Het raadsel van de opwarmings’pauze’

EU en VS willen hom of kuit van het VN-klimaatpanel. 

Tot voor kort hoorden we van klimaatalarmisten: ‘The science is settled. All scientists agree.’ Met de huidige opwarmings’pauze’, ook wel ‘hiatus’ genoemd, die door geen enkel klimaatmodel is ‘voorspeld’, is die bewering nu definitief weerlegd.

Het VN-klimaatpanel (IPCC) is het officiële adviesorgaan van regeringen op klimaatgebied. Het werd als een wetenschappelijk gezaghebbend orgaan beschouwd. Aan de uitspraken van het IPCC werd niet getwijfeld. IPCC–rapporten hadden de status van de heilige schrift. De adviezen van het IPCC lagen ten grondslag aan het wereldwijde klimaatbeleid, dat honderden miljarden per jaar kost.

De laatste tijd heeft de twijfel echter toegeslagen. Moeder Natuur weigert zich te conformeren aan de uitkomsten van de klimaatmodellen van het IPCC. Het zijn thans niet alleen maar de klimaatsceptici die kritiek hebben op het panel, maar ook binnen de mainstream komen breuklijnen aan het licht. En tot overmaat van ramp gaan nu ook regeringen kritische vragen stellen (hetgeen ze al vele jaren geleden hadden moeten doen).

Onder de titel, ‘Global Warming Slowdown Data Sought in UN Climate Report’ schreef Alex Morales voor Bloomberg:

U.S. and European Union envoys are seeking more clarity from the United Nations on a slowdown in global warming that climate skeptics have cited as a reason not to “panic” about environmental changes, leaked documents show. They’re requesting that more details on the so-called “hiatus” be included in a key document set to be debated at a UN conference next month that will summarize the latest scientific conclusions on climate change. Including more information on the hiatus will help officials counter arguments that the slowing pace of global warming in recent years is a sign that the long-term trend may be discounted, according to Bob Ward, policy director at the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment at the London School of Economics. “In the public debate, there are people who are using the slowdown to say global warming is less of a problem than thought,” Ward said in an interview yesterday. “It has to be fully explained in the summary.” …

“The recent slowing of the temperature trend is currently a key issue, yet it has not been adequately addressed in the SPM,” the EU said, according to an official paper that includes all governmental comments on the draft report. The U.S. comment suggested “adding information on recent hiatus in global mean air temperature trend.” …

Addressing the hiatus is important because skeptics of man’s influence on warming the planet have seized on the slowing pace temperature increase as evidence that scientists have exaggerated the impact of manmade greenhouse gases. That supports their assertion that there’s less need for expensive policies to curb carbon emissions from factories, vehicles and deforestation.

The slowdown came as emissions grew, with the concentration of carbon dioxide in the atmosphere this year exceeding 400 parts per million for the first time on record. The draft report includes possible reasons for the slowing rate, including natural variability, volcanic eruptions and a drop in solar energy reaching the Earth.

“Much of the information is present but it requires a lot of effort on the part of the reader to piece it all together,” the 28-nation EU said in the comments document. The U.S. requested clarity on the implications of the data, commenting “this is an example of providing a bunch of numbers, then leave them up in the air without a concrete conclusion.” …

A separate study in the journal Nature Aug. 28 linked the hiatus to a cooling of surface waters in the eastern Pacific. The cut-off date for papers to be considered in the UN report was March 15. …

The slowdown in warming has been acknowledged by the U.K. Met Office, which produces one of the world’s three main series of global temperature data, and James Hansen, the former NASA scientist who first brought climate change to the attention of Congress in the 1980s. They say the data is still compatible with humans being the main cause of warming.

Lees verder hier.

Als traditionele apostelen van het broeikasevangelie wijzen het Britse KNMI en Jim Hansen er plichtmatig weer op dat de recente temperatuurontwikkeling consistent is met de menselijke broeikashypothese (AGW = Anthropogenic Global Warming). Als ze dat niet zouden doen, zouden ze hun biezen wel kunnen pakken wegens gebrek aan geloofwaardigheid. Maar dit soort uitspraken zijn gratuit en vormen geen wetenschappelijk bewijs. Immers, het huidige temperatuurverloop is eveneens consistent met andere hypothesen dan AGW.

Of de EU en de VS een bevredigend antwoord op hun vragen krijgen is hoogst onwaarschijnlijk. Immers, het meest recente artikel van Yu Kosaka and Shang-Ping Xie, waarover ik gisteren berichtte (en waarover Hajo Smit eveneens schreef op Climategate.nl) verscheen na de uiterste inzendingsdatum van literatuur. Maar dit is slechts een formeel argument. M.i. is het wenselijk hieraan tóch aandacht te schenken om de actualiteitswaarde en relevantie van het rapport te verhogen.

Aangezien klimaatsceptici reeds vele jaren eerder dan Kosaka en Xie op de invloed van de ‘Pacific Decadal Oscillation’ (PDO) op het klimaat hebben gewezen, kan ervan worden uitgegaan dat zij hiertegen geen bezwaar zullen maken en dat zij het het IPCC niet kwalijk zullen nemen als deze analyse – wellicht als een soort toegift – in de beschouwing wordt betrokken.

Maar er is een andere, belangrijker reden dat er geen bevredigend antwoord zal komen op het verzoek van de EU en de VS. De mainstream heeft geen duidelijk idee van de oorzaken van de ‘hiatus’. De mogelijke verklaringen die daarvoor zijn aangedragen, zijn niet meer dan hypothetisch en niet gebaseerd op hard wetenschappelijk bewijs.

En daar heb je als beleidsmaker natuurlijk weinig aan om een beleid dat honderden miljarden per jaar verslindt, zonder enige aantoonbaar resultaat behalve dan de ontwrichting van de economie, te rechtvaardigen.

En zo zakt het kaartenhuis steeds verder in elkaar.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

8 reacties

 1. dirkse

  De invloed van CO2 op de temperatuur is (volgens Feeman Dyson) logaritmisch.

  Na 50 ppm doet toename er niet veel meer toe. Vergelijk het met het ophangen van gordijnen: nieuwe lagen aanbrengen verandert de lichtsterkte in huis al gauw niet meer. Dyson omschrijft de IPCC modellen als “crackpot science” en acht de kans groot dat een verhoogde CO2-concentratie voor de aarde en landbouwproductie gunstig zal uitpakken.

  Overigens: in een goed geventileerde huiskamer met een paar personen is de CO2-concentratie al gauw 1000ppm, een iets bedompte kamer: 2000 ppm. Tot 5000 ppm is er voor gezonde mensen niets aan de hand. De miljarden die Europa investeert in CO2-reductie zijn waanzinnig, want China en India bouwen centrales en hoogovens die per stuk vele malen meer CO2 de lucht inblazen dan een groot windpark als reductie oplevert.

 2. Matthijs

  Nog zorgerlijker als je de meetonnauwkeurigheden in de grafiek opneemt.

  Dan kan je namelijk ook niet spreken over een hiaat, want huidig en verleden vallen binnen de onnauwkeurigheid.

  Dus eigenlijk is er nooit een meetbare opwarming geweest,..

  Is ook logisch, want het hele begrip ‘backward radiation’ bestaat niet. Geen boek over thermodynamica rept er over, het is net zoals de rest, verzonnen!

 3. oudgediende

  Als er een voorbeeld is van de wetenschap gebruikt, of misbruikt, door de politiek is dat het klimaat.

   

  De politiek is gebaat bij elk onderwerp dat

  – de burger bezorgd maakt

  – de politiek geld oplevert

   

  Het klimaat is gebleken zo’n onderwerp te zijn. Met publiek geld gefinancierde instituten (ook het KNMI) hebben achtereenvolgens de volgende klimaatgebonden onderwerpen ter tafel gebracht:

   

  – een nieuw ijstijdperk (zeventiger jaren)

  – zure regen die de bossen vernietigden

  – een dreigende rampzalige opwarming van de aarde.

   

  Als men ziet  hoe op werkelijk armzalige wijze feiten verzameld werden:

  – temperatuurmetingen door meetstations die in vele gevallen aan geen enkele voorwaarde voor juiste meting  voldeden.

  -vervolgens aanpassing van deze metingen om de “selffulfilling prophecy” (in een ander verband) ervan aan te tonen: metingen van voorbije jaren verlagen, actuele metingen verhogen om de illusie van snelle opwarming te scheppen.

  Zorgvuldig gelecteerde boomringen werden uitgezocht om het klimaat verleden te reconstrueren

  -tenslotte op basis van deze suspecte gegevens rekenmodellen te ontwerpen die de gewenste (-opwarmings) uitkomsten toonden.

   

  Toen er van de kant van onafhankelijke (merendeels gepensionneerde) exacte wetenschappers (niet zoals beweerd betaald door de oliemagnaten) onderzoeken kwamen die deze gang van zaken kritisch bekeken werden deze wetenschappers zwart gemaakt, kregen zij geen toegang tot de “peergecontroleerde(=vriendjes) tijdschriften en waren afhankelik van het internet om hun visie te publiceren.

   

  Met de satellietwaarnemingen begon het klimaatgebeuren wetenschappelijke tintjes te vertonen: exacte metingen die aantoonden dat de laatste 16 jaren er geen significante opwarming had plaatsgevonden.

   

  Hiermede viel dus de basis onder deze “klimaatwetenschap” weg, hetgeen nu, na zoveel jaren, niet meer te ontkennen valt.

   

  Zoals in dat soort gevallen gebruikelijk: als de feiten ontbreken is het speculeren op het innate angstgevoel van de mens de laatste toevlucht. Dat zien we nu in het komende verslag van het IPCC, de meer door millieugroepen dan door exacte wetenschappers, aangestuurde Verenigde Naties organisatie die de invloeden op het klimaat zou dienen te onderzoeken.

   

  Het laat zich meeer leiden door de uitspraak van Obama: de aarde warmt steeds sneller op dan door de objectief geregistreerde feiten.

   

  Een zorgvuldig geconstrueerde (aanvechtbare) consensus groep zit nu op het vinkentouw.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 4. Altea-Hills

  Meestal kost geloven geld, behalve voor de verspreiders van dat geloof, zij eten er meestal een boterham cq een dikke boterham van.

   

  Kijk naar ons eigen KNMI, daar moest eerst de direkteur vertrekken om ons Nederlandse klimaatinstituut ook zijn verhaal van klimaatverandering mee te laten vertellen in de hype.

   

  Terwijl eerst maar 3 ingenieurs de dienst uitmaakten, zijn er nu meer dan 30 die hun verhaal van verdoemenis de wereld in stuurden, ja de temperatuur ging omhoog, alleen waren ze vergeten dat de bomen hoger waren gegroeid als toen ze begonnen en ook de bebouwing was korterbij gekomen.

   

  Maar dat ze de temp zijn gaan corrigeren, daar hebben maar weinig Nederlanders weet van, maar wat al die leugens en bedrog de Nederlandse belastingbetaler heeft gekost.

   

  Toch proberen de instituten nog steeds hun gelijk te krijgen, maar nu met hypotheses die op lucht zijn gebaseerd, en toch vliegen er velen met hen mee, zelfs veel domme politici, o.a. Samsom maar nu ook een Rutte.

 5. Bas

  Het verhaal. Vertaald. Een snelle waarheid. De leugen genoot voorkeur. Opeens snap je religie.

 6. Lieftinck fan

  Je vraagt je af hoe lang het moet duren voordat de media aandacht besteedt aan de toekomstige thorium centrales. Waarschijnlijk pas als hier voor 40 miljard aan windmolens is neergepland, die over 25 jaar definitief uit het straatbeeld verdwenen zal zijn vanwege niet rendabel zijn t.o.v. alternatieven. Maar ja, dan is het geld ook weg.

 7. dirkse

  “opwarmingspauze” is weer zo’n suggestieve taalkundige truc. De temperatuur jojo’t en we weten niet waarom. Net als “climate change denier” of  “ketter” = iemand die niet gelooft in andermans hersenspinsels.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.