Groen idealisme en rode agitprop

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.
 
Wie de nieuwe energiebijbel leest: Onbeperkt klimaatneutrale stroom van Arie van Goederen, kan zelf alle rekensommen maken en met de auteur concluderen dat ons als burger/belastingbetaler al jarenlang een rad voor de ogen wordt gedraaid. Onverbiddelijk geldt: ‘He who refuses to do the arithmetic is doomed to talk nonsense.’

Thans wordt gebruik gemaakt van spelen op emotie volgens de modernste reclametechnieken even genadeloos als de gladiatorengevechten in het Circus Maximus van weleer. De groene propaganda is meedogenloze business, vergelijkbaar met de rode agitprop van de Koude Oorlog. Wie kent niet het ijsbeertje op die ‘laatste’ ijsschots, de suggestief apocalyptisch in zee stortende Groenlandse gletsjers? Daar tegenover staan de arcadische beelden van koeien dartelend in de wei, scharrelkippen en overgelukkige varkens in het paradijs van de transitie. Een overgelukkige, harmonieuze duurzame wereld wordt ons voorgespiegeld uitsluitend bewoond door kerngezonde mensen die met gemak de 120 halen niet langer bedreigd door fijnstof, kankerverwekkende landbouwbestrijdingsmiddelen, radioactieve straling, E-nummers, gekweekte zalm, leukemie door hoogspanningsleidingen et cetera. U hoeft dan alleen maar naar uw moestuintje achter uw huis, in het stadspark of op uw dak te lopen voor de vitamientjes. U kunt een scharrelvarken of een op slachtrijpe leeftijd gekomen scharrelhennetje na hun gelukkige leven zonder wroeging laten slachten bij het buurtschap waarmee u ‘de verbinding’ bent aangegaan.

Ken ik die associaties niet met beelden van blije gezonde blozende zingende vrouwen in Russische kolchozen onder Stalin en ‘Triumf des Willens’? Verbinding is het groene toverwoord, de sleutel tot het paradijs dat sinds de kortzichtigheid van Adam en Eva niet werd hervonden. Maar eindelijk is het dan toch weer binnen handbereik dankzij het diepe inzicht van de duurzame transitie onder de bezieling van de milieubeweging. Het paradijs, deze hoorn des overvloeds, waar alle voedsel gezond, spotgoedkoop en oneindig beschikbaar is dankzij “de verbinding”.

Vanzelfsprekend is er ook de energie gratis; altijd licht en warmte op elk moment beschikbaar. Zelfs in de donkere windstille weken rond Kerst kunt u een verantwoord Kerstdiner bereiden zonder een cent extra te betalen sinds de komst van duurzame energie. Knus met de kinderen rond de dis bij het licht van bio-olielampen.

Ons wachten definitief andere tijden dan de Middeleeuwen toen alles ook 100% duurzaam was, maar je niet ouder dan 40 werd en heksen heel gevaarlijk waren. Nog even de schouders eronder en alles is opnieuw 100% duurzaam, maar worden we 120 en is fossiele en kernbrandstof definitief op de brandstapel beland net als de heksen toen.

Het groene postmodernisme verlicht, uiteraard duurzaam, uw pad naar dit paradijs. Weest dus vervuld van oneindige dankbaarheid jegens Greenpeace, Urgenda en Natuur&Milieu die dit paradijs u belangeloos in de schoot werpen. U hoeft alleen maar uw via het Nationaal Energieakkoord opgelegde penitentie van tenminste € 1.000 per jaar te voldoen om uw schuld aan de koortsig hoestende en huilende Moeder Aarde af te kopen. Ik verzeker u, dan is uw ziel weer lelieblank en zullen u ook de schellen van de ogen vallen door het alle natuurwetten tartende metafysische inzicht van Greenpeace, Urgenda en Natuur&Milieu. Hun duurzaam lichtende inzichten doen die zelfs van de onbaatzuchtige bhagwan Sri Rajnees Osho verbleken.

Rajnees stichtte een nieuwe godsdienst: het Rajneesisme en hem werd een enkele Rolls Royce door louter onbaatzuchtigheid in de schoot geworpen. Waar doet mij dit aan denken? Het Klimatisme, AGW-hypothese? Astronomische bedragen aan subsidies, sjoemelen zoals Econcern en biovergistingbedrijven, net als de niet aan te slepen BMW’s en Mercedessen in straatarme Afrikaanse landen die astronomische bedragen aan ontwikkelingsgelden ontvangen?

Het antwoord is klip en klaar. Vanzelfsprekend roep je dit over je af als je als Regering niet bereid bent om de kassabon te controleren zoals je als klant gewoonlijk doet bij Appie Heijn na de boodschappen. Kennelijk te ingewikkeld voor de Algemene Rekenkamer of politiek niet opportuun. De burger/belastingbetaler is dan ook geen klant, maar stemvee dat al sinds decennia door de milieubewegingen in het politiek correcte gareel wordt gehouden d.w.z. het door de milieubeweging planeconomisch Marxistisch opgelegde dictaat vermomd als Klimatisme met het Protocol van Kyoto als legitieme basis waar regeringen zich toe hebben verplicht.

Wat een gelukkig toeval? Ik vrees van niet. Er zijn namelijk een paar dingen die zij weten, maar de burger onthouden. De hockeystickgrafiek, die de basis vormt van dat protocol, berust op fraude. Eigenaardig, waar de milieubeweging anders meteen als door een wesp gestoken reageert zoals bij fijnstof, nucleair afval en in hun ogen te grote vissersschepen, vernemen we hier een selectief zwijgen. Deze fraude is immers niet politiek correct en vormt een potentiële aanslag op hun donaties.

Onze huilende koortsige Moeder Aarde werkt ook al niet mee. Verheugend is immers dat de ijsbeer het vertikt om uit te sterven en thans beter gedijt dan ooit. Niet minder verheugend is dat het (Ant)Arctische in Groenlandse ijs weer sterk aangroeit waar Al Gore 5 jaar geleden voorspelde dat de Noordpool ijsvrij zou zijn.

Hoe kan iemand zichzelf als een klimaatbhagwan meer te kijk zetten dan Al Gore? Helaas schijnen zijn volgelingen nog in zijn ban, zelfs onze eigen minister Kamp en staatssecretaris Mansveld, om nog maar te zwijgen van Samsom, die het predicaat wetenschapper te grabbel gooit. Want, last but not least, is de voornaamste ‘voorspelling’ in de problemen gekomen. Het al bijna 17 jaar uitblijven van de opwarming in weerwil van 17% stijging van de menselijke CO2-emissie weerlegt alles wat deze klimaatbhagwanen en hun volgelingen ons willen aanpraten. Voor hen komt het in standhouden van gedweeë politieke correctheid door desinformatie nu meer dan ooit als geroepen, iets waarvan industriëlen ook profiteren (zie bijvoorbeeld Econcern), maar meer nog de bedrijven die zich als duurzaam, groen, biologisch en natuurlijk afficheren. Zo werkt thans een fenomeen dat in de geschiedenis steeds weer in een andere gedaante opduikt. Zo hebben wij nu het Eco Industrieel Complex, in de jaren zestig was er het Militair Industrieel Complex en daarvoor ….? Lees de banaliteit van het kwaad?

Ik las een interessante beschouwing over de oorzaak van de slechte toekomstvoorspellingen door wetenschappers. Hun toekomstverwachting is gevangen in ofwel het lineair doortrekken van huidige ontwikkelingen, ofwel wensdenken en het beloven van gouden bergen. Dit laatste is nu schering en inslag in de duurzaamheidssector omdat subsidieverstrekkende overheden zich voor hun kiezer gedekt wensen te wanen door beleidbevestigende beloftes van de subsidieontvangers hand in hand met de agitprop van de milieubeweging. Banaler kun je het niet hebben. Ik erger mij dan ook groen en geel aan dit heilloze groen–rode kleurenpalet.

Het bedrijven van goede wetenschap is in deze tijd lastiger dan ooit en vergt een overstijgende moraliteit. Dit is weinigen gegeven. Die weinigen worden weggezet als ‘deniers’, ontkenners van de Holocaust. Kan het kwaad zich banaler manifesteren?

Aldus Jeroen Hetzler.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

10 reacties

 1. hugo matthijssen

   

   

  Piet

   

  Wie zijn de beleggers ?

  Uw pensioenonds. 

  Uw bank

  Uw levensverzekering

  Uw waterschap

  Uw provincie

  Uw gemeente

   

  Maar U niet.

  Prettige feestdagen

   

 2. besserwessi

  Ik denk dat die donatie van 1000 Euro per jaar aan de ecoterreur een schromelijke onderschatting is.

  Verder mooi artikel, geheel mee eens vooral de vergelijking met de agitprop van Stalin met de ecoprop van heden.

 3. louis-portugal

  Mooi stuk Jeroen maar het zal niet helpen.

  De tijd van zinnig redeneren is al een hele tijd voorbij.

 4. dirkse

  Goed artikel!

  Bij een greep in andermans beurs hoort uiteraard een overtuigend verhaal. Als de natuurkundige (rekenkundige) onderbouwing niet klopt dan moeten er leugens worden verkocht. Opvallend is dat ieder zich achter een ander verschuilt. Ingenieurs leveren wat de regering van ze vraagt. De regering gaat af op wetenschappers als het ECN en de Brusselse decreten. Brussel laat de oren hangen naar lobbygroepen en activisten, zeer ondemocratisch.

  Op energiegebied is een Sovjet planeconomie ontstaan. Als tegenreactie dient gewezen te worden op 1. de onbetaalbaarheid (van de energietransitie richting zon en wind), 2. de onmogelijkheid enige invloed op de CO2 concentratie in de atmosfeer uit te oefenen en 3. het feit dat zon- en windenergie zonder buffercapaciteit van enkele weken geen energietransitie inhoudt want energietransitie = voorraadtransitie.

  Maar waarschijnlijk is protest niet eens nodig aangezien het systeem crasht zodra duurzame energie een bepaald percentage (tussen 20 en 30%  ?) bedraagt. Een paar fikse elektriciteitsstoringen en iedereen is weer bij zinnen, althans degenen die het overleven. Want de westerse mens leeft in een hart-longmachine en prutsen aan de energievoorziening is dus levensgevaarlijk.

 5. Oet_Grunnen

  Als Wij, Greenpeace, niet zo aan de bel hadden getrokken stond er nu écht een laatst ijsbeertje op de laatste ijsschots, was de Noordpool al gesmolten en bestonden de gletsjers van de Himalaya niet meer.

  Het feit dat alle rampspoed niet heeft plaatsgevonden toont ons succes aan.

  Doneer meer en het gaat nóg beter: giro NL 31ABNG 0000 0000 44.

 6. HB

  Dan zou ik je duizend plusjes geven !

  maar geef de hoop niet op 2014 is het jaar van verandering .

  Deze brand zal met vuur bestreden worden .

  Een goed 2014 voor alle brand bestrijders .

   

  Groet Henk B

 7. cmsuijkerbuijk

  “Die weinigen worden weggezet als ‘deniers’, ontkenners van de Holocaust. Kan het kwaad zich banaler manifesteren?”

  N E E !

 8. pietkremer

  Gisteren werd bij Radar de vraag gesteld aan een beroemde econoom wat de eerstvolgende zeepbel zal zijn die uit elkaar spat, zoals eerder de tulpenbollenzeepbel, de internetzeepbel en de derivatenzeepbel. Volgens die geleerde econoom zijn we op weg naar de volgende zeepbel, maar hij wist niet zeker van welke zeepsoort. Ik gok er op dat het de klimaatzeepbel zal zijn, die tot miljardenverliezen zal leiden voor beleggers en regeringen en dus indirect voor de burgers.

 9. HB

  Andel delft is niet meer het moeras dat door de groene eikels gemaakt is, heeft haar kopje onder laten gaan.

  Toch nog iets waar de groene eikels en de linkse bende trots op kunnen zijn.

  Mogen zij zelf ten onder gaan in hun gemaakt moeras vanaf 2014 .

   

  Amen

 10. Hetzler

  @Oet Goeie mop om het jaar mee uit te luiden!!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.