Fyra op een paal met wieken

Nuchtere analyse van Martin Sommer in de Volkskrant.

Zonder af te willen afdingen op de kwaliteiten van zijn collega’s, valt Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant, mij de laatste tijd steeds weer op als een onafhankelijke geest, die op nuchtere, weloverwogen en objectieve wijze rapporteert over zaken van algemeen belang.

Mijn trouwe lezers weten dat de Volkskrant groen is tot op het bot. Alles dat enigszins zweemt naar kritiek daarop, wordt zorgvuldig uit de krant geweerd, hoewel … met uitzondering van een sporadisch ingezonden stuk (bijvoorbeeld onlangs van Bjørn Lomborg, alsof er ook in Nederland niet auteurs zijn die ook dat soort stukken kunnen schrijven. Maar die worden niet uitgenodigd. Die staan nog steeds op de zwarte lijst.), waarmee de schijn wordt opgehouden dat de krant ook dissidenten aan het woord laat. Maar dat is slechts mondejesmaat.

Maar Martin Sommer vaart zijn eigen koers. En dat er dit soort commentatoren zijn, die hun rug recht houden in de storm van politiek correct geweld, is natuurlijk een van de belangrijkste redenen waarom de lezer nog een krant, die een kwaliteitskrant pretendeert te zijn, leest en koopt

Zo schenkt Sommer onder de treffende titel: ‘Fyra op een paal met wieken’, in de Volkskrant van afgelopen zaterdag aandacht aan de slecht onderbouwde plannen voor de uitbreiding van windenergie van het zogenoemde SER–energieakkoord, dat grotendeels door de regering en de politiek is overgenomen – een uiterst onzalige gedachte die de Nederlandse samenleving een onvoorstelbaar fortuin zal kosten, zonder dat daar iets zinvols tegenover staat. De burger werd niet geraadpleegd, maar wordt wèl geacht de torenhoge rekening te betalen.

Martin Sommer beschrijft een bijeenkomst van verontruste bewoners van Zandvoort in de ‘Club Nautique’, die vrezen dat zij de zon niet meer ongestoord in zee zullen zien zinken vanwege het SER–energieakkoord en het woud van windmolens voor hun deur, dat daarvan het gevolg zou kunnen zijn.

Er is een overgrote Kamermeerderheid vóór, en alleen transitiehoogleraar [Noot HL: Voor mij nog steeds een raadselachtige wetenschappelijke discipline] Jan Rotmans vond het te slap. Transitie naar duurzaamheid moet pijn doen, vindt hij. Op deze pagina werd Rotmans de voorman van ‘de kantelkerk’ genoemd – hoogleraarradicalen die politiek bedrijven met de autoriteit van hun toga en die je wel vaker tegenkomt in het klimaatdebat. Ik verzeker u dat Rotmans tevreden kan zijn: het gaat enorm pijn doen. Aldus Martin Sommer.

Martin Sommer schrijft verder:

Het lijkt een open deur, maar het energieakkoord is de uitkomst van onderhandelingen. De deelnemers hadden allemaal een belang en wilden allemaal met winst van tafel opstaan. Werkgevers wilden rust en orders, de FNV wilde banen, Greenpeace wilde radicale voornemens en het kabinet wilde geen gezeur vanwege het regeerakkoord en zo weinig mogelijk uitgeven. SER-voorzitter Draijer hunkerde naar een SER–succesje.

Dus zo veel mogelijk windmolens voor zo weinig mogelijk geld – in zo’n moesjawara is de vraag of dat ook kan lukken vervelend en moeten de feiten al vlot inschikken voor het gezamenlijk belang. In de tekst staat dat er bijna 4,5 duizend megawatt wind op zee komt, en dat kan 40 procent goedkoper dan tegen de huidige prijs. Anders is het niet te betalen en gaat het hele feest niet door. Lees het betreffende hoofdstuk, daar staat wel twintig keer dat het 40 procent goedkoper kan, op grond van schaalvoordelen en veronderstelde innovatie.

Het alvast inboeken van de innovatie van over tien jaar – mijn water zei me dat dit een voorschot is op een schitterende toekomst en dus bestuurlijk drijfzand. Dat vonden elf hoogleraren en oudhoogleraren ook, verenigd in het Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Ze schreven een brief aan minister Kamp, vroegen berekeningen en er kwamen Kamervragen.

De minister verwees terug naar de onderzoeken die waren gedaan ten behoeve van het  energieakkoord; onder andere door het Planbureau voor de Leefomgeving, dat sinds jaar en dag à la de transitieprofessor van de daken roept dat het roer radicaal om moet. Veel politiek dus daar, weinig wetenschap. Een andere onderzoeksinstantie, het Economisch Instituut voor de Bouw, krabbelde terug en zei dat 25 procent goedkoper al heel ambitieus zou zijn.
Maar het belangrijkste argument was dat ‘de offshoresector’ zelf had bezworen dat ze de Noordzee voor bijna de helft van de huidige kosten kan volbouwen (energieakkoord blz. 70). Even technisch: het eerste deel, het Gemini-park benoorden Ameland, is onlangs aanbesteed. Dat blijkt niet goedkoper maar duurder dan de parken tot nu toe.

Precies wat de elf dwarse hooggeleerden beweerden. Er komen geen schaalvoordelen omdat de plekken waar gebouwd gaat worden steeds ongunstiger zijn. Eventuele voordelen van innovatie worden teniet gedaan door de stijgende kosten om het evenwicht in de stroomvoorziening in stand te houden, omdat windenergie nu eenmaal onbetrouwbaar is. Kijk naar het geliefde Duitsland met al zijn windmolens, dat op dit moment meer vieze bruinkool stookt dan ooit (Financial Times, 8 januari).

Het standpunt van de Nederlandse overheid is dat van de dief en de eigen portemonnee: waarom zouden we duur doen als de bouw zélf zegt dat het op een koopje kan. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen, dacht ik even. Tot iemand in de Club Nautique één woord fluisterde: Fyra.

Aldus Martin Sommer.

Een prachtige uitsmijter!

Voor de liefhebbers: Op dinsdagavond a.s. houd ik een voordracht voor de JOVD Brabant in het zaaltje van Lokaal Zeven, Pieter Vreedeplein 7 te Tilburg. Aanvang half 8.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

13 reacties

 1. hoevenap

  Energie voor het komende decennium is er voldoende, ook in Nederland.

  Er zijn verscheidene nieuwe ( ultra moderne) kolencentrales gebouwd en die kunnen Nederland ruimschoots van redelijk goedkope stroom voorzien. Bij deze ulta moderne kolencentrales zijn ook een paar van het type “kolenvergasser” en die zijn wat beter regelbaar.

  Belangrijke kolenexporterende landen zijn de VS en Austalië. Dit zijn stabiele landen , dus de beschikbaarheid van steenkool, aangevoerd met enorme bulkcarriers, is verzekerd.

  Er zijn voor nog zeer vele jaren( in ieder geval meer dan een eeuw) goed winbare kolenvoorraden , 

  De prijs van kolen hangt af van wat er in rest van de wereld gebeurd , maar zal zeker niet excessief stijgen,daar 

  elders wel kerncentrales worden bijgebouwd en er elders wel gebruik wordt gemaakt van “schaliegas”.

  Het enige probleem met kolen is het gezeur over CO2 uitstoot.

  Het is dus van belang dat het standpunt dat de opwarming van de aarde , zo die al plaatsvindt , niet grotendeels

  wordt veroorzaakt door het aantal ppm CO2 in de atmosfeer , met kracht onder de aandacht van de “beslissers”

  in deze samenleving wordt gebracht.

  Ondanks dat een gedeelte van de publieke opinie wat meer naar de zijde vande klimaatsceptici lijkt te draaien     ( vooral doordat de opwarming de laatste 15 jaar niet doorzet) worden er toch nog maakregelen genomen on de uitstoot van CO2 duurder te maken . Bijvoorbeeld het achterhouden van CO2 emissie certificaten, waardoor deze duurder worden. ( Net gebeurt door EU parlement of commissie)

  Dit hele verhaal dient om te zeggen dat gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen nergens goed voor zijn en

  behalve dat de productieprijs per kWh veel hoger is , ze onregelmatig leveren , zijn ze ook nog eens niet nodig.

  Er staan nu reeds nieuwe ( gas)centrales stil of draaien op een laag pitje.

  De geplande windmolenparken in zee worden volledig nodeloos gebouwd en verhogen alleen de energie rekening.

  De woordspeling met de Fyra gaat dus niet helemaal op. Aan de “Fyra” was wel behoefte. maar die werkte niet goed, aan de “windmolens” is geen behoefte en bovendien werken ze niet altijd.

 2. louis-portugal

  Ik kan me nog herinneren dat de Oosterscheldedam gebouwd werd.

  Het moest voor het millieu een waterdoorlatende dam worden.

  Volgens Den Uyl mocht hij niet meer dan 2,5 miljard kosten.

  Het zou wel kunnen dachten millieuactivisten en allerlei andere belanghebbers.

  Hij heeft uiteindelijk MEER dan 8 miljard gekost.

  Hoewel ik heb hatuurlijk niet gerekend met bulgaren en roemenen die die dingen wel even gaan neerzetten.

 3. François

  Goed stuk van Martin Sommer! Duidelijk is dat de besluitvormers van de kernkwestie zijn weggestuurd naar een debat over hoeveel meer subsidiemolens voor hoveel minder subsidie. Niet over de vraag waarom (inclusief de politieke agenda).

  Overigens is een ‘transitiehoogleraar’ een soort ‘Change Agent’, hoe verhullend fraai en “geleerd” men het ook moge beschrijven. Die werkt mee an de ombouw van bestuur en samenleving naar de dictatoriale, antihumane VN-Agenda 21 (een ‘brave new world’, ofwel NWO). De betreffende ‘change-agent’ wil naar eigen zeggen dan ook “een weg banen naar een duurzame samenleving. Daarvoor is een ingrijpende omslag, een transitie, noodzakelijk.”

  Een aardig inkijkje in de subversie-techniek die Change Agents toepassen treft men in de studie van de Rand Corporation uit 1973-74: “The studies explored ways to “freeze” and “unfreeze” values, to “implement change” and turn potential opposition into compliant, rubber-stamp bodies through methods such as the Delphi Technique. The official documents solicited by the U.S. government revealed the objective to pursue sophisticated behavioral and psychological manipulation. (…) No longer was it mere speculation that federal funds for education were being used to pursue behavioral objectives instead of academic ones…”

  Er is een hele reeks Change Agents actief, behalve zoiets als het “Planbureau voor de Leefomgeving”, ook in het politiek-overheid-media-justitie-netwerk, waaronder Common Purpose (onderafdeling in NL was opgericht door Geert Mak). Aweer en voorbeeld van hoe de belastingbetaler zijn eigen ondergang en die van zijn kinderen moet meefinancieren.

 4. HdK

  Het is juist dat Nausicaa Marbe en Martin Sommer tot de betere en onafhankelijke pubicisten vd VK behoren.

  Het is ook jammer, omdat socialisten met deze denktrant en haar uitkomsten niets kunnen.

  De VK-site heb ik 1,5 jaar bezocht om voor mij eens duidelijk vast te stellen hoe socialisten met nieuwsfeiten om gaan. Deze 2 publicisten vielen op door hun eerlijke en intelligente verslaggeving.

  Nausicaa werkt inmiddelsvoor Else4.

   

  Verder klopt het dat de VK ongewenste kritiek slecht verdraagt: In de tijd vd hetze tegen 4 PVV-ers die ooit een boete hadden gekregen, maakte de VK-redactie een boevenlijstje vd PVV. Omdat dit wel heel eenzijdig was maakte ik een boevenlijsje van alle bekende voorvallen van politici. Hieruit bleek dat de PvdA + GL per zetel zo’n 40X crimineler waren dan de overige zetels. Na ~ 15 minuten was mijn bijdrage verwijderd en kreeg ik een ban van 2 weken.

  Democratie, transparantie en openheid zijn in de praktijk lastige begrippen voor ‘Sociaal Democraten’.

   

   

 5. dirkse

  Het centrum publieksparticipatie te den Haag heb ik mijn bezwaren tegen windenergie gestuurd.

  Iets te lang om hier af te drukken.

  Mailtje naar david@davdata.nl en ik stuur het op.

  Het bevat voor de trouwe lezers van de heer Labohm geen nieuws. De ingrediënten postte ik hier ook al eerder.

 6. Hilterman

  Leuk gevonden vergelijking van Martin Sommer.

  Jammer genoeg klopt de vergelijking niet helemaal. Het Fyra debacle heeft de belastingbetaler inmiddels 250 miljoen euro gekost plus nog eens 180 miljoen gevolgschade.

  De financiele ramp die windenergie snijdt aardig wat dieper. Die linkse hobby gaat minimaal 1,8 miljard kosten uiteraard ook op rekening van de belastingbetaler.

  De N-Z lijn, de Betuwelijn, de Hoge Snelheidslijn allemaal infrastructuur projecten waarvan vooraf duidelijk was te zien dat ze de begroting vele malen zouden overschrijden en waarvan vooraf ook te zien was dat het rendement van die projecten veel te laag was om ooit de investering terug te kunnen verdienen.

  De Betuwelijn spant de kroon. De omzet van dat boemelspoortje is nog niet voldoende om de rente over het geleende kapitaal te betalen.

   

  Kennelijk is politiek prestige steeds weer de motor achter het doorzetten van tot mislukken gedoemde projecten.

  Waarom wordt er geen wet gemaakt die bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stelt wanneer hun doldrieste doordrammerij ondanks vele waarswchuwingen van onafhankelijke deskundigen leidt tot enorme financiele schade. Dat voorkomt deze megalomane geldsmijterij die in veel gevallen met wat gezond verstand al te voorkomen is.

 7. HB

  Dit kan maar op twee manieren een landelijke protest of van binnen uit .

  De groene gekte maakt alles kapot het draaid de nek om van energie centraales en genieten van een zonsondergang op het terras word verleden tijd.

  Een landelijk protest zie ik niet zomaar gebeuren. Dan blijft van binnen uit enkel over maar hoe doe je dat ?

  Het wapen wat je daar bij gebruikt is stroom. Vuur bestrijd je met vuur. Zorg dat de 24/7 gebruiker zijn stroom krijgt voor 50 % van de kosten p.m aan wat hij nu gebruikt.

  Bij een goede zon of wind oogst zijn dit de gebruikers waar die oogst naar toe moet maar als die markt er niet meer is waar moet het dan heen? Exporteren zal niet meer gaan. Wachten tot dat Nederland thuis komt en stroom gaat gebruiken? Dat kan niet die stroom moet gebruikt worden er is geen opslag .

  Ik weet dit kost tijd maar die gehakt molens kosten ook tijd .

  Wat ik 100 % zeker weet dat D Day niet verweg is

  Maar laat onder tussen het protest door gaan het liefst nog meer dan wat nu gebeurt .

   

  Groet Henk.B

 8. hugo matthijssen

   

  Het afgelopen jaar zijn er 12.000 bedrijven failliet gegaan met Aldel als het topje van de ijsberg.

  De chemie trekt naar de VS en de maakindustrie naar China, Vs en India.

  We slopen onze beste landbouwgronden en maken er natuur van. Dan komen er nog meer paarse plaantjes die niemand kan eten.

  Stroom is nu bij ons bijna 4 x duurder als in de vs en de grondstof voor de chemie zoals aardgas raakt bij ons op.

  Vervolgens wordt er de komende periode 50 miljard gewoon weggegooid.

  Maar dat kost de staat niets. Dat komt van de gebruikers.

  Geweldig in een land dat bijna doodbelast is en door groene zeloten uitgeknepen, waar de werkgelegenheid wegsmelt als een afgebroken ijsschots die van de pool wegdrijft, daar wordt nog eens 50 miljard uit de economie weggetrokken, met als enige echte belofte een paar onbetaalbare groene banen.

  De windmolens staan straks in het landschap als monument van dwaasheid en de verantwoordelijke bestuurders zullen hun wachtgeld opmaken in het armste  land van Europa.

   

  Eigenlijk hoeven we ons niet eens druk te maken nog even en we moeten aan europa “gaan vragen” of we geld mogen bijdrukken, de inflatie opvoeren en de economie loopt krakend vast. Maar volgens rutte is dan iedereen is blij.

  We hebben meer centen in onze beurs per 1 januari.

  De enige die geloofd dat het zo goed gaat is Rutte nog.

   

   

 9. dirkse

  [Een landelijk protest zie ik niet zomaar gebeuren]

  Op energiegebied is de toekomst zeer onzeker:

  1. er kunnen nieuwe uitvindingen worden gedaan zoals een superbatterij of rendabele omzetting van elektrische energie naar alcohol, methaan etc.  dus opslag.

  2. politieke instabiliteit kan olietekort veroorzaken

  3. methaanhydraten kunnen het fossiele brandstoffentijdperk met eeuwen verlengen

  4. kernfusie wordt rendabel (niet erg waarschijnlijk voorlopig)

  5. nieuwe typen kerncentrales worden veilig en goedkoop

  Hogere energieprijzen kunnen behalve opstand ook tot gevolg hebben dat men aggregaten installeert. Dan ontstaat een nieuw soort bedrijvigheid: allesbranders met generator. Afgedankte dieselmotoren die op frituurvet lopen en stroom opwekken. Daar wordt de wereld wel een stuk smeriger van maar ja, armoede leidt altijd tot viezigheid.

  De natuur zal daar sterk onder lijden: illegale houtkap wordt de nieuwe misdaad.

  Op de langere termijn zal de publieke opinie omslaan ten gunste van kernenergie. Dat is het enige alternatief voor fossiele brandstoffen. De mens zal dan duurzamer leven dan ooit tevoren. Risico’s? Geen stroom is veel erger. 7 miljoen Nederlanders wonen beneden de zeespiegel. Wereldwijd komen jaarlijks 500.000 automobilisten om in het verkeer.

 10. Rufol

  Het standpunt van de Nederlandse overheid is dat van de dief en de eigen portemonnee.

   

  Ik zou menen dat het ze ook eigenlijk helemaal niets kan schelen.

  Immers, niet uit hun eigen portemonnee wordt gestolen maar, zoals te doen gebruikelijk, uit de portemonnee van de ander.

  Er is zelfs een politieke partij van de portemonee van de ander, of …, of …, of ….

 11. dirkse

  [Waarom wordt er geen wet gemaakt die bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stelt wanneer hun doldrieste doordrammerij….. leidt tot enorme financiele schade]

  Welke bestuurders? Welke “deskundigen”?

  1. de regering heeft ooit Brussel beloftes gedaan. Die proberen ze nu tegen minimale kosten na te komen.

  2. ECN schetst stelselmatig idioot rooskleurige vooruitzichten van windenergie.

  3. de elektrotechnische industrie staat te watertanden.

  4. Greenpeace (de moderne kerk en moreel kompas) predikt hel en verdoemenis. 

  5. elk land heeft inmiddels “climate change” en “sustainability” professors met hun instituten.

   

 12. baksteen

  @Hilterman

  windenergie minimaal 1,8 mld, kommafoutje, u bedoelt 18 mld en dat wordt in het ecchie minimaal 50mld!

 13. John Kenner

  Ik kan er nog steeds niet met m’n verstand bij waarom Greenpeace daar ooit aan de onderhandelingstafel heeft gezeten..

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.