Islamofobie strafbaar want antisemitisme strafbaar?

Enige tijd terug was er sprake van een Belgisch wetsvoorstel dat islamofobie strafbaar zou maken. Kijk en huiver naar deze drie van de in totaal acht criteria die als islamofoob en dus strafbaar zouden gelden:

 • Considers Islam to be inferior to the West, to be barbaric, irrational, primitive and sexist;
 • Considers Islam to be violent, threatening and supportive of terrorism, actively engaged in a ‘clash of civilizations’;
 • Considers Islam to be a political ideology, used for political and military purposes to establish its hegemony;

Het doet zeer Orwelliaans aan. 

Een veel gehoord argument ter steun van deze wet was dat antisemitisme immers ook strafbaar is. Dit argument doet aannemen dat islamofobie en antisemitisme eenzelfde en dus even verwerpelijk fenomeen zijn. Deze vergelijking gaat echter op vrijwel alle manieren mank.

Islamofobie is een omstreden term. Fobie impliceert immers een irrationele en buitenproportionele angst voor iets. Nu is het natuurlijk maar zeer de vraag of angst voor zaken die zich in naam van de islam voltrekken, als fobisch bestempeld moet worden. Wanneer men de islamitische en daar aan grenzende wereld, de opmars van de Soennitische islamisten en Iran beschouwt, ben ik geneigd deze angst juist als legitiem te classificeren. Erg fraai is het immers allemaal niet.

Daarbij is islamofobie een strijdkreet. Islamofoob is een etiket dat iemand krijgt van islamisten en fellowtravelers, als hij of zij kritiek uit op de islam, ook al is deze kritiek gerechtvaardigd. Een politiek correct milieu is erg gevoelig voor het etiket islamofoob. Het is een etiket dat iemand als persoon alsook zijn argumenten delegitimeert. Maar het etiket wordt als nog iets ergers beschouwd: een islamofoob is een racist. Een racist die een ongefundeerde haat koestert jegens moslims.

Islamcritici hebben echter bijna nooit kritiek op moslims omdat het moslims zijn. Zij hebben deze kritiek omdat bepaalde moslims een vorm van islam belijden die niet verenigbaar is met de moderniteit. Het is dus de ideologie en religie die zij veroordelen, maar een individu zou niet langer bekritiseerd worden als deze zijn ideologie oprecht los zou laten.

Islamofobie is dus ten eerste geen legitieme term, ten tweede een strijdterm van islamisten en ten derde een middel om islam kritiek als racisme te doen voorkomen. 

Hier tekent zich het verschil af met antisemitisme. Waar islamkritiek het bekritiseren van een ideologie betreft en niet het veroordelen van een bevolkingsgroep, is antisemitisme bij uitstek een raciale kwestie. Antisemitische speeches en films gaan altijd over de inherente verdorvenheid van het Joodse volk, niet over de verdorvenheid van Mozes of de Joodse religie. Dit is overigens kenmerkend voor antisemitisme van alle tijden. In het Spanje van na de reconquista waren er bijvoorbeeld bloedzuiverheidsregisters, waarin bijgehouden werd of families ongeacht hun bekering tot het Christendom, toch nog Joods bloed hadden. Het is altijd een raciale kwestie geweest.

Dan is er nog het argument van islamisten dat Holocaust ontkenning immers ook strafbaar is. Ik ben tegen een de strafbaarstelling van Holocaust ontkenning, omdat ik tegen een verbod op feitelijke onwaarheden ben. Wel vind ik dat erkend moet worden dat Holocaust ontkenning een zeer antisemitische bijsmaak heeft, omdat het vaak wordt gebruikt om de Joden neer te zetten als leugenaars die de Holocaust verzonnen om zaken naar hun eigen hand te kunnen zetten.

Daarbij wordt Holocaust ontkenning vaak gebruikt in de delegitimering van de staat Israel, maar ook dat zou niet strafbaar moeten zijn.   

Islamofobie en antisemitisme zijn dus volstrekt verschillende fenomenen. Daarbij gebruikt Turkije de strafbaarheid van Holocaust ontkenning als argument, terwijl in eigen land genocide érkenning strafbaar is.

Maar de essentie van alles wat delen van de islamitische wereld niet begrijpen waar het draait om vrijheid van meningsuiting, klinkt door in dit citaat van Erdogan, toen hij sprak tegen journalisten in Sarajevo:

‘Freedom of thought and belief ends where the freedom of thought and belief of others start. You can say anything about your thoughts and beliefs, but you will have to stop when you are at the border of others’ freedoms’.’

Ons credo is dat vrijheid eindigt waar de vrijheid van anderen begint. Erdgans’ credo is dat vrijheid eindigt waar de opvattingen van anderen beginnen. Dit credo heeft dus helemaal niets met vrijheid van meningsuiting te maken.

De oproep tot het strafbaar stellen van islamofobie is niets dan een ordinaire, filosofisch niet sluitende en lachwekkend doorzichtige oproep tot het vrijspel geven van de politieke islam. Een oproep waar geen enkel beschaafd land ooit ook maar een millimeter aan toe mag geven.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

28 reacties

 1. Henk Lomax

  J. C. Th. Köhler op 6 oktober, 2013 – 01:44

  Je begrijpt mijn grap! (of juist niet?).

  Het strafbaar willen stellen van een angst is namelijk ook een grap.

 2. Knarsman

  Moslims zijn doodsbang voor vrouwen met gelijke rechten, voor vrijheid van meningsuiting, voor andere geloven, voor ongelovigen enzovoort, enzovoort…..

 3. Knarsman

  Mijn jongste dochter is bang voor spinnen en ik heb een lichte vorm van hoogtevrees. Waar moeten we ons melden?

 4. vanhetgoor

  Het is grappig dat Belgen ANGST willen verbieden, of het woord angst is niet op zijn plaats of het is niet mogelijk om ‘islamofobie’ te verbieden. Wat volgt? Dat de Belgen ook gezond verstand willen verbieden?

 5. Twan 21

  Als dat de criteria dan ben ik hartstikke schuldig.

   

  En ik ben er trots op. Het betekent dat ik voor mij zelf kan denken, zelf feiten beoordelen en daar conclusies uittrekken.

   

  CVoorwaar iets om trots op te zijn want de meeste politici lukt dat niet.

 6. pietkremer

  Die Erdogan ziet wel de splinter in de ogen van de ongelovigen, maar niet de balk in de ogen van moslims, want het zijn juist moslims die anderen hun vrijheid van mening en geloof ontzeggen. Zij stoppen niet bij de grens van andermans opvattingen. Aan een fobie kleeft het vermoeden dat wie eraan lijdt, niet helemaal lekker is, maar dat er wel wat aan gedaan kan worden. Denk aan pleinvrees, waar je van af geholpen kunt worden. Je vreest immers iets waarvoor je niet bang hoeft te zijn. Dat geldt ook voor spinnenfobie. Je verbeeldt je dat ze eng zijn, maar je kunt leren inzien dat ze je geen kwaad doen. Maar van islamofobie kunnen psychologen je niet genezen, want iedere dag weer kun je op tv aanschouwen dat je alle reden hebt om de islam te vrezen..Dan kunnen al die politiek correcte kwezels je wel voorhouden dat je je maar wat inbeeldt, maar als je dan leest dat het leven van Afshin Elian bedreigd wordt, dan  besef je dat je geen spoken ziet. Aan islamfobie kan alleen wat gedaan worden doordat moslims ophouden met het bedreigen van andersgelovigen.

 7. Bob Fleumer

  Ik ben niet bang voor de islam ik ben hardstikke kwaad op de islam, als ik overzien wat er de laatste tientallen jaren is gebeurt in de Westerse wereld dan huilt mijn hart. Als ik zie wat een grauwsluier deze ideologie over de wereld heeft gelegd en wat het de Westerse wereld kost om ons hiertegen te weer te stellen en dan moeten we ook nog vechten tegen een elite die ons verraad dan is het niet verbazend dat mensen erg boos worden want wij worden niet meer verdedigd onze regeringen, onze regeringen komen niet meer op voor ons gedachtengoed.

  Het is een drama wat zich langzaam afspeeld maar nietemin medogenloos plaats vindt.

  Woorden zijn niet meer toereikend om het onheil te stoppen, de islam moet een halt worden toegeroepen bij wettelijke maatregelen, het gaat niet om een geloof het gaat om onze beschaving!

  Onze grondwet moet worden toegepast.

 8. Henk Lomax

  Even ‘for the record’

  Ik beschouw islam als:

  – Inferieur ten opzichte van het Westen, barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch;

  – Gewelddadig, bedreigend, terrorisme-ondersteunend en aktief betrokken bij het vernietigen van beschavingen;

  – Een politieke ideologie, politieke en militaire doelen gebruikend om zijn hegemonie tot stand te brengen.

  Henk Lomax,
  beredeneerd islamofoob

 9. Ongemakkelijk

  Op zich een goede analyse van Timon. Wat mij verwondertd dat hij teksten uit een Belgisch wetsvoorstel in het Engels citeert. Terwijl die tekst in het Nederlands beschilbaar moet zijn. Je vraagt je af of er in Belgie werkelijk zo’n wetsvoorstel heeft bestaan.

 10. cmsuijkerbuijk

  “Een oproep waar geen enkel beschaafd land ooit ook maar een millimeter aan toe mag geven.”

  Inderdaad, maar je hebt het wél over het Non-Land België hé!

 11. GeneraalPPardon

  Relevant artikel, waarin de schrijver schrijft:

  “Ons credo is dat vrijheid eindigt waar de vrijheid van anderen begint. Erdgans credo is dat vrijheid eindigt waar de opvattingen van anderen beginnen. Dit credo heeft dus helemaal niets met vrijheid van meningsuiting te maken.”

   

  Nee, en Erdogan bedoelt ook iets anders: Je meningsvrijheid eindigt waar opvattingen VAN HEM beginnen. Anders zouden islamieten ook niet tegen ongelovigen mogen zeggen dat er geen gematigde islam bestaat, als die ongelovigen geloven dat dit wel zo is.

  Het probleem zit in de door islamieten geëiste vrijheid om zelf de lengte van hun tenen te bepalen.

 12. J. C. Th. Köhler

  Henk Lomax:

   

  “beredeneerd islamofoob”

   

  Dit nu, waarde DDS-vrienden, is een schoolvoorbeeld van “contradictio in terminis”.

   

  Zo gauw als een angst beredeneerd is (of kan worden), kán er geen sprake zijn van fobie. Een fobie is immers ONberedeneerd.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 13. Peter Pan

  .

  Culturele selectie kan als natuurlijk of onnatuurlijk worden beschouwd. Een ander voorbeeld is het effect van de millennia lange vervolging van het Joodse Volk, dat mede tot aanscherping van haar intelligentie en overlevingsdrang heeft geleid. Cultuur over vele generaties volgehouden kan een systematische invloed uitoefenen op de samenstelling van de populatie.

   

 14. Peter Pan

  Critici van het multiculturalisme vragen zich af of etniciteit een cultuur niet wezenlijk kan beïnvloeden. Vooral intelligentie is een heet hangijzer. Zij stellen de vraag of intelligentie niet afhankelijker is van aanleg dan van milieu. In dat geval is cultuur een functie van etniciteit.

  Maar hier draaien wij de stelling om en betogen dat cultuur ook een beslissende invloed heeft de samenstelling van etniciteit. Wij veronderstellen dat etniciteit in sommige gevallen een functie is van cultuur. Wij menen hiervoor ook voldoende aanwijzingen te hebben, zij het dat over de sterkte van relaties geen uitspraak wordt gedaan.

   

   

  Cyclische moraliteit

   

  Cyclische gedragingen betreffen universeel menselijke reacties op basis van empathie, erbarmen en mededogen. Hierbij is empathie de grondtrek van menselijke beschaving. 

  Hierdoor ontstond tussen menselijke culturen een verwachtingspatroon: de cyclische moraliteit.

   

  Anti-cyclische moraliteit

   

  Anti-cyclische gedragingen betreffen tegengestelde reacties op de universele verwachting, waarin de overgave van het slachtoffer juist als grond voor vernedering en onderdrukking wordt gezien. Het wellustig afslachten van reeds overwonnen tegenstanders, komt in dit kader mede voort uit masochisme haat.

   

  Islam als anti-cyclische cultuur

  Door overige vormen van beschaving wordt de islamitische cultuur als inverse van moraliteit gezien. Dit omdat bij deze cultuur de reacties niet zelden als tegengesteld aan de algemene verwachting worden gezien.

   

   

  De paradijscultus

  Verondersteld wordt dat de islamitische cultuur een genetische selectie heeft ondergaan die verder teruggaat dan 1400 jaar. Dit omdat islam als spiegel van de voorgaande paradijscultuur van incest en inteelt moet worden opgevat. Voor deze theorie bestaat een overweldigende hoeveelheid bewijs. 

   

  Volgens dit weblog is de paradijscultuur de onderliggende factor van de islamitische cultuur. Het incest-inteelt-reïncarnatie model verklaart op simpele wijze het merendeel van de ontregelingen binnen deze cultuur.

  Dat betekent niet dat er mutaties in de populatie zijn geschapen, maar wel dat de normale verdeling van menselijke eigenschappen wellicht geweld is aangedaan. Zo lijken anders normaal verdeelde karaktertrekken binnen de islamitische cultuur min of meer gespiegeld en abnormaal verdeeld door onnatuurlijke selectie. 

  Wanneer men de normale verdeling als cyclisch opvat is de daarop geprojecteerde abnormale verdeling als anti-cyclische spiegel te zien. In dat geval is de bel in het midden sterk afgenomen en heeft de populatie zich in de extremen geconcentreerd. Een voorbeeld is de Vanille-dyade geprojecteerd op de SM-dyade.

  Het resultaat is een volk zonder gematigd midden. Een bipolariteit die hier uit mannen en vrouwen bestaat, waar juist geslacht tot extremisme op tal van karaktertrekken leidt.

  Bij ongerichte selectie leiden incest en inteelt tot een verlaagd intelligentie niveau, maar bij gerichte selectie over de 10.000 jaar dat deze paradijscultuur bestaat, kan de psychologische samenstelling van de bevolking significant en substantieel zijn veranderd. 

  De veronderstelling is dan ook dat de islamistische cultuur als anti-cyclisch op overige populaties moet worden opgevat, maar dat dit effect voor mannen veel sterker is dan voor vrouwen. Dit laatste omdat vrouwen geneigd zijn zich aan te passen waardoor het groepskarakter intact blijft.

  Concluderend werd de paradijscultuur anti-cyclisch omdat zij vrouwen en overige seksuele rollen niet als mensen of subjecten opvat maar als dieren of objecten. Het is onze overtuiging dat een incest en inteeltcultuur niet in stand gehouden kan worden door gelijkberechtiging van man en vrouw. En deze morele grondfout heeft de paradijscultuur doen afdrijven van menselijke beschaving, waar gelijkheid van man en vrouw immers de wezenlijke norm is.


 15. witwas

  Ik ben gewoon tegen moord en doodslag, tegen roof, tegen diefstal, tegen verkrachting, tegen ongelijke behandeling van vrouwen etc. etc. Mensen die zich in Nederland hieraan schuldig maken en die na hun dood niet in Nederland begraven willen worden kunnen wat mij betreft per direct geëxporteerd worden naar het land waar ze in een later stadium wél begraven willen worden.

 16. harry la croix

  Ik ben tegen een/de strafbaarstelling van Holocaust ontkenning, omdat ik tegen een verbod op feitelijke onwaarheden ben. In feite zegt u twee dingen: Ik ben tegen een verbod als het feitelijke onwaarheden betreft en de Holocaust is een feitelijke onwaarheid.  Anders: de Holocaust heeft niet plaatsgevonden? Ik zou maar uitkijken dit te schrijven……… Maar de islam is en blijft een gewelddadige ideologie: In Mekka had Mohammed 150 aanhangers (de Mekka koran) in Medina steeg dat aantal rap tot boven de 150 000 (geweldddige Medina-koran met meer dan 60% van de verzen gericht tegen kuffar. Het gaat dezelfde kant op als ‘homofobie’, je mag niet eens meer zeggen dat je het niet zo op homo’s hebt of dat je hun geaardheid afkeurt, of je discrimineert of je wordt als racist bestempeld.

 17. Theo Haffmans

  Ik zit er al jaren op te wachten dat er een actiegroep van oprechte (ofwel gematigde, dat is ook goed) mohammedanen opstaat om luidruchtig bezwaar te maken tegen de talloze pogingen om het begrip ‘islamofobie’ te promoten en islamcritici op basis hiervan de mond te snoeren.

   

  Dat zo’n actiegroep niet ontstaat doet mij vermoeden dat de mohammedanen deze hetze tegen islamcritici wel prima vinden.

 18. Pieter V

  Ik heb in het vorige millennium enkele decennia in Islamitische landen gewerkt en gewoond.

  Ik heb de koran in de officiële Engelse vertaling van Saudie Arabië van kaft tot kaft gelezen en herlezen tijdens mijn frequente aanwezigheid aldaar, ook al omdat naar een bar gaan geen optie was.

  Ik weet waar de islam voor staat.

  Ik verwerp de als religie vermomde politieke ideologie die men islam noemt.

  Ik minacht  de halve zolen die wel een mening hebben die er op neer komt dat islam goed is, maar zich er nog nooit in verdiept hebben, meestal linkse luchtfietsers die aansturen op een burgeroorlog.

  Ik ben niet door Wilders overtuigd maar wist dit al tien jaar voordat Wilders in de 2e kamer zat.
  Ik ben geen islamofoob maar een islamorealist.

 19. hlschouten

  Islamofobie is een uitdrukking die door linkse islamlikkers bedacht is om islamcritici te demoniseren.

   

 20. Jos

  Mensen of een religie/ideologie?

 21. NicoRdam

  Anti Semitisme en anti Islamisme zijn allebei verwerpelijk.

  Ze scheren mensen namelijk over één kam.

   

  img.imageResizerActiveClass{cursor:nw-resize !important;outline:1px dashed black !important;} img.imageResizerChangedClass{z-index:300 !important;max-width:none !important;max-height:none !important;} img.imageResizerBoxClass{margin:auto; z-index:99999 !important; position:fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; border:1px solid white; outline:1px solid black;}

  img.imageResizerActiveClass{cursor:nw-resize !important;outline:1px dashed black !important;} img.imageResizerChangedClass{z-index:300 !important;max-width:none !important;max-height:none !important;} img.imageResizerBoxClass{margin:auto; z-index:99999 !important; position:fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; border:1px solid white; outline:1px solid black;}

 22. aardappel

  “The west is the best !”

  Dus dat mag ik dan niet meer zeggen ? 

   
  Het strafbaar stellen van “islamofobie” is een punt wat in de VN met enige regelmaat oip de agenda staat.

   https://www.google.nl/#q=united+nation+resolution+islamophobia

 23. toetssteen

  Mijn broer heeft enige bezwaren tegen wespen zelfs nadat hij, omdat de eerste steek hem kwam te staan op een ziekenhuisopname, het niet heeft op die zwart geel gestreepten. Ja hij heeft een tocht injecties gemaakt om ervoor te zorgen dat hij niet echt KO gaat.

  Is hij nu een foob of is zijn angst gestoeld op redelijk waarneembare zaken, lees men kan er dood aan gaan.

  Spinnen sla ik zonder uitzondering dood. Tikkie tropenervaring zorgt daar wel voor. Ben ik er bang voor, neuh. Ben ook niet bang voor kakkerlakken, of ik ze kapot maak? Ja natuurlijk, keurige spray voor en daarna de krant.

   

  Samnvattend de mens is in zijn algemeenheid geen foob maar een redelijk waarnemend wezen.

  Laat het nu precies dat zijn wat men eruit wenst te hebben.

 24. J. C. Th. Köhler

  Knarsman:

   

  “Mijn jongste dochter is bang voor spinnen en ik heb een lichte vorm van hoogtevrees. Waar moeten we ons melden?”

   

  Bij het Pieter Baan Centrum, vrees ik.

   

  Toch een goed weekend,

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 25. Jos

  Volgens mij is het woord ‘islamofobie’ bedoeld als vergelijking met ‘homofobie’: homofobie mag niet, dan is islamofobie ook een woord voor iets wat niet mag. Maar inderdaad, daar waar we geen enkele reden hebben om een (irrationele) angst te hebben voor homoseksualiteit, het legt je immers niets op en is geen ideologie, daar is er alle reden toe een zeer rationele angst te hebben voor de islam. En een groot deel van haar volgelingen. Het woord ‘islamofobie’ is dan ook volstrekt verkeerd gekozen. Is antimoslimisme dan een alternatief? Of anti-islamisme? Maar is dat alles relevant, wanneer we hebben vastgesteld dat de islam in meerdere opzichten inferieur is aan alles waarvoor wij in het westen staan? En wanneer we hebben vastgesteld dat niet onbelangrijke elementen van de islam uit zijn op onderwerping en onderdrukking van alles en iedereen die geen volgeling van de islam is?
  En hoe komt het dat als we het over de islam hebben, we veel minder mogen en zeggen zonder risico van vervolging dan wanneer we het over het christendomhebben? Het feit alleen dat, zoals bovenstaande schetst, ‘islamofobie’ strafbaar zou moeten zijn, geeft al aan dat de bedenkers daarvan zelf in die angst leven. Ik herhaal het nog maar eens: de ware islamofoob is degene die anderen oplegt minder of niet kritisch te zijn over de islam, mede uit angst voor de (gewelddadige) gevolgen die de islam voor hem of haar in petto heeft.

 26. Pieter V

  Weet je welke Belg pas een serieuze fobie heeft? Dat zijn er in ieder geval twee, Verhofstad en die andere nat geworden Gremlin, Van Rompuy.

   

  Ze hebben namelijk ernstig last van een autochtonenfobie.

   

  Autochtonen, in hun ogen :

  Het plebs dat afgeperst mag worden ten behoeve van een criminele elite en hun straatvechters die ze uit andere continenten blijven importeren.

 27. François

  Die occidentofobe waalse kafirs kunnen met hun vichy-wet in de hand meteen in hun eigen goelag worden gesmeten. Zij schrappen (volgens het artikel) namelijk ook hun eigen Christelijke feestdagen (die willen ze omkatten naar seizoensweekjes) en “erkennen” die van de islam, zonder de eisen dat het ook “geloofs-neutrale” seizoensweekjes worden. Zij vinden dus bij voorbaat dat alle mensen die de islam aanhangen intolerant zijn naar andere geloven, en zwaar de teentjes getrapt worden door zoiets als “Pasen”. Die waalse idioten zijn hiermee de verpersoonlijking van de ultieme islamofoob. Wanneer wordt Vlaanderen en de rest van de Occident bevrijd van die linkse, franstalige onderkruipers?

 28. pierreofzo

  Volgens een uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg is de sharia onverenigbaar met de principes van dedemocratie. ( uitspraak  van 13 februari 2003)

   

  Volgens datzelfde Hof zijn onderdelen van de sharia niet verenigbaar met de seculiere rechtsstaat en de conventie van de mensenrechten.

   

  Is dat Hof islamofoob? Zijn de rechters nu strafbaar?

   

  Ook in Nederland heeft de volledige gekte toegeslagen. Een meerderheid van onze Tweede Slaapkamer steunde een paar jaar geleden een motie van Femke Halsema. Het tegengaan van islamisering is geen beleid van de Nederlandse Staat. Met andere woorden: Het verdedigen van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten is geen beleid van onze overheid.

   

  Je moet maar onderdaan zijn in dit land. ( burger gebruik ik niet eens meer)

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.