Canada verwijt Europa toe te geven aan nieuwe Jodenhaat

In Nederland is er recent een aantal incidenten geweest rond Nederlandse bedrijven die Israëlische bedrijven boycotten.

Zij deden dit onder druk van anti-Israëlische actiegroepen, die extreem-links, extreem-rechts, radicaal-islamitisch en/of antisemitisch geïnspireerd zijn. Dezelfde gevaarlijke combi die ook geldt voor de achterban van de Franse ‘komiek’ Dieudonné M’bala M’bala.

Dat sentiment wordt verergerd door een tegenstrijdig Nederlands overheidsbeleid. De Nederlandse en ook andere Europese overheden blijken te veel open te staan voor diezelfde mix van anti-Israëlische actiegroepen en de druk vanuit het machtsblok van 57 islamitische landen – zowel rechtstreeks als via een vrijwel oneindige stroom van anti-Israëlische resoluties van de Verenigde Naties.

Dat het ook anders kan – en moet – lieten Australië en Canada de afgelopen week zien.

Zo zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop, over de in Nederland breed geponeerde stelling dat nederzettingen in strijd zijn met ‘het internationaal recht’:

“De status van de nederzettingen moet nog bepaald worden in een vredesverdrag. Ons belang is het bereiken van vrede via onderhandelingen tussen de Israëli’s en de Palestijnen. Dan helpt het bepaald niet om de nederzettingen bij voorbaat al te veroordelen. Dat brengt vrede juist in gevaar.

Ik zou trouwens wel eens willen weten volgens welk internationaal recht ze illegaal zouden zijn.”

De Canadese premier Stephen Harper ging nog een stap verder. In een toespraak tot de Knesset, het Israëlische parlement. Jodenhaters doen zich nu voor als Israëlhaters:

“Ik geloof er in dat Israël gesteund moet worden, omdat na generaties van vervolging het Joodse volk hun eigen land verdient, en verdient om daar veilig en vreedzaam te leven.

Canada steunt Israël, omdat het goed is om dat te doen. Het is een Canadese traditie om datgene te steunen wat staat voor principieel en rechtvaardig, ongeacht of dat handig uitkomt of populair is.

Onze vriendschap is geworteld in de geschiedenis en wordt gevoed door gedeelde waarden. Deze vriendschap wordt welbewust versterkt op de hoogste niveaus van bedrijfsleven en overheid; een uiterlijke expressie van een sterke innerlijke overtuiging. Het zijn gedeelde waarden als vrijheid, democratie en rechtsstaat, die Israël reeds lang geleden heeft verankerd.

Dit zijn zo maar begrippen. Het zijn de bewezen waarden die de bodem vormen waarin mensenrechten, politieke stabiliteit en economische welvaart kunnen floreren.

Palestijnen verdienen deze zaken ook, in een levensvatbare, democratische Palestijnse staat, die vastbesloten is om vreedzaam te bestaan naast de Joodse staat Israël.

Helaas hebben wij dat punt nog niet bereikt. Ik geloof dat er ooit een Palestijnse staat zal komen. Wat daarvoor nodig is dat de regimes die terreur inzetten, beseffen dat de weg naar vrede loopt via acceptatie, en niet via geweld. 

Wij weigeren om Israël apart te zetten in de internationale gemeenschap. In de diplomatieke wereld is het makkelijk om die enkele Joodse staat apart te zetten, want er zijn zo veel meer andere staten. Het is makkelijk om daarin mee te gaan. Maar dat is niet ‘evenwichtig’, laat staan ‘beschaafd’. Het is doodeenvoudig zwak en verkeerd. 

We hebben in de afgelopen jaren kunnen zien hoe de oude ziekte van antisemitisme is gemuteerd in de opkomst van een nieuwe stam. Het wordt nu verpakt in nette bewoordingen, voor beschaafd gebruik.

De mensen die niet durven zeggen dat ze Joden haten of de schuld geven voor hun eigen falen of van de problemen in de wereld, richten nu hun haat op Israël. Zij geven de enige Joodse staat de schuld voor alle problemen in het Midden-Oosten.

Zoals vroeger Joodse bedrijven [in nazi-Duitsland] werden geboycot, roepen nu sommige leiders op tot een boycot van Israël.  

Het meest schandalige is wel dat sommige Israël een apartheidsstaat durven te noemen.

Denk na over de verwrongen logica en volstrekte kwaadwilligheid dat hierachter zit: er is een staat die gebaseerd is op vrijheid, democratie en de rechtsbeginselen, die werd opgericht zodat Joden zich kunnen ontplooien als joden, en eindelijk beschermd kunnen zijn, na de zwarte bladzijde van het ergste racistische experiment in de geschiedenis.

En dat land wordt veroordeeld – en die veroordeling wordt gemaskeerd in de taal van het antiracisme. Het is volledig misselijkmakend. Maar dit is het gezicht van het nieuwe antisemitisme.

Hoe anders kunnen we de kritiek noemen, die selectief alleen de Joodse staat veroordeelt en feitelijk haar recht ontkent om zichzelf te verdedigen?

Terwijl het geweld en de onderdrukking overal in haar omgeving wordt genegeerd of geëxcuseerd?

In de democratische familie vertegenwoordigt Israel de waardes en principes die ook ons bestaan richten.

En daarom staat Canada achter u, door water en vuur.” 

Awi Cohen,

bestuurslid Likoed Nederland.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

31 reacties

 1. Eline

  Wat jammer dat  de plusjes en de minnetjes weer zijn verdwenen.

 2. D. G. Neree

  o ja, en het vervroegd vrijlaten van een moordenaar, die de democratie een nekschot gaf.

 3. D. G. Neree

  Nederland, dat overal elders met het opgeheven vingertje loopt te zwaaien mag wel eens de hand in eigen boezem steken, want zo langzamerhand is de situatie volkomen corrupt geworden. Internationaal pedocentrum, waar Demmink uit de wind wordt gehouden, homohaat en antisemitisme, voedselbanken en ghettovorming. Faciliteren van een barbaarse doodscultus, dagelijks schandalen van politieke bobo’s, die, als ze niet graaien uit de gemeenschappelijke pot, wel daklozen bestelen, etcetera etcetera.

   

  En maar zwaaien met dat vingertje!

 4. tippelaar

  Ik geef aan geen enkele collecte en wiens met niemand in nederland nog iets te delen. Zeker niet met die economische avonturiers van uit de moslimlanden. Waar ik wel aan geef is aan het israelische wapenfonds om zich tegen hun vijanden te verdedigen. Dat mag ook een preventieve aanvalsoorlog zijn.

 5. corjova

  Het is natuurlijk prettig voor de zionisten dat de Canadese minister deze toespraak houdt in de Knesset, maar weldenkende mensen hebben betere normen en waarden dan het Canadese standpunt. Het is curieus dat deze man ziekteverschijnselen zegt te krijgen van het gegeven dan weldenkende mensen ook zionisten meten met de maat waarmee zionisten hen meten. Als zionisten zelf buiten Israel overal vooraan staan om racisme te bestrijden, dan zullen ze moeten accepteren dan niet-Joden eisen dat ze ook binnen Israel racisme en vreemdelingenhaat gaan bestrijden.

 6. Knarsman

  Hier mag Europa een voorbeeld aan nemen, evenals Nederland en de meeste van onze politici. En niet toevallig vertegenwoordigen zij landen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid, die mensen hebben geofferd om ons te bevrijden van de Nazi’s. En terecht pal zijn blijven staan achter de staat Israël en zijn bewoners.

 7. Cresto

  Waneer gaat “onze” vice-premier Lodewijk Asscher zich nu eens mengen in dit debat ?
  Hij is tenslotte zelf Jood, evenals diverse oud-burgemeesters van Amsterdam (van Thijn, Cohen). Of hebben zij een spreekverbot van hun partij (= PvdA) ?

 8. Niek Verheyen

   

  Geweldige toespraak van de Canadese premier met vele rake opmerkingen. Je zou toch trots zijn als je eigen minister-president zo’n toespraak zou houden. Zet daar eens die steeds wegduikende en rookschermen optrekkende piepel van ons land tegenover. In ieder geval geven de aangehaalde gedeelten uit de toespraak van de Canadese premier je weer de nodige positieve impulsen.

 9. louis-portugal

  Geweldig die vent.

  Daar kan Israël blij mee zijn.

  Ik zou nu Timmerfrans C.S. wel eens willen horen.

  Een eigenzinnig land dat zich gelukkig kan permiteren een eigen mening te hebben.

  Als er een iets betere president in de V.S. had gezeten zou het nog beter gaan daarboven.

 10. cmsuijkerbuijk

  Kijk, dát zijn nou, wat dit onderwerp betreft, politici met ballen, die durven te zeggen waar het op staat en nou eens niét in de broek schijten voor de Islamitische wereld, of voor de nationale antisemiten!

  Hulde!

  PvdA; VVD; SP; G/L; D66; PvdD: Lezen jullie mee?

 11. dr.Kwast

  In de middeleeuwen vocht Europa met rechte rug. Fier streden ze om de islam te weerstaan, wat hun de overwining bracht. Nu uitgeblust verweekt door overvloed en hebzucht. Verandert in gemakzucht die de overvloed verruilt voor olie. Waardoor ze afhankelijk zijn geworden van een ideologie die ze niet begrijpen en met hun kont omhoog de allahs van de olie bedanken dat ze de zwarte smurrie mogen ruilen tegen de overvloed die zij bezaten. De zwarte smurrie heeft de kracht van Europa gebroken en om dat te proberen te herstellen is er een enge unie ontstaan. Wat de overvloed die er over was verkwanselt aan ondernemers die de zwarte smurrie in Europa beheren. Deze zetbazen van de enge unie willen de allahs van de smurrie bevriend houden en vijanden van mijn vriend zijn mijn vijanden. vandaar boycot voor landen die vijanden van hun vrienden zijn. 

 12. Frank

  Dit is mannentaal. Ik zou de reactie van Timmermans hierop wel eens willen horen, of Meulenbelt.

 13. louis-portugal

  Corjova gelukkig dat we jou hebben die het enthousiasme  van de mensen die Israël iets goeds gunnen probeert in de grond te boren.

  Ik vnd het in ieder geval frappant dat in israelische ziekenhuizen regelmatig palestijnen worden geholpen,

  arabieren in het israelische leger dienen en palestijnen in de Knesset zitten.

  De enige die syrische vluchtelingen opvangen zijn de buurlanden en Europa.

  HOEVEEL zijn er al naar b.v. Saudi-Arabië vertrokken???????????

 14. kees rudolf

  De heer of mevrouw zich ‘nog 1’ noemende, die hierboven met de Conventie van Geneva komt aanzetten, vraagt om nog 1 reactie.

  Kritiek op Israel gelijk stellen met antisemitisme is geen symantisch (sic) trucje, maar gewoon een evident onjuiste gelijkstelling. Natuurlijk kan men op Israël, in het bijzonder op de regeringspolitiek van Israël, kritiek hebben zonder antisemiet te zijn. Men kan zelfs kritiek op Israël hebben zonder anti-Israëlisch te zijn, net zoals men kritiek op Frankrijk kan hebben zonder francofoob te zijn. Zo hebben ook veel joodse inwoners van Israël zelf kritiek op Israël, net zoals Nederlanders kritiek op Nederland kunnen hebben. In het algemeen kan men ook vanuit puur vriendschappelijke motieven kritiek hebben, en het is dus in het geheel niet vreemd dat zich óók onder de vrienden van Israël fervente critici van Israël bevinden. Het gaat uiteraard om de mate en de aard en de selectiviteit van de kritiek op Israel. Bij sommige critici van Israël is die zodanig dat de verdenking van antisemitisme wel degelijk gerechtvaardigd is. Dat is geen semantisch trucje maar spijtig genoeg realiteit. En die realiteit is ook gemakkelijk verklaarbaar. Het antisemitisme heeft een lange geschiedenis en is niet plotseling dood na de beeindiging van de tweede wereldoorlog. Wat veranderd is, vooral als gevolg van ruimere bekendheid met de gruwelen van de holocaust, is dat je tegenwoordig met openlijk antisemitisme geen goede beurt meer maakt. Daarentegen maak je met anti-Israël zijn in brede kring tegenwoordig juist wel een goede beurt. En dat is nu voor veel antisemieten -er zijn er nog altijd veel- een ideale mogelijkheid om toch nog een beetje als antisemiet aan je trekken te komen.

  Wat wél een semantisch trucje is -en helaas nog altijd niet uitgewerkt- is het hardnekkig blijven spreken over ‘bezette gebieden’. Van wie wordt dan eigenlijk dat gebied bezet? Een land Palestina is er nooit geweest. Het gebied maakte eens deel uit van Jordanië en eerder van het Ottomaanse Rijk, en toen heette het evenmin bezet gebied. Inmiddels heeft Jordanië reeds lang een vredesverdrag met Israël. Jordanië heeft geen claim op de Westbank, net zo min als Duitsland, na het definitieve vredesverdrag met Polen, een claim heeft op de ooit Duitse gebieden ten oosten van de Oder-Neissegrens.

  Mocht ‘nog 1’ behoefte hebben om met nog 1 reactie te komen, dan mag hij/zij van mij uitleggen hoe hij/zij meent dat hier de Conventie van Geneva van toepassing is en hoezo daar de illegaliteit van de nederzettingen uit voortvloeit. Maar graag zonder semantische trucjes.

   

 15. nog_1

  Kritiek op Israel gelijk stellen met antisemitisme is een symantisch trucje dat lang gewerkt heeft, maar inmiddels is uitgewerkt. De genoemde bedrijven doen bv nog altijd zaken met joden. 

   

  En de vraag van de Canadese ‘Ik zou trouwens wel eens willen weten volgens welk internationaal recht ze illegaal zouden zijn?’ is al lang geleden beantwoord; de Conventie van Geneva verbiedt de transfer van burgers naar bezet gebied.

   

  Israel is nl niet de eerste die dit doet, vandaar dat dit al verboden was lang voordat Israel werd opgericht.

 16. Jaantje

  Tja wie heeft er nu een hekel aan de joden?dus als je veel van die mensen een NLpaspoort geeft en dat 50jaar volhoud heb je dit probleem en word het in het buitenland gebracht als Er is meer jodenhaat in Nederland door wie en welke stroming geloofaanhangers word niet vermeld.

 17. D. G. Neree

  Julius: ‘Jullie is Jodenvolk”.

 18. kees rudolf

  @Brandenburg,

  Als je zegt dat Israel volledig in zijn recht staat indien we internationale overeenkomsten bestuderen, dan ga je volgens mij verder dan nodig. Zeker, de aanduiding ‘omstreden gebieden’ is strikt genomen adekwater en zuiverder, althans minder misleidend,  dan de aanduiding ‘bezette gebieden’, maar krachtens welke internationale overeenkomsten zou Israel door de bouw van nederzettingen in omstreden gebieden in zijn recht staan, nog wel vollédig in zijn recht staan? Dat zou ik zo gauw niet weten. Ik denk dat wanneer de Westbank “omstreden gebied” moet heten, daaruit volgt dat ook de rechtmatigheid van de bouw van nederzettingen door Israël in dat gebied omstreden mag heten. Dat wil dus zeggen dat van de strijdende partijen de éne kan menen dat de nederzettingenbouw rechtmatig is, terwijl de andere meent dat die onrechtmatig is. Is het mogelijk dat een neutrale derde uitmaakt wie van beide partijen gelijk heeft?  Dat lijkt mij niet zo eenvoudig. 

  Er wordt wel gezegd: als er binnen Israël Arabieren tussen de Joodse bevolking kunnen wonen (zoals op grote schaal het geval is), waarom zouden dan niet op de Westbank zich Joden tussen de Palestijnen kunnen vestigen? Toch is er dan het probleem dat men de Palestijnen, die talrijk zijn, niet allemaal binnen de Israëlische samenleving kan incorporeren. Je kan ze ook niet de lucht in katapulteren. Ze zouden in theorie ergens buiten het eigenlijke Israël een eigen plek moeten hebben en die eigen plek zou in theorie de Westbank kunnen zijn. Hoe meer die Westbank met joodse nederzettingen wordt volgebouwd, hoe minder er van die potentieel eigen plek voor de Palestijnen overblijft. Zo veel snap ik er tot dusver wel van. Er zijn daarom ook veel mensen die het voortbestaan van Israël zeer ter harte gaat en juist daarom menen dat Israël er niet goed aan doet om joodse burgers te subsidiëren voor het bouwen in ‘omstreden'(of ‘bezet’) gebied. Ook mij gaat het voortbestaan van Istraël zeer ter harte. Mijn probleem is alleen: wat zouden die Palestijnen nou eigenlijk met die eigen plek gaan doen in het theoretische geval dat ze die krijgen? En laat nu de ervaring met Gaza hebben geleerd (niet zo verrassend natuurlijk) dat Palestijnen vanaf een van joodse kolonisten gezuiverde eigen plek dolgraag raketten op Israël afschieten. Dat maakt de optie om de Westbank vrij te houden voor een eventuele Palestijnse staat voor Israel niet bijzonder aantrekkelijk, eufemistisch uitgedrukt.

   

 19. Frulen

  Off Topic: ” Zo pakken ze die achterlijke haatbaarden in de UK aan.

  http://www.britainfirst.org/britain-first/video-britain-first-responds-to-muslim-vigilante-threats/

 20. nick

  Gelukkig bestaan er nog mensen als Stephen Harper! Daar kan onze flut Premier met zijn slappe kabinet een groot voorbeeld aan nemen! De openlijke anti israel houding van dit kabinet is schandalig, stuitend en zeer gevaarlijk!

 21. M. Brandenburg

  Canada constateert. 

   

  Daarbij is Canada blijkbaar beter op de hoogte van de situatie, want ondanks dat men in Nederland blijft roepen over nederzettingen in bezet gebied, betreft het nederzettingen in dispuut gebied, vandaar dat Julie Bischop ook vraagt welke internatoionale wetten de nederzettingen als illegaal bestempeld, die gaan we namelijk niet vinden. Sterker nog, indien we die internationale overeenkomsten gaan bestuderen, zien we dat Isreal volledig in zijn recht staat. Vandaar dat de tegenstanders nooit internationale wetten aanhalen wanneer zijdit roepen. De niet nadenkende Nederlander zou immer ontdekken, dat men uit de nek kletst.

 22. kees rudolf

  Verdorie, dat zou toch een krachtig signaal zijn, als hier in Nederland de premier en/of de minister van Buitenlandse Zaken zich zo uitlieten. Maar Rutte zegt in het algemeen weinig of niets over Israël,  en wat Timmermans zegt is bekend. Ik was verrast ook deze zinsnede op te tekenen uit de mond van Julie Bishop: ” Ik zou trouwens wel eens willen weten volgens welk internationaal recht ze (de nederzettingen) illegaal zijn”. Precies wat ik me ook altijd afvraag wanneer die nederzettingen routinematig “illegaal volgens internationaal recht” worden genoemd. Ik heb veelvuldig mijn oor te luisteren gelegd bij die vele zo bijzonder fatsoenlijke en van medemenselijkheid doortrokken lieden die zo begaan zijn met het lot van juist en vooral en bij uitstek de Palestijnen (en als correlaat zo bijzonder verontwaardigd zijn over het onrecht door Israel, juist en bij uitstek door Israël, bedreven). Ik ken veel van zulke mensen. Heus, veelal bijzonder fatsoenlijke brave burgers. Tja… Maar nooit hoorde ik een bevredigende verklaring. Het foutieve uitgangspunt van al die bijzonder over Israël verontwaardigden en met de Palestijnen sympathiserenden is doorgaans dat de Palestijnse gebieden ‘bezette gebieden’ zijn, op analoge wijze als waarop in ’40-’45 Nederland door de Duitsers was bezet, alsof er dus ooit een land was, Palestina geheten, met een regering van en voor de inwoners van dat land, te weten de Palestijnen, zoals Nederland voorafgaand aan de bezetting door de Duitsers een zelfstandige natie was. Diezelfde veronderstelling voedt mede de buitengewone verontwaardiging over wat met betrekking tot de Palestijnse gebieden de bezetting heet. Want terwijl Nederland slechts 5 jaar door de Duitsers was bezet, is Palestina nu al 65 jaar door Israël bezet. Wat die Palestijnen dus te lijden hebben is, gelet op de verhouding tussen de bezettingstijdvakken, wel 13 keer zo erg! Meer dan logisch, zo niet terecht, dus, dat die Palestijnen zich onder meer door terroristische aanslagen verzetten. Die aanslagenplegers zijn heuse verzetshelden!  En als je nu dus spijtig genoeg, omdat de Duitse bezetting van Nederland voltooid ver verleden tijd is, onmogelijk nog kan bewijzen dat je ‘goed in de oorlog’ zou zijn geweest, (met anti-duits zijn maak je tegenwoordig geen goede beurt meer), heb je in het conflict tussen Israël en de Palestijnen de uitgelezen kans om te demonstreren hoe geweldig goed je na de oorlog wel bent, door in het conflict tussen Israël en de Palestijnen zonder reserve de zijde van de Palestijnen te kiezen. Anti-Israël zijn is op die manier in bepaalde kringen de manier geworden om te demonstreren hoezeer je okee bent. Daarbij doet het er niet toe dat de meerderheid van de Palestijnen in wezen pas tevreden is als Israël ophoudt te bestaan en de joodse aanwezigheid in het van dan af Palestina te noemen gebied definitief  is beeindigd, zoals ook in het handvest van de Hamas als ultieme doelstelling te lezen staat. Dat wordt ofwel ontkend, of er wordt aan voorbijgegaan alsof het volslagen irrelevant is; immers, dat die Palestijnen de joden haten is alleen maar logisch en begrijpelijk, en als Israël nu maar zo lief zou zijn om zonder slag of stoot de Westbank te ontruimen en Oost-Jeruzalem aan de nieuw te vormen Palestijnse staat af te staan, dan zouden die in wezen zo bijzonder lieve en snoezige Palestijnen, die nu zulke sneue slachtoffers zijn, vanzelf bedaren en zou het voor eeuwig pais en vree zijn, niet alleen tussen Israël en de Palestijnen, maar in het hele Midden-Oosten. 

  Wat ook erg bijdraagt aan de volstrekte zekerheid der fatsoenlijken dat het geweldig fatsoenlijk is om pro-palestijns en anti-israëlisch te zijn, is dat partijen en personen die zich met wat minder reserves als pro-israëlisch manifesteren (o.a. Wilders en bepaalde christelijke groeperingen), gemakkelijk als half gaar, of extreem rechts tot fascistoïde kunnen worden weggezet, in de ogen dier fatsoenlijken althans. Daarom zou het zo aardig zijn als bij ons nu eens een minister president of een minister van Buitenlandse Zaken zich zouden uitspreken op de manier waarop die Australiër en die Canadees dat deden. Dan zouden toch heel misschien al die van eigen fatsoenlijkheid overtuigden zich minstens heel eventjes achter de oren krabben en niet meer 200% er zeker van zijn dat je goed zit met anti-Israël zijn en dat je vooral geen dadeltje, druifje of cherry-tomaatje moet kopen, laat staan eten, als dat afkomstig is uit ‘bezet gebied’.

  Helaas, wij hebben hier de heer Timmermans. Met zijn gewicht als minister van Buitenlandse Zaken levert hij een zware bijdrage aan de bestendiging en verheviging van de anti-israëlische trend. Ik zie het somber in en mag lijen dat zijn partij, de PvdA, straks geweldig zal verliezen. (Ik heb lang PvdA gestemd, tot en met de periode Wim Kok; ach, een mens kan veranderen, maar die PvdA is ook veranderd, zeker inzake Israël, en niet ten goede.) 

   

   

 23. Julius

  En dan dénk je zelf foutloos te hebben geschreven niewaar?

   

  Het echte zwaktebod is het vergoeilijken van alle PVV beweegredenen om even weg te kijken van de antisemieten die tegenwoordig tot jullie vriendenkring worden gerekend.

 24. pensioenactivist

  De Mythe van de Joodse Samenzwering – Deel I

  Het socialisme is een joodse uitvinding om de wereld te kunnen overheersen. Het kapitalisme trouwens ook. Theorieën die in extreem-linkse, extreem-rechtse en islamitische kringen worden geloofd. Er zit zelfs een kern van waarheid in. Joden spelen een prominente rol – en dat hebben ze hele geschiedenis gedaan. Maar dat heeft ze geen wereldheerschappij gebracht; uiteindelijk werden joden vaak het slachtoffer van politieke bewegingen die ze steunden.

   

  Op 14 november 2003 werd CDU-parlementariër Martin Hohmann uit zijn fractie gezet wegens antisemitische uitlatingen. De christen-democraat had op 3 oktober gezegd dat het niet eerlijk is dat men Duitsers nog steeds als een volk van daders ziet en joden als een volk van slachtoffers. Dat is eigenlijk net zo gek als joden een volk van daders te noemen wegens hun aandeel in de bolsjewistische terreur. Hohmann schrok zich rot van de kritiek op zijn uitspraken en begon snel terug te krabbelen (hij was verkeerd geciteerd en zo), maar hij had zich beter kunnen verschuilen achter de brede rug van de onomstreden held van de Tweede Wereldoorlog die als één van de eersten de joodse verantwoordelijkheid voor het bolsjewisme aan de orde stelde. ……………

   

  De Maleisische premier Mahathir Mohamad verklaarde 16 oktober 2003 voor een instemmend gehoor van leiders van 57 islamitische landen: “vandaag de dag regeren de joden de wereld bij volmacht: ze laten anderen voor zich vechten en sterven. (…) Ze hebben het socialisme, communisme, mensenrechten en democratie uitgevonden zodat het vervolgen van hen verkeerd lijkt, zodat hun rechten gelijk zijn aan die van anderen. Op die manier hebben zij nu de macht over de sterkste landen. Deze kleine gemeenschap is een wereldmacht geworden.” …………….

   

  …………… Sprekers van de NPD noemden de aanslagen van 11 september een rechtvaardig antwoord op het Amerikaanse buitenlandse beleid. Horst Mahler zei: “De hoofdvijand is het dollar-imperialisme; nu heet dat mondialisering, een systeem dat erop gericht is wereldwijd de macht van het grote geld veilig te stellen. De NPD is een partij die zich tegen het kapitalisme keert.” ………

   

  Lees hier het hele tweedelige verhaal.

   

   

 25. D. G. Neree

  Jlius, taalfouten zijn helemaal niets vergeleken bij denkfouten. Zwaktebod.

 26. Julius

  Terwijl het geweld en de onderdrukking overal in haar omgeving wordt genegeerd of geëxcuseerd?

   

  Herkenbaar voor de PVV-ers hier, niewaar?

 27. Premier Canada: “De Radicale Islam heeft ons de oorlog verklaard” – De Dagelijkse Standaard

  […] Zo heeft hij in het verleden niet alleen duidelijke woorden gesproken over de Radicale Islam, maar ook over het groeiende antisemitisme in Europa. […]

 28. Cathja

  Wat een warme woorden voor Israël! Dit zou de heer Timmermans eens onder ogen moeten krijgen. Trouwens, in heel Europa zouden deze woorden bekend gemaakt moeten worden, want het antisemitisme steekt overal de kop op, en Israël krijgt zo’n beetje óveral de schuld van als het gaat om onvrede in het Midden-Oosten!

  Nederland staat altijd meteen klaar met z’n oordeel, laten we nu ook eens pal achter het Joodse volk gaan staan én stoppen met die stomme boycot-acties van diverse Nederlandse bedrijven. Het is echt een schande dat wij, als vriend (nou ja…..) van Israël dit democratische land niet meer steunen!

  Ik vrees echter dat onze overheid veel te slappe knieën heeft, en bevreesd is voor de boosheid van de islam-aanhangers! Dat daarmee het Joodse volk onrecht wordt aangedaan, daar zit men kennelijk niet zo mee!

   

 29. The Fox

  Al die linkse partijen associeren steeds opnieuw met landen, religies, ideologieen, welke totalitair zijn. Israel is het enige democratische land in de dat deel van de wereld en dus een continue herinnering dat andere landen totalitaire regimes heben. Kortom PvdA-ers worden daar ongemakkelijk van omdat het niet is uit te leggen dat ze een goede relatie hebben met die andere landen. En dus wordt elk incident uitvergroot om aan te tonen dat Israel slecht is.

 30. tippelaar

  Geweldige houding van Canada. Heel iets anders dan dat laffe zooitje hier in nederland. Weg met van Bommel, Meulenbelt, van Agt en natuurlijk niet te vergeten Timmermans met zijn pvda.jodenhaat. Asscher moet zich kapot schamen voor zijn houding als jood. Kruip weg onder een steen om nooit meer boven te komen. Van Timmermans hoop ik dat hij nog eens de verkeerde tegen komt. Laffe Timmermans met zijn moslimparftij van de arabieren. Doe mij dan de PVV maar, met Geert Wilders.

   

 31. Peter Selie 1

  Vanaf de WWII hebben de sociaal democraten die een afgezwakte versie van het nationaal socialisme is, altijd al een versluierde Jodenhaat gehad. Frans Timmermans, Harry van Bommel, Anja Meulenbelt enfin te veel namen om op te noemen die zich tegen Israël keren.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.