Slavenkoor

Zoals baas en hond steeds meer op elkaar gaan lijken, zo vergaat het ook onze fractieleiders van VVD en PvdA in de Tweede Kamer.Met een eensgezindheid een betere zaak waardig stelden zij onlangs in het NOS journaal dat zij de ‘opdrachten van Olli Rehn’, te weten een bezuinigingsoperatie van 6 miljard, fluitend zouden gaan uitvoeren. Maar als Olli Rehn al iets te zeggen heeft over het financiële reilen en zeilen van ons land, dan is het toch uitsluitend in de vorm van ‘aanbevelingen’. En aanbevelingen zijn echt iets anders dan opdrachten. De verontrustende loopbaanontwikkeling van Halbe Zijlstra en Diederik Samsom tot tenoren in een Brussels slavenkoor…

Het leek nog zo veelbelovend. Olli Rehn, de nooit gekozen begrotingspaus van Europa, sprak ‘ex cathedra’ dat Nederland voor 2013 dispensatie kreeg om de 3% norm niet te hoeven halen. Daar moest natuurlijk wel iets tegenover staan. Voor 2014 diende deze norm, en eigenlijk een heel nieuwe norm van 2.8%, toch maar beter gehaald worden, of Olli zou heel boos worden. Dat Frankrijk letterlijk zonder er om te vragen meteen twee jaar dispensatie kreeg, werd al door George Orwell in zijn onvolprezen ‘Animal Farm’ voorzien: sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Premier Rutte verklaarde lachend –uiteraard lachend- dat 2.8% misschien niet helemaal nodig was en vervolgens heel zachtjes dat Nederland eigenlijk over zijn eigen financiën ging. Dat klonk mooi.

In de Eerste Kamer werd op 11 juni j.l. een debat gehouden met de ministers Kamp (Economische Zaken) en Dijsselbloem (Financiën) over het Nederlandse Nationale Hervormingsprogramma en het Stabiliteits- en Convergentieprogramma in het kader van het Europees Semester. Dat is een hele mond vol cryptische termen. In gewone-mensen-taal komt het er op neer dat we debatteerden over de financiële situatie van Nederland en Europa, en het verband tussen die twee. Natuurlijk werd uitgebreid ingegaan op de vraag in hoeverre Nederland op dit gebied soevereiniteit uit handen had gegeven aan Brussel. Door beide ministers werd in alle toonaarden ontkend dat er ook maar iets gebeurd zou zijn dat de bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging in Nederland had ondermijnd of zelfs maar aangetast. Dat valt helemaal niet tegen, denk je dan als je midden in de nacht van Den Haag naar huis rijdt.

Eveneens op dinsdag 11 juni kwam Olli Rehn, nog steeds zonder enige democratische legitimiteit, op bezoek bij de Tweede Kamer. Na of zelfs al tijdens dat bezoek daar leken diverse kaarten opeens heel anders te liggen. Zijn opdrachten, aansporingen, adviezen, meningen en oprispingen werden opeens kritiekloos overgenomen door bewindslieden. Opeens was Olli Rehn de schaamlap geworden waarachter het bruggenbouwend Nederland van de huidige coalitie zich met graagte verschool. Inderdaad, de regering zag zelf wel in dat nog meer bezuinigen wellicht de reeds veroorzaakte schade aan de economie nog zou vergroten. Maar toch, de opdracht van Olli Rehn, die tot voor kort zelfs bedragen tot 8 miljard had genoemd, viel bij nader inzien best mee en kon onmogelijk genegeerd worden. Zelfs de nieuwste berekeningen van het Centraal Plan Bureau, toch tot voor kort de onbetwiste autoriteit en goeroe van financieel en bestuurlijk Nederland, werden opeens met de korrel zout genomen die dat instituut natuurlijk al jaren verdient. 

Zijlstra en Samsom bleven niet lang achter. Want een ‘opdracht’ van Olli is niet zo maar iets. Die moeten we uitermate serieus nemen. En zo bezongen zij publiekelijk en opmerkelijk unisono dat de ‘opdracht’ van Rehn uitgevoerd moest worden. De achterliggende reden is duidelijk. Zowel de kabinetten Rutte I als Rutte II hebben jaren lang een iets te grote broek aangetrokken in Europa, en daar wordt ons land nu op afgerekend. En wat is er dan mooier dan het falen van je regeringsbeleid toe te schrijven aan externe factoren? Dat je hiermee de feiten verdraait, je eigen bevolking misleidt en een voorschot neemt op een serieus debat in Tweede en Eerste Kamer waar de relevante beslissingen op democratische wijze genomen dienen te worden, is natuurlijk een treurige vorm van volksverlakkerij. Maar kennelijk is men liever zelfverkozen slaaf van Brussel dan onafhankelijk volksvertegenwoordiger. Waarvan acte.

Kees de Lange                                                                                                                            

Senator Onafhankelijke SenaatsFractie

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

28 reacties

 1. R. Hartman

  “Volgens mij is Rutte 1 gevallen omdat de PVV zich niet aan het rigide Brusselse dictaat wenste te houden.”

  U gaat hiermee voorbij aan de manier waarop VVD en CDA dat dictaat wilden invullen. PVV wenste te bezuinigen, VVD en CDA wensten lasten te verzwaren. De linkse hobbies mochten niet in het gedrang komen.

  Dáárom is Rutte I gevallen.

 2. trias politica

  Brussels jargon voor dwangbevelen. Laten we ons niets wijsmaken.

  Weg ermee. Baas  over ons eigen geld, baas in eigen huis en een spreekwoordelijke dikke middelvinger naar Brussel, excusé le mot.

  Deze regering, de meerderheid van dit parlement zijn idd slaven van Brussel. Ik waan mij in een bizarre droomwereld, maar helaas, zij is werkelijkheid. Waar blijft het Nederlandse volk? Kom in opstand tegen het weggeven van uw land. Nu het nog kan!!

 3. Bob Fleumer

  Beste Gielah, het is lafheid in het kwadraat, niemand durft tegen Brussel in te gaan, het zijn pure schijtlaarzen!

  Ik schaam mij als burger voor deze incapabele regering.

 4. Kees E

  Het eindspel van Rutte II is hiermee begonnen. De voorgestelde bezuinigingen (uiteraard belastingverhogingen)  zullen het einde van Rutte II gaan worden. En als men echt zou willen bezuinigen, welnu dan kan men dit doen door bijvoorbeeld

   

  Stoppen met ontwikkelingshulp (we zijn zelf aan hulp onderworpen)

  Stoppen met het aanschaffen van de JSF (we hebben toch geen leger nodig, zegt de politiek)

  Stoppen met het netto betalen aan Brussel

   

  En alleen deze drie punten leveren al een forse WINST op en brengen we het tekort terug naar bijna 0%.

   

  Ach wel jammer van de baantjes in Brussel voor Samsom, Zijlstra, Kamp, Rutte en nog enkele anderen.

   

  Nederland let op uw zaak!!!

 5. J. School

  @DJvB. Ik weet eigenlijk niet of je nog wel kunt spreken van ‘in alle vrijheid’ m.b.t. de Nederlandse politiek. Wie vertegenwoordigen onze politici eigenlijk nog? Het volk? Dat schaamt zich dood voor dit tandenloze kabinet en dit parlement met verkwanseld budgetrecht. En waar hebben we dat CPB eigenlijk nog voor nodig nu we ‘Brussel’ hebben om ons de les te lezen?

   

  Nog niet zo lang geleden (in betere tijden, mag je wel stellen) kónden politici zich niet eens verschuilen achter ‘aanbevelingen’ van de EU. Het zou een zwaktebod van jewelste zijn, een brevet van onvermogen, een reden om af te treden. Echter nu moeten we blijkbaar voortaan maar accepteren dat onze nationale politici zich onder invloed van de ongrijpbare begrippen ‘globalisering’ en ‘verschuivende panelen’ laten ringeloren door buitenlandse ambtenaren. En het ergste van alles… ik wed dat Samsom noch Rutte zich er ook maar iets aan gelegen laten liggen als ze om onderkruiperij zouden worden gehekeld.

 6. peterdeRuyter

  Deze van prof. de Lange kunnen de bedriegertjes van ‘ onze’ politieke  ‘elite ‘in hun zak steken.

  Natuurlijk heeft Ol hier in feite niets te vertellen,zeker niet als er  een echte regeringsploeg zit,

  en niet een vijfde colonne van dieven,die zich nu op het pluche heeft gezet . Het zijn de schimmigen,die zich ‘leiders’noemen,die zich verschuilen achter de EU,de euro en de EU-commissie om mij zo langzamerhand niet meer duidelijke redenen Ze maken immers alles kapot.Ja ik weet wel NWO en nog wat meer,maar voor mij zijn de Ruttes en Samsons en hun kornuiten-ook in andere partijen- overal en in alle lagen waar ze ‘zitten’, gewoon kwaadaardig én knettergek. ‘Man doe es normaal’, begrijpen ze al niet meer,losgezongen als ze zijn van de werkelijkheid  en de dragende Nederlander.

  Ik zie u graag terug Prof. de Lange.

 7. Peter Klein

  lemmingen, onze bestuurders…

 8. Gielah

  Waarom zou je luisteren naar de ongekozenen in Brussel?

  Waarom voor hén en hun krankzinnige…. niet democratisch tot stand gekomen)  dictaten je eigen land en volk verraden en laten barsten?

   

  In mijn ervaring is dat óf hersenspoeling, óf ( en dat lijkt me waarschijnlijker) iets met eigenbelang….

  baantje in Brussel bijvoorbeeld, nadat je eigen mensen… eindelijk wakker geworden… je uitgekotst hebben ( of erger)…..

  óf het gevolg van pure chantage… omdat men iets van je weet, dat je niet bekend wilt hebben…. omdat men je er toe gedwóngen heeft, bijvoorbeeld?

   

  En waarom komt er nóóit eens een politcus van dit kabinet of een van de vorige tot inkeer?

  Waarom speelt er nooit eens iemand van hen, kotsmisselijk geworden van zichzelf en van de niet-goede dingen, die men almaar doet in gezamenlijkheid… open kaart… desnoods in een dronken of depressieve bui?

   

  Hersenspoeling, onverbloemd keihard egoïsme of chantage. 

  Wat zal het zijn?

 9. Dirk-Jan van Baar

  Met de strekking van het verhaal dat het VVD en PvdA zelf zijn die zich voor de 3 procent (of 2,8 of welk percentage dan ook) sterk maken, en zich daarbij vervolgens achter Olli Rehn verschuilen, ben ik het eens. Ook dat dit verwerpelijk wegkruipen is. Maar slaven doen zoiets niet. Het is de Nederlandse politiek zelf die dit doet, in alle vrijheid. Daarom is het misleidend en nodeloos fatalistisch om hier van een slavenkoor te spreken. Beter is dat wegkruipgedrag te hekelen.

 10. OphEUffen

  Een prachtige column. Dank professor. U bent een aanwinst voor DDS.

 11. tipo

  Er worden inderdaad doelbewust overmachtsituaties gecre-eerd. Bij economische tegenvallers krijg je respijt als je de 3%-norm niet haalt, dus zijn alle CPB-prognoses expres te positief, door de zekere kosten van de redding van de Euro niet in de prognoses mee te nemen en al die zekere kosten als complete verassingen te presenteren als het moment daar is. Terwijl het 100% zeker is dat het redden van de Euro een structurele post in de Rijksbegroting zijn, alleen is ht precieze bedrag moeilijk vast te stellen per jaar. Wel is een gemiddelde kostenraming per jaar van het redden van de Euro te maken, maar het CPB laat deze kosten post in zijn geheel weg, en cre-eert zo elk jaar een overmachtsituatie voor de zittende kabinetsleden.

   

  Bezuinigen op PO, OS, CO2, ZBO’s, NGO’s, JSF, EU, EMU, ABN, SNS en ING is gewoon snijden in het eigen vlees, waar dat de minste pijn voor de economie veroorzaakt.

   

  Dat er geen noodzakelijkheid voor een begrotingstekort in Nederland is, is zonneklaar. Het is een hobby. Een dure hobby. Voor ons dan, gewone Nederlanders met een prima verstand.

   

  Uw oproep om te onderzoeken wat de onbewuste of bewuste beweegredenen zijn van dit kabinet om te komen tot maatregelen en beleid dat elke logica tart, ondersteun ik van harte. Morgen komt er een artikel op DDS-Finance waar ik een beginnetje van dat onderzoek probeer te maken. Maar met het echte onderzoekwerk moeten ook echte journalisten helpen, met gerichte vragen, want het is moeilijk om dat mysterie van alogica van dit kabinetsbeleid te ontrafelen op 100% onderbouwde en onomstreden wijze.

 12. R. Hartman

  “Olli Rehn, de nooit gekozen begrotingspaus van Europa, sprak ‘ex cathedra’ dat Nederland voor 2013 dispensatie kreeg”

  Dus Ollie Rehn kan spreken? Ik heb nog nooit iets anders gehoord dan ‘eh’, ‘ah’ en ‘um’, met af en toe een normaal woord ertussendoor. Ik heb dan ook nog nooit een volledige ‘voordracht’ van hem vol kunnen houden, zelfs ondanks een dringende aansporing daartoe van Nigel Farage.

  Hoe Ollie Rehn is terechtgekomen war hij zit is onbegrijpelijk, althans voor mensen met rede. In het bedrijfsleven was hij weggestopt in een kamertje waar hij nóóit ook maar een risico op media-contact was geweest.

  Prachtig stukje, heer De Lange! Helaas valt te vrezen dat het net zo veel effect zal sorteren als de tirades van Nigel Farage. Het komt ‘de heren’ domweg niet uit, en zij staan aan de (voor hen) goede kant van het pistool…

 13. oudgediende

  Ons parlement is een echo van de regering: papagaaien. Zo worden we tot slaven van de eurozone. Niet alleen gehoorzamen maar vooral dokken.

  Onze partijen, op één na, staan hierachter. Zij hebben jaren en jaren lang ons geld en ons gezag kniebuigend aan Bussel afgestaan. De kiezers hebben het zo gewild gezien hun stemgedrag. We hebben het dus over ons zelf afgeroepen.

  Berlusconi is geen Dijsselbloem. Hij roept dat Italië moet doen zoals Italië dat wil. Laat Brussel barsten. Hij zegt: Wij moeten zelf weten hoe we orde op zaken stellen.  Ze schoppen ons er toch nooit uit want wij dragen 18 miljard bij en krijgen 10 miljard terug. Wat willen ze dan?

  Frankrijk zegt in feite hetzelfde door Brussel koudweg te vertellen dat Frankrijk zelf wel bepaalt hoe op de duur aan de voorwaarden te voldoen. Daar heeft Brussel niets over te zeggen en geeft snel twee extra jaren zonder voorwaarden.

  Brussel roept noch Rome noch Parijs op het matje om deze uitlatingen. Ons wordt door Olli de les gelezen. Want Brussel weet dat wij knipmessen zijn. Wij hebben geen ballen.

  Het ergste: de lessen van Griekenland, Spanje en Portugal: bezuinigen=lastenverzwaren want de elite laat niets van zich afsnoepen. Lastenverzwaring molt de economie. Dat weten we allemaal. Voor Brussel gaan we jaknikkend het ravijn in. Hebt u ook gelezen waar de hulp aan Griekenland terecht is gekomen? In ieder geval net in de economie.

   

 14. Dick Kraaij

  JPB was zgn. het schoothondje van G.W. Bush; Jaap werd De Hoop Keffer genoemd.  c.s. zijn vele malen erger.

   

  Genoeg – het is tijd dat jullie oprutte.

   

 15. witwas

  Dijsselbloem wil onze welvaart en spaargelden delen met de hele wereld. Hoe ‘rechtgeaard’ socialistisch wilt u het hebben? Natuurlijk is daar fors kiezersbedrog voor nodig, maar de VVD doet niets anders en het doel heiligt de middelen, toch?

 16. R.Sorensen

  Mooi betoog en bijna helemaal juist.

  Alleen de conclusie dat de problemen zijn veroorzaakt door Rutte 1 en Rutte 2 is prematuur.

  Volgens mij is Rutte 1 gevallen omdat de PVV zich niet aan het rigide Brusselse dictaat wenste te houden.

 17. louis-portugal

  Iedereen heeft al alles gezegd behalve EEN punt.waarmee allang had moeten worden begonnen.

  Een stop op het aannemen van ambtenaren.

  Aangezien het afnemen van steeds meer geld van de burgers de enige vorm van beleid is zal de economie volkomen kapot gaan.

  De neerwaartse spiraal waar we in zitten wordt alsmaar groter.

  Heel Europa en de wereld  zit te wachten op tijden dat de wereldeconomie weer aantrekt hetgeen niet of nauwelijks gaat gebeuren.

  Als het ergens op de wereld iets minder slecht gaat raken veel leiders in euforie.

  Amerika en Japen drukken al geld bij dat het een lieve lust is en waarschijnlijk doen enkele landen in €uropa het al stiekem.

  Natuurlijk probeert men de €uro zo lang mogelijk te rekken want zo´n groot prestigeverlies is voor Verrotstad, Barosso, Rampuy, Draghi en consorten niet te verdragen.

  De schuld krijgt straks Duitsland en Nederland want die zijn MISSCHIEN  niet bereid hun spaargeld en pensioenvermogens ter beschikking te stellen door onwil van de burgers voor zover mogelijk.

  Hoewel ik in die burgers  niet zoveel .vertrouwen heb want ze willen of kunnen het niet begrijpen.

  De geslepenheid waarmee bovengenoemden het volk om de tuin proberen te leiden is dan ook immens.

  Het feit dat onze minister van financiën  als rechtgeaard socialist daaraan meedoet maakt het nog veel verraderlijker.

  Enige optie voor €uropa is bijdrukken waarna een geweldige inflatie ontstaat en daarna revolutie.

   

  Hoelang gaat dat verhaal nog duren??????????????????????

 18. François

  @Peter Klein (21:44) “lemmingen, onze bestuurders…”

  Ratten, onze bestuurders. De lemmingen, dat zijn wij.

  @Dirk-Jan van Baar (21:16) “Beter is dat wegkruipgedrag te hekelen.”

  Wordt ook heel fijntjes gedaan. Misschien nog een keer lezen.

 19. Charles de Gaulle

  Ik verzet mij met kracht tegen het gebruik van het woord bezuinigen in Nederland, er is door de kabinetten Rutte I en Rutte II nog niet voor een eurocent bezuinigd er is voor vele euro’s lasten verzwaard, en dat is écht iets heel anders dan bezuinigen.

  Wat nu gebeurt is een beetje te vergelijken met een gezin; Papa is kostwinner, mama is huismoeder en tesamen hebben ze twee kinderen. Op zeker moment blijkt dat ze niet meer uitkomen met het verdiende geld, dan zijn er twee opties, of je geeft minder geld uit, of je gaat zorgen voor grotere inkomsten en gaat papa aan zijn baas meer geld vragen voor dezelfde prestatie.

  En precies dat laatste is wat onze plucheklevers in Den Haag doen.

  Wat zou moeten gebeuren is het onverbiddelijk snijden in het woud van subsidies en bijdragen, snijden in het ambtenarenbestand, realistische arbeidsvoorwaarden voor diezelfde ambtenaren, opheffen van ontwikkelingshulp inclusief het ministerie dat daarover gaat, als mensen zonodig de barmhartige Samaritaan willen uithangen dan doe ze dat maar uit eigen portemonnee.

  Het asielbeleid aanscherpen én uitvoeren en je niet laten foppen door allerhande valse asielaanvragen, er komen hier geen asielzoekers alleen economische nomaden.

  En zo zijn er nog wel wat posten te noemen waar écht bezuinigd kan worden, écht bezuinigen dan, en niet opslag vragen aan je baas voor dingen die je niet nodig hbt.

 20. trias politica

  Door zoveel mogelijk mensen te linken naar DDS. Twee miljoen bezoeken per maand en counting. Linken Hartman. As much as possible, ook via twitter, FB en andere social media.

 21. R. Hartman

  “Morgen komt er een artikel op DDS-Finance waar ik een beginnetje van dat onderzoek probeer te maken.”

  Ik kijk er naar uit. Maar hoewel DDS naar mijn indruk een redelijk bereik heeft blijft het ‘sort of’ voor eigen parochie preken. Waarom is er niet één ‘breed geaccepteerd’ medium in NL dat bereid is politiek incorrecte maar doorwrochte analyses te publiceren?

  Hoe krijgen we ‘de burger’ wakker?

 22. philippine

  @ tipo 23:54

   

  Geweldige bijdrage.

 23. R. Hartman

  “Wat is democratie op gegeven ogenblik waard als er grote financiële en economische problemen zijn?”

  Democratie is oorzaak van die problemen. James Madison heeft dat al eens prachtig verwoord.

   

  De overheid is het probleem, niet de oplossing!

 24. Bes Tolen

  Als ik het alleen voor het zeggen had in dit land. Wel ja. Dan wist ik na een paar jaar enkele tientallen miljarden euro’s op jaarbasis te bezuinigen. Maar ja. Toch zou ik wel naar diverse adviseurs luisteren. Zelf gekozen? Ja, maar wel na eerst een groter aantal op hun kwaliteiten beoordeeld te hebben. Kan ik dat? Mooie vraag waar ik geen moeite mee heb. Met de huidige manier van bezuinigen van deze regering heb ik wel alle moeite. Ik vraag me af wat de meerderheid van de bevolking er wel mee heeft. Moeten ze mij eens vertellen. Vooral wat de effecten van voorgenomen bezuinigingen zullen zijn en hoe ze aan die wetenschap komen. Wat is democratie op gegeven ogenblik waard als er grote financiële en economische problemen zijn?.

 25. Jasterke

  een hartversterking in optima forma….. een graag uitgesproken dus oprechte dank U Prof.Dr.C.A.deLange !

 26. Realist

  Geachte heer Van Baar,

  Helaas, de waarheid is dat wij allemaal in de tang zitten van de banken, al het geld wat wij dankzij het euro-wanproduct moeten overmaken naar de Zuidelijke lidstaten gaat linea recta naar hen. Want zij zijn too big to fail, toch? Daarnaast moeten wij ook er voor zorgen dat we geen slechte pers krijgen als wanbetalers van onze schulden, want als de financiele markten het op de heupen krijgen gaan wij veel hogere rentes betalen. Weet u nog de paniek van de regering toen Wilders uit de Catshuisonderhandelingen stapte, en iedereen met angst keek naar de rentespread met Duitsland? Dat was de enige drijfveer om de 3% te halen, de angst voor een afstraffing van de financiele markten.

  Dat hangt als een zwaard van Damocles boven onze hoofden, en dat maakt toch dat wij slaven zijn, en dan voornamelijk van de financiele sector. En indirect van de EC, want zij kan er voor zorgen dat NL door het niet halen van de ‘opdrachten’ in een slecht daglicht komt te staan.

 27. sprx

  Het is de gecombineerde Frans Duitse bezetting, die gaat leiden tot honger en ellende..
  We zijn een belastinghouderij geworden, hebben alle zeggenschap verkwanseld,betalen mogen we wel.
  No taxation without representation!

 28. Peter Pan

  .

  Men moet onmiddellijk de beuk zetten in de staatsuitgaven. Men mag zich niet af laten leiden doordat Olli Rehn ondemocratisch gekozen is of omdat de 90% barrièrre van het GDP van Reinhart en Rogoff op methodologische fouten berust. Er is een heel ander thema aan de orde, en dat is de cirkelredenatie dat uitgaven niet onmiddellijk zouden kunnen worden teruggeschroefd. En dan gaat het om het overheidsaandeel in het BBP op alle mogelijke terreinen. Daar moeten wij het op DDS overhebben.

   

  Het is een cirkelredenatie dat de lasten niet onmiddellijk kunnen worden verlicht. Natuurlijk kunnen tal van zaken direct worden omgebogen. Dat bewijst men alleen door het ook daadwerkelijk te doen. Zo ontkracht men de drogreden. Want dezelfde ombuigingen werden een aantal jaren geleden ook al voorgesteld. Dus dat kan dan nu gebeuren. Net zoals het recht zich aan alle kanten met regels heeft vastgezet is dit met contractuele verplichtingen ook het geval. Nood breekt wet, klaar. 


  1: Wij kunnen niet ombuigen omdat dit volgend jaar pas kan.


  Volgend jaar:


  2: Wij kunnen niet ombuigen omdat dit volgend jaar pas kan.


  Men levert het bewijs van de drogreden door hoe dan ook te hervormen en de lasten te verlichten. En wat is het bewijs? Wel als men niet meer kon lenen keerde de wal het schip toch ook? Dus door overmacht wordt de drogreden ontkracht. En, deze schuldenlast kan wel degelijk worden aangemerkt als overmacht.  Het is onverantwoord door te gaan met lenen. Neem in het parlement een wet aan dat een excessieve schuldenlast van de overheid nieuwe leningen uitsluit. Ze creëert men overmacht.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.