Vergeten en verzwegen (christen)slaven

Door het oplaaien van het debat over Zwarte Piet gaat het de laatste tijd weer veel over slavernij. Er waren echter ook veel witte slaven – de zogenaamde christenslaven – daar hoor je echter niemand over.

De afgelopen weken vielen de woorden slaaf, slavernij en dergelijken vaak in de media. Zeker in combinatie met zwarte piet. Daarbij lijkt het vaak alsof westerlingen, de blanken, de daders waren en mensen met een zwarte huidskleur het slachtoffer. Helaas is dat een juiste voorstelling van zaken. De slavenhandel is een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Zeker ook een hele zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland.

Die voorstelling van zaken is echter niet het hele verhaal. Het is goed om, bij de discussies die de afgelopen tijd gevoerd worden, het complete plaatje te zien. Blanke mensen waren niet alleen de daders, zij waren ook slachtoffer. Ik werd daarop gewezen door een lezer van DDS die mij een mail stuurde via mijn site. Zij zond mij wat informatie over christenslaven. Nu had ik vaker van dit fenomeen gehoord, maar ik realiseerde mij dat ik er eigenlijk niets van wist. En dat is vreemd!

Galeischepen
Ten tijde van de trans-Atlantische slavenhandel, het brengen van Afrikaanse slaven naar Amerika, waren er ongelofelijk veel slaven in de islamitische wereld. Een fractie van hen waren de zogenaamde christenslaven. Dit waren West-Europese slaven die door Noord-Afrikaanse slavenhandelaars van schepen werden geplukt. Ook bezochten de zeerovers regelmatig kustplaatsen in Spanje, Italië en Frankrijk om slaven mee te nemen. De meeste van deze (mannelijke) slaven kwamen op de galeischepen terecht. Een gruwelijk einde van hun leven wachtte hen.

Ook Nederlanders waren de dupe. Cijfers hierover verschillen. Waarschijnlijk zijn het er rond de tienduizend geweest. De meeste van hen werden op de Noordzee van vissersschepen gehaald. Af en toe kwamen zeerovers zelfs op de Nederlandse kusten om mensen mee te nemen en tot slaaf te maken. Hetzelfde geldt voor Ierland en Engeland. Er gaan zelfs verhalen de ronde dat de kapers af en toe nog noordelijker kwamen.

Michiel de Ruyter
Over de christenslaven is weinig bekend. Hun totale aantal wordt door sommigen op 1,25 miljoen geschat. Sommigen van hen hadden mazzel. De Barbarijse zeerovers gaven familieleden af en toe de gelegenheid hun geliefden vrij te kopen. Ook werden gevangen genomen kapers regelmatig geruild voor christenslaven. Michiel de Ruyter, bij een ieder bekend, heeft dat ook gedaan. Hij liet Tunisische kapers vrij in ruil voor vrijlating van slaven. Daarmee verschilt deze slavernij en slavenhandel trouwens van de slavenhandel die bijvoorbeeld Nederlanders hebben gevoerd. Het was voor een negerslaaf in Amerika uitgesloten om geruild of vrijgekocht te worden.

Het verhaal van de christenslaven is ernstig onder belicht. Nergens staat, bij mijn weten, een monument voor deze sneue stakkers. Op school wordt er geen aandacht aan besteed. In de recente discussies rondom slavernij wordt het thema niet eens aangestipt. We zijn het vergeten en het lijkt wel alsof we dat nog prettig vinden ook.

Geheugen
Ik schrijf dit allemaal niet om de trans-Atlantische slavenhandel te bagatelliseren. Wat Nederlanders in vroegere tijden (onder andere) hebben gedaan, valt niet goed te praten. De geschiedenis van de christenslaven is echter ook onderdeel van het complete plaatje. Slavernij was een wereldwijde gruweldaad die door alle volken werd bedreven. Ook waren alle volken er slachtoffer van. Naast de negerslaven werden in Afrika christenslaven gehouden, er was Arabische slavenhandel en we moeten de inheemse slavenhandel in Afrika ook niet vergeten.

Laten we met z’n allen blij zijn dat de wereld op het gebied van slavernij een stuk beschaafder is geworden. Daarnaast is het goed om met z’n allen de krachten te bundelen en de nog bestaande slavernij op de wereld gezamenlijk te bestrijden. En nee, VN, daarmee bedoel ik niet zwarte piet.

Ook zou het goed zijn als we de christenslaven en andere vergeten en verzwegen slaven(groepen) weer een plekje geven in onze geschiedenisboeken en in ons nationale geheugen.

Hopelijk is dit artikel daarvoor een eerste aanzet. Helpt u mee?

U kunt mij volgen op Twitter. Kijkt u ook eens op mijn site.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

33 reacties

 1. E. Engels

  Hoewel de blanke christenslavernij natuurlijk verschrikkelijk is snap ik wel waarom er zo weinig aandacht voor is. Dit komt omdat de zwarten in veel grotere mate vertegenwoordigt waren onder de slaven. Ik heb soms het idee (niet bij Herman Meijer of de reacties op deze post hoor) dat men het fenomeen van blanke slaven gebruikt om de zwarte slavernij te bagatelliseren.
  Hetzelfde geldt voor de omvangrijke Arabische slavenhandel. Niemand ontkent dit. De focus ligt echter op de Westerse slavernij, naar mijn mening, omdat wij het continent zijn die wijzen op het feit dat híer de Verlichting heeft plaatsgevonden met idealen als vrijheid en gelijkheid. Dit strookt natuurlijk niet met het feit dat de slavernij tot de jaren 1860 plaatsvond in de Westerse ‘Verlichte’ wereld.

 2. Jaantje

  En ja natuurlijk op E.J. de Bron sorry hoe kon ik dat vergeten…

   

 3. Marg

  dan het volgende: “Laten we met z’n allen blij zijn dat de wereld op het gebied van
  slavernij een stuk beschaafder is geworden. Daarnaast is het goed om met
  z’n allen de krachten te bundelen en de nog bestaande slavernij op de
  wereld gezamenlijk te bestrijden.”  Dat mag hier in het westen zo zijn, dat is zeker nog lang niet over de hele wereld zo. Bv in Pakistan worden nog steeds christenmeisjes tot slaaf gemaakt en niet alleen daar. En dan zijn er nog de slavinnen in mn Azie die voor de meest walgelijke doeleinden gebruikt worden en soms zelfs komt dat ook in het “zo fatsoenlijke westen” voor.

 4. Jaantje

  Die boeken kwam ik trouwens tegen door een stukje op antvenin en van idd Hans Jansen.

  Zelf wist ik het door oudere boeken waarin beschreven werd hoe men slaven door de woestijn versleepte en de man met de kamelenzweep.

  Ze gingen heel ver die rovers tot aan de Noorse kusten.

 5. Richard de II2

  Dit stuk is van arabist Hans Jansen is een aanrader voor iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is. En dat zijn zo al edn half miljoen afrosuri’s en antillianen:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/10/hans_jansen_slavernij_en_rassi.html

  Dan besef je dat er echt iets mis is met niet-christelijk arabische culturen.

 6. Jaantje

  Christian slaves,Muslim masters:White slavery in the Mediterranean,the barbary Coast and Italy.

  White slaves African masters.

  White Cargo.

  Is een en ander over te vinden en te lezen^

 7. Altea-Hills

  Volgens mij zijn die er nog in Nederland,de werk slaaf,hij word bestolen door de staat,en veel vreemdelingen eten op zijn rug mee als paracieten.

  Terwijl de werkslaaf door moet werken tot aan zijn 67 ste jaar,en hoeveel behalen deze eindstreep.

 8. Vinque

  Sinterklaas, voorheen de kindervriend/ nu de Kunta Kinte geselaar/oh gij witten u zijt met schuld belaan/ Haalde slaven op aan de kust/Maar hoe kwamen die krullenbollen daar?

  De clou is dat de binnenlandse transporten voornamelijk door Arabieren en zwarte stammen werd gedaan. Kijkend naar de feiten dan moet de schuld worden verdeeld. Dat praat zeker niets goed maar om de schuld bij blanken de leggen is minder dan de halve waarheid. Google ook eens -Devshirme-

 9. Happel

  Een deel van de zwarte slaven rond midden Afrika werden door arabieren gevangen genomen en doorgeleverd aan de nederlanders, engelsen en anderen, met bestemming Zuid Amerika.

   

  De arabieren gaan dus ook niet vrijuit, en hielden bovendien privé veel slaven waaronder ook vrouwelijke voor hun Harems.

   

  Slaven waren leverbaar in wit en zwart, en alles daar tussenin.

   

  Bedenk dat een leven in die tijd weinig waarde had. Voor slaven maakte men een uitzondering omdat alleen een levende slaaf waarde had.

 10. AdriePVV

   

  Er zijn wel meer feiten die niet zo bekend zijn in het westen en die ook niet op school geleerd worden.

   

  http://ejbron.wordpress.com/2012/08/16/historie-1400-jaar-islamitische-expansie-islamitisch-

  imperialisme-en-islamitische-slavenhandel/

   

 11. Paul

  En wat de denken van de Janitsaren.

   

   

   

  Jonge jongens werden als een vorm van belasting (devshirme of bloedbelasting) weggehaald uit de Balkanlanden.
  Zeer dikwijls werden dorpen en regio’s met veel repressie geplunderd.
  Jonge jongens of boorlingen (γενίτσαρη) werden gerecruteerd en meisjes
  werden naar harems gevoerd. Zelden gaven de mensen op de Balkan
  vrijwillig hun zonen aan het janitsarenkorps, omdat ze zo een goede
  opleiding konden krijgen, verzekerd waren van een wedde en pensioen en
  mogelijk hoge functies konden bekleden. Afgezonderd van hun familie en
  cultuur werden ze vrijwillig of gedwongen tot de Islam bekeerd en besneden.
  Ze kregen een lange, harde, strenge en onmenselijke training. Velen
  overleefden deze training niet maar niemand rouwde erom, daar ze eens
  ‘gerecruteerd’ totaal afgesneden waren van hun familie.

  De manschappen werden aanvankelijk uitsluitend gerekruteerd uit
  volwassen christelijke krijgsgevangenen of slaven. In 1438 werd bepaald
  dat iedere vier jaar een op de vijf jongens tussen de zes en negen jaar
  uit een christelijk gezin weggehaald moest worden. In 1638 werd deze vorm van rekrutering afgeschaft door Murat IV.

   

   

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Janitsaren

 12. redactie TrefPuntEU

  … op met het gezeik over slaven, zwarte pieten en kruizen op mijters.

  Daar gáát het helemaal niet over.

  Het gaat gewoon om de poen die Sheperd voor die arme negerTs moet binnenslepen.

   

  Een Putin, die het recht voor de raap kan zeggen en het gvd nog dóet ook, die hebben we hier nodig.

  Heb je ooit zo zout gevreten..?

   

  Met een Vice Premier -kuch- die 10 keer vastzat voor dat soort terrorisme (goed betaalde treiterij ?) een Rode PR Zuil, een rode SStaats Omroep etc., kun je je afvragen waarom dit land hoent en wemelt van de gesubsidieerde activisten.

   

  En het zal nooit meer beter worden, hoe hard, we ook roepen dat het ánders is, verklarend, zalvend, polderend.

  Goed zo..? Dat doen de poenschepperTs ook.

   

  Opzouten; ga maar suikerfeest of rammerdan of slachtfeest of weet ik veel vieren, maar blijf van ons kinderfeestje af.

   

   

 13. Robert Lemm

  Slavernij is een fenomeen van alle tijden, plaatsen en rassen. Alleen de maskers veranderen.

 14. anoname

  Er werdt continu op blanke slaven etc gejaagd.
  http://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

 15. nog_1

  De schrijver heeft geen gewschiedenis gestudeerd, anders zou hij niet beweren dat dit verzwegen zou worden. In ieder boek over slavernij is dit te vinden.

   

  Lees bv het recente werk ‘Rijk aan de rand van de wereld’. Dat gaat niet eens echt over slavernij, maar over het Nederlandse kolonialisme.

   

  Zelfs de term ‘slaaf’ wijst op de christensslaven; het ging aanvankelijk nl vooral om krijgsgevangen van Slavische afkomst die door hun vijanden (meestal Franken) aan Arabieren verkocht werden.

   

  Ook de janitsaren zijn algemeen bekend en worden in iedere algemeen geschiedeniswerk genoemd.

 16. Peter Verlichting

   

  Zwarte
  Piet wordt pas in de 19de eeuw in Nederland geintroduceerd, dus hoe
  die link gelegd wordt met die arabische slavenhandelaar isweliswaar
  creatief maar mij een raadsel , er wordt wel meer verzonnen. . De
  Moren waren van 1000 tot 1500 in Spanje (Andalou) dus wat dat met
  zwarte Piet van de 19de eeuw te maken hebben is mij ten enen en
  andere malen onbekend., een verband wordt gelegd maar is meer een maandverband.  Dat Sinterklaas de bisschop van Smyrna
  (Turkije) was maar toch uit Spanje kwam is mij als kind een raadsel
  gebleven maar als je, zoals de heer Meijer in Sinterklaas gelooft
  dan geloof je in alles. NB de beenderen van Sinterklaas liggen
  begraven in Bari of Zuid-Italie maar dat is weer een ander verhaal

   

  De
  vergelijking van de arabische dus christenslavernij met de zwarte
  slavernij is meer naar het rijk van de propaganda of goedpraterij te
  verwijzen.

   

  Iemand
  geeft aan dat de vergelijking met de Hitler en zijn killers gaat wel
  helemaal mank, want het doel van Hitler was om zoveel mogelijk Joden
  te doden en van de slavenhalers om zo veel mogelijk in leven te
  houden.  Het geeft alleen maar aan dat desbetreffend persoon
  zijn onbenul etaleert van het fenomeen Hitler en de Holocoust maar
  hij bevindt zich in goed gezelschap. Hij zou de notulen van de Wannseeconferentie dienen te lezen

   

 17. Saeftinghe

  Het verbaast me dat “ons slavernijverleden” als zo weinig bekend aangemerkt wordt.

  Ik kan me niet herinneren wanneer en waar ik het geleerd heb, ik denk op de lagere, mogelijk middelbare school.

  Dat was nog voor de Mammoetwet!

  Vaag kan ik me een leraar voor de geest halen die zeer boeiend geschiedenis vertellen kon.

   

  Het centrum van slavernij was Zanzibar meen ik, dat eiland bij de hoorn van Africa in de buurt.

  Lang voor de kolonialiserende staten slaven gingen vervoeren.

  Geheel een Arabische bezigheid en niet erg menslievend.

   

  Wij Hollanders waren de meest   ” menslievende”   transporteurs, die slaven waren handel en die moest goed overkomen.

  De bemanning was er vaak heel wat minder goed aan toe, die werden uiteindelijk betaald toch.

   

  Wanneer ik héél in´t kort mijn mening hierover weergeef komt het ongeveer hierop neer,

   

  De Portugezen “ontdekten”  de wereld, vermoedelijk met kaarten van de Chinezen gestolen, zij waren de ontdekkingsreizigers, wij Hollanders gingen achter ze aan en dreven handel, stichtten handelsposten. En verdedigden die natuurlijk. Niet altijd even netjes.

  De Engelsen en Spanjaarden volgden en plunderden waar ze maar konden, kijk naar de Indianen, Aboriginals Inca´s en verdere volken in Zuid America.

   

  Door een huwelijk kwam Portugal onder de Spaanse kroon, tegen de zin van de Portugezen.

  Van Brazilië werd de kuststrook veroverd door Maurits, de Portugezen boden nauwelijks verzet, het ging voornamelijk ten koste van de Spanjaarden en dat vonden ze wel goed.

   

  De slaven die daarheen gebracht werden hadden het helemaal niet zo slecht als in de door Spanje en Engeland beheerste gebieden.

  Wij Hollanders schijnen relatief zeer goed voor onze slaven gezorgd te hebben

   

  Dat schuldgevoel wat de huidige generatie opgedrongen wordt vind ik maar raar.

  Een boetekleed  zou beter de Engelsen en Spanjaarden passen.

   

  Kijk eens hoe de geschiedenis gemanipuleerd wordt!  De Duiters worden aangewezen als de uitvinders van de vernietigingskampen, maar in wezen zijn het de Engelsen. 

  De eerste mij bekende vernietigingskampen waren op Ceylon, voor de vrouwen en kinderen van de Boeren die Engeland er militair maar niet onder kon krijgen!!!

  Een paar jaar voor WO II zocht Hitler contact met Engeland om het Joden vraagstuk op te lossen, die hadden de kennis in huis om volken uit te roeien.

  Het is niets geworden, gelukkig maar.  En de winnaar bepaalt wat in de geschiedenisboeken breed word uitgemeten en wat de doofpot ingaat

   

  Deze informatie kan ik slecht onderbouwen, Het is in vele jaren met brokjes en beetjes verzameld

   

  Op Internet zoeken ben ik zeer slecht in.

  Een link heb ik kunnen vinden:  Nou ja, zelf vinden, iemand heeft  hem mij aangereikt, ik ga er straks lezen.  http://www.brazilianembassy.nl/downloadables/Maurits%20de%20Braziliaan%20.pdf

   

   

   

  .

   

   

 18. Chris Develing

  De cirkel is wel rond met het historisch besef dat Zwarte Piet als karakter gestoeld is op de Moor, een arabische (donkere) slavenhandelaar van onder meer blanke europeanen. Dat is ook de reden dat hij een roe heeft en dat hij kinderen meeneemt naar Spanje (=Andalous, de naam van Spanje toen het in handen was van deze arabieren) zoals in de eeuwen voordat ZP bedacht werd veelvuldig gebeurde met kinderen in heel west europa.

  Bovendien moet zeker niet vergeten worden dat Arabische (islamitische) piraten tot aan de tijd van Napoleon slavernij hebben uitgevoerd onder blanken. Pas toen Europa de berberse landen zelf in handen kreeg stopte de handel in blanke slaven.

   

   

 19. Peter Verlichting

  De visie  van dhr Herman Meijer is wel erg simplistisch  en gaat sterk in de richting van de zwarte slavernij wit te wassen .

   

  De Christenslavernij is zoal het woord zegt, is gebezigd door Moslimhandelaren die zo hier en daar, dus willekeurig christenen van de schepen plukten en verkochten.

   

  Het karakter van de zwarte slavernij is totaal anders. en daar slaat dhr Herman Meijer al dan niet bewust de plank volledig mis Er werd op bijna industriele, dus planmatige wijze slavenhandel gedreven, want je kan niet even een schip aan de Westkust van Afrika even volscheppen met slaven en deze naar de andere kant van de oceaan verschepen en daar op een of andere plantage neerplanten. Dat vereist niet alleen stuurmanskunst maar vooral Supply Chain Management en kapitaal.

   

  Dhr Herman Meijer ziet gemakshalve over het hoofd  dat deze zwarte slavenhandel tegen de achtergrond dient te worden bezien van een kapitalistische  en koloniale wijze van slavendrijven. Zonder kolonien of vroegkapitalisme was deze zwarte slavenhandel niet mogelijk en ook niet nodig.

   

  Ik reken dhr Meijer het gebrek aan geschiedkundig inzicht aan , maar misschien is zijn verhaal meer een mislukte poging de zwarte slavenhandel onder het tapijt te vegen , net zoals het verhaal over Zwarte Piet.

   

  Desalniettemin wens ik  dhr Meijer een prettig Zwarte pietenfeest.

 20. L. van der Schoot

   

  Het tijdperk van de slavernij was inderdaad een zwarte bladzij voor Nederland, maar ook voor de wereld, want slavernij was alom. Ook Christenen en blanken werden als slaaf verhandeld. 

  Om daar nu nog excuses voor te maken en nog erger geld voor te geven is  onzin..

   

  Plaats Uzelf eens in de tijd van de slavernij. In die tijd betekende een mensenleven weinig of niets.

  Openbare doodvonnissen waar zelfs moeders met kleine kinderen naar gingen kijken waren normaal.

  Zelf Haagse hoge Haagse overheids functionarisse werden openbaar terechtgesteld. Johan de Witt. Oldebarneveld etc.

  Moet je nu eens om komen!

   

  In die tijd werden heel veel zeelui geronseld en velen vonden de dood tijden de lange reizen.

  De dood waarde overal rond en men was er aan gewend.

  De huidige mensen uit de voormalige slavenlanden die vinden dat wij na eeuwen een schuld moeten aflossen vergeten konsekwent te vermelden dat hun eigen volk even schuldig was. Want wie haalde de slaven uit de bossen en het binnenland? Juist ja. En alleen om er aan te verdienen. De Hollandse slavenhalers hadden hetzelfde doel.

  Het was de kunst om een optimum te vinden tussen het aantal slaven dat meegenomen kon worden en het aantal dat onderweg stierf.

   

  De vergelijking met de Hitler en zijn killers gaat wel helemaal mank, want het doel van Hitler was om zoveel mogelijk Joden te doden en van de slavenhalers om zo veel mogelijk in leven te houden. (Voor het eigen gewin)

   

  Nogmaals het is een treurig tijdperk in geschiedenis.

  Maar om het nu na eeuwen allemaal weer op te halen is volgens mij voor het grootse deel bedoeld om er financieel beter van te worden ondanks de krokodillentranen. Ik zit er ook niet meer mee dat mijn bed, bed overgrootvader door boeven vermoord is.

  Bovendien voel ik mij op geen enkelijke manier verantwoordelijk voor de daden van mijn verre voorouders.

   

  Hopelijk dat onze politiek korrekte watjesregering er ook zo over gaat denken.

   

  Wel moeten we vechten tegen de slavenhandel die nu overal weer aanwezig is, Waarschijnlijk met grotere aantallen dan weleer.

   

   

   

   

   

 21. Chris Develing

  Uitstekend artikel maar er hadden een paar weetjes bij gemogen.

  Zoals het feit dat de ARabische slavenhandel 1000 jaar langer heeft geduurd dan de Europese. Dat de Arabische slavenhandel vandaag eigenlijk nog steeds van kracht is in bijvoorbeeld Mauritianie (een land die officieel de slavenrij afschafte in 1980! en waar het pas strafbaar werd in 2007!)

  Daarnaast is het zeer frappant te noemen dat de Arabieren dus eeuwen en eeuwen eerder begonnen waren met hun slavenhandel, vervolgens de Europeanen mee gingen doen en daarna relatief snel uit eigen beweging (!) zijn gestopt. De arabische landen zijn veelal door druk van het Westen gestopt, en dus pas veel en veel later.

  Dit alles maakt het voor mij onbegrijpelijk dat er in de hele wereld (en ook onder westerlingen zelf) een eenzijdig beeld bestaat aangaande slavernij. Men denkt vrijwel uitsluitend aan blanke europeanen als men aan een slavendrijver denkt en alleen maar aan negers als men aan slaven denkt. En dat komt m.i. door de openheid en eerlijkheid van het westen. Arabische landen (maar ook China e.d.) houden die geschiedenisboeken stijf dicht en zijn als gevolg daarvan minder vaak het onderwerp van kritiek. Misschien was dat wel slim van ze. Oneerlijk, maar slim.

 22. baksteen

  De plunderingen door de vikingen hadden als doel mensen te roven en deze te verkopen aan de islamitische landen. Dit gebeurde al in de 8e eeuw. De start van de stad middelburg bestond uit een houten fort dat tot doel had de burgers te beschermen tegen de aanvallen van de Vikingen. Op de plaats van het fort staat de grote kerk.

 23. Leo KarelJan

  Inderdaad zijn er 11 – 12 miljoen slaven door blanken naar Amerika vervoerd! Niet goed te praten! Maar zij werden aangeboden door zwarte Afrikanen: die hadden ze tot slaaf gemaakt.

  Door islamieten zijn nog eens 20-25 miljoen zwarte slaven gemaakt of gekocht.

  Maar de onderlinge slavenhandel tussen zwarte Afrikanen was het grootst: 50-60 miljoen.

   

  Door politieke correctheid worden deze feiten verzwegen. En dat geldt voor meerdere onderwerpen. ( Islam! )

 24. de Bourgondiër

  Kom ik weer met mijn belangencriterium, maar het is een goede raad die ik iedereen mee wil geven.

   

  Wat u op de radio hoort, op televisie ziet en in de geschreven media leest is nooit toevallig. Altijd (ja, altijd) is er iemand die een belang heeft bij wat u wel en niet hoort, ziet en leest. Vraag u steeds af wie dat zouden kunnen zijn en waarom dat in hun belang is. Resultaat gegarandeerd. Alsof je met -3 aan beide ogen voor het eerst een bril op zet.

   

   

   

   

   

 25. LantR.fant

  kan schelden wat die wil. Maar dat is wel degene die veel baat bij de slavernij heeft gehad. Anders had die -als zijn voorgeslacht het al gered had- van $ 2, = per dag moeten rondkomen in een of ander Afrikaans ontwikkelingsland. Misschien was die ondernemend en probeerde hij/zij met een gammel bootje naar Lampedusa te varen.

   

  Ik praat slavernij niet goed, maar dat hadden ze duizenden jaren voor Christus al. Anderhalve eeuw geleden was dit nog normaal en uit het Midden Oosten komen veel verhalen over arbeidsomstandigheden voor buitenlandse arbeiders die aan slavernij grenzen.  

 26. louis-portugal

  Gelukkig schrijft Herman Meier een broodnodig stuk over een onderwerp waar ons vroeger nooit iets over verteld is nl blanke slavernij.

  Met veel goeie informerende reacties.

  Mijn verdere ontwikkeling op dat gebied begon toen ik begon te lezen dat veel van die slaven gevangen waren door hun eigen stammen en vooral arabische handelaren die ze verkochten c.q. ruilden voor andere produkten met de europeanen.

  Wat wij leerden van slavernij was dat we zwarten bewaarden in Zuid-Amerika en verkochten naar Noord Amerika.

  Bert in mijn voortreffelijke dossier van vooral jouw stukken heb ik nog een geweldig artikel in “hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10752     

  Het is een boek van Egon Flaig—   Weltgeschichte der  Sklaverei.

  Hoewel slavernij nog altijd voorkomt in vooral het midden-oosten en de emiraten bij daar levende arabieren is het bij ons wel iets minder.

  Ik begrijp dat veel mensen zich halve slaven noemen doordat ze gedwongen worden te werken om een beetje redelijk leven te hebben.

  Skalven ohne Ketten heet ie site die daarover schrijft.

  Herman nu nog proberen hiervan iets in de msm te krijgen..

  Voor de geïnteresseerden een aanrader.

 27. Oud-mariniers verdedigen Michiel de Ruyter tegen extreem-linkse onruststokers – De Dagelijkse Standaard

  […] Kenniet Rotterdam) gaan vanavond demonstreren tegen de nieuwe speelfilm over de Nederlandse zeeheld Michiel de Ruyter als ‘ie in première gaat in het Amsterdamse […]

 28. WW

  Er waren op de engelse cariben ook vele ierse slaven. Dit wordt ook nergens genoemd.

 29. Jaantje

  WW:Daar gaat het boek White Cargo over The Forgotten History of Britain’s White Slaves in America.

 30. WW

  Nooit gelezen, zal het eens downloaden. Bedankt voor de tip.

 31. HdK

   

  Het begrip “slaaf” heeft door de eeuwen heen
  verschillende betekenissen gehad. Allen wel gekenmerkt door onvrijheid en
  afhankelijkheid.
  Zo werden Romeinen die er niet in slaagden om aan hun verplichtingen te
  voldoen, genoodzaakt zichzelf of hun kinderen als slaaf te verkopen (met
  bloedend hart, dat wel).

  Dit om nog erger te voorkomen.
  Romeinse en Griekse slaven konden zelfs belangrijke maatschappelijke posities
  bereiken, ze zaten niet op de stoel van de beslisser, maar hadden wel veel invloed.

  Sommigen hadden het uitzicht om een vrije burger te worden.
  Afhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden is het dus niet allemaal
  wreedheid en onrecht geweest in het verleden.
  Vaak waren slaven krijgsgevangen van stammenoorlogen, die door de overwinnende
  stam als slaven werden gebruikt of aan slavenhandelaren werden verkocht.

   

  DE ZWARTE SLAVERNIJ

  De zwarte slavernij is een uitvinding van de Afrikanen zelf.
  De vele stammenoorlogen, leverden regelmatig gevangenen op. Nederlandese
  schepen (dus niet de staat) die op zoek waren naar specerijen, gingen vaak bij
  de Afrikaanse kust aan land om mondvoorraad in te slaan. Zij kregen deze gevangenen vaak
  als slaven aangeboden door de Afrikaanse machthebbers van die dagen. Surinamers
  stammen deels ook af van zwarte slavenhandelaren. Behalve door Afrikanen,
  droegen ook Arabieren bij aan de slavenhandel. Het aandeel van Nederland
  (overwegend Hollanders en Zeeuwen) in de slavenhandel vanuit Afrika was met 5%,
  veel minder dan van landen als Spanje, Portugal enz. Van deze landen werd
  zelden een spijtbetuiging gehoord!

   

  Soms vielen Hollanders en Zeeuwen, zelf ten prooi aan
  Arabische slavenhandelaren.
  De bijdragen van Nederlanders destijds waren veelal beperkt tot het
  transporteren van de slaven, wat tot 1835 duurde. Tijdens het transport konden de omstandigheden soms
  wreed en onmenselijk zijn. 
  De slaven welke als “koopwaar” te boek stonden, werden soms beter -of
  minder slecht- door de handelaren verzorgd dan door de hun vijandige stammen en
  Arabieren.

   

  Eenmaal op de plantage, konden de plantage-eigenaren niet meer
  onbeperkt alles doen met slaven. Het waren geen lijfeigenen zoals hier in de
  middeleeuwen.
  Dat de mensheid dit soort verleden nu betreurt is prima. Dat geldt voor alle
  misstanden. Maar om spijt te betuigen over zaken die zijn gepasseerd onder
  totaal andere maatschappelijke omstandigheden dan de hedendaagse, is totaal
  onzinnig en buiten de realiteit. Of gaan de Italianen nu ook nog eens na wie de
  nazaten waren van de Christenen die door de Romeinen voor de leeuwen zijn geworpen.
  Dat volksvermaak in Rome stelde de slavernij in de schaduw.

   

  HANDEL en RIJKDOM

  De WIC (waaronder de slavenhandel viel in de zgn.
  driehoeksvaart: Met goederen naar Afrika, slaven kopen en brengen naar
  Caribisch gebied, suiker halen en brengen naar Holland), is vooral
  verliesgevend geweest.
  De rijkdom van de gouden eeuw kwam vooral van de VOC, de handel op Azie. Het
  recht op kaapvaart van de WIC leverde soms ook een mooie buit op (de
  zilvervloot bvb).

   

  SPIJTBETUIGINGEN

  De Heer Asscher heeft met zijn berouw- en spijtbetuiging
  niet namens mij gesproken.
  Het wordt langzamerhand een ziekelijke vertoning: het lijkt wel of de
  nederlandse politieke “elite” elk historisch besef ontbeert.

  De hypocriete en de softe wijze waarop Nederlandse politici nu reageren is kenmerkend.

  Ik verzoek de regering dringend om verdere excuses en
  vergoedingsacties achterwege te laten.

  Tijd om deze geschiedenissen te verlaten en positief aan de
  huidige omgeving te werken.

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.