Hogere BTW is drie keer slecht

Een economie kun je niet kapot bezuinigen; een overheid die minder uitgeeft maakt de economie alleen maar sterker. Wel kun je de economie kapot belasten.  Hoge belastingen remmen de consumptieve uitgaven, en daarmee de omzet en werkgelegenheid. Daarmee komen ook de lonen onder druk te staan.

Daarom erger ik me aan Wilders als hij het over “kapot bezuinigen” heeft en gemakkelijk doet over de 3%-norm, maar prijs ik hem voor zijn plan om de BTW te willen verlagen. Zeker tijdens een economie in crisis is het belangrijk om minder hard op de rem te trappen – en BTW is een soort rem die altijd actief is. De oplossing van de huidige Kunduz coalitie is dramatisch. In de overheid wordt nauwelijks gesneden, en niet-rendabele uitgaven worden nauwelijks gekort. Wel wordt de BTW verhoogd naar 21%, oftewel de rem op de economie wordt volop ingetrapt.

De hogere BTW is op meerdere punten nadelig omdat:

 • * iedere Nederlander dat meteen in zijn portemonnee voelt;
 • * de Nederlandse economie erdoor afgeremd wordt (minder consumpties –> minder omzet –> minder werkgelegenheid, lagere lonen);
 • * het de oplossing zoekt in symptoombestrijding, want de huidige misère ligt niet bij de consumenten maar bij de teveel uitgevende overheid

Vooral voor arbeidsintensieve sectoren is een BTW verhoging nadelig. Dat is o.a. gedocumenteerd door het Centraal Planbureau in de publicatie Contra-expertise effecten BTW-verlaging arbeidsintensieve diensten (2003).

Ook interessant is het artikel The Value-Added Tax Is Not the Answer, geschreven op in 1972 door Murray N. Rothbard van het Ludwig von Mises Institute.

De partijen die verantwoordelijkheid nemen voor deze BTW verhoging zijn VVD, CDA, GL, D66 en CU. Deze partijen accepteren dus hoge overheidsuitgaven en ook hoge uitgaven aan onzinposten zoals ontwikkelingshulp en willen dat financieren door een rem te zetten op de economie. Overigens zijn ook partijen zoals de PvdA, SP en SGP dol op het dwingen van burgers tot het meebetalen aan Afrikaanse corruptie. Wel heeft o.a. de SP kritiek op het feit dat veel ontwikkelingshulp in Nederlandse praatclubs blijft hangen (waar o.a. veel CDA’ers werken).

Daartegenover staat dat deze partijen met o.a. de BTW verhoging voorkomen dat de staatsschuld verder oploopt op korte termijn. Op lange termijn wil je de staatsschuld laag houden door de overheidsuitgaven te beperken en de economie (inkomstenzijde) gezond te houden. Een economie hou je niet gezond met hoge belastingen, en omdat voor een dikke overheid ook hoge belastingen nodig zijn is het afslanken van de overheid meestal economisch gunstig.

De rol van de VVD is wat merkwaardig. De partij staat voor zowel een beheerste staatsschuld als voor niet te hoge belastingen – punten die ik onderschrijf vanwege bovengenoemde redenen, daarom ook ben ik lid van de VVD. De keuze die nu gemaakt is, wordt door de VVD teveel als een prestatie gepresenteerd. Ik zou liever zien dat de VVD heel duidelijk maakt dat er gezwicht is voor de eisen van beroepsidioten puur om de staatsschuld in te dammen, maar dat dit echt geen pakket is waar we economisch mee uit het dal komen. Zelfs de PVV, die tegenwoordig geen problemen heeft met meer staatsschuld, heeft een economisch programma dat mogelijk zelfs effectiever is dan de huidige VVD-koers omdat het wil bezuinigen op niet-rendabele uitgaven en de BTW wil verlagen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de eigen weblog van de auteur.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

23 reacties

 1. Nog1

  @ Toetsteen;

   

  PWC berekent dat het hebben van twee verschillende BTW-tarieven voor nog meer kosten zorgt dan één tarief. Nergens beweren ze dat de inning van BTW goedkoper is dan die van de loonbelasting.

   

  ‘Allers heeft onderzoek gedaan naar de nalevingsen inningskosten van verschillende belastingen en premies, waaronder de BTW. De resultaten van zijn onderzoek zijn samengevat in label 4. Duidelijk is dat de BTW van alle belastingen en premies verreweg de hoogste nalevingskosten heeft, namelijk 5,5% van de opbrengst tegenover 3,9% voor andere heffingen, zoals premies, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting.’

   

  (bron; Lastenverschuiving door uniformering van BTW-tarieven/S Cnossen. Er wordt verwezen naar de berekening uit Administrative and compliance costs of taxation and public transfers in the Netherlands/ M Allers)

   

  @ messenger

   

  Het gaat bij nivellerings/denivelleringseffecten juist om de percentages, niet om de absolute bedragen.

   

  @ Rechtse Rakker

   

  Wie in 2013 een tekort van 3% of kleiner wil hebben ontkomt niet aan belastingverhogingen. Geen enkele bezuiniging heeft namelijk op die korte termijn al effect. Men had hooguit kunnen kiezen voor een tijdelijke belastingverhoging die opgevolgd zou worden met een reeele bezuiniging.

 2. Rechtse Rakker

  Volgens de auteur kiest de PVV voor een verlaging van de BTW. Ik vraag me erg af hoe ze dat willen financieren. Hun bezuiniginspakket is tot nu toe al niet toereikend om het begrotingstekort naar 3% terug te dringen. Grote financieringstekorten zijn ook niet goed voor de economie, omdat het ten koste gaat van private investeringen. Er is dan minder geld beschikbaar voor investeringen in de particuliere sector. Daarnaast lijkt het me op zijn zachtst gezegd niet gunstig voor de rente die Nederland moet betalen over zijn staatsschuld. Die zal waarschijnlijk hoger worden als Nederland het tekort niet terugdringt, maar wel op de pof de belastingen verlaagt.

   

  De oplossing is natuurlijk om minimaal 30 miljard te bezuinigen. Dan kan EN het begrotingstekort omlaag EN de belastingen omlaag. Dan nog zou ik trouwens voor verlaging van de vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting of inkomstenbelasting (het liefst de hoogste schijf) willen pleiten. Een BTW verlaging pakt relatief gunstig uit voor uitkeringstrekkers en stimuleert de consumptie. Verlaging van de inkomstenbelasting zal mensen stimuleren om relatief hard te werken en verlaging van de vennootschapsbelasting of vermogenswinstbelasting maakt investeringen meer lonend. Verlaging van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of vermogenswinstbelasting pakt dus beter uit!

 3. messenger

  Drogreden door Nog1. Iemand met een aanzienlijk inkomen mag dan procentueel minder van zijn totale inkomen uitgeven dan iemand met een modaal inkomen, in absolute termen draagt hij juist meer bij aan de schatkist, omdat hij veel meer spendeert. Véél meer. Uw vlieger gaat dus niet op.
  Bedenk daarbij dat reeds nu al 10% van de belastingplichtigen meer dan 90% van de IB betaalt, dan begrijpt u, dat het hoog tijd wordt om een aantal echte denivelleringsmaatregelen te nemen.
  Houdt u bij uw vak, geschiedenis, dat lijkt me verstandiger.

 4. Marinus1984

  De enige manier om de schuldenbergen (particulier en privaat) weg te werken is meer produceren en minder consumeren. Daarom ben ik voor verhoging van de BTW omdat het de consumptie remt. Ik ben ook voor verlaging van de inkomstenbelasting.

   

  Geld verdienen door eerlijk hard werk moet meer lonend worden. Geld over de balk smijten mogen anderen doen, waar wij onze producten heen exporteren. Alleen zo kunnen we uit de schulden komen en een echt gezonde economie opbouwen.

   

  Iedereen die via de overheid consumptie wil promoten met geld dat er niet is, is een Keynes-aanhanger. Die theorie heeft ons gebracht waar we nu zijn en meer van hetzelfde maakt het alleen maar erger.

 5. Ian

  Maar hoe je het wendt of keert, in alle gevallen is het gelegaliseerde diefstal door de roofridders van de roverheid om het ambtenarenapparaat aan het vreten te kunnen blijven houden.

 6. toetssteen

  Inningskosten liggen lager. Men heeft er geen ambtenarenapparaat voor nodig en geen belastingsdienst. Het wordt namelijk voor hen geïnd.

   

  http://actueel.nl.pwc.com/site/tax/btw_en_douane/1431/schaf_het_lage_btwtarief_geleidelijk_af.html

   

  Niet dat ik het eens ben met de inhoud van het artikel dat ik aanhaal, maar dat heeft met heel wat anders van doen. Het gaat mij er primair om om duidelijk te maken dat BTW de makkelijkste wijze is van geld opstrijken voor de schatkist.

 7. toetssteen

  Inningskosten liggen lager. Men heeft er geen ambtenarenapparaat voor nodig en geen belastingsdienst. Het wordt namelijk voor hen geïnd.

   

  http://actueel.nl.pwc.com/site/tax/btw_en_douane/1431/schaf_het_lage_btwtarief_geleidelijk_af.html

   

  Niet dat ik het eens ben met de inhoud van het artikel dat ik aanhaal, maar dat heeft met heel wat anders van doen. Het gaat mij er primair om om duidelijk te maken dat BTW de makkelijkste wijze is van geld opstrijken voor de schatkist.

 8. Oscar

  Die zogenaamde bezuinigingen zijn niet anders dan ordinaire belastingsverhogingen. De BTW gaat met meer dan 10% stijgen(van 19% naar 21% is een stijging van 10,52%). Van bezuinigingen zou sprake zijn als er werkelijk in de staatsuitgaven zou worden gesneden. Te denken valt er dan aan: afschaffing ontwikkelingshulp, afslanking leger, een fikse snoeibeurt in het subsidiewezen, reorganisatie van het ambtenarenapparaat, verkorting NWW-tijd, verlaging van uitkeringen en minimumlonen, verlaging budget koninklijk huis etc. etc.  Nu zijn echter de belastingen verhoogd en moeten dus de productieve burgers de spilzucht van de kleptocratische parasieten in Den Haag en Brussel betalen.

 9. toetssteen

  Op 11:37 geeft u zelf het antwoord, te weten dat het de overheid is die moet bezuinigen (en naar mijn mening zeer drastisch ook) en de de belastingen moeten omlaag, wat juist is, want dan houdt de burger meer over om in de economie te steken (meubels kopen bijvoorbeeld, wat verbouwen of nog beter laten verbouwen, verhuizen, huis inrichten enzovoort).

   

  Maar dan lees ik op 11:57 dat het volgens u niet kan. Dat wringt naar mijn idee.

   

  Overigens:http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/de-hysterie-verdrijven.php

   

  Misschien zouden we inderdaad niet zo hysterisch moeten doen.

 10. zomaar iemand

  als je het geheel eens nader bekijkt , dan moeten wij concluderen dat de val (het intrekken van gedoogsteun) , een voorop gezet plan is door de regering en de kunduz coalitie (oppositie) , immers zij hadden en hebben dit kabinet gesteund in de politie missie aldaar , en ik denk dat zij zeker een wederdienst gevraagd en verlangd hebben !!!.

  En de wederdienst zal vermoedelijk bestaan hebben, uit het tegenwerken van de voorstellen van Wilders cq de PVV, zodat Wilders zijn steun in zou trekken , wat dus ook gebeurd is .

  Persoonlijk vindt ik het verdacht dat juist die partijen die deze regering gesteund hebben betreffende die politiemissie , nu ook gelijk aangetreden zijn om de Nederlandse burger extra te belasten ,en de voorop gestelde bezuinigen te niet te doen ten baten van de gesubsidieerde knuffel bende die binnen hun gelederen schuilt , wij de N-burger is overgeleverd aan een grote ratte bende , bestaande uit CDA,.VVD.,GroenLinks,D66,CU,en in minderenmate PvdA,en SP,die voorstaan om het zeggenschap(beheer) van Nederland en de Nederlanders uit handen, en in handen van Brussel te leggen resp geven .

  De tekorten van nu , zijn in het verleden veroorzaakt , NIET DOOR WILDERS ,OF DE PVV!!!!,toch door de vorige kabinetten (regeringen) resp CDA,VVD,D66,PvdA,en de CU,deze partijen hebben om en om deel uitgemaakt van de regeringen vanaf de jaren 7

 11. BigLjohn

  In de tijd voor de komst van de Euro, waren de staatsfinancien nog beheersbaar.
  Er was wel eens een dip in de economie, maar die verdween altijd na korte of lange tijd. Wat we nu meemaken met de Euro is dat we in feite ons geld twee keer uitgeven. Ten eerste moeten we we de staatsfinancien verantwoord financieren, en ten tweede moeten we ook nog eens bergen geld aan Brussel afstaan. Het kabinet begon bij zijn aantreden met een zgn definitieve bezuinigingsronde welke geheel dekkend zou zijn. Intussen weten we wel beter.
  Sinds de Euro is er een stadium aangebroken waarin in feite continu bezuinigd en ingeleverd moet gaan worden. Net een tafel met pokerspelers. Als er 6 aan zo’n tafel zitten, zullen er 5 op den duur alles kwijt raken en blijft er een grote winnaar over. Zo ook met Europa. Steeds meer verliezers komen erbij, net zolang tot Nederland ook aan de beurt is. Zou er al een grote winnaar overblijven, dan kan die met zijn geld geen zaken meer doen met zijn voormalige handelspartners toe, omdat die totaal failiet zijn en ook nog eens met een gigantische schuld richting Brussel zitten. Grote armoede en hyperinflatie in Europa. Dit doemscenario zal op niet al te lange termijn werkelijkheid zijn geworden. Wat voor duistere bedoelingen steken achter die Euro en de E.U. Welke zieke figuur is degene die dit bedacht heeft ten eigen voordele, en die alle regeringsleiders zo gek gekregen heeft om mee te doen. Ja, die mysterieuze Mr. X die ons allemaal naar de verdoemenis gaat helpen.

 12. ziggy

  De vraag die niemand stelt is waarom de overheid uberhaupt het recht denkt te hebben om BTW te heffen. Immers je loon of uitkering wordt al belast met loonbelasting.

  In feite gaat het hier om 19% belasting over geld waar al belasting over geheven is. Zo pakt de overheid je twee keer.

  En bij produkten als benzine en sigaretten zit er ook naast BTW nog een accijns op, dat is dan zelfs drie keer.

  maar niemand die dat door heeft geloof ik.

 13. Caroline

  @Mike V, verkeerde prioriteiten?

  Om de een of andere reden zijn er nogal wat VVD-ers die liever bij ‘links’ in de smaak vallen dan bij de eigen achterban (voorzover niet links natuurlijk). “Voor een VVD-er val je best mee” heb ik meer dan eens te horen gekregen. Ter vermijding van misverstanden: ik hoorde niet tot de VVD-ers die dan gingen kwispelen van plezier, maar dat ik dat veel anderen wel heb zien doen, kan ik niet ontkennen.

 14. Mike V.

  We worden niet kapotbezuinigd maar kapotbelast. Ik herken de VVD totaal niet meer. Wat is er toch met die mensen aan de hand?

 15. Happel

  Direct uit de EUSSR stappen zou direct al schelen. De namens ons daar ”werkende” ambtenaren zouden dan in eigen land iets kunnen produceren, al zou het maar het in elkaar zetten van wasknijpers zijn. Herinner mij een onderzoek door een Prof in Rotterdam die vaststelde dat bij het verminderen van het ambtenarenbestand met 40% (!) de overgebleven 60% ,bij gelijke inzet, niet harder moesten werken en toch hetzelfde presteerden. Het ”Kind met een waterhoofd” EUSSR produceert alleen maar papier en eist van ons dat wij dit ook nog moeten lezen. Het sleutelwoord is Overhead. Als wij dat nog eens snappen zijn we op de goede weg.

 16. Caroline

  Schopenhauer heeft eens gezegd dat je net zo goed geen moeite kan doen om een ander te leren kennen omdat het al moeilijk genoeg is jezelf te leren kennen, althans iets dergelijks. De manier om jezelf te leren kennen is ‘de wil’. Wat die wil is. blijkt niet uit wat je zegt te willen, maar uit wat je doet. Wat je zegt te willen maar niet doet of sterft terwijl je het probeert te doen, wil je niet echt. Of korter geformuleerd: praatjes vullen geen gaatjes.

  Als ik lees dat de schrijver hier met droge ogen beweert dat de VVD ‘staat voor een beheerste (C: wat is dat, een beheerste?) staatsschuld en niet te hoge (C: wat zijn dat, niet te hoge?) belastingen’, dan rest mij Schopenhauer indachtig slechts de vraag waar de schrijver die gedachte op baseert. Niet op wat er werkelijk gebeurt, niet op wat de VVD laat zien en niet op wat mensen namens de VVD doen. Kortom, de VVD wil helemaal geen beheerste staatsschuld of niet te hoge belastingen, de VVD wil zoveel geld uitgeven als maar mogelijk is zonder een revolutie uit te lokken.

  Thorbecke zei het al: beoordeel ons niet op onze woorden, maar op onze daden. Maar ja, dass war einmal.

  Merkwaardig toch, dat mensen eerder het vertelde verhaal geloven dan wat ze in de werkelijkheid zien gebeuren.

 17. shrimpocat

  Elk inkomen wordt voor 100% uitgegeven.

 18. Rechtse Rakker

  Die links over hysterie over overheidstekorten heb ik gezien. Natuurlijk zou het kunnen, dat de overheidstekorten dalen als het economisch beter gaat. Alleen ben ik niet zo optimistisch. Ten eerste is er nog niets gedaan aan de hoofdoorzaken van de crisis: het fractioneel reservebankieren en het inflatoire geldbeleid. Het socialistisch beleid van het “redden” van falende staten en banken heeft ons nergens gebracht en blijft maar doorgaan. Zeer waarschijnlijk zal Rutte later weer voor de Nederlandse belastingbetaler de portemonnee moeten trekken.

   

  Een overheid heeft een neiging om steeds verder te groeien. Er moet dus ACTIEF gestreefd worden naar verkleining van het overheidsapparaat, omdat het anders automatisch zal groeien. Mensen vinden steeds handiger hun weg in de subsidiebureaucratie en maken steeds effectiever gebruik van alle subsidies. Daarnaast is er nog sprake van vergrijzing, die ook een kostenplaatje met zich meebrengt. 

   

  Er moet dus wel degelijk ACTIEF gewerkt worden om het tekort terug te dringen.

 19. Rechtse Rakker

  Belastingen kunnen makkelijk omlaag. Wat ik in mijn reactie om 11.57 alleen heb willen zeggen is, dat het bezuinigingspakket van de PVV (en alle andere partijen!) ontoereikend is. Ik ben erg voor belastingverlaging, maar moet helaas constateren dat de wil om fors te bezuinigen om geld vrij te maken voor belastingverlaging  ontbreekt! Ik zou het graag anders zien, maar helaas willen de politici niet echt bezuinigen……

   

  Belastingverlaging op de pof heeft erg weinig zin, omdat het volgende kabinet dan dubbel de belastingen gaat verhogen….. Bovendien levert dat Nederland hoge rentekosten op staatsleningen op.

 20. Nog1

  Op een ander artikel heb ik een reactie geschreven die hier ook relevant is;

   

  @ Rechtse Rakker

  Een BTW verhoging is wel degelijk een lastenverschuiving naar lagere (en midden) inkomens;

   

  De
  BTW is immers een belasting op uitgaven; wie een groter deel van zijn
  inkomen uitgeeft, betaalt procentueel meer BTW dan degene die minder
  uitgeeft. Iemand met een minimuminkomen geeft alles uit en betaalt dus
  over zijn hele netto-inkomen BTW (6%/19 % van hun netto-inkomen). De
  rijkere, die vaak minder dan de helft van hun inkomen werkelijk
  uitgeven, betalen over die helft dus geen BTW (en betalen dus 3%/9,5%
  van hun netto-inkomen.)

   

  Vanwege dit denivellerende effect is het verhogen van de BTW al decennialang een VVD-stokpaardje.

   

  Overigens zijn er een aantal andere redenen waarom een BTW verhoging niet verstandig is;

   

  1 het heeft een onevenredig effect op de bestedingen/consumentenvertrouwen

   

  2 het werkt prijsopdrijvend en verhoogt de inflatie

   

  3 de inningskosten liggen veel hoger dan bij directe belastingen

   

  4 het zorgt voor extra administratieve lasten voor de ondernemers

   

  Als
  men dan toch belastingen wil verhogen, doe dat dan bij de loon- en
  inkomstenbelasting. Dat is eerlijker, minder schadelijk voor de economie
  én goedkoper.

 21. Rechtse Rakker

  Er is geen enkele reden om uberhaupt de belastingen te VERHOGEN. De overheid geeft veel teveel geld uit en moet dus maar BEZUINIGEN. Er wordt zelfs zoveel geld uitgegeven, dat de belastingen OMLAAG moeten kunnen. Hoe de belastingen het best verhoogt kunnen worden, lijkt mij een totaal irrelevante discussie. Een belastingverhoging moet er uberhaupt niet komen of het nu een nivellerende belastingverhoging is of een denivellerende verhoging.

 22. Rechtse Rakker

  Het kabinet kiest trouwens voor alle soorten belastingverhogingen, die er zijn: BTW Verhoging, verhoging inkomstenbelasting, hoger toptarief, meer accijnzen, schrappen onbelaste reiskostenvergoeding, invoering bankenbelasting, belasting op fossiele brandstoffen etc. etc.

   

  Nog1 doet alsof dit een typische VVD agenda is. In zekere zin, moet ik helaas constateren, dat dat zo is. Alleen is dit wel een VVD-agenda, die totaal in strijd is met hun eigen verkiezingsprogramma en officiele uitgangspunten….. Volgens de praatjes van Mark Rutte in verkiezingstijd, wilde de partij snijden in de UITGAVEN. In de praktijk krikt de VVD vooral de inkomsten van het rijk op met allerlei belastingverhogingen!

 23. OphEUffen

  BTW verhoging levert geld op als we meer uitgeven. Daar gaat het dus meteen al fout. Ik houd juist de hand extra op de knip. Koop alleen nog primaire levenbehoeften. Mijn Euro”s verbras ik wel in een ander continent. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.