Er is discriminatie maar er bestaat ook… Ja, wat eigenlijk? Deel II

Dit is het slotdeel van een tweeluik over discriminatie en disignoratie. Deel I kunt u hier lezen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. Knarsman

  @Ronald

   

  Bedankt voor de uitgebreide en verhelderende toelichting!

 2. dorotheus

  gedegen stuk. Bijna helemaal mee eens. Europa wil de machtige voormalige bezetter, Rusland, niet voor het hoofd stoten, maar de inheemse Esten en Letten staan volkomen in hun recht: laten de Russen zich maar aanpassen. Overigens vind ik de vergelijking met Z-Afrika ook niet kloppen, maar dat is een detail.

  Heb ooit de Baltische staten kort bezocht en het viel me op hoe verschillend de hoofdsteden waren. Vilnius leek enigszins Oostenrijks, Riga eerder Pruisisch en  Tallin(n) Fins. Historische wortels! 

 3. Nico

  Het is alleen de vraag in hoeverre en een kleinkind van, meestal ook onder dwang, geïmmigreerde Russen nog kunt verwijten dat hij of zij als gevolg van de bezetting daar leeft. Overigens leren schoolkinderen nu gewoon de landstaal en krijgen ze ook de nationaliteit van hun geboorteland. Het probleem zal vanzelf oplossen

 4. Knarsman

  Disignoratie of disignoaratie, beide termen bovenstaand gebruikt, zijn geen bekend woord bij Google en ook niet bij mij. Dom, dom, dom.

 5. Knarsman

  De Sorben zijn denk ik vergelijkbaar met onze Friezen. Bij DB staan zelfs stations in het Sorbisch vermeld.

 6. Frits B

  Estland en Letland zijn bijna altijd in vreemde handen geweest. Om het eenvoudig te houden: na 1200 Deens, vervolgens de Duitse Orde, daarna Zweeds, na 1720 (ongeveer) Russisch tot 1917, toen eventjes zelfstandig, waarna eerst de Duitsers en toen de Russen terugkwamen. De staatstaal is met andere woorden nooit die van de Esten en Letten zelf geweest. Ik snap de gevoelens wel nu deze landjes sinds betrekkelijk kort weer zelfstandig zijn, maar zoals Nico hierboven opmerkt wordt het Russisch vanzelf minder dominant als de volgende generatie Russisch-taligen op school de nieuwe landstaal leert. Finland heeft in grote trekken hetzelfde probleem gehad met de Zweden: van ongeveer 1250 tot 1809 onderdeel van Zweden, met Zweeds als officiële taal. Daarna werd het land van 1809 tot 1917 een autonoom groothertogdom binnen het Russische rijk, met langzaam toenemende invloed van het Fins dat echter pas in 1892 wettelijk gelijk gesteld werd met het Zweeds. Deze overgangen verlopen langzaam. 

 7. Ronald

  @Knarsmans

  Uw vraag over de term disignoratie zal ik met behulp van een toelichting beantwoorden.
  Ik ben Balticumdeskundige én heb daarnaast mij ook gespecialiseerd in taalminderheden in vooral Westelijk-Europa.

  Ruim tien jaar heb ik geworsteld met de verschil tussen gewone minderheden en een minderheden als de bezettings-Russen. En het feit dat Westerse organisaties, Hoge Commissarissen, media die verschillen straal negeerde.

  Bedenk eens hoe men in Nederland zou hebben gereageerd na 1945 indien het buitenland, mensenrechten- en minderheidsrechtenorganisaties eisten dat Nederland de Duitsers minderheid goed moest behandelen en vele extra rechten moestn geven, want anders zou Nederland geen  Marshallhulp krijgen en kon het niet lid konden worden van de NAVO, de EGKS en de VN.

  Het cynische is dat de Nederlandse critici van Estland en Letland “vergeten” dat wij Nederlanders vanaf 1945 vele hier nog aanwezige Duitsers het land hebben uitgezet, zelfs Duitse nonnetjes die al 20 tot 40 jaar in een ziekenhuis in Arnhem werkten, dus hier al woonden voor de Duitse bezetting.

  Tijdens deze worsteling heb ik jaren in boeken, op internet gezocht welke term er naast discriminatie bestond om deze situatie in Estland en Letland aan te geven. En niets gevonden. Ik heb het ook juristen gevraagd. Een van hen zei dat zo’n term nog niet bestond en dat iemand daar maar een term voor moest bedenken en vooral de definitie.
  Dat heb ik toen maar gedaan. En deze term is nu in ieder geval in Letland bekend en werd zelfs door ministers gebruikt. Wel met de mededeling, natuurlijk kennen we deze situatie. Wat logisch is want ze waren en zijn er zelf jaren het slachtoffer van.

  Het hele artikel (in DDS als tweeluik) staat  is eerder op internet in het Engels verschenen op de website Crimes against Hmanity, Latvia als het artikel .
  There is discrimination but there is also …… Well, what is it,actually?? http://lpra.vip.lv/reuderink.htm

  De Engelstalige term disignoration kunt u wel op Google vinden. Maar inderdaad de term disignoratie kon u niet vinden. Maar ik denk dat het nu wel lukt. –;)
  Disignoaratie is een tikfout van mij, mijn verontschuldigingen.

  Daarnaast voel ik me wel dom, dom,dom omdat ik pas na ca. 10 jaar de term disignoratie heb gemaakt, daardoor heb ik de Esten, Letten en Litouwers te kort gedaan. Want wanneer het beestje eerder een duidelijke naam had gehad, zouden hopelijk (een deel van) de Westerse organisaties, Hoge Commissarissen, media beter geoordeeld en bericht hebben over de situatie in Estland en Letland.
   

  De situatie in de Baltische landen is vaak veel ingewikkelder dan je denkt. Daarnaast is de berichtgeving in Nederland over Estland, Letland en Litouwen zo mogelijk nog slechter dan over de  zogenaamde Eurofoben en hun standpunten.

  Wie meer over de Baltische landen wil weten en in het bijzonder oer de hier genoemde onderwerpen kan contact met mij opnemen via  rwr dan een standaardteken dan deds  en dan een punt met de afkorting van ons land.

  Ik hoop op de andere vragen, opmerkingen en onjuistheden vandaag of mogen te reageren, maar met mijn verontschuldigingen, dat hangt helaas van mijn reuma af.

 8. Ronald

  @ Nico

  Het is een sprookje (Russische desinformatie) dat de geïmmigreerde Russen meestal onder dwang naar Estland en Letland zijn gekomen. Integendeel men ging er graag heen, alleen Moskou en Sint Sint-Petersburg waren nog geliefdere bestemmingen. Dat geldt ook voor  de beroepsmilitairen, die steeds  verplicht werden overgeplaatst. De dienstplichtigen, die naar Estland en Letland werden gestuurd, mocht aan het eind van de dienstplicht kiezen of ze naar huis wilden of blijven. De grote meerderheid bleef. Alleen de gevangen hadden niets te kiezen.

  Wanneer je (groot)ouders in strijd met het internationale recht illegaal, namelijk tijdens een bezetting in bezet gebied zijn gaan wonen moeten zij terug en dat geldt ook voor de nakomelingen, Want zo kun je geen rechten verwerven. Heel genereus hebben Estland, Letland (en Litouwen) de meeste mensen die illegaal in die landen zijn komen wonen een verblijfsvergunning gegeven. De uitzondering gold voor de meeste oorlogsmisdadigers.

  Ondanks dit genereuze gebaar heeft Max van der Stoel in strijd met dit internationale recht en met een grove leugen Estland en Letland gedwongen om kinderen die in die landen na het herstel van de onafhankelijkheid geboren zijn automatisch het staatsburgerschap te geven. Hij loog als OSVE Hoge Commissaris  keihard dat dit een vanzelfsprekende minimale Europese waarde was. Terwijl minstens drie landen OVSE-landen Duitsland, Zwitserland en Italië die regeling toen absoluut niet hadden. Zwitserland had een paar jaar ervoor in een referendum een dergelijke regeling afgewezen.

  Deze en andere zaken heeft zeer veel kwaad bloed in Estland en Letland gezet, want zij waren in die landen uitstekend van deze situatie op de hoogte. Maar deze landen hebben noodgedwongen in gestemd. Ze hebben noodgedwongen bij de keuze tussen recht en rechtstaat enerzijds en veiligheid  (na meer dan 48 jaar Russische bezetting) anderzijds, voor het laatste gekozen. Want zonder een positieve beoordelingen van Max van der Stoel konden ze zeker niet lid van de EU worden en schaadde dat ook de kans op het NAVO-lidmaatschap. Met grote “tact” heeft Max van der Stoel steeds gezegd dat hij alleen adviezen kon geven maar geen enkele macht bezat.

  De Russische schoolkinderen leren nu inderdaad de landstaal maar wel op Russischtalige scholen die al tijdens de bezetting bestonden en waar over het algemeen nog dezelfde directies en leraren zitten als tijdens de bezetting. De sfeer en de standpunten uit die tijd worden gewoon gehandhaafd. De kinderen wordt een leugen bijgebracht dat Estland, respectievelijk Letland nooit door Rusland (de Sovjet Unie) bezet is geweest; en dat het Lets een minderwaardige taal is en dat mensen die vinden dat ze in een land de staatstaal moeten gebruiken tegen Niet-Russen nationalisten, fascisten of nazi’s zijn. Deze twee zaken, ontkenning van de bezetting en heel vaak weigeren de staatstaal te gebruiken en anderen dwingen Russisch te spreken, zijn problemen die  ruim twintig jaar bepaald nog niet vanzelf opgelost zijn. Besef wel dat het hierbij vooral om Bezettings-Russen.

  De wet dat alle mensen die in voor juni 1940 Lets staatsburger waren En hun nakomelinngen zijn weer juridisch en de facto Lets staatsburger en dat gold en geldt ook voor de desbetreffende Russen. Deze Russen zijn heel anders, zij gebruiken meestal de staatstaal wel tegen Niet-Russen en ontkennen zeker niet de bezetting. Maar ook zij hebben het gedrag van de Bezettings-Russen niet of nauwelijks kunnen bijsturen. En Rusland zit stelselmatig op grote schaal de zaken in deze te verzieken. En helaas nemen veel Westerse media deze Russische desinformatie klakkeloos over.

 9. Ronald

  Voor een deel verwijs ik naar mijn reactie @ Nico.

  Daarnaast is niet juist dat na de onafhankelijkheidsperiode van 1918-1940 eerst de Duitsers kwamen en toen de Russen.
  De juiste volgorde is dat van half 1940 tot half 1941 Rusland de Baltische landen bezette, waarbij in één jaar het percentage van de bevolking, dat heeft geleden (vermoord en gedeporteerd) hoger was  dan in Nederland de niet-Joodse bevolking onder de vijfjarige Duitse bezetting heeft geleden. Overigens zijn tijdens deze eerste Russische bezetting de joden onevenredig meer getroffen dan andere groepen.
  Daarna kwam de Duitse bezetting en in 1944/1945 volgde de tweede Russische bezetting tot 1991.

  In alle Baltische landen zijn in de 19e eeuw scholen in de eigen volkstaal ontstaan. Het analfabetisme was toen in Esten en Letten al erg laag omdat zij als Lutheranen de bijbel – in hun eigen taal – moesten kunnen lezen.
  Vanaf 1918 werden deze landen onafhankelijk en werd de eigen taal staatstaal.

  De vergelijking met Finland gaat juist niet op. De Zweedstaligen wonen daar al bijna 1.000 jaar en hebben niet op grote schaal  Finnen vermoord en gedeporteerd. De Finnen en de Finland-Zweden zijn over het algemeen luthers en cultureel vrijwel gelijk. En beide groepen hebben in de Eerste Wereldoorlog tegen de Russen gevochten voor de onafhankelijkheid van Finland en in de winteroorlog (1939-1940) en daarna, voor het behoud van de Finse onafhankelijkheid.

  Dat is een heel andere situatie dan de Bezettings-Russen in de Baltische landen. Die zeker in Estland en Letland over het algemeen de onafhankelijkheid belachelijk vinden.  Zij hebben tijdens de Russische bezettingen geleerd de Esten, Letten en Litouwers en hun talen als zeer minderwaardig te beschouwen en te ontkennen dat die landen door Rusland bezet waren.

  Schokkend is dat over het algemeen mensen en organisaties uit het Westen in de praktijk de Bezettings-Russen erg gesterkt in deze leugens en de feiten hebben verzwegen. En dat ook nog eens aan de Balten en Niet-Russische minderheden verkochten als mensenrechten en minderheidsrechten.

  Nee, aan een (overigens veel moeilijker) overgang hielpen en helpen de Nederlanders en andere Westerlingen niet mee. Erger nog de Balten wordt uitgelegd dat ze naar de toekomst moeten kijken en niet moeten zeuren over het verleden. Ik heb mij als gewone Nederlander regelmatig erg geschaamd hiervoor. Zelf  zeer terecht een vijfjarige bezetting op 4 en 5 mei herdenken, maar de Balten dus uitleggen dat ze niet over het verleden, van o.a. 48 jaar Russische bezetting, moeten zeuren.

   

  Een Est die in het studiejaar 1994-1995 in Nederland bijscholing volgde, heeft mij gevraagd om deze Nederlandse humor uit te leggen, want hij begreep het niet.

  Wat zou u hem geantwoord hebben?

 10. Ronald

   

  Nee disignoratie is net als discriminatie geen ontwrichting. Hoewel u gelijk heeft dat u aan dat woord denkt, want beide zaken kunnen erg ontwrichtend werken.

  Disignoratie betekent dat fundamenteel verschillende mensen, groepen, organisaties, landen e.d. ten onrechte als gelijkwaardig worden behandeld. En ook dit leidt net als bij discriminatie tot veel onrecht en is in strijd met een eerlijk rechtsysteem.

  Helaas zijn in deel 1 van dit artikel qua lay-out een paar dingen verkeerd gegaan, waardoor je wel erg gemakkelijk over de verklaring van het begrip disignoratie heen leest.

  Nogmaals wie meer over de Baltische landen wil weten en in het bijzonder over de hier genoemde onderwerpen kan contact met mij opnemen via  rwr dan een standaardteken dan deds  en dan een punt met de afkorting van ons land er achter.

 11. AdriePVV

   

  De massa immigratie van moslims uit bv Marokko en Turkije naar Nederland en andere landen van West Europa verschilt qua effect niet zoveel van die van de Russen naar Letland en Estland.

   

  Afgezien van het niet of gebrekkig Nederland spreken is er ook hier sprake van een twijfelachtige loyaliteit, o.a. gezien de dubbele paspoorten ook voor hier geborenen en de diensplicht in Turkije  en het zich ook na twee generaties verbonden blijven voelen met het “thuisland”. 

   

  Eigenlijk zijn de gevolgen hier nog erger. Een Rus staat cultureel dichter bij de westerse samenleving dan een moslim en ook economisch gezien heeft die massa immigratie van moslims ons alleen maar heel veel geld gekost.

  Ze kwamen hier ook vooral naar toe om er zelf beter van te worden, sprookjes over het “nut” van gastarbeid daargelaten.

   

  Eigenlijk kun je beter “bezet” worden door de Russen dan door de moslims.

   

   

 12. Ronald

   

  @Knarsmans

   

  Uw vraag over de term disignoratie zal ik met behulp van een toelichting beantwoorden.

  Ik ben Balticumdeskundige én heb daarnaast mij ook gespecialiseerd intaalminderheden in vooral
  Westelijk-Europa.

   

  Ruim tien jaar heb ik geworsteld met de verschillen tussen gewone minderheden en een minderheden als de
  bezettings-Russen. En het feit dat Westerse organisaties, Hoge
  Commissarissen, media die verschillen straal negeerde.

   

  Bedenk eens hoe men in Nederland zou
  hebben gereageerd na 1945 indien het buitenland, mensenrechten- en
  minderheidsrechtenorganisaties eisten dat Nederland de Duitsers
  minderheid goed moest behandelen en vele extra rechten moestn geven,
  want anders zou Nederland geen Marshallhulp krijgen en kon het niet
  lid konden worden van de NAVO, de EGKS en de VN.

   

  Het cynische is dat de Nederlandse
  critici van Estland en Letland “vergeten” dat wij Nederlanders
  vanaf 1945 vele hier nog aanwezige Duitsers het land hebben uitgezet,
  zelfs Duitse nonnetjes die al 20 tot 40 jaar in een ziekenhuis in
  Arnhem werkten, dus hier al woonden voor de Duitse bezetting.

   

  Tijdens deze worsteling heb ik jaren in
  boeken, op internet gezocht welke term er naast discriminatie bestond
  om deze situatie in Estland en Letland aan te geven. En niets
  gevonden. Ik heb het ook juristen gevraagd. Een van hen zei dat zo’n
  term nog niet bestond en dat iemand daar maar een term voor moest
  bedenken en vooral de definitie.

  Dat heb ik toen maar gedaan. En deze
  term is nu in ieder geval in Letland bekend en werd zelfs door
  ministers gebruikt. Wel met de mededeling, natuurlijk kennen we deze
  situatie. Wat logisch is want ze waren en zijn er zelf jaren het
  slachtoffer van.

   

  Het hele artikel (in DDS als tweeluik)
  staat is eerder op
  internet in het Engels verschenen op de website

  Crimes against Hmanity, Latvia
  als
  het artikel .

  There
  is discrimination but there is also …… Well, what is
  it,actually??
  http://lpra.vip.lv/reuderink.htm

   

   

  De
  Engelstalige term disignoration kunt u wel op Google vinden. Maar
  inderdaad de term disignoratie kon u niet vinden. Maar ik denk dat
  het nu wel lukt. –;)

  Disignoaratie is een tikfout van mij,
  mijn verontschuldigingen.

   

  Daarnaast
  voel ik me wel dom, dom,dom omdat ik pas na ca. 10 jaar de term
  disignoratie heb gemaakt, daardoor heb ik de Esten, Letten en
  Litouwers te kort gedaan. Want wanneer het beestje eerder een
  duidelijke naam had gehad, zouden hopelijk (een deel van) de Westerse
  organisaties, Hoge Commissarissen, media beter geoordeeld en bericht
  hebben over de situatie in Estland en Letland.

   

   

  De
  situatie in de Baltische landen is vaak veel ingewikkelder dan je
  denkt. Daarnaast is de berichtgeving in Nederland over Estland,
  Letland en Litouwen zo mogelijk nog slechter dan over de zogenaamde
  Eurofoben en hun standpunten.

   

  Wie
  meer over de Baltische landen wil weten en in het bijzonder oer de
  hier genoemde onderwerpen kan contact met mij opnemen via rwr
  dan een standaardteken dan deds en dan een punt met de
  afkorting van ons land.

   

  Ik
  hoop op de andere vragen, opmerkingen en onjuist heden vandaag of
  mogen te reageren, maar met mijn verontschuldigingen, dat hangt
  helaas van mijn reuma af.

   

   

 13. Jaantje

  Gezien de gang van zaken in de huidige EU is de vervolgstap van ontwrichten:Ter plekke ontwortelen.

 14. Jaantje

  Er is in de wereld discriminatie…maar ook disignoratie.beiden leiden tot onrecht en daarom moeten beiden bestreden worden.

  Word met het vreemde woord disignoratie ontwrichting bedoeld ?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.