Hoorzitting klimaat Britse ‘House of Commons’

Geen consensus!

‘Oudgediende’ schreef gisteren in een commentaar op mijn blog:

Van politici moet men kunnen eisen dat zij zich breed laten informeren om een tot een goed gefundeerd besluit te komen. Dat is hun taak. De burger heeft niet de mogelijk zich ook zo degelijk op de hoogte te stellen en moet ervan op kunnen bouwen dat dat ook gebeurt.

In het klimaatdebat blijkt duidelijk dat dat niet gebeurt en dat de politiek zich krampachtig vastklemt aan een enkel en betwistbaar standpunt, daarin gesteund door de volgzame media. Dat onze welvaart door deze eenzijdigheid hierdoor sterk benadeeld zal worden, dringt kennelijk niet tot hen door. Dat is onbegrijpelijk.

Ik ben het met hem eens.

Eerder schonk ik aandacht aan de parlementaire bespreking van van het laatste rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC), waartoe Machiel de Graaf (PVV) het initiatief had genomen. Het initiatief was prijzenswaardig. Het resultaat was bedroevend. Hoewel zij daartoe herhaaldelijk was uitgenodigd, kon staatssecretaris Wilma Mansveld geen wetenschappelijk bewijs overleggen van een significante invloed van de mens op de opwarming van de aarde (die 17 jaar geleden is gestopt!). Zij volstond met op te merken dat voor haar de ‘consensus’ genoeg was, daarmee aangevend dat elke drang tot waarheidsvinding haar vreemd is. Tot op heden heeft de bewindsvrouwe zich een loyaal uitvoerder van het beleid getoond, zonder zich ook maar een moment af te vragen, of zelfs te willen afvragen, of dat beleid wel stoelt op soliede wetenschappelijke inzichten en of het wel tot het beoogde doel (de redding van onze planeet! – grapje!) leidt.

Kan het ook anders? Ja, het kan ook anders. Wat dát betreft kan het Nederlandse parlement nog iets van de Britse collega’s leren.

Het ‘House of Commons Energy and Climate Change Committee’ hield onlangs een hoorzitting waar ook drie klimaatsceptici als getuigen optraden: Professor Richard Lindzen, Massachusetts Institute of Technology, Nicholas Lewis, klimaatonderzoeker en Donna Laframboise, auteur.
 
In het verleden heb ik reeds verschillende malen aandacht aan Lindzen en Laframboise geschonken. Nick Lewis is een relatief nieuwe ster aan het firmament. Hij werkt thans samen met Marcel Crok aan een omvangrijk rapport voor de Britse ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF). Het is de bedoeling dat dit rapport over niet al te lange tijd ook in het Nederlands uitkomt.

Als professionele klimatoloog en voormalig leidend auteur van het VN-klimaatpanel weet Lindzen natuurlijk van de hoed en de rand. De schaduwkant van zijn presentatie is echter dat hij zich af en toe te veel in orakeltaal hult, die waarschijnlijk slechts voor ingewijden volledig begrijpelijk is. De invloed van de zon komt in zijn hele verhaal nauwelijks voor. Zoals hij mij eens een aantal jaren geleden persoonlijk heeft toevertrouwd, is hij daarover sceptisch. Hij zit meer op de lijn van interne variabiliteit van het klimaatsysteem. Misschien dat hij nu een ietsepietsie is opgeschoven, want hij verwijst er wel naar in de beantwoording van vragen. Maar om nu te zeggen daar hij zich daar nu vierkant achter stelt? Nee! Hij blijft uiterst voorzichtig. En daar is veel voor te zeggen.

Van de kant van de parlementariërs was Peter Lilley (Conservative) bijzonder op dreef in het stellen van relevante vragen. In iets mindere mate gold dat ook voor Graham Stringer (Labour). Wetenschappelijk is dat natuurlijk irrelevant, maar politiek betekent dat dat de vragen niet alleen van rechts, maar ook van links komen. De implicatie daarvan is een depolitisering van het klimaatdebat. En dat is alleen maar goed!

De video van de hoorzitting is hier te vinden. Judith Curry heeft er een snelle transcriptie van gemaakt. Ik pik er een paar krenten uit, waarbij ik mij beperk tot het gedeelte van de hoorzitting waar de klimaatsceptici aan het woord kwamen.

Lewis: Observations point in one direction, model simulations point in a different direction towards substantially higher warming. Policies are based on projections of models. Models don’t reflect the current evidence including the reduction in aerosol cooling effect strength. If aerosol cooling is lower, then it follows that the warming is less from carbon dioxide. The model simulations used in AR5 predate this particular finding.

Lewis: The issue is how much warming to expect from the different scenarios. From my point of view, those projections are about 60% higher than they would be if they had sensitivity consistent with observations.

Lindzen: Previous panel says you can trace statements in the SPM to main report. That is probably true, although they allow the SPM to change the main document. 31 pages leaves a lot out. The issue is selection of statements.  The omissions are significant.

Lindzen: You are asking a policy question and most scientists would like to avoid it. The range of uncertainties include the possibility that warming of 2C is a net benefit.

Lindzen: Whatever the UK decides to do will have no impact on your climate, but will have a profound impact on your economy. Trying to solve a problem that may not be a problem by taking actions that you know will hurt your economy.

Lindzen: I think the IPCC assessment of natural variability is not adequate and there is not much argument about that. No models at present do an acceptable job on ENSO and the multidecadal oscillations. And also not the longer timescale circulations of the oceans on timescales of thousands of years. The fact that the system can change on its own is an important development in public understanding of climate change.

Laframboise: If you want the public to have confidence in a public body, the body should do its best to be objective.

Lindzen: At this point, we don’t know what to do about it. We have certainty about adverse consequences of the policy options on the economy, but uncertainty about the impact of the policy options on the environment

Aldus enkele elementen uit de snelle transcriptie van Judith Curry.

Lees verder hier.

Mijn conclusie: De wereldgemeenschap geeft 1 miljard per dag uit aan een klimaatbeleid, waarvoor geen stevige wetenschappelijke basis bestaat. Het is de moderne variant van de traditionele Afrikaanse regendans … en even effectief!

Voor mijn eerder DDS–bijdragen zie hier.

 

 

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

9 reacties

 1. Hans Labohm

  Dorotheus,

   

  In de video kun je zien dat Lindzen een vraag beantwoord over de invloed van de zon.

  Het is een korte vraag. Ook het antwoord is kort.

  De invloed van de zon is onderwerp van permanente studie op verschillende plaatsen in de wereld. Voor zover mij bekend, nodigt de NASA periodiek astrofysici uit om van gedachten te wisselen over de laatste stand van de wetenschap. Dan worden ook hun verwachtingen vergeleken over de zonne-activiteit voor de komende jaren. Die verwachtingen waren de laatste jaren systematisch te hoog. De zon wilde niet meewerken.  

 2. dorotheus

  Hans, Hoe verwijst Lindzen naar het effect van de zon? Of doet hij dat slechts zijdelings? 

  Persoonlijk denk ik dat je uit de vergaarbak van de natuurlijke variatie het effect van de zon wel (deels) kunt ”uitfilteren”. Waarom is er geen universitaire vakgroep die het werk van C de Jager oppakt ? Of is die er wel? Wel, een gek kan meer vragen etc…………….

 3. dirkse

  [waarbij ik met verbazing constateerde hoe weinig inzicht men heeft in deze materie.]

  Inderdaad, dat valt mij ook steeds weer op.

  Doctoren in de wiskunde/biologie/scheikunde die onvoorwaardelijk geloven in de broeikashypothese of bij windenergie uitkramen dat “het altijd wel ergens waait”.

  Maar het verbazingwekkendst is toch wel het standpunt van het ECN, dat met droge ogen windenergie ziet als onderdeel van energietransitie en het opslagprobleem negeert. 

 4. harry la croix

  Natuurlijk weten de politici in Nederland waar het in de klimaatdiscussie over gaat: GELD! In het VK is de echtgenote van de vice-premier, Nick Clegg, Liberal Democrat, directeur van een windmolenbedrijf dat in het VK zeer veel subsidie ontvangt, zelfs als de molens niet draaien. De Britse regering is, volgens de Prime Minister, de groenste regering ooit. Daarnaast zijn er de lobbygroepen, die zich er niet voor schamen elkaar grote sommen gelds toe te delen. Als je nagaat hoe een spoorweg-ingenieur, voorzitter is geworden van het IPCC, met welk kapitaal hij startte en het vermogen dat hij nu bezit, kan begrijpen dat nemand deze positie graag opgeeft. Op alle terreinen waar subsidies aan de orde zijn wordt zo gehandeld en het kost de Nederlandse belastingbetaler handenvol geld. Als het allemaal kul en bangmakerij blijkt te zijn, dan verandert men gewoon de items, dan wordt opwarming plotseling klimaatverandering. Men past zich in dat milieu heel snel aan om de subsidiekraan open te houden. Maar ja, het klootjesvolk laat het gewoon gebeuren! Ik lees de SUNDAY TELEGRAPH en daarin staan vaak artikelen over de klimaatgekte van Christopher BOOKER. Zeer lezenswaardig. 

 5. baksteen

  Hetzler, als het waar is wat je zegt, en ik heb geen enkele reden aan te nemen dat het niet zo zou zijn, dan zou dat kunnen betekenen dat als de politici er achter komen dat ze al die jaren besodemietert zijn door de groene clubs het een heel snelle omslag zou kunnen veroorzaken.

  Ik stel voor Wilma Mansveld voortaan maar Mevr Fyra te noemen, geeft beter het niveau aan.

 6. Hetzler

  Ik moet zeggen dat er enkele Kamerleden zijn die hun uiterste best doen de noodzakelijke informatie tot zich te nemen.

  Verder heb ik onlangs een lezing gegeven waarbij ik met verbazing constateerde hoe weinig inzicht men heeft in deze materie. In plaats hiervan is men blijven hangen in wat decennialang door de media wordt uitgekraamd, ondanks dat de toehoorders geen doorsnee personen waren. Het resultaat was een forse woede over die jarenlange misleiding en en het vaste voornemen om in actie te komen.

  Hiernaast constateer ik een toenemend aantal eigen initiatieven door locale en Provinciale politici bij het inwinnen van advies over hoe het nu echt zit. Dit lijkt mij een verheugende ontwikkeling.

  Ik kan het verder niet helpen dat zo veel Kamerleden zo weing benul hebben van materie die zo velen treft.

 7. dorotheus

  zon, @hans. dank voor je antwoord. Mijn pc pakt de video niet, maar het korte antwoord van L. zal wel niet baanbrekend zijn.

  ja, de ‘voorspellingen’ waren te hoog (ook van b.v. NASA). Maar het gaat mij eigenlijk om het effect van de zon in de periode 1850-heden. De sleutel is blijkbaar nog niet gevonden. C. de Jager komt in de richting, maar dit wordt niet echt opgepikt, meen ik. Ik blijf het volgen.

 8. Hans Labohm

  Dorotheus,

   

  Op een of andere manier kan ik geen teksten of links meer kopiëren in mijn commentaren.

   

  Dus kan ik je alleen maar via een omweg helpen.

   

  Zoek in de transcriptie van Judith Curry naar:

   

  Are solar cycles important?

   

   

 9. dorotheus

  dank hans. via link HIER heb ik het binnengehaald. Inderdaad een kort antwoord. Daar moet wat aan toe te voegen zijn, maar de vraag is wie dat kan.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.