Kosten klimaatbeleid: dagelijks verdwijnt $ 1 miljard in een zwart gat

 

Wie gaat de megaschade vergoeden die het klimaatbeleid veroorzaakt?

Klimaatsceptici wordt nogal eens verweten dat zij de kosten van het klimaatbeleid overdrijven. Maar nu is er dan een gezaghebbende bron die heeft uitgerekend wat het allemaal kost: het ‘Climate Policy Initiative’ (CPI). Deze organisatie draagt het klimaatbeleid een warm hart toe en wenst – net als rupsje Nooitgenoeg – meer van hetzelfde. Het CPI komt op een bedrag van zo’n $ 1 miljard per dag.

Euractiv rapporteert: 

The world invested almost a billion dollars a day in limiting global warming last year, but the total figure – $359 billion – was slightly down on last year, and barely half the $700 billion per year that the World Economic Forum has said is needed to tackle climate change.

These are the findings spelled out in the latest Climate Policy Initiative (CPI) report. For the first time, it estimated global North-South cash flows at between $39 and $62 billion.

But the total funding pot fell $5 billion from 2012, and remains just a tiny fraction of the $5 trillion that the International Energy Agency estimates is required by 2020 for clean energy projects alone, if rising temperatures are to be pegged at 2 degrees Celsius. 

“Investment to combat and adapt to climate change is happening around the world, but it’s short of where it needs to be and efforts to grow it have not been successful enough,” said Thomas Heller, the executive director of Climate Policy Initiative, the group which compiled the report.

Lees verder hier en hier.

Blijft het bij 1 $ miljard per dag? Ik vermoed van niet. Dat zijn slechts de directe kosten die verbonden zijn aan het klimaatbeleid. Daarnaast zijn er nog een hoop indirecte kosten, die onzichtbaar blijven en heel moeilijk kunnen worden gekwantificeerd. Het gaat hier om het welvaartsverlies dat voortvloeit uit de ingrijpende regulering die nodig is voor een een pro–actief klimaatbeleid, in het bijzonder wat betreft het gebruik van energie, dat van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van onze welvaart.

In de economische literatuur kan men wel schattingen aantreffen over de kosten van regulering in het algemeen – die een aantal procenten van ons BNP afknabbelen – maar zover mij bekend niet over die van klimaatregulering in het bijzonder. Het zou mij niets verbazen als deze aanzienlijk hoger zijn. Immers, klimaatbeleid penetreert tot in de haarvaten van onze economie. Het vertoont grote verwantschap met centrale planning, waarvan de geschiedenis heeft geleerd dat deze wat betreft het scheppen van welvaart belabberde prestaties leverde in vergelijking met de vrije markteconomie.

En al dat geld verdwijnt in een zwart gat. Want over één ding waren de protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = Anthropogenic Global Warming) het altijd al met elkaar eens. Het huidige klimaatbeleid zal geen waarneembaar effect op het klimaat/temperatuur hebben.

Daar is nog onlangs het uiteenvallen van de beruchte consensus onder mainstream klimatologen bijgekomen, waardoor velen van hen nu ook zijn gaan twijfelen aan de juistheid van de AGW–hypothese. Maar er is veel wetenschappelijk prestige in de AGW–hypothese geïnvesteerd en vele reputaties zijn daarvan afhankelijk. Datzelfde geldt voor de politiek, die zich vierkant achter deze hypothese heeft geschaard. Ook het bedrijfsleven heeft er inmiddels veel in geïnvesteerd. En dan is er tenslotte de milieubeweging, die de opwarming van de aarde (die maar niet wil komen) beschouwd als ‘the mother of all environmental scares’.

Wat voor excuses moeten zij verzinnen nu meer en meer duidelijk wordt dat AGW niet klopt? Hoe en wanneer zullen zij hun draai gaan maken? Wie gaat de megaschade betalen die zij de samenleving met hun dogmatische opvattingen en dito beleid hebben berokkend? Retorische vragen, ja zeker. Maar daarom niet minder klemmend.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier

 

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

25 reacties

 1. Matthijs

  Nog steeds het verkeerde bedrag.

  Je kan niet de producten en diensten tellen, maar je moet de winst op de producten en diensten tellen.

  Je zou nog kunnen steggelen over dat je de btw en de winst zou kunnen pakken, maar je kan niet het hele producten en diensten er tegen afzetten.

  Het kan niet anders dan dat winstgevende activiteiten minder winstgevend worden gemaakt, zodat dit geld kan worden herverdeeld.

  Als het vanuit de markt zou komen, zou ik net zoals jij geen probleem hebben met windmolens, maar het komt niet uit de markt, het komt uit de koker van een burocraat. Die burocraat is met mijn geld roulette aan het spelen.

  Stel het is rood ipv zwart, dan verliest de burocraat niets. Stel het is zwart, dan wint de burocraat als nog niets.

  Dus financiele beslissingen overlaten aan burocraten is een recipe for disaster.

 2. T2000

  @Hr. Labohm,

   

  U heeft gelijk,’50 to 1′ is een nobel, rationeel alternatief voor het mitigatiebeleid van AGW. Waar ik naar op zoek ben is meer religieus van aard, gericht op een andere AGW pijler: de idee dat de mens zondig is door zijn uitstoot van CO2. Als dat DE witte zwaan is voor “de AGW-these, dan zou het tonen van een zwarte zwaan een eye opener kunnen zijn. Iets in de trant van CO2=groeigas; als een soort van bevrijding/zondeval voor AGW-apologeten.

   

  “Ja, ik beinvloed de wereld met mijn CO2-uitstoot, dat is slecht. Maar tegelijkertijd breng ik leven, CO2 is groeigas, dat is goed. Amen.”

   

  En dan een soort van festival, waarmee de uitstoot van CO2 gevierd wordt. Met allerlei groene gewassen en planten en dat soort dingen. Dat dan ceremonieel CO2 uitgestoten wordt. Met CO2 als brenger van leven….. 

   

 3. oudgediende

  Bj een zwart gat verdwijnt de materie. Bij deze een miljard per dag verdwijnt het echter niet maar wordt het opgeslokt door alle organisaties die ervan profiteren ten koste van de belastingbetalers die die een miljard per dag op moeten hoesten.

  Als extratje benadelen deze organisaties alle bedrijven die ten onder gaan of in grote financiële problemen komen door de heffingen en restricties die hun worden opgelegd door de klimaathysterie. Dat de CO2 regelgeving slechts een zodanig nietige bijdrage levert aan de vermindering van CO2 uitstoot en dus niets uitmaakt in het gehele klimaatgebeuren doet er neit toe evenmin dat het uiterst twijfelachtig is dat CO2 de grote boosdoener is.

  Dat de gevolgen ervan zelfs gevaren oplevert voor een constante electricitietsvoorziening en stroomuitval van behoorlijk lange duur kan veroorzaken woret lachtend op de kopop toegenomen. Je zult boven in een torenflat wonen en geen lift meer hebben.

  Het moeten wel eneorme machten zijn die dit allemaal tot stande hebben gebracht en nog steeds ongestoord verder kunnen gaan gesteund door de media en de politiek.

  Alleen het internet kan met andere informlategengas geven

 4. T2000

  @Hetzler
  Ik vrees dat alleen een proclamatie volstaat, zoals Maarten Luther dat ooit deed. Daarmee bedoel ik dat een gezaghebbende milieu-zeloot zich openlijk tegen de klimaatkerk zou moeten keren. Alleen schisma’s zijn mogelijk.

 5. Hetzler

  Tja, de milieubeweging zal nimmer toegeven dat het allemaal een fictie is, omdat zij dan figuurlijke zelfmoord pleegt. Nu heeft ze onevenredige politieke invloed en enorme financiële inkomsten. In het andere geval zouden ze teruggebracht zijn tot een kettinghond die de boerderij bewaakt (wat hun core business zou moeten zijn). De milieubeweging is echter te zeer gecorrumpeerd. De politiek loopt nu aan de leiband van de milieubeweging.

  Die schade betaalt/heeft betaald de belastingbetaler en zal dit geld nooit kunnen terugvorderen, omdat het in een zwart gat is verdwenen. Je moet achter het 0-punt gaan om dat geld terug te vorderen. De enige genoegdoening zou zijn om de milieubeweging voor het Haagse  Internationaal Oorlogstribunaal te dagen wegens misdaden tegen de mensheid. Maar vergeet niet de hand in eigen boezem te steken: die politieke en burgerlijke kritiekloze gedweeheid is weinig verheffend. Het is onbegrijpelijk dat men zoiets eenvoudigs over het hoofd ziet als de verhouding tussen vermogensdichtheid van een energiebron (= prestatie) en de negatieve effecten (luchtvervuiling, oppervlaktebeslag, en risico etc.). Greenpeace heeft dit haarfijn in de gaten en blaast dus de noemer: luchtvervuiling, oppervlaktebeslag en risico (radioactief afval), opraken fossiel brandstof), tot demonische proporties op. Hoe kritiekloos moet je zijn om hierin te trappen? Het in stand houden van deze kritiekloosheid is onderdeel van de zorgvuldig doordachte strategie van de milieubeweging.

 6. François

  @sprx (17:47) Hier is er ééntje, Al Gore http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2010/05/03/stunning-pictures-al-gores-new-9-million-mansion-media-totally-ignore En de “mansion” van de in linkse kringen gevierde AGW-propagandist Al Gore, “Consumes More Energy Than An Entire Working Class Neighborhood”.

   

  Die multi-miljarden zijn dus misschien niet meer terug te krijgen, maar verdere geldwegsmijterij zou op zijn minst per direct kunnen worden stopgezet. Daarnaast zouden de aanstichters ter compensatie tot “knorrn en brommen” veroordeeld kunnen worden (tribunaal), al is het om herhaling van een dergelijke hysterie te voorkomen, en organisaties aan te pakken die de klimaatpaniek hebben aangezwengeld en opgedrongen om het Westen te ruïneren (zoals o.a. de VN en prins Bernhards’ WWF). In ieder geval geldt voor alle betrokkenen, ook bij de overheid, dat “wij wisten het niet” officiëel geen excuus is (Nuremberg).

 7. Matthijs

  Ja;

  1. De drukkers van de euro’s. Aangezien iedere euro een euro schuld erbij is, moet er rente worden betaald.

  2. De eerste ontvangers van de euro’s. Aan gezien met inflatie de tweede alweer minder kan kopen en tegen de tijd dat het bij u komt is de euro waardeloos.

  Dus de banken en de groot grondbezitters. Beide instituties die toch al vermogend zijn.

  Dus wanneer je voor gedwongen steun (subsidie) aan windmolens bent, graaf je dus een kloof tussen arm en rijk.

 8. sprx

  Sommigen moeten hier schat en schat rijk van worden!

 9. bat

  1 Miljard per dag? Dat is kleingeld! Er verdwijnt veel meer geld in belastingparadijzen, door koerswijzigingen en wat al niet meer. 

   

  Overigens verdwijnt dit geld niet:  maar wordt het uitgegeven aan subsidies op zonnepanelen, isolatie, windmolens, onderzoek en meer van die ongein. Geld dat dus terecht komt in de economie.  Stel dat het geld niet had worden uitgegeven dan hadden er andere kosten geweest.  Bijvoorbeeld een hogere steenkoolprijs door een grotere vraag naar steenkool.  Of meer geld voor maatregelen om onze lucht schoon te houden. Ik roep maar wat.   De suggestie dat 1 miljard per dag verdwijnt is dus als ik alles goed begrijp behoorlijk misleidend. 

   

   

 10. T2000

  bat, je begrijpt het inderdaad niet. De overheid voegt geen waarde toe aan zijn dienstverlening. Ze leent bij wijze van spreken €100,- voor het kunnen uitvoeren van klimaatbeleid. Dat geleende geld moet de overheid weer terugbetalen, uit de opbrengsten van dit beleid. De overheid mag geen winst maken, dus zal de overheid max. €100,- (+rente) willen ophalen. Bij wie haalt de overheid dit geld weg? Burgers en bedrijven. Wat levert dat deze burgers op (wat is het effect van klimaatbeleid?)? Helemaal niks, want al zou de wereld zijn CO2 uitstoot halveren, dan nog is dit amper meetbaar van invloed op de temperatuurontwikkeling.
  Vergis je dus niet in het verschil tussen schulden of winst (toegevoegde waarde) maken.

 11. Hans Labohm

  Bat,

   

  De volgende anecdote over werkgelegenheidsprojecten is bekend onder economen.

   

  De ochtendploeg graaft kuilen in het strand. De middagploeg gooit ze weer dicht.

   

  Daarbij komt geld in de economie, nietwaar? Dus goed voor de economie, toch?

 12. NN

  Matthijs, jouw vraag is alsof ik moet verdedigen dat een koe water drinkt, omdat jij vindt ze gras eet.

  Het klimaatbeleid kost 0,4% van het GWP, als het statement in dit stukje klopt. Dit geld gaat naar de bazen van de grondstof leveranciers, de salarissen van de molenbouwers en -aars, de bank als rente, de overheid als belastingen. Et cetera.

  En waar komt deze 0,4% vandaan? Voor een goed deel uit de staatsruif. Belastingen dus. Of uit een opslag in de prijs, zoals in Duitsland. In dat geval komt het uit het loon van de arbeider.

  De subsidies (uit belastingen) zijn een probleem. De markt moet de transitie zo efficient mogelijk doen en de doelen halen.

  Dat snap ik niet aan de sceptici. Ze doen alsof hun neus bloedt ipv efficiente maatregelen te treffen.

  (in antwoord op jouw laatste stelling: ik neem hierboven toegevoegde waarde, niet de omzet aangeIen daar bv dubbeltellingen en inflatie in zitten).

  Groet, No-Nonsense

 13. Matthijs

  En jij inhoudsloos.

  Die 1 miljard moet eerst worden verdient voordat het kan worden herverdeeld.

  Dus er moet meer dan een miljard winst worden gemaakt, voordat het kan worden uitgegeven. Dit is een simpel economisch feit.

  Dus de omzet die jij pakt, is het verkeerde bedrag.

  Kan je daar eens inhoudelijk op reageren?

 14. NN

  Matthijs, je reageert als vanouds hilarisch.

 15. Matthijs

  Lekker gerelativeerd.

  Maar je pakt het verkeerde bedrag.

  Het is 1 miljard winst wat vernietigd wordt, niet 1 miljard omzet.

 16. NN

  Ik schrik met rot. 359 mld op een GWP van 84.970 is maar liefst 0,4%.

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Gross_world_product

 17. bat

  @ Hetzler 

   

  Ik kijk net anders tegen de beeldspraak aan. Alsof Hans Labohm suggereert dat we er helemaal niks voor terug krijgen. Ik merk dat weinig mensen zijn beeldspraak ook zo interpreteren. In jouw zienswijze moet ik je gelijkgeven. Ik weet niet of de duurzaamheidssubsidies meer opleveren dan ze kosten. 

   

   

   

   

 18. Hetzler

  @Bat kijk op deze site:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat

   

  Subsidies aan windmolens en onrendabele zonnepanelen kun je vergelijken met vernieling van de toegang tot goedkope energie voor met name de Derde Wereld, en beroving van koopkracht in het Westen. Als die bedragen anders besteed zouden zijn, zoals Lomborg o.a. bepleit, aan bijvoorbeeld onderzoek naar landbouw, malariabestrijding …en de bouw van klassieke energiecentrales plus bijbehorende infrastructuur, dan zag zeker de Derde Wereld er nu heel anders uit. Duurzame energie is als een zwart gat omdat het alleen maar opslokt en niets teruggeeft in de vorm van economische vooruitgang, transitie dus zoals de Industriële Revolutie.

  Zo kijk ik tegen deze beeldspraak aan.

 19. AndreBijkerk

  Hans,

   

  Een anecdote misschien over gelovigen en bekeren. Persoonlijk heb nooit in de onzin geloofd. Als HBS-b schooljongen in de begin 70er jaren was ik mateloos geintereerd in hoe de wereld werkt en heb me volop in biologie, natuur- en scheikunde bekwaamd. Op een gegeven moment gingen de krijtrotsen van Engeland me intereseren. Allemaal gemaakt van….juist, kooldioxide en nog wat calcium/kalk.

   

  Ik was me bewust van de koolstofrkingloop en bedacht dat krijtrotsen een eindpunt waren in die kringloop. Het gaat er wel in, maar, dacht ik het komt er nooit meer uit. Net zo goed als de kolen in de grond een eindpunt zijn (dacht ik). Ik maakte me toen zorgen over een toenemend gebrek aan koolstof en dus biomassa en dacht dat de wereld gedoemd was, wegens het verdwijnen van de basis van alle leven (bijna alle), koolstof. Dus dacht ik dat de mensheid heel zegenrijk werk deed door zoveel mogelijk kolen en olie te winnen en de koolstof daarvan met de verbranding terug in de koolstofkringloop te brengen.

   

  Later begreep ik dat de vulkanen de kennenlijke eindpunten uit de kringloop toch terugbrengen met de uitstoot van kooldioxide. Mooi, maar het betekent ook dat de totale hoeveelheid biomassa op aarde in evenwicht moet zijn met het vulkanisme. Minder vulkanen, minder leven. De mens doet nog steeds zegenrijk werk door de vulkanen te helpen.

   

  Dit was dus 10-20 jaar voordat de hysterie losbarste. Het was wenselijk dat iedereen die denk een mening te moeten hebben over CO2, zich eerst had geinformeerd over de rol van die stof. De knulligheid is ten hemelschreiend.

   

  Mijn mening: handen af van de kooldioxide, we zijn er van gemaakt.

   

  Andre

   

   

 20. T2000

  bat, het kwartje is blijkbaar nog niet bij je gevallen. Je schrijft dat subsidie op zonnepanelen, windmolens, isolatie en onderzoek geen zwart gat is. Oh nee, zijn dit niet de kuilen waar de heer Labohm in zijn comment over schrijft? Wat is dan de opbrengst van deze uitgave door de overheid? Dezelfde stroom, voor een hogere prijs! Daar kan geen isolatie tegenop. Productie en plaatsing geeft een hoop werkgelegenheid. Meer dan kuilen graven en dichtgooien. Het is misschien beter vergelijkbaar met het ingooien (en weer opnieuw plaatsen) van ramen. Hoogwaardige werkgelegenheid.

 21. bat

  De overheid haalt geld bij de burger weg om dat geld vervolgens uit te geven aan de bestrijding van co2.  Die bestrijding bestaat in Nederland uit subsidie op zonnepanelen, windmolens, isolatie en onderzoek. Dat is geenszins een zwart gat.  Aan onderzoek heb je veel. Aan isolatie heb je heel veel. Aan zonnepanelen heb je wat. Aan windmolens heb je wat.  Natuurlijk had het geld beter en effectiever kunnen worden besteed. Maar ga nu geen dramatische verhalen vertellen over geld dat mysterieus verdwijnt in zwarte gaten.  Dat is gewoon niet zo. 

 22. Matthijs

  Was het maar een zwart gat.

  Dan zouden we iets van een deflatie meemaken.

  Maar het is gedrukt geld en dat geld blijft jammer genoeg binnen het systeem, daardoor worden onze spaargelden minder waard.

 23. Jan -The Other One-

  Allemaal met gratis geld van de belastingbetaler! Daar kun je vanalles mee doen! Behalve aanwenden ten gunste van die belastingbetaler natuurlijk, want dan schiet je er nog niks mee op!

 24. Hans Labohm

  T 2000,

   

  Velen hebben zich inmiddels bekeerd. Neem bijvoorbeeld Judith Curry, Anthony Watts en Joanne Nova. Zij waren AGW-gelovigen, todat ze voor zichzelf gingen nadenken en informeerden waar het bewijs was. Daarop kwam geen antwoord. 

   

  Ik heb zelf ook zo’n ontwikkeling doorgemaakt.

   

  Het interview met Joanne Nova hier is in deze context zeer verhelderend.

   

  http://topher.com.au/50-to-1-video-project/

 25. Matthijs

  Zoals ik al eerder aangaf, geloven die personen nog steeds in agw. Alleen denken ze dat het minder catastrofaal is.

  Ik heb tot de dag van vandaag nog 0 onweerlegbaar bewijs gezien van agw en als goed wetenschapper zou je dus de hele theorie als niet waar moeten beschouwen.

  Omdat men zegt met enige zekerheid dat iets gebeurt, dan moet men dit staven. Dut staven gebeurt in de modellen, dat is geen bewijs. Ze moeten over de brug komen met keiharde feiten. Aangezien ze dat niet doen, maar met meta feiten komen, is de hele theorie niet waar.

  Niet een klein beetje niet waar, gewoon voor 100% aantoonbaar niet waar.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.