Paul Krugman over biofuel

Niet doen!

Paul Krugman, econoom en Nobelprijswinnaar, is onder meer bekend vanwege het feit dat hij, in tegenstelling tot vele van zijn vakgenoten, altijd heeft gepleit voor Keynesiaanse stimulering. Het behoort daarmee tot het linkse kamp. De landen die dit recept hebben toegepast, zitten nu met de gebakken peren in de vorm van torenhoge staatsschulden, die als een molensteen om hun nek hangen. Dat Krugman desondanks de Nobelprijs voor de economie heeft gekregen is dan ook een raadsel. Een onderzoeksteam van de BIS (Bank of International Settlements) heeft eens een paar scenario’s geschetst waarin de groei van de staatsschulden van een aantal landen werd geëxtrapoleerd. De uitkomsten van deze exercitie waren dermate onthutsend dat er nooit meer wat is vernomen. Zie hier.

Niettemin heeft Krugman ook wel verstandige denkbeelden ontwikkeld. Zo schreef hij in juni 2000:

[T]he C.R.S. [Congressional Research Service] thinks that the other half of the differential [of gas prices in Midwest compared to other areas] is due to local rules in corn-belt cities, which force refiners to meet new federal environmental regulations using ethanol rather than other, technically less demanding gasoline additives.
 
The use of ethanol — the same stuff that gives beer its buzz — as a fuel is one of those bad ideas that just won’t go away. Back in the late-70?s ethanol produced from corn was promoted as the perfect answer to the energy crisis: it was renewable, it was domestic, and it was supposed to be less polluting.
 
A couple of decades and quite a few billion dollars in subsidies and tax breaks later…it is clear that the fuel’s virtues were exaggerated. For one thing, modern farming is an energy-intensive business, and still more energy is needed to convert corn into ethanol.…Put it all together and you have a product with no special virtue to recommend it, certainly no virtue that warrants a billion or so dollars a year in tax breaks and subsidies.
…
[P]erhaps this summer of discontent will have a good effect, by alerting the public to a large, ongoing, bipartisan example of really bad policy. [Bold added.]

In een recente ‘posting’ herinnert het ‘Institute for Energy Research’ weer aan deze uitspraken van Krugman:

Federal policies promoting ethanol are inefficient at any time, but they are particularly harmful to consumers in the midst of a severe drought. The EPA’s schedule of minimum targets for ethanol in the nation’s fuel mix, has caused some 40 percent of the nation’s corn harvest to be used for feeding vehicles, not people. Our analysis here is straightforward economics: Paul Krugman himself publicly called for an end to government ethanol support, over a decade ago, when the pressure on food prices wasn’t nearly as intense and we echo his call today.
 
A recent report from “Connecting the Dots” (an investment publication distributed by Standard Research) shows the startling impact that federal ethanol mandates and subsidies have had on the agricultural sector. We reproduce (with permission) some of the most striking charts below:

As Figure 2 shows [zie hieronder], the ethanol mandates (embedded in the Energy Acts of 2005 and 2007) had a significant impact on the decisions of American farmers. Because corn (destined for ethanol) absorbed a much larger fraction of the total acreage, it “crowded out” the farmland available for other crops. Thus, the ethanol mandate contributes to price spikes in wheat, soybeans, and other crops; this isn’t simply an issue of corn.
 
The effects don’t stop there. Because the price of corn is higher than it otherwise would be (since the mandate gives an artificial demand for corn-based ethanol), the price of cattle feed is driven higher, too. This puts pressure on cattle ranchers, which in turn causes spikes in the price of beef. A similar process occurs for poultry and swine. In short, the massive federal intervention in the corn market ends up rippling throughout the entire food sector.

Lee verder hier.

Waarom wordt het gebruik van bio-energie bevorderd? Dat gebeurt omdat het CO2-uitstoot zou besparen. Dat de productie ervan ook heel veel fossiele energie vergt, wordt vergeten. Waarom moet er CO2-emissie worden verminderd? Dat gebeurt om die verschrikkelijke opwarming van de aarde (onze schuld!) te voorkomen. Maar de aarde warmt al 10 -15 jaar niet meer op ondanks de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Kennelijk is het klimaat dus niet zo gevoelig voor CO2. Maar dat kwartje is nog niet bij de beleidsmakers gevallen. Ondertussen maakt het klimaatbeleid meer kapot dat ons lief is.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie:

http://www.dagelijksestandaard.nl/author/hans-labohm/track

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. Willem Doorsnee

  Bom dia. Kernenergie is een andere discussie dan bio fuel. Ik heb (denk ik) ook geen belangen in de kernindustrie. Gesteld dat deze installaties state-of-the-art gebouwd en bedreven worden heb ik er ook niets tegen. Maar uranium is ook niet oneindig. Zoals ik al meer schreef is kernernergie een uitstekende oplossing voor base load in stroomnetten. De hele energie discussie draait om welke voorstelling mensen hebben bij een bepaalde energiemix. En wat uiteindelijk de werkelijke effecten zijn. Dan is er nog de status quo van de huidige energie belangen die bepaalde veranderingen in de weg kunnen zitten en het feest is compleet. Blijft mijn vraag open aan heer Labohm welke vormen van hernieuwbare energie hij wel ziet zitten.. Waarom daar meteen -9 bij staat is ook een raadsel.

 2. Natteaap

  Kennelijk weet je naast klimaat ook niets van economie, want het is geenszins een ‘raadsel’ waarom Krugman de Nobelprijs heeft gekregen. Wat bezielt je om dit soort domme ad hominems te bezigen, nota bene richting iemand die op jouw eigen vakgebied wel echt iets gepresteerd heeft.

 3. nick87

  Paul Krugman heeft meer dan terecht de nobelprijs gewonnen. Op het gebied van internationale handelstheorie heeft hij baanbrekend werk verricht, door onder andere te verklaren waarom er tussen landen met min of meer gelijke economieën tóch handel kan ontstaan… Economies of scale spelen hierin een belangrijke rol… Op deze theorie wordt nog steeds met succes voortgebouwd… Ik zou hem dus maar wat serieuzer nemen. 

   

  Tevens een enorm zwaktebod van Labohm om aan te komen met het gegeven dat stimulerende overheden énorme staatsschulden hebben gecreëerd. De schulden van Griekenland komen door corruptie, die van Spanje en Ierland door een enorme financiële crisis (banken opkopen/ondersteunen). Zo is ook de stijgende staatsschuld van andere landen grotendeels door de financiële crisis te verklaren. NOGMAALS: de overheidsschuld-explosie is het gevólg van de fin. crisis, en niet de oorzaak…

   

  Als je dit begrijpt gaat er een hele nieuwe wereld voor je open, ook in politieke zin. Met andere woorden: de onzinverkopers haal je er direct uit, zoals (helaas) de VVD…

 4. Peter Klein

  @natteaap,

   

  dat is nog eens een ad hominem die  u hier plaatst aan het adres van Labohm!,

  Geen argument te vinden,alleen verdachtmaking!

  Schaamt U !

 5. janos73

  Hans,

   

  regelmatig iets herhalen maakt het nog niet waar…

   

  “Maar de aarde warmt al 10 -15 jaar niet meer op ondanks de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer.”

   

  http://tinyurl.com/c8wpejr

   

  De trend over 10-15 jaar blijft gewoon stijgend zelfs in jouw geliefde UAH.

   

  Waar blijft nu de door jou voorspelde afkoeling?

   

  En ik heb je al eerder gevraagd waar zit Tamino (professioneel statisticus) er echt helemaal naast als hij hier concludeert dat er absoluut geen enkele reden is om aan te nemen dat de opwarmende trend 15 jaar geleden is gestopt?

   

  http://tamino.wordpress.com/2012/07/14/fifteen/

 6. de_mol

  @nick87 op 18 augustus, 2012 – 19:02

  Dat de Spaanse economie problemen heeft met de banken dat klopt, men moet er ongeveer 100 miljard inpompen. Neemt niet weg dat de overheid echter veel te groot is en dat men in Spanje wel degelijk de grote problemen vooral te danken heeft door overheidsstimuleringsprojecten (met hulp van die banken…) die totaal uit de hand gelopen zijn.

   

  Spanje heeft meer politici dan Duitsland bv. terwijl het land veel kleiner is. Het heeft autonomias, zoals Catalonie, dat bv in de wereld aparte ambassades kent, apart parlement, enz, enz…

   

  Over het overheidsstimuleren dat de pan uit is gerezen, en dus wel degelijk de hoofdmoot vormt van de Spaanse problemen (Spanje komt ongeveer de komende tijd 650 Miljard tekort), zien we hier voorbeelden:

   

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2170886/Spains-ghost-airport-The-1BILLION-transport-hub-closed-just-years-thats-falling-rack-ruin.html

   

  En als je Spaans begrijpt is dit een eyeopener, gaat over al die verspilde projecten:

  http://www.youtube.com/watch?v=_TrKuBCQe9A

 7. Willem Doorsnee

  Is er enige vorm van hernieuwbare energie die wel op uw support kan rekenen? Het lijkt vaak wel of alles van fossiel goed is en de rest onzin. Heeft u veel aandelen in de olie industrie?

 8. louis-portugal

  Willem ik heb geen aandelen in kernenergie en ben hardstikke ervoor.

  In Frankrijk wordt al 92 % van het afval van kerncentrales herrijkt.

  Ongeveer de helft van alle kernafval komt uit medicinaal gebruik van vooral ziekenhuizen.

  Dus meteen stoppen met chemotherapie , röntgenfotos enz.??????

  De vierde generatie kerncentrales is al zodanig geconstrueerd met koolstofballen dat de temp. niet meer boven 1500 graden uitkomt.

  In Limburg bleven na de sluiting van de mijnen 30.000 oudmijnwerkers achter met “STOFLONGEN” die een erge verstikkingsdood stierven.

  Ik weet niet hoeveel mensen er vantevoren aan stoflongen overleden waren. 

   

  Enkele jaren geleden begonnen in Duitsland ook de voedselprijzen op te lopen door het gebruik van landbouwproducten voor GROENE STROOM.

 9. NN

  @Kroll, volgens jouw redenering zijn de Amerikanen nooit op de maan geweest, indien ze in de jaren zeventig verbeteringen in hun processen hebben doorgevoerd.

 10. dirkse

  Eetbare delen van gewassen gebruiken voor motoren ipv mensen  is onethisch. Bovendien is het inefficient, want slechts 0,5% van het ingestraalde zonlicht wordt in plant omgezet. 

  Geld pompen in de economie kan nmm best als er waarde voor wordt gecreëerd (infrastructuur, kennis). Maar in de praktijk blijkt dit moeilijk te sturen, zodat de bureaucratie uitbreidt. En subsidies hebben inproductieve scheefgroei tot gevolg (bio-fuel, windmolens) 

  Ook een beetje inflatie is niet erg, immers, alles wat geproduceerd wordt veroudert dus wordt minder waard.

 11. Karl Kraut

  Maar de staatsschulden zijn niet zozeer geëxplodeerd door het z.g. ‘stimuleren’, maar door de puinzooi van de banken op de staatsbalansen te plaatsen. Want de socialisten aller partijen blijven toch de collectief nuttige idioten die de, potentiële, bankverliezen te allen tijde (dat is: zolang deze democratische doctrine blind gevolgd zal blijven worden) zullen socialiseren.

   

  Vele collega’s van Krugman geloven niet in dat stimuleren—maar de meesten toch wél: ik schat zo tussen de 90 en 99%; vooral degenen die bij & voor banken werken, of een tijdje van de bank vrijgesteld zijn om aan de universiteit die doctrine er in te rammen (Eijfinger, Boot etc.). In hun laatste jaren voor het pensioen zullen ze daarom nog wel bij een bank kunnen gaan cashen, wat ze nu aan de universiteit qua honorarium zo deerlijk zullen moeten ontberen.

   

  Of een marktpartij een tijger, dan wel graan in de tank stopt, moeten ze zelf weten. Het is op de markt allemaal at-a-price. Want straks wordt nog beweerdt dat bier ook verspilling van graan zou zijn.

   

  Krugman kreeg de Nobelprijs voor een specitieke bijdrage aan de economische wetenschap, niet voor zijn amalgaam aan overige politiek-economische drogredeneringen assorti. De Spaanse econoom Pedro Schwartz was recent niet te beroerd om het daarvoor te prijzen—en om daarnaast van al de rest van zijn, valse, voorstelling van zaken compleet gehakt te maken.

   

  Paul Krugman schooled by Austrian School Economist Pedro Schwartz

  http://www.youtube.com/watch?v=N8LmE5cfQKA

 12. Krolll

  o/t: Joseph L. Bast, van het Heartland Institute heeft op het blog Americanthinker.com een artikel geplaatst met de titel ‘IPCC Admits Its Past Reports Were Junk”. De IPCC heeft namelijk op 27 juni jongstleden zonder veel ophef haar werkwijze aangepast en de adviezen van het IAC report d.d. 10 augustus 2010 (grotendeels) overgenomen.

   

  Hier nog een link naar het Duitstalige artikel op d site van EIKE:

  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/das-ipcc-gibt-zu-die-berichte-in-der-vergangenheit-enthielten-viel-muell/

   

 13. Natteaap

  Hoezo is het ad hominem om negatief te oordelen over iemands kennisniveau. De bijdrage van Krugman aan de economische wetenschap is onomstreden en kennelijk weet Hans dat niet. Dus heeft hij kennelijk een gebrekkig begrip van de economische wetenschap. Dat is een volledige zuivere redenering. 

   

  Misschien moet u trouwens de structuur van een ad hominem argument eens opzoeken, want u kent deze niet. Vanwege die structuur is wat Hans doet wel een ad hominem en wat ik doe niet.

   

  Namelijk: de politiek economische denkbeelden van Krugman kloppen niet, dus heeft hij geen bijdrage aan de economische wetenschap geleverd. (Onzuiver.)

   

  In plaats van: Hans heeft kennelijk nooit van New trade theory gehoord, dus weet hij niet veel van economische wetenschap. (Zuiver.)

   

  De schaamte zou dus de uwe moeten zijn.

   

  Los daarvan heeft Krugman ook nog eens gelijk. Reality has a liberal bias.

 14. de_mol

  @nick87 op 18 augustus, 2012 – 19:02

  Dat de Spaanse economie problemen heeft met de banken dat klopt, men moet er ongeveer 100 miljard inpompen. Neemt niet weg dat de overheid echter veel te groot is en dat men in Spanje wel degelijk de grote problemen vooral te danken heeft door overheidsstimuleringsprojecten (met hulp van die banken…) die totaal uit de hand gelopen zijn.

   

  Spanje heeft meer politici dan Duitsland bv. terwijl het land veel kleiner is. Het heeft autonomias, zoals Catalonie, dat bv in de wereld aparte ambassades kent, apart parlement, enz, enz…

   

  Over het overheidsstimuleren dat de pan uit is gerezen, en dus wel degelijk de hoofdmoot vormt van de Spaanse problemen (Spanje komt ongeveer de komende tijd 650 Miljard tekort), zien we hier voorbeelden:

   

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2170886/Spains-ghost-airport-The-1BILLION-transport-hub-closed-just-years-thats-falling-rack-ruin.html

   

  En als je Spaans begrijpt is dit een eyeopener, gaat over al die verspilde projecten:

  http://www.youtube.com/watch?v=_TrKuBCQe9A

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.