Ontsnapt Ierland nog aan de grip van het ESM?

Gisteren heeft de regering in Ierland aangekondigd dat er een referendum gaat komen in dat land. Wat de Grieken niet gegund was, later de Ieren zich niet afpakken: ze gaan zelf beslissen of ze nog willen deelnemen aan het “reddingsplan” voor de Euro.

In eerste instantie zat Ierland ook in de problemen, maar anders dan in Griekenland heeft de Ierse regering snel en daadkrachtig een aantal maatregelen getroffen, waardoor Ierland al weer op weg is naar voorspoediger tijden. Dat is echter nog geen zekerheid – als de Europese economie een nieuwe tegenslag ontmoet, kan ook Ierland weer in de problemen komen.

Dat vereist dat de Ieren beslissen hoe ze daar in zo’n geval mee omgaan. Brussel pleit voor het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), een fonds waarover de EU in feite een ongecontroleerde almacht heeft. Betalers worden gedwongen in te leggen, en kunnen zich daar niet tegen verzetten. Ontvangers worden gedwongen om de democratie op te schorten en alle bevelen van Brussel op te volgen – daartegen kunnen zij zich evenmin verzetten.

Het overgrote deel van de Europese bevolking ziet daar helemaal niets in. Het overgrote deel van de regeringen wel. Vandaar dat het volk, bijvoorbeeld in Nederland, geen inspraak krijgt. Nederland tekent voor het ESM, of u dat nu wilt of niet. De Ieren hebben het beter getroffen: ook al wilde de regering eigenlijk tekenen voor het ESM (en gaan ze dat ook alsnog doen), de Ierse volksvertegenwoordiging (de Oireachtas) heeft namelijk een stevige ruggengraat.

Ze wijzen op de Ierse grondwet, die – als enige in de hele EU – het land verplicht om iedere Europees verdrag per referendum goed te keuren. Dus de regering kan er niet omheen: het volk krijgt het laatste woord, zoals het in een vrij land ook hoort. De oppositie maakt zich al klaar voor een campagne om het volk te informeren over de antidemocratische kanten van het ESM.

Ze wijzen er bovendien op dat het ESM deel uitmaakt van een EU-strategie om steeds meer soevereiniteit van de lidstaten af te pakken. Ierland heeft altijd keihard gevochten om het belastingbeleid niet te hoeven “harmoniseren” met andere staten: juist de mogelijkheid om de belastingen voor buitenlandse bedrijven en investeerders drastisch te verlagen, heeft Ierland al vaker uit een crisis geholpen. Fiscaal conservatisme is hun oplossing voor elke crisis, en het heeft steeds geholpen.

De EU zou dat door de dwang van het ESM onmogelijk maken. Shane Ross, een financieel expert die ook wel als geniale “investeringsguru” wordt gezien, zetelt als onafhankelijk lid in de Ierse volksvertegenwoordiging. Hij stelt dat afwijzing van de megalomane EU-plannen de enige manier is om de soevereiniteit van Ierland nog te redden. Hij legt uit dat Frankrijk en Duitsland al jaren proberen om Ierland te dwingen om hun zeer lage winstbelasting (12,5%) te verhogen. Nu gaan er immers heel veel bedrijven naar Ierland, vanwege die gunstige tarieven. Frankrijk en Duitsland willen die concurrentie niet! Conclusie: de EU wil Ierland eigenlijk economisch verzwakken.

Ross spreekt terecht over het ESM als een “eerste voorloper van een al-omvattende fiscale unie”, die de lidstaten langzaam verzwakt, zodat ze zich niet kunnen verzetten tegen de uiteindelijke opoffering van soevereiniteit die door Brussel geëist zal worden. Hij ziet het duidelijk scherper dan de Nederlandse regering! Laten we hopen dat de Ieren goed naar zulke kritische denkers luisteren, en definitief “Nee” zeggen tegen het antidemocratische ESM. Wellicht kan dat ook verzet in andere lidstaten inspireren.

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.