Pensioenillusies

NVOG, PCOB, Pensioenbehoud, Pensioenkijker, KNVG, Pensioenbelangen, CSO, VSOP. Bent u daar nog? Pensioenfederatie, ANBO, ABP, Pensioenpad, APG, PFZW, PNO, PME, PMT. U volgt mij nog? KBO, NOOM, Pensioenwijzer, NBP, en zo kunnen we nog even doorgaan. Met een pensioenpot van zo’n 1000 miljard is het aantal organisaties dat zich met uw pensioen bezig houdt of zich opwerpt als uw belangenbehartiger enorm. Ik zal u niet vermoeien met de betekenis van al deze afkortingen. Als u het echt wilt weten is er altijd Google. Maar hoe effectief is die belangenbehartiging?

Nederland kent een kleine 400 pensioenfondsen waarvan er veel in grote problemen zijn. Laten we ons concentreren op de bedrijfstakpensioenfondsen waarbij 80% van de werkende of gepensioneerde Nederlanders verplicht is aangesloten. Die fondsen worden bestuurd door werkgevers en vakbonden, die alles doen om hun machtspositie te handhaven. Weliswaar is er nu na meer dan veertig jaar gesteggel wetgeving aangenomen die ook gepensioneerden een piepklein stemmetje moet geven in de pensioenfondsbesturen, maar zien is geloven. Als het verleden een maatstaf is, zullen de huidige machthebbers alles uit de kast halen om effectuering van die wet te frustreren. Hun eigen financiële belangen zijn simpelweg te groot.

De politiek gaat weliswaar niet over het pensioencontract omdat dat overeengekomen wordt tussen werkgevers en werknemers, maar heeft in de praktijk alle macht door het vaststellen van de fiscale regels. Ook het bestuursmodel waaraan pensioenfondsen moeten voldoen is bij wet geregeld. Deze ‘governance’ kwam aan de orde in een wetsvoorstel dat op 9 juli 2013 door staatsecretaris Jetta Klijnsma ‘verdedigd’ werd in de Eerste Kamer. Hoewel van een echt debat helemaal geen sprake was en vragen van de oppositie simpelweg niet beantwoord werden, werd het wetsvoorstel aangenomen met steun van VVD, PvdA, CDA, Christen Unie en GroenLinks. Voorspelbaar allemaal, hoe een meerderheid gevormd wordt door een partij die een verlengstuk is van werkgeversbelangen, door partijen die aan het eind van de dag nooit tegen de belangen van hun vakorganisaties zullen ingaan, en door een partij die al jaren op financieel-economisch gebied de weg kwijt is. Tegen stemden PVV, D66, SP, OSF en 50PLUS.

In meerderheid is de Nederlandse politiek simpelweg niet geïnteresseerd in de belangen van de verplichte deelnemers. Over het eigendomsrecht van de pensioengelden is men bewust vaag, en van PvdA zijde wordt zelfs in twijfel getrokken of we wel van uitgesteld loon kunnen spreken. In elk geval is de politiek in meerderheid van mening dat de sociale partners volledige zeggenschap over alles wat met uw pensioen te maken heeft hebben en natuurlijk ook in de toekomst houden. Het is niet toevallig dat politiek, werkgevers en vakbonden in sublieme samenwerking steeds weer balletjes opgooien over wat voor leuks er allemaal met uw pensioengelden gedaan kan worden. Anders dan het uitbetalen van een waardevast pensioen uiteraard. Tot heil van de samenleving, zoals men u wil doen geloven. Daar heeft men uw stem of inbreng echt niet bij nodig. Ook als werkgevers geen enkel risico lopen, ook als vakbonden nauwelijks representatief voor werkenden en al helemaal niet voor gepensioneerden zijn. Zo wordt het spel gespeeld, en wie dat niet zien wil is ziende blind.

En nu onze belangenbehartigers, de clubs van ruziemakende ouderen uit een verzuild verleden, die het nergens over eens zijn behalve dat het pluche van hun overschatte functies toch wel erg prettig aanvoelt. Wel, al die clubs hebben hun eigen briefpapier waarop zij een heel assortiment aan meningen naar de volksvertegenwoordiging sturen. Dat zal ongetwijfeld een mooi gevoel geven. Ook gaan zij prat op de geweldige lobby die ze voeren, maar hoe effectief is die? De club waarvan de voorzitter voortdurend benadrukt dat hij eens staatssecretaris van Financiën voor het CDA was, valt het meest door de mand. Noch in de Tweede, noch in de Eerste Kamer was ook maar iets van zijn beweerde inspanningen terug te vinden in de politieke opstelling en het stemgedrag van zijn partij. Maar kritiek daarop wordt natuurlijk niet geleverd, want dat zou toekomstige lobbyactiviteiten maar in de weg staan. Zelfs het stemgedrag van alle politieke partijen, voor of tegen, wordt om die reden verzwegen. Hoe verknipt kun je zijn?

De machteloze activiteiten van deze krachteloze pensioenlobby kunnen nauwelijks serieus genomen worden, en dat doet de volksvertegenwoordiging dus ook niet. Men schijnt nog steeds niet te willen beseffen dat er een uitgebreid machtsspel over onze pensioenen gaande is, waar buitenstaanders niet in passen, tenzij zij zich een toegang forceren. Al die talloze groeperingen die menen de belangen van deelnemers en gepensioneerden in de bedrijfstakpensioenfondsen te kunnen behartigen, vertonen voor iedere onbevooroordeelde toeschouwer helaas slechts een pathetisch beeld van zinloze verdeeldheid. Alleen als zij over hun eigen schaduw heenstappen (van springen zal zeker geen sprake zijn) en tot één krachtig front komen, waarbij het uitvergroten van irrelevante verschillen nu eindelijk eens beëindigd wordt, is er een kans door de politiek gehoord te worden. Als men daartoe niet in staat is, dienen zij hun eigen opheffing bovenaan hun agenda te plaatsen.

Kees de Lange

Senator Onafhankelijke SenaatsFractie

 

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

11 reacties

 1. Charles de Gaulle

  Hoe het ook zij, het blijft eigenaardig dat de pensioenfondsen meer dan behoorlijk presteren met hun investeringen maar dat de rekenrente de grote boosdoener is. Dat feit blijft erg onderbelicht.

  Daarmee valt de stelling te verdedigen dat de malaise bij pensioenfondsen kunstmatig is veroorzaakt, ik wil nog niet zo ver gaan dat het met opzet is gedaan, maar het heeft er wel alle schijn van. 

 2. Theo Prinse

  Ik ben en blijf er voorstander van om de gezamenlijke pensioenfondsen uit die 1.000 mrd ongeveer 5 mrd per jaar aan vervroegde aflossingen uit met name onderwater hypotheken bij de Nederlandse banken zoals Rabo en ING te laten af betalen.

  De groep huis eigenaren die met hun hypotheek onderwater staan krijgen deze vervroegde aflossing als een extra lening met een rente die wat onder de huidige rente ligt. . 

  De maandelijkse afbetaling gaat gewoon op het oude regime verder maar er is nu voor deze groep voor schrijnende gevallen meer ruimte en hun hypotheken worden achter de schermen veel en veel sneller afgelost.

  De Nederlandse banken zoals RABO en ING krijgen meer geld namelijk 5 mrd per jaar en hiermee versterken zij hun positie. 

  Deze 5 mrd per jaar moet echter meteen doorgeschoven worden naar de bouwsector die versnelde nieuwbouw in de huursector onder met name de voedselbanken huurders. De nieuwe huurwoningen zijn niet duurder dan 50.000 euro of goedkoper. Het gaat dan om een bouwstroom van 100.000 nieuwbouw huurwoningen per jaar. 

  De woningen die in de plaats hiervan woirden gesloopt moeten goedkope oude huurwoningen zijn waar geen hypotheek last meer op zit. Als er toch hypotheeklast op zit kan eventueel de corporatie failliet. 

  Het personeel gaat grotendeels over naar de nieuw opgerichte corporatie. 

  De economie heeft nu een stimulering van 5 mrd en daarbinnen de bouwsector bouwend Nederland een impuls van 5 mrd.

  De huren van deze goedkope nieuwbouw woningen gaat via de banken terug naar de pensioenfondsen. 

  Er zit geen of weinig winst op voor de pensioenfondsen maar het gaat slechts om 5 van de 1.000 mrd die nu in Nederland worden geïnvesteerd om de economie te stimuleren. 

  De bedoeling is om de Nederlandse economie en samenleving wakker te maken voor de volgende fase,.

  Fase II betreft de liquidatie van 400 van de 650 mrd hypotheek schuld van Nederlandse huiseigenaren aan de Nederlandse banken. Met name RABO en ING.. 

  Er zijn meer dan 4 miljoen woningen met een hypotheek schuld en dit geld kan steeds moeilijker maandelijks opgehoest worden door de Nederlandse huishoudens. 

  Er moet nu 400 mrd hypotheken (2 miljoen woningen) verkocht worden aan buitenlandse zwarte en grijze partijen. 

  In de kleine contract lettertjes staat dat verlies van de overeengekomen waarde van het onderpand – namelijk de woningen – gecompenseerd wordt over een nieuwe periode van 30 jaar tegen een wat lagere rente als die nog net zo laag staat als nu

  Het gaat dus in dit geval om een herfinanciering van die 400 mrd.. 

  Zodra die 400 mrd of een procentueel groot deel ervan door verkoop binnen is gaat een grootschalig bouwplan betreffende de vervanging van die 2 miljoen hypotheek belaste woningen van start. Het gaat dan om 2 miljoen extreem goedkope appartementen van minder dan 25.000 euro. 

  Ten tweede komt er een wet die elke huis eigenaar bij inleveren huissleutel kwijtscheld van de oude hypotheek als deze verhuist naar het nieuwe substantieel goedkopere appartement 

  Deze bouwgolf van 2 miljoen appartementen moet afgerond zijn binnen 10 jaar of zoveel eerder. 

  De nieuwe appartementen worden elke 25 jaar gesloopt en vervangen om de bouw ook in de toekomst door alle crises van werk te voorzien. 

  De 400 mrd komt van pensioen en staatsfondsen van andere landen en zwart geld. 

  Waarschijnlijk is er 17.000 mrd die 400 mrd wil overnemen van de Nederlandse hypotheek schuld omdat hun vooruitzichten voor de komende decennia ook zeer dubieus zullen zijn.

  Het is zeer wel denkbaar dat de zwarte partijen voor minder dan de huidige boekwaarde (zeg 50 %)willen overnemen … 

  Plan 3 is na oplevering van het 2 miljoenste appartmenet om het geheel door te verkopen en met het geld op Mars een kolonie Nieuw Batavia te laten aanvangen. Als 1.000 Nederlanders daar heen gaan om die planeet en de dampkring te terra formen kan die emeenschap vrij snel een economie van 1 mrd per jaar opzetten waarmee een begin van terugbetaling is gemnaakt naar de Nederlandse voorschotten. Zeg maar een V.O.C 2.0 

  De kosten voor een dergelijk Mars project bedraagt tussen de 20 en de 30 mrd voor 1.000 Mars kolonisten binnen 10-20 jaar. 

  Na Mars komt Venus aan de beurt 

   

   

 3. Peter Pan

  .

  Respect voor uw brainstorm en dit verdient welgemeende kritiek. De kritiek is dat u het bewust genomen ondernemersrisico van RABO  en ING afwentelt op de burger, de pensioenfondsen.

   

  [maar er is nu voor deze groep voor schrijnende gevallen meer ruimte en
  hun hypotheken worden achter de schermen veel en veel sneller afgelost.]

   

  Dit snap ik niet. Een tweede hypotheek bij pensioenfondsen tegen een iets lagere rente. De totale hypotheek blijft hetzelfde maar de rente daalt licht. Bedoelt u dat hypotheekhouders nu meer kunnen aflossen? Dan moeten de pensioenfondsen veel en veel meer gaan aflossen. Of lossen zij telkens alleen het onder water staande gedeelte af, totdat er een bodem is bereikt. In feite nemen de pensioenfondsen dan het ingecalculeerde risico van de banken over van het verstrekken van niet aflossings hypotheken. Banken zijn professionals en hadden kunnen weten, nee wisten dat hier een einde aan moest komen. Zij waren blijkbaar uit op onderpanden. Wat betekent dat het verlies niet bij pensioenfondsen maar bij banken zelf moet worden gelegd.

   

  [De Nederlandse banken zoals RABO en ING krijgen meer geld namelijk 5 mrd per jaar en hiermee versterken zij hun positie.]

   

  Een beloning voor volksverlakkerij?

   

  [Deze 5 mrd per jaar moet echter meteen doorgeschoven worden naar de
  bouwsector die versnelde nieuwbouw in de huursector onder met name de
  voedselbanken huurders. De nieuwe huurwoningen zijn niet duurder dan
  50.000 euro of goedkoper. Het gaat dan om een bouwstroom van 100.000
  nieuwbouw huurwoningen per jaar.]

   

  Maar het ging die banken er toch om de onderpanden in bezit te krijgen door die niet aflossingshypotheken. Nu lopen zij al die geredde hypotheken weer mis.

   

  [De huren van deze goedkope nieuwbouw woningen gaat via de banken terug naar de pensioenfondsen. ]

   

  Is dit geen rondpompen van geld? Laat dan de banken die executie huizen maar weer aan de eigenaar verhuren. En die opsteker voor de economie is wel een sigaar uit de doos van gepensioneerden. En de huren zullen heel laag zijn en beschermd. Zullen pensioenfondsen na afschrijving wel iets van hun inleg terugzien?

   

  Respect voor uw verdere visie. Maar ligt het niet meer voor de hand het onder water komende gedeelte van al die huizen bij wet bij de totale hypotheekschuld in mindering te brengen. Totdat het dal is bereikt? En daar zetten wij de gecorrigeerde hypotheken dan op vast. Het is gewoon ondernemersrisico, bedrog en volksverlakkerij. Het zijn de banken die het best aan de HRA hebben verdiend door hun een tweetje met de houders van staatsmacht.

   

   

 4. Theo Prinse

  Het gaat mij meer om de exercitie in vervolg op het voorstel van politici om de pensioenfondsen meer in Nederland te laten investeren. 

  http://www.bnr.nl/nieuws/523891-1307/pensioenfondsen-investeren-miljarden-in-nederland 

  Nederlandse pensioenfondsen schijnen slechts voor 17 % in Nederland te investeren. 

  Als men substantieel de Nederlandse economie wil stimuleren door de pensioenfondsen moet men nieuwe projecten op te zetten naast de gangbare stagnerende economie. 

  Wat delagere rente betreft ging ik aanvankelijk uit van een huidige hypotheek rente van 3 % maar dat blijkt eerder 4.25 %

  Dat de Nederlandse banken schuld dragen voor de financiele problemen daarover geen twijfel. 

  Wouter Bos kocht de ABN AMRO voor 36 miljard en Zalm wil deze nu verkopen voor 6 miljard. 

  Het punt is dat de schulden internationaal door de Amerikaanse Goldman Sachs, etc is verspreidt over de hele wereld door de wolf pack derivate handel en deze als een salami te koppelen aan gezonde regelingen zodat het onmogelijk is om dat nog terug te draaien. De bedragen die ermee gemoeid zijn kunnen best in de 17.000 miljard lopen. 

  Mijn voorstellen zijn ingegeven door de internationale monetaire wereld die een paar dagen terug door Bernanke zijn geduid als meer quantitative easing. Althans:zo interpreteer ik zijn woorden gelet op het feit van de persoonlijkheid en dwaal politiek van Obama, de onmogelijkheid om Obama dood te schieten, deenorme militaire inspanning van Amerika en de wurgemnde verstrengeling van de Amerikaanse outsourced en debt dependendt economy met die van China. Daar komen de 11 miljoen latino illegals en de Obamacare nog bij. 

  Nederland is hoofdzakelijk een handelsnatie en Nederland importeert dus onvermijdelijk al die Amerikaanse en Chinese monetaire problemen. De ontwikkeling rond de demagogische Japanse politiek van Abe is daar een uitdrukking van. 

  Dus het wordt steeds moeilijker om een belegging te vinden voor 1.000 Nederlandse miljarden. 

  Het heeft voor mij geen zin om de schulden problematiek van de Nederlandse banken te benaderen met je parallele concept van morele schuld. Dat levert niets op. Wouter Bos schijt erop. 

   

   

   

 5. Peter Pan

  ,

  Wel moraliteit is toch wel belangrijk. Zelfs als het niets oplevert.

   

  Kijk, wat mij tegenstaat is dat die pensioengelden in huizen worden geïnvesteerd die volslagen improductief zijn en door huursubsidies overeind gehouden worden. Doe dan wat u eerder zei en besteed het aan innovatie van industriële productie. Goed ASML hebben we al maar daar gaan bijvoorbeeld enorme bedragen in om. Wat een verschil met goedkope woningbouw van 50.000 euro per stuk. Dus ik vind huizenbouw een misinvestering. Dus eigenlijk zou ik industriële productie willen aantrekken voor dat geld.

   

  En dan de bouw als trekpaard van de economie. De bouw is grotendeels herstel- en vervangingsbouw. Het zet tallozen aan het werk maar brengt geen export op gang. Ik vind het allemaal zo troosteloos en fantasieloos. Laatst dacht ik nog met een economische reset en digitale meltdown heeft ieder land alleen nog aan bezit wat zij binnen haar landsgrenzen  heeft. Wel dan hoeven wij daar die pensioengelden ook niet voor te beleggen. Want wij hebben het al.

   

  Dat huizen bouwen in Nederland vind ik persoonlijk een ziekte. Men bouwt omdat men het nodig heeft en niet om in te beleggen, dat is weird. Een Silicon Valley zoals Israël heeft, durf en fantasie.

   

  Dus, akkoord, meer investeren in Nederland, maar dan wel in auto industrie, vliegtuig- en raketmotoren, medische apparaten, kortom wat u zelf eerder zei, investeer vooral in high tech industrie. Kom op Theo, waar is uw VOC-mentaliteit :).

 6. shrimpocat

  Dat gaan we dus mooi niet doen.

 7. Bas

  In grote problemen zijn. In heldere voorouder taal betekende dit foetsie, letterlijk. Terug in de tijd, rond tachtig, werd nieuw investeren geboren. Geld, uw, werd massaal belegd in o.a mo landen. Via projecten zoals compleet nieuwe steden en de hoogste torens. Google op Dubai. Voor de harmonie ook in Noord Amerika.

  Veel van uw geld is geïnvesteerd in die, en andere wereld projecten. Volgens internationaal recht en kleine letters is niemand verantwoordelijk. De opdrachtgevers zijn, en met miljoenen als bonus, met pensioen, van uw geld en zonder kortingen. Het wegzinkende Dubai wereld project staat symbool voor wat met uw pensioen geld gebeurde. Het laffe maar wel juiste excuus is de rente. Net als bij schepen, eenmaal zinkende is de enigste hoop de verzekering. Dat is in dit geval de Nederlandse bank. Ha ha ha. Foetsie .

   

 8. Peter Pan

  .

  Dank voor uw bijdrage.

   

  Voordat lezers hoogte krijgen van de situatie zouden zij willen weten hoe de belangen liggen van de volgende partijen:

   

  1: Die fondsen worden bestuurd door werkgevers en vakbonden, die alles doen om hun machtspositie te handhaven.

   

  2: de huidige machthebbers alles uit de kast halen om effectuering van die
  wet te frustreren. Hun eigen financiële belangen zijn simpelweg te
  groot.

   

  3: dat de sociale partners volledige zeggenschap over alles wat met uw pensioen te maken heeft hebben

   

  4: Het is niet toevallig dat politiek, werkgevers en vakbonden in sublieme
  samenwerking steeds weer balletjes opgooien over wat voor leuks er
  allemaal met uw pensioengelden gedaan kan worden.

   

  5: En nu onze belangenbehartigers, de clubs van ruziemakende ouderen uit
  een verzuild verleden, die het nergens over eens zijn behalve dat het
  pluche van hun overschatte functies toch wel erg prettig aanvoelt.

   

  6: Men schijnt nog steeds niet te willen beseffen dat er een uitgebreid machtsspel over onze pensioenen gaande is.

   

  7: Alleen als zij over hun eigen schaduw heenstappen (van springen zal
  zeker geen sprake zijn) en tot één krachtig front komen, waarbij het
  uitvergroten van irrelevante verschillen nu eindelijk eens beëindigd
  wordt, is er een kans door de politiek gehoord te worden.

   

   

  ad 1: Dit lijkt te gaan over premie afdrachten, over de verhouding tussen werkgevers en werknemers.

   

  ad 2: Werkgevers, vakbonden en politiek ontzeggen gepensioneerden medebeslissingsbevoegdheid.

   

  ad 4: Hier gaat het om, dit is een opkomend belang. En wat is nu het belang van politiek, werkgevers en vakbonden om er met die 1000 miljard vandoor te gaan? Hoe liggen hun standpunten ten aanzien van de banken die de hypotheekmarkt zouden moeten overnemen?  Maar bovengenoemde problematiek is van eerdere datum. Ook vroeger moeten politiek, werkgevers en vakbonden al belangen hebben veiliggesteld. Maar wat hebben zij daar toen voor voordeel bij gehad? Bekend is de greep van Kok van 30 miljard in de pensioenfondsen. Dat is wat zich nu dus op giga schaal gaat herhalen. Gaat het hier soms om?

   

  ad 5: De ouderen zelf. Hebben die dan wel een mandaat? Dat men de rest niet vertrouwt betekent niet dat gepensioneerden dan wel te vertrouwen zijn.

   

  Wat nodig is is opening van zaken. Hoe liggen de werkelijke belangen. Wat is het grote gevaar dat op ons afkomt. Zijn de pensioenen van 1000 miljard on risk. Dan zouden wij daar graag meer inzicht over krijgen.

 9. Theo Prinse

  tuurlijk wel …

 10. trias politica

  Ik denk eerder.

 11. Theo Prinse

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.