De excuses van Marc Calon

De koepelvereniging van woningcorporaties, Aedes, biedt excuses aan voor de talloze misstanden bij de diverse corporaties. Maar alles is nu in orde hoor! Excuses zijn gemaakt, dus wilt u weer even vrolijk de andere kant op kijken? Niets te zien hier…

Wellicht zou ik wat optimistischer moeten zijn. Misschien menen ze het echt. Misschien hebben ze deze keer het roer omgegooid, en komt er eindelijk een einde aan de lange reeks fouten, wanpraktijken en “incidenten” van de afgelopen decennia. Aan de fraude, de absurde salarissen, de verkwisting van belastinggeld…

Noemt u mij maar cynisch; het lukt me niet om er ook maar een snars van te geloven. Ik zal eerlijk toegeven dat dit deels komt omdat de zogenaamde excuses worden aangeboden door de voorzitter van Aedes—de PvdA’er Marc Calon. Ziet u, ik kom uit Groningen, en laat dat nu net zijn waar Calon zijn carrière heeft opgebouwd. Vanuit eerst de Provinciale Staten en vervolgens de Gedeputeerde Staten was Calon als leider van de PvdA-fractie de drijvende kracht achter precies het soort megalomane projecten waar hij nu zo op afgeeft.

Sterker nog, toen Calon in 2009 onverwachts opstapte als gedeputeerde om voorzitter te worden van Aedes leidde dit tot flinke vraagtekens in Groningen. Ik wil geen valse beschuldigingen uiten, maar ik ben zeker niet de eerste Groninger die het nogal dubieus vindt overkomen. De grote voorstander van megalomane projecten als de Blauwe Stad (een totale ramp, waarmee de provincie Groningen diep in de schulden kwam) krijgt een topfunctie bij de organisatie die leiding geeft aan de corporaties de deze projecten moeten uitvoeren. Dat wekt toch de schijn van corruptie.

Ondertussen zijn die grote projecten in Groningen stuk voor stuk uitgelopen op een verschrikkelijke strop. Vooral het paradepaardje van Calon, die oh-zo-geweldige Blauwe Stad, heeft geleid tot het bankroet van de hele provinciale overheid. Men staat tot aan de nek in de schulden, maar Calon in met de noorderzon vertrokken. De woningcorporaties hebben hun geld al verdiend, de lasten komen op het bordje van de Groningse bevolking, en Calon wordt—zo lijkt het toch echt—rijkelijk beloond voor zijn trouwe steun aan Aedes en consorten.

Vergeeft u mij derhalve wanneer ik sterke twijfels voel bij het waarheidsgehalte van alles dat Calon zegt. Hij biedt een vluchtig mea culpa aan, om vervolgens snel te benadrukken hoeveel beter het nu allemaal gaat. De woningcorporaties staan er in de beeldvorming slecht voor, maar is dat niet meer terecht hoor! “De rare commerciële projecten zijn passé,” zegt de man die zelf het meest wereldvreemde plan dat je maar kan bedenken door het provinciebestuur van Groningen heeft geloodst. Dat laatste vermeldt hij er zelf niet bij, natuurlijk. Voor wie bekend is met de puinhopen die Calon als bestuurder heeft achtergelaten klinken zijn woorden hol. Het is een beetje alsof Jos van Rey glashard zou beweren dat de corruptie nu wel uit de politiek is, en we gerust weer op hem kunnen stemmen. Dat zou absurd zijn, zoiets kan enkel in een derderangs bananenrepubliek—

Oh. Wacht. Slecht voorbeeld.

Onverstoord gaat Calon verder met zijn verhaal. Dan komt de aap uit de mouw: met zijn ecuses wil hij een voorschot nemen op de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie inzake woningcorporaties, legt hij uit. Hij verwijst naar een rapport van Aedes zelf, waarin men concludeerde dat de woningcorporaties sinds hun verzelfstandiging in de jaren ‘90 “hun wortels zijn kwijtgeraakt”. Daar is het allemaal fout gegaan, zegt Calon. Die privatisering! Het blijkt overduidelijk dat nog altijd een PvdA-man is. Als het fout gaat is het de schuld van die gemene markt, en zeker niet van megalomane politici zoals hij zelf.

Opeens begint het me te dagen. Als later dit jaar de verhoren van de commissie plaatsvinden zal Calon namens Aedes gaan pleiten om de woningbouwcorporaties deels of geheel te hernationaliseren. Dat dit een schijnoplossing is maakt totaal niet uit. Het zal overkomen als daadkrachtig, en daarom zullen partijen als de PvdA er achter staan. Dan is er natuurlijk ook een nieuw bureaucratisch bestuursorgaan nodig om dit allemaal te overzien, en ik denk dat ik wel weet wie daar de topambtenaar gaat worden…

En als het dan na enige tijd blijkt dat het allemaal niets heeft geholpen, dat de fraude en verkwisting erger zijn dan ooit, dan heeft Marc Calon ongetwijfeld nog wel wat fraaie excuses voor ons.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

6 reacties

 1. Hilterman

  Slimme zet van Calon om nu al toe te geven dat er veel is misgegaan. Dat is nog zwak uitgedrukt voor de ravages die her en der door bestuurders zijn aangericht. Dat loopt van oplichting tot misbruik van gelden die bestemd zijn voor woningbouw voor andere branchevreemde activiteiten.

  Woonbron Rotterdam Vestia Rotterdam tot Rochdale in Amsterdam. De raden van toezicht lieten zich om de tuin leiden, accountants gaven gfoedkeuring van de jaarrekening terwijl de enorme risico’s van allerlei financiele produkten die men zich door banken liet aansmeren niet werden opgemerkt.

   

  Handig opereren is mensen als Calon wel toevertrouwd. Dat leer je wel in de slangenkuil van de PvdA. EErst maar eens zien hoe ze het redden tegen de voorgenomen verplichte vrijwillige bijdrage die het kabinet in gedachten heeft. Met de bouwstop geven de corporaties wel een duidelijk signaal af. Daar kan de politiek zich nu in vastbijten. Voorlopig hebben de corporaties het gelijk aan hun zijde.

 2. Bes Tolen

  Aedes is het voorbeeld van kartelvorming en op veel plaatsen is zelfs sprake monopolie op het gebied van huurwoningen. Dit geldt dan vervolgens vaak ook voor de bouw van koopwoningen. Een valkuil is ook dat corporaties en gemeenten juist op koophuizen fors willen verdienen. Dat is uiteraard niet in het voordeel van te bouwen koophuizen. Er is dus geen sprake van een enigszins vrije markt maar wel van eenzijdige linkse politiek en gebrek aan ceativiteit en inventiviteit wat het bouwen aan gaat en de inrichting van de omgeving. De linkse opvattingen leiden er ook toe dat allerlei dubieuze organisaties politiek invloed krijgen. Zo kreeg ik één dezer dagen een verslag onder ogen waarin de Woonbond als grootste punt naar voren bracht dat ze er een voorstander van was dat de contacten tussen de inwoners en het asielzoekerscentrum uitgebreid zouden moeten worden. Zo ontstaat met alle misleiding vandien een politiek totalitair karakter op gemeentelijk niveau. Helemaal vergeten is de oorsprong van de individuele organisaties namelijk dat het hier om vanouds particuliere intiatieven ging met plaatselijk vaak grote inspraak van de eerst belanghebbenden, de huurders. De huidige activiteiten blijken nu ver af te staan van de oorspronkelijke doelstelling. Grote ego’s als hoofdbestuurders hebben voor talrijke financiële misstanden gezorgd met onderliggend omvangrijke projecten, waarvan de reikwijdte niet kon worden overzien.

  Het project Blauwe Stad levert de provincie Groningen wel grote tekorten op maar die zijn in wezen maar een fractie van wat elders in het land, met name in de Randstad aan herhaalde uitglijders wordt gepresenteerd. Daarnaast gaat het momenteel met de financiën van de provincie niet bepaald slecht. Dit in tegenstelling met veel gemeenten in de provincie. Te beginnen de stad Groningen waar m.i. de politici enorm knoeien. De veel eenzijdiger samenstelling van de bevolking (buitenlanders, studenten) dan vroeger draagt daar ongetwijfeld aan bij. Op zich was het idee Blauwe Stad niet zo gek maar de uitwerking was te eenvoudig, de uitvoering te benepen. Onder meer wat de uitgifte van percelen bouwgrond betreft. Grotere percelen dan zo 600, 700 m2 waren niet te verkrijgen. De indeling en directe woonomgeving, ”de straat” sprak en spreekt veel potentiële kopers niet aan. Voor een vrij groot deel van het plan zijn er identieke al dan niet gerealiseerde uitvoeringen in diverse gemeenten in de omgeving. Kunstmatig een meer te scheppen midden in het laagst gelegen gebied was op zich een goed uitgangspunt. Dit tesamen met de al aanwezige hoofdwegen. Het gebied daar had ook een opwaardering nodig. Blauwe Stad ligt dan net op een plaats waar ze een aantal omringende vaak mooie dorpen en ook het stadje Winschoten, alle met een nogal onzekere toekomst,  verbindt. Het niemandsland om te vormen tot aantrekkelijk tussengebied. Helemaal verloren is het project Blauwe Stad niet. Wel dat het de provincie grote tekorten oplevert. Die lijken desondanks voor de provincie te overzien. Daarenboven moet evenwel gevreesd worden dat vrij recente  projecten in en om de stad Groningen een veelvoud van het tekort op Blauwe Stad opleveren. Dit alles is weliswaar rekening gemeenten maar het zijn wel projecten waaraan, zelfs uiteindelijk, de Provincie toch zijn toestemming niet onthield. Nee-zeggen waar het er op aan komt, is een te weinig beoefende kunst in dit land.    

 3. François

  Wordt het niet tijd dat er een wetje komt dat politici verbiedt gedurende een bepaale periode (bijv. net zo lang als ze bezoldigd politicus zijn geweest) een betrekking aan te nemen bij een organisatie die zij als politicus hand- en spandiensten hebben verleend, of mede subsidie hebben verstrekt, of mee hebben samengewerkt? Ook zouden salarissen bij organisties die subsidie ontvangen (dus inclusief de politek zelf) moeten vallen binnen de salarisschaal voor bugerpersoneel defensie: http://www.defensiebond.nl/defensie/salaris/salarisschalen-01-03-2012/ Zodra iemand in een gesubsidieerde organisatie dan één euro meer ontvangt, de hele subsidie stopzetten (tevens mooi begin van het afschaffen van alle subsidies, en dat geld terug te geven aan de burger). Maar dit terzijde.

 4. antonius

  spreekt , boer pas op je kippen .

  Deze hr Calon heeft ook wel een paar pakjes boter op zijn hoofd . Blijkbaar voelt hij het nu smelten en gaat snel over tot de aanval .

 5. Beroepsverbod

  Marc Calon is slechts een PVDA pion in het grote spel. De echte criminelen, zoals Erik Staal, die jaren z’n imperium kon opbouwen onder machtsmisbruik, bedreiging en intimidatie van Vestia personeel, blijven buiten spel. Het woord van Calon is niets waard, enkel bedoelt om de parlementaire enquete te ontwapenen. Dit is de PVDA op z’n allersmerigst.

   

 6. trias politica

  Goed stuk Victor. Deze branche wordt helaas grotendeels gevuld met zakkenvullende sociaal-democraten. Die van de zogenaamde ‘verzelfstandiging’ van de sector ernstig misbruik hebben gemaakt door zichzelf riante arbeidsvoorwaarden toe te kennen. Een risicoloze job, want het geld komt vanzelf binnen uit de huren. Het ging natuurlijk fout, toen de sociaal-democraten zich met de vrije markt gingen bemoeien. Ze werden een gemakkelijke speelbal in de handen van allerhande project-ontwikkelaars en andere cowboys. Ik kan het weten, want ik heb jarenlang een dergelijke woon-zorg corporatie mogen voorzitten als president-commissaris. Je moet het als bestuurder echt bont maken om hier geen goed resultaat neer te zetten. Héél bont.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.