Stichting Brein maakt zich schuldig aan censuur

Foto:

Iedereen weet het inmiddels wel: de rechtbank in Den Haag heeft in een door de Stichting Brein aangespannen bodemprocedure besloten dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de torrentwebsite The Pirate Bay moeten blokkeren. Binnen tien dagen moeten ze deze site “op zwart” zetten. De ip-adressen en domeinnamen van de website moeten dus geblokkeerd worden, waardoor klanten van Ziggo en XS4ALL deze site niet meer kunnen bereiken.

Als de providers niet aan het vonnis voldoen, wordt een dwangsom van 10.000 euro per dag (met een maximum van 250.000 euro) opgelegd, die ze aan Stichting Brein moeten betalen. Daarnaast worden Ziggo en XS4ALL sowieso gedwongen om de juridische kosten die Brein heeft gemaakt te vergoeden. Dat gaat om een bedrag van ongeveer 2200 euro.

De implicaties zijn groot, want niet alleen moeten de huidige ip-adressen en domeinnamen geblokkeerd worden, de Stichting Brein krijgt toestemming om ook nieuwe ip-adressen en domeinnamen aan te leveren die naar The Pirate Bay zouden leiden. Die moeten de providers dan óók binnen tien werkdagen blokkeren. Zonder verdere tussenkomst van enige rechter.

De rechter acht het bewezen dat klanten van de twee providers op illegale wijze gebruik maken van The Pirate Bay, namelijk door materiaal te downloaden dat auteursrechtelijk beschermt is. Op basis van steekproeven die de Stichting Brein heeft uitgevoerd kan volgens de rechter worden vastgesteld dat circa 30 procent van de Ziggo-klanten en circa 4,5 procent van de XS4ALL-klanten illegaal materiaal placht te up- of downloaden middels The Pirate Bay.

Waar de rechter blijkbaar géén rekening mee houdt is dat er ook volstrekt legaal materiaal wordt uitgewisseld via torrentsites, zoals The Pirate Bay. Omdat een aantal mensen het medium gebruikt voor een doeleinde dat de rechter als illegaal beschouwt (daar is tevens discussie over mogelijk), wordt de website voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Dat riekt naar censuur.

Sterker nog: het is censuur. Het blokkeren van informatie voor het gehele publiek omdat een deel van de informatie die door een deel van de mensen wordt uitgewisseld illegaal zou kunnen zijn – in een vrij land is dat op geen enkele manier te rechtvaardigen. De discussie over auteursrecht en internetvrijheid is een complexe zaak, maar om nu de essentiële vrijheid om informatie met anderen uit te wisselen via elk medium dat men wenst ondergeschikt te maken aan commerciële belangen? Dat is abject.

Daarmee beweer ik niet dat het schenden van auteursrecht bij voorbaat straffeloos moet blijven. Ik ben zelf voorstander van radicale hervorming van de wetgeving omtrent intellectueel eigendom, maar niet voor de volledige afschaffing ervan. En zo lang de wet is zoals die nu is, moeten we die wet ook handhaven. Maar dat legitimeert géén censuur.

Er bestaan wel degelijk andere manieren om het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal aan te pakken. De meest efficiënte en meest correcte methode lijkt het vervolgen van de individuen die illegaal materiaal uploaden. Zij zijn zélf verantwoordelijk, en exclusief verantwoordelijk, voor het materiaal dat zij beschikbaar stellen. De rechter acht dit te ver gaan.

Is dat zo? Wellicht. Daar moet dan de discussie aangaande privacy op het internet tegenover vervolging van wetsovertreders over worden gevoerd. Daar kan men dan een afweging maken. Wat is belangrijker in welk individueel geval? Hoe dan ook is het wenselijker dan de toepassing van blinde censuur, die ook mensen treft die nooit de wet hebben overtreden, en die de vrijheid om informatie uit te wisselen totaal verminkt.

Stichting Brein heeft al laten weten dat na deze uitspraak ook andere providers de aandacht van de stichting mogen verwachten. De stichting geeft aan alle Nederlandse internetaanbieders te gaan dwingen om The Pirate Bay te blokkeren. Dat verklaarde Tim Kuik, de directeur van Brein, naar aanleiding van de uitspraak: “We gaan nu natuurlijk ook de andere Nederlandse internetaanbieders vragen om aan dit vonnis te voldoen. Ik neem aan dat ze daar gehoor aan zullen geven, en anders stappen we nog een keer naar de rechter – al lijkt de uitkomst van die zaak me wel helder.”

Ook XS4ALL heeft echter laten weten dat dit nog niet voorbij is: de provider zal in hoger beroep gaan. Voor de vrijheid van informatie is het te hopen dat deze uitspraak daar alsnog verworpen wordt, zodat de Stichting Brein in haar jihad tegen auteursrechtenschendingen op zoek zal moeten naar middelen die de burgerrechten wél respecteren. In de tussentijd zal The Pirate Bay op zwart staan. Een triest symbool voor de wegkwijnende vrijheid in ons land, die ook op het internet al niet meer veilig blijkt.

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!