Er is een alternatief voor de ESM

Een oproep aan alle 150 Kamerleden. De keuzes met betrekking tot de toekomst van de euro lijken beperkt te zijn tot twee zeer onaantrekkelijke alternatieven:

A1) Het, hoogstwaarschijnlijk chaotische, einde van de Unie, waarbij landen individueel uit de muntunie stappen of gezet worden. Voor elk individueel lid is zo’n gang riskant en is het risico op bankruns en andere financiele paniek aanzienlijk.

A2) Verdere overheveling van bevoegheden en belastinggeld naar Europese instituten zonder democratische controle. De EMU wordt dan steeds meer een transferunie waar goed geld naar kwaad geld wordt getransfereerd van Noord aan Zuid, terwijl het concurrentievermogen van de het hele EU-gebied terugloopt. Dit is een recept voor onvrede in zowel Noord als Zuid, dat zich niet via democratische weg kan ontladen.

Er is ook een derde mogelijkheid, plan B van Marcus C. Kerber. Daarvoor hoeft de euro niet afgeschaft te worden. Daarvoor hoeft er geen transferunie tussen Euro-landen opgetuigd te worden die onze pensioenfondsen en onze belastingopbrengsten in de waagschaal legt. Daarvoor hoeft Nederland niet uit de EU te treden onder dreiging
kapotbelast te worden door ESM-dictaten. Daarmee wordt het risico op bankruns en financiele paniek in landen die anders de euro verlaten vermeden.

Het enige dat er moet gebeuren, is dat de AAA-Eurolanden met een exportoverschot (Duitsland, Finland, Oostenrijk, Nederland en Luxemburg) wordt toegestaan om naast de euro een tweede gemeenschappelijke munt in te voeren: de Guldenmark als opvolger van de D-mark. E-mark is een nog mooiere naam.

Voordat de Staten Generaal der Nederlanden een besluit neemt over de ratificering van de ESM – en daarmee een historisch, vrijwel onomkeerbaar besluit over het afstaan van een deel van haar ooit bevochten budgetrecht – verzoek ik alle leden van de Tweede Kamer om de minister van Financiën eerst de haalbaarheid van het Plan B van Prof. Markus C. Kerber (Wettbewerb Machen) http://www.europolis-online.org/publikationen/mehr-wettbewerb-wage/ te laten onderzoeken met zijn Duitse, Finse, Oostenrijkse en Luxemburgse collega’s en hierover verslag te doen aan de Tweede Kamer. En eigenlijk een wandelgangenaccoord te sluiten over Plan B bij de eerst mogelijke gelegenheid, omdat snelheid geboden is.

De burgers en bedrijven van AAA-landen krijgen in Plan B van prof. Markus C. Kerber de keuze of ze met de Euro of de E-mark betalen /geld ontvangen. Debetalingen en ontvangsten van overheden van de AAA-landen zijn echter altijd in E-marken, behalve bij eerder gemaakte afspraken. Oude Staatsobligaties zullen dus nog in euro’s genoteerd blijven, totdat ze ververst worden. Nieuwe Nederlandse Staatsobligaties in E-marken zullen een lagere rente krijgen, dan oude staatsobligaties in euro’s. Beide munteenheden gaan met elkaar in de vrije markt de concurentie aan.
Welke munteenheid de informele standaard wordt, zal in de vrije markt per branche verschillen.

De kenniseconomie in de AAA-landen zal geneigd zijn om hoofdzakelijk de E-mark te voeren. Hoogwaardige en unieke export concureert meer op kwaliteit dan op prijs. Een Nederlands bedrijf in de kenniseconomie zal zijn personeel in E-marken uit kunnen betalen en zelf ook in E-marken afgerekend willen worden.

Binnenlandse bedrijvigheid zal ook hoofdzakelijke in E-marken hun prijzen bepalen, omdat dat het beste personeel aantrekt en de beste prijsstabiliteit biedt. De meeste werknemers in Nederland zullen in waardevaste E-marken betaald willen worden. Een Nederlander die spaart voor de aankoop van een huis zal een E-markrekening hebben en in E-marken
betaald moeten worden, zodat zijn bezit of loonstrookje niet wegge-inflateerd wordt door het bijdrukken van euro’s door de ECB. Maar als hij genoegen neemt met euro’s, omdat hij anders geen werk heeft, dan kan dat ook. Die keuze is er in Plan B.

De laagwaardige bulkexport en wederuitvoer (die in Nederland qua volume aanzienlijk is, maar qua toegevoegde waarde niet moet worden overdreven) zal juist geneigd zijn de euro te blijven voeren als infomele standaardmunt. Dat kan in Plan B. Iemand die in Nederland tomaten teelt voor de export, betaalt zijn personeel het liefst uit in euro’s en rekent de exporttomaten in het buitenland het liefst tevens in euro’s af, omdat deze tomatenteler anders geen kans maakt om op de internationale tomatenmarkt op prijs te kunnen concureren. Dit kan de Nederlandse tomatenteler alleen, als hij  personeelsleden vindt, die hun salaris in euro’s willen ontvangen. En als hij de energieprijzen die hij waarschijnlijk in E-marken afrekent nog kan betalen, uiteraard. Iemand die ten behoeve van de wederuitvoer ‘dozen schuift’ linea recta van Rotterdam naar andere Euro-landen zal ook in euro’s in- en uit- blijven voeren om wisselkoersrisico’s of verlies van concurentievermogen te ontlopen.

Het concurentievermogen van de AAA-landen zal enkel achteruitgaan in die branches waar geen fatsoenlijk Nederlands, Duits of Luxemburgs personeel te vinden is, welke nog euro’s accepteren. Het concurentievermogen van de overige Eurolanden zal stijgen in juist die branches, omdat in die landen de euro enig wettig betaalmiddel is. Die correctie op het verschil in concurentievermogen in juist die branches is hard nodig om de ESM (en het afstaan van financiele soevereiniteit van Nederland en de overige AAA-landen) overbodig te maken, zonder de EU uit elkaar te laten vallen en zonder het risico op bankruns bij Euro-exits.

De ESM zal de divergentie in concurentiekracht tussen de AAA-Eurolanden en de overige Euro-landen namelijk in stand houden en zelfs aanjagen, omdat het het werkelijke probleem van de euro niet adresseert: Het werkelijke probleem is namelijk dat de euro een ‘one-fits-none’-eenheidsmunt is, voor alle landen in alle branches. De ESM lost enkel het  symptoom op: de alsmaar groter wordende dislocatie van arbeid en kapitaal als gevolg van divergerende concurentievermogens wordt enkel door alsmaar grotere belastinggeldtransfers in tegengestelde richting gecorrigeerd.

Het Plan B van prof. Markus C. Kerber pakt echter het fundamentele probleem van de Euro-crisis aan: het brengt binnen de muntunie een zodanige differentiatie aan, dat elke branche en elke burger in de AAA-landen een passende munt bij haar bedrijvigheid kan kiezen, waardoor de burgers in de overige Eurolanden aan concurentiekracht winnen in juist die branches waar ze het van moeten hebben. De behoefte aan inflatie in de minst concurerende landen kan dan bevredigd worden, zonder dat de AAA-landen op onzinnige wijze in deze kapitaalvernietiging wordt meegetrokken.

De ESM (en andere mechanismen als LTRO, EFSF, bail-outs, Tobin-tax et cetera) is enkel een vorm van het  gecontroleerd uit laten branden van de Euro-zone, terwijl het Plan B van Prof Marcus C. Kerber juist de brandstof van de Euro-crisis weghaalt en zo de Euro-zone niet langer een recept voor gevaarlijke onvrede laat zijn. De ESM is bovendien een hefboom die bij het onvermijdelijke failliet van Griekenland en vooral Spanje tot de invoering van Eurobonds en het bijdrukken van euro’s zal leiden, waardoor tientallen miljarden euro’s aan Nederlands kapitaal en Nederlands belastinggeld op het spel staat. Een spelletje ‘chicken’ dat Griekenland en Spanje ‘winnen’ als de nood aan de man is in de huidige constellatie, omdat zij het minst te verliezen hebben. Zij zullen hun onvermijdelijke default in de ESM laten plaatsvinden als ze de kans krijgen, enkel om Eurobonds af te dwingen. Met de E-mark als parrallelle munt in Nederland, kan die situatie vermeden worden. De E-mark is onze airbag voor als de nood aan de man is in de Euro-zone.

Het enige offer dat we brengen met Plan B van Prof. Marcus C. Kerber is concurentieverlies in enkel die branches, waar eigenlijk nu al geen Nederlands personeel op fatsoenlijke wijze voor te vinden is. We behouden zo echter het budgetrecht van de Staten Generaal, onze koopkracht en tientallen miljarden aan belastinggeld, pensioengeld en spaargeld van burgers. Burgers die door onze Tweede Kamer vertegenwoordigd horen te worden. Burgers die verwachten dat de Tweede Kamer dat ook werkelijk doet.

Vandaar het verzoek aan alle leden van de Tweede Kamer om een besluit over de ESM uit te stellen, totdat de haalbaarheid van Plan B onderzocht is en de minister van Financie-en daarover met zijn collega’s overlegd heeft en de Tweede Kamer daarover uitvoerig geinformeerd heeft.

Een gedetailleerde beschrijving van Plan B van prof Markus C. Kerber kunt u bestellen bij Lucius.

(Een uitgebreidere bespreking van dit plan in meerdere delen volgt over enkele dagen. Het boek is nog onderweg van Duitsland naar huize Tipo, vandaar.)

Een korte geschiedenis van de Euro als parrallelle munteenheid stond hier al eerder op DDS.

Foto

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

109 reacties

 1. Happel

  Het gaat de EU alleen maar om MACHT en het monetaire gedoe is slechts het MIDDEL om dat doel te bereiken.

   

  Een wolf, en nog even in schaapskleren.

 2. Happel

  Voorzover ik – enigzins leek op dit gebied – me de plannen / voorstellen kan beoordelen komen zij wel redelijk betrouwbaar over.

   

  Probleem is echter dat de EU al moeite heeft om de problemen in een relatief klein land als Griekenland op te lossen, en de échte problemen nog moeten komen.

   

  Bij de EU gaat het echter alleen maar om de alles verscheurende MACHT en is het monetaire gebeuren slechts een MIDDEL om die macht te bereiken.

   

  Een wolf , maar nog even in schaapskleren.

 3. tipo

  Wat is je alternatief?

 4. Obomov

  En het enige wat aangepakt wordt is het one-size-fits-none monetaire beleid. De schulden blijven bestaan. Bovendien, als concurrentie tussen munten goed is, waarom dan enkel concurrentie tussen twee vrijwel identieke munten? 

 5. Oscar

  @ pieter g,

   

  Laat nu juist handhaving van artikel 99 alle toekomstige pogingen om tot een vrije samenleving te komen torpederen. Artikel 99, een anti-secessie-artikel, is een van de kwalijkste artikelen die er is.

 6. Havank

  @Gielah, respect dat ook U actie heeft ondernomen. Het is inmens belangrijk, om de Kamerleden te benaderen, het liefst van alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen. Ik heb gisteren een CDA kamerlid gemaild, en het is goed dat andere partijen door ons ook benaderd worden, het gaat hier wel om 150 kamerleden. Ik weet niet in hoeverre dat invloed gaat hebben, ik neem aan dat ook de Petitie nog aangeboden moet worden. Wel ben ik het met vele reageerders eens, dat als men dit er morgen- het ESM- doorheen jast, we aan mogen nemen dat de democratie naar de verdoemenis is. En dan zouden de dames en heren voorstemmers wel zo eerlijk moeten zijn, om direct hun boeltje op te nemen, want dan hebben we en geen parlement, en geen regering meer nodig, omdat we dan bezet worden door BRUSSEL. Er staat veel op het spel.

 7. Caroline

  Pieter G, hoogverraad uiteraard.

 8. pieter g

  Oplichting is een juridische term.

  Kan je ons blij maken met een mogelijkheid om de staat aan te klagen voor een aantal misdrijven.

  Ik noem bijvoorbeeld een artikel 326 : oplichting, of  99 over hoogverraad: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den Staat
  geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een
  deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange
  gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

 9. cmsuijkerbuijk

  Je gaat er van uit, dat politici begrijpend kunnen lezen. Dat is helaas echter niet zo. Blok is in staat, jouw brief zó te verdraaien, dat hij het ziet als een aanmoediging om juist wél voor te stemmen.

  De geijkte smoesje zullen van stal komen:

  a. Je ziet het verkeerd;

  b. Je snapt het niet;

  c. Het is allemaal in het landsbelang;

  d. Het referendum: Ach ja. het referendum………Dat was slechts adviserend!

  e. Het ligt aan Wilders;

  f. Het ligt aan Wilders;

  g. Het ligt aan Wilders;

  h. Het ligt aan Wilders

  i. enzovoort enzovoort!

 10. Jansma

  Exact! Waarom een pleister oplossing proberen te vinden voor een probleem dat er in eerste instantie al niet had moeten zijn? De weg is doodlopend. Voor de vrijheid lievende burger thans. We moeten weer helemaal terug naar de kern van de situatie en de one million dollar vraag stellen: Waarom zijn we in godsnaam lid van de ronduit kwaadaardige EU geworden, en belangrijker nog, waarom lid blijven?

   

  De namen van de verraders zullen gedurende mijn leven nooit vergeten worden. Er komt een dag van verantwoording aan het Nederlandse volk. En dat zal niet de dag worden die de geschiedenis in zal gaan als toonbeeld van onze moderne beschaving, maar als de dag die ons er aan herinnerde dat we eigenlijk niet zo gek veel veranderd zijn sinds de middeleeuwen.

   

   

 11. tipo

  De woordvoerders op dit punt van de Tweede Kamer net gemaild met bovenstaand artikel. 

   

  Maar het kan geen kwaad als u het nogmaals naar alle andere TK-leden mailt. 

   

  Nog mooier zou zijn als de TK-leden zelf reageren op dit plan en vervolgens de minister hierover op onderzoek uitsturen, voordat er uberhaupt over de ESM besloten kan worden.

 12. Ian

  Het gaat gewoon gebeuren, dat hele ESM. Je ziet het om je heen gebeuren: inperking van vrijheden, het genadeloos geld afjatten van de werkende burger, de gelijkgeschakelde MSM en zelfs een Wilders die zwijgt in alle talen over ESM. Lees en huiver, ook onderstaande link “ESM staatsgreep in 17 landen” bij onderstaand artikel.
  http://www.artikel7.nu/politiek/esm-de-moeder-aller-staatsgrepen.html

 13. pieter g

  Dit is een goede optie Tipo.

  Ik had zelf -toen het gedonder begon- een splising in twee euro zones geopperd. een zgn Golden Euro voor de “goede”landen. En beiden te gebruiken.Als het verschil maar goed uitkomt, ander wordt het ook weer zo’n gedoe. Wat het toch wel wordt omdat je veel moet veranderen.

  Maar in Noord Ierland waar ik wel eens kom rekenen ze ook in Engelse ponden of Euro’s. Beiden zijn te gebruiken als betaalmiddel.

  Het kosten plaatje moet je wel goed meewegen , maar is zonder enige twijfel altijd te prefereren boven de huidige situatie waarbij we met z’n allen ondergetrokken worden door het zware-blok aan ons been-ESM- Zuiden.

 14. Caroline

  Waarom zou je naar de noordpool lopen als je aar de zuidpool wil? Iedere stap brengt je verder van je einddoel.

   

  Ik denk dat het enige zinnige einddoel is: opheffen van de EU en weg met de euro. Ik zie niet waarom er ook maar iets gedeaan zou moeten worden om de euro en daarmee de  EU te redden. Dictatuur is slecht voor een mens, en het redden ervan (door de euro in enige vorm te redden) is dus ook slecht.

   

  Ik zie niets wat het redden waard is aan de EU. Hoewel het netjes is om je grootste vijand uit de sloot te halen als die er in gevallen is, is het ook buitengewoon onverstandig om dat te doen. Zeker in het geval dat die vijand een stuk groter en sterker is dan jezelf en ook nog eens buitengewoon agressief is en zwaar bewapend.

   

  Meedenken met en oplossingen verzinnen voor mensen die onze vijand zijn (en ons dan ook gewoon leegvreten en kaalplukken) lijkt me contraproductief.

   

  Beter is: lieve kamerleden, mocht u morgen het Nederlandse volk defintief uitleveren aan de vijand, weet dat dat niet vergeten wordt en u daarvoor geheel en al aansprakelijk gehouden zult worden op de manier die in een dergelijk geval gepast is.

   

  Kortom: de vierde weg.

   

   

   

   

   

 15. Luhman

  Dit is al eens gepresenteerd in de vorm van het EMS in eind jaren 70. Het argument tegen parr curr is dat ze op termijn niet houdbaar zijn. Om de koersen stabiel te houden tov elkaar, en dat is wat industrie die handel drijft binnen de EU-lidstaten willen, moeten centrale banken dan ingrijpen. Omdat die stap bij parr vrijblijvend is, kunnen landen dan niet meer in de bandbreedte blijven, waardoor ze het mechanisme moeten verlaten en het zijn functie verliest. 

  Deze constructie is al eens geprobeerd, maar werkt niet. Hét alternatief dat wel werkt is de euro volledig openbreken, mits je de accepteert dat dan de koersen tov elkaar weer volledig gaan fluctueren. 

 16. arno

  Tipo, ik vind dit een mooie tussenoplossing, maar het werkelijke probleem is niet alleen de euro, maar ook de rente die in ons gehele montaire systeem zit. Die dwingt exponentiele groei af van de werkelijke economie. Deze economie kan dit nooit volhouden en zal dus moeten imploderen om weer het spelletje opnieuw te starten,.

  Er moet een geheel ander systeem geintroduceerd worden waarbij de banken geen rente en geen geld mogen maken uit het niets ! De macht op geld (ruilmiddel) hoort bij de staat te liggen die ondergeschikt is aan de vrije burgers van die staat.

   

  Alleen zullen alle nu zittende personen in de 2e kamer hieraan niet mee werken omdat dat niet in hun voordeel is maar in hun nadeel.

 17. CDlogo

  Paarlen voor de zwijnen vrees ik tipo.

  Overigens opmerkelijk dat het doodstil blijft  bij de MSM nadat Wilders deze tweet vanmorgen de ether in slingerde terwijl normaal elke scheet die Wilders op twitter laat breed uitgemeten wordt.

  NL mag ESM-verdrag nooit ratificeren.
  Historische uitholling NL-se soevereiniteit. Een stem op Rutte/VVD is
  een stem op Brussel en tegen NL!

 18. pieter g

  Terug naar de gulden is ook een (goede) optie, maar we waren altijd al aan de Mark gekoppeld met hele kleine fluctuaties wat altijd goed gewerkt heeft dus zoveel verschil is er niet. Duitsland is toch een zeer stabile factor en verreweg onze belangrijkste handelspartner.

  De koersen tenopzichte van elkaar E of G mark en de euro mogen juist flutueren. De Euro zal snel in waarde dalen wanneer de goeden hun eigen weg gaan. Maar zal op een moment weer stabiliseren wanneer de economische kracht in het Zuiden weer op de rails staat.

 19. Caesar Lion Cachet

  LS…

   

  Wat ik wel weet is dat elke ingewikkelde oplossing geen oplossing is. Te veel idioten hebben er iets over te zeggen en dan gaat alles gewoon weer mis. En dat is de bedoeling ! De villa van Willem A. is trouwens weer te koop en ook hij heeft  zijn zinnen gezet op Argentinië’. Hij wil tenslotte ook niet in elkaar geramd worden in Griekenland. Bij die Alte Krieger in Argentinië is hij veilig…

 20. Oscar

  @ pieter g,

   

  Van een fiat euro naar een fiat gulden is van de regen in de drup.

   

  Het staatsmonopolie op de geldproductie en gelduitgifte moet worden afgeschaft.

 21. Caroline

  @tipo, wedden dat de ESM morgen gewoon aanvaard wordt?  Gewoon, omdat dat past bij de rest van de oplichting.

   

  Goede trouw veronderstellen is mooi, maar er mee door gaan terwijl de kwade trouw al meer dan eens bewezen is, is het misschien wat minder verstandig.

 22. Gielah

  Ik heb daarnet dit briefje aan één van de Tweede Kamerleden verzonden ( meneer Blok van de VVD, in dit geval):

   

  Hevig verontrust ben ik over de plannen in verband met het ESM.

  Het liefst zou ik er zonder zorg van willen kunnen uitgaan, dat onze Tweede Kamerleden áutomatisch de vrijheid en de belangen van het Nederlandse volk behartigen, gewoon omdat ze daartoe door ons gekozen en aangewezen en op pad gestuurd zijn….. door óns dus…. en niet door de EU
  ( waartegen Nederland tijdens een referendum nogal duidelijk NEE heeft gestemd) en waarvan de functionarissen dus NIET boven ons staan, want wij hebben hen niet gekozen en niet-gekozen is:  niet relevant voor ons.

  De melkboer die bij  mij aan de deur komt, heeft dan ook,  democratisch gezien….nét zo veel ( of net zo weinig) in te brengen als een meneer van Rompuy of een meneer Barrosso.
  Ik heb die melkboer geen mandaat gegeven en dat heb ik aan de EU evenmin.
  Hooguit ben ik zo beleefd om én die melkboer én een EU-functionaris netjes áán te horen.
  Meer zwaarte of geldigheid heeft dat niet.

  Wat nu dat ESM betreft:  dat tast de vrijheid van Nederland en van al haar burgers én van de financiële middelen van die burgers ( hún eigendom… en  niet het eigendom van de staat)  ernstig aan.
  Wij wensen niet dat volksvertegenwoordigers daar, dwars tegen het Nederlandse volk in, een bevestigende handtekening onder zetten.
  Het referendum gaf ‘NEE’ aan…. en al wilde men daar indertijd niet áán op regeringsniveau…. desalniettemin stáát dat NEE er.

  Het zou niet juist én niet slim zijn als volksvertegenwoordigers zulke ingrijpende dingen gingen beslissen óver de rug van hun opdrachtgevers ( =de Nederlandse kiezers)  heen.
  Daarmee vervalt in feite hun mandaat én onze bereidheid om zulke volksvertegenwoordigers nog langer serieus te nemen áls volksvertegenwoordigers.
  Gezag moet op twee partijen steunen.
  Komt het slechts van één kant, dan is er sprake van dictatuur.

  Ik zou een ‘ja’ op de ESM-plannen zien als een soort staatsgreep…. een vijandelijke inval…. ook al zou die handtekening dan duizend maal door Nederlandse politici worden gezet.

  Ik vraag u:  geef mij en de vorige Nederlanders het vertrouwen in  haar  volksvertegenwoordigers, dat alreeds ernstig aan het afkalven is,  terug…. door éénsgezind ‘NEE’ te zeggen tegen het ESM.

  Hoogachtend,

   

  Gielah enz.

 23. cmsuijkerbuijk

  Vergeet de Fransen en hun grootheidswaanzin niet hé! Die zullen nooit van zijn lang zal ze leven akkoord gaan, om tweede viool te spelen en in de groep met een tweederangsmunt te moeten (blijven) zitten.

  Daar zijn ze te eigenwijs, egocentrisch, chauvinistisch en vooral nationalistisch voor.

  Dat staan ze nooit-never-jamias-niemahls-nunquam toe!

  Het enige zal zijn: Opbreken die handel, uithuilen en verder met de EEG én de eigen munt!

 24. Oscar

  @ pieter g,

   

  Vrijheid in de productie van geld houdt niet in dat alle mensen geld gaan drukken, maar houdt in dat malafide gelddrukkers ook failliet kunnen gaan. Iets wat niet mogelijk is als staten een monopolie op het drukken van geld hebben. 

  Mijn vorige reactie, die van 13:43, had nu al 5 minnen. Wat tekenend is voor de socialistische   gezindheid alhier en het gebrek aan de juiste inzichten met betrekking tot de economie. 

  Van 10 gulden kon men in 1930 een confectiepak kopen of 60 broden kopen. In 2001, nog steeds met de gulden als wettig betaalmiddel, kon men van 10 gulden een onderbroek of 5 broden kopen. Deze ontwaarding van de gulden komt door monetaire inflatie. Daar is sprake van als de staat via het bijdrukken van geld de bevolking, met name de spaarders, een hele slinkse vorm van belasting opleggen. Monetaire inflatie prikkelt tot het maken van schulden, terwijl sparen (wat een deugd behoort te zijn) wordt bestraft. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de economie, voor het rechtsgevoel en voor de beschaving.

  Wie pleit voor een fiat gulden, pleit dus niet voor een wezenlijke verandering ten opzichte van de fiat euro. Elke beweging richting meer decentralisatie is toe te juichen, maar degenen die een fiat gulden als eindpunt voor staan willen van de regen in de drup.

 25. tipo

  Een heel goed idee om juist vandaag uw volksvertegenwoordiger te mailen. 

   

  Een link naar:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/05/er-is-een-alternatief-voor-de-esm

  en / of

  http://www.artikel7.nu/politiek/esm-de-moeder-aller-staatsgrepen.html

   

  Zal vele kamerleden de ogen openen. 

   

  De gedachte dat er geen geloofwaardig alternatief voor de ESM is, Merkel en De Jager presenteren het zo, is echter volstrekt niet waar.

   

  Hopelijk komt er in Nederland, net als in Duitsland, een hoofdelijke stemming over de ESM. Dan weten we precies wie er tegen beter weten in handelt in de Tweede Kamer. En kunnen we op 12 september daar ons voordeel mee doen.

 26. Havank

  Ik neem mijn pet voor U af Tipo, een goed geschreven betoog. Maar net als andere scribenten weet ik niet of Plan B gaat werken. Wat wel goed zou zijn, als de Tweede Kamer morgen het debat hierover controversieel verklaard, en dat geeft in ieder geval lucht. Ik heb zowel de petitie tegen getekend, en heb gisteren ook een Tweede Kamerlid gemaild, om aan te geven dat het ESM Verdrag ingaat tegen het Recht van Budget van de Tweede Kamer. Ik hoop dat velen het voorbeeld van Tipo volgen, en dat wij de kamerleden van ALLE fracties overstromen met mails. Als dat NIET helpt beste scribenten, dan vrees ik net als Caroline voor het ergste scenario.

 27. nick

  Nog beter, dit artikel, dan weet je alles en ook dat we morgen als  souverein Nederland opgeheven zijn.

   

  Bekijk ook het voorlichtende filmpje! 

   

  Lees vooral ook even de commentaren, dan weet je ook zeker op wie je straks moet stemmen!! 

   

  http://www.artikel7.nu/politiek/esm-de-moeder-aller-staatsgrepen.html

 28. Jansma

  Vraagt u zichzelf wel eens af waarom dat eigenlijk zo is?

 29. pieter g

  Oscar,

  Het liefste drukte ik  mijn eigen geld!

   Maar onze wet voorziet niet in die optie dat het voor mij erg aanlokkelijk is om dat te doen.

   

 30. Hugo

  De Trias politica is een fabeltje. De werkelijke macht ligt bij de geldscheppende kaste.

   

  Zij betalen de wetgevende macht

  Zij betalen de rechtelijke macht

  Zij betalen de uitvoerende macht

   

   

  Iedereen die nog niet in de gaten heeft dat ongedekte fiatvaluta’s een financieel wapen zijn om welvaart bij de burger weg te roven die heeft de laatste paar jaren liggen slapen.

   

  Waar blijft die journalist die wars van de geldscheppende macht dit schuldslavensysteem aan de kaak durft te stellen?

 31. nick

  Lees het verhaal van de staatsgreep der staatgrepen!! 

   

  http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm

 32. Nog1

  In de middeleeuwen was een deel van de geldmarkt geprivatiseerd, en het waren juist deze private instellingen die fiatvaluta’s (wisselbrieven e.d.) hebben geïntroduceerd.

 33. Oscar

  @ Hugo,

   

  Oscar, de goudstandaard gaat niet werken omdat de overheid en banken altijd meer geld zullen scheppen dan dat er goud is met een economische depressie als gevolg.”

   

  Ik pleit niet voor een gouden standaard. Een gouden standaard is een etatistisch fenomeen.  Ik pleit voor privatisering van de geldmarkt. En dan verwacht ik dat edelmetalen zullen bovendrijven als het voornaamste, universeel geaccepteerde, betaalmiddel. 

   

  “Goud moet juist geen vaste prijs hebben maar vrij zweven t.o.v. alle fiatvaluta’s.”

   

  Denkt u dat fiatvaluta’s een grote rol zullen spelen als de geldmarkt geprivatiseerd is? Ik denk het niet.

   

  “Goud en zilver worden al decennialang zwaar onderdrukt zodat de schaapjes niet door hebben hoe erg fiatvaluta’s aan waarde verliezen.”

   

  Dat klopt. Maar die onderdrukking vindt plaats door gepriviligieerde (centrale) banken. Als de geldmarkt geprivatiseerd is dan zullen dergelijke strapatsen tot het verleden behoren.

   

  Als de €uro nu goudgedekt zou zijn dan zou 1 ounce goud € 55.000,- euro moeten kosten.”

  Ja. En dat is geen probleem. 

 34. Hugo

  @Oscar

   

  Fijn om nog een zilverbug op DDS te kogen ontmoeten. het zijn goede tijden voor ons Oscar, zilver is in de aanbieding. Tot aan de herverkiezing van Obama verwacht ik nog deze afbraakprijzen..

   

  In 2020 is er geen zilver meer in de grond te vinden. Hoeveel ounce goud zal je nodig hebben om 1 ounce zilver te kunnen kopen?

 35. Nog1

  Een bankroet is niet slecht voor de Grieken, dus ook dat lijkt me geen reden voor Syriza om uit de Euro te stappen. Het is de troika die dan een probleem heeft, niet Griekenland.

 36. Hugo

  Oscar, de goudstandaard gaat niet werken omdat de overheid en banken altijd meer geld zullen scheppen dan dat er goud is met een economische depressie als gevolg.

   

  Goud moet juist geen vaste prijs hebben maar vrij zweven t.o.v. alle fiatvaluta’s. Goud en zilver worden al decennialang zwaar onderdrukt zodat de schaapjes niet door hebben hoe erg fiatvaluta’s aan waarde verliezen.

   

  Als de €uro nu goudgedekt zou zijn dan zou 1 ounce goud € 55.000,- euro moeten kosten.

 37. B.Axe

  Misschien zijn ze meer gehecht aan vrijheid dan aan geld, ooit, hééél lang geleden, waren wij ook nog zo.
  Maar nu hebben we gelukkig het grote geluk gevonden, ongebreideld lenen en de hoer spelen van Barosso.

 38. Oscar

  @ Hugo,

   

  Het enige wat nodig is, is goud vrij te maken van manipulatie op de termijnmarkt.”

   

  Daar zal spoedig een einde aan komen als fractioneel reserve bankieren, een fenomeen dat monetaire inflatie nog erger maakt dan het is, gewoon weer kan worden aangemerkt als een vorm van oplichting. In de zilvermarkt is het overigens nog erger. Naar schatting 133 meer papiertjes die recht zouden moeten geven op een ounce zilver dan gekeken naar de wereldvoorraad mogelijk zou kunnen zijn. Met name vanwege het gedrag van J.P. Morgan en andere oplichters met staatsprivileges. 

 39. tipo

  Syriza vindt de bail out een criminele daad van banksters/EU/IMF en zal daar nooit aan meewerken. Ze willen wel in de Euro blijven, maar dat kan niet. Als Syriza de grootste wordt, krijgt ze er 50 zetels kado bij en kan men niet om die partij heen om tot een coalitie te komen.

   

  Dan wordt het een spelletje chicken tussen Griekenland en de Troika. De Troika wint dan door bij de oorspronkelijke eisen van de huidige bail-out te blijven, gok ik. In juni is het geld dan op in Griekenland en gaat het in default.

   

  Maar het blijft koffiedik kijken.

 40. Oscar

  @ Obomov,

   

  Welke dat gaat zijn, of dat een fiat-munt is, een commodity-munt van het een of ander, daar moet je je helemaal niet mee bemoeien.”

   

  Als het geldwezen geprivatiseerd wordt dan krijg je niet één munt, maar meerdere munten die met elkaar concurreren. Fiat munten zullen het dan naar alle waarschijnlijkheid afleggen of een marginaal verschijnsel worden. Het meest waarschijnlijke is dat geld gedekt door edelmetalen door de burgers als meest solide zullen worden ervaren en bij burgers de voorkeur zullen hebben. 

   

  Ik kan me voorstellen dat alle varianten problematisch zullen zijn.”

   

  Ik denk dat het uiteindelijk niet problematisch is. Voor de euro bestonden er in Europa ook een heleboel valuta naast elkaar. Voor WO I stonden valuta in Europa voor een bepaalde hoeveelheid goud. De gulden stond gelijk met 0,6048 gram goud en de Franse-Belgische-Zwitserse frank, de Italiaanse lira en de Griekse drachme stond gelijk met 0,290322 gram goud. 

   

  Ook nu zou een dergelijk systeem mogelijk zijn. Het troy ounce systeem, waarbij 1 troy ounce( 31,1034768 gram) uit 480 goudgrein bestaat, is wijdverbreid en volgens mij het meest practisch aangezien in de goudhandel reeds in deze eenheid wordt gerekend en vrijwel alle hedendaagse bullionmunten (maple leaf, eagle, krugerrand, libertad, wiener philharmoniker etc.) de troy ounce als basis eenheid hebben. 

 41. shrimpocat

  Of we kunnen gewoon stoppen met geld sturen naar de Grieken.

  De Grieken gaan dan falliet en zij die geld van hen tegoed hebben ook.

  Niks mis mee, slecht investeringsbeleid hoort niet beloond te worden.

  Doe dat met alle werkschuwe landen en de euro verandert vanzelf in de E-Mark.

 42. Nog1

  De Spaanse Caja’s hebben een groot deel van de Griekse obligaties in handen. Een Grieks bankroet zal het door jou genoemde scenario per direct werkelijkheid maken.

 43. tipo

  Een Grieks default – Syriza pleit daarvoor, maar wil tegelijkertijd in de Eurozone blijven – zal niet automatisch leiden tot een Spaans of Italiaans default. Daar wordt steeds een relatie tussen gelegd, die er niet toe doet. Spanje zal sowieso in default gaan vanwege haar failliete regionale banken, de caja’s. Helemaal onafhankelijk van wat Griekenland doet. 

   

  Spanje kan alleen gered worden door inflatie van de Euro en werk dat van hier naar daar verhuist.

 44. Oscar

  @ Hugo,

   

  “Betalen doe je d.m.v. fiatvaluta’s, die zijn daar veel geschikter voor.”

   

  Hoe kan fiat geld in een vrije economie algemeen geaccepteerd worden? Volgens mij is dit onmogelijk.

   

  En waarom  zouden goud-en zilver (certificaten) minder geschikt zijn om mee te betalen? 

 45. Nog1

  Het geldgebrek is een liquiditeitsprobleem dat slechts tijdelijk is. Door het bankroet is echter het echte probleem van de solvabiliteit opgelost. Griekenland is dan immers schuldenvrij. Dat betekent dat de regering met een eenmalige vermogensheffing én een distributiesysteem het liquiditeitsprobleem op kan lossen zonder de injecties van de EU.

   

  Een Grieks bankroet lijdt eigenlijk direct ook tot een bankroet van Italie en Spanje. En aangezien de ECB 2 triljoen in het systeem gepompt heeft waar de Eurolanden garant voor staan (maar die buiten de natiopnale begrotingen gehouden wordt) gaat de rest van de EU na het bankroet van Italie/Spanje ook bankroet.

   

  Griekenland is technisch al lang failliet. De reden waarom dit bankroet niet uitgesproken mag worden is niet Griekenland, maar de andere EU-landen. Griekenland verliest niets met een bankroet, de andere 16 landen alles.

 46. tipo

  Als Syriza in de regering zit en haar ambtenaren niet kan betalen, dan heeft Syriza een probleem. De banken zullen dan dicht gaan na een korte laatste bankrun van de grieken en dat moet Syriza wel de Drachme invoeren, bij gebrek aan Euro’s. Reken daar maar op. 

   

  De EU zal Griekenland wel een wortel voorhouden als het uit de Euro gaat.

   

  Nederland gaat overigens niet failliet als Griekenland failliet gaat. 

 47. Hugo

  @Oscar

   

  In het freegold systeem wordt goud juist niet als betaalmiddel maar puur als spaarmiddel gebruikt.(store of value)

   

  Betalen doe je d.m.v. fiatvaluta’s, die zijn daar veel geschikter voor.

 48. Hugo

  @Oscar

   

  Ik heb me sinds 2002 sufverdiend aan de volatiliteit op de goud de zilvermarkt. Chinatime koers omhoog, Londontime koers omlaag. Ik koop nu alleen nog maar fysiek op de dips.

   

  Voor de grote bewegingen inzake goud zilver olie Eur/dollar heb ik hier een aantal interessante charts voor je.

   

  http://www.tfmetalsreport.com/forum/2814/ivars-charts?page=4#comment-164865

   

   

 49. Oscar

  @ Hugo,

   

  Dat is het freegold monetair systeem.”

   

  Ja, maar dan niet persé goud en zilver alleen. Als mensen met papieren briefjes, zegeltjes, zouttabletten, spiegeltjes, kraaltjes of gecomprimeerde olifantenkeutels willen betalen moet dat uiteraard ook kunnen.

 50. Oscar

  @ Hugo,

   

  “het zijn goede tijden voor ons Oscar, zilver is in de aanbieding.”

  Ja, ik weet het. Alleen jammer dat ik geen geld heb om het te kunnen kopen. Ik heb helaas niet evenredig veel geld dan dat ik inzicht heb in het geldwezen. Had ik dat wel dan zou ik nu onder een klapperpalm liggen op het terrein van mijn in 19de eeuwse stijl nieuw gebouwde paleis in het gezelschap van een rondborstige exotische dame terwijl mijn chauffeur de wacht hield bij mijn Bugatti Veyron (een Maserati zou ik dan een tikkie ordinair vinden). 

  Tot aan de herverkiezing van Obama verwacht ik nog deze afbraakprijzen..”

  Ik durf geen voorspelling doen.

  In 2020 is er geen zilver meer in de grond te vinden. Hoeveel ounce goud zal je nodig hebben om 1 ounce zilver te kunnen kopen?”

  1:1 zou niet onrealistisch zijn. Maar 0,06 ounce goud voor  1 ounce zilver ook. Maar er hangt ook veel af aan de ontwikkeling van de recycle methoden. Waarschijnlijk zullen die pas in een stroomversnelling komen als er nauwelijks nog zilver uit de mijnen komt terwijl de industriele vraag als gevolg van het opleven van de economie groeit.

 51. Nog1

  Ik ben het helemaal eens met de oplossing die je noemt, maar je maakt twee kleine fouten;

   

  ‘De Grieken gaan dan falliet en zij die geld van hen tegoed hebben ook’. ZIj die geld van hen tegoed hebben, dat zijn oa de andere Eurolanden. Dat is ook de reden waarom onze regering banger is voor een Grieks bankroet dan de Grieken zelf.

   

  ‘Doe dat met alle werkschuwe landen en de euro verandert vanzelf in de E-Mark’ Er is geen enkele reden waarom Griekenland na een bankroet uit de Euro zou stappen. En zelfs al zou Griekenland uit de Euro stappen vanwege een bankroet;  alle Eurolanden gaan samen met Griekenland bankroet. Zo’n E-mark zou dan bestaan uit nul landen.

 52. tipo

  Ik dacht dat vastgoedhypotheken die onder water staan het voornaamste probleem van Caja’s was. De ECB zal ondertussen toch wel het grootste deel van de Griekse staatsobligaties in handen hebben? Is dat echt waar, dat Spaanse Caja’s vol Griekse staatspobligaties zitten? Dat wist ik niet. Hoe weet jij dat? Linkje?

 53. Nog1

  Hier een linkje

   

  http://www.nu.nl/economie/2799400/banken-spanje-en-italie-kopen-veel-obligaties.html

   

  Dit artikel gaat over recente aankopen.

 54. Hugo

  @Oscar

   

  Fiat is een handzamer ruilmiddel dan goud of zilver maar is slecht als middel om waarde in op te slaan vanwege de constante inflatie. Kortom sparen in fiatvaluta’s heeft dus geen enkele zin. We hebben een medium nodig om waarde in op te slaan, Freegold is het antwoord daarop.

   

  meer info:

   

  http://fofoa.blogspot.com/

   

  http://flowofvalue.blogspot.com/

   

  https://docs.google.com/document/pub?id=1YKVMTJpGApL33bdIBXc-DxiNyOV4QA_DzOYeoxkDA_g&pli=1

 55. tipo

  Uit je linkje maak ik op dat Spaanse caja’s goedkoop geld lenen van de ECB (LTRO) en met dat goedkope bijgedrukte geld vooral Spaanse obligaties opkopen. Griekenland wordt niet genoemd. Griekse banken hebben wel veel Griekse Staatsobligaties, maar Spaanse niet per se.

   

  Uit andere gegevens van de centrale bank bleek maandag dat Spaanse banken vorig kwartaal vooral de schulden van de eigen regering hebben gefinancierd.”

 56. Oscar

  @ Hugo,

   

  “Fiat is een handzamer ruilmiddel dan goud of zilver maar is slecht als middel om waarde in op te slaan vanwege de constante inflatie.”

   

  Hoezo zou fiatgeld handzamer zijn dan certificaten en bankeenheden die inwisselbaar zijn voor goud en zilver?

   

  En de tweede belangrijke vraag…..hoezo zou fiat geld in een vrije economie algemeen geaccepteerd zijn?

 57. Hugo

  @Oscar

   

  Dat is het freegold monetair systeem.

 58. Nog1

  Oorspronkelijk hadden de Spaanse banken ca 500 miljoen in Griekse obligaties. Dat lijkt minder dan de 4 miljard van de Nederlandse banken, maar in verhouding tot het eigen vermogen is het net omgekeerd.

   

  Daarnaast hebben de Spaanse banken de ruimere EU kredieten vooral gebruikt om obligaties van de slecht lopende landen op te kopen; hun eigen Spaanse obligaties (ca 80% van de aankopen) en Italiaanse en Griekse. Hierdoor is hun exposure het afgelopen jaar fors gestegen. Tel daarbij op dat men inderdaad ook nog ca 50% op hun vastgoedportefeuille moet afwaarderen

   

  Overigens is het grootste probleem van Spanje niet de exposure van hun banken, maar de rentevoet van hun eigen obligaties. Die zou (nog meer) stijgen bij een bankroet van Griekenland waardoor lenen op de ‘markt’  onmogelijk/onbetaalbaar wordt. Eigenlijk is dat al zo; men betaalt momenteel 6%.

   

  Spanje zit nu een stap verwijderd van de junkstatus, een Grieks bankroet zou hun direct in de laatste categorie duwen. Italië, Ierland en Frankrijk zouden vrij snel na een Spaans bankroet in dezelfde spiraal terechtkomen; grotere overheidstekorten om de banken te redden, (onbetaalbaar) hogere rentes om deze tekorten te kunnen financieren, met een bankroet als gevolg.

   

  Vervolgens komen de garanties van de ECB volledig voor de overgebleven landen (Duitsland, Nederland) waardoor ook zij bankroet gaan.

   

  De Grieken hebben dus een ijzersterke onderhandelingspositie en ik verwacht dat, mocht Syriza werkelijk een regering kunnen vormen, dat al de harde woorden die we nu uit de EU horen, zullen smelten als sneeuw voor de zon. Een exit van Griekenland levert geen voordelen op voor Griekenland, maar de echte nadelen zijn voor de andere Eurolanden.

   

 59. Hugo

  @Oscar

   

  Fiatvaluta’s zijn toch inwisselbaar tegen goud of zilver? Ik snap jouw punt niet, wat moet je met certificaten?

   

 60. ruud.w

   


  Zie mij bijdrage 6 maart- 22,46

  Duitsland uit euro, Nederland uit euro.

  Ook nu weer, het beste voor Nederland is Duitsland volgen.

 61. Oscar

  @ Hugo,

   

  Nee, fiatvaluta zijn niet inwisselbaar tegen goud of zilver. Dat is ook voornaamste kenmerk van fiatvaluta, dat ze niet inwisselbaar zijn voor iets van waarde. De intrinsieke waarde van fiatvaluta is de waarde van het katoenpapier waarop het bedrag, het fantasiebouwwerk of de president gedrukt is. Nabij de 0.

   

  Lang geleden was een biljet van 10 gulden inwisselbaar tegen een gouden munt van 10 gulden. Dat is dus een voorbeeld van gedekt geld in het betaalverkeer.

   

  Een certificaat is in dit geval een bewijsje dat ergens wat waardevols ligt.  Gebruikt men dit in het geldverkeer dan doet het dienst als bankbiljet dat inwisselbaar is voor iets waardevols. 

   

  Als u heeft willen zeggen dat credits en bankbiljetten die inwisselbaar zijn tegen goud en zilver praktischer zijn dan fysiek goud en fysiek zilver dan ben ik het met u eens. 

 62. tipo

  In Plan B van Markus C. Kerber hebben zowel Nederland als Duitsland de Euro als de E-mark als parrallelle munten en volgen ze elkaar. 

   

  voor meer besprekingen van dit idee, zie: http://www.europolis-online.org/veranstaltungen/zur-reform-der-europaeischen-waehrungsordnung-time-for-plan-b/#tabs-4

 63. Hugo

  Oscar ik heb vandaag nog fiatvaluta’s ingewisseld voor zilver dus waar heb je het over? Jij wilt weer terug naar een goudstandaard (vaste prijs voor goud) en dat werkt niet in het huidige bancaire systeem waar alles geleveraged is

 64. Theefeest

  Iedere stem voor raticificatie voor het esm verdrag, is landverraad en niets meer dan dat.
  Van rompuy kickt op nog meer macht, tot nu toe hebben ze alleen maar pure ellende laten zien.

  Kamerleden, verraad Nederland niet!
  Laat ons zelf beschikken over ons eigen geld.

  Nergens in de geschiedenis is het goed gegaan als mensen maar ongeremd geld eisen van landen. Dit wordt de grootst mogelijke nachtmerrie voor U.

  Waarom voor u ? Omdat wij Nederlanders uw stemgedrag als haviken in de gaten gaan houden. En wij slepen u voor het gerecht.
  Net zoals wij voor het gerecht komen wanneer wij fouten maken.

   

  Kies voor het Nederlandse volk, altijd weten wij het zelf beter, Duitsland, Frankrijk, Brussel, Italie, Griekenland zij kunnen niet zo goed en zullen NOOIT zo goed voor ons kiezen, voor ons geld, dan wijzelf.

   

  Het is potverdikkeme belastinggeld, waar wij letterlijk en figuurlijk krom voor liggen, HOE DURFT U dat zo maar weg te geven, voor altijd en eeuwig!

   

  HOE DURFT U ER OOK MAAR AAN TE DENKEN IN UW ARROGANTE HOOGMOED, IN UW ELITIARE GEDRAG.

 65. Nog1

  Het kenmerk van fiatvaluta’s is dat er geen specie tegenover staat. Zodra je een biljet kunt inlveren voor goud/zilver of een ander product is het per definitie geen fiatvaluta meer.

 66. nielsthecriticist

  Ik kwam dit tegen op Bloomberg.com

  Een 12-jarig meisje dat uitlegt, waarom het huidige geldsysteem mensen tot slaven maakt.

  http://www.bloomberg.com/video/92663181/

   

 67. cmsuijkerbuijk

  En ik heel mijn leven maar denken, dat Fiat een automerk is!

 68. Onbezoldigd ruifvuller

  Van uw beider commentaar ben ik me bewust. En het ermee eens. Maar toets wat en wie bedoel je nou met “en het volk kiest ons als verlosser”?

 69. Hugo

  Oscar, bankbiljetten zijn fiatvaluta’s. Fiat betekent per decreet… door de overheid bepaald dus. Een goudstandaard houdt in dat de overheid bepaald hoeveel gram goud deze bankbiljetten waard zijn.

 70. Oscar

  @ arno,

   

  “De fiat geldkreatie is juist in handen van privebanken, dat is het probleem juist !”

  De geldcreatie is in handen van door de overheid gepriviligieerde corporatistische banken. Dat is het probleem. Privaatheid an sich is geen probleem, integendeel. Het wordt pas een probleem als de geweldsmonopolist zich met het geldwezen gaat bemoeien.

  Zodra de staat een eigen munt uitgeeft waarop geen rente en geen fractioneel bankieren is toegestaan dan pas werkt geld als ruilmiddel.”

  Wat bedoelt u met ‘werkt’? 

  Zolang dat niet het geval is blijft het een piramidespel wat altijd verkeerd afloopt voor de meeste mensen en en kleine elite zeer rijk maakt.”

  Een verbod of beter de mogelijkheid dat banken die aan fractioneel reserve bankieren hun staatsbescherming verliezen en een uitblijven van kredietexpansie zou een slok op een borrel schelen. Maar, als de staat geld uit geeft dan zou de monetaire inflatie niettemin fors kunnen oplopen en zou eveneens een kleine elite zeer rijk worden over de ruggen van belastingbetalers. Wie namelijk geld kan en mag drukken, kan namelijk ook als eerste dat versgedrukte geld uitgeven terwijl de ‘oude prijzen’ nog van kracht zijn. O.a. om die reden moet de staat zich geheel uit de geldmarkt terug trekken. 

  Kijk hiervoor maar naar de geschiedenis van de VS voordat de engelse (rothschild) bank politici omkocht en deze de wetten lieten veranderen waardoor de FED (JP Morgan, Goldman Sachs en Rothschild) de macht kreeg over de kreatie van geld (fiatvaluta met fractioneel bankieren)”

  Daar geeft u de kwalijke rol van de staat zelf al aan. De roof is gelegaliseerd. 

  Daarom: een 100% vrije geldmarkt met 0% overheidsinterventie is nodig om dergelijke wanpraktijken tot het verleden te laten behoren. Centrale banken moeten worden afgeschaft.

 71. Oscar

  @ Hugo,

   

  “Een goudstandaard wil zeggen dat je fiatvaluta’s om kunt wisselen voor een bepaald gewicht in goud.”

  Ik ben niet in de war. Een gouden standaard is door een overheid opgelegd systeem waarin bankbiljetten (dus niet fiatvaluta) inwisselbaar zijn voor een bepaald gewicht in goud. 

  Ik ben voor een vrije geldmarkt waarbij ik verwacht dat goud en zilver als voornaamste betaalmiddelen komen bovendrijven, dat is iets anders dan een gouden standaard. Ik ben tegen overheidsinterventie in het geldwezen en dus niet voor een gouden standaard.

  De overheid bepaalt dus de waarde van het goud. Tijdens de laatste goudstandaard was 1 ounce goud $ 35,-“

  Dat is de goudwisselstandaard en bretton woods. Bij de klassieke gouden standaard was 1 dollar het equivalent van 1/20ste van een troy ounce en stond $ 20.- dus gelijk met 1 troy ounce.

  Lees je even in over het ontstaan van geld, je haalt zaken door elkaar.”

  Niet ik, maar u haalt een paar zaken door elkaar. Ik zal weer pogen beknopt wat begrippen uit te leggen.

  Een vrije geldmarkt voor staan is niet hetzelfde als een gouden standaard voor staan. Een gouden standaard wordt immers door een overheid opgelegd en daarom is niet compatibel met een vrije geldmarkt.

  Fiatgeld is fiduciair geld. Geld dat geen goed is en niet gedekt is door een goed. Bankbiljetten die inwisselbaar zijn voor het op het bankbiljet aangegeven bedrag in goud of zilver zijn GEEN fiatgeld.

 72. arno

  De fiat geldkreatie is juist in handen van privebanken, dat is het probleem juist !

  Zodra de staat een eigen munt uitgeeft waarop geen rente en geen fractioneel bankieren is toegestaan dan pas werkt geld als ruilmiddel. Zolang dat niet het geval is blijft het een piramidespel wat altijd verkeerd afloopt voor de meeste mensen en en kleine elite zeer rijk maakt.

   

  Kijk hiervoor maar naar de geschiedenis van de VS voordat de engelse (rothschild) bank politici omkocht en deze de wetten lieten veranderen waardoor de FED (JP Morgan, Goldman Sachs en Rothschild) de macht kreeg over de kreatie van geld (fiatvaluta met fractioneel bankieren)

   

  http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936

 73. Hugo

  Oscar je bent in het warretje. Een goudstandaard wil zeggen dat je fiatvaluta’s om kunt wisselen voor een bepaald gewicht in goud. De overheid bepaalt dus de waarde van het goud. Tijdens de laatste goudstandaard was 1 ounce goud $ 35,-

   

  Lees je even in over het ontstaan van geld, je haalt zaken door elkaar.

 74. Nog1

  Dus je wilt zoiets als geld, waar iedereen van afhankelijk is, overlaten aan dezelfde boeven die subprimes verzonnen om hun winstcijfers omhoog te kunnen krikken?

   

  Volstrekte waanzin.

 75. Oscar

  @ nielsthecriticist,

   

  “Het komt er dus op neer dat je met een fiatvaluta een variabele hoeveelheid commodities kunt kopen.”

   

  Dat is niet het typische kenmerk van fiatvaluta. De hoeveelheid commodities die men met geld dat zelf ook een commodity is zou namelijk ook variabel zijn. Het typische kenmerk van fiatvaluta is dat het niet door een commodity gedekt wordt. Fiatgeld is dus fiduciair. Er is geweld voor nodig is om het geaccepteerd te krijgen.  

 76. Nog1

  Fiatvaluta is geld zonder intrinsieke waarde; de waarde wordt bepaald door de vraag naar de valuta. Als er geen vraag is, is het geld niets waard, is er veel vraag naar is het veel waard.

   

 77. Hugo

  Oscar, waar jij over spreekt dat is een goudstandaard.

 78. Oscar

  @ Hugo,

   

  Nee, want bij een gouden standaard bepalen overheden dat goud het wettige betaalmiddel is.

   

  Ik ben voorstander van een vrije geldmarkt. Dus geen overheidsinterventie en geen opgelegde wettige betaalmiddelen. 

   

  In een vrije geldmarkt is geld een goed. En wel een goed dat van alle goederen het best en het meest algemeen verhandelbaar is. Een goed moet eerst geproduceerd worden. 

   

  Trouwens: ik sta geen vaste prijs voor goud voor. In een vrije geldmarkt zullen waarschijnlijk goud en zilver als belangrijkste betaalmiddelen bovendrijven. Prijzen drukt men uit in de voornaamste betaalmiddelen. 

 79. Ron

  http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2012/05/mish-in-terview-on-daily-bell-rise-of.html

   

  Daily Bell: What’s in the future for gold and silver?

  Mish Shedlock: Gold is money. When available, the free market has always selected gold as money. Government decree cannot change that fact. Silver, however, has a huge industrial component. Sometimes silver acts like money but most of the time it acts more like a commodity plaything. Would the free market accept gold and silver as money right now if allowed? I don’t know but I sure would like to find out. What sets me apart from the Prechter deflationists is my recommendation that people hold 10-30% of their investment capital in gold. I do not have a price target but strongly believe another big surge is coming.

  Note that gold does not necessarily respond to movements in the US dollar. For example, the US dollar index is near 80. The dollar index was at 80 in late 2004 and gold was just over $400. If gold is not responding to moves in the dollar then what is it responding to? I suggest gold has responded to central bank efforts to revive credit. It has also responded well to sovereign credit stress.

   

  The Fed wants home prices to rise. The Fed also wants another credit lending spree. Neither happened. Clearly, the Fed can provide liquidity but it cannot determine where (if anywhere) liquidity goes. Since more liquidity efforts are surely on the way, and gold is the likely beneficiary, I highly doubt that gold has peaked. Eventually there will be a huge currency crisis and gold will soar.

   

  Daily Bell: Do you believe there’s a power elite that wants to create global government? 

  Mish Shedlock: Yes. One can easily see it in Europe. Many are angling for what I call the European “nanny zone.” One can also see the idea in various IMF Special Drawing Rights proposals.

  Daily Bell: Is that a good idea?

  Mish Shedlock: Obviously not. It will fail for the same reasons the Euro will fail. Europe is the big test and I think the Eurozone splinters. Should the Eurozone actually hold together, expect zero growth for at least a decade. Germany will take a huge hit regardless. Either Germany provides more capital, or the Southern states default leaving Germany holding the “euro bag.” Expectations that Germany will decouple from the rest of the Eurozone are thus nonsensical.

   

 80. Oscar

  @ Hugo,

   

  Fiat betekent ‘het zal zijn’.

   

  Ik gebruik nu even wiki als woordenboek. Bij het artikel fiat money staat het volgende:

 81. any money declared by a government to be legal tender.
 82. state-issued money which is neither convertible by law to any other thing, nor fixed in value in terms of any objective standard.
 83. money without intrinsic value.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money
 • Oscar

  @ Hugo,

   

  Ook staat er:

  Fiat money originated in 11th century China,[1] and its use became widespread during theYuan and Ming dynasties.[2] The Nixon Shock of 1971 ended the direct convertibility of theUnited States dollar to gold. Since then all reserve currencies have been fiat currencies, including the US dollar and the euro.[3]

   

  De term fiatgeld wordt dus niet gebruikt met betrekking tot de bankbiljetten die voor gouden munten inwisselbaar waren ten tijde van de klassieke gouden standaard. Ik gebruik daarvoor de term fiatgeld niet, wikipedia niet, economen niet. 

 • Oscar

  @ toetssteen,

   

  Ik ga mij niet neerleggen bij slavernij en horigheid. Hoe hoger de bereidheid een slaaf of een horige te zijn, hoe groter de slavernij en de horigheid. 

   

  Marx heeft gewonnen. Punt 5 dat door communistische partijen moeten worden aangewend volgens het Communistisch manifest (1848) is het volgende:

  Centralisatie van het krediet in handen van de staat door een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie.

   

  Dat is nu werkelijkheid. En alle politieke partijen, op de LP na, zijn hier een voorstander van.

   

  Ja, op floret, sabel en degen. Al een paar jaar niet meer gedaan. 

 • toetssteen

  Wat meent u nu dat het zal baten om tegen te spartelen als alles al is uitgekookt.

   

  U kunt mij allerhande vragen stellen die ik aan u stelde. Aardige strategie vanzelfsprekend, maar het antwoord moge duidelijk zijn, ik kan dat antwoord en u net zo min. Dat is niet erg, immers, wij worden niet gekend in deze gore troep.

  Ik weet niet hoe het u vergaat als u luistert naar het onzin journaal en de aanverwante pulp, maar het doet mij denken aan: verzet is nutteloos, Marx zal nogmaals uitgeprobeerd. Kom, we zijn nu welvarend, dus  als we maar genoeg nivelleren, gaat het nu wel goed!

   

  Oscar…. kunt u schermen?

 • Oscar

  @ toetssteen,

   

  “In feite dat ik denk dat het geen enkel nut heeft om verzet te bieden. Omdat het stomweg te laat is.”

  Te laat waarvoor? 

  Ik geloof dat verzet wel degelijk nut heeft. En ik geloof dat privatisering van de geldmarkt de oplossing is.

 • toetssteen

  In feite dat ik denk dat het geen enkel nut heeft om verzet te bieden. Omdat het stomweg te laat is. Lay back and enjoy it oid. Het ìs allemaal al voorgekookt.

  Ja, het klinkt banaal, maar we hadden het kunnen weten als we maar beter hadden geweten en dus niet zo misleid zouden zijn geweest… Ayyy, dat was nou net de bedoeling.

   

  Wijffels en zijn kliek worldconnectors:

   

  http://www.worldconnectors.nl/index.php?id=45&n=&blz=&c=

 • Oscar

  @ toetssteen,

   

  Met de oplossing die geboden wordt in het artikel ben ik het faliekant oneens.

   

  Er staat:

  Oplossing

  Laat een natie of unie gewoon zelf haar eigen geld maken/drukken. Alleen het financieel ministerie mag geld in omloop brengen, maar met écht onafhankelijk toezicht.”

  De analyse van het probleem is juist, maar de schrijver van het artikel biedt geen oplossing. Hij of zij wil NIETS veranderen aan het geldmonopolie in handen van de staat. Het enige wat volgens hem of haar veranderd moet worden is dat de staat haar mantelorganisatie, die de gelduitgifte regelt, af stoot. 

 • Oscar

  @ toetssteen,

   

  “En wat denkt u nu dat voorkomen zal worden?”

  Hoe bedoelt u?

  http://moneycrisis.wordpress.com/2012/05/09/het-grote-geld-bedrog/

  In grote lijnen klopt het wel. 

  “Ik weet niet of u per ongeluk Wellink zijn onzin gisteren hebt gehoord, maar dan heeft u de leugenmachine zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken aan het werk gezien.”

  Ik kan Nout Wellink niet horen of zien. Ja, een aartsleugenaar. Een hele grote crimineel. Een grote vis trouwens, wellicht machtiger dan Ben Bernanke, gezien zijn positie bij de BIS te Basel. Ik wil niet complotterig doen, maar de BIS is eigendom van de familie Rothschild. 

 • toetssteen

  Ik neem aan dat u beseft dat zij daar geen last van zullen hebben, maar dat dat soort maatregelen bedoeld is om u te knevelen en tot slaaf te maken.

  De natte droom van Stalin, toch wel knap van de socialisten.

  Zorg ervoor dat het zo’n pestzooi wordt dat zelfs de beste rechtsliberaal geschoeide hooguit een emmer shit over zich krijgt en het volk kiest ons als verlosser.

   

 • Oscar

  @ Onbezoldigd ruifvuller,

   

  Ja, en deze artikelen zullen zo worden uitgelegd dat degenen die het land uitleveren aan de EU er mee weg komen en dat degenen die voor hun vrijheid zullen opkomen met dezelfde artikelen gevangen zullen worden gezet. Als je Jan-Kees en zijn roversbende aan zou klagen dan zal de D’66 rechter lachen en komt er onmogelijk een zaak. 

 • toetssteen

  En wat denkt u nu dat voorkomen zal worden? Ik denk niet dat ik het hoef te spellen, het moge duidelijk zijn.

  Ik hoop van ganser harte dat ik ongelijk zal krijgen, dat dan weer wel, maar dit is een redelijk scenario:

   

  http://moneycrisis.wordpress.com/2012/05/09/het-grote-geld-bedrog/

   

  Toen de Vesuvius ontplofte generude er ook eea, dit is wat groters.

  Opzet? Ja, natuurlijk is dit opzet. Ik weet niet of u per ongeluk Wellink zijn onzin gisteren hebt gehoord, maar dan heeft u de leugenmachine zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken aan het werk gezien.

  Deze man wist alles, zo simpel.

 • nielsthecriticist

  @Nog1
  Het komt er dus op neer dat je met een fiatvaluta een variabele hoeveelheid commodities kunt kopen. In tegenstelling tot een biljet dat een vaste hoeveelheid commodities vertegenwoordigd.

 • Oscar

  @ Hugo,

   

  “Oscar ik heb vandaag nog fiatvaluta’s ingewisseld voor zilver dus waar heb je het over?”

   

  1 papieren dollar voor 1 zilveren dollar? Een biljet van 20 frank voor 20 goudfrank? Lijkt me sterk. Dat men van fiatgeld in een situatie waarin overheden een geldmonopolie hebben dingen kunt kopen is mij duidelijk. Ik heb net nog boodschappen gedaan bij AH. Maar dat is niet wat ik bedoel met papiergeld dat inwisselbaar is voor gouden of zilveren munten. 

   

  “Jij wilt weer terug naar een goudstandaard (vaste prijs voor goud) en dat werkt niet in het huidige bancaire systeem waar alles geleveraged is”

   

  Nogmaals: ik wil geen gouden standaard. Ik wil privatisering van het geldwezen. Een vrije geldmarkt. En dus ook een einde aan het huidige bancaire systeem. Centrale banken moeten worden afgeschaft en fractaal reverse bankieren dient te worden aangemerkt als een vorm van fraude. 

 • dirkse

  De bedoeling van de euro was bevorderen van de handel. Dat voordeel verdwijnt met dit plan.

  En wat als tussen de landen met de E-mark onbalans optreedt?

  Waarom niet dit:

  – Griekenland ontvangt geen euro’s meer en drukt drachme’s om zijn ambtenaren etc. te betalen.

  – aanvankelijk wisselt het euro’s en drachme’s 1:1 in

  – later kan de drachme devalueren

  – Griekenland kan voor de gedrukte drachme’s hun euro’s teruggeven = aflossen van schuld.

   

  voordeel : de euro blijft een stabiele munt voor de internationale handel

  Griekenland hoeft niet uit de euro.

   

  in dit plan wordt de euro de munt voor kneuzen.

 • tipo

  U zegt: “De bedoeling van de euro was bevorderen van de handel. Dat voordeel verdwijnt met dit plan.”

   

  Dat voordeel – voor zover dat voordeel er is – blijft juist in dit plan, want de Euro blijft.

   

  U zegt: “En wat als tussen de landen met de E-mark onbalans optreedt?”

   

  Kerber stelt voor om enkel AAA-rated landen toe te staan om de E-mark te voeren. Andere AAA-rated landen kunnen later dus toetreden, maar als de ratingbureau’s een land de AAA-rating ontneemt, dan wordt deze automatisch uit de E-markzone gezet. Zodra Frankrijk weer zijn AAA-rating terugverdient, kan deze dus tot de E-mark toetreden. Als Nederland zijn AAA-rating kwijtraakt, worden we uit de E-markzone gezet, zonder pardon. Dat kan, omdat het altijd nog de euro heeft om op terug te vallen, zonder bankruns. Hoe en welk ratingbureau dat op objectieve wijze gaat beoordelen is vervolgens een technisch verhaal. Maar dat zal met Duitse Grundlichkeit plaatsvinden.

 • Hugo

  Sterke argumentatie Tipo, maar dit gaat regelrecht tegen de belangen in van Bea en de Bilderbergers. Het gaat namelijk niet om het belang van ons land maar om het eigenbelang en macht.

   

  De euro is een financieel wapen om d.m.v. inflatie en staatsschuld de bevolking te verarmen. Om tijdens de komende gewelddadigheden heeft hare majesteit alvast een groot stuk grond in Argentinie gekocht om naartoe te vluchten.

   

  Waarschijnlijk kunt u daar ook de 1000 ton Nederlands goud vinden die Wellink en lakeien tegen de laagst mogelijke prijs hebben verkocht.

 • tipo

  Plan B van prof Kerber is heel iets anders dan EMS. 

 • nick

  Het is een zeer te overwegen plan!! Heeft ieder kamerlid al een kopie?

   

  Maar Hugo heeft een punt, het gaat in tegen de belangen van de elite/machthebbers die dit hele drama orchestreren! Ik weet dat de meeste mensen die gedachten naar de prullenbak verwijzen maar helaas is het wel de werkelijkheid. Het zal dus bijzonder lastig worden om deze misdadigers tegen te houden omdat ze iedereen die er toe doet omgekocht hebben. 

  Veel kamerleden zijn niet slim genoeg om te begrijpen wat er echt speelt en hobbelen achter hun omgekochte leider aan. Zij kunnen wel ons land redden maar of ze het gaan doen betwijfel ik.

   

 • Hugo

  @Arno

   

  Daarom hebben onze voorvaderen ook goud en zilver als geld gebruikt. Je kunt er geen rente over berekenen. Het ontneemt banken en corrupte overheden van hun macht.

   

  Daarom heeft corrupte Wellink ook onze goudvoorraad verpatst.

 • Obomov

  Het doel moet zijn, zoals Oscar reeds aangeeft, een volledig geprivatiseerde munt. Welke dat gaat zijn, of dat een fiat-munt is, een commodity-munt van het een of ander, daar moet je je helemaal niet mee bemoeien. Hoe je in die situatie van een volledig geprivatiseerde ruilmiddel komt, is een technisch probleem. Ik kan me voorstellen dat alle varianten problematisch zullen zijn. Toch zal er een keuze gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de keuze voor je gemaakt wordt via het totale gebrek aan vertrouwen en daarmee ontwaarding van de huidige munt. 

 • Nog1

  Waarom zou Griekenland uit de Euro stappen onder Syriza? Welk belang hebben de Grieken daarbij?

   

   

 • Hugo

  @Obomov

   

  Het enige wat nodig is, is goud vrij te maken van manipulatie op de termijnmarkt. De burger kan sparen in goud en en fiatvaluta gebruiken voor het betalingsverkeer.

   

  http://www.freegoldcapital.com/?p=48

   

  Dit proces is nu aan de gang maar niemand ziet het omdat niemand bekend is met het nieuwe monetaire systeem.

   

   

 • Hugo

  @Tiemen

   

  Jazeker, onze onafhankelijke media zijn ook volledig afhankelijk van de geldscheppende kaste, evenals onze zo geroemde onderwijsinstituten.

   

  Het gif zit overal

 • Oscar

  @ tipo,

   

  De EU moet gewoon worden opgeheven. Dat die middenpartijen crimineel zijn klopt. Wat die Syrizia voor staat is echter niet minder crimineel. 

   

  Nee, de euro is namelijk niet te handhaven. Sterker nog, een fiat mark of een fiat gulden zal op termijn ook niet te handhaven zijn. Er moet een einde komen aan de staatsinterventie in het geldwezen. 

 • tipo

  Griekenland is een verhaal apart. Die zal het niet in de Euro redden, zelfs al zou er een E-mark bestaan. Griekenland moet gewoon terug naar de Drachme en uit de EU. Grieken stemmen waarschijnlijk op Syrizia, omdat hij zegt dat de middenpartijen criminelen zijn. Dat vinden de meeste Grieken ook, want dat zijn ze ook.

   

  Italie en Spanje zijn echter nog wel te handhaven in de Euro en EU als er een parrallelle E-mark voor de A-landen komt.

 • Oscar

  @ tipo,

   

  Syrizia (anti-bail-out)  zal de grootste worden volgens de Polls.”

   

  Dat zou een ramp voor Griekenland zijn. Die extreem-linkse partij wil namelijk 100.000 Melkert-banen, wat inhoudt dat de overheid in Griekenland – die nu al ondragelijk groot is – weer een stukje zal groeien.  

 • Oscar

  @ Obomov,

   

  Het enige monetaire ‘beleid’ zou zijn: volledige privatisering van de geldmarkt. Dus niet alleen het afschaffen van het staatsmonopolie op het drukken en uitgeven van geld, maar ook volledige terugtrekking van de staat uit het geldwezen. Daarbij hoort ook het afschaffen van de centrale banken. 

   

  Pas als veroorzakers van monetaire inflatie failliet kunnen gaan of wegens oplichting kunnen worden aangeklaagd komen we van die economische crises af. 

 • tipo

  Syrizia (anti-bail-out)  zal de grootste worden volgens de Polls.

  Grexit dus.

   

  En toen was de ESM al op, voordat hij is ingevoerd. Reden te meer om de ESM niet te ratificeren.

   

 • Tiemen Veenstra

  @Hugo 13.57

   

  En als de ‘onafhankelijke’ media ook door de geldscheppende kaste betaald worden?

 • Reacties zijn gesloten.

  e-mail:

   
  Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.