Duitsland: taboedoorbrekend boek over energie en klimaat!

In zijn nieuwste boek, ‘Energie und Klima. Chancen, Risiken, Mythen’, fileert de natuurkundige Horst-Joachim Lüdecke het Duitse energie– en klimaatbeleid.

Het boek doorbreekt het taboe op politiek incorrect denken op het gebied van energie en klimaat, dat in Duitsland aanmerkelijk sterker is ontwikkeld dan in vele andere landen. Duitsland kent een relatief grote conformeringsdruk/dwang, die door sommigen wel als mild totalitair wordt gekwalificeerd. Om zoiets te schrijven is in Duitsland dan ook meer moed nodig dan bijvoorbeeld in een land als Nederland.

Lüdecke grossiert in het goed gedocumenteerd intrappen van heilige huisjes – alles op basis van feiten in plaats van fantasietjes of de bekende paniekzaaierij die de klimaatalarmisten, gesteund door de media, tot in de perfectie hebben ontwikkeld.

Wat betreft het gebrek aan politieke correctheid doet Lüdecke’s boek enigszins denken aan dat van Thilo Sarrazin, ‘Deutschland schafft sich ab’, dat veel opzien baarde en aanleiding gaf tot grote controverse, maar waarvan er toch maar meer dan een miljoen werden verkocht.

Met de Energiewende en klimaat’bescherming’ moet Duitsland zich opnieuw uitvinden. Het neemt daarbij een geïsoleerde positie in in de wereld. Er is een begin gemaakt met de totale transformatie van de elektriciteitsvoorziening door windmolens, fotovoltaïsche zonne–energie en biomassa, alsook omslachtige vermijding van CO2–uitstoot. Wat voorheen het exclusieve vakgebied was van deskundige ingenieurs, is in het licht van de actuele politieke besluitvorming thans een zaak waarmee de hele samenleving zich bemoeit – want de elektriciteitsprijzen stijgen en er groeit steeds meer twijfel aan de tot dusver verzekerde stroomvoorziening.

De huidige Energiewende en de klimaat’beschermings’maatregelen kunnen slechts zinvol zijn indien daaruit voordelen zijn te behalen voor de natuurbescherming, de stroomvoorzieningszekerheid en de kosten. In dit boek worden de kansen, risico’s, voor– en nadelen van het Duitse beleid ter zake onderzocht. Het concurrentievermogen van Duitsland, de kans op stroomuitval, de belastingdruk, de energiekosten die elke burger zal moeten opbrengen en ten slotte het milieu staan op het spel.

De problemen die op Duitsland afkomen kunnen niet met politiek wensdenken worden bestreden, maar alleen met solide techniek, respectering van de natuurwetten, economisch handelen en milieubescherming.

De hoofdboodschap van het boek laat zich in een paar simpele zinnen samenvatten. De Energiewende, waarin wind– en zonne–energie alsmede biomassa een belangrijke rol spelen, leidt onvermijdelijk tot extreme kostenstijgingen, verminderde voorzieningszekerheid en milieuvernietiging. Vanwege het intermitterend karakter van wind– en zonne–energie is een honderd procent back–up met fossiele energie noodzakelijk. Een dergelijk systeem is ongeschikt voor een moderne geïndustrialiseerde samenleving.

En deze stelling wordt met tal van concrete gegevens onderbouwd.

De auteur getuigt van een uitzonderlijke beheersing van zowel de grote lijnen als de details. Dat geldt zowel voor de technisch/wetenschappelijke aspecten van de door hem behandelde materie als de politieke, economische en sociale aspecten.

De slotzinnen van het boek tonen haarfijn aan dat het wat betreft klimaat en Energiewende om véél meer gaat dan alleen maar geld. Zij tillen het boek naar een nóg hoger niveau. Ik wil ze mijn lezers dan ook niet onthouden.

Die Deutsche Intelligenz in Medienredaktionen, Hochschulen und Führungsetagen von Unternehmen, die diese Entwicklungen und die entstehenden Ökostrukturen nicht billigt, schweigt, duckt sich weg und versucht oft sogar zu profitieren. Man fürchtet gegen die übermächtige Ökobewegung keine Chancen zu haben. Men erkennt, wie die Ökobewegung sich die Unterstützender Mehrheit der Deutschen Medien und der Politik gesichert hat. Um wiederholten Male in der deutschen Geschichte, verweigert sich daher die Deutsche Intelligenz dem entschiedenen Widerstand gegen Entwicklungen deren Unheilspotential nicht zu übersehen ist. Die Gründen für das Gewährleisten von Bewegungen mit undemokratische Zielen waren und sind hierzulande immer die Gleichen: Unterschätzung der Gefahr, Bequemlichkeit, Karriere-, Konsens- und Profitstreben. Zivilcourage ist kein Deutsches Wort.

Voor de Duitsers die gedurende tientallen jaren aan klimaatindoctrinatie hebben bloot gestaan, is dit boek een eye-opener. Als het tien jaar eerder was geschreven en de boodschap toen was ingezonken, had de Duitse samenleving zich misschien wel 100 miljard aan weggegooid geld kunnen besparen.

Het boek is m.i. verplichte lectuur voor allen die in de wetenschap, politiek, media enz. in Duitsland verantwoordelijk zijn voor de informatieverschaffing en besluitvorming inzake energie en klimaat. Wat Nederland betreft lijkt mij het boek voor degenen die een behoorlijke passieve beheersing hebben van de Duitse taal makkelijk leesbaar. Het boek bevat meer dan 300 voetnoten, waarvan vele verwijzingen naar peer-reviewed literatuur.

Het boek is onder meer hier verkrijgbaar.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

15 reacties

 1. Saeftinghe

  Dirkse 23.37,

   

  Juist met wat u stelt zouden we zuinig moeten zijn met minerale brandstof. Alles wat we nu niet verstoken kan later worden gebruikt om nog een paar jumbo´s te laten opstijgen.

   

   

  Hetzler,

  Je kunt het wens denken noemen, maar die minerale brandstof zal ooit hard nodig zijn voor transport, met name door de lucht.

  Dat gaat niet met zonnecellen of thorium reactors.

  En als we onze ongelooflijk verkwistende manier van energieverbruik een klein beetje zouden aanpassen, dan konden we met véél minder toe.

  Persoonlijk doe ik dat, en zeker niet om millieu redenen. Maar gewoon omdat het me goed past.

  En inderdaad moet ik een beetje anders met elektra omgaan, ik doe het licht uit wanneer ik het niet nodig heb en zet de tv uit en meer zulke dingen.

  Het is verbazingwekkend hoe simpel het is om met wind en zon uit te komen.

  Mijn douche water wordt verwarmd door de zon, gewoon direct het zonlicht op een zwart  pijpje waar het water doorgaat.

   

  Mijn auto is nog geen zonmobiel, maar welke Nederlander haalt 32 km op één liter diesel?? Ook daar loont een beetje opletten.

  En ik kan het echt wel betalen hoor.

  Alles wat we nu sparen aan minerale brandstof verschuift het eindpunt steeds verder de toekomst in.

   

  Het enige wat tegen windmolens is, is het feit dat het een enorm grote machine is voor relatief geringe electra opbrengst.

  Dat hout zagen we nu met electromotoren, iets verder weg van die molen.

   

  En we moeten niet alles op zon of wind zetten, zoals ik schreef, zoek een goede balans in de energie opwekking. 

  Molens en stuwmeren in bergachtig/afgelegen gebied, getijde centrales waar hoge getijden zijn, Thorium voor grote steden en dan doe je langer met de minerale brandstof voor de vliegtuigen.

   

  Laten we iets verder kijken dan onze eigen tijd van leven.

  Politici kijken niet verder dan de volgende verkiezing. Laten we die lieden vervangen door bekwame staatslieden en die loon naar werken geven.

   

  En alle ontwikkelingen gaan met vallen en opstaan tot het beste overblijft.

 2. besserwessi

  Ik heb even gegoogled op Horst-Joachim Lüdecke.

  Wat ik al dacht, hij is met pensioen en is nu een werkelijk onafhankelijke wetenschapper.

 3. oudgediende

  Het is inderdaad opvallend dat critici van de klimaatactivisten zo vaak gepensionneerde wetenschappers uit allerlei vaak exacte discliplines zijn, die geweerd uit de mainstream klimaattijdschriften via internet hun onderzoeken publiceren. Zonder subsidie, zonder financiële betrokkenheid kunnen zij het zich veroorloven een onafhankelijke koers te varen.

  Stel daar tegenover de klimaatactivisten en zie hoe zij gefinancierd worden en van die …

   

 4. oudgediende

  … financiering afhankelijk zijn. Het is hun broodwinning.

   

  Ik wil daarmee niet zeggen dat zij terwille van die subsidiëring en financiering hun onderzoeken zouden laten beïnvloeden, maar de verleiding daartoe is toch aanwezig.

 5. Wim

  Bij Amazon is het boek voor € 28,80 te verkrijgen.

 6. Twan 21

  @ nick87 op 13 augustus, 2013 – 16:56

   

  Klimaatbeleid is vrij simpel: Als er bedrijven willen investeren in windparken: ga je gang…

  Als burgers zonnepanelen willen installeren: ga je gang

  ———-

  Je mist de essentie. Ga vooral niet je gang.

  De aanwezigheid van wind en zonnenergie maakt hoe dan ook, wie het ook betaalt, de stroomvoorziening in een land onzeker. Het maakt de stroom voor de mensen die niet in staat zijn om zonnecellen op hun dak te plaatsen of zelfs een windwolen op het erf veel duurder.

   

  Deze mensen / bedrjven schaden de overige (meerderheid) van de mensen.

 7. dirkse

  In het jaar 1000 met veel minder dan 1M inwoners maakten onze voorouders zich al zorgen om de ontbossing.

  Turf en daarna kolen redde de bossen.

  Windmolens werden verder ontwikkeld na 1600, het hout moest  trouwens  uit Noorwegen komen.

  Maar met de komst van de stoommachine was het met de windmolen snel gebeurd.

   

  Kortom: windenergie is achteruitgang, stoken van biomassa is achteruitgang.

   

  Een paard vervangt 5 arbeiders. Een molen anno 1700:  20 paarden.  Een stoommachine in 1800 : 200 paarden. Stoommachine anno 1900: 70.000 pk

   

  Een Jumbo heeft 120.000 pk nodig om op te stijgen. 23 voluit draaiende windmolens zijn dat.

   

  Als onze voorouders duurzaam hadden geleefd dan was die Jumbo er nooit gekomen.

  Als de groene kerk zijn zin krijgt hoe komt er dan straks nog één vliegtuig van de grond?

   

   

   

 8. de_mol

  Als Samsom het niet toestaat is er geen vrije markt he? En dat was nou juist de voorwaarde van @nick in zijn reactie. En dat is nou ook de enige voorwaarde waarop je mensen vrije keus moet laten in hun handelen.

 9. Brave Hendrik

  Toch gek dat Duitsland met dit zeer inefficiente energiebeleid en de totalitaire trekjes (wat wil je met eigenlijk maar 2 partijen en nog wat verdwaalde liberalen, groenen en piraten) eigenlijk zo’n beetje het enige Europese land is dat weinig last heeft van de crisis.

 10. Hajo Smit

  @tochgek: nee zonder de energiewende in Duitsland zou de Duitse economie nog veel sterker groeien. En dat zou de Europese stabiliteit verder in gevaar brengen. Zie: http://climategate.nl/2013/08/13/hans-olaf-henkel-duitse-duurzame-energiekosten-stabiliseren-europa-door-rem-groei-duitsland/

 11. Hetzler

  @saeftinghe Ik vrees een tikje wensdenken. Die molens van nu hebben immers de functie van stroomopwekking, niet van houtzagen, mosterd malen of graan malen ter vervanging van het handwerk. Dat was toen een realistische economische transitie naar betere efficiëntie. De huidige duurzame “transitie” houdt een verslechtering van efficiëntie in. Is hier dus niet sprake van appels en peren?

  Verder is het interessant te weten hoe jij het gedacht had voor de Nederlandse situatie waar wij geen bergen hebben. Ik zwijg nog maar over de mondiale behoefte aan elektriciteit.

  Ik denk dat het bij dergelijke beschouwingen toch van belang is in de cijfers te duiken om enige notie te krijgen van de verhoudingen. Hiermee kan het onderscheid gemaakt worden tussen realisme en wensdenken. Eerlijk gezegd geloof  ik dat deze maatschappij al veel te lang de oren heeft laten hangen naar het pseudowetenschappelijke wensdenken van de milieuorganisaties. Simpel rekenwerk ontmaskert hun praatjes met het grootste gemak. Kost je soms maar een paar minuten spitten.

 12. nick87

  Klimaatbeleid is vrij simpel: Als er bedrijven willen investeren in windparken: ga je gang…

  Als burgers zonnepanelen willen installeren: ga je gang

  Biomassacentrales: als er een markt voor is, prima..

   

  Ik zie totaal niet in wat de overheid hieraan zou kunnen bijdragen.

  Uiteindelijk zal prijsmechanisme leiden tot de optimale oplossingen..

  Dat zou uiteindelijk zomaar zonne-energie kunnen worden…

   

  Maar laat niemand zich met dit mechanisme ‘bemoeien’..

 13. Twan 21

  de_mol op 13 augustus, 2013 – 22:08

  @

  @Twan 21 op 13 augustus, 2013 – 21:55 

  Als het duurder wordt in een goed draaiende markt zal de energie
  die via zonnecellen of windmolens op het net komt meer worden belast, en
  uiteindelijk kan het leiden dat mensen voor hun windmolen/zonne energie
  dan zelfs moeten gaan betalen. Ook dat is vrije markt. Dus wat mij
  betreft snapt ie het prima.

  ————

  Als dat eens waar zou zijn. Dat gaat Samsom nooit toestaan. Burgers zullen altijd moeten opdraaien voor de groene waanzin. Het gaat echt never nooit gebeuren dat de ware kosten van groene stroom worden doorberekend aan de klant. Dus ook de kosten van de netonzekerheid. Storingen en zelfs uitvallen van het net vanwege de aanwezigheid van “dumbostroom”.

 14. Saeftinghe

  Wat Nick87 schrijft kan ik helemaal beamen.

  De overheid moet zich vrijwel nergens mee bemoeien, dan gaat alles vanzelf goed. Behalve dan het zakken vullen van overheidsdienaren. Wat niet wegneemt dat ik een voorstander ben van wind- en zonne-energie.

  Dit wel op de juiste plaatsen en met de juiste omvang en middelen.

   

  Tot op heden en in een onvoorspelbare tijd in de toekomst, is wind en zon niets voor grote steden.

   

  Het hoort vooralsnog voor de energie op afgelegen plaatsen te dienen, daar waar de prijs van leidingen het prijsverschil van wind/zon evenaart.

   

  In de begintijd van wind was ik betrokken bij de bouw van molens op afgelegen plaatsen, jachthavens ver van de bewoonde kernen. Nog niet zo lang geleden op een Fazenda waar wind/zon een stuk goedkoper was omdat het dichts bijzijnde punt om stroom af te takken zo ver weg was dat het veel goedkoper was om, in dit geval, vooral zon de energie te laten opwekken.

   

  Maar zo links en rechts moeten er wel bedrijven worden gesubsidieerd, die over een poosje afgedankte politici aan commissariaten kunnen helpen. Daar zit een belangrijk deel van de verkwisting, zoiets gaat niet met hoog rendement, de geldstromen moeten in het duister gaan.

   

  Thorium en aanverwante energieopwekking is nog niet van dien aard dat je er van op aan kunt. En we willen geen gat in de elektra voorziening hebben Dus moeten er andere bronnen voorhanden zijn.

  En wat is er dan mis met wind? Een paar honderd jaar terug waren we met onze molentjes van 50 pk elk wel een vooraanstaande natie, dankzij die molentjes, vooral de houtzaagmolentjes.

  Na een oorlogje met de Engelsen hadden wij, dankzij die molentjes, onze voorrraad schepen veel eerder weer paraat en konden we als ministaatje wel een wereldrijk beheersen.

  Dat hing aan de snelle bouw van de schepen!

   

  Molens moet je bouwen, daar waar je de overschot energie kan opslaan in de vorm van water. Elektra is niet op te slaan, wat je met een accu doet is opslaan van chemische energie. Met wind moet je stuwmeren vol pompen, dan heb je een goede balans met wind en water. Op kritieke plaatsen een minerale of atoom centrale, dan heb je een goed evenwicht van je energie balans.

   

  En …ja wind is duurder dan mineraal, maar mineraal raakt ooit een keer op. En op dat moment wil je niet zonder zitten. Met wind/zon en water schuiven we dat opraken wel voor ons uit. En wanneer thorium van de grond komt, bouw je wat langzamer molens.

  Er zijn dan meerdere verschillende bronnen, het moet dan wel gek gaan als opeens alles tegelijk uitvalt

  Wat de overheden nu doen in de noordzee en wat al niet meer, windparken bouwen is te triest voor woorden.

  Wind moet je op de bergruggen opwekken en het water dat je ermee oppompt moet je in de stuwmeren tussen die bergruggen opslaan, ze liggen vlak naast elkaar en je hoeft ze niet eerst te construeren.

   

  Ik ben van mening dat politici zich niet met het bedrijfsleven moeten bemoeien. En ook vind ik dat politici zich niet kunnen meten met het bedrijfsleven.

  Ik ken in ieder geval geen drie politici die ik in mijn bedrijfje zou willen hebben, nog niet voor 10% van wat ze nu opstrijken. Er zouden dan ook nog een paar controleurs bij moeten om ze in de gaten te houden wanneer ze te dicht bij de kassa komen.

 15. de_mol

  Als het duurder wordt in een goed draaiende markt zal de energie die via zonnecellen of windmolens op het net komt meer worden belast, en uiteindelijk kan het leiden dat mensen voor hun windmolen/zonne energie dan zelfs moeten gaan betalen. Ook dat is vrije markt. Dus wat mij betreft snapt ie het prima. Gewoon de markt zijn gang laten gaan. En je kunt niemand verbieden zonneenergie en wind voor eigen gebruik te laten gebruiken. Dat het niet snel rendabel zal zijn klopt, dus het zullen er zeer weinigen zijn die dan nog wind of zon gaan gebruiken. Maar nogmaals, laat de markt het gewoon bepalen. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.