De EU-boycot van Westbank-producten steunt op twee foutieve premissen

1. Nederzettingen staan in bezet gebied en 2. de nederzettingen zijn hét obstakel tegen vrede.

Door progressieven wordt vaak aangevoerd dat zij Israël wel degelijk een bestaan gunnen: achter de grenzen van voor 1967. Maar hiermee wordt eigenlijk gezegd: we gunnen Israël vrede, maar wel achter grenzen die niet te verdedigen zijn. Zonder Judea en Samaria ontbreekt het Israël volledig aan strategische diepte. Zonder deze streken is het land op zijn smalste punt slechts 15 (!) kilometer breed. Een degelijk infanterie bataljon legt deze afstand in een klein anderhalf uur af, en militaire vliegtuigen kunnen het in een ogenblik. Dit zou geen probleem zijn als Israël omringd was door goede vrinden, maar dit is zij niet.

Een favoriet mantra van de bashers is: ‘Stop de bezetting!’ Deze komt in een aantal varianten. De een roept om de stop van de bezetting van Oost-Jeruzalem en de Westbank, de ander roept om de stop van de bezetting van Palestina. Vooral die laatste variant is interessant, want het betekent of Israël gewoon even in zijn geheel wil stoppen met bestaan.

Bezet grondgebied; de term die door de media en internationale gemeenschap wordt gebruikt om de status van de Westbank te duiden. De wijdverbreidheid van deze term, impliceert echter niet dat deze correct gebruikt wordt.  Een belangrijk besef in het begrijpen van de correcte juridische status van de Westbank, is dat het gebied voor 1948 geen erkende soeverein had. 

Na de proclamatie van de staat Israël in 1948 vielen Egypte, Syrië, Libanon, Irak, Jemen, Saoedi Arabie en Jordanië de jonge staat Israel aan. Tijdens deze, door de Arabieren geïnitieerde vernietigingsoorlog, won Jordanië grond en bezette zij het gebied dat destijds bekend stond als Judea en Samaria. In 1950 doopte zij de streek om tot de Westbank. Zelfs de andere Arabische staten erkende de legaliteit van de Jordaanse bezetting van dit gebied destijds niet. 

Van 5 tot 11 juni 1967 woedde de zesdaagse oorlog. Israël zag zich wederom geconfronteerd met een Arabische vernietigingsoorlog. Om deze oorlog te overleven voerde Israel een offensieve verdedigingsoorlog waarbij met name de Israëlische luchtmacht de vijandelijke luchthavens en luchtmachten onschadelijk wist te maken voordat de fragiele grenzen van Israël onder druk kwamen te staan. In dit proces dreef Israël de Jordaniërs terug, en ‘heroverde’ hierbij de Westbank. Hier zit de crux.

Omdat het gebied voor de Jordaanse bezetting geen erkende soeverein had, en de Jordaanse bezetting niet als legaal is erkend, geldt de huidige Israëlische aanwezigheid ook niet als bezetting. Van wie bezetten zij dan immers land? Om deze reden is de enige juiste term: betwiste gebieden, net als bij andere soortgelijke casussen zoals West Sahara, Zubarah, Thumbs Island en nog een hele lijst aan gebieden

De Gaza-strip gold en de Westbank geldt als betwist gebied, omdat er voor de Israëlische aanwezigheid geen erkende soeverein van deze gebieden was. Een ander verhaal ging op voor de Sinai-woestijn en gaat nog steeds op voor de Golan hoogte, daar deze gebieden wel een erkende soeverein hadden voor de Israëlische aanwezigheid: Egypte en Syrië.

Tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 veroverde Israël de Sinai-woestijn op Egypte. Volgens het internationaal recht mag een staat uit zelfverdediging een gebied tijdelijk bezetten. Hierbij geldt dat het gebied net zolang behouden mag worden als de dreiging, die in eerste instantie tot de bezetting leidde, blijft bestaan. Zo geschiedde het dus ook dat in 1978 Israël en Egypte de Camp David-akkoorden tekenden, waarop Israël zich terugtrok uit de Sinai-woestijn en het gebied terug gaf aan Egypte. 

Voor de Golanhoogte gaat een soortgelijk verhaal op, alleen bestaat er geen vredesbestand tussen Israël en Syrië. Zolang dit er niet is, heeft Israël het recht de Golanhoogte te bezetten omdat het van vitaal strategisch belang is voor de Israëlische veiligheid. Even samengevat: de Westbank is geen bezet gebied, maar betwist gebied. De Golan-hoogte is wel bezet gebied, maar niet wederrechtelijk.

Als de Israëlische aanwezigheid in de Westbank, vanaf 1967, de kern is van het voortduren van het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen, waarom stelde het PLO-handvest uit 1964 dan in artikel 15 dat het hun doel was de gehele staat Israël te vernietigen? In dat jaar leefde er geen enkele Israeli in Judea of Samaria, maar volgens het handvest moest Israël alsnog in zijn geheel van de aardbodem verdwijnen.

Deze ’64 mentaliteit heeft zich sindsdien verankerd in de organisatie en is nog steeds expliciet van kracht in de PA, dat feitelijk gewoon de PLO met een ander naampje is. In 1993, tijdens de Oslo akkoorden zei Arafat ‘ja’ tegen vrede, maar zijn acties veroorzaakte de eerste gigantische golf aan terreur, de ‘intifada’ genaamd. In 2000, bood premier Barak de PA 93% van de Westbank aan, maar ze zeiden nee. In 2008 bood premier Olmert de PA bijna 100% van de Westbank aan en accepteerde bijna alle eisen, maar alweer wees de PA af. Ook nu weer lijkt Netanyahu bereid 86% van de Westbank over te willen dragen aan de PA, maar de uitkomst licht eigenlijk al vast: ze zullen het afwijzen want ze zijn niet geïnteresseerd in vrede. PA politici wijden al hun privileges, ja hun gehele politieke bestaansrecht aan het voortduren van het conflict. En zij zijn niet in staat de ‘vernedering’ te dragen de moslims te zijn die hun strijd tegen de Joden staken. De toorn en minachtig van de gehele islamitische wereld zou hen ten dele vallen.

Ik zeg niet dat dit geldt voor alle segmenten van de Palestijnse bevolking, maar de geschiedenis dwingt tot de conclusie dat de vertegenwoordigers van de Palestijnse bevolking in al hun hoedanigheden, nooit geïnteresseerd zijn geweest in vrede en zelfs nation building.

Toch meent de EU het nodig dat het verdwijnen van de nederzettingen de sleutel tot vrede is. Het ontmantelen van de Gaza-nederzettingen in 2005 heeft inderdaad fantastisch vredig uitgepakt.

Dergelijke EU-acties sterken mij temeer in mijn blijdschap over de soevereiniteit van Israël, en dat een Joodse staat beschikt over het lot van het Joodse volk. Wat wij vinden en willen doet er niet zo toe, en gelukkig maar.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

36 reacties

 1. corjova

  Die zichzelf wilde rechtvaardigen. zoals de huidige Joden, laten die ‘evenzo’ doen en ophouden met zichzelf willen rechtvaardigen!

 2. corjova

  Ik help medechristenen, dat zijn mijn naasten.

  Van alle partijen doen de Palestijnen mij nog het meest aan de beroofde man denken, dus daar neem ik het voor op.

  Ook heb ik mijn vijanden lief, o.a. Joden, maar natuurlijk in het volle bewustzijn dat het vijanden zijn. Zo bid ik wel eens dat ze tot bekering komen.

 3. cmsuijkerbuijk

  En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.
  Dat láátste stukje doet het hem nou net: U bent dus als die priester en die Leviet!
 4. corjova

  Als Jezus op de vraag “wie is mijn naaste” “iedereen” had geantwoord, dan had u een punt gehad, maar dat heeft Hij dus niet geantwoord. Dat antwoord is iets voor communisten, dwaalgeesten  en goedmensen.

   

  Lees hier wat jezus wel heeft geantwoord op die vraag:

  http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luk+10%3A+25-37&id47=1&l=nl&set=10

   

  De priester en de leviet waren in dit stukje duidelijk niet de naaste van de halfdode man. De Christen is die halfdode man, voor het geval u de symboliek niet goed begrijpt.

 5. cmsuijkerbuijk

  “Joden zijn mijn naasten niet.”

  Iéder mens is voor een échte Christen zijn naaste, dus kunnen we er gevoeglijk van uit gaan, dat u géén Christen bent!

 6. corjova

  Er zijn vele profetieën in de bijbel met betrekking tot de komende strubbelingen. De ene groep betreft een totale vernietiging voor de wederkomst van Christus (de Messias), de andere groep een herstel nadat de Heer jezus Christus de regering ter hand heeft genomen. U moet een profetie uit de juiste groep citeren.

   

  Tenzij U het punt wilt maken dat Israël Gods toorn reeds heeft ondergaan, maar dan moet u er natuurlijk bij vermelden wanneer dat dan geweest is en waarom. Op religieuze forums heb ik nog nooit een Israeldweper zover gekregen om Gods toorn aan het einde van de lopende bedeling in het verleden te plaatsen, want vertel het dan maar ….. en als het in de toekomst is, dan zien wij Gog en Magog langzamerhand wakker worden.

   

  Als Christen sta ik uiteraard terzijde, want het is mijn conflict niet en Joden zijn mijn naasten niet.

 7. corjova

  U bent enthousiast over wat u noemt ‘veiligheidsmuur’. Misschien probeert u het nog met harde cijfers onderbouwen hoeveel levens precies gered zijn, want het moet verkocht worden.

  Alleen zijn er steeds minder mensen die dat ding goed willen praten, want iedereen ziet in één oogopslag dat het smeerlapperij is. Bovendien: er zijn teveel arrogant pratende zionisten op tv geweest, teveel Palestijnen met terechte klachten zijn op tv geweest, teveel door Israel of Joodse lobbyisten geschoffeerde politici, o.a. Obama, lopen er in Europa en de USA rond.

 8. cmsuijkerbuijk

  Dit is echt weerzinwekkend!

  Hoe kan nu een christen dit soort enormiteiten
  (
  gruwelijkheden)  op een
  forum neerzetten?

   

  Hier stáát in feite dat er pas vrede in het
  Midden-Oosten
  kan komen, als Israël verliest.

  Iedere haat-baard gaat bij het lezen hiervan
  kwijlen van
  genoegen en applaudisseren.

  Dat vindt hij namelijk ook!

  En wat gebeurt er áls Israël dan verliest?

  Mag het dan rustig blijven leven van de
  islamieten?

  Nee, hè?

  Dat wordt een onvoorstelbaar bloedbad…. en géén
  vrede…. In
  elk geval niet voor Israël en voor de Joden, maar ook niet voor de
  in het
  Midden-Oosten wonende Islamieten.

  Die gaan dan onverdroten door met elkáár uit te
  roeien,
  zoals in Syrië en Egypte en Irak en overal gebeurt.

  Een soort islamitische vrede, dus.

  Géén vrede, dus.

   

  Dit stelt Jesaja 62 daar tegenover.

  “  Op uw
  muren, o
  Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de
  ganse nacht
  nimmer zullen zwijgen.

  Gij, die de Heere indachtig maakt, gunt u geen
  rust.

  En laat Hém geen rust… totdat Hij Jeruzalem
  grondvest en het
  stelt tot een lof op aarde.

  De Heere heeft gezworen bij Zijn rechterhand en
  bij Zijn
  sterke arm:

  nooit zal Ik úw koren meer aan uw vijanden tot
  spijze geven
  en nooit zullen vreemdelingen meer de most drinken, waarvoor gij
  gezwoegd hebt;

  maar zij die het oogsten zullen het eten en de
  Heere loven
  en zij die hem inzamelen zullen hem drinken in de voorhoven van
  Mijn heiligdom.

  Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg
  voor het volk,
  baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier
  omhoog boven de
  volken.

  Want de Heere doet het horen tot het einde der
  aarde:  zegt tot de dochter
  van Sion… zie, uw heil
  komt!

  Zie, Zijn loon is bij Hem en Zijn vergelding
  gaat voor Hem
  uit.

  En men zal hen noemen: 
  het heilige volk, de verlosten van de Heere… en gij (=
  Jeruzalem) zult
  genoemd worden begeerde, NIET-verlaten stad’.

   

  Kijk… dat is ándere koek dan: ‘Laten we ons
  maar aansluiten
  bij de onvermijdelijke winnaars…. de vijanden van Israël…’  potjandorie!

   

  En ik zal dit soort NIET-christelijke
  antisemitische rifraf,
  waar ik die maar aantref… aan de kaak stellen… zolang ik nog adem
  heb.

   

  Ongelooflijk:  dat
  dit
  soort reacties hier gewoon geplaatst mogen worden.

  Zit iedereen een beetje te slapen?

  Wakker worden!!!

 9. dr.Kwast

  Screenshot_12

  De Israëlische veiligheidsdeskundige Manfred Gerstenfeld over de Brusselse territoriale clausule en de demonisering van de joodse staat.

  Meneer Gerstenfeld, Israël voelt zich door de nieuwe EU-richtlijn m.b.t. de “territoriale clausule” gediscrimineerd. Waarom?

  Deze richtlijn is de volgende stap in een langdurig proces van discriminatie van Israël door de Europese Unie. Dit proces heeft vele aspecten. Eentje daarvan is, dat de EU te kennen geeft dat zij in het Midden-Oostenconflict alleen eisen stelt aan de Israëlische kant. Tegelijkertijd negeert Europa de massale hetze tegen Israël van de kant van de Palestijnse Autoriteit (PA). Meer nog, ze financiert de PA, die veelvuldig tot moord op Israëlische burgers oproept en terreur verheerlijkt.

  Hoe zien die haatoproepen er concreet uit?

  De website “Palestinian Media Watch” documenteert al jarenlang deze hetze. Er bestaan inmiddels zoveel haatoproepen, dat de website ze onderverdeelt in categorieën zoals “vergelijkingen met dieren”, “Joden en Israëli´s zijn kwaadaardig”, “Joden en Israëli´s zijn een gevaar voor de mensheid” enz. Dat wordt deels gefinancierd met EU-subsidies. En dat niet alleen: in verschillende Europese nationale parlementen werd er – echter zonder resultaat – kritisch gediscussieerd over het feit dat de subsidies voor de PA er ook toe dienen om in Israël gevangen zittende massamoordenaars financieel royaal te ondersteunen. En nu deze richtlijn. Terwijl men Israël problemen bezorgt, blijft de EU tegelijkertijd grotendeels handelingsonbekwaam, of –onwillig, wat betreft Syrië, waar volgens de VN iedere maand ongeveer 5000 mensen gedood worden en nog veel meer gewond raken. Hoe moet je dit anders noemen dan discriminerend?

  Hoe moeten we dit zien in het licht van de Europese naoorlogse credo´s om nooit meer antisemitisme toe te staan?

  Er bestaat helaas geen psychiater, die landen of supranationale constructies analyseert. De EU zou een geschikte patiënt zijn. In een van mijn boeken spreek ik van “humanitair racisme”als een wezenlijk element van de Europese houding tegenover Israël. Het gaat om een van de minst waargenomen vormen van racisme. Je kunt deze definiëren als een verminderde toewijzing van verantwoordelijkheid aan bepaalde etnische of nationale groepen voor misdaden. Humanitaire racisten beoordelen foutief gedrag en misdaad verschillend, afhankelijk van de huidskleur en politieke macht van de handelende. Voor blanken gelden andere maatstaven dan voor kleurlingen. Israëli´s worden vaak veroordeeld als ze maatregelen nemen om zichzelf te verdedigen. De Palestijnse verantwoordelijkheid voor zelfmoordaanslagen, moorddadige raketaanvallen, verheerlijking van moorden op de burgerbevolking en oproepen tot de uitroeiing van de Joden – zoals in het programma van Hamas, die in 2006, tijdens de enige vrije verkiezingen in de Palestijnse gebieden, de meerderheid kreeg – wordt vaak mondeling en schriftelijk gebagatelliseerd.

  U hebt onlangs het boek “Demonizing Israel and the Jews” gepubliceerd. Daarin schrijft u, dat minstens 150 miljoen van de 400 miljoen EU-burgers een, zoals u dat noemt, “gedemoniseerd beeld van Israël” hebben. Hoe komt u aan deze aantallen?

  Screenshot_1De universiteit van Bielefeld heeft voor de Friedrich-Ebert-Stiftung een onderzoek in zeven Europese landen uitgevoerd, waaruit bleek dat meer dan 40% van alle ondervraagden ouder dan 16 jaar het eens was met de bewering dat Israël een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen zou voeren, met andere woorden: volkerenmoord zou begaan. In Duitsland was dit 47%. Een eerder onderzoek van dezelfde universiteit in het begin van deze eeuw beperkte zich tot Duitsland. Daarin luidde de vraag of men het eens zou zijn met de uitspraak dat Israël zich tegenover de Palestijnen net zo gedraagt als de nazi´s ooit tegenover de Joden. 51% van de ondervraagden was het met deze uitspraak eens. Vergelijkbare studies van andere onderzoeksinstituten in Noorwegen en Zwitserland komen voor deze landen tot gelijksoortige resultaten. Voor mij betekent dit, dat de mentaliteit van veel Europeanen tegenwoordig lijkt op die van grote delen van de bevolking in de middeleeuwen, die een vergelijkbaar irrationeel en van haat vervuld beeld van het joodse volk hadden.

  Hoe is dit beeld tot stand gekomen?

  Als men steeds opnieuw Israël veroordeelt en aanvalt en grotendeels de enorme politieke criminaliteit in vele delen van de Arabische wereld buiten beschouwing laat, wordt er een sfeer gecreëerd, waarin zulke absurde ideeën ontstaan en – zoals de statistiek aantoont – grote verbreiding vinden. De mensen stellen dan niet eens meer verstandige minimale vragen. Bijvoorbeeld: hoe verdraagt de demoniserende bewering van een Israëlische genocide op de Palestijnen zich met het feit dat de Palestijnse bevolking de afgelopen decennia enorm is toegenomen? En dan heb ik het er nog helemaal niet over dat Palestijnen, vooral ook kinderen, in Israëlische ziekenhuizen behandeld worden, waar het personeel hen zich opofferend verzorgt? Zoiets wordt bewust niet waargenomen.

  En daar is de EU schuldig aan?

  In ieder geval nemen in de EU velen in de politiek en de civiele samenleving er aan deel om dit gedemoniseerde beeld van Israël te creëren en in stand te houden. Waarmee we weer terug zijn bij de “territoriale clausule”. Ik vind het interessant dat er binnen de EU nauwelijks reacties waren. Dat duidt op een circulair proces: de EU werkt mee aan het creëren van een verbreide, zeer negatieve sfeer tegenover Israël en neemt binnen deze context verdere discriminerende maatregelen, die op hun beurt weer de vijandige sfeer vergroten. Afgezien daarvan is de richtlijn ook juridisch twijfelachtig. Alan Baker, voormalig ambassadeur van Israël in Canada en mijn collega hier aan het “Jerusalem Center for Public Affairs”, heeft hier zojuist een document over gepubliceerd. Ten eerste zijn de Europese interpretaties van de grenzen voor 1967 en de toelaatbaarheid van de vestiging in strijd met het volkerenrecht. Ten tweede schendt de EU met deze richtlijn haar eigen verplichtingen als medeondertekenaar van de Akkoorden van Oslo. Daarin heeft ze zich ertoe verplicht om onderhandelingen over de definitieve status van de territoriale kwestie, de grenzen, de nederzettingen, Jeruzalem enzovoort niet te belemmeren. Dat doet ze echter wel.

  De richtlijn komt uitgerekend op een moment waarop de VS proberen het vredesproces in het Midden-Oosten weer op gang te brengen. Wat is de invloed van de EU-positie op de kansen van nieuwe onderhandelingen?

  Zij bevestigt de opvatting van veel Israëli´s dat nog meer concessies aan de Palestijnen niet tot vrede zullen leiden en dat, wat er ook als zogenaamd definitieve regeling gepresenteerd zal worden, dit er alleen maar voor de Palestijnen toe zal dienen om de – in hun opvatting – succesvolle hetze tegen Israël voort te zetten. Ofwel, ze zullen ook na een vermoedelijk akkoord met de hulp van Europa en andere bondgenoten meer eisen te stellen, net zolang totdat Israël van de landkaart verdwijnt. De voormalige Israëlische VN-ambassadeur Dore Gold, ook een collega hier op het instituut, heeft waargenomen, dat ook na de Akkoorden van Oslo in 1993 de Europeanen net als daarvoor bleven stemmen voor dezelfde anti-Israëlische resoluties in de Algemene Vergadering.   

  Met andere woorden: U zegt dat Israël de EU niet kan vertrouwen

  Ja, zo kun je dat zeggen. Voor Israël zou het in laatste instantie gelijkstaan aan zelfmoord om enkele van de Europese standpunten in het Midden-Oostenconflict te accepteren.

  Screenshot_13
  Manfred Gerstenfeld

 10. Two Ravens Black Kettle

  Eén woord; antisemitisme.

  En na ja ik heb best op punten kritiek op Israël. Maar dit is pure, onversneden Jodenhaat. Immers Turkse produkten (N-Cyprus) Marokkaanse produkten (Westelijke Sahara) of produkten uit landen die mensenrechten met de voeten treden (waaronder de gehele Arabische wereld) worden buiten schot gelaten. Waarom ? Geen Joden bij betrokken. 100 miljoen christenen worden met de dood bedreigt. Door islamisten. Maar de antisemieten van de EUSSR zwijgen. Yep. Geen Joden bij betrokken… En dagblad Trouw maar feest vieren.

 11. corjova

  Het Israelisch Palestijnse conflict is inderdaad onoplosbaar. Israel is niet in staat om de oorlog te winnen, dus zal het conflict net zo lang voortduren tot Israel het verliest.

  Waarom zou de EU zich niet gewoon bij de onvermijdelijke winnaars aansluiten, namelijk de Arabieren. Dat ligt op het ogenblik zowel strategisch en ideologisch het meest voor de hand, want die apartheidsmuur is onverkoopbaar.

 12. cmsuijkerbuijk

  Bovendien kaatst israël de bal keihard terug naar de EU:

  Israël neemt maatregelen tegen EU vanwege boycot

  Dat zullen ze bij de Wolfsschanze in Brussel niet leuk vinden!

 13. Peter Pan

  .

  Goed stuk. De eerbiediging van staatsgrenzen in het internationale recht kwam tot stand omdat staten hun inmiddels bloedig verworven grenzen wilden legaliseren. Het enige natuurrecht is het recht van de sterkste. Internationaal heerst thans de misvatting dat recht meer zeggingskracht heeft naarmate meer landen (met stabiele grenzen) zich hierachter stellen. Maar ik geef niets meer voor internationaal recht nu de OIC landen de rechten van de vrouw zo openlijk mogen verkrachten binnen de VN.

 14. cmsuijkerbuijk

  Hij zei dat wel tegen die schriftgeleerde, maar hij bedoelde ieder mens!

 15. shrimpocat

  Dit zijn het soort momenten waarop je Gielah mist.

 16. JC

  Beste dr. Kwast, ik heb twee opmerkingen uit uw bijdrage gelicht:

   

  – Ten eerste zijn de Europese interpretaties van de grenzen voor 1967 en de toelaatbaarheid van de vestiging in strijd met het volkerenrecht.

   

  – Ten tweede schendt de EU met deze richtlijn haar eigen verplichtingen als medeondertekenaar van de Akkoorden van Oslo. Daarin heeft ze zich ertoe verplicht om onderhandelingen over de definitieve status van de territoriale kwestie, de grenzen, de nederzettingen, Jeruzalem enzovoort niet te belemmeren. Dat doet ze echter wel.

   

   

  Mijn voor de hand liggende vragen/opmerkingen daarbij:

   

  – hoe is het mogelijk dat de EU dit demoniseren ongestraft kan doen?

  – waarom komen verscheidene partijen niet in verzet tegen gemeld demoniserend gedrag van de EU?

  – ik zie een parallel met de wijze waarop de PVV in Nederland wordt gedemoniseerd. 

   

  Dr. Kwast, ik sluit mij aan bij uw conclusie.

   

   

 17. JC

  Beste Corjova,

   

  In het door u aangehaalde Bijbelfragment (Lukas 10: 25-37) ging een man van Jeruzalem naar Jericho en werd onderweg overvallen door rovers. U geeft aan dat u de Palestijnse volken als het slachtoffer van de Israelische Joden beschouwd, zonder aan te geven op welke gronden u tot deze keuze gekomen bent.

   

  Als u het zeer verhelderende bovenstaande artikel van de heer Timon Dias goed gelezen heeft, zou u m.i. moeten inzien, dat uw aanname dat de Palestijnse volken het slachtoffer van de Joodse bevolking zijn, niet de juiste is. Als de Palestijnse volken al de slachtoffers zijn, zoals ons veelal wordt voorgeschoteld, dan zijn zij ongetwijfeld het slachtoffer van andere belanghebbenden dan van de Israelisch Joodse bevolking. Overigens zijn inmiddels meerdere bevolkingen het slachtoffer in het Midden Oosten (en ook die zijn niet het slachtoffer van de Israelische bevolking, maar van andere belanghebbenden).

   

 18. shrimpocat

  En precies dat zit antisemieten het meest dwars. Waren ze maar zielig, waren ze maar dood, dan konden ze hen nog mooier herinneren en misschien nog een extra verdieping voor het Anne Frank Huis voor hen bouwen en nog meer vergelijkingen trekken met moslims.

 19. AJ - Raalte

  Israel is WEL een klein land dat aan alle kanten wordt bedreigd. Maar ‘zielig’? Nee, gelukkig niet (meer)! Ook heeft zij verschillende malen voor haar naakte bestaan moeten strijden tegen een grote overmacht die op genocide uit was.

   

  En nog steeds zijn er regimes/terreurbenden die Israel van de kaart willen vegen en dat ook actief proberen. 

   

  Wanneer heeft “de wereld” Israel extra beschermd dan? Never nooit. 

   

  Israel IS nu eenmaal een apart land, want de natiestaat van het Joodse volk, de enige op deze aardkloot, maar niet omdat ze vráágt om aparte behandeling. Die krijgt ze er gewoon gratis en gratuit bij. Zie de overweldigende hoeveelheid anti-Israel VN-resoluties, de eindeloze demonisatie en delegitimatie.

   

  Indien Israel haar mannetje niet stond, was er allang geen Israel meer.

 20. AJ - Raalte

  Oké, ‘ventje’ dan. Weet ik veel. Ook niet interessant of het nou een mannelijke of een vrouwelijke Jodenhater is, toch? 

 21. J. C. Th. Köhler

  cmsuijkerbuijk:

   

  “Ongelooflijk:  dat dit soort reacties hier gewoon geplaatst mogen worden.”

   

  Het doet je eens te meer afvragen wat de criteria zijn voor reacties die wel en die niet geplaatst worden. En waaraan iemand moet voldoen om hier van de site afgeknikkerd te worden.

   

  Ceterum censeo Gielahem esse redeundam.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 22. Mar

  Israël is geen klein zielig land, dat aan alle kanten bedreigd wordt. Israël stond en staat nooit op het punt van de kaart geveegd te worden. Israël heeft één van de beste legers ter  wereld. Israël heeft één van de best bewapende legers ter wereld. Israël beschikt over atoomwapens. Israël heeft één van de beste inlichtingendiensten ter wereld. Israël staat haar mannetje.

   

  Israël en bevolking zijn niet zielig en weerloos. Het wordt tijd om Israël te waarderen als een volwassen staat waar geen aparte status en extra bescherming van de rest van de wereld voor nodig is.

   

  Het blijft merkwaardig dat Israël verontwaardigd reageert en roept dat het land anders wordt behandeld dan andere landen en tegelijkertijd  zich presenteert als een zeer apart land, niet te vergelijken met andere landen en iedere keer weer vraagt om een andere behandeling op grond van die aparte status.

   

   

 23. cmsuijkerbuijk

  Je nóemt je Christen, maar je bént het niet! Je bent alleen maar vervult van haat, een Christen onwaardig óók al kén je de Bijbel van voor naar achter en weer terug, je handelt er niét naar. Wat dát betreft toon je een aardige gelijkenis met Koran-geleerden!!!

 24. corjova

  Geamuseerd bekijk ik mijn geslachtsveranderingen.

  Eng en gevaarlijk, zo’n Christen. Brrrr

 25. shrimpocat

  Is Cor Jehova ineens een wijfie geworden? Who knew?

 26. Jessica

  niet meer wat het was: een warme jas voor geestverwanten (op een enkele trol na).

 27. nick

  Getver, ik wordt onpasselijk van corjova, een voorbeeld van de hypocriete Christen!

  Gevaarlijk en eng vindt ik dat soort mensen, we willen geen herhalingen als die vanuit het verleden en wat is dat toch altijd met het verdraaien van de werkelijkheid. Heb last van plaatsvervangende schaamte…

  En is Gielah in een ban? Wat heb ik gemist en waarom in vredesnaam? Zij is nodig, dat blijkt hier maar weer!

   

   

 28. Tannenbaum

  Prima stuk.

   

  Corjova ventileert haar mening door het debiteren van gemeenplaatsen en onder de gordel stoten. We moeten haar op dit forum verder maar negeren.

   

  De aanvulling van dr, Kwast is zeer verhelderend.

   

  Met Shrimpocat ben ik het eens: de burger kan de EU niet vertrouwen.

 29. AJ - Raalte

  Nee, nee, je moet wel goed lezen, wijfie. Ik noem het de veiligheidsbarriëre, want dat is het grotendeels: 90% hek, 10% muur. En nee, ik ben er niet speciaal enthousiast over. Waarom zou ik? Ik vind het doodzonde van de kosten en de moeite, maar het heeft zijn geld allang opgebracht. 

   

  Van bijna dagelijkse – soms zelfs tweemaal daagse – (zelfmoord)aanslagen ging dat aantal na de bouw van de barrière  rap naar beneden en dat was niet omdat ze het niet meer probeerden, maar omdat het veel moeilijke werd en nog is om erdoor te komen.

   

  Overigens begon jij over “(on)verkoopbaar”, niet ik.

   

  Hoezo “smeerlapperij”? Het voorkomen van dode Joden (èn Arabieren) schiet jou kennelijk in het verkeerde keelgat. Jammer dan.

   

  Aaah, arrogant! Daar is dat woord weer, een woord dat loepzuiver aangeeft dat er een ordinaire Jodenhater aan het woord is. 

   

 30. Robbert L.

  Corjova is onze huisantisemietische trol.

  Zij nest ligt waarschijnlijk in een MO land of anders in een NSB gezin.

  Nooit een ruk gepresteerd in het leven. Een niets.

   

  Altijd een reden om haat te spuwen, logica niet noodzakelijk.

   

  Het genot kan niet groter zijn dan de onmacht te zien die eruitspreek. Net zoals Timon de blijdschap over de soevereiniteit van Israël heeft:  dat een Joodse staat beschikt over het lot van het Joodse volk. 

   

  Maar beste Corjova;

  Waar 70 jaar geleden de Joden op moesten passen voor u en uw hordes, uw opa waarschijnlijk zijn 12 en een halve gulden kopgeld heeft gevangen, daar krijgt u nu een dikke vinger van elke Jood ter wereld en het beste leger ter wereld in de nek. Balen nietwaar.

   

  En als u u weerzinwekkende denkbeelden in daden omzet, ook een bezoekje van de Mossad.

  En alsdan ongetwijfeld ook een bosje bloemen op uw kist van de DDSers

   

  Bummer!

 31. cmsuijkerbuijk

  Tsja, dát krijg je, als je iemand (nog stééds naar mijn mening onterecht) bant. Dan zet je de deur wágenwijd open voor dit soort eenzijdige terreurverhalen zoals van corjova!

 32. reageerbuis

  Duidelijk stuk. Zei Den Uyl nog dat we Israel nooit in de steek mochten laten, in de jaren ’70 beloofden de Europese landen aan de Arabische landen niet alleen dat immigranten uit die landen naar Europa mochten komen en  ze centra mochten stichten om de islam te verspreiden, maar ook dat er een anti-Israelbeleid in Europa gevoerd zou gaan worden. Dit alles in ruil voor olie.

 33. shrimpocat

  “Met andere woorden: U zegt dat Israël de EU niet kan vertrouwen”

  Join the club: de Europese burger kan de EU evenmin vertrouwen.

 34. AJ - Raalte

  Apartheidsmuur??? Veiligheidsbarrière zul je bedoelen. En die heeft al heel wat levens gered  want moorden voorkomen.

   

  Is dus prima “verkoopbaar”!

 35. JC

  Het gaat hoe dan ook om Joodse producten nu,

  Ik trek geen parallel, maar ik heb een déjà vu.

   

  Eerder gaf ik op DDS al aan dat ik pro-Israel ben, omdat Israel de enige van de 2 partijen in dit conflict is, die m.i. een vredesaanbod heeft gedaan. Blij met deze heldere uitzetting overigens, waarmee eindelijk eens duidelijk wordt hoe de kaarten werkelijk liggen.

 36. JC

  U schrijft:

   

  Citaat: 

  Nooit vrede tot Israel verliest

  Het Israelisch Palestijnse conflict is inderdaad onoplosbaar. Israel is niet in staat om de oorlog te winnen, dus zal het conflict net zo lang voortduren tot Israel het verliest.

  Waarom zou de EU zich niet gewoon bij de onvermijdelijke winnaars aansluiten, namelijk de Arabieren. Dat ligt op het ogenblik zowel strategisch en ideologisch het meest voor de hand, want die apartheidsmuur is onverkoopbaar. Tot zover citaat van hetgeen u schreef.

  Als goed christen weet u toch wel dat het Israelische Joodse volk als tot tweemaal toe (in 1949 en in 1967) een ogenschijnlijk onverslaanbare vijand (een enorme overmacht aan Arabische soldaten tegenover een gering Israelisch leger) letterlijk en figuurlijk op wonderbaarlijke wijze desastreus heeft verslagen. Ook deze keer zal God Israel niet in de steek laten. Ik ben het dus volkomen oneens met uw bewering en er van overtuigd dat Israel nooit zal verliezen. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.