Schurkenstaat Turkije (2): christenen

‘Turkije’ is een recent land dat niet ontstaan is door organische natievorming op een historisch territorium maar door de vernietiging van het autochtone christendom en de historische volkeren van Klein-Azië met als culminatie: genocide op de Armeniërs (1915), genocide op de Arameëers (1915), en deportatie van Pontus-Grieken (1921).

Dit analoog met het Arabische Nabije Oosten waar de verspreiding van de Arabieren en islam rechtstreeks verbonden is met de vernietiging van het christendom in zijn oudste geboorteplaatsen. Vandaag is dit zowel in de Arabische wereld als Turkije een onverwerkt verleden omdat de morele confrontatie hiermee onvermijdelijk botst met het taboe van kritiek op de islamitische ideologie en het verbod daarop in de sharia. Als gevolg worden vandaag christenen in Turkije (0,2 %) nog steeds vervolgd en gehaat, zelfs al gaat het om verwaarloosbare minderheden.

Armeniërs
90.000. Een bevriend zakenman vertelde me ooit over zijn Armeense zakenpartners die hun kinderen Turkse namen gegeven hadden om agressies van Turken te vermijden. Ze hadden nooit hun paspoort mee omdat die de religie vermelden, wat bij contact met politie steeds leidt tot pesterijen en problemen. Meestal laten ze enkel hun rijbewijs zien. Hun bedrijf lag achterin een groot herenhuis, dat werd afgeschermd met drie zware gepanserde deuren, waarschijnlijk omdat de geschiedenis aan Armeniërs leert dat Turkse pogroms (cf. Istanbul-pogrom in 1955, pogroms in Sumgaït, Bakou, Kirovabad in 1988) tegenover niet-moslims zo kunnen opflakkeren. Het meest choquerende vond ik zijn verhaal over de Armeense school die rond zich drie muren van zeven meter op elkaar had gebouwd om te beletten dat Turkse voorbijgangers glazen flessen over de muur gooiden. Het ging om een kleuterschooltje.

Ook hier vallen weer de parallellen met christenvervolger Egypte op: ook daar staat religie vermeld op het paspoort met aanverwante misbruiken als gevolg, worden meisjes ontvoerd en onder dwang uitgehuwelijkt (jaarlijks 700, 2 per dag), en vind je rond vele koptische kerken en scholen hoge muren om zich te beschermen tegen agressies van voorbijgangers.

Arameëers
10.000. In de jaren 1987-94 hebben zowel Koerdische milities als Turkse militairen tijdens hun onderling conflict in het Zuid-Oosten Arameeërs verjaagd uit hun historische gebieden. In een toegeving richting EU enkele jaren geleden had Turkije Arameeërs opgeroepen terug te keren naar hun dorpen. Toen sommigen dat daadwerkelijk deden, stak het Turkse leger bosbranden aan die hun dorpen en de omliggende landbouw (vijgen, amandelen) vernielde die voor hen noodzakelijk is om te overleven.

Een tweede voorbeeld van deze januskop is de recente beslissing om de door Turkije geconfisceerde gronden van het Aramese Mor Gabriel-klooster terug te geven. Uiteindelijk geeft men zogezegd terug wat men nooit heeft gehad. Juridisch en historisch is het onmogelijk om aan te tonen dat één van de oudste kloosters ter wereld – uit de vierde eeuw dus ouder dan de islam (7e eeuw) en de Turkse aanwezigheid in Anatolië (15e eeuw) – onrechtmatig staat gebouwd op grondgebied van de Turkse staat. Ondertussen houdt men ook de aandacht weg van de verplichte sluiting van de Grieks-Orthodoxe theologische school van Heybeliada (Halki) en andere discriminaties: het verbod op seminaries, eigen godsdienstlessen, de onmogelijkheid voor niet-islamitische organisaties om immobiliën te verwerven, de tweede Turkse directeur die wordt aangesteld in christelijke privéscholen met vetorecht over alle beslissingen. Al deze maatregelen zijn onderdeel van een langetermijnstrategie om het resterende, historische christendom van Klein-Azië te doen verdwijnen.

Tussen nationalisme en islam
Het politieke probleem van de autochtone christelijke volkeren in Turkije is dat ze gevangen zitten in een Turkse staat tussen twee vuren: enerzijds, de islam die alle christenen als rechteloze, tweederangsburgers ziet (dhimmi’s); en anderzijds het Turkse nationalisme dat geen andere volkeren verdraagt op een recent verturkst territorium. Het Turkse nationalisme is net als het Arabisch nationalisme eigenlijk een seculiere vermomming van het islamitische imperialisme waarin religie (islam) vervangen wordt door ras (arabier en Turk). Vroeger was elk door de islam veroverd gebied voor eeuwig islamitisch, nu elk door Arabieren/Turken veroverd gebied Arabisch/Turks. Net zoals het Arabisch nationalisme de Koerden verdrukte om de imperialistische illusie vol te houden dat het Nabije Oosten Arabisch is, verdrukten de kemalisten Koerden en christelijke volkeren om de historische fictie vol te houden dat Klein-Azië en Anatolië in oorsprong Turks is. Het enige voordeel van de oriëntaalse christenen (en alawi’s) in het Nabije Oosten is dat ze zich gemakkelijker konden voordoen als ‘Arabieren’ (eigenlijk verarabiseerd) en het Arabisch nationalisme naar hun hand zetten, terwijl Armeniërs, Arameëers en Grieken zichzelf onmogelijk als Turken konden presenteren.

Er zijn voor deze christelijke volkeren in de huidige politieke constellatie geen opties en geen hoop op verbetering tenzij via druk van het Westen. Maar op lange termijn is het uitstel van executie zolang Turken niet in het reine komen met hun verleden en de rol van de islam daarin.

Envoi
Recent opperde de Turkse premier Erdogan dat het Grieks-Orthodoxe van Halki enkel kan worden heropend als Athene, een stad zonder moskeeën, in ruil twee moskeeën bouwt. “Wanneer we iets teruggeven, verwachten we ook iets terug te krijgen,” zei Erdogan.

Laat dit tot u doordringen. Eén seminarie op een klein eiland, voor een door hen gedecimeerde historische bevolking, nu van verwaarloosbare grootte (4000 Grieks-Orthodoxen in heel Turkije), ouder dan de islam, ouder dan het bestaan van Turkse volk zelf, werd door hen gesloten en in ruil voor heropening vraagt men twee moskeeën, voor Turkse migranten die illegaal en niet langer dan tien jaar in het land zijn, in één van werelds meest historische steden, een stad die niets met de islam te maken heeft?

Ondertussen geeft de EU Turkije subsidies (5 miljoen euro) om moskeeën te bouwen op het bezette Cyprus, terwijl Turkije, na al wat christelijk en Grieks is te hebben vernietigd, brutaal weigert om enkele van de verwoeste Griekse kloosters te laten restaureren. De EU betaalt dus de bezetters ten gunste van gebouwen die getuigen van de bezetting. Een triestig symbool voor het lot van Europa onder de EU.

De gewetenloosheid waarmee Turken de christenen en het christendom behandelen, is dezelfde schofterigheid waarmee ze ook Europeanen zullen behandelen wanneer ze de kans krijgen. Vele Europeanen zijn vandaag gedechristianseerd, en zij geven niet om het lot van christenen in de islamwereld. Zij beseffen niet, naast het enorme morele en geestelijke verlies, naast het verlies aan historisch bewustzijn, hoe zij samen met het christendom iets heel vitaal zijn kwijtgeraakt, namelijk een spiegel voor het gevaar.

Katrien Spruyt is een Belgische arabiste/islamologe die de actualiteit van het nabije Oosten op de voet volgt. Deel 1 van deze drieluik staat hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

12 reacties

 1. HrDeKadt

  Deel 2 in deze reeks van Katrien Spruyt is wederom in de roos geschoten. Wat een uitstekende samenvatting van wat er feitelijk aan de hand is in Turkije (en zijdelings ook de overige arabische cq islamitische landen).

   

  Turkije is een dictatuur. Daar kan niemand meer omheen. De laatste jaren zijn de ‘bouwplannen’ hieromtrent in volle gang. Feitelijk is het zo, dat als je het betoog van mevrouw Spruyt leest, ontkom je er gewoon niet aan om bepaalde parallellen te zien met nazi-Duitsland. Het is evident dat het staatsgedreven racisme en discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen op precies dezelfde wijze wordt doorgevoerd. Waar je nu ‘christenen’ leest, las je vroeger ‘joden’. Het feite dat er daar helemaal geen joden meer zijn is niet vreemd. Die zijn al uitgeroeid of gevlucht. Ook andere minderheden zijn hun leven niet zeker.

   

  Islam staat voor wereldheerschappij. Zo simpel is het. Dat doel kan op verschillende manieren bereikt worden. Via geweld, via immigratie en via onderdrukking. In feite heiligen alle middelen het doel. Islam moet over de wereld heersen. Dat wordt in alle talen ontkent, niet in de eerste plaats door alle westerse landen. Het onderdanige gedrag van de E.U. maar ook van de V.S. is schokkend. Europa is moe gestreden en wenst geen confrontatiepolitiek te voeren. Alles staat in het teken van appeasement. Hebben we dit al niet eerder gezien?

   

  De geschiedenis herhaalt zich altijd, alleen lijkt het elke keer weer anders. Ik ben niet religieus gelovig, maar ik erken het belang van o.a. de christelijke waarden waarin ook ik ben ondergedompelt. Die waarden horen bij Europa en die waarden zijn het waard om voor te gaan staan. Die waarden moeten beschermd worden. Desnoods met tegengeweld. In ieder geval door zich krachtig uit te drukken en pal te staan voor onze zuur betaalde vrijheden. Ik denk ik dit geval in het bijzonder aan die ene helft van de hele wereldbevolking: de vrouwen.

   

  Er is geen groter gevaar voor de wereldvrede dat islam. Islam heeft NIETS met democratie en mensenrechten. Islam is dictatoriaal en autocratisch. Het is een religieuze dictatuur met een Heilig verklaarde Fuhrer.

   

  Islam is doordesemd van intolerantie, discriminatie, haat, segregatie en volkerenmoord. Het is feitelijk de herrijzenis van het nazidom in een andere gedaante. Maar het blijft duivels en bedreigt existentieel de hele wereld. En het zal blijven groeien zolang als de westerse leiders blijven ontkennen en blijven wegkijken.

   

  Ik ben mevrouw Spruyt dankbaar voor haar heldere bijdrage. Ik kan niet wachten op deel 3.

   

   

   

   

   

   

 2. hendrik j.

  het is toch godgeklaagd zoals dat  perfide, achterlijke geloof zich gedraagt in de wereld.

  er zou toch eens een eind moeten komen aan de import van dat volk dat zich dankzij dat geloof superieur voelt.

  zeker turken, hebben dat ook datnaast  walgelijke nationalistische eergevoel.

   

  het is nergens op gebaseerd, immers waar de islam regeert, vloeit bloed, worden vrouwen en kinderen verkracht en heerst anarchie.

  kijk om je heen overal armoede, ellende etc, daar waar een islamitisch olie bezit, ziet het er op het oog beter uit, maar die achterlijken bv in brunei, saudie arabie, (geld zat) maar die idioten voerden bv steniging weer in.

   

  het is niet te bevatten.

  wanneer we niet een keer ons vermannen en dat zooitje stoppen, zal er op termijn geen enkel niet islamitisch land overleven, iets wat ongetwijfeld ten grondslag ligt aan de vestiging van deze lieden in een door hen verafschuwde wereld.

 3. Els

  Islam staat maar één ding voor ogen. Het vestigen van een wereld-kalifaat. Iedereen die niet de islam aanhangt is inferieur en mag worden vernietigd.

  Islam is vrede, toch?

 4. baksteen

  Zeer bedankt voor deze heldere informatie die ons via de normale wegen uiteraard onthouden worden.

   

  Het enge is dat de leiders van de EU niet kunnen wachten om dit land binnen te brengen. Blijkbaar is het de agenda van Brussel om het christendom uit te roeien. Beoordeel de daden niet de woorden.

 5. louis-portugal

  Eens met J.C.Th.K.

  Het probleem is een gedeelte van onze mensen die die ideologie niet kunnen of willen begrijpen en aldus faciliteren.

 6. KhunHans

  Mevrouw Spruyt

   

  Uw stukjes over Turkije zijn verhelderend voor diegenen die geen flauw benul hebben hoe gevaarlijk, in wezen, de islam voor de westerse wereld is.

   

  Eigenlijk kan voor Turkije naar believen elk ander islamitisch land ingevuld worden, hoewel gezegd moet worden dat de arabische landen wel aan de top staan van discriminatie, als ik het zo mag noemen.

   

  De arabische import in Egypte is aan de laatste “zuivering” van het land begonnen, de oorspronkelijke nazaten van de farao’s, de Kopten, worden vervolgd en aan een licht vorm van progroms onderworpen, nog wel.

  De Joden zijn al grotendeels verdreven, dus het duurt niet lang of dat idiote geloof is het enige geloof wat nog in Egypte beleden kan worden.

   

  Hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor Syrie, waar de Syrisch kerk geforceerd aan het wegkwijnen is.

  Ook dat door arabieren veroverde land is al “Judenrein” dus ook daar gaat het de goede kant op voor de islam.

   

  In Afrika hoef ik alleen maar de landen te noemen die grenzen aan de islam, de vervoiging, moord e.d. gaat maar door.

   

  En vlak vooral dat islamitische terroristenbolwerk, aka palestina, niet uit.

  Die komen er gewoon eerlijk voor uit dat hun “land” Judenrein en Christenrein moet zijn.

   

  In de rest van de wereld hoef je alleen maar op de kaart te kijken, waar de islam grens aan andere geloven, daar is het hommeles.

  En waar er hommeles is met de islam, kun je altijd wel arabieren vinden die hun idiote religie zo nodig moeten verspreiden, daarbij geholpen door niet islamitische idioten die klaar staan om ze wijs te maken, te helpen, te ondersteunen, enzovoorts.

   

  Turkije schurkenstaat?

  Islamitische landen zijn schurkenstaten.

  Of mag ik wellicht zeggen, islamieten zijn vanwege hun geloof, schurken in spe?

   

   

 7. vanhetgoor

  Katrien Spruyt

  Hallo Katrien, ik ben blij dat er nu ook een verstandige goed opgeleide knappe jonge vrouw is die de aandacht richt op onrecht! Ga zo door! Als heel de wereld het kwaad laat doorwoekeren dan wil dat nog niet zeggen dat wij dat allemaal moeten doen. Daarom vind ik het goed dat er nu een nieuwe stem is die spreekt voor die velen bij wie de tanden uit de bek zijn geslagen, het klinkt naar, maar zo is het nu eenmaal. 

   

  De beschaving, het recht, de liefde, zorgzaamheid, de vergeving en alle deugden in het leven hebben ernstig te lijden onder verloedering, uitbuiting en onrecht, kortom de islam. Het is goed dat er iemand verstandige woorden kan schrijven en met feiten komt. De islam moet bestreden worden, de islam moet worden beëindigd omdat de mensheid op het spel staat. Als de islam wint dan is tweeduizend jaar beschaving voor niets geweest. Als de islam wint dan wordt de neerwaartse spiraal ingezet. Geen ontwikkeling omhoog naar een ontwikkeling naar omlaag; naar de verdommenis! De evolutie, maar dan de andere kant op, groei maar dan van het kankergezwel dat islam heet. 

   

  Het zou goed zijn dat verstandige mensen samen gaan werken om nog voor het eind van dit jaar de islam te beëindigen, op te heffen en onmogelijk te maken, het is met het nazisme gebeurd en met het communisme en de islam zal er ook aan gaan. Het wordt tijd dat de nette mensen, de beschaafde mensen van zich laten horen en hun stem luid en duidelijk laten klinken, jouw stem is duidelijk! 

   

 8. J. C. Th. Köhler

  Mevrouw Spruyt,

   

  uw bijdragen zijn buitengewoon waardevol. Wat mij betreft hoeven uw artikelen niet beperkt te blijven tot een drieluik.

  Het zou, in elk geval door mij, bijzonder gewaardeerd worden als u bijvoorbeeld elke week iets over dezelfde en aanverwante materie zou kunnen schrijven.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 9. Knarsman

  Zijn de Turken in Europa en in het bijzonder in Nederland en België van hetzelfde niveau als de Turken die nog in Turkije leven? Zo ja, dan maak ik me ernstig zorgen. Bovendien blijken in Turkije de meeste jounalisten achter de tralies te zitten in vergelijking met andere landen: 49 en dat zijn er zelfs 4 meer dan in Ironistan! Zowel het artikel als deze reactie zijn in Turkije goed voor levenslange opsluiting.

 10. brutebertus

  @ Els. 30-10. 14.51 u.

   

  Islam is inderdaad vrede……………………alleen voor islamieten !

  De rest kan doodvallen.

 11. Thomas Jefferson

  Ondertussen juichen ze vrolijk voor Wesley Sneijder, een echte Katholiek.

 12. Altea-Hills

  Het zijn schurken die de EUSSR in hun greep hebben.

  Ga zo door,en heel Nederland stemt PVV.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.