Halve smart

Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) wordt steeds meer de as waar de EU om draait. Nu ligt er een voorstel op tafel om ook niet-euro landen onder het ESM te laten vallen.

Tijdens de top van de eurozone van 29 juni 2012 is bevestigd dat “de vicieuze cirkel tussen de banken en de overheden absoluut moet worden doorbroken”. Het ESM moet de bevoegdheid krijgt om banken rechtstreeks te herkapitaliseren zodra het gemeenschappelijk toezichtmechanisme is ingevoerd. Het ESM-verdrag dat op 11 juli 2011 is ondertekend voorziet in zijn huidige vorm nog niet in de mogelijkheid van rechtstreekse herkapitalisaties van banken.

Slechte banken die voor nieuw kapitaal op de overheid leunen sleuren die overheden mee in hun val doordat de meeste overheden ondertussen ook overladen zijn met schulden. De rechtstreekse herkapitalisaties moeten dat risico van besmetting van de overheidssector door de financiële sector wegnemen en zo de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel of van haar lidstaten, in stand houden. Let op, de positie van de belastingbetaler wordt hier niet genoemd.

De praktische uitvoering van rechtstreekse herkapitalisaties door het ESM staat nog ter discussie. De lidstaten zijn het echter over het algemeen eens dat een dergelijk instrument moet worden ingezet voor ´systeemrelevante instellingen´(in het normale spraakgebruik een systeembank). De levensvatbaarheid van een dergelijke bank moet op lange termijn kunnen worden hersteld met behulp van het herkapitalisatie- en herstructureringsproces, dat wordt uitgevoerd op basis van een nauwgezette waardebepaling van de desbetreffende instelling. Maar dat het steungeld niet verloren gaat wordt slechts ´een belangrijke prioriteit´ genoemd, hoewel het om uw belastinggeld gaat.

Als we dit alles beschouwen, is het is nog onduidelijk onder welke voorwaarden banken rechtstreeks geherkapitaliseerd kunnen worden. Het is nog onduidelijk of en hoe er een risico-inventarisatie plaats zal vinden. Het is nog onduidelijk wanneer het risico op deconfiture te groot wordt gevonden. Het is nog onduidelijk of steun eigenlijk wel geweigerd kan worden als het een ´systeembank´ betreft. Het is nog onduidelijk of er uberhaupt wel een definitie van een ´systeembank´ bestaat, laat staan of er in de werkelijke wereld wel zoiets als een ´systeembank´ is.

Wel duidelijk is dat de Europese Commissie nu alle landen onder het ESM wil laten vallen, ook de landen die de euro niet eens hebben, en dus ook geen van de problemen van de eurozone. Ze moeten dan natuurlijk wel meebetalen.

Het voorstel ligt nu in het Europees Parlement. De eerste reactie op dit voorstel had moeten zijn: ´Het hele ESM in strijd is met het Verdrag, en er is geen reden om de rekening van het mislukte euro-experiment naar de lidstaten buiten de eurozone te sturen.´ Maar helaas, het voorstel om alle landen in het euroschuitje van gezamenlijke schulden en problemen te duwen wordt omarmd. Danuta Huebner, de europarlementarier die als rapporteur het voortouw heeft, stelt slechts dat de Europese Commissie het voorstel zo moet wijzigen dat het toekennen van een lening, tezamen met de verplichte macro-economische adviezen, eerst aan het Europees Parlement moet worden voorgelegd.

Als we ergens geen behoefte aan hebben, is het aan het Europees Parlement om macro-economische adviezen goed te keuren. We hebben in de bankensector al een rampzalige situatie die nu dus wordt gebruikt voor machtsuitbreiding van de Europese instituten. Maar als ook de landen die buiten de euro zijn gebleven eraan moeten geloven zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Deze smart hoeven we niet te delen.

Auke Zijlstra is lid van het Europees Parlement namens de PVV.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

8 reacties

 1. Energya

  Ik denk ook dat we van Spanje binnenkort wel wat kunnen verwachten, de spaanse pensioen fondsen zitten nu voor 97% in Spaans staatspapier.

  http://www.zerohedge.com/news/2013-04-04/97-spanish-social-security-pension-fund-domestic-bonds

  Maar Draghi gaf vandaag aan dat het politiek kapitaal wat in de Euro is geinvesteerd is enorm is en dat ze daarom geen plan B hebben.

 2. OphEUffen

  Ik verwacht zo langzamerhand enige actie van de jeugdige Spanjolen. Met 60 procent werkloosheid en zonder zicht op betere tijden wordt het tijd dat ze uit hun siesta ontwaken. Al lijken ze eerder in een langdurig coma te liggen.

 3. Jason

  @ Opheuffen

   

  Dat wordt al jaren gezegd en geschreven, maar het is nog steeds een loze kreet, alleen een revolutie, waarbij de EU wordt weggevaagd, zal uitkomst brengen.

 4. OphEUffen

  Zij die kunnen raad ik aan de koffers in te pakken en het oude continent te laten voor wat het is. Een zinkend schip waar spoedig in alle hevigheid de totale pleuris zal uitbreken.

 5. Obomov

  Of je systeembanken gaat herkapitaliseren via het ESM of via de overheid maakt weinig uit. Het zullen de belastingbetalende burgers zijn die de bedragen moeten ophoesten. Met als gevolg een nog zwaardere druk op het steeds kleiner wordende productieve deel van de samenleving.

 6. witwas

  Dit lijkt me het laatste duwtje dat GB nodig heeft om er helemaal uit te stappen.

 7. Robbert de Berk

  De PVV, de rookgordijnpartij, om te voorkomen dat er ooit een nieuwe Fortuyn zou opstaan heeft zich ten tijde van het gedoogakkoord nooit bekommert om het ESM. Dat weet ik om dat ik hen meer dan een jaar met info m.b.t dit onderwerp heb voorzien. En zij er toen nul aandacht aan schonken.

   

  De woorden van Auke Zijlstra kunt u dan ook afdoen als lulkoek.

   

  Ja ik weet het u gelooft het niet.

   

  Dat is uw probleem.

   

  Joseph Goebbels : 

   


  “The bigger the lie, the more people will believe it.”

   

 8. François

  Robbert de Berk (01:41) Die socialist Goebbels die u meent te moeten citeren, haatte dat taaltje van die kapitalistische* (geld)machten, dus komt dat citaat ergens anders vandaan.

  * Goebbels (vert.): “Wij zijn socialisten, wij zijn vijanden, aartsvijanden van het huidige kapitalistische economische systeem met zijn uitbuiting van de economisch zwakkeren, met de onrechtvaardigheid in de lonen, met zijn altijd maar voortdurende waardering van individuen op basis van rijkdom en geld in plaats van verantwoordelijkheid en prestatie, en wij zijn vastbesloten om onder alle omstandigheden dit systeem af te schaffen!” (Uit: Barbara Miller Lane, Leila J. Rupp. ‘Nazi ideology before 1933’, University of Texas Press 1978; p.82)

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.