De Libertarische Partij: omdat vrijheid uw recht is

Foto:

Gisteren schreef mijn collega-auteur Tim Engelbart op deze site een uiterst aanvallend artikel, gericht tegen de Libertarische Partij. Als aspirant-Kamerlid voor deze partij wil ik hem graag van repliek dienen.

Wat Tim in zijn artikel vertelt is voor het overgrote deel namelijk simpelweg onwaar – gebaseerd, neem ik aan, op selectieve lezing van ons partijprogramma. Graag neem ik de kans om enkele zaken recht te zetten. Wat Tim vooral doet is de Libertarische Partij (LP) wegzetten als een stel dromerige extremisten, die pleiten voor het “onmiddellijke afschaffen van zo goed als iedere denkbare vorm van belastingen”.

Die uitspraak, en de meerderheid van de uitspraken die Tim doet, verdient behoorlijke nuancering. De LP is een partij die zich baseert op principes, en dat is voor mensen die liever uitgaan van kil pragmatisme natuurlijk heel eng. Wat Tim echter niet lijkt te beseffen is dat idealisme en realisme prima samen kunnen gaan.

Allereerst: wat zijn eigenlijk de idealen en de principes van de LP? Heel simpel gezegd: ons uitgangspunt is vrijheid. Wij geloven dat ieder mens een onvervreemdbaar recht heeft op zijn leven, op zijn lichamelijke en geestelijke integriteit, op zijn eigendom… en op zijn vrijheid. Die fundamentele rechten mogen alleen worden ingeperkt als hij diezelfde rechten van een ander inperkt. Een moordenaar verliest zijn recht op vrijheid omdat hij het recht op leven van een ander afnam.

Hieruit volgt dat we ons keren tegen dwang en geweld – of althans: tegen de initiatie van dwang en geweld. Ieder mens mag zichzelf natuurlijk verdedigen. Wat ik hier allemaal beschrijf kan niemand die het liberalisme of het conservatisme aanhangt erg vreemd in de oren klinken: het bovengenoemde idee was het fundament van de Verlichting, waar het liberale gedachtegoed uit is voortgekomen.

Waarom wordt dit dan als zo radicaal gezien? Wellicht omdat wij dit idee ook toepassen op de overheid. We geloven dat net zoals de buurman jou niet mag aanvallen of bestelen, vadertje staat dat ook niet mag. Vandaar die afkeer tegen belastingen. En het is waar: eigenlijk zien wij het liefst alle belasting verdwijnen. Maar is dat realistisch? Nee. En dat weten we best. Waar Tim dan ook faliekant de mist ingaat is met zijn claim dat we de belasting “onmiddellijk” willen afschaffen.

Wat wij willen is de staat radicaal inkrimpen, en de belastingen dan ook drastisch verlagen. Maar dat kost tijd, en dat weten we best. Zoals Tim zelf zegt: de staat heeft verplichtingen lopen die je niet in één keer kan aflossen. Inderdaad. Wat we wel kunnen doen is de uitgaven nu al radicaal verlagen en meteen beginnen met aflossen van onze grote “verplichting”: de staatsschuld.

Bedenk goed dat de VVD waar Tim zo over opgeeft ons nog steeds wil opzadelen met een begrotingstekort van 3%. Dat is bijna 18 miljard euro schuld die er per jaar bijkomt! En dat moeten we later met rente terugbetalen! Bedenk dat we ondertussen nog steeds miljarden verkwisten aan subsidies, aan contraproductieve ontwikkelings“hulp” en (het allerergste) aan “steun” voor Zuid-Europa.

Is het dan niet veel verstandiger en liberaler om die uitgaven te stoppen, onze begroting direct kloppend te maken, en de staatsschuld af te betalen? Natuurlijk zal dat tijd kosten, maar met ieder jaar wordt het bedrag kleiner, en kan de belasting verder omlaag. En ook ieder jaar zou de LP de overheid laten krimpen… en kan de belasting dus nog verder omlaag. We spreken dan niet van een radicale afschaffing, maar van een krachtige doch geleidelijke afbouw. Tim beweert dat door plannen van de LP “de balans van BV Nederland behoorlijk doorslaat naar de verkeerde kant”. Dat is een leugen. Hij voegt daar aan toe: “Belastingen verlagen willen we allemaal wel; je kan het alleen niet nu en meteen doen. Nee, zelfs als liberale partij kan je dat niet maken.” Dat is een nog ergere leugen, die namelijk niet alleen over de LP gaat – maar over uw hard verdiende geld.

Tim meent dat pragmatisme ontbreekt bij de LP. Ik denk dat principes en karakter ontbreken bij het gros van de andere partijen. Wij zijn pragmatisch, bij de LP, maar we houden onze idealen wel in het oog. We gaan voor een verregaande verkleining van de overheid, maar dat hoeft niet in één klap. We willen af van de verzorgingsstaat en de ziekelijke betutteling, maar we gaan niet van de ene dag op de andere het hele systeem omverwerpen. Zelfs niet als we de meerderheid hadden.

Een voorbeeld: uw pensioen. De LP is niet vóór of tegen de leeftijdsverhoging van de AOW. We zijn tegen de AOW. Het idee dat de jongeren nu betalen voor de ouderen die nu pensioen ontvangen is onhoudbaar. Bovendien is het zeer fraudegevoelig. U betaalt nu 17,95% van uw loon aan premie – maar een fiks deel daarvan wordt gewoon in de staatskas gesmeten! Als al uw premie werd gebruikt om daadwerkelijk pensioen op te bouwen, was 13,2% voldoende, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2007.

Daar heeft men in Chili wat op gevonden: daar bouwt iedere burger zijn eigen pensioen op, bij een private pensioenaanbieder. De overheid bemoeit zich er niet of nauwelijks meer mee. Zo’n systeem – waar ik zelf al eerder over schreef, en waar u ook hier meer over kunt lezen – wil de LP ook in Nederland. En net als in Chili willen we het langzaam invoeren. Het gaat alleen gelden voor nieuwe gevallen, en wie nu al recht op AOW heeft opgebouwd, behoudt dat recht gewoon.

Dat was in Chili ook zo, maar daar kon iedereen in Chili zich ook laten uitkopen en vervolgens overstappen naar het nieuwe stelsel. En bijna iedereen deed dat, want het nieuwe stelsel leverde véél hogere rendementen… en levert die nog steeds, ook in crisistijd. Onze pensioenen hebben de laatste jaren enorme klappen gehad. Die in Chili niet. Als het systeem dat de LP voorstelt in Nederland beschikbaar was, zou men massaal overstappen. Nou, u hoeft alleen maar op ons te stemmen! We bieden u graag die keuze.

Op die manier gaat de LP overal te werk. Er zijn dingen die we zo snel mogelijk willen doen: we willen heel veel regels afschaffen, we willen subsidies, ontwikkelingshulp en de afdrachten aan de EU subiet stopzetten, we willen de meest hinderlijke onderdelen van de overheid snel opdoeken, en we willen het bijzondere ontslagrecht voor ambtenaren volledig schrappen… en vervolgens ook flink snijden in die ministeries. Het volstrekt overbodige ministerie van Economische Zaken kan zelfs direct en volledig verdwijnen.

Maar het afbouwen van allerlei verdere structuren is iets dat we vervolgens gedurende meerdere jaren willen uitvoeren. Net als met de pensioenen. We bieden mensen vooral een alternatief, en laten ze kiezen. De ervaring leert dat ze massaal voor de vrije markt kiezen om hun problemen op te lossen. De overbodige overheidsstructuren kunnen dan gewoon… verdampen. Ze zijn peperduur en leveren slechte diensten. Niemand wil ze straks nog hebben.

Gelijktijdig met het afbouwen van het staatsapparaat (dus gedurende meerdere jaren) wordt de staatsschuld netjes afbetaald. Ieder jaar worden de belastingen verder verlaagd en uitgefaseerd. Tot u op een dag wakker wordt en er nauwelijks nog een overheid bestaat, en u eindelijk de ademruimte heeft die u verdient. De vrijheid waar u recht op heeft.

Dat is waar de Libertarische Partij voor staat. Tim Engelbart noemt dat “extremistisch”. Wij noemen zijn VVD lafhartig. Wij willen daadwerkelijk doen wat zij als “liberalen” ook zouden moeten doen… maar steeds verzaken. Wij weten, anders dan Tim beweert, prima de balans te vinden tussen idealen en pragmatisme. Het is de VVD die is doorgeslagen, en nu niet eens meer weet wat idealen eigenlijk zijn.

Als de LP in de Kamer komt, dan kunnen wij het geluid laten horen dat de VVD eigenlijk zou moeten verkondigen. En het laten horen van dat geluid alleen al helpt Nederland verder: want het toont hoe hypocriet de andere “liberalen” eigenlijk zijn. Het dwingt ze dan ook om zich eerlijker op te stellen, en verbetert de inhoudelijke kwaliteit van het liberalisme in ons land.

Stem daarom op de LP. Laat u niets voorhouden door Tim Engelbart, die alleen de belangen van de inmiddels principeloze VVD verdedigt. De VVD, die beloofde “Geen soevereiniteitsoverdracht naar Brussel!” en ons vervolgens het ESM in rommelde. De VVD, die spreekt over vrijheid, maar het niet waarmaakt. Luister niet meer naar dat oude liedje. Luister liever naar uw geweten en uw gezonde verstand. Wij libertariërs staan echt voor vrijheid, en we weten ook hoe we het waar kunnen maken. Geef ons die kans: omdat vrijheid uw recht is.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!