Oud KNMI–directeur Gerbrand Komen over rapport VN-klimaatpanel

‘East is East, and West is West, and never the twain shall meet?’

Eerder verwees ik naar een uitspraak van een lid van de Nederlandse delegatie naar het VN–klimaatpanel (IPCC), Arthur Petersen, zoals aangehaald in een BBC–interview:

The view that the sceptics have positively impacted the IPCC is supported by Prof Arthur Petersen, who is a member of the Dutch government team currently examining the report. “The sceptics are good for the IPCC and the whole process is really flourishing because of this interaction over the past decades,” he told BBC News. “Our best climate researchers are typically very close to really solid, sceptical scientists. In this sense scepticism is not necessarily a negative term.

Hoe zou hij tot deze uitspraak zijn gekomen? Zou de opvatting van de voormalig directeur onderzoek van het KNMI, Gerbrand Komen, er iets mee te maken kunnen hebben? 

Onder de titel, ‘Gerbrand Komen over de SPM [‘Summary for Policymakers’], schreef Marcel Crok daarover onlangs het volgende op zijn website, ‘De staat van het klimaat’:

Gerbrand Komen stuurde gisteren een ingezonden brief(je) naar NRC die de krant niet zal plaatsen. Komen reageerde op een hoofdredactioneel commentaar dat zaterdag in NRC stond en dat als strekking had dat 95% zekerheid toch echt wel genoeg is (“95 procent zekerheid over opwarming aarde is genoeg”). Het is dan ook niet nodig om een zesde rapport te maken, aldus NRC.

Hier de reactie van Komen:

Hoe zeker is 95% zeker?
In uw commentaar in Opinie&Debat van 29 september meldt u dat er volgens het IPCC een kans van meer dan 95 procent is dat de opwarming van de aarde door de mens komt. Ik wil daar een kanttekening bij maken. De door het IPCC gehanteerde waarschijnlijkheden berusten mede op het subjectieve oordeel van de auteurs. Percentages moeten dus niet gezien worden als een eigenschap van de werkelijkheid, maar als de onzekerheidskwalificaties van een bepaalde groep deskundigen. Daarbij gaat het IPCC uit van een aantal aannames die niet door iedereen gedeeld worden, zoals de bruikbaarheid van klimaatmodellen. Ik ben zelf wat argwanender wat de modellen betreft en zou dus op een lager percentage uitkomen. Belangrijker nog dan de vraag òf de mens invloed heeft is de vraag hoe groot die invloed is. Ook daar valt nog een hoop over te zeggen. Er is daarom, naar mijn mening, nog steeds ruimte voor wetenschappelijk en maatschappelijk debat.

Gerbrand Komen, Oud-Directeur Onderzoek KNMI

Geen handtekening zetten
In de weken voorafgaand aan de bijeenkomst in Stockholm stelde Komen aan de Nederlandse delegatie voor dat Nederland de SPM niet zou moeten ondertekenen. Hij onderbouwde die opvatting in een stuk dat op zijn website staat. Komen kent het proces maar al te goed. Hij zat ten tijde van de goedkeuring van AR4 zelf in de Nederlandse delegatie.

Zijn stuk begint als volgt:

Het zou goed zijn als Nederland weigert het rapport van IPCC werkgroep 1 goed te keuren. Het nieuwe IPCC rapport van werkgroep 1 zal ongetwijfeld zeer veel waardevolle en genuanceerde informatie bevatten. Toch zijn er vele redenen waarom ik het goed zou vinden als Nederland zou weigeren om de SPM goed te keuren.

Zijn grootste inhoudelijke bezwaar is dat “het subjectieve aspect van het belang dat aan modellen gehecht wordt niet wordt uitgelegd. Daardoor wordt steeds meer zekerheid gesuggereerd dan er is, zowel bij de attributie als bij de verwachtingen.”

Over attributie schrijft Komen de volgende interessante passage:

Het is dus minder zeker dat de waargenomen opwarming geen natuurlijke oorzaak heeft als het IPCC suggereert. Niet alleen de statistici lijken dat te benadrukken, maar ook erudiete wetenschappers zoals Bengtsson (zie hierboven: “The reason to the slow warming is in fact more or less unknown “) en Carl Wunsch, distinguished oceanographer, die de onzekerheid benadrukte toen ik hem laatst ontmoette, er aan toevoegend dat hij dat niet hardop durfde te zeggen vanwege de enorme polarisatie in het klimaatdebat.

Ik wil niet beweren dat de attributiestudies waar het IPCC over rapporteert waardeloos zijn, maar ze leunen wel op het vertrouwen in modellen, en voor het evenwicht zou de visie van mensen als Bengtsson en Wunsch duidelijker zichtbaar moeten zijn.

Aldus Marcel Crok over Gerbrand Komen.

Van Rudyard Kipling is het beroemde gedicht:

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, 
Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat;

Wat de meeste mensen niet weten is dat de volgende strofen van dit gedicht deze mogelijkheid toch wel degelijk open houden:

But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,
When two strong men stand face to face, tho’ they come from the ends of the earth!

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

6 reacties

 1. janos73

  Hetzler,

   

   de trend van 15/16/17 jaar is dan ook omhoog en de trend 1975-1998 en 1975-nu zijn niet van elkaar te onderscheiden…

   

  Doe je aluhoedje af en kijk eens naar de feiten

 2. Hetzler

  @Janos Ik heb je gemist. het is altijd aardig om de dingen in breder perspectief te bekijken.

  Overigens heeft Phil Jones zelf gezegd dat 15 jaar voldoende is om van een trend te spreken. Wij belanden spoedig in het 16e jaar. Zullen we het hiermee eens proberen? http://wattsupwiththat.com/2013/10/03/uah-global-temperature-report-september-2013-up/

   

 3. janos73

  Dorotheus,

   

  Welke stagnatie?

   

  In de door sceptici geliefde UAH dataset hebben we net de warmste 5 jaar achter ons…

   

  http://davidappell.blogspot.in/2013/10/uah-data-has-killed-pause.html

   

  Met een opwarming van 0.21 C

 4. dorotheus

  Het IPCC-kamp loopt langzaam leeg en het laatste rapport was een Pyrrus-overwinning, politiek gezien dan. Wetenschappelijk gezien was het een aanfluiting. Nog een aantal jaar  stagnatie van de temperatuur en het IPCC sterft langzaam van de kou. Helaas zitten we net aan de top van een zonnevlekkencyclus (het zijn er weinig, maar geheel afwezig zijn ze niet) dus de komende jaren hebben ze nog respijt. 

 5. Ook Boos

  Waarom plaatst NRC de reactie niet?

  – Is dat omdat het sowieso niet gereageerd kan worden op hoofdredactioneel commentaar?

  – Is dat omdat de heer Komen geen functie meer heeft?

  – Of is het omdat de reactie niet de “juiste” soort controverse is voor de krant?

   

  Anderzijds ben ik ook hypocriet, ik lees al jaren het NRC niet meer, want te weinig verdieping, te dun en te duur. Dat is te zeggen, eens het kwartaal koop ik een NRC en tot nu toe constateer ik geen verbetering!

   

  Zou Jan Rotmans wel meer kans maken op een geplaatste reactie?

   

 6. Hetzler

  Het wordt keurig verwoord: het IPCC bluft en kletst uit zijn nek. Zo gaat het al jaren in de wereld van het alarmisme. Ze bluffen, overschreeuwen, overdonderen en liegen en bedriegen er maar wat op los. Toch is het ze gelukt met hun kortzichtige rampenvisie binnen de sfeer van de macht te komen. Nu maakt de milieubeweging, Greenpeace met name, de politieke dienst uit, gretig gesteund door een profiterend bedrijfsleven die als aasgieren op de rijk gevulde vleespotten van de subsidie afkomen.

  Wanneer komen politici, maar vooral burgers, tot het besef dat ze beduveld wordten en van hun inkomsten beroofd door het Eco Industrieel Complex? Wanneer komt het gezond verstand in opstand? Zolang Urgenda en Greenpeace jaarlijks op 10 oktober de kans krijgen onschuldige schoolkinderen te indoctrineren, heb ik er een hard hoofd in.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.