Oprechte manipulatie van Rutte II

Er wordt helemaal niet bezuinigd.

Blijkbaar probeert politiek Den Haag de burger knollen voor citroenen te verkopen. De politiek probeert u namelijk te manipuleren doormiddel van verdraaiingen. Al tijden gonst het in de media over de enorme bezuinigingen van het kabinet-Rutte II. Bezuinigen? Wat betekent dat?

Ik heb mijn moeder eens gevraagd wat dat nu precies is. Zij krijgt het al meer dan veertig jaar voor elkaar om een sluitende begroting te maken. Volgens haar betekent bezuinigen heel simpel: minder uitgeven. Ook volgens verschillende woordenboeken betekent het woord bezuinigen: sparen, besparen en minder uitgeven. Wanneer we de kranten openslaan zien we steeds berichten dat het kabinet bezuinigt. Klopt dit? Wordt er minder uitgegeven?

Alvorens we hier een goede uitspraak over kunnen doen is het van belang om de uitgaven van de rijksoverheid in historisch perspectief te zetten. Daarom gaan we terug naar die goede oude tijd van voor de crisis. Te weten 2006. We gaan in ogenschouw nemen hoe de uitgaven van de rijksoverheid zich sinds 2006 hebben verhouden in combinatie met het Bruto binnenlands product en de werkelijke verschillen in uitgaven van de rijksoverheid. Wanneer het rijk bezuinigt dan betekent dit toch dat er minder wordt uitgegeven?

Het Bbp, de uitgaven en de verhouding.

Om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijke bezuinigingen zal ik hieronder het Bbp, de totale uitgaven en de verhouding tussen deze twee in een tabel presenteren. Ik rond de aantallen af zodat de informatie overzichtelijk blijft. Ook geef ik een overzicht van de totale stijging van de uitgaven sinds 2006. Alle gegevens zijn afkomstig van het CBS (1, 2).

De cijfers die het CBS laat zien geven duidelijk weer dat Den Haag de realiteitszin verliest en opzettelijk woorden verdraait. Sinds 2006 is het totaal aantal uitgaven door de rijksoverheid met ruim 23% gestegen. Dat terwijl het Bbp sinds 2006 met slechts 10% is gegroeid. Een magere stijging van gemiddeld 1,4% per jaar. Den Haag pretendeert dus minder uit te geven maar de politieke elite blijft spilzuchtig. De uitspraken van Rutte, dat u maar een nieuwe auto moet kopen, zijn hierdoor extra zuur. De rijksoverheid heeft geen inkomstenprobleem maar een uitgaveprobleem. De rijksoverheid geeft teveel uit en het wordt elk jaar meer, niet minder.

De overheid is niet alleen gegroeid in termen van totale uitgaven maar ook in verhouding tot het Bbp. Deze verhouding is sinds 2006 met ruim 5% gestegen. Dit betekent dat de Nederlandse bevolking in totaal 5% minder heeft uitgegeven dan het zou kunnen uitgeven doordat de heren in Den Haag het geld voor u uitgeven. Het volgende pakket ‘bezuinigingen’ komt er alweer aan en bestaat uit ruim 60% lastenverzwaring. Wees dus op uw hoede! Ziet u het woord bezuinigingen in de krant? Let dan op! Den Haag probeert u de loef af te steken. De verdraaiing van woorden is tekenend voor ons land. Een simpel woord als bezuinigen blijkt in Den Haag heel iets anders te betekenen. Om alvast een aantal schoten richting de roos af te vuren: bezuinig eens op ontwikkelingssamenwerking dat scheelt al ruim vier miljard. Of stop met het afdragen van ons geld richting Brussel. Dat zou ruim zes miljard schelen. Genoeg ruimte om te werkelijk te bezuinigen.

Daadwerkelijke bezuinigingen zullen wel bijdragen tot herstel. Zoals ik in het artikel: “Hoe zou Hayek de crisis oplossen?” schreef blijft de overheid het grootste probleem binnen onze economie. Laat u niet foppen, ons land gaat naar de knoppen wanneer de overheid niet eindelijk een stap doet.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

26 reacties

 1. Obomov

  Dat zal allemaal best kloppen wat je daar zegt. Maar het punt is dat onze politieke elite al hel lang had moeten weten dat er veel te veel wordt uitgegeven. Het probleem dat er te veel wordt uitgegeven is dus in eerste instantie een probleem van de politieke elite en hun umfeld. Zij zijn dan ook degene die opgelost moeten worden. Iets wat ook het PVV contingent ook maar niet wil begrijpen. Zij lijken te denken dat je en paar poppetjes aan de top kunt vervangen en that’s that. Zo simpel is het toch niet vrees ik. Er moet meer radicaal worden ingegerepen.

 2. Two Ravens Black Kettle

  @ Nittickson.

  Ik ben het eens met Uw statement over Hannibal en Hans Roodenburg. Niet over Michael (om. uitstekende vanuit Turkije) en Dirk-Jan (“we moeten” geen ‘rechtse kerk’ worden). Diversiteit “moeten we” hebben. Wel zou DDS een tip willen geven; waarom de opinie site (met dezelfde ruimte) niet 14 ipv. 7 ‘slots’ geven (onder elkaar) zodat we langer kunnen discussieren over een bepaald onderwerp. Ben je een dagje weg dan mis je een hele reeks. Je hoeft natuurlijk niet -net als Joop.nl. stukken 9874 jaar op de hoofdpagina te laten staan- maar 1 luttel dagje is vaak wel erg kort. I know, I know it’s not a democracy maar DDS is toch een van de weinige sites die nog niet door de PC-virus is aangetast dus het gaat me aan ’t hart.

  Overigens vond ik dit stuk van Teunis Dokter uiterst leesbaar.

   

 3. tipo

  De schuldquote van 50%BBP is niet enkel de Rijksoverheid, maar volgens de definitie van het CBS:

   

  “De sector overheid omvat ten eerste alle (publiekrechtelijke) eenheden
  die zich bezighouden met de herverdeling van inkomen en vermogen. Het
  gaat hier in Nederland om ministeries, gemeenten, provincies,
  waterschappen en dergelijke. Ten tweede worden die instellingen tot de
  overheid gerekend die gecontroleerd en voornamelijk gefinancierd worden
  door de eerder genoemde eenheden, én daarbij niet voor de markt
  produceren. Van niet-marktproductie is sprake als de verkoopopbrengsten
  structureel minder zijn dan 50 procent van de productiekosten. Op deze
  wijze worden onder meer ook ProRail en de Open Universiteit tot de
  overheid gerekend. De overheidsinstellingen die werkzaam zijn in het
  buitenland, zoals ambassades, behoren ook tot de sector overheid.
  Omgekeerd worden buitenlandse ambassades en internationale instellingen,
  zoals Europol en het Internationaal gerechtshof, daar niet toe
  gerekend.

  Niet tot de sector overheid behoren bijvoorbeeld De
  Nederlandsche Bank (DNB), de NS, ziekenhuizen en energiebedrijven. Maar
  ook sommige Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) als het Kadaster. Zij
  worden wel in min of meerdere mate gecontroleerd door de overheid. Hun
  diensten en goederen worden echter (grotendeels) gefinancierd via
  tarieven, waardoor er sprake is van marktproductie. Onderdelen van
  overheidsinstellingen die voor de markt produceren en die apart
  statistisch te beschrijven zijn (doordat zij over een eigen boekhouding
  en beslissingsbevoegdheid beschikken), worden ook buiten de overheid
  gelaten hoewel zij juridisch gezien geen afzonderlijke eenheid zijn. Het
  gaat hier bijvoorbeeld om de niet-verzelfstandigde gemeentelijke
  vervoerbedrijven (bijvoorbeeld GVB in Amsterdam) of gemeentelijke
  kredietbanken. De sector overheid bestaat uit drie subsectoren: centrale
  overheid, lokale overheid en wettelijke sociale
  verzekeringsinstellingen.”

 4. Nittickson

  Mooi dat we het eens zijn over Hannibal en Roodenburg. Ze steken er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit. Michael weet ik zeker ook te waarderen als hij over Turkije schrijft maar al dat gekwaak over onderwerpen die hem niet interesseren, waar hij niets vanaf weet en waar hij kennelijk slechts met de grootstmogelijke moeite een soort van mening over kan produceren fleuren de boel niet echt op. (“Goh”) Maar het ging me eigenlijk niet om Michael maar om Hannibal en Hans Roodenburg.

  DJvB misgun ik zijn mening uiteraard niet (“sommige van mijn beste vrienden zijn socialisten”) maar de vele verborgen en minder verborgen godwins in zijn stukken doen me toch wel heel sterk denken aan het milieu van Tobie Goedewagen.

   

 5. Matthijs

  En wie trapt er keer op keer in die leugen?

  Zelfs wanneer je mensen confronteert met dat ze belazerd zijn, blijven ze in ontkenning.

  Nee, sorry, het is tijd voor de kiezer om eens niet te stemmen voor de portemonee van een ander.

  Kunnen we de staat niet aanklagen voor slavernij?

 6. Nittickson

  Uiteraard wil een eenvoudige reageerder zich niet met het redactiebeleid bemoeien (wetend dat dat gevoelig ligt) maar voor het intellectuele niveau op DDS zou het reuze prettig zijn als Hannibal weer terug komt van het strand. Wat mij betreft is er een grote Hannibal-vormige leegte op de pagina’s van DDS, die maakt dat er weinig te discussieren en te overdenken valt. En dat is jammer. De vooroordelen van Michael en de godwins van DJvB zijn eerder vermoeiend en geestdodend dan prikkelend.

   

  En van Hans Roodenburg zien we wat mij betreft ook veel te wenig.

   

   

   

   

 7. R. Hartman

  Churchill zei al dat het beste argument tegen democratie een gesprekje van 5 minuten met een willekeurige stemmer is. Maar dat pleit Den Haag en Brussel niet vrij. Zij liegen en bedriegen en doen bij uitstek niet dat waarvoor ze die stemmers hebben warm gemaakt. Contractbreuk en verraad zijn toch echt een probleem.

   

  Daarbij is een overheid bedoeld om de burger te dienen, niet andersom. Dat het andersom geworden is snapt zelfs een kind van vier: de man met het pistool zal nooit de man die door hem ontwapend is dienen, maar juist onderdanigheid eisen. En de ontwapenden vinden het prachtig, sufgeprogrammeerd als ze zijn door scholing en media, en eigen intellectuele luiheid.

   

  De staat is wel degelijk het kwaad.

 8. Matthijs

  Overheid kan alleen maar groeien, als een verschrikkelijke ziekte.

  Ik geef niet eens onze politici de schuld.

  Het zijn de mensen die iedere keer gaan stemmen om het geld van de buren uit te geven aan de eigen hobbies.

  Niet Brussel, niet Den Haag, maar de stemmers zijn het probleem!

 9. R. Hartman

  De overheid definieert ‘bezuinigen’ als minder méér uitgeven, en de lasten verzwaren. De dikke Van Dale zit inmiddels onder dikke lagen stof, als die al niet als ‘overbodig’ is afgedankt.

 10. tipo

  Het beste argument voor referenda is een gesprekje van 5 minuten met een willekeurig Eerste of Tweede Kamerlid.

   

  In Zwitserland heeft dat er voor gezorgd, dat de overheidsquote daar 38%BBP is. Dat is fors kleiner dan hier. Wetenschappelijk is aangetoond dat referenda de overheidsschuld, het overheidstekort en de grootte van de overheid zelf significant kleiner houden.

   

  Of die regel ook in Nederland werkt, waar 65% van de mensen overheidsafhankelijk is voor haar inkomen, valt wel te betwijfelen.

 11. Ook Boos

  Soms word ik zo moe van dit soort artikelen. Overheden werken met een hele andere terminilogie dan men in het normale, dagelijkse taalgebruik gewend is.

   

  Als er volgens het Ministerie van Financiën, de belastinggaarder, bezuinigd moet worden, dan houdt dat per definitie in de de Staat niet bezuinigt maar dat de belastingopbrengsten verhoogd dienen te worden.

   

  Volgens belastingtechnische termen zijn dit de definities (geen geintje!!):

  – Bezuinigen = meer inkomsten genereren om tekorten te verkleinen

  – Besparen = minder geld uitgaven dan men van plan was

   

  In de jaren 70 deden we nog lacherig over “Brave New World” en “Newspeak”.

 12. tipo

  Met invoeren van referenda heb je nog niet direct lagere overheidsuitgaven.

   

  Uit de correlaties van onderzoek in Zwitserland en de VS maak ik op dat de volgende zaken het effect van referenda op een kleinere overheid duidelijk verbeteren:

  – lage handtekeningendrempel

  – correctieve referenda en bindende referenda, anders is het bezigheidstherapie.

  – Enkel referenda over overheidsuitgaven, niet over overheidsinkomsten

  – alle nieuwe overheidsuitgaven boven een vastgesteld bedrag zijn verplicht referendabel. Bijvoorbeeld alle nieuwe uitgaven boven 1 miljard op Rijksniveau en 2 miljoen om gemeenteniveau. Het minimum bedrag zelf is ook referendabel. Alle andere overheidsuitgaven zijn pas referendabel als de handtekeningendrempel gehaald wordt.

  – aanbestedingen bij privatiseringen altijd referendabel maken. Dan ben je verzekerd van de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor de eindgebruiker.

  – stemmen via briefkaart en internet. Niet te ingewikkeld maken.

  – Elk kwartaal alle referenda bij elkaar vegen en in 1 keer stemmen over de hele lijst aan referendabele dingen.

   

  Een deel van het succes van referenda is ook dat sommige voorstellen bij voorbaat niet gedaan worden. Kilometerheffing zou nooit voorgesteld zijn door politici – er is daar 150 miljoen aan onderzoek aan besteed – als politici weten dat het een referendabel voorstel is.

   

  Referenda schelen dus een hoop onderzoek naar onzinplannen. Wie de nieuwe Fyra mocht leveren en de HSL-lijn zelf hadden natuurlijk referendabel moeten zijn. De bail outs van Griekenland ook. Het ESM ook. EFSF ook. De invoering van de Euro ook. Bindend.

   

 13. Obomov

  Ik denk ook dat directe democratie een verbetering zal zijn en ik wil best geloven dat in een directe democratie minder wordt uitgegeven. Ook als dat 10% is, is het nog altijd veel te veel. Belangrijk lijkt me hoe je gaat bepalen over welke aangelegenheden groepsbeslissingen genomen moeten worden. Het zullen slechts een paar onderwerpen mogen zijn en dan nog moet de schaal ervan zo klein mogelijk worden gehouden. Dat klinkt me allemaal nogal foutgevoelig in de oren.

 14. Caroline

  Toch denk ik dat referenda een verbetering zijn ten opzichte van het huidige systeem. Zo idioot als kabinet en parlement, dat is de bevolking in meerderheid niet. Bovendien is er voor lobbyisten (omkopers) geen beginnen aan, de hele bevolking om te kopen, en dat maakt de regels meteen al een stuk eerlijker.

 15. R. Hartman

  Referenda zijn dan ook geen algemene verkiezingen, die een blanco cheque voor van alles en nog wat zijn.

  Referenda gaan om specifieke ja/nee kwesties, en dat maakt een groot verschil.

  Maar ook bij referenda kan de vraagstelling erg sturend zijn, dus waakzaamheid blijft geboden.

  Uiteindelijk dient niet vergeten te worden dat ook referenda de terreur van de meerderheid blijven. Non-agressie is het enige morele criterium voor een sociale samenleving. Gewoon, zoals u zich nu ook al gedraagt, fatsoenlijk en beschaafd.

 16. peterdeRuyter

  Eén van de problemen is,dat wat we vroeger journalisten noemden -nu vnl partijgangers- consequent meewerken aan de begripsverwarring en vervalsing. Bezuinigen betekent inderdaad gewoon:minder uitgeven.

  Om minder te kunnen uitgeven moet je bepaalde uitgaven laten,verminderen.Simpel

  Bezuinigen is niet hetzelfde als de lasten verzwaren of belasting verhoging,zelfs het tegendeel.

  Het welbewust door journalisten mee helpen verkopen van een lastenverzwarend beleid als bezuinigen,minder uitgeven, is ontluisterend voor het merendeel van deze voormalige ‘beroepsgroep’.

  Zolang de VerOstendorfing in die beroepsgroep verder om zich heen grijpt,is het voor bevriende politici -het kabinet Rutte II in dit geval,maar ook delen van de ‘ oppositie ‘- eenvoudig in knollen en citroenen te handelen en de bevolking dagelijks op dit punt te bedriegen.

 17. tipo

  Ik ken California als berucht voorbeeld van tegenstanders van referenda, maar dat strook niet helemaal met de feiten:

   

  Californie is natuurlijk niet de enige Staat met referenda. Wanneer alle Verenigde Staten met elkaar vergeleken worden, dan blijkt dat in Staten met referenda op Staatsniveau de overheid 4% minder uitgeeft. Bij Staten met de laagste handtekeningendrempel waren de staatsuitgaven 7 procent lager dan bij staten zonder volksinitiatief, terwijl het effect bij staten met de hoogste handtekeningendrempels bijna nul was. Op lokaal niveau leidde het volksinitiatief tot hogere uitgaven, maar alles bij elkaar genomen is het netto-effect een daling van de staatsuitgaven. Dit komt door het decentraliserende effect van referenda, wat tot lagere overheidskosten in totaliteit inhoudt.

   

  Bij een vergelijkend onderzoek tussen Zwitserse Kantons blijkt ook dat hoe meer en directer de directe democratie is, des te lager is de staatsschuld, het begrotingstekort en de overheid zelf in zo een Kanton. Hetzelfde is dus in de VS het geval.

   

  Dat Californie failliet is, komt blijkbaar door andere factoren.

 18. François

  @Teunis Dokter: Interessant artikel en goed om het almaar groeiende gegraai eens op een rij te zien. Dat tabelletje hoort aan de grote klok gehangen te worden. Het moge duidelijk zijn: Bezuinigen is overheidsverrijking uit de zakken van de burgers. Er is steeds meer veel te veel overheid, veel te veel politiek, veel te veel bureaucratie en veel te veel geroofd geld (belasting, accijnzen), en dat wordt alleen maar nóg meer als de uitbuiters (de onproductieve werkschuwe nuttelozen die het inkomen en vermogen van de productieve burgers naar hun eigen zakken herverdelen en die van hun vrindjes, collaborateurs en electorale schaapjes) hun gang kunnen blijven gaan. De vraag is: hoe maak je en eind aan deze van geld benevelde dodemansrit…

 19. Zee-egel

  @ ook boos.

  Dat zal wel de Rijks definitie zijn. Maar waarom handhaven onze voorlichters, JOURNALISTEN, ook deze definitie? Geen krant of tv vraagt politici waarom de Staat niet eens MINDER uitgeeft.

  Dit gedrag/ gedraai wordt gewoon geaccepteerd door onze niet kritische MSM.

  Het probleem is dat VVD en PVDA niet tot overeenstemming kunnen komen op welke uitgaven MINDER uit gegeven gaat worden. OS, nee, EU, nee. Gezondheidszorg commissie benomen. Kortom een volkomen foutief bestuur in dit land momenteel.

 20. Obomov

  In California heeft de directe democratie toch naar het faillisement van die staat geleid. Ik denk dat het is zoals Alexis de Tocqueville al zei over de vroege Verenigde Staten: “Zodra Amerikanen erachter komen dat ze via de overheid geld van een ander kunnen krijgen is het afgelopen met de democratie.” Het verschil tussen directe en indirecte democratie maakt dan niet zoveel meer uit. Daar komt nog bij dat sinds de jaren 60 voor veel linksmensen de staat de plaats van God heeft ingenomen waardoor ze bij elk misverstand verwachten dat diezelfde staat het moet oplossen als gevolg waarvan je een kleine overheid wel op je buik kunt schrijven.

 21. Esther

  U wordt op uw wenken bediend. Binnenkort zullen er meer stukken op de voorpagina blijven staan.

 22. cmsuijkerbuijk

  Mag niet van Brussel!

 23. Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten

  Van die 300 miljard overheidsuitgaven gaat er zo’n dikke 140 miljard naar 3200 ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen). Vele doen hetzelfde werk of zijn totaal overbodig. Maar ze houden wél allemaal kantoor in paleizen (Zie laatst CJIB artikel op GeenStijl en ook hier op de Amsterdam Post.) Er zijn zelfs ZBO’s die gewoon een valse concurrent van het bedrijfsleven zijn. Zoals een KvK met haar seminars, workshops en netwerkavonden. Er zijn dus bedrijven die belasting betalen om hun eigen concurrent in leven te houden.
  Met het grootste gemak trek je daar met een bezuiniging van 20% meer dan 28 miljard PER JAAR uit. Dat heb ik hier reeds uitgelegd: Daarrr

  Het maakt niet uit welke politicus je er op aan spreekt: Allemaal antwoorden ze niet want die ZBO’s vormen hun eigen baantjescarrousel.

 24. The Fox

  Dus in 2012 en t.o.v. 2006 heeft de overheid 56 miljard extra uit de private sector gehaald en zoals de Amerikanen zeggen “nothing to show for”.  

   

  Deze 56 miljard hebben burgers niet kunnen uitgeven. Burgers hadden met 56 miljard de economie kunnen aanjagen. Kortom de overheid (in de persoon van Balkenende, Rutte, Bos en Samson) kan aangemerkt worden als de veroorzaker van de algemene malaise in Nederland en een ongelimiteerde groei van mensen die niet meer meedoen aan het arbeidsproces. Het ernstige is dat in 2013 de 56 miljard weer met enige miljarden zal oplopen en er is geen zicht op verbetering, want de overheid weet het ook niet meer.

   

  Het uitzuigen van de private sector zal doorgaan, totdat de laatste werker en onderneming het opgeeft en dan hebben we een paradijs zoals in de voormalige Sovjet Unie. Het is dan zaak om lid te zijn van de juiste partij.

 25. R. Hartman

  “En wie trapt er keer op keer in die leugen?”

  Tja, zie mijn verwijzing naar Churchill.

  “het is tijd voor de kiezer om eens niet te stemmen voor de portemonee van een ander.”
  Ziehier het probleem met democratie in het algemeen en met algemeen stemrecht in het bijzonder.

  Omdat de parasitaire kaste kan stemmen voor ‘duurzaam’ parasiteren en dat ook doet, zal de productieve kaste zich gedwongen voelen een tegenstem te geven, althans, een stem waarvan zij menen dat het een tegenstem is. Maar zelfs dat snijdt geen hout als u bedenkt dat men stemmen op de SP ziet als ‘tegenstemmen’…

  Probleem is natuurlijk ook dat zelfs bij een opkomst van 30% of minder de heersende kaste dat gewoon als legitimatie van haar bestaan blijft zien, en waarom ook niet, die heersers hebben immers dat pistool om anderen hun wil op te leggen.

   

  Ik stemde inderdaad niet meer omdat ik het verrek het systeem nog te legitimeren. Nu de LP meedoet stem ik weer, omdat het infiltratie is. Het plunderen van de productieven moet stoppen. Mijn motto is dan ook sinds vorig jaar: stem LP, of stem niet. Het stemmen op één van de verschillende manifestaties van Eenpartijstaat Nederland is jezelf voor de gek houden. Daarbij: wie zijn stem weggeeft heeft zijn woordvoerderschap uit handen gegeven. Dus wie op bv. Rutte heeft gestemd heeft geen enkel moreel recht om kritiek op deze verrader te hebben: men heeft hem zelf op het paard getild.

   

  Het is ook niet zo dat men niet beter had kunnen weten: het track-record liegt er niet om. Daarop doelde ik met ‘intellectuele luiheid’. Men verdomt het om zich te verdiepen in datgene wat hun leven het grondigst kan verkloten, excusez le mot.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.