De zieligheidsindustrie

Waarom is het immigratie- en asielonderwerp zo emotioneel beladen terwijl het zo simpel kan zijn? Zelfs met de overheersende wetgevingen van de EU moeten we toch een oplossing kunnen forceren? Mogelijkerwijs is het probleem wel de sociale zieligheidsindustrie die voor ons is gecreëerd. Alles en iedereen is zielig of wordt zielig gemaakt. Zelfs mensen die (nog) niet in Nederland verblijven zijn bij voorbaat al zielig voor het geval ze de intentie hebben om te immigreren of asiel aan te vragen in onze verzorgingsstaat.

Het immigratie- en asielprobleem hebben intussen zulke problematische verhoudingen aangenomen dat we genoodzaakt zijn om maatregelen te nemen. We moeten onze eigen cultuur eens gaan beschermen en daarmee ook ons bestaan als Nederlanders. Maar politieke partijen zijn héél voorzichtig zodra het gaat over dit onderwerp, of zelfs als een discussie neigt te gaan in de richting van dit probleem. Bang om neergezet te worden als nationalistisch, populistisch of weet ik veel wat voor termen de socialistische humanisten bedenken. De term discriminatie ligt altijd op de loer, ook al is er totaal geen verband.

Politieke partijen wachten liever af tot een andere partij het onderwerp op de agenda zet. Het is dan simpelweg afwachten tot deze partij faalt door tegenwerking van allerlei zieligheidclubjes en dan kan er eenvoudig met het vingertje gewezen worden. Zwarte pieten hoort helemaal bij deze tijd.

Iedere andere oplossing die nu nog wordt gezocht in één of ander utopisch model is naïef. Er zullen altijd organisatie en mensen het niet eens zijn omdat ze begaan zijn met hun organisatie of baan die zwaar gesubsidieerd wordt door de overheid. Indirect is men dus veel minder begaan met het lot van de asielzoeker of vluchteling als het er op aankomt. Als men daadwerkelijk zo begaan was met het lot van deze uitgeprocedeerde asielzoekers, dan moet men die maar in huis nemen en de kindertjes adopteren. Uiteraard een belachelijk voorbeeld. Bijna net zo belachelijk als de oplossing die door dit soort mensen wordt bedacht. Met iedere beslissing of besluit is er altijd wel iemand of een organisatie die benadeeld wordt.

Nederland
Neem als voorbeeld de tentenkampen in Ter Apel die veelvuldig de laatste tijd in het nieuws zijn geweest. Enerzijds kan ik me voorstellen dat deze mensen verknocht zijn geraakt aan Nederland. Anderzijds heeft Nederland ook daartoe bijgedragen. Maar wet zou wet moeten zijn. En als dan een PvdA-burgemeester, Leontien Kompier, weer zo nodig de weiger-burgemeester moet uithangen. Tja, dan wordt het allemaal wel heel erg gecompliceerd. Want voor iedere wet zijn honderden uitzonderingen te verzinnen. We hebben onze burgemeesters weer een apart recht gegeven om zich te verzetten tegen de uitzettingswet als volgens de burgemeester van de desbetreffende gemeente er gevaar bestaat of dreigt te bestaan voor die gemeente. Weer zo’n uitzondering op de wet!

We hebben de schrijnende gevallen gehad met Sahar, waar minister Leers gebruik heeft gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheden, en Mauro mag zijn studie afmaken. Maar hoeveel zullen er nog komen en hoe vaak moet Leers ieder geval apart beoordelen? Willekeur ligt hiermee op de loer. Voor ieder zielig uitgeprocedeerd asielkindje is er ook een zielige uitgeprocedeerd vader en moedertje, en een zielig opa en omaatje en een oom en zielige tante en neefjes en nichtjes. Het is dus een gebed zonder einde. Zolang de Nederlandse politiek geen vuist durft te maken tegen de absurde EU-wetgevingen zal het dweilen blijven met de kraan open.

Asielprocedures worden door advocaten van asielzoekers misbruikt om keer op keer het proces te vertragen en als uiteindelijk dan de uitzetting niet meer af te wenden is, is fysiek verzet bij uitzetting het laatste noodredmiddel. Hoe gek wil je het maken? De advocaten blijven wel factureren wel en de staat blijft wel betalen.

Onze overheid geeft asielzoekers nu geld om vrijwillig terug te keren naar het eigen land, de zogenaamde terugkeervoorzieningen bij vrijwillige terugkeer voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. En het bedrag is vrij in te vullen door de terugkerende partij om zo de terugkeer ‘dragelijk’ te maken. Blijkbaar is het betalen van geld voor terugkeer nog altijd goedkoper dan de opvangperiode die blijkbaar eindeloos is.

Australië
In Australië pakken ze het anders aan. Daar worden mensen die asielaanvragen tijdelijk gehuisvest in opvangcentra op diverse eilanden om ze maar zo ver mogelijk weg te houden van de beschaafde Australische wereld. Is dit geen humane oplossing? Waarom dan niet? Ze krijgen toch een kans in een tussenstation?  Ze mogen op kosten van de Australische overheid en met geld van de belastingbetalende Australiërs verblijven in afwachting van uitspraak in hun zaak. Denkt u dat het land waar ze vandaan komen het er niet veel minder humaan aan toe gaat? Hoogstwaarschijnlijk is dat reden nummer een dat men er gevlucht is. Het geeft deze mensen dus de kans om aan te sterken en tot rust te komen. Zo kunnen ze zich klaarmaken voor hun eventuele nieuwe leven of vertrek naar andere oorden.

Denkt u dat er nog veel economische vluchtelingen naar Nederland zullen komen en asiel aanvragen als ze weten dat ze niet meteen losgelaten worden in de Nederlandse samenleving maar maximaal een jaar op een eiland worden gezet, ver van onze beschaving en cultuur vandaan? Hoeveel ongebruikte eilanden hebben wij?

Paspoort
Een groot probleem bij economische vluchtelingen is dat ze hun paspoort tijdens de vlucht naar Nederland opeten of door de wc spoelen in de hoop dat de Nederlandse regering ze dan niet terug op een vliegtuig zet terug naar het land van herkomst. Geen paspoort, geen toegang meer tot het land van herkomst. En dat weten ze. De oplossing zou kunnen zijn, uiteraard alleen met een internationaal verdrag, dat de douane paspoorten van passagiers inneemt, deze overhandigd aan de stewardess die deze tijdens de vlucht dan bewaard in een kluis in de cabine. Bij aankomst geeft de stewardess de paspoorten aan de douane en worden hier de vluchtelingen meteen begeleid naar een opvangcentrum.

Ook al zou Nederland deze vluchtelingen terug op een vliegtuig zetten naar het land van oorsprong mogen de asielzoekers niet door de douane van hun thuisland omdat ze geen paspoort meer hebben. Kunnen ze hun tenten dan niet beter opslaan op het vliegveld in het land van herkomst in plaats van in Nederland?

Asielaanvragen
Het moet wettelijk toch te regelen zijn dat asielprocedures binnen één jaar worden afgehandeld. Ik heb het dus niet over de lopende zaken, maar de nieuwe gevallen. Die vrijheid moet de EU ons toch gunnen om ons eigen asielbeleid aan te passen aan onze economie en verzadiging. Zorg ervoor dat asielzoekers niet in aanraking komen met een cultuur anders dan hun eigen. Zorg dat asielcentra helemaal afgesloten worden van de samenleving en culturele invloeden. Maar zorg tevens dat alles humaan is geregeld en verzorgd. Het zijn en blijven onze gasten, voor maximaal één jaar.

Einde immigratieproblematiek, einde asielproblematiek, jammer genoeg nog niet het einde van de zieligheidsindustrie.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

22 reacties

 1. johan simons

  Vliegmaatschappijen die documentlozen op Schiphol deponeren zouden verplicht moeten opdraaien voor alle asiel- en andere kosten, plus alle toekomstige. Wat is er mis met het in beruchte vertreksteden fotograferen van paspoorten, desnoods met een mobieltje, en naar het eigen kantoor op de bestemmingen mailen?

   

 2. P.S.

  Een asielzoeker die met het vliegtuig komt is bij voorbaat al verdacht. Vergoed de kosten van juridische bijstand van asielzoekers tot het minimum loon uurtarief en binnen no-time is het probleem opgelost. Want het medelijden van de meeste nederlanders die vinden dat de overheid te weinig doet, gaat meestal niet verder dan hun eigen portemonnee. 

 3. Awara

  De schrijver gebruikt 1 term die eigenlijk de hele lading dekt: een asielzoekersbeleid zoals dat in Nederland plaatsvindt, is een ‘gebed zonder eind’.

   

  En aangezien gebeden voor eeuwig zijn en een geldstroom niet, zijn er nu deze discussies.

 4. toetssteen

  ” Ook al zou Nederland deze vluchtelingen terug op een vliegtuig zetten
  naar het land van oorsprong mogen de asielzoekers niet door de douane
  van hun thuisland omdat ze geen paspoort meer hebben.”

   

  Ik denk dat als Nederland zo zou handelen dat de vliegmaatschappijen heel erg snel een oplossing zouden hebben. Nu kan het hen overduidelijk niets schelen, maar dat verandert als het hen zelf geld gaat kosten. Immers zij zullen de terugtocht moeten betalen. Want Nederland laat ze gewoon niet binnen, ze blijven voor de douane.

   

  Poste restante afzender. Dat vliegtuig kwam van een bepaalde bestemming, kan het pakketje die kant weer op.

 5. verweg

  Ik denk dat het langzamerhand tijd begint te worden voor de slogan EIGEN VOLK EERST.

  Misschien wel een leuk idee als sticker op de auto.

  We worden aan alle kanten gepakt en als 2e rangs burgers behandeld, maar mogen de boel wel financieren!

  Het word tijd dat de ogen van de politici eens open gaan en zien dat wij wel degelijk een mening hebben en dat we niet langer als dummies die toch niets begrijpen behandeld willen worden!

 6. Theo Prinse

  Bedankt Max voor dit goede artikel. Ik zet het op mijn Facebook

 7. Mies

  Goed. Nog maar eens een keer Max.

   

  We zijn verraden door een regering die stelselmatig, de autochtoon discrimineert.

  U verwijst naar eens stelsel van wetten en regels die allang niet meer voor iedereen geldt.

   

  Dit stelsel beschermt iedereen die een beetje normaal doet, en corrigeert een ieder die dat niet doet.

  Het laat mensen binnen die dit stelsel omarmen, naleven en respecteren, en houdt eenieder buiten die andere ideeen heeft.

   

  Maar snap nou toch eens een keer dat er landverraad wordt gepleegd man. Waarom denk je dat het zo’n zooitje is in Nederland.

   

  Man, man, man.

   

  Mies.

 8. Jason

  Zolang wij bestuurders kiezen die het gehalte hebben van een verlopen tramkaart, burgemeesters die de wet niet gehoorzamen, en zogenaamde asielzoekers die gesterkt worden in de veronderstelling dat zij hier alles kunnen uithalen, blijft de toestand zoals wij die nu hebben. In Down under hebben zij het probleem goed aangepakt en daardoor zijn de Australiers nog BAAS in EIGEN HUIS.   

 9. ludicrous

  Er moet meer achter zitten dan alleen de professionals die een boterham verdienen aan de immigratie. Mijns inziens zijn het de ‘captains of industry’ die het ene volk voor het goedkopere andere volk inruilen, ondersteund door de decennialange calvinistische indoctrinatie dat we ons moeten schamen dat we het in Nederland zo goed hebben. Vraag is: hebben wij het in het overvolle Nederland wel zo goed?

 10. Caroline

  huuskegait, facisme dus, het samensmelten van gevestigde bedrijfsbelangen met staatsmacht. Ik heb nooit beweerd dat het iets anders was, de EU, dan een marxistisch-facistische dievenbende. Zie ook hoe onder het mom van vrije handel nieuwkomers van de markt worden geweerd (want voldoe maar eens aan alle eisen die er inmiddels gesteld worden, dat lukt een nieuwkomer niet), en het volk wordt gedwongen tot het slikken van absurditeiten. Ik vind de verplichting spaarlampen (met kwik en dus chemisch afval) te gebruiken, en het verbod op kwikthermometers (alof je een thermometer even vaak weg gooit als een lamp, en er een huis vol van hebt in plaats van maar één) omdat kwik zo gevaarlijk is, een ‘mooi’ voorbeeld van een dergelijke absurditeit. Kwik, dat trouwens wel weer in vaccinanties mag zitten.

   

  Er werd vroeger veel gelachen om de Chinezen die zeiden te geloven dat Mao alle Olympische zwemrecords brak, ook al was hij dan 70 jaar. Daarbij werd dan een filmpje getoond van Mao, zwemmend en daarbij duidelijk geen enkel zwemrecord brekend, zelfs nauwelijks zwemmend. Miskend werd daarbij dat een dictatuur er alles aan gelegen is niet alleen altijd en overal te liegen, maar dat ook nog eens erg opzichtig te doen. Het gevolg is een volk dat zich niet meer uit spreekt en ook nog eens zichzelf intellectueel verkrachten moet door openlijk de waarheid van de leugen te moeten belijden. Een sekte schijnt op een soortgelijke manier de wind er bij de volgelingen onder te houden.  Alarmerend is te zien dat de EU en paladijnen inmiddels op Mao-niveau zijn aanbeland. Zoiets als: als we de Nederlanders garant laten staan voor de schulden van Zuid Europa en alvast 40 miljard overmaken, dan worden de Nederlanders daar veel rijker door. Dat soort leugens dus.

   

   

 11. gekkoh

  max, hoe kom je er bij dat ze zijn komen vliegen?

  en waarom krijgen ze van jou een retourticket kado?

  We kunnen toch zeggen: weg wezen, anders zwaait er wat? en dan geen kinderachtige straffen natuurliojk, een jaar of wat dwangarbeid.

 12. Joep

  “Het moet wettelijk toch te regelen zijn dat asielprocedures binnen één jaar worden afgehandeld.”

   

  Wensdromen mijn beste.

  Ons landje heeft al lang zijn ziel verkocht aan die geweldige EU met zijn “Raad voor de mensenrechten”.

  Praktisch iedere poging om ook maar één nietsnut het land uit te krijgen zullen stranden, dankzij een heel leger “asieladvocaten”.

  Bovendien loop je constant tegen onwillige bewindslieden op uit de linkse (PvdA etc.) of semi-linkse (CDA, VVD) kring. Denk aan Gerdje Leers. Deze lieden doen het in hun broek bij een uitspraak van die z.g. mensenrechters en durven niet de middelvinger op te steken zoals b.v. Engeland.

  Er komen al jaren zo’n 400 gelukszoekers PER DAG ons landje binnen (zie: vestigingen uit het buitenland bij het CBS) en een dalende trend is niet in zicht.

 13. huuskesgait

  Caroline, je zegt “Nog geen 30 jaar geleden zou het onvoorstelbaar en onbespreekbaar zijn geweest, dat de staat (!!!!!!) bepaalt welke lampen je al dan niet mag hebben”.

  Als ik goed heb gelezen is dit een gluiperigheid van de firma Philips geweest! Waar de regering in is gestonken en de 2e Slaapkamer in een slaperige vergadering haar goedkeuring aan heeft gehecht!

  De overleden journaliste Pamela Hemelrijk heeft ook al eens aangekaart dat Ir Ad van Rooy uit Sint Oedenrode een enorme moeite heeft gedaam om MET ARSEEN geïmpregneerd hout verboden te krijgen. Met geen noemenswaardige reaqctie van het toenmalige kabinet Wim K. (van criminelen wordt nooit de volledige achternaam genoemd…)

   

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 14. huuskesgait

  Mijnheer Micha, een paar opmerkingen.

   * Met Uw artikel ben ik het eens, dat vooropgesteld.

   * Maar ik vraag me af waarom U nog steeds de termen ‘asielzoeker’ en ‘vluchteling’ gebruikt. Omdat die termen gewoon niet van toepassing zijn op dit volk! Want het zijn asylAANVRAGERS, wat zeker niet wil zeggen dat ze asylZOEKERS zijn. En vluchtelingen? Hoezo? De meesten zijn potentiële klaplopers!

  Ik geef een voorbeeld: In Almelo en omgeving wonen zo’n 5000 Armenen. Daarvan is er GEEN ÉÉN  een asylzoekende vluchteling! In Armenië, is mijn konklusie na 11 keer in dat land geweest te zijn, wordt NIEMAND VERVOLGD! Maar wèl allemaal hierheen gekomen met een zielig verhaal….. En dat verhaal, door en advocaat van de asylindustrie ingefluisterd, werd door de IND nog geloofd ook. Voor de gevolgen van die beslissingen van de IND hoefden de ambtenaren van die dienst dan ook niet persoonlijk te betalen. Nee, dat mag de Nederlandse belastingbetaler!

  Daarom mijn verzoek aan U om deze woorden ‘asylzoeker’ en ‘vluchteling’ te vervangen door andere, waarbij de vlag wèl de lading dekt.

   

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 15. Bas

  Die gloeilampen, de oude, waren niet halal.

 16. Bes Tolen

  Maarten Bergen. Wat is voor jezelf kunnen zorgen? Afgewezen asielzoekers met generaal pardon krijgen juist de banen waarin ze allerleerst en soms jaren geduld worden voor ze iets moeten laten zien. [Zo was er in de tachtiger jaren een illegale Afrikaan in Sneek waarvan niemand bij die toenmalige inspectie van de Belastingdienst begreep wat voor zin zijn werk had. Maar hij had wel een vriendin daar zitten, die ondertussen al twee kinderen van hem had.] [de eenvoudige banen wel geschikt voor de voor hun eigen werk afgekeurde vaklui Nederlanders -stel de oudere loodgieter, die niet meer over zijn rechterarm kan beschikken- worden mooi door die vreemdelingen ingenomen. Zogenaamd heeft er dan niemand anders gesolliciteerd. Je ziet dit soort maffia praktijken ook weer bij het laatste generaal pardon.] En dit  betekent weer dat de normen voor zulk soort lieden naar beneden worden bijgesteld. Men wordt tot en met begeleid, in de watten gelegd, etc. krijgt allerlei voorrang zelfs bij jonge vrouwen want daar helpen heel veel Nederlanders, die in het circuit zitten aan mee. Toen ik een paar jaar geleden in dit dorp kwam wonen, liepen er in het winkelcentrum twee heel jonge vrouwen met ieder een nieuwe kinderwagen rond. Die jonge mooie blanke vrouwen van een jaar of zestien tot achttien waren niet uit het dorp afkomstig maar uit ergens anders in het land. Ieder had een halfbloedje blank zwart gebaard. Dit resultaat van menslievende arbeid lag dus in de kinderwagens. Met dank aan de onzedelijke kerkeraad, die de dames zover kreeg. De opzet is dat er twee kinderen komen en dan de verwekker niet meer wordt uitgezet. Dit soort praktijken is inmiddels dertig jaar oud. We kunnen de zegeningen van het goddelijke niet meer tellen. Alles gaat in het geniep. Alles is verachtelijk. [Laat het ook duidelijk zijn waar een groot deel van de CDA en PVDA leden voor staat.]  

 17. Caroline

  kortom: in een land waar het volk voor tirannen zwicht

               geeft alleen (21% BTW) de spaarlamp licht.

   

  Nog geen 30 jaar geleden zou het onvoorstelbaar en onbespreekbaar zijn geweest, dat de staat (!!!!!!) bepaalt welke lampen je al dan niet mag hebben. En dat is een klein maar tekend voorbeeld van de verwurging van de burger.

 18. Caroline

  We hebben het goed als je het met veel andere landen vergelijkt. Vergelijk je Nederland nu met 30 jaar geleden, dan zie je dat we behoorlijk achteruitgekacheld zijn. Veel minder vrijheid, veel meer corruptie, veel meer (echt, heel veel meer) criminalteit, veel meer a-socialen (vroeger plaatste je de asocialen van de stad in een paar straten, nu zijn er een paar wijken voor nodig), veel minder welvaart (niet op papier, wel in de echte wereld), idioot hoge belastingen, en een bestuur dat op zijn best groezelig te noemen is.

   

  Mensen die nog werken, werken niet voor het eigen gezin en de eigen toekomst, maar voor die van anderen. Ouders werken zich een slag in de rondte, en politici putten zich uit in het maken van badinerende opmerkingen over het volk dat ne nota bene onderhoudt.

   

  30 jaar geleden leefden we nog met de gedachte dat de staat en het bestuur dienstbaar waren, nu weten we vee te zijn in de belastingboerderij Nederland.

   

  Treurig dat er inmiddels al zo veel mensen zijn die het niet meer hebben meegemaakt: vrijheid. Mensen die niet beter weten en zich er geen voorstelling van kunnen maken, hoe vrij en relaxed het leven hier was. Die zich niet kunnen voorstellen dat op ons in -inmiddels Vogelaarwijk- Amsterdam slotervaart gewoon een touwtje door de brievenbus hing zodat je de deur zonder sleutel kon openen.

 19. MaartenBergen

  Als iemand dan toch uitgeprocedeert is en een verblijf vergunning heeft dan lijkt het me goed dat ze dan ook eerst maar eens aantonen dat ze de eerste drie jaar voor zich zelf kunnen zorgen. Een baan hebben en loonbelasting betalen. Voordat ze ze ook maar eenigzins recht hebben op een uitkering of andere sociale voorzieningen.  

 20. Caroline

  Als je zo begaan bent met mensen dat je zelfs tot het beroven van andere mensen (Nederlanders in dit geval) overgaat om aan je begaanheid vorm te kunnen geven (en er, en passant een goede boterham aan te verdienen, there is a lot of money to be made of the poor ofzo) en te betalen, dan zou je je eens af kunnen gaan vragen of je niet de ladenlichtende oplichter bent die anderen terecht in je zien. Voor een dergelijk afvragen is wel een begin van eerlijkheid nodig, dus ik neem aan dat we er nog wel even op kunnen wachten, op de eerste begane mensenvriend die dat afvragen in alle openheid gaat doen.

   

   

 21. Charles de Gaulle

  Ik zou er haast aan gaan wennen, maar als Toetssteen reageert, hoef ik het niet meer te doen, hij schrjft toch altijd wat ik denk…..

 22. Cor

  Max, net als Joost: Een lovenswaardige poging om dit maar weer eens onder het voetlicht te krijgen. Jammer dat het niet zal helpen. De politieke, bestuurlijke en economische elite in dit land is niet bereid om hier iets aan te doen. Zij hebben hun schaapjes op het droge, hun kinderen zitten op de goede posities (oa bij de zieligheidsindustrie) en allemaal wonen ze op de goede plekken en kijken vanuit hun ivoren torens neer op het autochtone plebs, dat altijd vanuit de onderbuik reageert en overal tegen is, terwijl zij zelf toch altijd vanuit het linkse, christelijke of linksig liberale hart en verstand redeneren. De import van kansarmen op de schaal zoals wij die kennen en nog gaan kennen valt simpelweg niet vol te houden en zal tot gevolg hebben dat de verzorgingstaat binnen een termijn van 10 jaar gaat instorten. En dan heb ik het nog niet eens over de bijverschijnselen van deze immigratie, de EU-soap, en de gevolgen van de globalisering, waardoor China alle landen zal dwingen tot drastische verlaging van het loonpeil. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.