dame snapt er ook geen reedt van;

   

  http://nos.nl/video/312357-energiecrisis-wordt-dieper-dan-financiele-crisis.html

   

  Waar is mijn pek en veren?

 67. Anton B

  @NN

   

  Nog niet zo heel lang geleden waren er wetenschappers die dachten dat roken goed voor je was, doctoren schreven het zelfs voor.  Van de holocaust zou ik zio snel niet weten, maar in het Midden Oosten zijn er vast die beweren dat het nooit bestaan heeft? En sinds wanneer is intelligent design erkende wetenschap? Naar mijn weten heeft dat laatste een nog veel hoger Jomanda danwel Stapel gehalte dan de hele AGW hypothese.

 68. sprx

  ” Maar hoe komt het dan dat er nauwelijks of geen klimaatsceptische geluiden in de landelijke kwaliteitsdagbladen doordringen.”
  Dat kritische geluiden niet doordringen in de media geldt niet alleen AGW, ook voor de invoering van de euro bleek het niet mogelijk om te waarschuwen voor de nu ontstane situatie, hetzelfde geldt tav de ramp rond de massaimmigratie en de voortschrijdende islamisering.
  Daarom deze Goodwin : gleichschaltung.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.