Treurig links massaprotest, deel 374

Staatssecretaris De Krom werd de mond gesnoerd in Den Bosch. Omgangsnormen blijken weer eens een rechtse hobby te zijn op een linkse massademonstratie.

‘Armoede werkt’ was de bannerslogan waaronder 6500 aanhangers van de SP en de PvdA zich verzamelden in de Brabantse hoofdstad om tezamen het kabinet eens goed uit te schelden. Een nogal rare slogan volgens mij, want wie zal er nu beweren dat armoede een heilzaam idee is? Zelfs SP en PvdA vinden dat niet: het was zelfs de reden om te gaan lopen roepen en tieren.

En roepen en tieren was wat er gebeurde. Een zuur gebeuren van mensen die de Tweede Kamerverkiezingen hadden verloren (SP min tien zetels, PvdA min één), maar toch vonden dat hun partijen het beleid moesten gaan bepalen. Met democratie en je neerleggen bij een meerderheid had het allemaal verdomd weinig te maken, maar wat maakt het ook uit? Gewoon net zolang je linkse gelijk blijven herhalen totdat het hele land er doodmoe van is geworden.

Dat een mens van zoveel zelfverzonnen en/of schromelijk overdreven onrecht een bitter en cynisch persoon wordt werd ook wel duidelijk. Je weet dat je compleet humorloos bent als het enige komische vermaak van de dag van Job Cohen moet komen: (‘Mijn naam is Job, en jullie weten allemaal wat dat in het Engels betekent‘).

Maar de speech van de grote, onbetwiste leider van het linkse front (*kuch*) was niet eens het hoogtepunt van de dag: dat was het feit dat de Staatssecretaris van Sociale Zaken z’n zegje mocht doen en de moeite had genomen het beleid toe te lichten. Maar de linkse gelijkhebbers waren niet geïnteresseerd in een dialoog: de Staatssecretaris kon z’n verhaal nauwelijks houden omdat het publiek en masse het woord ‘asociaal’ bleef scanderen. Meer dan zesduizend mensen die één woord scanderen, en waarschijnlijk niemand die bedenkt dat deze term voornamelijk op henzelf betrekking heeft.

Asociaal, omdat ze iemand die de discussie wil aangaan verrot schelden en het hem onmogelijk maken z´n mening te uiten. Asociaal, omdat ze menen dat de overheid de mensen uit hun armoede moet verlossen, en ze zelf hun handen niet uit hun mouwen hoeven steken. Maar vooral asociaal, omdat deze mensen met hun ‘verheven’ moralen denken het beleid te moeten dicteren, ondanks dat hun partijen de verkiezingen pijnlijk verloren hebben.

Zo ziet u maar weer. De linkse partijleden wrijven dit rechtse kabinet aan dat ze armoede creeëren, maar volgens mij zijn dit soort kansloze uitkeringsmanifestaties eerder een bron van ongehoorde geestelijke armoede.

Bron foto: Pascal Jaminon / Flickr


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

11 reacties

 1. Mar

  @CMdJ

   

  U heeft het niet goed begrepen. PVV heeft ingestemd met deze bezuinigingen, nog voor ze in de Kamer worden behandeld. De handtekening van PVV staat onder het gedoogakkoord, weet u wel.

  PVV heeft zich willens en wetens laten belazeren door VVD omdat de club zo gefixeerd is op I&I. Een reactie zoals die van Havank klinkt de VVD als muziek in de oren. Zolang PVV dit idee blijft verkopen en bereid is VVD te steunen, kan VVD werken naar de veramerikanisering van Nederland. Wie niet werkt, zal niet eten.

  Het CDA gaat op dezelfde manier het schip in, omdat men erg veel waarde hecht aan het pluche.

   

  Een combinatie van VVD en PVV wordt de doodsteek voor de sociale zekerheid in Nederland. VVD heeft niets met mensen die geen geld opleveren en PVV offert deze mensen graag op om die verdomde Islam het land uit te krijgen.

 2. Graaicultuur apologeet

  Dit gedoe rond het kabinet dat meteen al bij de aanvang begon doet me denken aan de “linkse lente” in naar ik meen 2004. Toen zat Rita Verdonk op immigratie en vond iedereen haar maar een nare nazi terwijl ze het beleid van Job Cohen uitvoerde dat hij onder paars had bedacht. (Beetje zoals nu met meneer Leers). De drie linkse partijen hadden toen een meerderheid in de peiling en wat deden ze? Op het malieveld nieuwe verkiezingen eisen.

   

  De pvda kan er heel slecht tegen dat ze niet in een regering zitten. Ik vind dat een beetje eng eigenlijk, dat zij het belangrijker vinden om kabaal te maken en mensen op te hitsen dan om inhoudelijk en kritisch oppositie te voeren over ECHTE problemen.  

 3. Henk

  Mijn naam is Job, en jullie weten allemaal wat dat in het Engels betekent

   

  Doet me denken aan die andere PvdA-voorman: Mijn naam is Kok en julie weten allemaal wat dat in het Engels betekent.

 4. Julius

  “Een zuur gebeuren van mensen die de Tweede Kamerverkiezingen hadden verloren (SP min tien zetels, PvdA min één), maar toch vonden dat hun partijen het beleid moesten gaan bepalen”

   

  Ik weet niet hoelang Engelbart heeft liggen slapen maar hij schijnt nog steeds niet door te hebben dat we een minderheidskabinet hebben. En hoe treurig, gedoogd door een beweging die overwegend links is. En wat wil nu het geval, de achterban van de gedoger begint door te krijgen dat ze hard worden gepakt. Het zou me dan ook niet verbazen dat er tussen die demonstranten een hoop PVV-ers zaten die zich in toenemende mate zullen laten horen. 

   

  Ik denk dat de rechtse lente al op zijn retour is. De Krom is een beetje dom te noemen als hij dacht dat hij wel even begrip kon krijgen voor zijn asociale beleid. 

 5. pietkremer

  Onder het  kabinet Balkenende-Bos verkeerden niet zoveel minder mensen onder de armoedegrens dan nu.

  Het is me trouwens niet opgevallen dat de uitkeringen nu lager zijn dan toen. Ik kreeg zelfs een verhoging van mijn aow. Als de PvdA zo te doen heeft met ondergrenzers, had ze toen de gelegenheid om daar iets aan te doen. Maar wie de uitkeringen verhoogt van de minima, moet de premies en de ib voor de bovenminimalen verhogen en daar zag de PvdA vanaf omdat zij dan de stemmen van de modalen zou verliezen. Bovendien wist Bos dat zulke maatregelen slecht zijn voor de economie en de werrkloosheid. Want als je de uitkeringen verhoogt, verlaag je de prikkel om een baan te zoeken. .

 6. nick

  Natuurlijk protesteren mensen als je aan hun portenmonaie komt en vooral links is gewend alleen aan zichzelf te denken, hoe het de economie gaat zal ze worst wezen.

  De mensen zijn enorm verwend met de verzorgingsstaat die wij hier hebben en hebben geen idee waar al dat geld vandaan komt. Ze vinden dat ze gewoon recht hebben om hun hand op te houden en dat die dan ruim gevuld dient te worden.

  Deze mensen zullen van een heel koude kermis thuis gaan komen, de verzorgingstaat is namelijk niet te handhaven, we kunnen deze eenvoudig niet meer betalen.

  De PVV is de enige partij die realistisch denkt, eerst alle overbodige uitgaven schrappen te beginnen met ontwikkelingshulp. Dat lijkt me wel het meest logische om te doen. Wanneer je je zelf niet meer kan bedruipen ga je niet wat je nog hebt weggeven…je eigen kinderen komen toch eerst!

  Daarnaast allerlei overbodige subsidies en andere hobby’s afschaffen. Indien je dan nog steeds te kort komt ga je pas kijken waar het nog meer minder kan.

  De PVV ziet ook het meest helder wat een ramp de EU is en wat dat ons zal gaan kosten. Terugdraaien kan niet meer, het zal altijd geld gaan kosten, links dan wel rechtsom. Maar ze zoeken wel naar de de beste manier voor ons land en storten zich niet als lemmingen in de afgrond.

  Men roept nu dat de PVV links is, dat is totaal niet waar, ze zijn wars van enge linkse en communistische gedachten. Maar ook in rechts zijn ze niet helemaal te herkennen. Ze voeren hun eigen koers en die koers komt op voor de mensen van ons land en voor het land zelf, dat is een terechte en juiste gedachte die herkend wordt door steeds meer mensen.

  Ze willen de verzorgingsstaat best inkrimpen en zo alleen beschikbaar houden voor de mensen die het echt nodig hebben, dat is het enige juiste plan om te redden wat er nog te redden valt.

   

  TIP: 

   

  Ik heb net naar ‘business class’ gekeken omdat Leon de Winter daat op bezoek was. Ik kan iedereen aanraden hier naar te kijken, Wat hij te melden heeft is de heldere waarheid, over de EU, de verzorgingstaat ed. Zeer aansprekend! Herhaling is te zien vannacht om 0.00 uur en morgen bij uitzending gemist.

 7. CMdJ

  Ik zou zeggen stem dan gewoon PVV, een partij die staat voor Nederland en pragmatisch is, dus niet vastzit in een ideologie of bepaald belang en niet a-sociaal is zoals oa. de VVD, D66 en PvdA dat wel zijn. Ook met de eurocrisis merk je dat en van Dijck is hier ook een van de beste parlementariers.

 8. Mar

  Ik vond het wel stoer om te zien hoe iemand hangend in een rolstoel duidelijk zijn ongenoegen liet horen over en tegen Paul de Krom.

   

  Als een staatssecretaris weigert te luisteren naar mensen die de dagelijkse praktijk als geen ander kennen maar blijft hangen in zijn eigen verzonnen denkbeeld, waarom mag men dan niet het enige doen wat nog overblijft: luidkeels laten horen dat je niet zit te wachten op zijn zalvende woorden en leugens.

   

  Om dan links asociaal genoemd te worden is een compliment.

   

   

   

   

 9. Havank

  Ik kan voor een groot deel uw betoog ondersteunen.

  Dat laat onverlet, dat een bepaald vangnet, noem het inderdaad ” sociale zekerheid” ook een kwestie van beschaving is.

  Naar mijn mening zijn de volgende zaken funest voor voor de sociale zekerheid:

  1. de ondemocratische EU met zijn grote bemoeizucht met nationale zaken.

  2. de massale immigratie.

  3. ontwikkelingshulp, waar terecht vraagtekens qua nut bij gezet kunnen worden.

  En ik moet toegeven op al deze punten is ook door dit kabinet geen fluit van terecht gebracht.

  Ik zou momenteel niet weten hoe we uit deze ellende moeten komen, maar uit de Euro lijkt mij al een goed begin.

 10. Mar

  Een heldere uitleg van  PVV-kamerlid Teun van Dijck in 2009:

   

  http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/12-spreekteksten/1882-wijzing-wajong-dweilen-met-de-kraan-open.html

   

  Banen, banen en nog eens banen
  Het streven om
  Wajongers aan een reguliere baan te helpen is mooi. Maar dan moeten er
  wel banen zijn. De minister doet een beroep op werkgevers om hun
  maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, maar komt niet verder
  dan dat. We weten allemaal weten dat in deze recessie de meeste
  bedrijven eerder bezig zijn met het afvloeien van mensen dan met het
  creëren van arbeidsplaatsen. De PVV mist de aandacht voor de werkgevers,
  die toch cruciaal is voor het succes!”

   

  Teun van Dijck snapt dus meer van deze materie (wellicht persoonlijke ervaring daarmee)  dan Paul de Krom, die vastzit in zijn kromme VVD-denken.

   

  Toch jammer dat dergelijke kennis en ervaring wordt verspild omdat de PVV zich nou eenmaal volledig gefixeerd heeft op de I&I en daarvoor veel opgeeft.

   

   

   

 11. Mar

  De slogan van het protest was trouwens “Armoede werkt niet” en niet zoals op joop.nl wordt geschreven en klakkeloos overgenomen “Armoede werkt”

   

  Poster behorende bij de protestacties:

  http://www.armoedewerktniet.nl/sites/www.armoedewerktniet.nl/files/imagecache/actielogo/wsw_web4.jpg

   

  Waar het kabinet met alle bezuinigingen aan voorbijgaat, is dat niet alleen de mensen met bijstand, uitkering etc. verantwoordelijk is voor de situatie en dat de oplossing niet alleen ligt bij mensen met forse maatregelen aansporen aan het werk te gaan, maar dat hiervoor ook de medewerking nodig is van anderen, o.a. de werkgevers.

   

  Sociale werkplaatsen zijn niet ontstaan om mensen met een beperking te laten genieten van hun uitkering. Sociale werkplaatsen zijn ontstaan om mensen met een beperking die niet aan de slag komen bij de reguliere werkgevers te laten werken voor hun uitkering. Het sluiten van sociale werkplaatsen zal de reguliere werkgevers er echt niet toe bewegen deze mensen in dienst te nemen.

   

  Jongeren met een Wajong-uitkering die nog bij hun ouders thuiswonen wil men de uitkering afnemen.

  Jongeren met een Wajong-uitkering die nog bij hun ouders thuiswonen en niet zelfstandig maken daardoor geen gebruik van huursubsidie, aanvullende bijstand, ontheffing gemeentebelastingen enz.

  Waar het kabinet eveneens niet bij stilstaat is dat door het afnemen van de Wajong-uitkering de jongeren geheel op zichzelf zijn aangewezen en ook geen gebruik meer kunnen maken van voorzieningen die er zijn zoals begeleiding naar werk, begeleiding op het werk en werkgevers krijgen geen extra financiële prikkel vanuit de overheid om deze jongeren in dienst te nemen. Voorts is het dan zo dat de overheid zich ook niet meer kan bemoeien met deze jongeren. Zonder uitkering geen rechten maar ook geen plichten.

   

  Dat is het makke van de bezuinigingen van dit kabinet. Men DENKT!!! dat iedereen in Nederland zich spontaan anders gaan gedragen. De profiteurs gaan snel aan het werk en de werkgevers nemen snel de profiteurs in dienst. De profiteurs vinden andere wegen om geholpen te worden en de buren en familie van de profiteurs gaan spontaan zorgen voor anderen door helpen met aankleden, wassen, boodschappen doen enz.

   

  Nederland wordt spontaan sociaal zonder financiële prikkels.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.