Raid, Aid & Trade: hoe wij omgaan met andere landen

 

Er is veel ongelijkheid in de wereld, en dat is niet één-twee-drie op te lossen. Het is zelfs niet noodzakelijk om alle ongelijkheid op te lossen, maar de meeste mensen zullen het er over eens zijn dat er in grote delen van de wereld een mate van armoede en onderdrukking bestaat die voor een beschaafd mens eigenlijk onacceptabel is. De vraag is: hoe gaan we daar mee om?

Er zijn mensen, nu en altijd al, die vinden dat het de taak van de meer ontwikkelde mens is om de minder ontwikkelde mens te “helpen”. Er zijn óók mensen die vinden dat dit best een nobel doel kan zijn, maar dat hulp nimmer op dwang hoort te berusten. Ik behoor tot die laatste groep, en ik geloof dat veel pogingen tot “hulp” in de praktijk het tegendeel bereiken van wat ermee beoogd werd.

Wat kan een individueel mens, die het beste met zijn medemensen voor heeft, dan wél doen? En moet dat per definitie ten koste gaan van zijn eigen belangen? Is iedere vorm van welvaart een zero sum game? Kort gezegd: hij kan met weinig moeite veel bereiken, hij hoeft zijn eigen belangen daar totaal niet mee e schaden, en échte welvaart is een zelfvergrotend en voortdurend ontwikkeld fenomeen.

Er zijn, in de kern, eigenlijk maar drie manieren waarop een relatief stabiele, rijke en ontwikkelde samenleving in sociaal-economische zin om kan gaan met landen die in een minder fortuinlijke positie verkeren. Deze manieren zijn in het Engels mooi geformuleerd als raid, aid en trade. De eerste twee stoelen op dwang, en op het idee dat welvaart van de één altijd ten koste moet gaan van de ander. De derde gaat uit van vrijheid, en van wederzijdse verrijking.

Raid is wat wij ooit als kolonisten deden: het volledig kaalroven van een ander land, puur omdat we de macht hadden om dit ongestoord te doen, en omdat wij er baat bij hadden. Steevast verhuld onder een dunne laag van misplaatste arrogantie met als credo “enkel een strenge hand kan die domme, achtergebleven inboorlingen verheffen”, maar in werkelijkheid had het niets te maken met de (vermeende) belangen van de inheemse bevolking, en alles met onze belangen. Dit is de omgangsvorm van iedere onderdrukker.

Aid is een poging om het tegenovergestelde van raid te bewerkstelligen, en wordt niet zelden verstrekt uit een schuldgevoel dat voortkomt uit het koloniale tijdperk – waardoor men ook direct blind wordt voor de vele gebreken van deze strategie, want kritiek erop wordt gelijkgesteld aan steun voor het idee van raid. In werkelijkheid is aid dikwijls net zo schadelijk als raid, omdat het voortkomt uit hetzelfde misplaatste paternalisme dat óók werd gebruikt om het gedrag van iedere kolonisator te legitimeren.

Trade is een vrijwillige relatie tussen twee personen of organisaties, waaronder ook landen kunnen vallen. Het gaat uit van gelijkwaardigheid, óók als de omstandigheden niet gelijk zijn. Iemand die met een ander handelt heeft niet als doel om het leven van die ander om enige reden “bij te sturen”, en enkel als beide partijen uit vrije wil tot overeenstemming komen, ontstaat er trade. Het logische gevolg is dat beide partijen iets winnen waar ze behoefte aan hadden, en er dus ook allebei beter van worden.

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat trade de enige omgangsvorm tussen mensen en staten is waar iets uit kan voortkomen dat voor alle betrokkenen een wenselijk resultaat oplevert.

Het idee dat handel beperkt of begrensd moet worden om het “eerlijk” te maken, maakt ware eerlijkheid juist onmogelijk. Stel, de meeste Nederlanders zijn het niet eens met de manier waarop bepaalde producten in een ander land tot stand komen. Wellicht vinden we de arbeidsomstandigheden niet menswaardig, of achten we het proces te belastend voor het milieu. Het is dan heel verleidelijk om dergelijke “immorele” producten te verbieden.

Dat gaat echter geheel voorbij aan de inherente werking van vrije handel: het schept welvaart, en welvaart schept – méér dan welke factor dan ook – een hogere levensstandaard. Door handel met een staat te blokkeren, verdoem je die staat tot armoede. Dat is juist weer een factor die vaak tot dictatuur en onderdrukking leidt. Het is dan ook een simpele waarheid dat free trade en fair trade exact hetzelfde concept zijn. Wie met “fair trade” iets anders dan onbegrensde vrijhandel bedoelt, spreekt met de dubbele tong van een slang.

Wat iedere burger in een ontwikkeld land namelijk zélf kan doen, is zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Zoek uit welke bedrijven handelen naar principes die overeenkomen met de uwe, en koop bewust hun producten in plaats van die van de concurrent. De markt zal dan vanzelf de “morele” werkgevers belonen en de “immorele” werkgevers afstraffen. Die laatste groep gaat onvermijdelijk failliet, waarna hun marktaandeel (en hun werknemers) worden overgenomen door de bedrijven die wél verkopen. De bedrijven, dus, van uw keuze.

Dat is de inherente, zelfzuiverende werking van een vrije markt. Zo’n markt zal altijd en overal bestaan waar concurrentie bestaat, en waar individuen de eenvoudige verantwoordelijkheid nemen om te stemmen met hun voeten. Wie te lui is om die kleine moeite te nemen, heeft geen recht om te klagen over de oneerlijkheid in deze wereld. Hij zou er ook zelf iets aan kunnen doen.

Dus wat kunnen we het beste doen om zowel onszelf als anderen te helpen? Schaf alle beperkingen op import en export af. Subsidieer geen enkel product, geen enkel bedrijf en geen enkele branche. Belast ook geen enkel product, geen enkel bedrijf en geen enkele branche méér dan de rest van de economie, op grond van een vermeende morele rechtvaardiging. Die rechtvaardiging bestaat niet.

Het resultaat zal direct merkbaar zijn: alle betrokkenen krijgen de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs, en overal waar de markt floreert, stijgt de welvaart. De toenemende kosten als gevolg van de toenemende welvaart drijven de prijzen echter niet significant op, want vrije markten produceren ook de meeste innovaties, die de kosten vaak weer reduceren. Het systeem kent een natuurlijk evenwicht, in tegenstelling tot de op dwang gestoelde alternatieven. Raid en aid zijn doodlopende paden. Trade is een snelweg naar de toekomst, en er is genoeg ruimte voor iedereen.

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

19 reacties

 1. huuskesgait

  Raid is wat wij ooit als kolonisten deden: het volledig kaalroven van een ander land, puur omdat we de macht hadden om dit ongestoord te doen, en omdat wij er baat bij hadden. Steevast verhuld onder een dunne laag van misplaatste arrogantie met als credo “enkel een strenge hand kan die domme, achtergebleven inboorlingen verheffen”, maar in werkelijkheid had het niets te maken met de (vermeende) belangen van de inheemse bevolking, en alles met onze belangen. Dit is de omgangsvorm van iedere onderdrukker.”

   

  Zoals het hierboven staat is het niet volledig èn te eenzijdig.

  Neem voormalig Nederlands Indië: Daar voldeden de meeste Nederlandse planters wel aan het hierboven gestelde.

  En of die koloniale tijd nou zoveel slechter was dan het leven daarvoor onder hun eigen bruine broeders van inlandse vorsten? Ik betwijfel het.  Zonder ook maar iets van het eigenbelang van het koloniale bewind te ontkennen durf ik te beweren dat de tijd onder Nederland als koloniale mogendheid voor de plaatselijke bevolking over het algemeen beter was dan daarvóór onder hun eigen despoten! Dat ze na de Japanse bezetting het koloniale bestuur zat waren kan ik me goed voorstellen, maar de koloniale tijd beschrijven als 100 % negatief is bezijden de waarheid.

   maar daar waren ook de Zending en de Missie, die NIET “de $$-tekens in de ogen hadden”. Veel van de verbetering van de hygiëne daar is tot stand gekomen in ziekenhuizen van Zending en Missie. En vergeet niet hun scholen, waar ook latere nationalisten lezen, schrijven en rekenen hebben geleerd!

  En “bulken van het geld” deden de zendelingen, diaconessen, missionarissen en missiezusters al helemaal niet.

   

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Floepert

  Ik ben het tot op zekere hoogte eens met Van der Sterren.

  Maar wederom denken scribenten op DDS dat vrije markt de heilige graal is, het antwoord op alles. Dat is simpelweg niet waar.

  De mens, en bedrijven helemaal, hebben de neiging datgene te kopen dat het goedkoopst is en toch geschikt isvoor het doel dat het dient. Hierdoor zullen kortstondige financiele individuele motieven altijd belangrijker worden gevonden dan collectieve langetermijn motieven zoals bijvoorbeeld schoon drinkwater, energievoorziening of schone lucht om te ademen.

  Kijk eens naar de voedselindustrie. We krijgen niet de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs, we krijgen de laagste prijs en de daarbijbehorende kwaliteit. En dat geldt voor ieder product, u krijgt de laagste prijs, en de daarbij behorende kwaliteit. U krijgt geen hoge kwaliteit en de daarbij behorende prijs. Prijs is namelijk een veel sterkere trigger om iets te kopen dan kwaliteit.

 3. Caroline

  Alle handelsbeperkingen zijn bureaucratische beperkingen. Als al eerder voorgesteld: de hele EU opdoeken, en twee fysiek krachtige ambtenaren met papiershredders nog een paar maanden aan de slag om alle regels, richtlijnen en hoe die oekazes ook maar genoemd worden, te shredderen. Hup, geen handelsbeperkingen meer.

   

  Daarna hetzelfde doen met de Nederlandse wetten en regels, of weet je wat? We doen het tegelijkertijd, met twee andere, even zo fysiek krachtige, amtenaren, en maar shredderen.

   

  We zullen niet weten wat ons overkomt, zo gelukkig en rijk zullen we worden.

 4. Victor van der Sterren

  …richting Frits en Floepert,

   

  Allereerst natuurlijk dank voor uw commentaar. Frits, ik wil graag even opmerken dat de kwaliteit van alle instrumenten die ik ken enorm varieert. Wie kiest voor het goedkoopste, krijgt vaak mindere kwaliteit, wie kiest voor kwaliteit, moet daar ook voor betalen. Tip: ikzelf kook mijn theewater in een ketel. Die heb ik al jaren, zal ik waarsch. in geen decennia hoeven vervangen want is onverwoestbaar, en kostte me minder dan jouw waterkoker. Oh, hij komt óók uit China. Was het Nederlandse productie (bijvoorbeeld doordat we zware tarieven hadden), dan was hij zonder meer duurder geweest. Dát is mijn argument.

   

  Floepert, ik beweer niet dat vrijhandel ongereguleerd is. Ik ben vóór een overheid die waakt voor kartelvorming en monopolisten, en elders (Liberale Media) heb ik meerdere artikelen geschreven over dat onderwerp. Begrijp mij op dat punt dus niet verkeerd: ik wil een markt die op vrije keuze stoelt, en niet het despotisme van een monopolist. Dat is net zo erg als de dictatuur van een overheid. (Ook Adam Smith wist dat al.)

   

  En ook over vervuiling ben ik het met je eens: waar ik zeg dat we geen producten o.i.d. extra moeten belasten, noem ik expliciet dat dit niet op morele grond moet gebeuren. Feitelijke schade die aan wat dan ook wordt aangericht kan je in een vrije samenleving verhalen op de veroorzaker. Ik heb dan ook al eerder gepleit voor een stelsel waarbij alle energieproducenten de kosten van de daarbij geschapen vervuiling moeten dekken. Dat rekenen ze dan door aan de klant, waardoor op de resulterende markt de vervuilers daarvoor betalen, en de niet-vervuilers niet. (Tevens kan je alle subsidies en belastingvoordelen, zowel voor vuile als schone energie, dan afschaffen – wéér minder staat nodig, dus.)

   

  Ik hoop dat jullie daar wat mee kunnen!

   

  Groet,

   

  Victor

 5. Victor van der Sterren

  Je weet dat ik een fervent Euroscepticus ben. De monsterlijke en contraproductieve regels van de EU (en de verplichte tarieven op import en export) mogen van mij vandaag nog weg. Dat zou onze handel met de wereld zeer ten goede komen – en het zou óók de rest van de wereld rijker maken, meer dan ontwikkelingshulp dat ooit zou kunnen.

   

  Dus op naar de shredder! 😉

   

  Groet,

   

  victor

 6. Caroline

  Victot, ik ben geen scepticus, de EU is mijn vijand en ik dus die van de EU.

 7. Floepert

  Dat komt omdat er geen enkele economische wetmatigheid is die voor ieder product geldt.

   

  Luxe producten, waar de producten van Apple onder vallen, kunnen dus juist beter gaan verkopen met een hogere prijs. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor sportschoenen.

   

  Het door mij beschreven effect, en dat zal iedere econoom u kunnen uitleggen, geldt voor homogene producten. De producten van apple zijn niet homogeen. Het geldt dus voor suiker, voor elektriciteit, voor transport, voor kip, voor benzine. Het interesseert u namelijk geen zier waar uw energieleverancier zijn stroom vandaan haalt, u wilt gewoon de laagste prijs.

   

  [Dus als jij je lange termijn schoon drinkwater keuze zo wilt maken als jij vind dat dit moet gebeuren, dan kan dat. Andere mensen mogen ook hun keuzes maken en die kunnen best verschillen.]

   

  Dat klopt, alleen hebben die keuzes geen zin als slechts 1% van de bevolking daadwerkelijk voor de lange termijn kiest en de overige 99% voor de laagste prijs. Zo simpel is het nou eenmaal.

   

  En ja, dan vind ik dat een overheid een bepaalde keuze mag belasten of subsidieren. Dan kunt u nog steeds kiezen. Maar dan betaalt u extra voor een vervuilende keuze. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de extra belasingheffing gebruikt moet worden om de vervoorzaakte vervuiling aan te pakken en niet om als sluitpost voor de begroting te dienen.

   

  En ja, mensen maken massaal onverstandige keuzes. Aangezien 80% van de bevolking bestaat uit idioten en malloten kun je er dus ook van uitgaan dat minimaal 80% van de genomen beslissing dom of onverstandig zijn op de lange termijn.

   

   

   

   

 8. Obomov

  Het door mij beschreven effect, en dat zal iedere econoom u kunnen uitleggen, geldt voor homogene producten. De producten van apple zijn niet homogeen. Het geldt dus voor suiker, voor elektriciteit, voor transport, voor kip, voor benzine. Het interesseert u namelijk geen zier waar uw energieleverancier zijn stroom vandaan haalt, u wilt gewoon de laagste prijs.”

   

  Sorry hoor, maar dat is niet waar. Het interesseert mij en met mij velen wel degelijk waar in dit geval stroom vandaan komt. Er zijn zelfs energieleveranciers die adverteren met geen atoomstroom. Bovendien zit er een logica fout in je stelling: je zegt dat mensen massal voor een pak suiker A zullen kiezen en niet voor een pak suiker B als de inhoud identiek is en de prijs van pak suiker A goedkoper is dan B, maar wel bv een nadelig lange termijn milieu effect heeft. Alleen, dan zijn de pakken suiker niet langer identiek en gaat je vergelijking niet meer op. Bovendien, zou jij wel eens rekening mogen houden met de mogelijkheid dat je de nadelige milieuimplicaties overschat. Je bent wel erg zeker van je eigen gelijk. 

   

  En ja, mensen maken massaal onverstandige keuzes. Aangezien 80% van de bevolking bestaat uit idioten en malloten kun je er dus ook van uitgaan dat minimaal 80% van de genomen beslissing dom of onverstandig zijn op de lange termijn.”

   

  Ik denk dat we hier wat dichter bij je mensbeeld gekomen zijn. Helaas voor jou ben ik van mening dat jij een halve zool bent. Dus waarom moet ik jou centjes geven om mijn keuzes te maken en vice versa. 

 9. Floepert

  @ Obomov,

   

  [Sorry hoor, maar dat is niet waar. Het interesseert mij en met mij velen wel degelijk waar in dit geval stroom vandaan komt. Er zijn zelfs energieleveranciers die adverteren met geen atoomstroom. Bovendien zit er een logica fout in je stelling: je zegt dat mensen massal voor een pak suiker A zullen kiezen en niet voor een pak suiker B als de inhoud identiek is en de prijs van pak suiker A goedkoper is dan B, maar wel bv een nadelig lange termijn milieu effect heeft. Alleen, dan zijn de pakken suiker niet langer identiek en gaat je vergelijking niet meer op. Bovendien, zou jij wel eens rekening mogen houden met de mogelijkheid dat je de nadelige milieuimplicaties overschat. Je bent wel erg zeker van je eigen gelijk. ]

   

  Heel erg goed van u dat u daar wel op let. De meerderheid zal dat echter niet doen. Verder heb ik het niet over identieke goederen, maar homogene goederen. Zoekt u eerst dat verschil eens uit.

   

  Verder heb ik geen enkele specifieke milieuimplicatie besproken en al helemaal geen inschatting gemaakt van hoe ernstig deze zal zijn. Van overschatting kan dus geen sprake zijn.

   

  [Ik denk dat we hier wat dichter bij je mensbeeld gekomen zijn. Helaas voor jou ben ik van mening dat jij een halve zool bent.]

  dat is uw goed recht. Ik laat u echter wel in uw waarde.

   

   {Dus waarom moet ik jou centjes geven om mijn keuzes te maken en vice versa. ]

  U hoeft mij geen centjes te geven, dat stel ik ook nergens.

   

  Wellicht moet u eerst eens goed lezen en het even laten bezinken voordat u reageert.

 10. Caroline

  Floepert, de staat/EU/regels zijn mensenwerk. Je kunt niet én van mening zijn dat de mens geneigd is tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed, én dat wat de staat doet welgedaan is.

   

  Hoe dommer en kwalijker de mens is, hoe kortzichtiger en gerichter op eigenbelang, des te groter de noodzaak om geen staat met bijbehorende regels te gedogen. Want domme en kwalijke wezens zijn nu eenmaal minder schadelijk zonder macht, niet?

   

  En mocht de mens niet dom en kwalijk zijn in het algemeen, dan hebben we bij uitstek niet een mechanisme nodig, de staat dus, waar het bovendrijven en aan de macht komen van de mensen die wel dom en kwalijk zijn voor de hand ligt.

   

  De staat verschijnt pas op het moment dat vrijheid en handel ervoor gezorgd hebben dat er zoveel welvaart is dat er iets te stelen is. Dat zou te denken moeten geven.

   

 11. Obomov

  Het homogene goed, dat is een goed dat er hetzelfde uitziet maar dat niet is, zou mensen kunnen verleiden tot het kopen van de goedkoopste variant terwijl daar mogelijkerwijs nadelige lange termijn consequenties aanzitten. Om die situatie te voorkomen wil floepert vrije keuze uitbannen. Vervolgens noemt hij 80% van de wereld niet handelingsbekwaam. Waarom verdoe ik mijn tijd hier eigenlijk. 

 12. Floepert

  @ Caroline

   

  U hoort mij niet zeggen dat alles wat de staat doet welgedaan is.

   

  Wel is het zo dat een staat die vertegenwoordigt wordt door leiders zonder absolute macht, één die goed verdeelt is beter in staat is het collectieve belang in ogenschouw te nemen dan allemaal individuen die hun eigen belang nastreven. Want u zult het met me eens zijn dat er ook collectieve belangen zijn.

   

  @ Obomov,

   

  Ik vraag mij ook af waarom u uw tijd en vooral die van mij verdoet. Ik zeg namelijk letterlijk dat de keuze moet blijven bestaan, maar dat aan bepaalde keuzes een extra prijskaartje zou moeten hangen. Dat zijn mijn letterlijke woorden. Dat u dat in uw hoofd vertaalt als “vrije keuze uitbannen” is uw manco. Het is in ieder geval niet iets wat ik voorsta of zeg. Maar dat u moeite hebt met lezen dat heeft u al vaker aangetoond inderdaad. Ik heb ook niemand handelingsonbekwaam genoemd, weer een voorbeeld van de moeite die u hebt met lezen. Ik heb 80% dom genoemd. Maar dom zijn is iets anders dan handelingsonbekwaam. Als u het nu gewoon houdt bij wat ik zeg en niet uw hersenspinsels er bij betrekt loopt deze discussie een stik soepeler.

 13. Caroline

  Het collectief belang? Het collectief belang bestaat niet, net zoals er niet zoiets bestaat als een collectief of een groep. Individueen, die bestaan, de rest is een constructie. Een staat (ook al een constructie) kan het collectief belang niet dienen, want dat bestaat niet. Wel de belangen van bepaalde individuen, en dat is dan wat je ziet gebeuren. Neem de de grote bedrijven en belangen (de mensen dus die zich met een bedrijfsnaam tooien maar gewoon mensen zijn wier belangen worden gediend) die door de staatregelgeving zo bevoordeeld worden dat zij geen of minder conucrrentie hebben of kunnen krijgen. Dat dienen van die mensen gaat ten koste van alle anderen, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat wat goed is voor Pietje, automatisch slecht is voor Jantje, want zo werkt het niet. Tenminste niet in een samenleving waar mensen de vrijheid hebben al dan niet met elkaar te verkeren.

   

   

 14. Floepert

  @Caroline

  Het collectieve belang bestaat wel degelijk. U hebt er ook belang bij dat de lucht niet vergeven is van zwaveldampen, dan kunt u namelijk geen adem meer halen en gaat u dood. Dat geldt niet alleen voor u maar voor iedereen.

 15. Caroline

  Floepert, het hebben van overeenkomstige belangen maakt die belangen nog niet collectief, het blijven individuele belangen.

 16. Frits B

  Het resultaat zal direct merkbaar zijn: alle betrokkenen krijgen de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs”. Ik heb net een nieuwe waterkoker moeten aanschaffen omdat de oude na jarenlange trouwe dienst doorbrandde. De nieuwe is van Philips en kost 10 euro! Met mooie doos eromheen en een uitgebreide handleiding. De prijs is inderdaad zo laag mogelijk maar ik vrees toch voor de kwaliteit. De tijd zal het leren.

 17. Caroline

  Mijn opmerking over de shredder was louter bijval voor je stuk, en de melding dat ik gee scepticus ben maar vijand, louter een puntje op de i.

   

  Hoe verder de beslissers weg zijn van het gebied waarover wordt besloten, hoe meer mogelijkheden ze hebben (en die gebruiken ze ook) om conform heteigen belang te beslissen. Van vies water in Spanje heb ik minder last dan in mijn achtertuin, en een vieze fabriek heeft dan ook veel meer kan vies te blijven in Spanje dan wanneer die in mijn achtertuin zou staat.

   

  Viezigheid maken wordt (vrijwel) altijd met een staatsvergunning gedaan, en de veroorzaker is dan ook veel moeilijker aan te pakken dan wanneer iemand die viezigheid zonder vergunning maakt.

   

  Het opheffen van de (wereldwijde inmiddels) geleide economie (dan moeten de banken dus ook weer in het hok), handel en vrijheid dus, zijn het beste recept voor welvaart voor iedereen, te meer daar da de grote bedrijven en belangen bevoordelende regels ontbreken. Wat we geacht worden kapitalisme te noemen is dat namelijk niet, ons systeem is colelctivistisch, en of je dat nu communistisch facistisch of wat dan ook noemt, dat maakt weinig uit.

   

   

 18. Obomov

  De mens, en bedrijven helemaal, hebben de neiging datgene te kopen dat het goedkoopst is en toch geschikt isvoor het doel dat het dient. Hierdoor zullen kortstondige financiele individuele motieven altijd belangrijker worden gevonden dan collectieve langetermijn motieven zoals bijvoorbeeld schoon drinkwater, energievoorziening of schone lucht om te ademen.”

   

  Floepert beweert dus dat mensen enkel in staat hun korte termijn belangen te behartigen en daarom moet de staat ingrijpen om de lange termijn belangen veilig te stellen. Dat wil zeggen de lange termijn belangen zoals die door floepert gezien worden. Alsof er geen discussie of verschil van inzicht mogelijk is over die lange termijn belangen. Een vrije markt maakt het mogelijk dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken. Dus als jij je lange termijn schoon drinkwater keuze zo wilt maken als jij vind dat dit moet gebeuren, dan kan dat. Andere mensen mogen ook hun keuzes maken en die kunnen best verschillen. Overigens zijn landen met de meest vrije markten over het algemeen het schoonst en het meest prettig om in te leven ook qua lange termijn vooruitzichten. Verder is het ook niet zo dat mensen altijd maar het goedkoopste kopen. Apple producten bv, toch geen koopjes, gaan als zoete broodjes over de toonbank. Als het zou kloppen wat jij zegt, zouden de bodemprijzen winkels vele malen groter en beter vertegenwoordigd zijn dat niet-bodemprijzen winkels. Ga eens naar buiten en kijk eens om je heen. Wat zie je dan? 

   

  Het is altijd dezelfde angst die uitgesproken wordt door etatisten als floepert. Het is de angst dat mensen massaal onverstandige keuzes maken en daarom moeten mensen bij de overheid – waarom zouden ze daar betere keuzes maken, worden ze daar soms op geselecteerd? – veel, maar het liefste alle keuzes voor anderen maken en daarvoor overeenkomstig gefinancierd worden door de burger, wat uiteraard een vorm van partiele publieke slavernij is. Het is dan ook niet vreemd dat het altijd weer tirannieke engerds zijn die in dergelijke samenlevingen komen bovendrijven als groepsbeslisser. Daar zijn de floeperts dan weer minder bezorgd over. Hoe komt dat toch. 

 19. Victor van der Sterren

  Caroline – ik ben het absoluut niet met je oneens. De EU is op dit moment de grootste bedreiging van de vrijheden en burgerrechten waar we direct gevaar van lopen. Als het huidige proto-federalisme zich doorzet, wacht ons groot onheil (lees: nog groter dan nu).

   

  Dat is echter een andere discussie, die niet meteen bij dit artikel past. 😉 Mocht het je interesseren, een wat verdere analyse van die hele kwestie (waarin ik het federalisme in de vroege VS vergelijk met het eurofederalisme anno nu) is hier te vinden: http://victorvandersterren.blogspot.com/2012/02/de-verenigde-staten-van-europa-het-zou.html

   

  Groet,

   

  Victor

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.