“Groei antisemitisme hangt samen met komst islam”

Een vraaggesprek met onafhankelijk Kamerlid Louis Bontes.werkt inmiddels samen met de antisemitische Oostenrijkse partij FPO. De PVV gaat in het Europees Parlement ook samenwerken met Jean Marie le Pen, die een verkapte Hitlergroet, de quenelle heeft uitgebracht. Als de PVV geloofwaardig wil zijn moet zij afstand nemen van de FPO, Le Pen en de quenelle.

Hoe kan de staat de comeback van antisemitisme in de maatschappij aanpakken, en dan specifiek onder het islamitische deel van de samenleving?
Ik zou graag zien dat er in zowel het basis- als het middelbaar onderwijs verplicht aandacht besteed gaat worden aan de Holocaust, de Shoa. Dus ook op scholen met veel islamitische leerlingen. Het komt nu te vaak voor dat leraren op dergelijke scholen het onderwerp niet durven te behandelen. Dat is onbestaanbaar.

Bent u er voorstander van om de wet te gebruiken om uitingen van antisemitisme harder aan te pakken door het ontkennen van de holocaust en het brengen van de Hitler-groet dan wel de quenelle strafbaar te stellen?
Ik ben voorstander van een ruimere vrijheid van meningsuiting. Mijn collega Johan Driessen heeft daar in zijn tijd als Kamerlid een wetsvoorstel over ingediend. Dat gaat over het schrappen van artikel 137c (groepsbelediging) en het beperken van artikel 137d (aanzetten tot haat en aanzetten tot discriminatie niet langer strafbaar, aanzetten tot geweld wel strafbaar). Wat mij betreft ligt de strafrechtelijke grens bij aanzetten tot geweld. Het is wat mij betreft aan de onafhankelijke rechter om te beoordelen of in een specifiek geval het ontkennen van de Holocaust, de Shoa of het brengen van de Hitler-groet of de quenelle opgevat kan worden als aanzetten tot geweld.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

94 reacties

 1. Julius

  Dat is een discussie die al compleet uitgekauwd is en de argumenten zijn weer de bekende dooddoeners. De aloude scherende kam he? 

   

  Ik ken genoeg moslims die niets tegen joden hebben. Praktijkvoorbeelden heb ik binnen mijn eigen bedrijf genoeg gehad en heb ik nog steeds binnen mijn vriendenkring en omgeving. Zelfs hier bij DDS zit er zo’n “engerd” in de redactie. Geen enkel probleem mee. Ik zie ook genoeg kloothommels die het tegenovergestelde laten zien. Keihard aanpakken en afstraffen zoals ik dat met ieder ander die zich met antisemitisme bezig houdt zou willen zien.

   

  Zoals gezegd, ik ben niet vanhet zwart/wit denken.

 2. Mar

  @trias politica

   

  “De zinsnede ‘allen die zich in NL bevinden’ dient te worden aangepast.
  Zij geldt immers ook voor illegalen, misdadigers, terroristen, noem maar
  op.”

   

  Zou u dit nader willen toelichten, aangeven hoe het zou moeten worden aangepast?

   

  Mijn eerste reactie was: oei, die begeeft zich op glad ijs.

   

   

 3. Mar

  @cmsuijkerbuijk

   

  Het zou beter zijn als u gewoon het standpunt van Wilders herhaalt en niet in de verdediging schiet.

   

  Wilders was gewoon heel duidelijk: het doel (de macht van de EU inperken) heiligt alle middelen. Als men daarvoor  moet samenwerken met partijen, die tegenstrijdige punten hebben die een paar jaar daarvoor onacceptabel werden genoemd door hemzelf, dan moet dat in dit geval dan maar.De principes mogen daarvoor even opzij gezet worden.

   

  Het verdient geen schoonheidsprijs, maar het is in ieder geval duidelijke eerlijke taal.

   

 4. Frank Rijk

  Joden zijn geen passieve actoren in deze wereld. Net als moslims en andere groepen hebben zij collectieve gedragingen bovenop de feilbaarheid die ieder mens heeft.

   

  Het begrip anti-semitisme in de huidige context betekent dat afkeer van joden onbegrijpelijk en ongerechtvaardigd is, dat joden met andere woorden nooit iets valt te verwijten. Dit staat haaks op de wijze waarop joden ons Europeanen collectief voortdurend om de oren menen te moeten slaan over de holocaust. In hun ogen is er wel sprake van collectieve (én soms zelfs overerfbare) schuld, maar behalve als het hunzelf betreft.

 5. Johanna

  Wil Louis Bontes nu via kritiek op samenwerking  met andere  Europese partijen  die  samen de strijd aan willen gaan tegen euro, EU en massa-immigratie zichzelf in een   goed blaadje  zetten  bij voorstanders van euro,EU en massa-immigratie? Bontes is een hypocriet in deze.

 6. cmsuijkerbuijk

  Maar de Islam is nou eenmaal antisemitisch tot in haar haarvaten. Dat er mensen zijn binnen de Islam, die dat relativeren is mooi. Maar het “partijprogramma” (Koran) roept op tot vernietiging van de Joden. En of je dat nou leuk vindt of niet, het stáá’t er. Maar toch vindt je het goed, dat de PVV evt. met zo’n partij samen zou werken in het EP, omdat ze Eurokritisch zijn!

  Waar zit dan het verschil?

 7. Mar

  @philippine

   

  “Antisemitisme staat in ieder geval nooit los van wat mensen denken te moeten vinden ‘van het gedrag van joden’.”

   

  Een gewaagde stelling die u daar in de groep gooit.

   

  Met deze stelling kan men twee kanten op:

   

  1. denken dat men moet vinden dat ‘het gedrag van joden’ altijd slecht is = geen goed woord over joden.

  2. denken dat men moet vinden dat ‘het gedrag van joden’ altijd goed is = geen slecht woord over joden.

   

  Het helpt niet dat er verschillende definities van antisemitisme worden gegeven door jan en alleman. De definitie verschilt zelfs per land en per taal.

   

  Het is bizar dat mensen die van mening zijn dat joden niet anders zijn dan andere mensen, neutraal dus,  door die verschillende interpretaties van antisemitisme dan antisemitiet en antisemitisch naar het hoofd krijgen.

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

 8. Chris Develing

  Antisemitisme is er altijd wel maar het neemt een gewelddadige intentie (nogmaals: intentie) aan de laatste jaren en die invloed komt m.i. wel degelijk van de Islam.

   

  Anti joods sentiment (wat een betere term is als we over de islam – en dus een geloof met Arabische oorsprong – spreken) komt al voor in de VOORSCHRIJVENDE woorden en daden van Muhammad. Dus zijn gevolg kan haast niet anders dan dit over te nemen. Tenzij ze het oneens willen zijn met hun profeet Muhammad en dat is erg zeldzaam. Want daarmee zet je jezelf buiten de Islam. Met formeel de doodstraf als gevolg.

 9. trias politica

  Ik ben het eens met Julius waar hij stelt dat er binnen het onderwijs meer aandacht moet komen voor de shoah en alles wat daarbij hoort. hetzelfde geldt trouwens voor onze vaderlandse geschiedenis. Ook vind ik dat subsidiëring van het islamitisch onderwijs niet thuishoort in Nederland, zeker niet als daar zaken worden gezegd die het antisemitisme bevorderen. Dat dit gebeurt is bekend en dat er niet of nauwelijks tegen wordt opgetreden onaanvaardbaar. Dit betekent, dat art. 23 van onze Grondwet (vrijheid van onderwijs) maar eens kritisch tegen het licht wordt gehouden.

  Verder is het ook goed dat de bekende art. 137c en 137d eens tegen het licht worden gehouden. Daar wordt op grote schaal misbruik van gemaakt (de lange teentjes van bepaalde religieuze groepen zeg maar). En bovendien zou eens goed gekeken moeten worden of art. 1 van de Grondwet nog wel voldoet. Dat artikel gaat over non-discriminatie en gelijkheidsbeginsel:

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
  behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
  politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
  toegestaan.”

  De zinsnede ‘allen die zich in NL bevinden’ dient te worden aangepast. Zij geldt immers ook voor illegalen, misdadigers, terroristen, noem maar op.

  Tenslotte zou eens kritisch gekeken moeten worden naar onze kieswet. Ik vind het bizar dat mensen met dubbel paspoort hier actief en passief stemrecht hebben. Het is niet eens zo vreemd als we straks een minister-president hebben met ook een paspoort uit een islamitisch land. Burgemeesters en staatssecretarissen hebben we al (gehad). Verklaar anders het reciprocoteitsbeginsel maar van toepassing (u krijgt hier dezelfde rechten als eeen oorspronkelijk inwoner van dit land in uw land van herkomst). Zal al een hele verbetering zijn.

 10. Julius

  “Het verdient geen schoonheidsprijs, maar het is in ieder geval duidelijke eerlijke taal”

   

  Precies. Zo is het dan ook weer. En daar mag je dan kritiek op hebben, vanuit principes of anderszins.

 11. Julius

  Als het met Christelijke partijen mag, met Joodse partijen of weet ik veel met wat voor partijen vanuit welke geloofsovertuiging dan ook… waarom dan niet met een islamitische partij? Geen probleem zolang ze zich aan het democratisch beginsel houden en geen fundamentalisme of andere onfrisse zaken aan de dag leggen. Ik heb niets tegen chistenen, joden, moslims of whatever. Wel heb ik iets tegen diegene die me op wil leggen wat ik moet geloven en hoe ik me daarbij heb te gedragen.

   

  Zwart/wit past me niet kerel.

 12. cmsuijkerbuijk

  Je geeft geen antwoord op mijn vraag: Stel dat er in het EP een Eurokritische Islamitsiche partij zou zijn.
  Zou Wilders daar dan in jouw optiek mee samen mogen werken?

 13. Julius

  “en dan moét je nou eenmaal soms consessies doen”

   

  Niks moet. Principes zijn er om voor te staan. Daarin blijven we verschillen van mening. Ik heb gewoon geen vertrouwen in het feit dat met meneer Le Pen en die andere idioot Bruno Gollnisch, om er nog maar eentje te noemen de achterban ook verdwijnt.

  Eerst zien, dan geloven.

   

  En beste Cees, waar steun ik de islam? Ik ben agnost. Elk geloof (of ideologie zo je wilt) kan me gestolen worden en hoeft in die zin niet op mijn steun te rekenen. Wel zal ik blijven opkomen voor mensen die niets kwaads in de zin hebben mbt hetgeen waarin ze geloven. Dus tegen mensen die willen geloven en een ander daar niet mee tot last zijn zeg ik; be my guest.

   

 14. louis-portugal

  Ik durf mijn arm niet meer uit te steken.

  Stel je voor dat iemand dat verkeerd begrijpt.

 15. Julius

  “Maar dat wil nog niet zeggen, dat het “de groet van het FN” is!”

   

  Nee, het is inderdaad niet de groet van FM. Maar het is ook geen onschuldige padvindersgroet. Het is een groet die binnen de top van de FN blijkbaar ongestraft kan worden gebracht en de Suijkerbuijken gedogen de groet  

   

  Als jij liever even wegkijkt omdat het je beter uitkomt als PVV-er dan is dat jouw keuze om er vooral niet al te moeilijk over te doen, onder het mom van grotere belangen. De joden moeten nu héél even niet zeuren en begrip hebben voor het grotere belang. Dat mag je standpunt zijn. Maar dan moet je alleen niet zeuren als er mensen zijn die het principieel en volledig afkeuren. Eerst zal FN die troep er onomwonden uit moeten flikkeren voordat het voordeel van de twijfel gegund kan worden.

   

  Antisemitisme kan nooit voor welk doel dan ook gedoogd of geaccepteerd worden.

   

  Dat is, zoals je weet mij mening.

 16. cmsuijkerbuijk

  “Zeg dat dan meteen man. Dus omdat ik de hitlergroet niet heb uitgevonden
  mag ik hem gewoon overal brengen? Dat scheelt een hoop gedoe zeg.”

  Wáár beweer ik, dat deze “groet” gewoon overal gebracht mag worden? Ik reageer slechts op zijn bewering, dat het FN deze uitgevonden zou hebben. Goed lezen, Julius! En jij weet nét zo goed als ik, dat ik deze groet ook walgelijk vind. En dat personen die groet gebruiken, evenzo. Maar dat wil nog niet zeggen, dat het “de groet van het FN” is!

  Verder zeik ik niemand af, want wat ik schrijf, is gewoon zo. In jouw ogen, mag de waarheid dus niet verteld worden, want Pavlov-reactie. Beetje krom!

  Nou, dan wordt het aantal reacties hier maar klein, vrees ik!

  Ik denk, dat je toch beter moet leren lezen Julius, want je slaat de plank volkomen mis! (Beetje Pavlov?)

 17. halo1

  Kan u dat even uitleggen ? Alleen maar zo!n klein suggestief zinnetje? Bedoelt u opvallend, irritant, provocerend, wetteloos, non-conformistisch, ..of nog erger.. you name it.

 18. Julius

  Zeg dat dan meteen man. Dus omdat ik de hitlergroet niet heb uitgevonden mag ik hem gewoon overal brengen? Dat scheelt een hoop gedoe zeg.

   

  Afijn. Je hebt de eer om als eerste de PVV weer te verdedigen en de “afvallige” af te zeiken. Die Pavlov reacties van de PVV-ers blijven verbazingwekkend doch geinig om te zien.

   

  Ik ben het in ieder geval met Bontes eens dat het een goede zaak zou zijn als er op scholen serieus aandacht aan zou worden geschonken en er duidelijke statements gemaakt worden bij elk antisemitisch gebaar, van wie en waar dan ook. De kop indrukken, isoleren en afstraffen. Maar dat is voor de gemiddelde PVV-er een brug te ver.

 19. Frank Rijk

  Staat anti-semitisme werkelijk helemaal los van het gedrag van joden?

   

 20. philippine

  Antisemitisme staat in ieder geval nooit los van wat mensen denken te moeten vinden ‘van het gedrag van joden’.

  @ Frank Rijk 9:11

  “gedrag van joden’

  Precies de woordkeus van een vastgeroeste, niet ontwikkelde, populistische Stuermer.

 21. Julius

  We hebben meneer Le Pen gewoon helemaal verkeerd begrepen. Misschien is het gewoon een zenuwtrekje. Misschien wel een tick. Misschien weet die ouwe vent en zijn aanhang gewoon niet beter en denken ze dat het staat voor naastenliefde.

   

  Fijn. Is dat ook weer opgehelderd.

   

  Dus steek gerust uw arm uit. Binnen de PVV is er geen hond die er naar zal kraaien, mits u zij aan zij blijft strijden tegen de EU.

 22. Jan Van

  Sorry, Mar….. pure gewoonte van me om je een minnetje te geven……:)

  En, Michael…., Het    gaat    je    toch    niet    lukken…….

 23. Julius

  FN heeft niet zoveel moeite met de islam….

   

  Alleen dat zou al te denken moeten geven bij elke rechtgeaarde PVV-er.

 24. beppie

  De PVV wordt nog al eens verweten zich achter de dijken terug te trekken. De PVV geeft met zijn samenwerking aan dat zij oog hebben voor het groter geheel. Bontes is degene die het grotere plaatje niet ziet. Het voetje vrijen met de Islam van de EU moet een halt toegerepen worden. Het bestrijden van het groeiende antisemitisme binnen de EU komt daarna. Dat geeft visie aan.

 25. cmsuijkerbuijk

  Julius, je zou gelijk hebben, als het FN nog het oude FN zou zijn. Er zijn nu nog wat oude elementen over, die er ook nog uit moeten en dat kost nou eenmaal tijd. En het FN heeft ook helemaal geen invloed op of in Nederland, het gaat om Europa.

  Ik kijk helemaal niet weg, omdat mij dat beter uitkomt. Ik wil gewoon uit de EU met alle beschikbare middelen! (Nét als in WO2, weet je en als dat een amenwerking met het FN noodzakelijk maakt, dan moét dat maar. Ik zou óók liever hebben, dat er met andere partijen samengewerkt zou kunnen worden, maar ze zijn allen zo Eurofiel als de pest, dus die weg is nou eenmaal afgesloten!

  En als ik je goed begrijp, heb je liever, dat ons land naar de donder gaat, dan gered te worden met behulp van een zogemaam antisemitische partij, waarbij de samenwerking stopt, zodra het doel bereikt zal zijn. Het gaat om ons voortbestaan als onafhankelijk land Julius en dan moét je nou eenmaal soms consessies doen. En in dit geval aan een partij, die volop in een conversie-fase zit en virtueel de grootste en populairste van Frankrijk is. Zouden de Fransen deze partij zo massaal steunen, als ze zo antisemitisch zouden zijn, als juij denkt?

  Dan zeg je: “Antisemitisme kan nooit voor welk doel dan ook gedoogd of geaccepteerd worden.”

  Waarom steun jij dan altijd de Islam hier op dit blog?

  Vraag: Stel dat er in het EP een Eurokritische Islamitsiche partij zou zijn. Zou Wilders daar dan in jouw optiek mee samen mogen werken?

 26. Julius

  Nee. Daar bedank ik voor. ik heb een gruwelijke hekel aan stempeltjes, stickertjes of etiketjes.

   

  De PVV is niet mijn club, dat weet eenieder die hier net als ik al een jaartje of wat rond hangt, maar de PVV heeft wel waarde binnen de Nederlandse politiek. Zie alleen de peilingen. Ik heb ze nog nooit beticht of betrapt op antisemitisme maar het is verbazingwekkend hoe lauw en laconiek de PVV en diens aanhang op een deel van de FN-achterban reageert. Hoe duidelijk wil men nog hebben dat de joden volgens de PVV even niet moeten zeuren om het antisemitisme van het FN of de FPÖ, om nog maar zo’n fris cluppie op te noemen. Niet bepaald partijen die het openlijk opnemen voor joden. Niet bepaald partijen waarbij de gemiddelde jood zich prettig en veilig voelt. Niet bepaald partijen die je graag met veel macht ziet.

   

  En elke wegkijker geeft de antisemiet weer wat ruimte om door te gaan en het antisemitisme voort te laten woekeren. De islam hangt ermee samen, zegt Bontes. Ik kan me daar veel bij voorstellen maar als zelfs de PVV zijn schouders er voor ophaalt en openlijk zij aan zij gaat staan met clubs als FN….

   

  Tja..

 27. philippine

  @ Julius 10:22

  Van u mag de PVV gerust met de gele ster rondlopen, zodat in een wereld van groeiend antisemitisme de weldenkende burger weet wanneer hij zijn arm moet optillen?

 28. Michael van der Galien

  Uh, Suijkerbuijk: er staat nergens dat Le Pen die groet heeft uitgevonden. Inderdaad, goed lezen.

 29. Michael van der Galien

  Uh, Suijkerbuijk: er staat nergens dat Le Pen die groet heeft uitgevonden. Inderdaad, goed lezen.

 30. philippine

  @ louis -portugal 10:15

  Juist in tijden van groeiend antisemitisme zal men een uit gestoken arm, een half uit gestoken arm desnoods, heel goed begrijpen.

 31. philippine

  @ louis -portugal 10:15

  Juist in tijden van groeiend antisemitisme zal men een uit gestoken arm, een. Half uit gestoken arm desnoods, heel goed begrijpen.

 32. Julius

  Ik volg niet alleen de msm.

   

  Vandaar dat ik onder andere ook een trouwe bezoeker van DDS ben.

   

  En zoals eerder gezegd, het zwart/wit-denken is niet mijn ding. De discussie van het wellus/nietus mbt de islam laat ik voor wat het is. Met alle respect, daar gaan we niet uitkomen.

 33. cmsuijkerbuijk

  Dan kom ik nogmaals terug op mijn vraag: Je hebt dus liever dat Nederland door de EU kapot wordt gemaakt, dan dat het door middel van een monsterverbond de zelfstandigheid weer terugkrijgt, waarna de samenwerking weer wordt verbroken!

  Dit lijkt me een héél duidelijk vraag!

 34. cmsuijkerbuijk

  Je vraag is helemaal niet aan de orde, want Wilders laat de Joden helemaal niet vallen! Zijn de Britten en de Amerikanen communistisch geworden van de samenwerking met de Russen?

  Het is een vraag die ik niet eens kán beantwoorden. Er is immers nérgens sprake van, dat Wilders dat zou (moeten) doen als voorwaarde, om de andere partijen mee te krijgen.

  Maar ik neem aan, dat je mijn vraag, of je liever de onafhankelijkheid van ons land zou opofferen, dan een alliantie aan te gaan met het FN met “ja” zou beantwoorden, want dát heb ik nog niet van je mogen vernemen!

   

 35. cmsuijkerbuijk

  Julius, even wat anders in deze verhitte discussie. Krijg je dorst van. En dan denk ik aan een goede W(h)isk(e)y. Ik heb laatst nog een heerlijke ontdekt: “Wild Geese”! Iers en heerlijk zacht met tonen van jonge eik, honing, fruit en specerijen. Heb jij nog ontdekkingen gedaan laatstelijk op dat gebied?

 36. Altea-Hills

  Deze man is een louw man,steld totaal niks voor,en zal na de komende tweede kamer verkiezingen hopen op een baan bij de politie,en wat voor baan.

  Een baan voor loesers.

  Want hij maakte herrie over de financiën van de partij,en wat is gebleken,dat er niks onwettelijks is gebeurt,anders was het OM er boven op gedoken zoals de apostel Paulus op de corintiërs.

 37. Mar

  @Princenvlag

   

  Bij zijn vertrek uit de VVD nam Wilders zijn zetel mee. Daarmee was men het niet eens in de VVD, want hij had niet genoeg voorkeursstemmen gehad om op eigen kracht in de Tweede Kamer te komen. Voor de VVD was de zetel dus een VVD-zetel.

   

   

   

   

   

 38. cmsuijkerbuijk

  Julius, het feit dat bij het FN nog wat restanten antisemitisme aanwezig zijn, wil toch niet zeggen en hóeft ook niet te zeggen, dat hier in Nederland het opeens antisemitischer zou worden om dié reden? Het wordt inderdaad antisemitischer, maar dat ligt enkel en alleen aan personen en partijen zoals Van Bommel, Timmermans, de SP, PvdA en noem maar op. Dié zijn daar debet aan. Wilders blijft daar nét zo hard tegen ageren als altijd.

  Ik zie het, zoals Churchill destijds de samenwerking met Stalin zag:

  When, in 1941, Hitler pulled away from trying to invade Britain and
  instead attacked his erstwhile ally, the Soviet Union, Churchill drew on
  his very best oratory to explain his position to the British on the
  radio.

   

  ‘No one has been a more consistent opponent of Communism than I
  have,’ he (Churchill) declared, ‘and I will unsay no word that I have spoken about
  it. But now the past, with its crimes, its follies, and its tragedies,
  flashes away.

   

  ‘I see Russian soldiers guarding their homes. I see advancing
  upon them in hideous onslaught the Nazi war machine, with its clanking,
  heel-clicking Prussian officers and the dull, drilled, docile, brutish
  masses of the Hun soldiery plodding on like a swarm of crawling locusts.

   

  ‘I see the German bombers and fighters in the sky, still smarting
  from many a British whipping, delighted to find what they believe is an
  easier and a safer prey.

   

  ‘I have to declare the decision of His Majesty’s Government that
  any man or state who fights on against Nazidom will have our aid. The
  Russian danger is therefore our danger, the cause of any Russian
  fighting for his hearth and home is the cause of free men and free
  people in every quarter of the globe.’

   

  Dit hele verhaal kun je over de EU leggen en dan is de overeenkomst verbluffend!

  En dan denk ik: Wat ben ik blij, dat men er toen zo over dacht!

 39. Julius

  Vandaar dat het goed is dat Bontes met voorstellen komt.

   

  Ik weet in ieder geval dat ik in Frankrijk door twee partijen kan worden aangevallen. Door opgeschoten kutmarrokaantjes én door opgeschoten FN-eikeltjes….

   

  Ook fijn.

 40. Julius

  “nam hij een voorbeeld aan de 2 PvdA-kamerleden die na heibel over de koers en macht van Diederik Samsom hun zetel teruggaven aan de PvdA”

   

  Hoe is de PVV ontstaan? Vanuit welke positie? Enig idee?

   

  Bontes neemt in ieder geval stelling en komt met voorstellen om het antisemitisme terug te dringen. Dat kan ik alleen maar toejuichen.

 41. Altea-Hills

  Mariane le Pen is advocaat,en neem van mij aan een slimme.

  Deze mevrouw had al snel in de gaten dat ze met antisemitisme nooit de meerderheid zou kunnen behalen,en of zij dat verafschuwd of niet,daar weet niemand wat van.

  Zij neemt afstand van haar vader op dit punt,en zij heeft de top al gezuiverd op haar vader na,maar deze man is nog steeds een stemmen trekker.

  Dus lekker mee laten rijden achter op de fiets,totdat zij alle credits naar zich heeft toegetrokken.

  Maar dan is zij de eerste vrouwelijke President van Frankrijk,en is de vorming van een EUSSR over en uit.

 42. Princenvlag

  Als Louis Bontes een echte vent was met ballen en principes met amper 800 stemmen nam hij een voorbeeld aan de 2 PvdA-kamerleden die na heibel over de koers en macht van Diederik Samsom hun zetel teruggaven aan de PvdA.

 43. Altea-Hills

  Bij deze,doe een keppeltje op en kijk wie jouw lastig zal vallen in Amsterdam.

  Zoek de wijken op waar je vrienden,en je opgesloten vriendinnen wonen,en kijk wat er gaat gebeuren met je.

  Geen PVVer,maar wel je geliefde moslims zullen je lastig vallen,en misschien nog afslaan ook.

 44. Mar

  @cmsuijkerbuijk

   

  Maar eerst schrijft u:

   

  “Julius, je zou gelijk hebben, als het FN nog het oude FN zou zijn.”

   

  U wordt boos omdat u meent te lezen dat er geschreven wordt dat FN de quenelle heeft uitgevonden.

   

  U verdedigt wel degelijk FN. En dat is wat Wilders nu juist heel bewust niet doet. Hij haalt Marine Le Pen persoonlijk aan als de antisemitische trekjes bij diverse FN-leden ter sprake wordt gebracht door lastige journalisten.

   

   

   

 45. R. Hartman

  De interviewer weet de de belangrijkste vraag, die logisch voortvloeit uit het antwoord op de eerste, goed te missen:

  Hoe is die opkomst van de islam in ons land volgens u tot stand gekomen?

   

  Vervolgens blijkt Bontes ook nog eens voorstander van het beïnvloeden van lesprogramma’s in het ‘onderwijs’:

  “Ik zou graag zien dat er in zowel het basis- als het middelbaar
  onderwijs verplicht aandacht besteed gaat worden aan de Holocaust, de
  Shoa”.

   

  Hoezo, partij voor de vrijheid? Scholen dienen zelf te bepalen waar wel of niet les in gegeven wordt, en dan ook aangesproken kunnen worden op misleidende lesstof, propaganda; zeg maar het onderwijzen van achterhaalde zaken waarover inmiddels genoeg feiten bekend zijn om beter te kunnen weten.

   

  Voorbeelden daarvan zijn het klimatisme en, inderdaad, de holocaust, waarvan de feiten weliswaar onverminderd gruwelijk zijn, maar de werkelijkheid rond die feiten toch echt anders is dan in de regel wordt aangenomen en gedoceerd, en dus ook door Bontes. Overwinnaars schrijven hun versie van de geschiedenis. Maar dat mag dus niet gezegd worden (dan ben je ‘anti-semiet’). Pleiten voor openbaring van de werkelijke feiten rond de holcaust heeft echter niets met anti-semitisme te maken. Hooguit met anti-zionisme.

   

  Anti-semitisme is overigens een uiting van collectivistisme, en alleen al daarom volstrekt illegitiem: het stelt groepen aansprakelijk voor het gedrag van individuen. En dat is hoe de Staat het het liefste heeft; ze predikt niets anders. Dus: boter op het hoofd, iemand?

 46. harry la croix

  “Groei anti-semitisme hangt samen met de komst van de islam”. Nou breekt mijn klomp. De islam is er sinds 650 jaar na Christus, toen ene Mohammed’s gedachten door aanhangers, geheel uit het hoofd geleerd, op papier zijn gezet in opdracht van de machthebbers. Resultaat; Koran, Hadith, Soenna en sharia. Zou nou plotseling in 2013/2014 het anti-semitisme groeien wegens de islam? Neen, dat is een verkeerde aanname. De gehele islam is sinds oprichting tegen alle Joden en andere ongelovigen honden. De groei van het anti-semitisme is de fout van autochtone Nederlanders. Die laten gelaten alles gebeuren. Allereerst heb ik zelf mogen constateren dat op de scholen de leraren huiverig zijn te praten over de Holocaust, wegens de aanwezige moslimjongeren. Die huiver zorgt ervoor dat deze jongeren, maar ook de niet-moslimjongeren weinig vernemen over deze misdaden. Dan vindt in ons parlement en de berichtgeving een duidelijke afkeer waar te nemen tegen alles wat de enige democratie in het Midden Oosten doet. Schiet Hamas vijf raketten af op Israel, dan horen we daar niets van (zoals recent is gebeurd) maar als Israelische vliegtuigen de Gazastrook aanvallen en daar doelen vernietigen komen personen aan het woord die zorgvuldig zijn gekozen om te vertellen dat hun kinderen daarbij om het leven kwamen. Dat ze, in duidelijk waarneembare interviews, dezelfde kinderen tijdens eerdere beschietingen kwijtraakten, zien helaas onze intelligente napratende journalisten niet. Het klimaat in Nederland wordt onder deze omstandigheden anti-joods.

  Marine Le Pen heeft in de hele partij iedereen die anti-semitisch is uit de partij gezet of heeft ze sterk beperkt in hun optreden. Haar vader is alleen nog werkzaam in het EP voor het FN. Hij is anti-semiet en Marine walgt daarvan! Nu is het m.i. zo dat samenwerken niet betekent dat je het eens bent met de standpunten van die partijen. In het EP zitten bijna 700 vertegenwoordigers. Het merendeel zit vast aan het pluche (poen!), dus wil je een anti-europees geluid laten horen in het EP en daarmee resultaten boeken, dan moet je, zelfs contre coeur, samenwerken met partijen die daar ook tegen zijn. In die zin zie ik de samenwerking tussen PVV en de andere partijen. Ik denk overigens dat te weinig mensen op You Tube de vergaderingen van de EU bekijken. Zou men dat doen, dan zou men kunnen zien welk een nutteloos instituut het is. Niemand luistert naar niemand. Als je dan ook nog Kampcommandant Schulz als voorzitter hebt dan is het helemaal gebeurd.

 47. cmsuijkerbuijk

  Zo denk ik er ook over!

 48. Julius

  Een klein gewetensvraagje.

   

  stel dat je voor de keuze gesteld wordt: je laat de joden vallen zodat de alliantie PVV waarin onder andere ook FN en FPÖ  zitten het hele “groot” Europa kan tegenhouden. Wat zou je dan doen?

 49. Julius

  “met diepe wortels in Rusland, Duitsland en islam”

   

  Hmmmm… jullie blijven maar in oorlog met vanalles en iedereen. Geinig.

   

  Maar mag ik je een vraag stellen? Uit welk land in Europa zijn er procentueel gezien de meeste joden afgevoerd? Mede dankzij mannen die vol trots jouw driekleur droegen…

 50. Julius

  “de uitspraak van Cohen over de kut marokkanen”

   

  De uitspraak van Cohen? Je zit bijna goed. Het was in ieder geval een PvdA politicus. Een half punt gescoord 😉

   

  “vele malen erger van deze regering”

   

  Daar dacht de Israelische Premier en de President toch anders over…

   

  Maar… wat wil je nou eigenlijk zeggen?

 51. Princenvlag

  Ben het geheel eens met Pierre Lebon, het is buitengewoon vermoeiend om een echt legitiem debat te ontwikkelen met wegkijkers en betweters met vaak dubbele agenda’s over met name de Vrijheidspartij van voorman Geert Wilders.

  De vijanden van onze vijanden zijn onze vrienden vandaar de strategische samenwerking van Geert Wilders met Marine Le Pen om een stevige eurosceptische fractie te gaan vormen na 22 mei in het EU-parlement.

   

  Een historisch en strategisch voorbeeld in de geschiedenis is de real politiek van Roosevelt en Churchill in WOII om een alliantie aan te gaan met dictator met Stalin om Hitler-Duitsland te verslaan. Godzijdank moeten we achteraf toegeven dat andere opties het Derde Rijk met A-Bom onverslaanbaar was geworden met geo-politieke gevolgen.

   

  Dat laat onverlet dat het perverse antisemitisme van alle tijden is met diepe wortels in Rusland, Duitsland en islam.

 52. Altea-Hills

  Mijn beste,bent U wel eens met een advocaat in aanraking geweest.

  Deze mensen laten nooit het achterste van hun tong zien.

  Van deze Mariane zult U nooit een vekeerde uitspraak horen,en haar focus is nu eerst stoppen met dat communisten bolwerk in Brussel,en dan op naar het presidentschap van Frankrijk.

  Want inhoud heeft ze,en ook charme,maar ze is ook nog eens zeer intelligent,en dat zijn doorslag gevende factoren om te kunnen winnen.

  Maar wat haar vader heeft gezegd,daar wilt zij niks van weten,maar de man is net zo weggezet als een Geert Wilders meet zijn kopvot.

  De linkse kliek doet zelf veel meer,neem de uitspraak van Cohen over de kut marokkanen,en al de diefstallen die door linkse mensen zijn gepleegd,en dat word door de pers met de mantel der liefde bedekt,terwijl er een hetse uitbreekt als een le Pen of Geert Wilders iets zegt ten nadele van de moslims cq Joden.

  Maar een Wim Kok afvaardigen naar de begrafenis van een ex president van Israël,dat vind ik zelf vele malen erger van deze regering,dan het verkeerd woord gebruik van de boven staande personen.

 53. Breinbrouwsels

  Gelukkig zaten de meeste andere opa’s na de oorlog in het verzet. Dus dan mag er wel eentje tussen zitten die zegt dat de holocaust een detail van de oorlog was.

   

  Het is eigenlijk te dol om over te praten dat mensen die anders tegen de verpichte geschiedenis van deze gebeurtenis aankijken voor de rechter komen te staan.

 54. R. Hartman

  Goede reactie. Dat momenteel op scholen geen aandacht aan de verschrikkingen van wat de holocaust genoemd wordt wordt besteed is triest, maar tegelijkertijd maakt het wel de officiële geschiedschrijving erover minder algemeen geaccepteerd, waarmee ruimte ontstaat voor de acceptatie van de werkelijke feiten, en dat is winst. Overigens is de graagte waarmee NL steeds maar weer overal ten strijde trekt nogal tegenstrijdig met het prediken van een wens om vrede en beschaving.

   

  Ik denk dat u volledig gelijk heeft dat de toename van het antisemitisme in NL staatsgestuuurd is; politici als Harry van Bommel kunnen gewoon hun gang gaan, recent is daar TimmerFranz bijgekomen en ik heb er vast nog wel ergens een of twee anderen gemist. De opiniëring in de media (niieuwsverslaglegging is het niet te noemen) heeft een permanente ant-israel bias, waarbij de islamieten (dus toch) steeds weer breed in de slachtofferrol gezet worden en de israeli’s (‘de joden’) in het verdomhoekje geplaatst.

   

  In die zin heeft de opkomst van de islam wel een rol gespeel: zoals de import van analfabete moslims als de stroom van kritiek op Israel heeft dezelfde drijfveer: vernietiging van de westerse beschaving, waar ook Israel een exponent van is, en de islamitische gebieden duidelijk niet.

   

   

   

   

 55. Mar

  @Altea-Hills

   

  Best wel interessant wat u schrijft, maar waar het te plaatsen is voor mij een vraagteken.

   

  “Mariane le Pen is advocaat,en neem van mij aan een slimme.

   

  Deze mevrouw had al snel in de gaten dat ze met antisemitisme nooit
  de meerderheid zou kunnen behalen,en of zij dat verafschuwd of niet,daar
  weet niemand wat van.”

   

  Positief of negatief,  met welke intentie.

 56. Pierre Lebon

  Vermoeiend, die steeds terugkerende discussies over opa LePen. Hier in Frankrijk is het Front National: Marine LePen. De strapatsen van opa komen alleen in het nieuws, als de media de beeldvorming over het FN weer even een duw willen geven. Marine balanceert nu éénmaal op de scheidslijn tussen ‘de dochter van’ en het salonfähig maken van haar partij die er in de peilingen nog nooit zo goed heeft voorgestaan.

  Het probleem gaat vanzelf weg. Opa is al oud.

 57. Julius

  Wat ik ook vind van de EU, de aanpak van Wilders is niet mijn aanpak en nee, ik ben het helemaal niet eens met de manier waarop dingen nu gaan.

   

  Maar dat is of topic in deze.

 58. rinus

  Als Wilders iets wil bereiken tegen de Europese Unie kan de PVV geen onafhankelijke fractie blijven. Hij zal (net als andere partijen) moeten samenwerken in een EU-kritisch blok in het EP. Dat zou Louis (ja, ik wil ook alle hoofddoekjes  stadsbussen uit) Bontes toch ook moeten weten…… Andere smaken zijn er ook gewoon niet.  

   

  Nog even over Bontes en zijn collega. Ze zijn voor mij twee kleine kinderen die continu allebei kinderachtige uitspraken doen en om aandacht gillen. En het eeuwige natrappen naar Wilders/PVV. En dat is echt een gotspe.

  Bontes smeekte namelijk bekant op zijn knieeen om in de PVV te mogen blijven. Waarom dan??? Hij zocht zelfs na zijn afscheiding nog naar mogelijkheden voor terugkeer naar de PVV! Wel erg ongeloofwaardig dat hij zich nu zo tegen de politieke lijn van Wilders/PVV afzet.

   

  En dan de samenwerking die de PVV heeft met o.a. Marine Le Pen, de populairste politicus van Frankrijk. Iets waar Louis in NL alleen maar over mag dromen. Marine Le Pen is sinds 2011 hard bezig om van het FN een normale partij te maken. Dat heeft Geert blijkbaar ook gezien en geeft haar die kans. Dat hebben heel veel Fransen blijkbaar ook gedaan. Ik denk ook dat je dat nog veel beter vanuit Frankrijk en de kritische Fransman moet bekijken.  

   

  Blijkbaar moet de PVV de boel afblazen, o.a. vanwege die 85-jarige seniele ouwe man. En wat dan? Welke partijen zijn er anders over om een vuist mee te kunnen maken tegen de EU?  De VVD???

   

  90% van alle politiek wil méér EU. Een Christendemocrate (hoi CDA) pleitte onlangs wederom voor een Verenigde Staten van Europa.  

   

  Daarom sta ik, alles overziend, dan ook volledig achter Wilders/PVV. 

 59. Bes Tolen

  Karl Marx zijn beide ouders waren van Joodse afkomst. Zijn vader was geen belijdend jood, werd evenwel protestant en mogelijk later ongelovig maar hij was politiek altijd liberaal. Zijn moeder heette Henriëtte Presburg. Nota bene geboren en getogen in Nijmegen en verwant aan de familie Philips te Zaltbommel. Karl Marx hoeft niet persé ongelijk te hebben met zijn kijk op de joden. Er is namelijk ook de theorie dat joden mogelijk een kaste vormden onder auspiciën van de Romeinen. Alsdan zou de oorsprong wel een strikt bepaald collectief inhouden. Vergezocht?  

 60. R. Hartman

  “Maar een Wim Kok afvaardigen naar de begrafenis van een ex president van
  Israël,dat vind ik zelf vele malen erger van deze regering,dan het
  verkeerd woord gebruik van de boven staande personen.”

   

  Ze hadden ook Van Agt kunnen afvaardigen; dat was pas een schoffering geweest…

 61. R. Hartman

  “Keihard aanpakken en afstraffen zoals ik dat met ieder ander die zich met antisemitisme bezig houdt zou willen zien.

  Zoals gezegd, ik ben niet vanhet zwart/wit denken.”

   

  De eerste zin logenstraft de tweede.

 62. Antivenin

  Grappig hoe er altijd een reuze drukte over wordt gemaakt dat de PVV samenwerkt met partijen binnen Europa die antisemitisch zouden zijn of zijn geweest.

   

  Als we ons nu eens druk gingen maken over Nederlandse politieke partijen die aanhangers van een anti-semitisch “geloof” op hun eigen kieslijst zetten? Zou dat niet een stukje nuttiger zijn?

 63. cmsuijkerbuijk

  “Ik zie toch een aardige parallel met de obscure financiën van de PVV.”

  Bewijzen graag. Geen vrijblijvend moralistisch Groen/Links geroep!

  Selamat pagi!

 64. KhunHans

  De hoeveelheid reacties op het geplaatste geeft al aan dat er wat speelt in Nederland wat gerelateerd zou kunnen worden aan jodenhaat?

   

  Laten we nu eerst maar eens vaststellen of alle kritiek op Israel terecht is, of wellicht toch wel een beetje selectief, immers, Marokko bezet de Sahara, Turkije bezet een gedeelte van Cyprus, China bezet Tibet, Indonesie bezet Nieuw Guinea om er maar een paar te noemen, en van deze kan je toch wel zeggen dat er veel meer kritiek verdiend wordt als Israel.

   

  Ik denk, wat zeg ik, weet haast wel zeker, dat Israelkritiek in heel veel gevallen ingegeven wordt door Jodenhaat, en dat de kritiek op Israel gebruikt misbruikt wordt.

   

  Overigens, laat ik zeker de rol van de pers niet vergeten, elke kritiek op Israel welke gespuid wordt door of vanwege de Islam wordt als waarheid aanvaard en gewoon geplaatst in kranten en tijdschriften, eventuele bewijzen van het leugenachtige van de Islam wordt natuurlijk nooit geplaatst.

   

  En natuurlijk is het zo dat veel partijen de “nieuwe nederlanders” (geen hoofdletter) proberen te lijmen dus Isreal bashen, en om de olieboeren in hun zandbakken te plezieren ten voordele van de handel, dus Israel bashen.

   

  Het is een schandaal dat nog geen zeventig jaar na de grootste moordpartij die de wereld ooit heeft gezien en bijna 2000 jaar vervolging de wereld in algemen zin dan, nog steeds doorgaat met het belagen van een religie.

   

  En dat allemaal terwijl de islam een veel groter gevaar is voor de wereld.

   

   

   

 65. Wiebe Filippus

  @Pierre Lebon op 16 januari, 2014 – 14:59

   

  In Frankrijk is de financiering van politieke partijen altijd komisch: http://www.rtl.fr/actualites/info/article/les-multiples-fonctions-des-micropartis-des-le-pen-7767112139

   

  Ik zie toch een aardige parallel met de obscure financiën van de PVV.

   

  Die partijen passen wel bij elkaar.

   

  Bonne nuit!

   

   

 66. Wiebe Filippus

  Je schrijft “We hebben meneer Le Pen gewoon helemaal verkeerd begrepen. Misschien is het gewoon een zenuwtrekje”

   

  Het is dan wel een bijzonder zenuwtrekje, want het is besmettelijk:

   

  http://img.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L544xH408/Quenelle-Gollnish-Le_Pen-c8932.jpg

   

  Slaap zacht.

 67. Witte de With

  Het blijft boeiend en verbijsterend, dat altijd maar weer meten met twee maten. Als de PVV samenwerking zoekt over de grenzen, wordt direct een moreel oordeel geveld. Links en de media vallen over elkaar heen in hun veroordelingen.
  Maar wie heeft het nog over de eertijdse samenwerking PvdA/DDR? GroenLinks/Pol Pot en de SP/Mao? Wie maakt zich druk over Meulenbelt/Hamas, GroenLinks/radicale “anti-facisten”, D”66/ontkenning Armeense holocaust, PvdA/islam?
  Geen hond!
  Maar de PVV, dat is andere koek, dan slaat zelfs de Telegraaf op hol!
  Met het FN is anno 2014 niets mis. En al was dat wel het geval, samenwerken met het FN is altijd nog beter voor Nederland en West Europa dan de collaboreren met een religie die uit is op de vernietiging van alles waar het (nog) vrije Westen voor staat.

 68. R. Hartman

  Antisemitisme is slechts één uiting van het destructieve collectivisme. En niemand lijkt er problemen mee te hebben dat te laten voortwoekeren.

  Zodra de collectivisten plaats maken voor de individualisten is het over en uit met antisemitisme, en heel veel andere -ismen.

   

  Zoals Frank Rijk zich al in de tweede reactie onder dit stuk afvroeg: “Staat anti-semitisme werkelijk helemaal los van het gedrag van joden?” Het leverde hem een record aantal minnetjes op, maar dat komt m.i. omdat mensen niet kunnen lezen, en menen dat ‘joden’ hetzelfde betekent als ‘de joden’.

   

  Maar het antwoord op zijn vraag is: Nee, dat staat het niet. Heel veel ellende in de wereld staat op het conto van joden: de oprichting van de USSR, de oprichting van de FED, zomaar twee zaken die onvoorstelbaar veel doden en schade hebben opgeleverd. Oh ja, christenen menen ook nog dat joden Jezus hebben vermoord.

   

  Het antisemitisme stelt op collectivistische wijze ‘de joden’ verantwoordelijk voor het gedrag van ‘joden’, maar dat is geen grotere waarheid dan dat ‘de Nederlanders’ verantwoordelijk zijn voor het gedrag van ‘Nederlanders’, zoals politici en andere autochtone criminelen. Collectivisme is de ziekte waaraan samenlevingen bezwijken.

   

  Maar er is meer. Waarom is vooral ‘links’ antisemitisch? De half-jood Karl Marx schrijft in “Over godsdienst, staat en het joodse vraagstuk”: “Wat is de wereldlijke eredienst van de jood? De sjacher. Wat is zijn wereldlijke goed? Het geld”. De sleutel tot “het joodse vraagstuk” ligt voor Marx zodoende in de opheffing van deze wereldlijke grondslagen van het jodendom, het kapitalisme dus. (bron).

   

  Het behoeft hopelijk geen betoog dat ook Marx een collectivist was: “Systematische Vernachlässigung des Studiums der Lebensbedingungen der jüdischen Volksmassen geht bei
  Marx Hand in Hand mit wahrer Vorliebe für die Darstellung des Reichtums und der Macht der jüdischen
  Finanziers.
  ” (zelfde bron).

   

  Dat anti-kapitalisten ook antisemieten blijken te zijn hoeft dus niet heel verrassend gevonden te worden. Overigens zijn er paradoxaal genoeg ook joodse antisemieten.

 69. Bes Tolen

  Ik ben tegen alle godsdiensten om de reden, dat ik er geen één vind deugen. De islam is anti-semitisch. Dat is zo. De vraag waarom wordt evenwel nooit echt beantwoord. Hoe zit dat van het begin af aan bij de islam? Hoe ontstaan?

  Muhammad. Ik heb een paar dagen geleden gelezen dat dit inhield de theocratische rechtbank. Die bestond ook bij de joden. Spinoza is er inderijd door veroordeeld. Blijkbaar heeft, veel en veel eerder dus, het overeenkomstige, de theocratische rechtbank, in de islam tot een personificatie geleid. Met verstrekkende gevolgen.

 70. Julius

  Je hoeft het niet te lezen, toch?

   

  Voel je vooral vrij om niet te reageren. Het komt anders zo….

  zeurderig over.

 71. Julius

  Je kan het natuurlijk ook laten voortwoekeren. 

   

  Ook een leuke samenleving.

 72. Julius

  Probeer Aberfeldy van 12 jaar oud eens. Laatst voor mijn verjaardag gekregen van mijn zoons.

   

  Heerlijk.

   

  Ik hou je tip in m’n achterhoofd 😉

 73. Julius

  Ik heb al antwoord gegeven op je vraag. Ik ben het zeker niet eens met de gang van zaken nu, maar de manier waarop de PVV het aanpakt spreekt me alles behalve aan.

   

  En het is wel degelijk een redelijke vraag die ik stel. Indirect is de boodschap van Wilders nog steeds dat de joden nu even niet moeten zeuren. Hij laat ze even in de kou staan. Maar ik denk niet dat we het eens zullen gaan worden.

   

   

 74. Mar

  @Altea-Hills

   

  U maakt het er niet beter op.

   

  Eerst

   

  “Mariane le Pen is advocaat,en neem van mij aan een slimme”

  “en of zij dat verafschuwd of niet,daar weet niemand wat van.”

   

  Gevolgd door

   

  “Mijn beste,bent U wel eens met een advocaat in aanraking geweest.

  Deze mensen laten nooit het achterste van hun tong zien.”

   

  En dan komt het:

   

  “Maar wat haar vader heeft gezegd,daar wilt zij niks van weten,maar de
  man is net zo weggezet als een Geert Wilders meet zijn kopvot.”

   

  Wat wilt u nu zeggen:

   

  Marine Le Pen is niet antisemitisch maar niemand kan weten of ze wel of niet antisemitisch is want ze is een hele slimme advocate en deze mensen laten nooit het achterste van hun tong zien.

   

  Vraag me nu af hoever u in haar mond heb gekeken want u klinkt als vrij overtuigd van haar niet antisemitisch zijn.

   

  U bedoelt het goed, maar u ondergraaft niet alleen uzelf maar ook Wilders’ uitspraak over Marine Le Pen.

   

   

   

 75. Mar

  @cmsuijkerbuijk

   

  Geert Wilders is bovenal pro Israel.

   

  Als Wilders vriendschapsbanden heeft met joden, dan zijn het vooral die zich aan de rechterzijde bevinden en hetzelfde denken als hem aangaande Israel en islam.

   

  Hoe goed PVV met achterban het opheeft met joden, kan men terugzien in reacties op joden binnen en buiten Israel, die zich niet naar hun wensen gedragen.

   

   

   

   

 76. cmsuijkerbuijk

  Dank voor de tip. Zal hem beslist eensproberen.

  Wat betreft onze discussie denk ik, om een cliché te gebruiken, we het er over eens zijn, dat we het niet eens zijn. Daarom lijkt het met verstandig, dat we er een punt achter zetten. Ik waardeer je standpunt, dat je met verve hebt verdedigd maar dat heeft mijnentwege niet mogen helpen.

  Over en uit wat betreft deze discussie wat mij betreft!

   

  Nog een P.S.’je

  Omdat je zo af en toe mijn voornaam gebruikt, wil ik je even meegeven, dat hij geschreven wordt met een “K” i.p.v. een “C”.

  Dat komt zo: Ik ben RK gedoopt en bij de BS aangegeven, met als (doop)namen Cornelis Marinus. Roepnaam Kees. Volgens onze taalregels spreek je namelijk de C vóór een A, O of U uit als een K en voor de E en de I als een S. Cees zou dus uitgesproken moeten worden als “Sees”, zoals bij cel en cent en dat zou dus fout zijn. Het grappige is, dat als een C voor een A, O, of U tóch als een “S” uitgesproken moet worden, daar de cedille voor gebruikt wordt (ç) zoals in Curaçao.

  Taal is leuk!

 77. Julius

  Dus tóch Kees 🙂

   

  Je doet me namelijk denken aan een oom van me (allang overleden, zou nu 110 zijn of zo) en die had vaak dezelfde felheid. Hij heette inderdaad Cees.

   

  Afijn, het is mooi geweest. ik ruik het eea uit de keuken. Tijd om de tafel te dekken.

 78. Princenvlag

  @ Julius 16.08

  Wij weten althans we kunnen weten dat uw laatste zin vals is en onder de gordel.

   

  Hieronder vindt u de lijst met vlagdagen.

  Dit zijn de dagen die een historisch belang hebben, en waarop met zijn Geuzenvlag (Princenvlag)

   ‘Oranje-Blanje-Bleu’ kan uithangen:

   

  24 april – Verjaardag Willem van Oranje

  11 juli   – Vlaamse (Zuid-Nederlandse) Feestdag

  26 juli –  (1581) Plakkaat van Verlatinghe

  21 september – (1815) Willem I wordt in Brussel door de Staten-Generaal uitgeroepen tot Koning

  van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

   

 79. rinus

  Louis Bontes smeekte destijds voor de camera om niet buiten de pvv te worden gegooid. Toen had hij blijkbaar geen problemen dat de pvv samenwerkte met FN. 

 80. trias politica

  Wat een gezeur in deze draad over de beoogde Europese samenwerking tussen PVV met FN. Alsof je het over alles eens moet zijn met de partijen met wie je samenwerkt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Holland op zijn aller-, allersmalst.

 81. cmsuijkerbuijk

  En? Deze column doet me denken aan een interview voor de schoolkrant. Bovendien heeft het FN de quenelle niet “uitgevonden”, maar die mislukte clown en antisemiet Dieudonné. Bovendien wordt het FN door Marine LePen naar fatsoenlijker normen omgevormd, maar dat heeft tijd nodig.

  En óók Bontes heeft, net zoals zo vele naïevelingen liever, dat de EU ons land naar de donder helpt, dan dat, eventueel met monsterverbonden, de EU een halt wordt toegeroepen. Gebroken Geweertjesmentaliteit!

  Tendensieus stukje, Michaël: Je kunt véél beter!

 82. DonBasco

  WTF,

  Een “interview” met een complete 0 op de opinie pagina (…)

   

 83. Mar

  @cmsuijkerbuijk

   

  In het artikel staat helemaal niet dat FN de quenelle heeft uitgevonden.

   

  met Jean Marie le Pen, die een verkapte Hitlergroet, de quenelle heeft uitgebracht” betekent in dit geval dat Jean Marie Le Pen deze groet heeft gebruikt of gedaan.

   

  Het is ‘een groet (uit)brengen’ = een groet doen. Uitbrengen wordt ook in een ander context gebruikt zoals bijvoorbeeld ‘een boek uitbrengen’ = een boek publiceren/op de markt brengen.

   

  De Nederlandse taal zit vol met woorden die meerdere betekenissen hebben.

 84. Julius

  Gezien de vele plusjes op jouw berichtje en de minnetjes op die van mij (die ik natuurlijk al had kunnen voorspellen. Het heiligdom PVV accepteert nu eenmaal geen kritiek en oportunisme zit de PVV-er nu eenmaal in het bloed) kunnen we stellen dat antisemitisme hiero geen echt probleem is. Het PVV-volk meent het goed met de joden. Maar nu even niet.

   

  Je bent in goed gezelschap Suijkerbuijk.

   

  Hartverwarmend 😉

 85. Julius

  Niet binnen een politieke partij. Ik zal never nooit accepteren dat een politicus antiemitische taal uitkraamt of openlijk de hitlergroet brengt. Zo zal ik ook nooit mijn steun betuigen aan een partij als FN wat openlijk antisemitisme niet volledig afkeurt middels sancties zoals het uit de partij flikkeren van pa-lief en zijn rechterhand.

  Zo zal ik de PVV ook niet aanrekenen dat er idioten zijn die Wilders menen te moeten steunen met rechts-extremistische sympathieen. Die discussie hebben we ook al gehad maar dat kan Wilders niet aangerekend worden. Wel mag je hopen (en dat heeft hij volgens mij ook gedaan) dat hij daar krachtig afstand van neemt.

   

  Voor jou misschien een kleinigheidje maar voor mij een groot verschil.

 86. Niek Verheyen

  U stelt: “… waarom dan niet met een islamitische partij? Geen probleem zolang ze zich aan het democratisch beginsel houden en geen fundamentalisme of andere onfrisse zaken aan de dag leggen.”

   

  Voor een islamiet is het in principe onmogelijk om zich ten volle aan democratische beginselen te houden. Zowat alles wat in koran en hadith staat is absoluut niet compatible met democratie. Een simpel voorbeeld is het feit dat conform koran een gelovige (moslim) niet sociaal kan/mag verkeren met een ongelovige (alles wat niet-moslim is) tenzij het expansie van de islam (dus vernietiging van democratie) bevordert. Waar blijven we dan nog met onze hele integratie-bedoelingen? Onderstaand treft u een site die u kort en krachtig informeert over aard en wezen van de islam, helaas in het engels maar wel helder en goed leesbaar. Een must voor iedereen die nog (redelijk) onbekend is met islam en koran: http://www.citizenwarrior.com/2007/09/read-koran-to-see-what-islamic.html

   

  Verder lijkt het mij dat u nog niet of te weinig doorgrondt welke (schandelijk) eenzijdige rol de (nederlandse en westerse) mainstream media spelen in het politieke discours van vandaag de dag waarbij constante bevoordeling van islam, EU en socialisme schering en inslag is. Een voorbeeld is het verslag van het bezoek van Marine le Pen aan Nederland, waarbij tot in den treure de bewuste opmerking van de vader van Marine le Pen werd herhaald en in beeld gebracht. Over de transitie die haar partij (FN) doormaakt werd nauwelijks gerept. Alle journalistieke beginselen worden verkracht en opzij geschoven als het over Geert Wilders, islam en EU gaat. Zelfs een spoortje van kritiek wordt al genadeloos uitvergroot, het is bar en boos.

   

 87. robiekop

  Heren of dames Suijkerbuijk, Rijk, Julius en Philippine, waarom wisselen jullie geen emailadressen uit voor al dit wederzijds gezwets? Of beter nog, maak een afspraak aan de koffietafel bij Van der Valk.

 88. Niek Verheyen

   

  Verder is het leuk en aardig wat Louis Bontes stelt maar hij moet toch echt ophouden met natrappen richting PVV. Het siert de man niet en hij toont zich een slecht verliezer

 89. cmsuijkerbuijk

  Als je het niet snapt, bemoei je er dan ook niet mee!

 90. Julius

  “met alle beschikbare middelen! (Nét als in WO2,”

   

  En waar trek je dan de grens? Bij een synagoge die in de fik gaat door zo’n opgeschoten FN-sympatisantje? Bij een jongen of meisje die in elkaar wordt gemept omdat meneer Wilders het zelf als voorbeeld ook niet zo nauw neemt met het optreden tegen antisemitisme?

   

  Nee Suijkerbuijk. Of je neemt krachtig stelling en staat voor je zaak. Of je zegt, direkt of indirekt zoals Wilders nu eigenlijk doet: nu even niet, beste joden. Jullie belang is even ondergeschikt. Prima. Zoals Mar al aangeeft, klaar en duidelijk. Wat de gevolgen zijn? dat moeten we maar afwachten. Waarschijnlijk toenemend antisemitisme omdat de “enige partij in Nederland” waar jullie op rekenen even geen krachtige stellingname laat zien. Een stellingname die gezien het toenemende antisemitisme hard nodig is. Temeer ook omdat in het EP waarschijnlijk partijen komen , gegroeid in het aantal zetels die antisemitisme wel zien zitten. Ook een “leuk” vooruitzicht.

   

  Sorry maar dat is echt niet mijn ding en voor of aan mij niet uit te leggen valt…

 91. Mar

  @Jan Van 10.29 uur

   

  U moet er echt mee blijven doorgaan, want het bevestigt alleen maar mijn stellingen in de discussie die ik had met cmsuijkerbuijk over het plus/min systeem. U schiet in eigen voet.

   

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/01/plussen-en-minnen

   

  Maar dus niet doen bij cmsuijkerbuijk want die wordt wel pissig over minnetjes zonder onderbouwing.

   

   

 92. Julius

  Jij snapt niet veel van een discussieforum he?

   

  Koop een krant.

 93. cmsuijkerbuijk

  “Het zou beter zijn als u gewoon het standpunt van Wilders herhaalt en niet in de verdediging schiet.”

  Wél mijn commentaren goed lezen hé!

  Geschreven om 11:00U: Ik wil gewoon uit de EU met alle beschikbare middelen! (Nét als in WO2,
  weet je en als dat een amenwerking met het FN noodzakelijk maakt, dan
  moét dat maar.”

 94. cmsuijkerbuijk

  “Ik ken genoeg moslims die niets tegen joden hebben” En tóch zijn ze er, maar dat moet kunnen volgens jou, in de Islam. Nou gáát het natuurlijk om wat er in hun geloof gepredikt wordt en dat is Jodenhaat en dat wast ál het water van de zee niet weg: Antisemitisme!Dat ze er niks mee doen, os gelukkig, maar het wordt hen wél verteld!

  Nou ik denk dat bij het FN genoeg stemmers zijn, die niks tegen Joden hebben, maar ja, die aloude scherende kam hé?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.