Wilders: ‘Mark Rutte is de beste PvdA-premier ooit’

Dit sociaal akkoord is het zoveelste akkoord onder premier Rutte waarin het woord belastingverlaging niet voorkomt. Ik begin dan ook met een felicitatie. Die felicitatie is welverdiend. Mark Rutte is de beste premier… die de PvdA ooit heeft gehad.

De minister-president was donderdagavond bij Nieuwsuur. We moeten “met elkaar dat CPB verslaan,” riep hij tot de Nederlanders. Jongens, zei hij, ik citeer: “we gaan eens een keer die nieuwe auto kopen. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. Laten we die handshake doen.”

Toen ik dat hoorde, vroeg ik me af: Wat heeft de heer Rutte gegeten: waren het paddo’s of was het een flink stuk space cake wat hij achter de kiezen had?

De minister-president staat te roepen: Niet somberen, heb vertrouwen, alles komt goed. Trek je portemonnee. Koop dat huis, koop die auto. Maar waarmee? Waarvan?

Waarvan moeten de Nederlanders die nieuwe auto en dat nieuwe huis betalen, nu het kabinet de mensen hun geld heeft afgepakt?!

Alleen al dit jaar krijgt Nederland te maken met ruim 9 miljard extra lastenverzwaringen: de BTW ging al omhoog, de huren schieten omhoog, een hoger eigen risico in de zorg, de assurantiebelasting omhoog, de accijnzen omhoog, extra energiebelasting, de tarieven in de loonbelasting omhoog, de hypotheekrenteaftrek afgebouwd, ja zelfs 100 miljoen extra belasting op leidingwater. De premier houdt de mensen straal voor de gek. Door al deze belastingverhogingen hebben mensen helemaal geen geld meer om een nieuwe auto of dat nieuwe huis te kopen.

Om die reden deugt het sociaal akkoord niet. Want er zit geen cent belastingverlaging in. Helemaal niets. Wat de Nederlandse economie nu nodig heeft is lastenverlichting. Het inkomen van elk huishouden ging er vorig jaar gemiddeld 3 procent op achteruit. Nederland had de grootste koopkrachtdaling in 30 jaar. Na Estland had Nederland de hoogste inflatie van de hele Europese Unie. De eigen woning van een miljoen huishoudens staat inmiddels onder water.

Maar de premier roept: Het vertrouwen moet groeien. Maar het vertrouwen kan niet groeien als de economie niet groeit. En de economie kan pas echt groeien als de consumptie stijgt. En de consumptie kan alleen stijgen als er lastenverlichting komt. Vertrouwen heeft slechts drie dingen nodig: Belastingverlaging, belastingverlaging, en belastingverlaging.

En dat krijgt de burger niet. Niet van het kabinet, niet van de sociale partners. En daarom deugt ook dit sociaal akkoord niet.

En hoe kan de heer Rutte de mensen in het land om vertrouwen vragen als hij alle verkiezingsbeloften heeft gebroken, als hij de belastingen verhoogt, en als zijn eigen partij de VVD vechtend en rollebollend over straat rolt. Wat een chaos. Wat een onderling wantrouwen. De VVD is de weg totaal kwijt. Iedere dag een andere boodschap. Op donderdag Mark Rutte die zegt: die 4 miljard extra bezuinigingen doen we even niet, en als u maar genoeg nieuwe auto’s en nieuwe huizen koopt, als u dat nu doet gaan we straks die 4 miljard misschien niet bezuinigen. Op zaterdag Edith Schippers. Die zegt: die 3 procent maakt eigenlijk niet uit – 3,2% is ook goed. En gisteren kwam ze ook daar op terug.

En op zondag schiet VVD-troonopvolger Halbe Zijlstra – ja, daar heb je hem, de campagne is begonnen – de boodschap van Rutte en mevrouw Schippers aan flarden.

Met zo’n VVD heb je eigenlijk geen oppositie meer nodig.

Het sociaal akkoord is een wassen neus. Want dat pakket van 4 miljard bezuinigingen ligt straks gewoon weer op tafel. Iedereen die denkt dat die nullijn in de zorg toch maar mooi van tafel is, die heeft het verkeerd begrepen. Die zijn straal voor de gek gehouden. De heer Zijlstra zei op televisie – ik citeer: “Laat ik als VVD-fractievoorzitter heel helder zijn: in augustus ligt gewoon dat pakket weer op tafel.” Dat is de boodschap van de VVD.

De tijd tikt. Elke dag dat we nalaten om het roer om te gooien, is een verloren dag, een dag dat we dieper in het moeras zinken. Gelukkig komen de burgers van Nederland steeds meer in het verzet. De opiniepeilingen laten er geen twijfel over bestaan. De partijen in Vak K vertegenwoordigen inmiddels nog maar een derde van de kiezers.

Dat komt natuurlijk ook omdat Premier Rutte volstrekt ongeloofwaardig is geworden. Hij lacht alles weg. Hij draait als een tol. Hij beloofde belastingverlaging, maar gaf belastingverhogingen. Hij zei ‘Niet met de pvda’, maar ging toch in zee met de pvda. Hij zei ‘Geen geld naar de Grieken’, maar gaf wel geld aan de Grieken. Hij zei ‘Ik kom niet, als VVD, aan de hypotheekrenteaftrek’, maar hij deed het toch. Hij zei ‘Niet nivelleren’, maar hij deed het toch. Hij zei dat hij perse 4 miljard extra wilde bezuinigen, dat was keihard nodig om in 2014 die 3% te halen. En nu zegt hij “Voorlopig toch maar even niet’.

Het volk van Nederland beseft wat Mark Rutte zelf nog niet beseft: Niemand gelooft hem nog.

Dit is de spreektekst van Geert Wilders bij het debat over het sociaal akkoord.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

45 reacties

 1. lauwebal

  @ruud.w op 17 april, 2013 – 13:33: Het maatschappelijk middenveld is machtsbelust en ondemocratisch. Het mag meepraten over van alles zonder dat het volk iets wordt gevraagd. Het maatschappelijk middenveld moet een stap terug doen. In deze tijd van internet zijn ze ook niet meer nodig. De tijd van de dominee komt niet meer terug simpelweg omdat we dankzij het internet geïnformeerd zijn. Grote beslissingen moeten via bindende referenda worden gedaan.

 2. Cathja

  Kristalheldere woorden van Geert Wilders! Hij heeft meer gelijk dan ooit! Waarom luistert niemand naar zijn verantwoorde plannen voor Nederland? Ik geloof dat men Wilders deze eer en z’n gelijk niet gúnt! Intussen vermeerdert dagelijks de staatsschuld, en schieten we met dit nieuw gesloten akkoord ook helemaal niets op. Ook nú wordt er weer niet bezuinigd, en daarom krijgen we over enkele maanden uiteraard tóch weer een nieuwe lastenverzwaring op ons bord! Want Brussel moeten we te vriend houden natuurlijk!

  Ons land stevent af op een catastrofe. Iedere burger ziet dit en houdt uit voorzorg de hand op de knip, maar Mark Rutte blijft ‘optimistisch’ en wil ons juist flink geld laten uitgeven, met uiteraard maar één doel: KASSA VOOR DE OVERHEID.

  En daar trappen wij niet in!

 3. FlapFriesland

  En Rutte maar schaterlachen tijdens deze speech. Ik snap werkelijk niet wat Mark nog te lachen heeft. het is om te huilen. Lang leven Wilders.

 4. JC

  Tijdens de eerste termijn van het Tweede Kamerdebat over het Sociaal Akkoord zojuist, verweet H. Zijsltra A. Pechtold mist te willen optrekken. Maar is dat nu niet wat Rutte II en de polder aan het doen zijn, een dikke mist optrekken? 

   

  Immers: een regeerakkoord Rutte II, dat overschreven wordt door een Sociaal akkoord, dat geen duidelijke kaders heeft, dat nog niet door CPB berekeningen op haalbaarheid getoetst mag worden. Een Sociaal Akkoord dat uitgaat van en afhankelijk is gemaakt van de bereidheid van de consument om te kopen, maar daarbij kennelijk niet ziet dat die consument druk bezig is de tering naar de nering te zetten. Omdat die consument wel weet dat hij straks het gelag van Rutte II zal moeten betalen.

   

  In het Tweede Kamerdebat hoor ik, ondanks de heftige crisis waarin Nederland verkeert, heel veel partijpolitieke stokpaardjes voorbijkomen. Hallo Tweede Kamerleden, wat gaan jullie samen met de heer Wilders doen, om die mist te laten wegtrekken en een heldere werkelijkheid zichtbaar te laten worden, en passende maatregelen af te dwingen, en terug te keren naar het pad om alle burgers weer een toekomst (met een bepaalde mate van zekerheid) te bieden?

 5. Peter Klein

  om de dreiging van ontslag, de dreiging van bijstand, de werkloze zzp-ers, de reeds lang op een houtje bijtende mkb-ers niet te vergeten. Dit kabinet is de eigen burgers vergeten. “uitgeven’, zei het IMF al een half jaar geleden, maar t kabinet bljjft de hand maar op de knip houden, de burgers met lastenverzwaringen bedreigen.

  Voor de  Eu norm.

  Voor subsidiariteit en solidariteit van en met de  zuidelijke  eurolanden

   

  Zelden zoveel doimme hooggeleerde regeerders gezien

 6. tipo

  Wilders wil:

  – OSW, PO en windmolens afschaffen: scheelt 9,1 miljard.

  – provinciebestuur opheffen: scheelt 1 miljard

  – migratiebeleid winstgevend maken: scheelt 7,2 miljard

  – uit de EU: scheelt 4,8 miljard

  – uit de Euro: scheelt 37 miljard

  .

  Pats! bijna 60 miljard aan bezuinigingen, oftewel 10%BBP aan bezuinigingen, oftewel een overheid die 20% kleiner is, dan die van Mark Rutte. En dus een grotere vrije markt. En dus op termijn lagere belastingen, meer economische groei en ook belangrijk: budgetrecht voor de Staten Generaal en referenda voor een betere democratische besluitvorming.

   

 7. ruud.w

  Dat het maatschappelijk middenveld volgens u machtsbelust en
  ondemocratisch is en dat het mag meepraten zonder dat het volk iets gevraagd
  wordt. Daar kunt u iets aan doen. Wordt lid, ik zelf ben lid van een vakbond . Dus
  mijn vertegenwoordigers praten mee. Als deze een stap terug moeten doen dan
  geldt dat ook voor de werkgevers verenigingen. Ook niet meer van deze tijd. Ben
  het wel met u eens dat er een bindend referendum moet komen.

 8. Two Ravens Black Kettle

  “En de consumptie kan alleen stijgen als er lastenverlichting komt. Vertrouwen heeft slechts drie dingen nodig: Belastingverlaging, belastingverlaging, en belastingverlaging”

   

  En maak een begin met het volledig ontmantelen van de OS-Industrie, het subsidie-circus, de windmolen-gekte, het-immigrantje-komen-maar-binnen-met-je-paard-gezin-ooms-tantes-en-neven-beleid, de eurofiele zelfkastijding (stop van NL een melkveestaat te maken), versober gevangenissen (dan hoef je geen criminelen met een krat bier op de sofa te zetten), kap in de mambtenarij, snij in het moddervet lillend overheids-vlees en hef de PO volledig op. 

   

  Tijd om NL weer gezond en soeverein te maken ipv. het verderf in te storten.

 9. J. C. Th. Köhler

  Tipo:

   

  “Wilders wil:

   

  – provinciebestuur opheffen: scheelt 1 miljard

   

  Met alle andere punten ben ik het roerend eens. Maar het opheffen van het provinciebestuur levert dan weliswaar

  € 1miljard op, tegelijkertijd kost het ook handen vol geld, want al die ambtenaren komen in een of andere wachtgeld- of werkeloosheidsregeling terecht . Best mogelijk dat het saldo positief is, maar een heel miljard zal het niet zijn.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 10. Theodorush

  En dan weer dat inadequate lachje schijnt vaak voor te komen bij geesteszieke psychriatische patienten. 

 11. Gielah

  Leuke zinsnede van meneer Wilders, uiteraard, maar ik zou bijvoorbeeld de heer Willem Drees Sr., die wél hart had voor de burgers, zwaar tekort doen als ik een Mark Rutte zou prijzen bóven hem.

   

  Laten we zeggen dat Mark Rutte ongeveer even rottig in elkaar zit als alle PvdA-premiers na vadertje Drees.

 12. lauwebal

  Ze weten van gekheid niet wat ze willen.. En hoe komt dat? Simpel: Ze willen de echte oorzaken niet aanpakken: Immigratie, EU, Schengen, de Euro en de enorm uit de hand gelopen macht van wat we het “maatschappelijk middenveld” noemen (vakbonden, Oxfam Novib, etc…).

   

  Pak dat allemaal aan en de problemenen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Niet meteen, het zal misschien wel 100 jaar duren voordat de gevolgen van de sixties zijn opgeruimd, maar er is dan in ieder geval vooruitgang in het zicht.

 13. JeTe

  De VVD lijkt wel een New Age-partij. Zo las ik ergens  nog zo’n een kreet van ‘positieve’ VVD’ers: ‘Power to the people!’

  Er zit in de VVD een hele lichting, door de tijdgeest verziekte lui van het type Plasschaert. Geen greintje levenswijsheid en mensenkennis. Te jong omhoog gevallen door het geld en ze laten zich niets gezeggen door nuchtere mensen die wel zicht op de werkelijkheid hebben. Zelfs VVD’er Wiegel spreken ze in hun hoogmoed en domheid tegen. Ze hebben dan als verweer de brutale dooddoener dat ‘de beste stuurlui aan wal staan’.

 14. Nittickson

  Geert Wilders is de enige geloofwaardige premier-kandidaat op rechts. In het bovenstaande heb ik geen woord gelezen waartegen een liberaal zich enigszins geloofwaardig kan verzetten.

 15. witwas

  De hele VVD moet zich de ogen uit de kop schamen dat ze een pleefiguur (hun visie, niet de mijne) als Wilders zo met het volledige liberale gedachtegoed aan de haal laten gaan. De echte liberalen in de VVD-fractie, voor zover aanwezig, zouden gewoon over moeten stappen naar de PVV, of op zijn minst een nieuwe partij moeten starten. De VVD als liberale partij kan zichzelf opheffen.

 16. oudgediende

  Ik noem hem maar zeilstra omdt hij zo snel overstag kan gaan. Ik zag hem net op RTL7 met de uitspraak: “impopulaire maatregelen zijn nodig om Nederland weer op de been te krijgen”. Zijn gezicht sprak boekdelen. De slimheid van een louche verkoper van gebakken lucht.

  Ik houd niet van politiek want bijna geen enkele politicus in deze tijd van compromissen en koerswijzigingen kan eerlijk zijn en je moet dus een bepaalde mentaliteit hebben om als politicus te slagen.

  Ik loop ook niet weg met Wilders want hij zou de dingen een beetje tactischer kunnen aanpakken. Hij blijkt echter eerlijk te zijn en niet te draaien: hij heeft zijn programma en houdt daaraan vast al moet hij daarom onderhandelingen stop zetten en zich eruit terugtrekken. Dat is eerlijker en beter dan de kop te buigen en een 180 graden draai te maken en je principes te veloochenen en dan is misschien het wat hard zeggen ook nodig om door de dikke schedels heen te komen.

  Wellicht is het die combinatie van recht door zee en recht voor zijn raap die hem zo gehaat maken. In ieder geval is hij interesanter om aan te horen dan de grote meerderheid van zijn collega’s die zich uitputten in gemeenplaatsen en nietszeggende dooddoeners.

   

 17. V.K.

  -Klopt als een bus, de VVD is in 1948 opgericht als onderafdeling van de PvdA.

  Zie hoofdstuk Historische ontwikkeling

  http://www.parlement.com/id/vh8lnhrouwxy/volkspartij_voor_vrijheid_en_democratie

 18. Happel

  Het wordt tijd dat de NL bevolking eens een overzicht krijgt van al ons geld dat wij tot nu toe moesten overgedragen aan de ons vijandige EU.

   

  Verder moeten zij bekendmaken voor hoeveel geld wij borg staan – door de EU gedwongen – voor gelden voor de zwakke broeders in europa, waarvan wij zeker nooit meer iets zullen terug ontvangen.

   

  Verder valt te verwachten dat er geheime afspraken gemaakt zijn die misschien het bovenstaande nog zullen overtreffen, afgaande op de goedgeklede maar per definitie onbetrouwbare managers in Brussel.

   

  Reken maar dat dit de komende verkiezingen zal beinvloeden.

   

   

 19. witwas

  U vergeet nog het geheime pensioenakkoord dat onderdeel maakt van het sociaal akkoord. En dat terwijl de doorrekeningen van het pensioenakkoord van 2010 nog niet eens zijn gepubliceerd. Ondanks een met 150 tegen 0 aangenomen motie daartoe.

 20. tipo

  Misschien dat de bezuiniging in de eerste jaren tegenvalt om de redenen die u noemt, maar naar 2 a 3 jaar bent u van het grootste deel van die ww- en wachtgeldkosten af.

   

  Thatcher deed er ook 12 jaar over om de UK weer economisch gezond te maken. Als Wilders daar vandaag mee zou beginnen, dan nog heb je daar minstens 8 jaar voor nodig.

   

  Het huidige kabinet voert geen enkele structurele bezuiniging in, maar vult de gaten enkel door eenvoudige belastingverhogingen. Echt bezuinigen in Nederland vergt een liberale economische visie, een lange adem en een rechte rug. En daar ontbreekt het Mark Rutte nu net aan.

 21. Jorden

  Ik wil best een huis kopen, maar ik zou wel gek zijn om het nu te doen met het vooruitzicht dat de prijzen nog wel even blijven dalen. Wat een gek geklets over de huizenmarkt waar het slecht mee gaat, alsof we blij moeten zijn dat de huizen zo duur zijn.

  Ik hoef geen HRA want die drijft de prijs op en mag ik weer inleveren bij de bank. Ik wacht wel tot die afgeschaft is en als ze de huren opdrijven om mensen tot kopen te dwingen emigreer ik wel.

 22. Henk Hollander

  De Man van de Waarheid Wilders heeft zijn zegje weer voor de zoveelste keer gezegd,maar alle Brusselse likkers steken de koppen in het zand. Allen zijn ze door de angst bevangen de slopers van het mooie Nederland.

   Wij het volk worden eurovrij geperst en de armoede in gejagen!Hoogste tijd voor actie’s!

 23. Two Ravens Black Kettle

  Op de VVD site blijft de zonderlinge (maar veelzeggende) kop prijken: “VVD Tevreden met bereiken Sociaal Akkoord”. 

  Maar zou er één VVD’r durven naar beneden te scrollen ? Naar de nu al bijna 200 woedende reacties van VVD leden ? VVD leden die Wilders gelijk geven ? Wilders die in de peilingen stijgt terwijl de VVD inmiddels 20 zetels is gedaald is. Gehalveerd. En van de VVD kiezers die nog steeds aangeven op de partij te zullen stemmen (althans tot nu toe) is slechts 6% van mening dat de VVD als winnaar uit de bus is gekomen.

  Zou er een VVD’r zijn die onrustig wordt ? Nee natuurlijk niet, bij de VVD heerst geen paniek. Althans dat is de officiële versie. Binnen de fractie heerst buitengemeen veel onvrede, echter die fractie heeft precies dezelfde ruggengraat als Rutte. Diezelfde fractie loopt ook slaafs en apathisch achter het wulpse kontje van Diederik, Ton en Bernard aan.

  De revolutie zal van onderop moeten komen. Vanuit de kiezers want het masker is gevallen bij de VVD en wat we kregen te zien maakte mij persoonlijk onpasselijk. Een leugens spuiende en beloftes brekende rondtollende Januskop.

   

   

  http://www.vvd.nl/blog/144/vvd-tevreden-met-bereiken-sociaal-akkoord#lezen

 24. J. C. Th. Köhler

  Ruud.W:

   

  “Wordt lid, ik zelf ben lid van een vakbond . Dus mijn vertegenwoordigers praten mee.”

   

  Als jij je er goed bij voelt, Ruud, om lid te zijn van een vakbond, moet je vooral lid blijven. Maar ik wil toch wel een paar aantekeningen maken.

   

  Vakbonden, hoewel ze in het verleden een taak te verrichten hadden en ook verricht hébben, zijn een rudimentair overblijfsel uit vervlogen tijden.

   

  Jammer is, dat jouw vertegenwoordigers meepraten en daarbij uitsluitend contraproductieve geluiden laten horen.  Een voorbeeld?

   

  Het is de “verdienste” van de vakorganisaties dat er een CAO is voor verzorgend en verplegend personeel. Maar die CAO is er wel de oorzaak van dat er te weinig “handen aan het bed” zijn.  Want de beloning is te laag.

   

  Zonder CAO zou de wet van vraag en aanbod gelden. Hebben ziekenhuizen personeel nodig, dan zullen ze een beter loon moeten betalen, anders krijgen ze niemand. Vanwege de CAO mogen ziekenhuizen dat niet. Dus is er te weinig personeel, wordt de werkdruk voor het personeel dat er wel is steeds zwaarder. Dus is er nog minder animo om in een ziekenhuis te gaan werken, etc. etc. Vakbonden bedankt!

   

  Wat ook jammer is, is dat de vakbonden tegenwoordig harder bezig zijn met overleven dan zich in te spannen voor de leden. Dus zoeken ze de krenten uit de pap, onderwerpen waar nog iemand voor warm loopt.

   

  En gaan dan de straat op met het handjevol leden dat ze nog hebben. Want het ledental staat in geen enkele verhouding tot de grote broek die ze aantrekken. Ze vertegenwoordigen helemaal niet “de werknemers”, ze vertegenwoordigen een handjevol werknemers en eisen vervolgens dat hun akkoorden algemeen bindend worden verklaard.

   

  Waarom moet tachtig procent van de werknemers gebonden worden aan het pijpen van die twintig procent die bondslid zijn? Maar als de door de vakbonden gesloten akkoorden niet algemeen bindend worden verklaard, hebben de vakbonden helemáál geen reden van bestaan meer.

   

  Deze dagen is het wel relevant om naar Engeland te kijken. Dat kwam er bovenop toen Margaret Thatcher de macht van de bonden had gebroken. Zou in ons land ook geen slecht idee zijn.

   

  Je hebt het inmiddels wel begrepen, Ruud? Ik heb van m’n leven veel dingen verkeerd gedaan, maar ik ben nooit één dag lid geweest van een bond. Dát verwijt kan niemand me maken.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 25. Cathja

  @ tipo  13:27

   

  Mevrouw Thatcher wordt gecremeerd……!

 26. Cathja

  @ Peter Klein  14:07

   

  Laat u het woord ‘hooggeleerde’ maar liever achterwege! Mijn kleinzoon van 11 jaar heeft een hoger IQ dan Mark Rutte!

 27. Gielah

  Ik daarentegen ben tientallen jaren lid geweest van een bond….. en dat kostte mij maandelijks erg veel geld.

  Op het moment, dat mijn school kwam met een ‘leuke’ regeling om uit te treden

  (op mijn 62e…. terwijl ik zelf nog ad infinitum door wilde gaan met lesgeven)

  en ik de bond belde om advies, kreeg ik te horen dat ze het de komende maanden helaas te druk hadden (!) om mij te helpen.

  En dat terwijl zij duizenden gundens (euro’s)  aan mij verdiend hadden door de jaren heen!

   

  Ik zou een ieder dus dringend willen afraden om bij een bond te gaan.

   

  Toen de directie van mijn school – een paar jaar voor mijn uittreden –  steeds maar érg beroerde dingen besloot, die tegen het belang van de onderwijsgevenden en de leerlingen ingingen

  en een aantal bevlogen collega’s een meneer van de  Abva-Kabo uitnodigden om ons te steunen in deze –

  de man kwam op een avond met ons praten, in het gebouw van de school –

  kregen wij van deze dikbetaalde figuur alleen maar te horen, dat onze school helaas tot de tien slechste van Nederland behoorde…. in personeelsopzicht…. en dat hij daar helaas niets aan kon doen, ook al omdat onze medezeggenschapsraad alleen maar uit ja-knikkers en karakterloze directie-volgers bestond.

   

  Dat is érg weinig voor de grote bedragen, die wij allemaal door de jaren heen in de vakbonds-pot gestopt hadden!

   

  Dus, nogmaals:  begin er niet aan.

 28. tipo

  De VVD-slogans zullen aangepast worden:

   

  “Niet aanpakken, maar doorschuiven”

  “De overheid moet meer doen en minder presteren”

  “minder straf en meer begrip voor criminelen”

  “Werkend Nederland verdient belastingverhoging”

  “Handen ophouden, in plaats van uit de mouwen”

  “Ik heb de overheid nodig om mijn geld uit te geven”

  “Die beker mogen ze hebben en onze kredietwaardigheid ook”

   

  VVD, zeker niet.

 29. ruud.w

  Bij de Nederlandse Spoorwegen NSR is een cao afgesloten mede
  dankzij de VVMC. Dat is de rede dat ik lid ben van een vakbond. Een bond voor
  de beroepsgroep niet voor het landsbelang. Als volgens u de vakbond ( naam zegt
  het eigenlijk al, vak gerelateerd) niet meer van deze tijd is. Dan gaat dit ook
  op voor werkgevers clubs. Maar dit is een old boy´s netwerk dus zij krijgen de
  neuzen toch wel de zelfde kant op als het over arbeidvoorwaarden gaat. Daarom vind
  ik het wel goed dat ik vertegenwoordig wordt bij cao onderhandeling. En dat
  algemeen bindend hoeft voor mij ook niet, onderhandel maar per bedrijf. Net zo
  als de VVMC alleen voor conducteurs en machinisten. Wat Thatcher betreft, daar
  lopen de meningen toch wat uit een. Niet mijn premier

 30. afonso henriques

  Je wist het toch al van te voren. Rutte is een linkse VVD-er, eentje die zijn biertje aanlengt met een schijfje citroen en een beetje 7-Up. Rutte heeft alleen vrienden, Rutte heeft geen vijanden. Wie van jullie is ooit boos geweest op een naaktslak, niemand toch. En dat is Rutte ook, een ruggengraatloos wezen zonder enig besef van gister of morgen. 

   

 31. Gewoon

  Het interesseert de gewone man en vrouw geen zier of ze zijn te goedgelovig in de huidige politiek of de media verteld ons niet alles….

  Dat of kan dus veranderd worden in “en”. En wanneer het dadelijk echt te laat is, de Eurobonds of bankenunie er is… Dan schrikt NL wakker… Te laat…

  De zuidelijke landen zadelen ons op met hun schulden, onze welvaart gaat naar de knoppen, rellen breken dan (hopenlijk uit), roemenen en bulgaren vreten en roven ons land leeg. Onze pensioenpotten worden opgeeist, spaargelden idem dito. Onze bezittingen worden opgeeist want we kunnen het niet meer betalen.

  En dit alles in een heel korte tijd… Mijn man en ik hebben een ruim inkomen samen, een verwaarloosbare hypotheek, geen kinderen en een tweedehands auto. Maar ook wij komen haast niet mee rond met alle belachelijke kosten en verhogingen. We werken ons een slag in de ronde, kunnen niet harder werken dan we nu doen. Geven nihil uit vanwege ons werk en toch… Het eld glipt als water door je handen.

  Dan is het nogal zuur om te weten dat de zuidelijke landen geen of nihil aan hervormingen doen, niet loyaal zijn naar de schuldeisers (wij dus) alleen maar manipuleren, eisen en uitgeven. Een stel narcisten bij elkaar.

  Onze politiek is een aanfluiting maar de mensen die PVDA en VVD gestemd hebben zijn de farizeeers en dom stemvee ten top.

  Maar ik heb geduld, de boel klapt toch wel binnen een paar maanden, dan ligt de hele EU in puin, zijn de banken failliet en kunnen we eindelijk een nieuwe start gaan maken. Laat aub het hele financiele huidige systeem ten onder gaan, de titanic zinkt me veelste langzaam. Alle Mario’s, Ruttes, Samsons, dijsselbloemen, Draghi, Bis banken, ESM, IMF, rothschilds, Sachsen en Sorossen… Weg ermee!!!!

  Kan iemand mij uitleggen hoe relevant en rechtsmatig oppt info is? Wanneer we nu met zijn allen de kont in de kribbe gooien, weigeren te betalen en duidelijk maken dat WIJ en niet zij (de politiek) de baas zijn, dan kunnen we eindelijk spijkers met koppen slaan en onze vrijheid weer waarborgen.

  Een grote middelvinger naar de hele politiek, banken en die EU. Werken loont? Nee maar tegenwoordig criminaliteit wel, in welke vorm dan ook.

 32. R. Hartman

  “Er is helemaal geen onbelans tussen de rechten van werkgevers en
  werknemers. De werknemers is kwetsbaarder, want als hij zijn baan kwijt
  raakt, dan volgt vaak ook zijn huis, etc.. Om dat de compenseren
  genieten werknemers enige bescherming. Dat werkt  prima.”

   

  U vergeet gemakshalve dat de werkgever een veel groter risico loopt. Hij neemt slechts werknemers in dienst omdat hij in goede tijden zijn klanten niet in zijn eentje kan bedienen. Werknemers zijn bedrijfsmiddelen, om te waarborgen dat er voldoende productie gedraaid kan worden om het bedrijf gezond te houden. Een win-win voor zowel werkgever als werknemer (anders zou het contract tussen hen niet tot stand komen).

   

  Gaat het even wat minder, dan hoeft er minder productie gedraaid te worden en kan de werkgever dus met minder werknemers toe. Zijn omzet loopt immers terug. Wordt hij nu verplicht de nu overbodige werknemers in dienst te houden, dan kan hij zijn kosten dus niet in balans brengen met zijn omzet, en gaat hij failliet, met als resultaat dat AL zijn werknemers op straat staan, en hijzelf ook.

   

  Hoe u dit een goede zaak kunt vinden ontgaat mij volledig.

 33. R. Hartman

  U postte terwijl ik nog schreef. We zijn het eens.

 34. R. Hartman

  “Het moet beperkt zijn tot een regeling voor werkloosheid, arbeidsongeschikheid en bijstand”

  Daar kunnen mensen die daar aan hechten zich dus prima zelf voor verzekeren. Eigen verantwoordelijkheid. Vies woord, tegenwoordig, ik weet het. Maar daar moet men dan maar weer aan wennen.

 35. Obomov

  “Het moet beperkt zijn tot een regeling voor werkloosheid, arbeidsongeschikheid en bijstand. Bij voorkeur wordt de AOW een individuele spaarpot.”

   

  Wat u hierboven opnoemt zijn allemaal verzekeringen en dus prima te privatiseren. Ofschoon privaat altijd goedkoper is dan publiek, zullen deze verzekeringen niet goedkoop zijn. Ik vraag mij dan ook af of u hetzelfde enthousiasme kunt opbrengen voor het fenomeen der sociale zekerheid als u geconfronteerd wordt met het prijskaartje wat daaraan verbonden zit. Miischien vraagt u zich dan af of een en ander niet wat handiger georganiseerd kan worden.

   

  En als u zoveel mogelijk welvaart voor zoveel mogelijk mensen wenst, kunt u het beste het minimumloon en alle andere marktverstoringen afschaffen. Een kwestie van een deugdelijk economieboek lezen ipv tendentieuze films bekijken. De landen met de grootste economische vrijheid hebben de grootste welvaart en dan ook de meest welvarende arbeiders. Zo eenvoudig is het, maar u moet het wel willen zien.

 36. R. Hartman

  Misschien verhelderend, als indicatie waar de verzorgingsstaat toe leidt, ook zonder immigratie:

  http://libertarian.nl/wp/2003/11/de-twintigste-eeuw-motorenfabriek/

  “Door ieder naar zijn vermogen, voor ieder naar zijn behoeften en noden.
  Het kostte slechts één vergadering om te ontdekken, dat wij bedelaars
  waren geworden — waardeloze, zeurende, snotterende bedelaars, wij
  allemaal, omdat niemand recht op zijn loon kon doen gelden als zijn
  verdienste; hij had geen recht op zijn loon; het werk, dat hij deed
  behoorde niet aan hem, het behoorde aan “de Familie” (alle arbeiders) en
  die waren hem niets verschuldigd. De enige aanspraak, die hij op hen
  had waren zijn noden.”

  (de vertaling laat te wensen over, het origineel is beter verwoord, maar de essentie wordt evengoed wel duidelijk).

 37. lauwebal

  @Obomov op 17 april, 2013 – 23:43:

  Verzorgingsstaten kunnen te groot zijn ja. Het moet beperkt zijn tot een regeling voor werkloosheid, arbeidsongeschikheid en bijstand. Bij voorkeur wordt de AOW een individuele spaarpot. Kindregelingen zijn overbodig, evenals de vele subsidies. Er kan dus gesneden worden. Maar ik wens hier geen Aziatische toestanden waarbij eenvoudige arbeiders in sloppenwijken wonen en werkweken van 50 uur maken.

   

  Er is helemaal geen onbelans tussen de rechten van werkgevers en werknemers. De werknemers is kwetsbaarder, want als hij zijn baan kwijt raakt, dan volgt vaak ook zijn huis, etc.. Om dat de compenseren genieten werknemers enige bescherming. Dat werkt  prima.

   

  Multinationals staan weliswaar vaak bovenaan de lijstjes, maar wel als het gaat om werk voor hoger opgeleiden. Ik kijk naar de totale arbeidsmarkt. Wat bijvoorbeeld PostNL nu doet is echt walgelijk. Kijk voor de aardigheid eens films als ‘Roger and Me’ en ‘Raining Stones’, erg leerzaam voor sommigen hier.

 38. Obomov

  U zegt voortdurend dat de onhoudbaarheid van de verzorgingsstaat volledig op het conto van de immigratie valt te schrijven. Dat vind ik echt veel te gemakkelijk. Ik heb u al voorbeelden gegeven van bijna-failliete verzorgingsstaten voor de grote immigratiestromen. Het VK vlak voor Thatcher was ook zo’n land, volledig aan de grond gebracht door de sociaal-democratie.

   

  En wat betreft werknemersrechten, wat een recht is voor de ene partij is een verplichting voor een ander. Daarmee is het nogal oneerlijk om werknemers te bevoordelen boven werkgevers en horen dergelijke regelingen niet thuis in een rechtsstaat. Dat wil zeggen een staat waar iedereen gelijk is voor de wet; en niet ongelijk zoals in het geval van bevoorrechte werknemers. Bovendien, uiteindelijk betaal je als consument toch weer zelf voor de extra kosten die gemaakt moeten worden om deze ‘zekerheden’ te kunnen faciliteren.

   

  Ten slotte, het is u misschien ontgaan, maar multinationals staan vaak bovenaan op favoriete werkgever lijstjes. Dat is toch echt niet omdat je daar zo rottig behandeld wordt.

 39. JC

  Geachte witwas,

   

  Dank voor de waardevolle aanvulling.

 40. lauwebal

  @Obomov op 17 april, 2013 – 23:04: Er is inderdaad een verschil tussen de uiterst rechtse onafhankelijkheidsverklaring van Wilders en het programma van de huidige PVV. Ik vind het een vooruitgang.

   

  Er hoeft helemaal niet in de sociale zekerheid gesneden te worden. Dat de sociale zekerheid onhoudbaar is komt door de immigratie, er zijn grote groepen gebruikers geïmporteerd waardoor het systeem is ingestort. De PVV wil de grenzen sluiten.

   

  Rechten van werknemers is iets waar we zuinig op moeten zijn. Als je kijkt naar bedrijven die het slechtst met medewerkers om gaan dan zijn het de grote beursgenoteerde bedrijven. Die hebben geld zat. We hoeven toch niet de ING en KPN te helpen door het ontslagrecht te schrappen? Een goede ondernemer redt zich prima met de huidige regels.

 41. Obomov

  Mark Rutte heeft zichzelf politiek buitenspel gezet, dat is al langer duidelijk. Ofschoon het goed mogelijk is dat dit niemand wat kan schelen. De VVD heeft ten slotte nog geen CDA-rating in de peilingen. Wat ik nou wel zou willen weten is in hoeverre de beloftes van dhr Wilders meer bewaarheid kunnen worden dan die van dhr Rutte. Daar hebben we bv een onafhankelijkheidsverklaring wat een haast libertarisch document was en het huidige PVV beleid wat er vooral op gericht is sociale zekerheden te behouden.

   

  Er zit toch echt een behoorlijk ideologisch verschil tussen die onafhankelijksverklaring en het huidige PVV programma, waaruit we mogen concluderen dat politieke pirouettes dhr Wilders niet vreemd zijn. Belangrijker lijkt me daarentegen dat het in stand houden van de obese, en immer uitdijende, verzorgingsstaat nauwelijks te rijmen valt met belastingverlagingen. Want de belastingen verlagen en toch net zo veel uitgeven, dat gaat niet. Ook de PVV zal begrijpen dat het wegsnijden van laaghangende fruit als ontwikkelingshulp en de publieke omroep onvoldoende is om een deuk uit een pakje begrotingsboter te drukken.

   

  Er zal dus in de sociale zekerheid gesneden moeten worden om de kosten te drukken, en om daarmee de economie aan de praat te krijgen. Net zoals allerlei arbeidszekerheden, fossielen van sociaaldemocratisch beleid, afgeschaft zullen moeten worden zodat ondernemers weer mensen durven  aan te nemen ipv tijdelijke en peperdure flexwerkers. Kan de PVV daar ook eens een eerlijk verhaal over vertellen ipv PvdA verworvenheden beschermen om stemmetjes te trekken.

   

  Desalniettemin plaatsen de meeste mensen de PVV aan de politieke rechterzijde, PVV-politici zijn echter veel minder enthousiast zich als rechts te kwalificeren. Hoe zit het nu? Als ik naar het programma kijk bent u een sociaaldemocratische partij die enkel verschilt van bv de VVD in de wijze waarop u de verzorgingsstaat wilt behouden. Een rechtse partij daarentegen wijst de verzorgingsstaat af, zeker in deze hoedanigheid.

 42. Two Ravens Black Kettle

  De VVD is niet langer te betittelen als kleurloos. Ze zijn simpelweg dieprood. Blind eurofiel. Socialistisch. Belasting-geil. En aan het hoofd van de partij zwaait de PvdA Martel-hoaxer Ton Heerts.

  De heer Wilders heeft van A tot Z gelijk. 

 43. ruud.w

  Ik ben blij dat er een maatschappelijk middenveld is, deze
  clubs/verenigingen/ngo´s zijn tenminste nog een luis in de pels van de mensen
  die weer terug willen naar de tijd van de dominee en de koopman.

  De problemen van nu komen uit de financiële wereld, die
  elite is uit op totale macht. http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/04/machtsgreep-elite-nadert-voltooiing/

 44. tipo

  “When I’m out of politics I’m going to run a business, it’ll be called rent-a-spine”

   

  Vandaag wordt deze prachtvrouw begraven. Ze had een klassiek liberale inborst en een ruggegraat waar je de Big Ben op kon zetten zonder te buigen.

   

  Wellicht een beetje macaber, maar toch stel ik in het landsbelang voor dat we Thatcher vanavond opgraven en haar klassiek liberale inborst en onbuigzame ruggegraat onder toeziend oog van capabele chirurgen implementeren bij Mark Rutte.

 45. Adriaan

  Ik koop al tijden slechts primaire levensbehoeften en verder helemaal niets. Ik verdom het om deze communisten kunstmatig in leven te houden.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.