De Libertarische Partij: omdat vrijheid uw recht is

Gisteren schreef mijn collega-auteur Tim Engelbart op deze site een uiterst aanvallend artikel, gericht tegen de Libertarische Partij. Als aspirant-Kamerlid voor deze partij wil ik hem graag van repliek dienen.

Wat Tim in zijn artikel vertelt is voor het overgrote deel namelijk simpelweg onwaar – gebaseerd, neem ik aan, op selectieve lezing van ons partijprogramma. Graag neem ik de kans om enkele zaken recht te zetten. Wat Tim vooral doet is de Libertarische Partij (LP) wegzetten als een stel dromerige extremisten, die pleiten voor het “onmiddellijke afschaffen van zo goed als iedere denkbare vorm van belastingen”.

Die uitspraak, en de meerderheid van de uitspraken die Tim doet, verdient behoorlijke nuancering. De LP is een partij die zich baseert op principes, en dat is voor mensen die liever uitgaan van kil pragmatisme natuurlijk heel eng. Wat Tim echter niet lijkt te beseffen is dat idealisme en realisme prima samen kunnen gaan.

Allereerst: wat zijn eigenlijk de idealen en de principes van de LP? Heel simpel gezegd: ons uitgangspunt is vrijheid. Wij geloven dat ieder mens een onvervreemdbaar recht heeft op zijn leven, op zijn lichamelijke en geestelijke integriteit, op zijn eigendom… en op zijn vrijheid. Die fundamentele rechten mogen alleen worden ingeperkt als hij diezelfde rechten van een ander inperkt. Een moordenaar verliest zijn recht op vrijheid omdat hij het recht op leven van een ander afnam.

Hieruit volgt dat we ons keren tegen dwang en geweld – of althans: tegen de initiatie van dwang en geweld. Ieder mens mag zichzelf natuurlijk verdedigen. Wat ik hier allemaal beschrijf kan niemand die het liberalisme of het conservatisme aanhangt erg vreemd in de oren klinken: het bovengenoemde idee was het fundament van de Verlichting, waar het liberale gedachtegoed uit is voortgekomen.

Waarom wordt dit dan als zo radicaal gezien? Wellicht omdat wij dit idee ook toepassen op de overheid. We geloven dat net zoals de buurman jou niet mag aanvallen of bestelen, vadertje staat dat ook niet mag. Vandaar die afkeer tegen belastingen. En het is waar: eigenlijk zien wij het liefst alle belasting verdwijnen. Maar is dat realistisch? Nee. En dat weten we best. Waar Tim dan ook faliekant de mist ingaat is met zijn claim dat we de belasting “onmiddellijk” willen afschaffen.

Wat wij willen is de staat radicaal inkrimpen, en de belastingen dan ook drastisch verlagen. Maar dat kost tijd, en dat weten we best. Zoals Tim zelf zegt: de staat heeft verplichtingen lopen die je niet in één keer kan aflossen. Inderdaad. Wat we wel kunnen doen is de uitgaven nu al radicaal verlagen en meteen beginnen met aflossen van onze grote “verplichting”: de staatsschuld.

Bedenk goed dat de VVD waar Tim zo over opgeeft ons nog steeds wil opzadelen met een begrotingstekort van 3%. Dat is bijna 18 miljard euro schuld die er per jaar bijkomt! En dat moeten we later met rente terugbetalen! Bedenk dat we ondertussen nog steeds miljarden verkwisten aan subsidies, aan contraproductieve ontwikkelings“hulp” en (het allerergste) aan “steun” voor Zuid-Europa.

Is het dan niet veel verstandiger en liberaler om die uitgaven te stoppen, onze begroting direct kloppend te maken, en de staatsschuld af te betalen? Natuurlijk zal dat tijd kosten, maar met ieder jaar wordt het bedrag kleiner, en kan de belasting verder omlaag. En ook ieder jaar zou de LP de overheid laten krimpen… en kan de belasting dus nog verder omlaag. We spreken dan niet van een radicale afschaffing, maar van een krachtige doch geleidelijke afbouw. Tim beweert dat door plannen van de LP “de balans van BV Nederland behoorlijk doorslaat naar de verkeerde kant”. Dat is een leugen. Hij voegt daar aan toe: “Belastingen verlagen willen we allemaal wel; je kan het alleen niet nu en meteen doen. Nee, zelfs als liberale partij kan je dat niet maken.” Dat is een nog ergere leugen, die namelijk niet alleen over de LP gaat – maar over uw hard verdiende geld.

Tim meent dat pragmatisme ontbreekt bij de LP. Ik denk dat principes en karakter ontbreken bij het gros van de andere partijen. Wij zijn pragmatisch, bij de LP, maar we houden onze idealen wel in het oog. We gaan voor een verregaande verkleining van de overheid, maar dat hoeft niet in één klap. We willen af van de verzorgingsstaat en de ziekelijke betutteling, maar we gaan niet van de ene dag op de andere het hele systeem omverwerpen. Zelfs niet als we de meerderheid hadden.

Een voorbeeld: uw pensioen. De LP is niet vóór of tegen de leeftijdsverhoging van de AOW. We zijn tegen de AOW. Het idee dat de jongeren nu betalen voor de ouderen die nu pensioen ontvangen is onhoudbaar. Bovendien is het zeer fraudegevoelig. U betaalt nu 17,95% van uw loon aan premie – maar een fiks deel daarvan wordt gewoon in de staatskas gesmeten! Als al uw premie werd gebruikt om daadwerkelijk pensioen op te bouwen, was 13,2% voldoende, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2007.

Daar heeft men in Chili wat op gevonden: daar bouwt iedere burger zijn eigen pensioen op, bij een private pensioenaanbieder. De overheid bemoeit zich er niet of nauwelijks meer mee. Zo’n systeem – waar ik zelf al eerder over schreef, en waar u ook hier meer over kunt lezen – wil de LP ook in Nederland. En net als in Chili willen we het langzaam invoeren. Het gaat alleen gelden voor nieuwe gevallen, en wie nu al recht op AOW heeft opgebouwd, behoudt dat recht gewoon.

Dat was in Chili ook zo, maar daar kon iedereen in Chili zich ook laten uitkopen en vervolgens overstappen naar het nieuwe stelsel. En bijna iedereen deed dat, want het nieuwe stelsel leverde véél hogere rendementen… en levert die nog steeds, ook in crisistijd. Onze pensioenen hebben de laatste jaren enorme klappen gehad. Die in Chili niet. Als het systeem dat de LP voorstelt in Nederland beschikbaar was, zou men massaal overstappen. Nou, u hoeft alleen maar op ons te stemmen! We bieden u graag die keuze.

Op die manier gaat de LP overal te werk. Er zijn dingen die we zo snel mogelijk willen doen: we willen heel veel regels afschaffen, we willen subsidies, ontwikkelingshulp en de afdrachten aan de EU subiet stopzetten, we willen de meest hinderlijke onderdelen van de overheid snel opdoeken, en we willen het bijzondere ontslagrecht voor ambtenaren volledig schrappen… en vervolgens ook flink snijden in die ministeries. Het volstrekt overbodige ministerie van Economische Zaken kan zelfs direct en volledig verdwijnen.

Maar het afbouwen van allerlei verdere structuren is iets dat we vervolgens gedurende meerdere jaren willen uitvoeren. Net als met de pensioenen. We bieden mensen vooral een alternatief, en laten ze kiezen. De ervaring leert dat ze massaal voor de vrije markt kiezen om hun problemen op te lossen. De overbodige overheidsstructuren kunnen dan gewoon… verdampen. Ze zijn peperduur en leveren slechte diensten. Niemand wil ze straks nog hebben.

Gelijktijdig met het afbouwen van het staatsapparaat (dus gedurende meerdere jaren) wordt de staatsschuld netjes afbetaald. Ieder jaar worden de belastingen verder verlaagd en uitgefaseerd. Tot u op een dag wakker wordt en er nauwelijks nog een overheid bestaat, en u eindelijk de ademruimte heeft die u verdient. De vrijheid waar u recht op heeft.

Dat is waar de Libertarische Partij voor staat. Tim Engelbart noemt dat “extremistisch”. Wij noemen zijn VVD lafhartig. Wij willen daadwerkelijk doen wat zij als “liberalen” ook zouden moeten doen… maar steeds verzaken. Wij weten, anders dan Tim beweert, prima de balans te vinden tussen idealen en pragmatisme. Het is de VVD die is doorgeslagen, en nu niet eens meer weet wat idealen eigenlijk zijn.

Als de LP in de Kamer komt, dan kunnen wij het geluid laten horen dat de VVD eigenlijk zou moeten verkondigen. En het laten horen van dat geluid alleen al helpt Nederland verder: want het toont hoe hypocriet de andere “liberalen” eigenlijk zijn. Het dwingt ze dan ook om zich eerlijker op te stellen, en verbetert de inhoudelijke kwaliteit van het liberalisme in ons land.

Stem daarom op de LP. Laat u niets voorhouden door Tim Engelbart, die alleen de belangen van de inmiddels principeloze VVD verdedigt. De VVD, die beloofde “Geen soevereiniteitsoverdracht naar Brussel!” en ons vervolgens het ESM in rommelde. De VVD, die spreekt over vrijheid, maar het niet waarmaakt. Luister niet meer naar dat oude liedje. Luister liever naar uw geweten en uw gezonde verstand. Wij libertariërs staan echt voor vrijheid, en we weten ook hoe we het waar kunnen maken. Geef ons die kans: omdat vrijheid uw recht is.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

95 reacties

 1. Jansma

  Het is u vergeven natuurlijk.

   

  Gelet op uw verleden als campagneleider maakt u mij even nieuwsgierig en zou ik u willen vragen: Hoe zou de LP haar campagne in uw ogen wel effectief kunnen inkleden en in overeenstemming met haar ambities? Wat zou er moeten veranderen?

 2. Conan

  @Attlee,

   

  Nu doe je het Zuiden toch flink tekort; wel eens geweest, dat Zuiden van de VS? Fijn toeven… (En voor jouw informatie, misschien was de slavernij wel bijzaak in de burgeroorlog; een propagandamiddel dat vooral na de oorlog een grote rol is gaan spelen. Want misschien is de geschiedenis wel wat ingewikkelder dan je op de lagere/ basis school onderwezen heb gekregen).

   

  En oorlogen heeft de VS in den beginne niet onevenredig veel gevoerd hoor. En daar was met name het ook daar sterker wordende etatisme verantwoordelijk. Enige historische kennis zou je sieren…

 3. tipo

  Ja, laten we het vooral gezellig houden. Goed plan.

 4. attlee

  Sorry dat ik u en Anton B.ah even door elkaar heb gehaald…

   

  excuses 😉

 5. tipo

  Als het aan de VVD ligt, gaan ze met Kunduz verder als ze het initiatief hebben, dus ik begrijp het voordeel niet. Als de VVD net een zetel tekort komt om met Kunduz verder te gaan, omdat de LP die zetel heeft afgepakt, dan is dat al winst. 

   

  Bovendien: van alle stemmers, zijn er slechts 150 stemmers die die ene doorslaggevende stem geven die die ene zetel voor die ene partij zeker stelt. Alle andere stemmen, zijn in uw theorie weggegooid. Het moet wel erg toevallig zijn dat ik tot die gelukkige 150 zetelbepalers behoor met mijn stem. En dan nog zou ik liever een zetelbepaler van de LP zijn, dan van de VVD. De LP wil namelijk bezuinigen enb de overheid verkleinen. De VVD niet, want die geeft 102,9% uit van wat er binnenkomt – meer dan vorig jaar – en laat de overheid dus groeien omdat ze een zo groot mogelijke overheid wil. En dat is een overheid die permenent 2,9% te veel uitgeeft.

 6. Oscar

  Het maakt niet uit of de VVD de grootste wordt of niet. Van de VVD is helemaal niets dan ellende te verwachten.

   

  Ik verwacht dat de LP die kiesdrempel niet gaat halen. En wel om de volgende reden: heel veel mensen die de LP wel oké en verfrissend vinden zullen vanwege de verwachting dat de LP die kiesdrempel niet gaat halen thuis blijven, blanco stemmen of op een andere partij stemmen. Als al die mensen die verwachten dat de LP die kiesdrempel niet gaat halen op de LP zouden stemmen, dan wordt het halen van de kiesdrempel een stuk waarschijnlijker.

   

  Ik stem op de Libertarische Partij, ook al verwacht ik dat de LP de kiesdrempel niet zal halen.

 7. Oscar

  “De LP is een soort bouillonblokje: als je het onverdund opeet wordt je knettergek, maar met een beetje water er bij is het een uitstekende smaakmaker.”

   

  Nee, natuurlijk, agressief geweld categorisch afwijzen is smerig, daar wordt je echt knettergek van als je het niet zou verdunnen met een pervers monopolie voorstaan of een berovingetje hier en een groepsverkrachtingetje daar. Laten we het vooral gezellig houden.

 8. AdriePVV

  @ Tipo

   

  Niet alleen vergroot stemmen op de LP de kans dat de VVD niet de grootste wordt, met allerlei gevolgen voor wie het initiaitief krijgt in de formatie, maar ook zou stemmen op de LP zomaar een weggooide stem kunnen zijn omdat de LP de kiesdrempel niet haalt, hetgeen de prognose is.

   

  Ik wil best positief oordelen over een aantal principes van de LP en uiteraard, stemmen staat vrij.

  Dat laat onverlet dat in de huidige omstandigheden stemmen op de LP faliekant verkeerd kan uitwerken. 

 9. tipo

  LP behoort tot rechts, dus kan een stem voor de LP alleen maar goed zijn voor verrechtsing van politiek Den Haag en de rest van het electoraat als ze zien dat de LP een smaakmaker is. 

   

  De LP is een soort bouillonblokje: als je het onverdund opeet wordt je knettergek, maar met een beetje water er bij is het een uitstekende smaakmaker. Dat geldt voor de PVV overigens ook vanaf het begin. 

   

   

 10. DonnaDolce

  Mijn eerste keus blijft PVV.

   

  Maar ach, liever de LP dan die kunduzknakkers of SP.

 11. Jansma

  Ik neem aan dat deze reactie aan mij is gericht en niet aan Anton?

 12. attlee

  U doet uw naam eer aan, waarde Conan de B…aar.

   

  Haalt u er toch een slecht voorbeeld bij..

  “De eerste paar honderd jaar van de VS komen aardig in de buurt (qua libertarische samenleving);”

   

  Mag ik u er aan herinneren dat de USA juist in die tijd enrom veel oorlogen heeft gevoerd…

   

  Laten we de onafhankelijkheid daar niet bij noemen, maar als we het zo over vrijheid en zelfbeschikking hebben (en daar is het woord secessie) dan moet ik toch even aan de amerikaanse burgeroorlog denken.

   

  Landgenoten, buren die elkaar afmaken onder de noemer van vrijheid en zelfbeschikking.

  Inderdaad vanuit het Zuiden gezien wellicht de eerste libertarische oorlog.

   

  We weten wat het zuiden dat heeft opgeleverd, namelijk niets…pas daarna heeft het noorden kunnen uitgroeien tot het Amerika zoals we vandaag de dag kennen.

   

 13. Oscar

  “Graag zou ik van de LP vernemen waar ter wereld een staat opgebouwd volgens deze principes is ingericht…”

   

  Ik ben het met u eens. De staat moet helemaal verdwijnen. Ook een monopolie op de ultieme jurisdictie in handen van de Hoge Raad, oftewel, een ultra-minimale staat is onwenselijk. Niet alleen moeten alle belastingen en privileges afgeschaft worden. Ook dienen veiligheidsagentschappen en rechtbanken volledig zonder monopolitische privileges, en niet alleen zonder gestolen geld, te functioneren.

   

  Maar het minarchisme van de LP is een aardig begin. Wellicht kan ik, aangezien ik over sociale, economische, juridische en ethische kwesties nadenk en aanzienlijk radicaler ben dan de meeste LP-ers bijdragen aan de scherpte van de LP en de libertarische beweging in Nederland.

   

  U maakt de fout te denken dat de VVD enigzins rechts zou zijn. Het verschil tussen de VVD en de SP is procentjeswerk. Het zijn beiden exponenten van één grote beschaving ontwrichtende sociaal-democratische beweging. Zulk een beweging is inherent aan de democratie. Vooral de massademocratie. Toen het mogelijk werd om je via de stembus een inkomen te verschaffen is men dit massaal gaan doen. Dat heeft o.a. tot twee ellendige wereldoorlogen geleid, de ene economische crisis na de andere, de massa-immigratie en de in het westen zwaar gecultiveerde zelfhaat. Uiteindelijk zijn vrijwel alle mensen korte termijn gerichtte consumensen geworden met compleet verduisterde rechtsopvattingen. Daar heeft de democratische eenheidsworst ons gebracht. En de mensen die de verschillen tussen de VVD en de SP voorstellen als wezenlijke verschillen zijn zwaar te beklagen slachtoffers van een rad dat al generaties mensen voor ogen wordt gedraaid.

   

  Als u het heeft over een rechtse meerderheid dan is ook u iemand die zwaar te beklagen is.

 14. Jansma

  Een inhoudelijk prima artikel en de volwassen schrijfstijl en degelijke argumentatie zijn een verademing ten opzichte van de Geenstijl-hijgerigheid van menneke Engelbart.

   

  Met de LP is er eindelijk een alternatief waar rechts Nederland echt de vingers bij kan aflikken…..Let je op, Mark?

   

   

 15. frankgielis

  Precies Michael dat is ook mijn reden om op LP te stemmen…alles naar rechts te krijgen…

 16. Kiwi45

  Mooi stuk Victor. Emotie en ratio goed gecombineerd.

 17. Rechtse Rakker

  “Eén van de belangrijkste argumenten om de LP te steunen is, trouwens, dat iedere zetel die de LP krijgt, de VVD dwingt om naar rechts af te buigen.”

   

  Een nog belangrijker argument is, dat de LP nodig is om het Nederlands electoraat naar rechts te duwen. Alleen een partij die ECHT voor vrijheid staat is in staat om mensen te inspireren. Een partij als de VVD die zelf niet eens weet wat vrijheid is, is ook niet in staat om de boodschap van een vrije samenleving over te brengen.

 18. Ida

   

  Ik stem er niet op, allemaal praatjes voor de vaak net  zoals met zoveel partijen komt niets van terecht .

  Kunnen ze ook allemaal niet waarmaken.

 19. Michael van der Galien

  Een prima stuk, Victor. 

   

  Eén van de belangrijkste argumenten om de LP te steunen is, trouwens, dat iedere zetel die de LP krijgt, de VVD dwingt om naar rechts af te buigen. 

 20. Anton B

  Zoals ik het bekijk heeft de LP mooie idealen, maar de vraag is ze dat in de praktijk toepassen? Nederland is een coalitie land en zoals de VVD ondervonden heeft betekend dat in de praktijk dat er compromissen gesloten moeten worden, denk je er een heel eind te zijn dan loopt er opeens iemand in je coalitie over naar de andere kant. De keuze is dan om mee te doen of langs de kant te blijven roepen, dat gaat in de praktijk niet meevallen voor de LP.

   

  Alleen het plan om uit de EU te stappen gewoon niet slim, dat is net zoiets als stoppen met je auto te onderhouden, of als bedrijf te stoppen met adverteren, dat levert je in eerste instantie geld op, maar kost uiteindelijk veel meer. Veel slimmer is het zoals de VVD wel de handelsvoordelen van de EU te houden en de nadelen van binnenuit te bestrijden.

   

  Op zich natuurlijk goed dat er een rechtse partij bij komt om de in het linkse bos verdwaalde PVV te vervangen. Een partij die inziet dat we wel de verzorgingsstaat moeten aanpakken en niet moeten potverteren.

   

   

 21. nick

  Prima hoor, al die propaganda voor de LP hier op DDS. Ik kan er niet koud of warm van worden. Het is mij allemaal te idealistisch en onrealistisch en dat blijft zo, ook na het lezen van dit argumenterende artikel. 

  Ben wel benieuwd of ze met een zetel in de kamer gaan komen… en of het dan beklijft  want inderdaad, met een zetel kan je uiteindelijk ook groeien en ver komen. Maar helaas zie ik dat vooralsnog niet gebeuren.

  ps. Het propanganda filmpje is echt vreselijk…maar dat is mijn persoonlijke menig dus he….

 22. gong68

  Ik kan de libertarische partij niet serieus nemen op het immigratie standpunt. Volledig open grenzen, dus iedereen kan hier binnen komen. En ja ik weet dat de libertarische partij ze geen uitkering geeft.

  Maar die kunnen ze alsnog krijgen als er een paar jaar later een linkse regering komt. Hetzelfde gebeurde met de gastarbeiders.

  En bovendien zijn er nog meer problemen die de massa immigratie met zich meebrengt. Bijvoorbeeld criminaliteit.

   

 23. Conan

  @AdriePVV,

   

  De eerste paar honderd jaar van de VS komen aardig in de buurt (qua libertarische samenleving); je weet wel die periode waarin een bescheiden kolonie van Engeland veranderde in de belangrijkste en meest succesvolle natie van de afgelopen periode. En voor zover bekend de meest welvarende natie allertijde.

   

  @Victor,

   

  Goed stuk! Een mooi antwoord op, en een ware verademing na, dat pathetisch gewauwel van kameraad Tim E.

 24. AdriePVV

  Open grenzen, geen belastingheffing, zelfs niet voor kerntaken als defensie, onderwijs, justitie en infrastructuur, allemaal volgens het programma van de LP onder het mom van “vrijheid”.

  Graag zou ik van de LP vernemen waar ter wereld een staat opgebouwd volgens deze principes is ingericht en ook echt functioneert, Utopia buiten beschouwing gelaten

   

  De stemmen op deze LP zullen ten koste gaan van de VVD, terwijl die partij, ondanks haar tekortkomingen, toch nodig is voor een enigszins “rechts” kabinet.

   

  Links zal de LP vast beschouwen als nuttige idioten die de kans op een rechtse meerderheid alleen maar doen slinken.

   

   

 25. attlee

  Anton,

   

  Je hebt gelijk door te stellen dat ik al uitga van een libertarische samenleving en inderdaad dat zou een cultuuromslag betekenen die jaren, zoniet 10-tallen jaren zullen duren.

   

  Dan heb je gelijk dat de LP nu al duidelijkheid schep, waar ze naartoe willen en idd. nieuwe vragen, antwoorden en oplossinen zullen ook in die tijd mee moeten groeien.

   

  dat besef ik en die tijd gun ik de LP ook wel.

   

  Toch blijft het een partij waar ambitie niet in overeenkomst is met de campagne, ik ben zelf ook wel eens

  campagnecoordinator/leider geweest voor een lokale partij in een ver verleden, doch ondanks he kleinschalige karakter wisten we verdomd goed hoe we de boodschap aan de man moesten brengen.

   

  Ik mis dat en het komt op mij vreselijk amateuristisch over…

   

  wellicht over 4 jaar…maar nu zeker niet.

   

   

 26. schnoebel

  Voor de gemiddelde PVV-stemmer is de LP geen alternatief want één van de belangrijkste redenen om op de PVV te stemmen is hun standpunt i/z de islam. Echter de VVD moet “vrezen met grote vreze”.

 27. attlee

  De VVD rechtser worden dank zij de LP?

   

  Heeft u het laatste plan van Rutte nog niet gelezen? Sinterklaas spelen met belastinggeld.

   

  Ze brengen het als nieuws, maar het is hetzelfde als wat de linkse partijen al jaren roepen, nl. koopkrachtverbetering, inversteren dus om de consumptie te stimuleren en de economie aan de praat te krijgen.

   

  Helaas komt dit geld niet vrij vanwege een briljant plan, maar schuiven we de rekening gewoon een jaartje door.

  Ze hebben gvd. 2 jaar geregeerd! en nu spelen ze een toneelstukje alsof ze 2 jaar in de oppositie gezeten hebben. (u weet nog wel, de afgelopen 2 jaar stemden u nog zo hoopvol)

   

  Wel, als de VVD afbuigt, dan is dat naar links. overigens in navolging van alle andere rechtse partijen die linkse standpunten gaan omarmen, denk aan CU (imiddels echt links) denk aan CDA (midden-links) denk aan PVV (links met rechts gemixed)

   

  blijft de SGP over….en de LP Ik denk dat die fictieve 3,1 zetel de VVD niet naar rechts zal dwingen…

  maar droom gerust…dat plezier zal ik u niet willen ontnemen.

   

   

   

 28. Jansma

  U stelt goede vragen en ik kan me heel goed inbeelden dat uw vragen (nog) niet naar tevredenheid zijn beantwoord. Echter, u gaat in uw voorbeeld uit van een situatie waarin reeds een totaal libertarische samenleving bestaat en niet van de huidige socialistische samenleving- en staatsmodellen.

   

  Een eventueel pad naar een vrije samenleving zonder overheidsinterventie beslaat decennia in mijn ogen. Bij de aankomende verkiezingen gaat het om de invulling van een tijdvak van de komende 4 jaar waarin veranderingen ten opzichte van de huidige situatie gerealiseerd kunnen worden. Waarin de eerste stapjes gezet kunnen gaan worden richting het afbouwen van de HUIDIGE situatie.

   

  Zou het, mede met het oog op de toelichting van dhr van der Sterren, juist niet extreem logisch zijn om juist wel op de LP te stemmen? Het vizier op het hier en nu in plaats van het vizier op een mogelijke situatie die nog decennia is verwijderd? Een afbouw van de overheid hoeft u immers van geen enkele ander partij te verwachten. Stemmen is voor de meesten immers niets anders dan de vraag stellen “Wat wil ik dat er verandert de komende 4 jaar” en niet zozeer een idealistische keuze.

 29. Michael van der Galien

  Frank: precies.

   

  Rechtse Rakker: Buitengewoon goed punt. Ja, het gaat er niet alleen om Den Haag, maar het electoraat ook naar rechts te doen afbuigen.

 30. gong68

  De VVD is de grootste potverteerder. Miljarden naar Griekenland en 40 miljard voor in het ESM.

   

 31. Gielah

  Die L.P. is ons allen hier nu al zó frequent door de strot gestampt 

  ( ook al haalt deze wellicht niet eens één zetel….), dat ik er althans nimmer op zal gaan stemmen.

  De argumenten ervóór begrijp ik meestal niet…. ( dom geboren en nooit wijs gemaakt…) 

  en als ik tegenwerp, dat die open grenzen, die ze kennelijk zo’n goed idee vinden, volgens mij juist een allerberoerdst en levensgevaarlijk idee is,  dan wordt mij uitgelegd dat dit een gróte vergissing van mij  is…. want juist met die open grenzen komt ALLES goed in Nederland…. ik moet gewoon even een kleine honderd jaar geduldig afwachten.

   

  Helaas ben ik veel te oud om dat paradijs nog zelf te kunnen gaan meemaken.

  In die worst hap ik dus niet.

   

   

 32. tipo

  De LP wil een verbod op een begrotingstekort en een verbod op een staatsschuld. Niet echt Grieks dus.

 33. tipo

  Ik weet het. Er zit nog een addertje onder het gras:

   

  De directe Rijksuitgaven zijn in de afgelopen 5 jaar met 21,5% gestegen, maar de Rijksgaranties (waarvoor belastingbetalers aansprakelijk worden gesteld) zijn in de afgelopen 5 jaar verviervoudigd van 59 miljard naar 241 miljard:

   

  garanties in 2007: 59 miljard.

  http://www.rijksbegroting.nl/2007/verantwoording/financieel_jaarverslag,kst115829_10.html

  garanties in 2008: 67 miljard.

  http://www.rijksbegroting.nl/2008/verantwoording/financieel_jaarverslag,kst128527_12.html

  garanties in 2009: 155 miljard.

  http://www.rijksbegroting.nl/2009/verantwoording/financieel_jaarverslag,kst139641_18.html

  garanties in 2010: 155 miljard.

  http://www.rijksbegroting.nl/2010/verantwoording/financieel_jaarverslag,kst156108_19.html

  garanties in 2011: 241 miljard.

  http://www.rijksbegroting.nl/2011/verantwoording/financieel_jaarverslag,kst170059_19.html

   

  En u wilt niet weten wat de garanties in 2012 en 2013 zullen worden en met welk risico de effectuering van die garanties toe gaan nemen. Dat valt helemaal buiten het begrotingsbeleid en elke discussie in de TK, maar is een zeer grote aanslag op toekomstige belastingbetalertjes.

   

   

 34. Frans Groenendijk

  Op het weblog Keizers & Kleren schreef een prikkelende kritieke op de Libertarische Partij.  ik http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_pacifisten_van_de_gouden_dageraad/

   

  Een belangrijk probleem dat ik daarin aankaartte had ik eigenlijk wel vriendelijk geformuleerd: 

   “De tweede is de volstrekte, absolute weigering prioriteiten te noemen: dit is een zwakke kant van alle politieke partijen maar de LP laat in dit opzicht alle andere partijen mijlenver achter zich. Ze zouden misschien wel kans maken op mijn stem wanneer ze zich richtten op wat volgens mij -door het weglaten van al dat getheoretiseer in de stijl van Pol Pot- hun vanzelfsprekende kernpunt zou worden: verlaag de belastingen. 
  Nu zou ik nog eerder op de PvdA stemmen!”

   

  De reacties daar waren van een andere aard dan van wat Victor hier naar voren brengt: jankerig.

  Op niets werd inhoudelijk ingegaan.

  Deze bijdrage van Victor is van een ander kaliber.

  Misschien zou hij twee vragen willen beantwoorden: 

  1) Waarom zal afschaffing van de staat niet leiden tot tribalisme? 

  2) Denk je dat kapitalisme mogelijk is zonder rechtstaat? (ik denk aan het werk van Hernando de Soto: formalisering van de grijze economie als middel tot bestrijding van armoede)

   

  Een stem op de LP is geen stem op Victor van der Sterren maar op Toine Manders.

  Ik voorspel dat de LP 6000 stemmen haalt.

   

  @Tipo: leuk die bouillonblokjes metafoor. Als kind heb ik wel eens een bouillonblokje opgegeten. Ik denk dat je jezelf kunt wennen aan de smaak. Ik vermoed dat je met een paar blokjes per dag al heel snel dood bent.

   

 35. Oscar

  10 zetels zou enorm zijn. Ik hoop dat dit in 12-16 jaar te bereiken is. In 2012 enkele tienduizenden stemmen. In 2015, na de val van het eerste kabinet Roemer, één zetel. En dan bij een volgende verkiezing meerdere zetels.

   

  Ik zou als de LP ongelukkige compromissen zou sluiten de partij de rug toe keren en niet meer stemmen. De enige aanpak is mijns inziens de aanpak vergelijkbaar met wat Ron Paul doet in de VS. Namelijk steeds principieel blijven en voortdurend de macht uitdagen.  

 36. Oscar

  Dat u een doorgewinterde socialist is had ik al begrepen.

 37. shrimpocat

  Ik denk dat je die drie categorieën hard nodig zult hebben voor het veroveren van een zetel.

  Maar ga gewoon door, mijn zegen heb je.

 38. Oscar

  Payroll? Dus omdat ik roof, verkrachting en moord afwijs veronderstelt u dat ik me door iemand zou laten betalen om op een forum als DDS te reageren?

   

  En hoezo wegjagen? Ik zeg dat de rechtsstaat kapot moet en daar heb ik ook gegronde redenen voor gegeven. Ik verwacht met deze uitingen enkel mensen weg te jagen die 1) het niet begrepen hebben of 2) een bord voor hun hoofd hebben of 3) crimineel gedrag voorstaan.

 39. shrimpocat

  Mooi, zoals je elke potentiële sympathisant gierend weet weg te jagen met je bijdragen. Ik heb daar wel bewondering voor. Rest nog éen vraag, op wiens payroll sta je? Gewoon, uit nieuwsgierigheid.

 40. Oscar

  Een vrije markt met een ‘marktmeester’ is geen vrije markt. Een ‘marktmeester’ in de vrije markt introduceren is het einde van een zuivere vrije markt. Door een ‘marktmeester’ toe te staan laat je een crimineel met zijn gedrag wegkomen. Iedereen die aanspraakt maakt op een monopolie of enkel kan functioneren nadat hij of zij iemand bestolen heeft dient gewantrouwd en geboycott te worden. Men dient zich, waar mogelijk tegen deze arrogante criminelen verzetten.

   

  Natuurlijk dient de burger tegen overheden beschermd te worden. Maar niet door een overheid, d.w.z. een territorale monopolist van de ultieme jurisdictie die zich een monopolie op het uitoefenen van agressief geweld aangematigd heeft, op te richten.

   

  “Alsof er geen morgen is, waarop iemand opnieuw een Staat uitroept op Nederlands grondgebied”

   

  Criminele organisaties bestrijdt men niet met het oprichten van een criminele organisatie.

   

  “U doet nu, alsof een Staat met trias politica en afdwingbare grondrechten en -plichten geen ‘checks and balances’ biedt, die rechtvaardig kunnen zijn.”

   

  Een staat is per definitie een criminele bende. Ook een boevenbende die zijn eigen vlees keurt (trias politica) is een boevenbende. Trias politica is vergelijkbaar met de bedrijfsadministratie van Enron, maar dan met een geweldsmonopolie.

   

  Puristen? Ben ik een purist omdat ik roof, moord en verkrachting categorisch afwijs? Zo ja, wat is iemand die een beetje roof, een beetje moord en een beetje verkrachting oké vindt?

 41. tipo

  U doet nu alsof een vrije markt zonder marktmeester werkt. U doet nu alsof de burger niet tegen de Staat beschermt hoeft te worden, als de Staat wordt afgeschaft. Alsof er geen morgen is, waarop iemand opnieuw een Staat uitroept op Nederlands grondgebied. U doet nu, alsof een Staat met trias politica en afdwingbare grondrechten en -plichten geen ‘checks and balances’ biedt, die rechtvaardig kunnen zijn. 

   

  U springt van een rots af, zodat uw voeten ook een keertje vrij zijn. In theorie klopt dat, maar voor hoelang?

   

  Ik onderschrijf de kritiek van Frans Groenendijk dan ook, dat de puristen onder de libertariers een karikatuur van het libertarisme maken waardoor het gehele gedachtengoed met de goede uitgangspunten en de juiste  prioriteiten helemaal op de achtergrond komt te staan. Aan de LP de schone taak om juist de goede uitgangspunten met het juiste prioriteitenlijstje aan de orde te stellen, zonder rechtvaardigheid voor vanzelfsprekend aan te nemen.

 42. D. G. Neree

  Glashelder stuk van de briljante (ook glashelder en bovendien keihard) Victor van der Sterren.

   

  Ik kan me de bezwaren wel indenken, maar wat er vooral in doorklinkt is een levenslange hersenspoeling door een collectivistische staatsdoctrine, waardoor mensen individuele vrijheid nog niet zouden (h)erkennen al zouden ze erdoor overreden worden.

   

  Het collectief bestaat niet/ Individuen bestaan echter wel en de natuurlijke gang van zaken is, dat deze hun zaken onderling in samenwerkingsverbanden regelen. Niemand is namelijk een eiland.

   

  Maar we hebben een kunstmatig en groeiend dwangmatig staatsapparaat in het leven geroepen, wiens voornaamste doel altijd weer is om alle gedragingen van individuen te reguleren in naam van ‘het collectief’, wat een ander woord is voor hun eigen belangen.

   

  Dit staatsapparaat is volkomen uit de hand aan het lopen en zorgt iedere keer weer voor crises, het uitknijpen van de belastingbetaler, oorlogen en belemmeringen. Het produceert niets, kost een enorme berg geld (zweet, bloed en tranen) en voert zijn taken niet goed uit, aangezien het alleen zichzelf dient.

   

  De natuurlijke staat van de mens is vrijheid! Echte vrijheid. Iedere overheidsingreep is daar een aantasting van.

   

  Ik begrijp heel goed, dat radicale terugkeer naar individuele vrijheid en gekozen samenwerkingsverbanden voor veel mensen is als een koude douche. Maar er is in feite niets anders en het is de onderdrukking daarvan die al millennia voor ellende zorgt.

   

  De Libertarische Partij is moedig om terug te keren naar de pure libertarische beginselen en het is tekenend dat hij juist door de VVDers zo aangevallen wordt. Het is een teken, dat rechts Nederland principeloos is en eigenlijk geen flauw benul heeft wat het Libertarisme inhoudt, welke (simpele en onweersprekelijke) grondslag het heeft. Een teken dat heel Nederland zijn eigen vrijheid van denken al verkwanseld heeft aan de collectivistische verzorgingsstaat. De enige die naast de LP serieus werk wil maken van vermindering van de staat(suitgaven) is de PVV, maar die laat zich hier niet principieel met een lange termijnvisie over uit. Vraag: zijn er eigenlijk nog wel onafhankelijke individuen in Nederland met vertrouwen in hun eigen kennis en vaardigheden?

   

  Ik stel voor dat iedereen die dit keer besloten heeft om niet te stemmen op de LP stemt. 60.000 stemmen is niet onoverkomelijk. De andere partijen zijn allemaal collectivistisch geworden (tegen individuele vrijheid) met het idee van papa staat, die alles wel zal regelen, ook al kost het 90% van iedere Euro die je verdient. Een papa die daarnaast al zijn ouderlijke plichten verzaakt, mama en de kinderen laat werken en in zijn megalomanie structureel meer uitgeeft dan wie dan ook ooit kan terugverdienen. Ten koste van u dus.

   

   

   

   

 43. Oscar

  “2) Denk je dat kapitalisme mogelijk is zonder rechtstaat?”

   

  De vraag was niet aan mij gesteld, maar ik wil haar wel beantwoorden.

   

  Kapitalisme, oftewel de productiemiddelen in handen van niet-criminelen, is niet mogelijk mét een rechtsstaat. Een rechtsstaat is een schending van de rechtsorde als basis van een rechtsorde. Een onteigende beschermer van eigendom. Een rechtsstaat is een pervertering van recht.

   

  Dood aan de rechtsstaat!

 44. attlee

  daar overvraagt u me toch wel een beetje, ik deed het ook maar voor een lokale partij hoor..

  (wel van 1 naar 4 raadzetels!)

   

  Het grappige is dat je na een geslaagde campagne (en elke campagne ís geslaagd, onthoud dat)

  je de zaken al aardig op een rijtje hebt.

  beter netwerk, adressen van vrijwilligers en steunbetuigers, een DRAAIBOEK, ervaring etc…

   

  Dus het zou elke keer alleen maar makkelijker moeten zijn….maar houd je mensen vast en kijk eens naar talent.

   

  (zo schiet me die jongemand van de VVD in Noordwijk te binnen, zeer getallenteerd en met lef, zulke jongens moet je benaderen en ondersteunen. De naam heeft ie al, dus een raadszetel (=aandacht) kan een mooie opsteker zijn.

  Wie zal het zeggen, heeft ie interesse, nooit geschoten is altijd mis.

   

  En ontwikkel eens een methode die bij de LP past…is dat leuren aan de deur? of juist een bandje in de binnenstad? flyeren bij festivals? bedenk het zelf maar.

   

  Eigenlijk heb ik maar 1 advies, houd de kikkers in de kruiwagen, ook na de verkiezingen!

   

   

   

 45. tipo

  Een beetje roof, een beetje moord en een beetje verkrachting heb je nodig om rovers, moordenaars en verkrachters te bestrijden. Als extreem-gematigd minarchist erken ik die realiteit nu eenmaal.

   

  U wilt een geweldloze samenleving. Dat wil ik ook, maar dat kun je enkel met gecontroleerd geweld afdwingen. Net zo als je rechtvaardigheid enkel kunt afdwingen door gecontroleerde ongelijkwaardigheid in het rechtssysteem, aangezien rechters daarin een machtige rol wordt toegewezen.

   

  U ziet dat als Voluntarist anders en dat mag. U heeft waarschijnlijk nooit zaken gedaan met maffiose types, want dan zou u uw mening door schade en schande wijzer geworden waarschijnlijk herzien. Heel lief die naiviteit, maar elke vrije ondernemer die in vrije concurentie zijn ding wil doen weet ondertussen wel beter, dat niet iedereen het spel netjes meespeelt en dat de spelregels in naam der vrijheid van de markt dus wel gehandhaafd dienen te worden, enkel om de markt vrij te houden van kartelvorming, too big too fail ondernemingen, corporatisme, corruptie, zelfverzonnen bureaucratie en intimidatie en geweld.

 46. Eurofoob

  Allemaal hemelbestormende ideên,maar wat komt ervan terecht.Het meeste belandt op de schroothoop van de geschiedenis.De belangrijkste keus die gemaakt moet worden is voorlopig op 12 september.Hoop dat er wat minder splinterpartijen overblijven.

 47. Obomov

  U stelt twee vragen met betrekking tot de staatloze variant van het libertarisme. De LP staat voor de minarchistische variant. Er is dus wel een staat met als enige taak eigendomsprotectie. Dat zal vergelijkbaar zijn met hoe het nu is met dat verschil dat mensen ook zichzelf mogen verdedigen en daarvoor kleine wapens mogen bezitten.

   

 48. tipo

  Nu praatte ik de publieke omroep na: waar u las “libertaristische” had natuurlijk ‘libertarische’ moeten staan. Nu lig ik er helemaal uit…

 49. tipo

  Het is noodzakelijk dat de LP een stuk of 10 zetels krijgt. In ieder geval 2, want Victor van der Sterren weet een goede mix tussen idealisme en realisme uit te leggen dus die moet in de Kamer. Kim Winkelaar ook, want die kan met goede argumenten iemand tot de grond toe afbranden. Dat  belooft dus vuurwerk.

   

  Ik ben eerder Klassiek-Liberaal of gematigd minarchist dan voluntarist, zoals Oscar. HET libertaristische ideaal bestaat dus niet, op zijn Maxima’s gezegd, want voor elke libertarier ter wereld is er een sub-stroming van het libertarisme. Het zijn individualisten en vrije geesten die libertariers, dus dan krijg je dat.

   

  Maar als de LP compromissen zou sluiten die eigenlijk Klassiek-Liberaal zijn op economisch terrein, dan zijn we al een heel eind in de goede richting.

 50. Michael van der Galien

  Tipo: het libertarische ideaal zal nooit in de praktijk worden gebracht, daar gaat het dus ook niet om (niet voor mensen die het grote plaatje in het oog houden). Nee, wat telt is dat de LP door in de Kamer te komen de toon van het debat beinvloedt, en de VVD dwingt (klassiek) liberaler te worden.

   

  Ik vind het dus niet relevant of het al dan niet ge-wel-dig zou zijn als de LP haar zin krijgt in alles. Dat gebeurt namelijk niet, maar het zou wel degelijk – en daar zijn we het ongetwijfeld over eens – goed zijn voor Nederland als deze partij enige vorm van invloed krijgt. 

 51. Oscar

  “Kortom, het is precies omgekeerd zoals u stelt.”

   

  Het was een secessie-oorlog. Volgens de Amerikaanse grondwet was secessie toegestaan. De zuidelijke staten hebben zich afgescheden en zijn vervolgens in oorlog gekomen met de federale overheid.

 52. kriskras

  attlee, 22augustus 2012,

   -13:20- Het beste antwoord op de radicale islam is door juist géén beleid te hebben. Doe de overkoepelende islamitische organisaties in de ban en geef de moslim die geen of minder islam wil een smoel.

   

  – 13:54- U zegt “Heeft u het laatste plan van Rutte nog niet gelezen? Sinterklaas spelen met belastinggeld”

   

  Het plan bestaat uit een belastingverlaging voor werkenden. Het is dus geen cadeautje, maar een korting.

   

  -14:23- De oorzaak van de Amerikaanse burgeroolog was dan ook niet dat de staten méér zelfstandigheid kregen, maar de centrale overheid die greep op de staten probeerden te vergroten, vergelijkbaar met het huidige EU gedrocht. Kortom, het is precies omgekeerd zoals u stelt.

 53. Obomov

  Die bovendien geen benul van werken hebben en geen cent belasting betaald hebben. Ik denk niet dat hier Sir Richard Branson of Michael O’Leary (Ryanair) bedoeld worden die uitgesproken libertarische sympathien hebben, of Peter Thiel (Ebay) en zo zijn er wel meer. Maar het valt ook niet mee wat van politieke economie te begrijpen. Libertarisme is dan ook niet zozeer een vernieuwende luchtspiegeling, maar eerder een terugkeer naar succesmodellen van vroeger zoals bv de Zeven Provincien ten tijde van de Gouden Eeuw, een van de eerste klassiek-liberale structuren. Zo belabberd ging dat nou ook weer niet, dacht ik.

 54. Eurofoob

  Ik denk zomaar , dat deze leuteraars van werken totaal geen benul hebben en ook nog nooit een cent premie hebben afgedragen.Je moet dan wel eens denken aan “De boerderij der dieren”van Orwell, waar de varkens de macht overnamen van de boer.Zij zeiden toen wel;”Alle dieren zijn gelijk , maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen”. Per slot van zake draait het in het hele leven om 2 dingen, macht en geld.

 55. Obomov

  “U wilt een geweldloze samenleving.”

  Nee, natuurlijk niet. Het gaat over de initiatie van geweld, ofwel het non-agressie principe. Libertariers vinden dat de overheid geweld initieert omdat zij o.a. belastingen afdwingen, wat geen vrijwillige keuze is. Iemand die geweld uitoefent moet uiteraard hard op de vingers getikt worden. 

  De minarchistische variant is weinig anders dan klassiek-liberalisme en er zijn voorbeelden te over die de uitvoerbaarheid daarvan bewijzen. De VS in haar beginjaren, maar ook veel Europese monarchien kwalificeren daarvoor. Zwitserland en Singapore, ofschoon niet helemaal recht in de leer, komen ook aardig in de buurt.  De VVD met haar belastingdruk van 45% en verzorgingsstaatvoorkeur alsmede oorlogen tegen vanalles en nog wat is niet langer klassiek-liberaal te noemen, voor zover ze dat ooit geweest zijn.

  Bij de anarchistische variant wordt ook eigendomsprotectie taak geprivatiseerd, waardoor er meer aanbod en keuze ontstaat daarin. E tutti.

 56. Breinbrouwsels

  Ik denk aan die 50 jaar dat een doorsneeboerenlul of -lullin premie heeft betaald om de voorouders van al die briljante bedenkers van steeds weer dezelfde ideologie – met weer een ander etiketje om weer eens te verhullen dat het ze alleen maar om de eigen volksmenploeg gaat – niet van ellende in hun eigen stront te laten liggen of van honger om te laten komen. Die zullen zich de haren nu wel uit de kop trekken. Ik had eerst GroenLinks op de eerste plaats staan voor wat betreft wolkenrijderij maar jullie hebben met glans gewonnen. Proficiat.

 57. AdriePVV

  @ LP 

   

  Wat is er mis met onderstaand model als uitgangspunt, dat is in de praktijk al beproefd..

   

  Een nachtwakersstaat is een staat waar de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met de burgers. De enige taak van de overheid is in beginsel het garanderen van de veiligheid van de inwoners door het zorgen voor politie enleger. Daarnaast bestaat er een aantal wetten om de rechtsorde te handhaven. Het idee van een nachtwakersstaat wordt aangehangen door klassiek liberalenen minarchisten. Het politieke model dat doorgaans gebruikt wordt voor een nachtwakersstaat is de constitutionele republiek.

   

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtwakersstaat

   

  Niet alleen ben ik van mening dat het LP model niet werkbaar is, ik wil ook de Staat en zijn leger niet afschaffen, dat doet me in de huidige wereld teveel denken aan de fabels van den vos Reynaerde. 

 58. D. G. Neree

  Ik neem aan dat de LP wel in een coalitie met de PVV zal willen?

 59. tipo

  Een PVV-LP-SGP-coalitie zou mijn ideaal zijn, maar dan moet er een nogal verrassende verkiezingsuitslag komen. De PVV is ook ooit met een libertarische inslag begonnen, toen het Groep Wilders heette. Die inslag was goed voor 9 zetels in 2006. Electoraal legt de bescherming van de nationale verzorgingsstaat tegenover kansloze immigratie, OS, PO, policor, Euro-verspilling en EU-ideologie echter geen windeieren. Niet geheel libertarisch, maar wel pleitend voor een echt kleinere overheid ten kostte van de profiterende kaste. Dat is ook een mooie insteek voor een beter Nederland.

 60. D. G. Neree

  @Oscar, Nederland lijdt onder nog iets veel ergers: een slappe, laffe overheid en een onthande (ontmande) bevolking.

 61. Oscar

  “Nutsbedrijven en openbaar vervoer zijn nmm beter af in overheidshanden.”

   

  Geen enkel goed of dienst is beter af in handen van een criminele monopolist. Alle goederen en diensten die in handen zijn van een roversbende die een alleenrecht claimt zijn relatief slechte, relatief dure, goederen en diensten. Dat geldt voor de landbouwsector, dat geldt voor de productie van brood, dat gaat op voor de productie van recht en ook voor nutsbedrijven en openbaar vervoer.

   

  “Niemand zal  een tweede metronet onder een stad bouwen uit concurrentieoverwegingen.”

   

  Logisch. In een vrije samenleving zou het schadeclaims regenen als de huizen door verzakkingen in verval raken. Dat zou wat kosten. De overheid is niet bang voor schadeclaims omdat de overheid de rechtbanken, het enige punt waarbij je aan kunt kloppen als je schade hebt geleden, gemonopoliseerd heeft. Rechtbanken zijn een onderdeel van dezelfde overheid die de schade heeft veroorzaakt. En zelfs als een burger een zaak wint en een schadevergoeding krijgt van de overheid, dan kost dit de overheid geen cent.

   

  “Defensie kan het beste nationaal geregeld worden.”

   

  Ik raad u aan om “the myth of nationale defense” eens te lezen. Wellicht dat u daarna op deze uitspraak terug zult komen.

   

  “Infrastructuur moet worden gepland. Daar is overheid voor nodig en daarvoor moet belasting worden betaald.”

   

  Absurd. Net of organisaties die zich niet het alleenrecht agressief geweld te mogen gebruiken aangematigd hebben niet in staat zouden zijn om te plannen. Net of je alleen kunt plannen door eerst te roven.

   

  “Regels en afspraken genereren ook vrijheid, als ze chaos en willekeur uitsluiten.”

   

  Overheden maken geen afspraken met burgers. Overheden leggen reguleringen, met betrekking tot zaken waarvoor zij als niet-eigenaren weinig besef van verantwoordelijkheid hebben, op aan alle burgers.

   

  “En nog iets: privatisering houdt in, dat winsten uit een bedrijf in private handen komen, dus aangewend worden voor consumptie.”

   

  Consumptie? U doet net of winsten niet herinvesteerd worden.

   

  “Dat levert een kermiseconomie.”

   

  Wij leven thans juist in een kermiseconomie te wijten aan de door u voorgestane staat. Dat schulden maken voordeel oplevert en sparen geen deugd meer is komt door de door u voorgestane staat. Geld scheppen uit het niets en producenten onteigenen. Ja, inflatie scheppen waardoor mensen in paniek hun geld uitgeven aan dingen die zij eigenlijk niet nodig hebben. Een economie die niet op productie, maar op consumptie en kleptomanie gericht is, dát is de door u voorgestane staat.

   

  “Voor een kenniseconomie is het juist nodig dat  winsten ook worden geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek.”

   

  Een staat is niet geinteresseerd in een kenniseconomie. En de kwaliteit van het onderwijs is de afgelopen 100 jaar, onder de door u voorgestane etatistische condities, alleen maar afgenomen.

 62. toetssteen

  Kunt u me dan uitleggen hoe het mogelijk was dat een stel volstrekt analfabete moslims van het Arabisch schiereiland kans zagen het cultureel hoog ontwikkelde India te overlopen?

  Ze hadden geen wapens? Jawel hoor, die hadden ze wel en hoe ze te gebruiken wisten ze ook. En toch is het gebeurd. Een zelden genoemd bloedbad dat op deze site gruwelijk goed beschreven wordt:

   

  http://www.flex.com/~jai/satyamevajayate/index.html

   

  http://www.flex.com/~jai/satyamevajayate/loot.html

   

  Het is alzo een bekend fenomeen waar men maar voor weg wenst te blijven kijken waardoor de geschiedenis zich onherroepelijk zal herhalen. En heus, daar kunt u met een blaffertje echt niet tegenop. Dat is alleen geschikt voor een insluiper.

  Dit zal dus collectief bestreden moeten worden. Het is niet voor niets dat een stad vroeger een stadmuur had en waarom in een kudde de weerbare mannetjes vreemden( indien mannetjes) er subiet uit zullen knokken.

 63. Rechtse Rakker

  Het is toch prima dat veiligheid collectief geregeld wordt? Alleen liever niet via een staat. Gewoon een vrijwillig tot stand gekomen eenheid. Wat is daar mis mee?

 64. toetssteen

  Wat mij betreft niets, maar sommigen noemen dat ook al een vorm van Staat.

  En zoits geldt idem voor banken.

  Men wil het in privé handen geven, het zogenaamde pravate banking. Maar juist daardoor is het hele stelsel in de problemen gekomen.

  Ik zou die banken dus naar de burgers over willen hevelen, naar de burger. Ja inderdaad, dan is er sprake van een soort van staatsbankieren. Maar dan heeft wel de burger daar (indien correct uitgevoerd) daar de vinger op. En u kunt erop rekenen dat het bij private banking binnen no time exact dezelfde problemen zich aan zullen dienen.

 65. Oscar

  Volgens mij heeft u niet begrepen hoe het huidige financiele stelsel in elkaar zit. Als er werkelijke sprake is van privaat bankieren dan is er geen overheid die banken (backed by guns) privileges geeft zoals geld drukken die de status als wettig betaalmiddel hebben, kredietexpansie, garant staan voor risico’s etc. Als de overheid zich uit het financiele stelsel zou terug trekken dan zal dat tot gevolg hebben dat banken die eertijds een gelegaliseerde vorm van fraude bedreven en op dezelfde voet verder gaan failliet gaan.

   

  Er moet dus zeker geen staatsbankieren komen. Juist door staatsinterventie is de huidige crisis ontstaan. Het is de staat die oplichtingspraktijken tot legaal heeft verklaard. Het is de staat die valsemunterij tot monetair beleid heeft verheven.

   

  “Ik zou die banken dus naar de burgers over willen hevelen, naar de burger. Ja inderdaad, dan is er sprake van een soort van staatsbankieren. “

   

  Zou u dit kunnen uitleggen. Want volgens mij is dit met elkaar in tegenspraak.

 66. Oscar

  “Kunt u me dan uitleggen hoe het mogelijk was dat een stel volstrekt analfabete moslims van het Arabisch schiereiland kans zagen het cultureel hoog ontwikkelde India te overlopen?”

   

  Op het moment dat het cultureel hoog ontwikkelde India overlopen werd hadden de moslims van het Arabisch Schiereiland al een rijk van Spanje tot het oosten van Perzie. Dus zij beschikten reeds over de middelen, kennis van overwonnen volkeren en djizya-koeien. Bovendien verzetten veel Indiers zich aanvankelijk niet. Degenen die zich altijd afgevraagd hebben waarom er wél veel boeddhisten op het  ten zuiden van India gelegen Sri Lanka wonen en ook veel boeddhisten in het ten noorden van India gelegen Tibet, maar niet veel in India zelf dienen te beseffen dat als gevolg van de invasie van de moslims de Indiase boeddhisten (destijds meer dan een kwart van de bevolking), en daarmee het Indiase boeddhisme, zijn uitgeroeid.

   

  “En heus, daar kunt u met een blaffertje echt niet tegenop. Dat is alleen geschikt voor een insluiper.

  Dit zal dus collectief bestreden moeten worden.”

   

  Niet door middel van een staat. Zoals staatsbrood relatief duur en van relatief slechte kwaliteit is zo zijn ook veiligheidsdiensten van de staat duur en van relatief slechte kwaliteit.

   

  Pleit u voor de ontwapening van de Nederlandse, of Europese burgers?

   

  Als u pleit voor een sterke overheid dan pleit u voor zwakke burgers. En laat nu juist de combinatie sterke overheid en zwakke burgers de makkelijkste weg om het westen te overrompelen.

 67. Oscar

  “Wie gaat in een land met een kleine overheid controlerenof een bedrijf zich aan de afspraken houdt? de lijst van bedrijven die een loopje neemt met de afspraken is lang… “

   

  Een kleine overheid? Ik wens helemaal geen overheid. Een overheid is, net als bedrijven die zich niet aan de afspraken houden, een criminele organisatie. Een organisatie die zelf niet eens aan de afspraken houdt is mijns inziens niet geschikt om te controleren of een bedrijf zich aan de afspraken houdt.

   

  “Maar wie controleert?”

   

  Particuliere organisaties die belang hebben bij naleving van de regels.

   

  “Slim plan dan doen we samen wat goed is voor ons allemaal zonder dat iemand wel profiteert (fabriek die zich aan de afspraken houdt) die daar niet voor wil betalen. Laten we dat dan maar belasting noemen.”

   

  Nee, want met belastingen ben je zelf bezig met een criminele activiteit.

   

  “Maar wie besluit er in onze “stad” wat er moet gebeuren en waar we metzijn allen geld uitgeven? Laten we mensen kiezen die ons vertegenwoordigen.”

   

  Daar kunnen mensen vrijwillig voor kiezen. Als echter ook mensen die er niet voor gekozen hebben te maken krijgen met (ongewenste) regulering van deze vertegenwoordigers dan is er sprake van een criminele activiteit.

   

  Dan de laatste alinea: u heeft het verkeerd begrepen. Als iemand grond koopt van iemand om er een kerncentrale op de bouwen dan heeft u, aangezien u die grond niet bezit, daar niets over te zeggen. Net zoals u er niets over te zeggen heeft als een tokkiefamilie naast u komt wonen. U kan proberen te boycotten en te discrimineren, maar als dat niet lukt dan zijn de situatie accepteren of uw in waarde verminderde huis (er wonen immers tokkies naast u) verkopen de enige opties.

   

  Zoals eerder gezegd zal ik de gedetailleerde uitwerking beschrijven in een essay. Ik kan dus wel een paar zaken aantippen, maar nu niet uitvoerig beantwoorden.

 68. attlee

  Dat is niet de essentie van mijn betoog.

   

  Vooral stemmen wat jij wil…maar ik betrapte me er zelf op dat het de moeite niet waard is om

  zoveel energie te steken in een partij die niet genoeg stemmen gaat halen en hoogstwaarschijnlijk na de verkiezingen weer net zo snel uit elkaar zal vallen.

   

  In het tempo van de VVD gaat het waarschijnlijk nog sneller dan wachten op een (stabiele) libertarische partij met politieke invloed.

   

  rechts en een goede organisatiestructuur, altijd al een moeilijk huwelijk geweest.

   

   

 69. Rechtse Rakker

  “bv. Partij vd Toekomst en MenS, partijen die na het tellen van de stemmen zo’n 1000 tot 5000 stemmen LANDELIJK binenhalen.”

   

  Mens en Spirit haalde vorige verkiezingen ruim 26 000 stemmen landelijk. Het is onvoldoende voor een zetel maar toch. Als zelfs die partij dat haalt, waarom zou de LP dan maar 1000 stemmen binnenhalen?

   

  Verder over kleine partijen gesproken. De LP staat voor een kleinere overheid en meer vrijheid. Alle andere partijen staan voor een grotere overheid en minder vrijheid. Er is dus geen alternatief! Ik ga echt niet stemmen op een partij die staat voor meer overheidsbetutteling en hogere overheidsuitgaven! Dan is zelfs thuisblijven een beter alternatief!

 70. attlee

  vwb de LP en de overmatige aandacht die het op dit politieke medium krijgt, zijn we denk ik wel uitgesproken.

   

  Laten we vooral niet vergeten dat de LP net zo klein, zoniet kleiner is dan haar obscure medepartijen als

  bv. Partij vd Toekomst en MenS, partijen die na het tellen van de stemmen zo’n 1000 tot 5000 stemmen LANDELIJK binenhalen.

   

  Ergelijker is het dat, nadat de verkiezingskoorts eenmaal over is, dit soort partijtjes in rook op zal gaan.

   

  We hebben al zoveel kleine rechtse splintergroepjes gehad, meestal met totaal onhaalbare plannen, waarvan we nooit meer hebben gehoord en zullen horen..

  De middenstandspartij, de conservatieven, Partij voor Nederland en zo kan ik wel even doorgaan.

   

  Enige sympathie voor kleine partijen is mij niet vreemd, zeker als er bruikbare ideeën in zitten, maar alles goed beschouwd is het allemaal luchtfietserij.

   

  Vanaf nu richt ik me op serieuze politiek…

 71. Rechtse Rakker

  Dat staatsbankieren wat u voorstelt is in feite de status quo. Nu heeft de staat al een centrale bank ingesteld, die geld creeert, nu bepaalt de staat al de regels en houdt het toezicht en nu staat de staat al garant voor spaarders. Dat systeem is overigens niet bepaald succesvol te noemen, als je naar de kredietcrisis die er uit voort kwam kijkt…..

 72. janos73

  Oscar,

   

  Wie gaat in een land met een kleine overheid controlerenof een bedrijf zich aan de afspraken houdt? de lijst van bedrijven die een loopje neemt met de afspraken is lang…

   

  Nu begrijp ik dat een bedrijf mij zou moeten inlichten en om toestemming vragen om iets te mogen doen op de grond die hij/zij gekocht heeft. Maar wie controleert? Ikzelf? Daar heb ik het geld en de expertise niet voor. Samen met de mensen in de straat? Dan kunnen we het misschien een keer per tien jaar een controle betalen. Een groep straten? Dat zou kunnen werken een groep straten kan gemakkelijk mensen aanstellen om de afspraken die gemaakt zijn door de verschillende bedrijven kunnen controleren. Een groep straten…. Revolutionair idee laten we het een stad noemen, maar hoe gaan we de controle dan betalen? Laten we de inwoners wat vragen om geld naar aanleiding van draagkracht… Slim plan dan doen we samen wat goed is voor ons allemaal zonder dat iemand wel profiteert (fabriek die zich aan de afspraken houdt) die daar niet voor wil betalen. Laten we dat dan maar belasting noemen. Maar wie besluit er in onze “stad” wat er moet gebeuren en waar we metzijn allen geld uitgeven? Laten we mensen kiezen die ons vertegenwoordigen. Weer zo’n briljant idee, laten we “werkiezingen” organiseren waar iedereen die in de groep straten woont mag stemmen wat we gaan doen.

   

  Nu komt er een ondernemer die een kerncentrale wil bouwen bij onze groep straten. Alle inwoners van de groep straten zijn voor, echter als het fout gaat met deze kerncentrale is niet onze groep straten weg, maar ook die van de nabijgelegen groep straten. Dan moet ook de afgelegen groep straten worden geraadpleegt en moeten ook daar de bewoners worden schadeloos gesteld. Nu woont er in de andere groep straten een man, een echte ouderwetse linkse millieu beschermende geitenwollen sok, met principiele bezwaren tegen kernenergie, omdat ook zijn huis plat zou gaan als er iets gebeurt met de kerncentrale moet de kerncentrale ook zijn toestemming krijgen, de man heeft toevallig weinig geld nodig en wil onder geen enkel argument een schadeloosstelling van de investeerder accepteren. In een libertair land zou er dus geen kerncentrale komen als ik je goed begrijp.

   

 73. toetssteen

 74. Rechtse Rakker

  “Ik neem aan dat de LP wel in een coalitie met de PVV zal willen?”

   

  De LP heeft altijd aangegeven open te staan voor een coalitie MITS de belastingen, overheidsuitgaven en regeldruk minder wordt. Dat zou dus ook met de PVV kunnen. Alleen zijn echt lagere overheidsuitgaven (en dus lager belastingen) alleen mogelijk als naast de linkse hobby’s OOK grote posten als sociale zekerheid, zorg of eventueel onderwijs aangepakt worden. Als de PVV dat weigert, lijkt mij een coalitie onmogelijk…

 75. toetssteen

  Inderdaad als ze allemaal van het Victor vd Sterren gehalte zouden zijn. Kunnen jullie hem even ehhhh…., Ach dat lukt niet, dus er is er eentje die het verdraaide goed weet te zeggen en ook op een zeer overtuigende wijze. Daar is duidelijk het realisme en de inschatting van de bestaande realiteit aanwezig.

  Er zijn een aantal zaken die als eerste aangepakt moeten worden en men is in mijn ogen volkomen van het pad als men meent dat verandering kan geschieden in zeer korte tijd. Wat men dan krijgt is anarchie waar abjecte stromingen gretig gebruik van zullen maken. Immers, zij hebben het geld en krijgen ineens alle rechten.

  Ik las het ergens boven me, en daar was ik het erg mee eens. Dat is dus een vrijbrief voor salafisten, sharia enzovoort.

  Komt er niet van ? Laat me niet lachen!

  Zolang deze megalomane kermisattractie moedwillig in stand wordt gehouden, te weten olie is goud, wat waanzin is, want wat heb je aan een liter olie als je dood gaat van de honger? Bonen zijn dan echt een betere investering.

  Ja, ik weet, dat vliegtuig doet het niet voor bonen, maar uw motor niet op olie. Dus waarom is die olie zo opgewaardeerd? Omdat het zeldzamer is? Neuh, niet echt hè.

   

 76. richardje

  > onze grote “verplichting”: de staatsschuld.

   

  Hold on, dat klopt niet.

   

  De grootste verplichtingen die we nu hebben zijn de AOW en de gezondheidszorg. Beide dikke duim 600 miljard. Samen met de staatsschuld -ca 400 miljard- kom je dan op de 1600 miljard. Zeg maar 3 ton per werkende Nederlander. Dat geld mag door de komende generaties opgebracht worden. Kijk je kinderen maar lief aan want je zult ze als slaaf gaan uitpersen. Hoezo vrijheid?

   

  En over het 3% begrotingstekort: De belastinginkomsten in NL zijn ca 22% van het BBP (het sociale verzekeringsdeel is zo’n 30%). Dat betekent dat de belastingen dus met 3%/0.22 = 13.6% omhoog moeten om dit op te vangen.

 77. Rechtse Rakker

  U doet net alsof de islam in onze etatistische samenleving ook maar een strobreed in de weg wordt gelegd. Het tegendeel is natuurlijk waar. De poorten staan als decennia wijd open, evenals de subsidiebakken trouwens…. De regeringssamenstelling is de afgelopen 50 jaar steeds veranderd, maar 1 ding is steeds hetzelfde gebleven: de islam werd gesubsidieerd met geroofd geld en moslims werden massaal toegelaten.

   

  En NEE, dat waren geen productieve mensen, die zich in een vrije markt staande kunnen houden. Nee, mensen met een laag IQ (zoals vrijwel de hele islamitische wereld een laag IQ kent), mensen die niet netjes met hun woonomgeving omgaan (en dus door een particuliere eigenaar van een wegennet buiten de deur gehouden zouden worden) en verder criminelen (die het een stuk moeilijker zouden hebben bij een tot de tanden toe bewapende bevolking!).

   

  Op dit moment wordt de islam op alle mogelijke manieren gesubsidieerd. Kindersubsidies maken het vooral voor de laagste sociale klassen (lees: moslims) aantrekkelijk om zich voort te planten, de sociale zekerheid lokt onevenredig veel mensen met een laag IQ (lees: moslims) naar Nederland, de staatsomroep verspreidt hun ideologie, gesubsidieerde anti-discriminatiebureaus garanderen hen toegang tot de markt. Daarnaast nog het buitenlands beleid wat de islamisering van andere landen subsidieert. 

   

  Natuurlijk wil dat alles niet zeggen, dat moslims hun ideologie niet zonder geroofd geld zouden kunnen verspreiden. Alleen nu is er een organisatie die het geld voor verspreiding van hun ideologie bij elkaar rooft: de staat. Als die organisatie weg valt is het in ieder geval lastiger voor ze.

   

  Daarnaast het verhaal over de sheiks. De Arabische landen slagen er ondanks alle olie nog niet in om veel welvaart voor hun eigen bevolking te creeeren. Spanje is rijker dan de Arabische landen. Uiteindelijk bepaalt vrijheid de welvaart in een land en vrijheid is geen sterk punt bij islamitische regimes. De berg geld die daar ligt wordt dan ook schromelijk overdreven, evenals hun kansen in de vrije markt.

 78. tipo

  Daarbovenop zal de Rijksbegroting met 6% BNP stijgen om de Euro te redden, waardoor de belastingen nog eens 17% omhoog moeten.

 79. Oscar

  Volkomen mee eens! En dit is ook wat ik mensen voor hou die nu op de PVV stemmen of de mensen die geloven in etatistische oplossingen voor de islamisering (een probleem dat door etatisme ontstaan is).

   

  Samir A. (ik noem maar een naam) met een uitkering, met huursubsidie, met kinderbijslag, met zorgtoeslag, met een minimumloon, die beschermd wordt tegen mensen die hem discrimineren, met een omroep, met een gesubsidieerde vereniging die zijn belangen behartigt, met een indoctrinatiesector die zelfhaat bij de ongewapende autochtone bevolking aanwakkert is een wereld van verschil met een Samir A. zonder uitkering, zonder huursubsidie, zonder kindersubsidie, zonder zorgtoeslag, zonder minimumloon, zonder omroepen en gesubsidieerde belangenorganisaties, die gediscrimineerd mag worden en een zelfbewuste bewapende autochtone bevolking tegenover zich weet.

   

  Hoe zouden lieden in de no-go-area van Brussel hun kalasjnikovs moeten betalen, als zij ook nog eten en wonen willen zonder de Belgische staat?  Hoe lang zouden de no-go-area’s van Parijs, Lyon en Marseille, waar salafisten het voor het zeggen hebben, het uithouden zonder een voortdurende directe of indirecte kapitaalinjectie van de Franse overheid?  Mijns inziens niet lang.    

 80. richardje

  Victor,

  Here’s a tip: je moet niet zeggen dat mensen ‘liegen’. Ten eerste komt dat in de praktijk maar heel weinig voor -het percentage van de mensen dat opzettelijk de boel loopt te belazeren is heel, heel erg klein- en ten tweede is dat buitengewoon kwetsend. Mensen vinden het niet leuk om zo uitgescholden te worden.

  Mensen kunne e.e.a. verkeerd begrepen hebben of misschien was het niet duidelijk genoeg. Meestal is dat een veel logischere verklaring dan de -vrij botte- beschuldiging dat er hard-core gelogen wordt.

  Sorry to say maar het zegt meer over jou -en hoe jij over je medemensen denkt- dan over Tim.

 81. dirkse

  Goed stuk en de verkondigde principes zijn helder en eerlijk.

  Op de huidige situatie is veel kritiek te leveren. Maar het gevaar dreigt het kind met het badwater weg te gooien. Nutsbedrijven en openbaar vervoer zijn nmm beter af in overheidshanden. Niemand zal  een tweede metronet onder een stad bouwen uit concurrentieoverwegingen. De consument zal het worst zijn waar zijn ampères vandaan komen, als het voltage en de frequentie maar stabiel zijn. Defensie kan het beste nationaal geregeld worden. Infrastructuur moet worden gepland. Daar is overheid voor nodig en daarvoor moet belasting worden betaald. Regels en afspraken genereren ook vrijheid, als ze chaos en willekeur uitsluiten.

  En nog iets: privatisering houdt in, dat winsten uit een bedrijf in private handen komen, dus aangewend worden voor consumptie. Dat levert een kermiseconomie. Voor een kenniseconomie is het juist nodig dat  winsten ook worden geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek. Zie het staatskapitalisme van China, dat sterke economische groei mogelijk maakt.

 82. Rechtse Rakker

  Heel goed artikel, Victor! Er is geen mooier ideaal dan vrijheid. En er is maar 1 partij die staat voor dat ideaal: de LP!

 83. Kiwi45

  “Kunnen ze ook allemaal niet waarmaken.”

   

  Een mooie vicieuze cirkel creëert u hier. Zolang de LP klein is kunnen ze inderdaad niet alles waarmaken, en zolang u en anderen er niet op stemmen blijft de LP klein.

  Wat je ook wilt zeggen van de LP: de principes zijn glashelder. Kom daar maar eens om bij een andere partij.

 84. attlee

  Beste Victor,

   

  Wat jij nu allemaal schrijft, dat wist ik en een heleboel lezers al, dus je herhaalt hetgeen ik van enkele trouwe LP’ers hier al vaker heb gehoord.

   

  Verder zit de gemiddelde lezer die interesse heeft in de LP al veel verder in de discussie, vooral pleitbezorger

  Oscar heeft reeds het nodige voorwerk voor de LP gedaan.

   

  Ergo, er zijn reeds enorme hoeveelheden aan vragen gesteld hoe de LP denkt over tal van zaken.

   

  Helaas is er tot op heden nooit een bevredigend antwoord gekomen en zou ik wel gek zijn om LP te stemmen.

   

  Ik denk aan eigendom en overlast

  Ik denk aan vrijkomende gelden bij verkoop overheidseigendom

  Ik denk aan (orde)handhaving

  Ik denk aan het gevaar dat een bedrijf op zijn beurt de rol van overheid gaat overnemen

  Ik denk immigratie

  Ik denk aan de Islam

   

  En zo kan ik nog wel even doorgaan, deze onderwerpen houden de mensen bezig, en nergens heb ik tot op heden een passend antwoord op gekregen.

   

  ps. in de kieswijzer staat de LP bij mij op nr. 1 en toch geen haar op mijn hoofd dat ik LP ga stemmen.

  Jullie verhaal is m.i. niet sluitend.

   

  Vooralsnog zie ik meer kans voor de LP om via de achterdeur bij de VVD aan te kloppen en zo eens wat puntjes binnen te slepen.

   

  ps2.

  En dan jullie campagne…doe er eens wat aan!

 85. schnoebel

  Helder betoog! Geen hemelbestormers dus. Wrijf het die nepliberalen maar onder de neus. De LP mag zich gelukkig prijzen met Victor in de gelederen. Intelligent vuurwerk in de Kamer wordt node gemist.

 86. AdriePVV

  Zowel Oscar als Tipo maakt het niet uit of hun stem wordt weggegooid, omdat de kiesdrempel niet gehaald wordt. Oscar gaat daar zelfs van uit en Tipo houdt er wijselijk zijn mond over.

   

  Geeft allemaal niet, ook proteststemmen op een kansloze kandidaat is toegestaan, zie voor de gevolgen o.a. Ralph Nader, hoewel dat destijds goed uitpakte en links (democraten) de zege kostte.

   

  Mijn belangrijkste bezwaar blijft dat zelfs als de LP 150 zetels zou halen, dat haar programma dan niet uitvoerbaar is althans niet zou leiden tot een werkbaar systeem.

   

  Dat moge ook blijken uit het feit dat nergens zo’n LP staat/oganisatie/land/vulmaarin bestaat, met andere woorden de LP is een sprong in het duister waarvan de niet bestaande resultaten uit het verleden geen enkele garantie geven dat zoiets in de toekomst wel zal werken.

   

   

 87. Oscar

  En wat de VVD wil is het volgende: bij elke 100 euro die binnen komt maximaal 103 euro uitgeven. Er komt 187 miljard binnen en er wordt ruim 192 miljard uitgegeven, terwijl er 405 miljard staatsschuld is.  

   

  Stel u het volgende voor: een inbrekersfamilie steelt elk jaar voor 187.000 euro bij elkaar en geeft elk jaar 192.000 euro uit. De familie hebben een schuld van 405.000 euro. Wat te denken van deze familie? Een stelletje criminelen die ook ondanks dat zij de boel bij elkaar roven tonnen aan schulden maken. In de bak ermee! Maar een club een miljoen maal zo erg is worden vreemd genoeg als respectable gezien.

 88. attlee

  Wat er moet veranderen, dat is mijn vak niet, maar wel hoe men het aan zou kunnen pakken.

   

  Ik baseer me natuurlijk op enkele aannames, hopelijk heeft men al veel geleerd maar er vallen mij wel een aantal eenvoudige zaken op.

   

  Hoofddoel is 1 zetel in de kamer, daarvoor heb je +/- 60.000 stemmen voor nodig.

   

  1. regel nu vast de vrijwilligers voor de komende verkiezingen, zonder vrijwilligers ben je onzichtbaar.

      die borrels zijn goed, maar dan wel buiten verkiezingstijd. Dus breidt je vaste achterban uit en wees zeker 

      van die stemmen. maw de LP moet een doorlopende campagne gaan voeren.

  2. zonder vrijwilligers ben je nergens, de LP heeft als voordeel dat ze, niet zoals Verdonk, aan mode

      onderhevig is, maar beschikt over een zeer lange termijn visie. (als enige partij)

  3. stel dus een campagneleider en coördinatoren aan en ontmoet elkaar geregeld, wissel ervaringen uit over

      do’s en don’ts

  4. leer persberichten schrijven. kennen jullie journalisten? leer van ze en hoe ze te werk gaan.

  5. ik zie dat veel LP’ers op de lijst uit kleinere plaatsen komen, hebben die zich al voorgesteld in de lokale  

      krant of het huis aan huisblad? de meeste lokale suffertjes smeken om kopij en een dorpsgenoot in de

      landelijke politiek is altijd leuk!

  6. Maak kennis met de regio, doe mee aan lokale verkiezingen, stel jezelf voor!

      en denk erom, noord-groningen is geen wassenaar! en natuurlijk ALTIJD meedoen in de grote steden!!!

   

  ach, ik flats zomaar wat op papier, maar deze verkiezingen gaat het niet worden, enerzijds gebrek aan bekendheid en anderzijds worden de kleine partijen vermorzeld door de grote partijen.

   

  kijk daarom eens hoe (godbeter) de partij voor de dieren het wel lukt!

  dat is dan tip 7. zorg dat je organisaties achter je krijg!

   

  60.000 stemmen, dat klinkt toch haalbaar? Is het niet nu, dan toch de volgene keer.

   

  succes ermee !

   

   

   

   

   

 89. shrimpocat

  Ik vermoed dat Deadwood in de buurt komt. Echter, alleen het eerste seizoen. Daarna koopt het grote geld alles op. Dat kon ook makkelijk, want er was geen staat. En dat grote, libertarische geld werd gesteund door geweld. Dat kon ook, want er was geen staat en geen justitie. Maar dat geeft niet, want gelukkig was er ook geen vermaledijde verzorgingsstaat. Was ook niet nodig want euthanasie was al wel uitgevonden.

 90. AdriePVV

  Zijn libertariërs voor vrije migratie?
  In een libertarische maatschappij is alle grond geprivatiseerd. Dit betekent dat mensen kunnen gaan wonen waar zij willen zolang dit in overeenstemming is met de (eventuele) vestigingseisen die in een bepaalde wijk of (woon)gemeenschap zijn neergelegd. Een belangrijk verschil met de huidige maatschappij is dat er geen asielbeleid van de overheid zal bestaan waarin de staat andere mensen dwingt te betalen aan de migratie en huisvesting van anderen. Voor zover er dus sprake is van het opvangen van asielzoekers zal dit in een libertarische maatschappij geen overheidstaak zijn maar een taak van individuele personen en maatschappelijke organisaties. In een libertarische maatschappij kunnen mensen meer controle uitoefenen over hun (nabije) leefomgeving dan de in de huidige maatschappij waar sprake is van rigide bestemmingsplannen en gedwongen integratie. Een aantal libertariërs zijn echter van mening dat zolang de infrastructuur en de wegen nog niet geprivatiseerd zijn vrije migratie tot meer geweld en maatschappelijke instabiliteit kan leiden. Maar ook voor hen geldt volledige privatisering als de meest rechtmatige oplossing.

   

  http://www.libertarischepartij.nl/veel-gestelde-vragen/#migratie

   

  Dus als Saoudie Arabia in LP-Utopia maar een stuk grond koopt dan kan daar geheel geprivatiseerd het Wahabisme is zijn meest achterlijke vorm in de praktijk gebracht worden, vrijheid/blijheid.

   

  O ja en omdat er geen belastingen meer worden geheven is er ook geen leger meer.

  Zouden wij dan hier in LP_Nederland na Afganistan een eigen versie van El-qaida en de Taliban krijgen. 

   

  Niet alleen links zal de LP dan beschouwen als nuttige idioten.


 91. Jansma

  Bedankt voor uw constructieve bijdrage.

   

  Ik mis wel een toelichting op hoe de LP haar campagne beter zou kunnen afstemmen op haar lange termijn ambities. Kunt u daar uw licht nog eens op schijnen?

 92. Conan

  @AdriePVV,

  Belangrijk voor Libertariërs is het recht op zelfverdediging. En het recht op bewapening en organisatie. Kijk nou eens over die socialistische oogkleppen heen…

  En ik weet dat je jezelf geen socialist acht, maar je bent er in elk geval door gevormd en vooralsnog niet in staat buiten die kaders te denken; probeer dat eens…

 93. Peter Pan

  Goed, ik heb het libertarisme nu wel een beetje begrepen. Deels
  geef ik u gelijk met onze corrupte overheid. Zeker met de EU. Maar hoe gaat u
  dat toepassen op een land als Griekenland. Belastingen worden daar nu al niet
  meer geïnd. Het is daar ieder voor zich. Dus dat klopt allemaal met uw model.
  Wat misschien niet met uw model klopt is de aard van de Griek. Zijn zij
  misschien de uitzondering op de regel?

 94. ruud.w

  Interessant artikel, ook voor een linkse rakker als ik
  zitten er punten bij die mij aanspreken. A.O.W bijvoorbeeld, maar waarom halen
  de Chilenen een hoger beleggingsrendement dan de pensioenfondsen bij ons ? de
  overhead ? na het lezen van dit artikel (http://www.josepinera.com/josepinera/Jp_ABC_Revolucion_pension_hol.htm)
  kom ik daar niet achter, wel dat dit systeem mij aanspreekt. Vooral de datum
  van invoering; 1mei

 95. Kiwi45

  Tipo: ‘De VVD niet, want die geeft 102,9% uit van wat er binnenkomt – meer dan
  vorig jaar – en laat de overheid dus groeien omdat ze een zo groot
  mogelijke overheid wil. En dat is een overheid die permenent 2,9% te
  veel uitgeeft.’

   

  Ook u laat zich bedonderen. die 3% is van het BBP, dus wat we met zijn allen verdienen. Op de rijksbegroting is dat 10%. Voor elk tientje dat men binnenkrijgt in Den Haag geeft men 11 euro uit.

  Die 3% is downplayen van het ergste soort om maar niet de harde waarheid te hoeven zeggen. In 8 jaar tijd is de staatsschuld verdubbeld. En dat gaat met VVD/PVV/SP en al die andere clubs gewoon lekker zo door.

  De LP is wat dat betreft de enige optie die echt voor de nul wil gaan. Jammer voor alle ambtenaren die naar een uitzendbureau zullen moeten, maar het is niet anders.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.