Home schooling: een pleidooi

Het mag niet in Nederland. Staatssecretaris Dekker van de voorheen liberale VVD heeft het deze week in een brief aan de Tweede Kamer uitgelegd. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de dagelijkse gang naar school essentieel is voor de brede sociaalemotionele ontwikkeling van ieder kind. Kinderen gaan niet alleen naar school om kennis te vergaren, maar ook om te leren omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.’ Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt hem in dit verbod op thuisonderwijs, zo las ik van de week in een interessant artikel in het Nederlands Dagblad, maar ik, en andere vrijheidslievenden, niet.

Kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar school. Dat is onder ons vanzelfsprekend. Het befaamde artikel 23 van onze Grondwet wordt altijd aangeroepen in discussies over de vrijheid van onderwijs alsof dat artikel alleen maar een klassiek grondrecht verwoordt, dat wil zeggen: een domein vastlegt waarover de macht en invloed van de overheid zich niet uitstrekt. Maar dat 23ste artikel formuleert ook een sociaal recht, een inspanningsverplichting van de overheid: de staat moet ervoor zorgen dat er overal goed onderwijs is in scholen waar we onze kinderen met een gerust hart naar toe kunnen sturen.

Maar waarom eigenlijk? Waarom geven we onze kinderen niet thuis onderwijs?

Tijdens een logeerpartij bij Amerikaanse vrienden in Philadelphia viel mij op dat hun oudste zoon ’s morgens niet naar school ging maar thuis bleef. Die jongen (ongeveer acht jaar oud) was mij al opgevallen omdat hij mij bij onze begroeting had gevraagd of ik als Nederlander niet geregeld in Prussia kwam. Hij las boeken over de Romeinse geschiedenis en zei het ‘quite an honour’ te vinden toen ik hem op het basketballveldje bij hun huis de eerste beginselen van de lay up bijbracht. Het kwam mij voor dat hij zou opgroeien tot een erudiet en beschaafd lid van de Amerikaanse gemeenschap.

Zijn moeder gaf hem ’s morgens opdrachten. Een van de dingen die hij op een dag moest doen was het lezen van een gedicht. Na een uurtje kwam hij naast mij zitten op het bankje voor het huis en vroeg hij of Mr. Spruyt ook niet van mening was dat er ‘a lot of poetry’ in dat gedicht zat. Hij had het niet alleen over het onderwerp van het gedicht, en over het rijm, maar vooral over de beelden en de klankkleur van de woorden. Halverwege de middag kwamen z’n vriendjes uit school en ging hij met hen spelen.

In Amerika kan alles, maar een school voor zo’n kennelijk begaafd jongetje viel zelfs buiten de mogelijkheden van de Oostkust. Deze home schooling  was bovendien volkomen legaal, zo’n 2 miljoen Amerikaanse kinderen krijgen het. Hun resultaten zijn beter dan die van kinderen die naar een school gaan, ook al zijn de home schoolers zelf niet hoog opgeleid. En de kinderen zijn beter gesocialiseerd. Blootstelling aan de rat race in de jungle die klaslokalen, gangen en trappenhuizen kunnen zijn, heeft blijkbaar zo z’n nadelen. Evenals het niet blootgesteld worden aan de grote verleidingen van het jonge leven (zoals drugs), of aan de psychologische druk tot conformisme en coole onverschilligheid.

Ik dacht dat het in Nederland niet bestond, dat thuisonderwijs. Tot Amerikaanse vrienden langs de Vecht mij vertelden van hun pogingen om hun kinderen niet bloot te stellen aan de misvormende invloed van Nederlandse scholen. Ze hielden ze thuis, maar  er stond al snel een boze ambtenaar op de stoep. Een lang gevecht volgde, en dat bevestigde mijn vooroordeel over het vrije Amerika en het Europese staatsdirigisme.

Het onderwerp kwam tot mijn verrassing in het nieuws toen, twee jaar geleden, toenmalig minister Van Bijsterveldt het Islamitisch College in Amsterdam sloot en de ouders alle scholen in Nederland zo haram vonden dat ze hun kinderen thuis onderwijs wilden gaan geven. Toenmalig wethouder Lodewijk Asscher vond dat geen goed idee, en dreigde de ouders met de rechter. De minister kondigde wetgeving aan om de mogelijkheden tot thuisonderwijs te beperken.

Want die mogelijkheden bleken wel degelijk te bestaan: een artikel uit de Leerplichtwet bepaalt dat kinderen vrijstelling van de leerplicht kunnen krijgen wanneer de gemeentelijke leerplichtambtenaar het met hun ouders eens is dat er ‘binnen redelijke afstand van hun woning’ (25 kilometer) geen school te vinden is die aansluit bij hun godsdienst of levensovertuiging. Zo’n driehonderd kinderen in Nederland hebben die vrijstelling gekregen en de minister stelde eerder nog vast dat er nergens ‘signalen van misstanden’ zijn.

Tot die moslimouders in Amsterdams ook wilden. Moslims vormen vaak een probleem omdat zij een beroep doen op vrijheden die, vinden wij, anders moeten worden gebruikt dan zij willen, en in ieder geval niet voor islamitisch onderwijs dat bedoeld is om integratie te voorkomen.

En nu volgt er dus een algeheel verbod, als Dekker zijn zin krijgt (overigens juist op het moment dat hij de keuzevrijheid bij het stichten van scholen wil verruimen). Volgens Henk Blok, onderzoeker aan het Kohnstamm Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, is de race nog niet gelopen: ‘De kwestie speelt al sinds 2003. De overheid heeft een zwabberbeleid gevoerd. Diverse ministers en staatssecretarissen zijn ermee bezig geweest. Op het ene moment mocht thuisonderwijs wel, daarna weer niet. Er zou toezicht komen, vervolgens werd gezegd dat dat onmogelijk is. En nu komt er dus een verbod. Maar zo’n wetsvoorstel moet eerst langs de Raad van State. Je komt aan de keuzevrijheid van ouders, er is wat dat betreft een parallel met verplichte vaccinatie. In hoeverre mogen ouders beslissen over de behandeling die hun kind krijgt? Ik schat in dat de Raad van State meer gewicht in de schaal gaat leggen dan de beide Kamers.’

Ouders moeten zich vooral blijven realiseren dat onderwijs door de staat ooit is uitgevonden om van ons voorbeeldige, nuttige burgers te maken. Dat laten wij ons natuurlijk niet welgevallen. In de gaten houden dus die scholen, leraren en leerboeken, en anders ons kind toch maar thuis houden.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

19 reacties

 1. M. Brandenburg

  Misschien een idee om hier een keer een artikel t ehebben over charter schools in the VS. Een nieuw manier van publiek onderwijs, één die de angst om de harten van de vakobond doen slaan. 

   

  Charterschools in de VS, krijgen minder geld dan de reguliere publieke scholen. Charter 3000 Dollar en publieke 9000 dollar per kind.

   

  Het opmerkelijke is eigenlijk dat de charterschools stuk voor stuk beter presteren in onderwijs. 

   

  Een suggestie is om de reportages van John Stossel “stupid in America” eens te kijken op youtube. Tegenstanders komen met flauwe dooddoeners, en negeren de de verschillen die telkens ositief uitvallen van publiekonderwijs nieuwe vorm. 

   

  Toppunt is een charterschool in Brooklyn, alwaar op de omringende publieke scholen het percentage van leerlingen dat naar de universiteit gaat op 4% ligt. De betreffende charterschool haalt een ongelofelijk percentage van 100%. De vakbonden uiteraard (charteschool is niet verplicht vakbondsleden aan te nemen, die kan je namelijk niet ontslaan indien zij ongeschikt zijn) maken de school zwart, dat zij de leerlingen testen laten doen alvorens hen toe te laten. Dit klinkt leuk todat je ziet hoe de toelating verloopt, gezinnen staan in een immens lange rij door de wijk, waarna zij in groepen worden binnen gelaten, om vervolgens via BINGO de nieuwe studenten te selecteren!

   

  Publiek onderwijs oude situatie werkt niet zoals hij eigenlijk nergens meer werkt. De verkeerde mensen hebben te veel macht in het onderwijs, waardoor prioriteiten in het onderwijs op de verkeerde plaatsen komen. 

   

  IK kan me trouwens ook wel vermaken over de homeschool reacties vooral de negatieve reacties, hier spreekt blijkbaar ontwetendheid. Homescholers scoren zonder uitzondering veel hoger dan zij die in het publiek onderwijs les krijgen. Daarnaast toont onderzoek aan dat homeschoolers door hun thuisles, veel meer tijd hebben om andere activiteiten te ontplooien, waar zij dus consatnt in contact komen met leeftijdsgenoten, de homescholer heeft bijvoorbeeld veel meer tijd sport. Daarnaast ook een leuk iets dat aantoont dat homescholers ook vaker betrokken zijn bij liefdadigheid, alwaar zij ook nog eens veel vaker in contact komen met ouderen. Hierdoor een betere sociale stabiliteit ontwikkelen, om nog maar te zwijgen dat door die liefdadigheid men ook een beter beeld ontwikkelen over de werkelijke situatie van hun sociale woonomgeving en de werkelijke prolemen die veel jongeren pas doorkrijgen, wanneer zij volwassen raken en meer het nieuws gaan volgen. 

   

  Beide voorbeelden laten zien dat het publieke onderwijs in de oude vorm faalt en duidelijk met simpele ingrepen vernieuwt kan worden! Teven wordt heel duidelijk dat geld niet het probleem is, maar zij die de dienst uitmaken!

 2. trias politica

  Dit is weer zo’n vervelend dilemma, voortspruitend uit de toelating van een haaks op de onze staande cultuur en de gevolgen die dat heeft voor onze samenleving. Dit leidt er toe, dat diverse goede zaken helaas moeten wijken, om erger te voorkomen.

 3. MicMokum

  “Tot Amerikaanse vrienden langs de Vecht mij vertelden van hun pogingen om hun kinderen niet bloot te stellen aan de misvormende invloed van Nederlandse scholen”

   

  Als terugdank aan mijn lagere school periode, schrik ik van de propaganda die ik daar over mij heen heb gekregen. Vaak was die in lesmateriaal verwezen, maar soms werd het zelfd nodig geacht nog speciale projecten hiervoor te starten. Veel van de propaganda had als doel de multiculturele samenlenleving bij de jeugd door de strot te douwen.

   

  Leerplicht = indoctrinatie. Derhalve kan de leerplicht beter vervangen worden door een recht op onderwijs.

   

  En voor wat betreft moslim-ouders die dan liever hun kids thuis houden: laat ze lekker. Maar dan niet later gaan piepen dat die nergens aan de bak komen. En wees eerlijk, op het Ibn Huppeldupup college worden ze ook niet wijzer.

 4. MicMokum

  verweven (dus niet verwezen)

   

  Excuses voor deze en andere taalfouten.

 5. Marg

  hr Spruyt!

  Wij geven ook thuisonderwijs om vele redenen, maar 1 ervan is dat bv onze oudste niet toegelaten zou worden op het Gymn vanwege ASS/rugzakje terwijl hij volgens CITO die makkelijk zou moeten kunnen doen. Dus enkel om het etiketje… Ons werd gemeld dat hij maar naar Havo-spec moest. Nu heb ik die school even gegoogled en de schrik sloeg ons om het hart. Drank, drugs, wapens, geweld, overal waren protocollen voor en aangezien ik uit ervaring via de MR van een school weet dat je protocollen niet voor niks hebt, dan is er dus iets loos, wisten wij 1 ding zeker, die school dus niet! Ook omdat zo’n Havo hem totaal geen uitdaging zou bieden (in positieve zin dan) en het hem kapot zou maken. Later kregen we ook van ex-leerlingen van die school te horen dat we de juiste keuze hadden gemaakt.

  Nu dus thuisonderwijs.. al 5 jaar VO thuis (highschool voor onze kinderen, met materiaal van een school in de VS waar ze ook ingeschreven staan en hun diploma gaan halen), en buren, familie, vrienden etc zeggen allemaal dat het de kinderen veel meer goed doet dan toen ze nog op school zaten, en dan zegt een Dekker dat hij VINDT en het zijn overtuiging is dat dat niet zo is… hij heeft het nooit onderzocht en alle onderzoeken naar thuisonderwijs aan de kant geschoven. Dat heet onbehoorlijk bestuur als ik het goed heb.

  Mijn antwoord op Dekker staat hier: http://1637.punt.nl/content/2013/07/Sander-Dekker-VINDT evenals de link naar de kamerbrief.

   

 6. Springer

  Ik heb me altijd het volgende afgevraagd:

  Waarom staat een leraar elk jaar hetzelfde verhaal te vertellen voor de klas?

  Waarom wordt in ons onderwijs de informatie maar een manier aangeboden? 

  Waarom moeten onze kinderen op hun 16de al kiezen wat ze de rest van hun leven gaan doen?

  Waarom wordt er in het hogere en universitaire onderwijs niet veel meer gebruik gemaakt van de combinatie leren en werken?

   

  Gelukkig zie ik nu al een onderwijs revolutie ontstaan. Ik volg geregeld een online college van een Amerikaanse universiteit of een online cursus. Zeker om te leren programmeren en op grafisch gebied is er genoeg te vinden. Kijk voor de grap maar eens bij http://www.lynda.com

   

  Ik denk persoonlijk dat onze kinderen genoeg informatie tot hun beschikking hebben, we moeten ze alleen zo opvoeden dat ze ten alle tijden kritisch zullen blijven. Gelukkig ben je op het internet maar enkele seconden van een andere bron verwijdert en is het een stuk makkelijker om ook een andere mening te horen.

  Je kind thuis opvoeden lijkt me geen goede ontwikkeling want net zoals je je hond moet socialiseren moet je ook je kinderen socialiseren. Daarvoor is het zeker belangrijk dat ze ook met andere kinderen leren omgaan uit andere milieus. Je kunt je kinderen niet hun hele leven tegen de maatschappij beschermen en daarom heeft het mijn voorkeur om ze stapje bij beetje los te laten in deze wereld.

  Home schooling in Amerika gebeurt voornamelijk uit overdreven religieuze of extreemrechtse motieven. Deze kinderen zijn per definitie kansloos in de maatschappij, gezien het verknipte wereldbeeld wat ze van hun ouders hebben mee gekregen. Ik ben ook van mening dat het juist gezond is om af en toe eens een andere mening te horen. 

  Hoewel ik geen voorstander ben van home schooling vind ik dat elk ouder het recht heeft zelf de keuze te maken wat ze met hun kinderen doen.

 7. Marg

  Uw laatste 2 alinea’s staan vol aannames die niet kloppen:

  http://childrensmd.org/uncategorized/why-doctors-and-lawyers-homeschool-their-children-18-reasons-why-we-have-joined-americas-fastest-growing-educational-trend/

  http://www.atheistview.com/secular_homeschool.htm

  http://www.secularhomeschool.com/content/617-american-school-partners-method-test-prep/

   

  En je vergeet (net als Dekker) dat kinderen ook op muziekles zitten of sportverenigingen en vele andere dingen doen waar ze andere volwassene én kinderen van alle leeftijden tegenkomen. Dat ze vrienden hebben (ook onder schoolgaande jeugd, onze kinderen wel iig) etc etc. Het beeld dat kinderen “thuis zitten” is onjuist.

  Why do people homeschool? Well, a poll in 2007 came up with this result:
  _____

  • Concern about the school environment, including reasons such as safety, drugs or negative peer pressure – 88 percent
  • A desire to provide religious or moral instruction – 83 percent
  • A dissatisfaction with academic instruction at other schools – 73 percent
  • Nontraditional approach to children’s education – or “unschoolers”
  who consider typical curriculums and standardized testing as
  counterproductive to quality education – 65 percent

  http://www.homeschoolundersiege.com/homeschoolers-youre-not-alone-heres-why/

  http://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/12/22/waarom-niet-deskundigen-nu-uitmaken-wat-%E2%80%98waarheid%E2%80%99-is/
  http://m.washingtontimes.com/news/2009/dec/13/home-schooling-socialization-not-problem/

  http://www.discovery.org/a/3479

  http://school.familyeducation.com/home-schooling/human-relations/56224.html

   

  https://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling

   

 8. Springer

  François

   

  Misschien is het dan verstandig om te pleiten voor variatie in scholen, dus minder staatsonderwijs en meer particulier onderwijs. Sociale vaardigheden leren kinderen in omgeving met andere kinderen. Daarnaast voed ik net zoals mijn ouders mijn kinderen zo op dat zij in staat zijn zelf hun visie te vormen. Het socialistische staatsonderwijs vonden mijn ouders ook al een gruwel maar bij ons thuis werd daar gewoon om gelachen. Het is maar net hoe in de wereld staat. 

  @ Marg

  Bedankt voor je respons, ik zal de informatie zeker bekijken. Misschien dat ik mijn mening na het lezen enigszins zal bijstellen ten slotte gaat het om het welzijn van mijn kind.

 9. Marg

  Graag gedaan!

  Vergeet niet dat de meeste tegenwerking naar thuisonderwijs toe altijd van socialisten komt en Dekker’s “argumenten” komen wel heel erg sterk overeen met wat Asscher een paar jaar terug riep toen hij nog wethouder van A’dam was en ik krijg steeds meer de indruk dat zijn post op SZ+W een zeer strategische is en dat hij achter de schermen meer invloed heeft dan men denkt.

  Dekker’s “argumenten zijn beslist NIET liberaal en gaan zelfs in tegen wat Elias voorstond toen hij nog “onderwijs deed”. Hij zei toen vdHam thuisonderwijs wilde verbieden: Mijnheer, ge zijt een nep-liberaal. (maart 2011, vergadering vaste kamer commissie OCW)

 10. Marg

  Tussen NL thuisonderwijzers zitten mensen van allerlei achtergronden; Protestanten, Katholieken, Baptisten, Holisten, maar ook paganisten, humanisten en nog veel meer verscheidenheid.

 11. dirkse

  Dat socialiseren kan veel beter via een sportclub.

  En binnen scholen gaat erg veel tijd verloren met ordehandhaving, lokalenwisseling.

  Ook is de stemming gewoonlijk anti-intellectueel.

  Met enige organisatie zouden er ambulante leraren zijn, die groepjes kinderen thuis lesgeven.

  Lijkt me leuk werk.

 12. Charles de Gaulle

  Ik weet het niet en vind het maar moeilijk, ik denk dat velen zich verkijken op het zelf les geven aan kinderen, en dat daar onnoemelijk veel tijd in gaat zitten, tijd die tweeverdieners zeker niet hebben, en aangezien er nog maar weinig jonge gezinnen zijn die het zich kunnen permitteren geen tweeverdiener te zijn denk ik dat ik er geen voorstander van ben.

 13. Marg

  Kwestie van prioriteiten stellen, wat vind je belangrijker, de toekomst van je kinderen of andere dingen (eigen hius, carriere, vakanties, auto’s etc)

 14. dirkse

  Een leerling op het middelbaar onderwijs kost 7000 euro per jaar.

  Laten thuisleerders zich nu eens groeperen in groepjes van 5 lln, zo’n clubje heeft dan 35000 per jaar te besteden.

  Geef 35 weken les per jaar, dus 1000 per week te besteden.

  Leraar rekent 50 per uur, dus kunnen van dat geld per week 10 leraren 2 uur langskomen.

  Waarschijnlijk is 5 leraren voldoende, elk een dagdeel van 2 uren.

  Dus kan met de helft van het geld worden volstaan. Kwalitatief altijd beter dan die overvolle klassen waar de leraar voor de individuele leerling nauwelijks tijd heeft.

 15. baksteen

  Je hebt er een hele klus aan om het bijna dagelijkse portie desinformatie op de middelbare school te compenseren. Politiek, economie, EU, klimaat, etc.

  Weer een voorbeeld hoe wij de inrichting van onze maatschappij en onze vrijheden moeten aanpassen aan de vernielzucht van de Islamitische idologie.

 16. François

  @Springer (15:47) “Home schooling in Amerika gebeurt voornamelijk uit overdreven religieuze of extreemrechtse motieven. Deze kinderen zijn per definitie kansloos in de maatschappij, gezien het verknipte wereldbeeld wat ze van hun ouders hebben mee gekregen. (…) want net zoals je je hond moet socialiseren moet je ook je kinderen socialiseren.”

  Quatsch. Juist in het geestdodende staatsonderwijs, dat vooral uit politiek correcte motieven wordt opgelegd, krijgen de kinderen een volkomen verknipt en verderfelijk wereldbeeld ingepompt, namelijk dat van de collectivisten en eco-fascisten. Maar het kan natuurlijk zijn dat u dat juist toejuicht. Daarnaast worden kinderen in het staatsonderwijs gedwongen ook te ‘socialiseren’ met demotiverende IQ-60jes en andere volidioten. Die gedebiliseerde kinderen zijn uiteindelijk dus alleen nog maar goed voor handje-ophouden en staatsbaantjes en nonostudies en aksievoeren. Wat kennelijk de bedoeling is. En als iemand zijn kind allen maar de koran zou willen leren opdreunen, moet die dat maar zelf weten. Zolang ik maar niet later hoef op te draaien voor de dagelijkse kost van zo’n zombie. Daarom vind ik—om te beginnen—dat het ‘sociale vangnet’ niet meer moet gelden voor school of uni-verlaters.

  Maar goed, speciaal voor u, ter overdenking, een citaat:

  “[Sydney Smith (1771-1845)] had some things to say about the schools of Britain in his time. Not very good things, to be precise. His opinion of the institutional schools — “public”…and state — was that they disgraced the ideal and practice of education. They stifled the mind of the student with unnecessary baggage and thus killed incentive and imagination. Those who came out of those schools were fit only for civil service (government bureaucratic jobs), unable to employ their minds in innovation, entrepreneurship, and exploration.

  The history of the Empire in the 19th century proved him right. By the end of the century, the great minds, innovators, and explorers of the Empire came either from humble families who couldn’t send their children to school, and therefore the children had to make a living from their early years (like David Livingston), or from families who, by the virtue of their social status, could afford to homeschool their children (like Lord Kelvin or Rudyard Kipling).

  The more the state — and social pressure — pushed everyone to comply and enter the institutional schools instead of being homeschooled one way or another — the more Britain produced generations of trained bureaucrats but no bright personalities. By the outbreak of WWI, it was obvious to all that Britain was losing its competitive edge in human resources that she had throughout most of the 19th century. It was now a nation of clerks, not a nation of entrepreneurs, innovators, and daring explorers.” http://www.ronpaulcurriculum.com/public/275.cfm

 17. Springer

  @ MicMokum

   

  Bedankt voor de tip. Ik vond http://www.lynda.com voor de lezers hier het meest toegankelijk er zijn natuurlijk enorm veel initiatieven op dit moment.

   

  Er is een onderwijs revolutie gaande vanuit de VS. Helaas zit een groot deel van Nederland te slapen en zal achter het net vissen. Mensen moeten beseffen dat het na het afronden van een studie niet voorbij is maar dat je altijd moet blijven door studeren. Het is schande dat er ambtenaren zijn die weigeren een computer te gebruiken. Ik zou ze direct de deur uit trappen.

   

 18. MicMokum

  Op computer gebied is het niveau van lynda.com veel te laag. Dan maak ik liever gebruik van CBT Nuggets.

   

  Toch bedankt voor de tip. Het is goed om te weten dat er meer aan scholing is te vinden, dan wat door de staat wordt aangeboden.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.