Waarom moslims moslims afslachten

Wat valt er te begrijpen aan de slachtpartijen die in Syrië en elders in de Arabisch-islamitische wereld plaatsvinden? Terwijl de aandacht op Syrië en Egypte is gevestigd, beleeft Irak de ergste golven van terreuraanslagen sinds jaren waarbij in de afgelopen maanden al duizenden mensen zijn omgekomen. In Afghanistan zal de monsterachtige beweging die Taliban heet, nadat het Westen heeft besloten de meisjes en vrouwen van dat land aan hun lot over te laten, weer de samenleving overmeesteren en een regime van wreedheid en achterlijkheid installeren.

In Iran is de dagelijkse terreur zo vertrouwd geworden dat er niet eens meer over bericht wordt. In het relatief rustige en schatrijke Saudi-Arabië heerst een kaste van perverse prinsen over een volk dat door het wahabisme, een ultraconservatieve islamitische stroming, geïndoctrineerd is en er dus heilig van overtuigd is dat de wereld bestaat uit enerzijds ongelovigen, die met het zwaard bestreden moeten worden, en anderzijds vrome moslims, aan wie de wereldheerschappij toekomt.

Wat valt er te begrijpen aan het bestoken met gifgassen van een burgerbevolking? Wat er te begrijpen valt, is dat degenen die dat besluiten – het regime of de rebellenleiding – in hun slachtoffers geen gelijkwaardige mensen zien.

Recent

Laten we niet vergeten dat humaniteit een recente westerse uitvinding is na de rampen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het uitroeien van de vijand is een natuurlijke menselijke neiging die we in het Westen met moeite hebben leren onderdrukken via educatie, wetgeving, opvoeding, religie. Sinds er mensen zijn, hebben we elkaar naar het leven gestaan in het gevecht om het overleven, om drinkwater, voedsel, vrouwen.

Op elk continent hebben stammen elkaar bestreden tot de dood erop volgde. Pas sinds het ontstaan van de grote religies werden daaraan begrenzingen gesteld – in het Oude en Nieuwe Testament werden regels geformuleerd over hoe de vreemdeling moest worden benaderd. In de grote religies werd het tribale overwonnen en de gelijkwaardigheid van de gelovige, ongeacht zijn afkomst, bezegeld. Dat gebeurde ook, maar aangepast, in de Koran en de sharia.

Wat valt er te begrijpen aan wat er in Egypte gebeurt? Daar zien we opnieuw dat in een Arabisch land geen vredige overdracht van de politieke macht kan plaatsvinden. De legerleiding besefte dat de democratisch gekozen president Morsi in navolging van premier Erdogan van Turkije het leger als maatschappelijke kracht wilde voeden met de islamistische ideologie van de Moslimbroeders, die – laat daarover geen enkel misverstand bestaan – de Arabische variant vormen van de Duitse nationaalsocialisten.

Voordat zij zelf (letterlijk of figuurlijk) onthoofd zouden worden, besloten de legerleiders, met steun van de door de Moslimbroeders gehate Saudische prinsen, de Moslimbroeders te onthoofden. Want wie in die streken de macht heeft, wil de absolute macht, en zal dus elke tegenstander willen elimineren.

Wat val er te begrijpen aan het onverbiddelijke onderdrukkingsapparaat van de clan van de familie Assad in Syrië? Wie de macht heeft in een cultuur waarvan de basiswaarden gevormd zijn door tribale waarden, zal zijn eigen stam bevoordelen en andere willen onderwerpen.

Hij is er altijd op bedacht dat anderen hem naar het leven staan en zijn regime omver willen werpen – alleen via samenzweringen kan de macht van de heerser gebroken worden. Dat weet de heerser. Hij is zelf via een samenzwering aan de macht gekomen, en anderen zullen dat nu in de schaduw van zijn macht ook proberen. Dus jaagt hij op zijn tegenstanders en poogt hij hen te doden voordat zij hem doden.

Wat valt er te begrijpen aan de ontzetting die nu door het Westen slaat na het zien van de beelden van vergaste kinderen? Saddam Hussein was nog erger dan Bashar Assad. Op 16 maart 1988 stierven vijfduizend Iraakse Koerden door gasaanvallen. Zij stierven als ratten in de straten. Geen beelden van rijen ingepakte lijken maar momenten van horror op straathoeken, in goten, van mensen die hun kinderen niet konden beschermen tegen wat zij inademden.

Saddam Hussein liet na de Eerste Golfoorlog hele streken uitroeien en veroorzaakte honderdduizenden doden, wat geen reden was voor het Westen om in te grijpen. Dat gebeurde pas na Nine Eleven. Het gevaar van het inzetten van chemische wapens vormde de aanleiding voor het Amerikaanse ingrijpen op 19 maart 2003.

Er werden geen wapens gevonden – wat nog steeds een verbijsterend feit is: een Arabische tirannie waarin de tiran geen voorraden met chemische wapens heeft verborgen? De productie en het beheer van chemische wapens vormen de ‘core business’ van een Arabische tiran. Er circuleren al jaren verhalen dat die wapens naar Syrië werden vervoerd.

Wat valt er te begrijpen aan de stilte van de moslims in de wereld na de zoveelste slachting onder moslims aangericht door moslims? Er zijn anderhalf miljard volgelingen van de leer die zegt dat de profeet Mohammed de laatste en definitieve profeet is. Slechts een handjevol moslims demonstreert in het Westen, of in Pakistan of Indonesië. In de Koran en de sharia wordt geweld gesanctioneerd en gereguleerd, maar zeker niet uitgebannen, zoals dat wel gebeurd is in de leer die op basis van de verhalen over Jezus is ontstaan.

In het Oude Testament komen verschrikkelijke verhalen voor over gesanctioneerde massaslachtingen, maar na enkele duizenden jaren praktijkervaring als vreemdeling en vervolgde is er geen Jood te vinden die ze letterlijk neemt. We zien jonge Nederlandse moslims naar Syrië trekken om deel te nemen aan een ‘heilige oorlog’, ofwel de jihad. Zolang het concept van de jihad de wereld van de islam beheerst, zal het geweld voortduren en zullen de gelovigen toekijken en zwijgen.

Aarzelingen

Wat valt er te begrijpen aan de aarzelingen van westerse leiders om actief in te grijpen in Syrië? In de conflicten die nu in de Arabische wereld woeden, is er geen partij te vinden die de beschermende westerse hand dankbaar zal aanvaarden. Als de westerse partij heeft ingegrepen en de vechters heeft gescheiden, zullen de gescheiden vechters zich tegen de beschermer keren en de hand die hen heeft beschermd, willen afhakken. Zie Irak, zie Afghanistan.

Waar stammenculturen heersen, zullen de vechters doorgaan tot het bittere einde. Na de ineenstorting van het Ottomaanse kalifaat in 1924 kan de islam als collectiverend waardestelsel de oude stammenvijandigheid niet meer onderdrukken. Alle vechtende partijen beroepen zich op de islam terwijl zij gedreven worden door tribale en/of sektarische haat – iedereen kan de ander een ongelovige noemen en in heilige teksten de rechtvaardiging van geweld vinden.

Wat valt er te begrijpen aan wat moslims elkaar aandoen? De wereld van de islam moet zichzelf dringend hervormen want het dreigt in armoede, achterlijkheid en geweld ten onder te gaan.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

34 reacties

 1. Thijs

  Een kniesoor die er op let, maar tegenover die twee fraaie quotes die u ten tonele voert, biedt het fundamentele onschendbare woord van het ongeschapen almachtige opperwezen in casu, dat alles hoort en alles weet in zalvende barmhartigheid, tevens vijfhonderdzesendertig maal pure verzengende haat, waarvan de onloochenbare uitwerking afdoende verklaart wat de titel van Leon’s stuk aangeeft:

  http://tinyurl.com/hq5fn

  Hoe moet je de mens duiden die een korrel suiker in een kilopak zout vindt en daarmee zijn waar als zalige zoetstof aan de man brengt? Ik heb wel een idee, maar ik wens hem eerst en vooral een volle lepel in de mond.

   

 2. Mar

  @GeneraalPPardon

   

  U had verder moeten kijken, want Wouter Bos had gekozen voor een fragment van  een interview van Harry Mens met Pim Fortuyn, kort na de aanslagen van 9/11.  Mijn mond viel open, die kant van Pim Fortuyn kende ik niet. En trouwens, Wouter Bos was nou net niet negatief over Pim Fortuyn.

   

   

   

   

   

   

 3. martha

  weer van Leon de Winter.

   

  Heel hartelijk dank!

 4. staleo

  Uit dit hele verhaal komt maar een ding goed naar voren, dat zo lang moslims zo reageren op elkaar en op andere gelovigen dat wij westersen ons daar heel verre van moeten houden.

  Deze moslims passen dan ook niet in het westen.

 5. GeneraalPPardon

  Gisteravond was Wouter Bos de ‘zomergast’. Hij etaleerde zich als ultra-eerlijk (toch zal ik die man NOOIT vertrouwen). Ik ben het niet uit gaan zitten, maar toen ik na anderhalf uur even keek ving ik nog wel op dat hij Pim Fortuyn after all nog wat na-demoniseerde, namelijk racistisch noemde (“al die mensen die op hem gingen stemmen waren heus niet opeens allemaal racisten geworden”).

  Wat mij interesseert is of er ook schimpscheuten waren naar Geert Wilders. Heeft iemand zoïets onhouden?

 6. HrDeKadt

  Er is denkelijk geen schrijver in Nederland die een zo strakke en gefundeerde mening heeft over de volstrekte uitzichtloosheid van islam als Leon de Winter.

   

  Natuurlijk zijn er nog andere islam-critici, en heeft Nederland met Geert Wilders denkelijk een van de zeldzaam duidelijke politici hieromtrent, maar met Leon de Winter hebben we een schrijver van formaat, die een volstrekt eigen en onafhankelijk koers vaart, wars van politieke of maatschappelijke correctheid en vals sentiment. De Winter schrijft zuiver, loep zuiver, zonder emotie, en beschrijft de feiten. De harde feiten, die menigeen niet wil opschrijven.

   

  Wat mij altijd aanspreekt in de De Winter’s stukken is zijn heldere schrijfstijl, zijn konsekwente conclusies en zijn opsomming van een reeks feiten waar niemand omheen kan. Juist dat laatste is zijn kracht, want menige schrijver probeert altijd een draai te geven aan de feiten, zodat ze de lezer nog een idee geven van hoop, van de mogelijkheid dat er nog een oplossing is, dat er toch nog ergens een kans is.

   

  Met islam is dat niet mogelijk. Islam wurgt de menselijke geest en is als ideologie, als leer, de vijand van elke vorm van verlichting, van humanisme, van individuele vrijheid en gelijkwaardigheid. Kortom, islam is een gevaarlijke leer, die bestreden en het liefst uitgeroeid zou moeten worden. De leer is wat mensen tot wandaden drijft. De leer is wat mensen tot waanzin brengt. Dat was zo, is zo, en zal altijd zo zijn.

   

  De Winter weet dit inkt zwarte scenario te combineren met de versteende stammencultuur die in o.a. Arabische landen welig tiert. En die mix is virulent, zeer gevaarlijk. Die mix van een totalitaire extreem gewelddadige leer met religieus en cultureel fanatisme is de kurk van deze razernij, die hele volkeren nu aan de rand van armageddon dreigt te brengen.

   

  Islam biedt geen enkel vooruitzicht van vooruitgang, van een beter leven. Van vrede. Islam is een brenger van armoede en dood. Dat is een gruwelijk vooruitzicht dat vele media niet onder ogen durven zien en even zoveel media er van doet terugschrikken er over te schrijven. En dat is een schande.

   

  Dank voor het plaatsen van de colums van Leon de Winter. Ik heb ze sinds hij voor de Telegraaf ging schrijven bewaard, maar een digitale plaatsing brengt een veelvoud van lezers in de mogelijkheid kennis te nemen van deze sublieme denker en schrijver.

   

   

   

 7. Bes Tolen

  Het gevecht in de westerse wereld om humanitaire waarden te handhaven, was mijns inziens bijna altijd een gevecht tegen een bruut overheersende minderheid van oligarchen. De laatsten waren, ook al mijns inziens, juist de lieden, die als ze voldoende tijd kregen en dat was in het langdurige Romeinse rijk zo, een godsdienst konden laten ontwerpen om de bevolking er onder te houden. Zo zijn de grote godsdiensten ontstaan. Dat ze ook tactisch waren, moge duidelijk zijn. Of hun te verkopen waar deugde, mag wat mij betreft een ieder zelf invullen. Laat het van ieder een ontdekkingsreis in het leven zijn.Wel nodig in de weinig echt intellectueel doortastende cultuur waarin we leven en de ontrafeling van grotendeels verborgen grootmachten, die we niet (mogen) kennen. Wellicht: we staan nog steeds aan het begin. 

 8. Jaantje

  Er is een ding mis met de bemoeienis van het westen,we denken en handelen westers.

  Het gevolg van die miscommunicatie in denken resulteerd in dit soort van taferelen.

  Verder is het niet geloofwaardig dat Assad zeker op dat moment(inspectie) gifgas gebruikt.

  Van de rebellen is het wel zeker(al lang).

  Dat de Soeni’s onderdrukt werden is flauwe kul,Ze wilden de macht grijpen en de rest van de verscheidenen bevolking onderdrukken en afslachten.

  Dat gebeurd er dus als Soenni’s de overmacht in aantal krijgen in een land,dan word het land van hun.

  Roep nu niet dat dat niet waar is,het is hier toch hetzelfde liedje in de steden enz alleen hebben ze nog geen overmacht in het hele land.

  Die overname gaat niet lieflijk en gezellie,en de onderdrukking van de autochtonen is gelijk aan de donkere eeuwen.

  Wil je dat als land tegenhouden dan moet je keiharde regels opstellen voor deze met veroveringsdrang behepte barbaren.

  Wij zijn niet streng wij pamperen met geld begrip en liefde(heilloze weg)de dag dat men in de minderheid is zal dat alles niet baten.

  In het MO weet men hoe deze broeders zijn en ze handelen erna.

  Het zou zaak zijn te luisteren naar de leiders van die landen die al jarenlang met dit soort problemen te maken hebben inplaats van ze te doden en te vervangen door barbaren.

   

   

   

 9. nog_1

  ‘Er werden geen wapens gevonden – wat nog steeds een verbijsterend feit
  is: een Arabische tirannie waarin de tiran geen voorraden met chemische
  wapens heeft verborgen?’

   

  Er was niets verbijsterend aan. De VN heeft jaren lang inspecties gehouden en had voor de oorlog aan aangegeven dat er geen gifgas in Irak te vinden zou zijn. Er was nog enkele tonnen aan antrax  zoek, maar antrax is maar zeer beperkt houdbaar, dus dat deze niet langer actief was wist men ook.

   

  Het waren handelaren in angst en hun obsessie voor alles wat er in een moslimland gebeurd, die dmv valse overtrokken beschuldigingen de fantasie van de MVW van Saddam in leven hielden. Zoals Leon de Winter nu nog steeds doet.

   

  Er zijn zes miljoen Congolezen omgekomen de afgelopen decennia. Vermoord door animisten en christenen. En ze hebben er geen MVW voor nodig. Door ons gefinancierd via onze Applemobieltjes en Samsungtablets. De oorlog in Syrië kunnen we waarschijnlijk niet stoppen en die in Congo wel, maar de moslimobsessie lijkt soms vooral een manier om de echt belangrijke zaken uit de weg te kunnen gaan.

   

  Het is duidelijk dat niet alleen de moslims, maar ook de Leon-de-Winters van de wereld zich moeten hervormen.

 10. louis-portugal

  Het in elkaar storten kan niet snel genoeg gaan.

  Het zou al een flink stuk verder gevorderd zijn als de westerse wereld wat meer in eigen energievoorziening geïnvesteerd had.

  En ik bedoel niet in wind en zonne-energie.

 11. Likoed Nederland

  Je moet wel heel blind zijn als je nu nog niet inziet dat de Arabische wereld beheerst wordt door zeer bloedige stammen en religie conflicten. Het staat bol van haat en geweld tegen soennieten, tegen sjiieten, tegen christenen, tegen joden, tegen Koerden enz. enz.

  Waarom sommigen dan toch nog Israel bashen – dat door dat veiligheidshek eindelijk het meeste geweld buiten de deur weet te houden – is een raadsel.

   

   

 12. dorotheus

  ”The winner takes it all”. Zo vat A. Ellian de moslimwereld kort samen. In Lawrence of Arabia schiet de sheik (gespeeld door Omar Sjarif) een andere Arabier neer omdat die uit ”zijn” bron drinkt. ’s Lands wijs, ’s lands eer, ieder op zijn manier. Daarom passen veel immigranten ook zo slecht in onze samenleving.

 13. J. School

  @De Winter. Inmiddels is de stelling dat de islam heel divers is overtuigend bewezen. Tenminste, gemeten naar de mate van gewelddadigheid van de verschillende groeperingen, stromingen, etniciteiten en stammen in islamitische landen.

   

  Wat Europese landen hiervan moet leren is dat democratie, rechtsstatelijkheid en grondwetten geen bescherming bieden tegen dit soort ideologieën. De enige bescherming die er mogelijk is bestaat uit het voorkomen van een demografisch ‘tipping point’, niet goedschiks dan kwaadschiks. Laat het feit dat hier geboren jihadisten die zich in den vreemde in de strijd werpen een waarschuwing zijn: westerse democratische stelsels en westerse normen en waarden zijn volstrekt onvoldoende om het wezen van de islam te beïnvloeden.   

 14. sprx

  Een andere richting binnen de islam geldt als ketterij, als afvallige.
  Een ongelovige moet dood, op termijn, een afvallige moet direct dood.

 15. vanhetgoor

  Pardon? 

   

  Er staat: “De wereld van de islam moet zichzelf dringend hervormen want het dreigt in armoede, achterlijkheid en geweld ten onder te gaan.” En dat is baarlijke nonsens! De islam moet niet gered worden, de islam is een systeem om mensen dom en onderdrukt te houden. De islam in stand houden is niets anders dan ellende in stand houden. Er moet ook geen hervorming komen, de basis van de islam is niets anders dan moord en doodslag, onderdukking en pijn. Steeds weer zal elke uitkomst van een islamitische samenleving uitkomen op repressie en schuld, verdoemenis en ellende. Daar moet een eind aan komen, dat is de enige oplossing.

 16. sprx

  Speciaal hertaald voor nog 1, schijnt nog een of andere prijs te hebben gewonnen, tja.

 17. GeneraalPPardon

  KORAN
  Dood de ongelovigen waar u hen maar aantreft (4:89).
  Gij zult niet bidden voor gestorven ongelovigen (9:84).
  Christenen en joden zijn pervers. (9:30).
  Maak u niet druk voor het waarschuwen van ongelovigen. Een gruwelijke verdoemenis zal hun deel zijn (2:6).
  Laat ongelovigen niet denken dat zij kunnen ontsnappen. Zij zijn uw vijanden en de vijanden van Allah (8:59-60).
  Voer de strijd voor Allah met uw rijkdom en met elk wapen dat u maar ter beschikking staat (9:41).

 18. R. Hartman

  met een goede slotzin: “De wereld van de islam moet zichzelf dringend hervormen want het dreigt in armoede, achterlijkheid en geweld ten onder te gaan.

  Precies, afblijven en toekijken dus.Gewoon ten onder laten gaan, niet importeren die achterlijkheid maar lekker daar laten. Interne aangelegenheden van soevereine naties, en zo.

   

  Zodra ze buitenslands agressie gaan plegen ze terugmeppen in hun hok; zelfverdediging. Geen zaken mee doen. Heel snel afgelopen, dan. Olie? Het westen heeft olie voor mobiliteit zat, en voor de vaste energievoorziening is men ook al niet van olie afhankelijk: kernenergie is goedkoop, schoon en veilig. Voor gas hoeven we ook al niet in die achterlijke gebieden te komen. Moet alleen het eco-terrorisme even kaltgestellt worden. Niet zo moeilijk, want de speleres zijn overbekend.

   

  Probleem is dat de islam en de eraan gerelateerde ellende veel te goed past in de anti-welvaart agenda van de VN. Welvarende beschavingen zijn immers simpeler te breken met onbeschaafde achterlijkheid dan met welk ander middel dan ook.

 19. Antivenin

  Waarom hebben we eigenlijk niet gewacht tot de wereld van het nazisme zichzelf had hervormd? Had miljoenen doden gescheeld als we niet ten strijde waren getrokken en die ideologie was op termijn toch vast ook wel vredelievend geworden. Toch?

  //sarc off

   

  Je kunt wachten tot je een ons weegt, maar de islam zal zich nooit hervormen, zeker niet nu ze zich vrijelijk en zelfs dik gesubsidieerd overal in het Dar al Harb kan vestigen omdat onze idiote elite de rode loper voor de barbaren heeft uigelegd. Tegen een dergelijk kwaad is maar een kruid gewassen: met wortel en tak uitroeien. Helaas zal dat iets zijn wat de volgende generatie zal moeten doen, want onze generatie is daar te menslievend en onnozel voor.

 20. HrDeKadt

  @ nog_1:

   

  9:29 (bestrijd,
  onderdruk en belast de andersdenkenden) : Bestrijdt hen die niet geloven
  in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en
  Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst
  belijden totdat zij de belasting (Jizyah) 
  met eigen hand betalen, en zij onderdanig zijn.

   

 21. metamorfose

  ‘De wereld van de islam moet zichzelf dringend hervormen…’

   

  Het hervormen van de islam gaat nooit lukken, hoewel mensen in het Westen, meestal van linkse huize, geloven van wel. Dat is in de ruim dertienhonderd jaar dat deze leer onderwezen wordt nooit gelukt, bij mijn weten is er geen argument op te voeren ─ ik heb het nooit mogen lezen ─ dat het hier en nu wel gaat gebeuren. Er zal iets moeten plaatsvinden om het tij te keren, om de instroom van kansloze mensen uit islamitische landen op te laten houden, anders gaan we dezelfde kant op als de rest van de islamitische wereld: een wereld van achterlijkheid, armoede en onderdrukking, een wereld van de dood. Ik zie de islam als een ziekte, een aandoening van de geest, een destructieve doodsdrang, in leerstellingen gegoten en dwingend opgelegd aan anderen. Ook wij gaan te maken krijgen met jihadisten, de stoottroepen, de dreiging zal elke dag een stukje groter worden. En dat in een land dat z’n leger langzaam opheft.

   

 22. Peter Pan

  .

  [Het uitroeien van de vijand is een natuurlijke menselijke
  neiging die we in het Westen met moeite hebben leren onderdrukken via
  educatie, wetgeving, opvoeding, religie.]

   

  Wanneer men de functie van religie in de opvoeding wat anders invult, dan komt men er wel uit.

  De man is van nature anarchistisch en keert zich van de groep. Hij gaat er met een aantal vrouwtjes vandoor. Vrouwen daarentegen koesteren de groep op basis van hormonen, zij weten daarbinnen veilig te zijn.

   

  Heel mooi te zien in de matriarchale olifanten samenleving. Als jonge bullen geslachtrijp worden gaan zij er solitair vandoor. Op afroep paren zij dan weer in het matriarchaat. Het andere uiterste natuurlijk.

   

  Testosteron is de oorzaak van mannelijke immoraliteit. Daarom zitten gevangenissen vol mannen.

  Om die reden dwingen culturen hun jongens een projectie af op cultuur. Die projectie heet ‘religie’. De God uit religie is de genetische echo van de alpha male uit de tijd van hogere zoogdieren.

   

  Religie bij bonobo’s leverde zeven miljoen jaar geleden al het huidige christendom op. Het is volslagen cultuurrelativisme met gelijke rechten voor man en vrouw in BDSM. Het is schocking dat wij de weg van cultuurabsolutistische chimpansees genomen hebben, waar twee miljoen jaar later de bonobo’s ware menselijkheid uitvonden.

   

  Olifanten en bonobo’s vonden het religieuze matriarchaat uit. Ook niet perfect maar het vrouwtjesdier is daar nu wel subject. En dat kan men van islam bepaald niet zeggen. Zowel islam als SGP beschouwen vrouwen niet als gelijkberechtigd, zij miskennen hun negatieve recht op zelfbeschikking en worden om die reden als zuivere vertegenwoordigers van dierenreligie gezien, het cultuurabsolutistische chimpanseedom.

   

  Wijze culturen leiden jongens weg van pure seksuele realisatie van de ideaalprojectie in de alpha male. Daarin gaat het immers alleen maar om de macht over de vrouwtjes en wordt de vrouw als object opgevat. Wijze culturen, zoals het christendom (excl. SGP), leren jongens dat meisjes ook subjecten zijn met negatief recht op zelfbeschikking.

   

  Islam dwingt haar jongens dus een zelfprojectie af juist op de alpha male als seksuele immorele ideaalprojectie. Feitelijk kweekt islam zo mannelijke ongeconditioneerde beesten die in principe egotheïsten zijn. Zij zijn hun eigen God. Uiteraard zijn dit de beste strijders die een dictatuur zich wensen kan.

   

  In dit magisch denken houdt een externe vijand – Jodenhaat – de groep bijeen. Stuxnet, de God der Joden wordt niet voor niets juist in het archetype Gods van moslims ingebrand. Daar zetelt de identiteit van de man.  Nooit zal de moslim zijn eigen identiteit kunnen ontdekken dan pas nadat hij alle Joden de zee heeft ingedreven en Stuxnet op strijdwagens naar het eigen kamp heeft gerold. Althans zo ging het vroeger. Een afgod is pas van ons wanneer de vijand is uitgeroeid.

  En nu komt het: men heeft een groep wilde mannen gecreëerd die feitelijk als los zand aan elkaar hangt. Kan Jodenhaat niet tot uiting komen omdat Joden te sterk geworden zijn, of kan islam om andere reden haar macht over deze solitaire mannen niet meer uitoefenen dan desintegreert de islamitische samenleving tot pure mannelijke agressiviteit, dan krijgt men een kartonnen doos met 1000 ratten die elkaar opvreten.

   

  Desintegratie van islam komt omdat haar starre wereldbeeld niet langer kan worden volgehouden. Door de ontwikkeling van de vrouw dooft de SM-dyade. Wat wij daarom thans meemaken is de totale desintegratie van een gevaarlijke ideologie die mannen in de vroegste jeugd een zelfprojectie op hun immorele seksualiteit afdwingt en thans de macht over het stuur verliest. Sharia had het in de hand moeten houden maar kan alleen in een stabiele samenleving functioneren. Btw hebben moslims in het Westen ook geen sharia meer met als gevolg de immer toenemende moslimcriminaliteit.

   

  Seksuele Theorie van Religie (niet bijgewerkt)

  (562) SGP-ers zijn de moslims onder de christenen

  (541) Religie is de zweep over de vrouw

  (156) De reconstructie van religie bij olifanten

  (157) De reconstructie van religie bij bonobo’s

 23. Guus

  op termijn……………………… weg met die hele islamshit…dat is de oplossing

 24. nog_1

  Ik zou het je niet vragen als ik het had kunnen vinden. Maar het komt in de koran helemaal niet voor.

 25. Robert Lemm

  Dat deden christenen ooit ook, toen ze nog macht hadden.

   

 26. KhunHans

  Arabieren, gevoed door de intolerante middeleeuwse islam kun je niet begrijpen.

  Laten we wel zijn, wie wil dat achterlijke volk nu begrijpen?

   

  Als je het mij vraagt, ze gaan hun gang maar, zolang ze elkaar uitmoorden moeten we ons er maar niet mee bemoeien.

   

  Wat betreft de verzuchting van Likoed Nederland waarom Israel en de veiligheidsmuur altijd van alles beschukldigd worden?

  beste Likoed, dat heet Jodenhaat……..

   

   

 27. sprx

  Staat in latere delen van de koran die de eerder stukjes abrogeren.
  Kan op de Azoren nu niet precies de nummers voor je vinden, maar moeilijk is het voor jouzelf vast niet.

 28. nog_1

  Waar haal je dergelijke nonsens vandaan?

   

  Niet uit de koran, die is duidelijk;

   

  2:256 ‘ Let there be no
  compulsion in religion: Truth stands out clear from error: whoever
  rejects evil and believes in Allah hath grasped the most trustworthy
  hand-hold, that never breaks. And Allah heareth and knoweth all things.’

   

  109:6 ‘You shall have your religion and I shall have my religion.’

   

   

 29. HarryS

  Als ik het stuk goed gelezen heb, is er wel een oplossing: moslims moeten christen worden.

   

   

 30. nog_1

  Waarom citeer je maar de helft van de zin?

   

  Zoals bij soera 4:89. (Dood de ongelovigen waar u hen maar aantreft ,) die je trouwens vertaald, want er staat niet ongelovige, maar heiden.

   

  In 4:90 staat de rest van de zin;

   

   

  , except for those who take
  refuge with a people between yourselves and whom is a treaty
  or those who come to you, their hearts strained at [the
  prospect of] fighting you or fighting their own people. And if
  Allah had willed, He could have given them power over you, and
  they would have fought you. So if they remove themselves from
  you and do not fight you and offer you peace, then Allah has
  not made for you a cause [for fighting] against them.

   

  Het is door dit soort halve citaten dat mensen nog altijd denken dat in de koran zou staan dat je heidenen mag doden vanwege hun polytheisme.

 31. Johanna

  Moslims komen alleen in het verweer als  een cartoonist  van hun leider Mohammed  een cartoon  tekent en kritiek komt op de zeer kwade en slechte zaken binnen hun islam. Dan  komen ze met miljoenen de staat op om   de doodstraf  over je  uit te roepen.

 32. Kees E

  Wat valt er te begrijpen aan wat moslims elkaar aandoen? De
  wereld van de islam moet zichzelf dringend hervormen want het dreigt in
  armoede, achterlijkheid en geweld ten onder te gaan.

   

  Goed en helder verhaal van Leon. Maar die laatste zin is niet echt waar!

  Voorlopig gaan ze niet ten onder maar verspreidt de islam zich over de hele wereld.

  Dat valt vooral niet te ontkennen. En het westen kijkt toe en een groot aantal bekeert zich.

  Daardoor kan de islam zich nog verder verspreiden.

   

  Tja het westen is naief en gefeminiseerd. Dat is het grote gevaar en niet de islam.

  Die kan men makkelijk pareren maar van binnenuit wordt alles tegengewerkt.

 33. Jaantje

  Mocht er hier ooit een conflict komen dan stromen de broeders uit alle hoeken van de EU hier naartoe een ware invasie gelijk aan die van Servie ,Syrie enz.

  Het aantal zal dan bepalend zijn ala democratia en wij krijgen de zwarte Piet en zijn dan even ver als Assad.

  Bezint eer ge begint is al te laat helaas.

 34. Peter Klein

  Moslims laten zich graag afleiden door kritiek van buiten op hun levensstijl en waardenstelsel, waardoor /zodat ze daar niet over hoeven na te denken. Eer, gebrek aan zelfkritiek, groepscultuur, ik zie daar geen verandering in komen,

  Zie de moslims in nederland. Ebru Umar die de hel werd ingewenst met haar stukje over minaretgeschreeuw. Er was laats zelfs een demonstratie voor terugkeer van Morsi,  in den Haag!,  In een land waar het wezen van democratie toch bij de ingezetenen duidelijk zou moeten zijn

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.