Martin Sommer: Zijn windmolens wel links?

We investeren 18 miljard in wind, terwijl de verzorgingstehuizen dicht moeten.

Eerder bood ik podium aan een kritisch artikel van Frans Sluijter over windenergie in het blad Socialisme & Democratie (S&D). Frans Sluijter is een sociaal–democraat van de oude stempel en als emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde een ‘no–nonsense’ type. Hij maakt deel uit van de ‘Groep van 11’, die bezwaar heeft aangetekend tegen het energieakkoord van de SER. Zie hier.  

In vervolg op zijn eerdere kritische artikel over windenergie, heeft Martin Sommer, politiek commentator bij de Volkskrant, uitgebreid gesproken met Frans Sluijter. Het resultaat daarvan is te lezen in zijn nieuwste stuk van afgelopen zaterdag.

Martin Sommer:

Zijn windmolens wel links? Dat is de vraag van prof. dr. ir. Frans Sluijter, een van de elf dwaze wetenschappers die zich tegen het Energieakkoord keerden. Hij wierp de kwestie al drie jaar geleden op, in het blad S & D. Is windenergie doelmatig en hoe duurzaam is duurzaam eigenlijk, vroeg hij zich af. Goede vragen, vooral nu er 18 miljard op de rol staat voor vergroening, terwijl de Rijksfinanciën echt beginnen te prangen, en dat in de week dat Groningen moet worden gecompenseerd voor het gasleed.

Frans Sluijter zit in januari op een Zwitserse berg en kan alleen worden gebeld. Hij is emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde en ‘kan dus een beetje rekenen’. Hij is al een halve eeuw lid van de Partij van de Arbeid en diende de FNV van advies op het gebied van pensioenen. …

Wat kost het Energieakkoord, wat levert het op? Dat is niet eenvoudig. Even ter herinnering, veertig organisaties, waaronder de FNV maar ook de ANWB en de Bovag hebben zich achter het voornemen geschaard om de komende jaren 18 miljard subsidie in (voornamelijk) windenergie te steken. Daarvoor krijgen we 3 procent extra duurzame energie terug, dankzij driemaal zo veel windmolens op land, en op de Noordzee in de woorden van SERvoorzitter Wiebe Draijer, net zoveel windmolens als nu in alle wereldzeeën bij elkaar. In het energieakkoord staat dat de steun
van de bevolking daarbij wel nodig is. ‘Het geforceerd doorzetten van projecten werkt contraproductief.’

Vandaar misschien dat de kosten zo verstopt zijn. Die 18 miljard subsidie staat nergens, kwam pas tevoorschijn toen minister Kamp antwoord moest geven op Kamervragen. In het Energieakkoord is sprake van een investeringsimpuls’, de minister had het ook wel over een ‘verplichtingenbudget’. De suggestie is dat windenergie heel goed commercieel uit te baten is, afgezien van wat in het akkoord een ‘onrendabele top’ heet.

Interessant, alsof er een rendabel en een onrendabel deel is aan windenergie. Dat lijkt me een rookgordijn, net als het idee dat een subsidie wat anders is dan een vergoeding achteraf per geleverd kilowattuur. Vooraf of achteraf: die 18 miljard zijn een bijdrage aan een industrie die van zichzelf niet uit kan. En voor wie het nog niet gelooft: de Europese Commissie overweegt volgende week de nog strengere doelen voor hernieuwde energie voor het jaar 2030 te schrappen, aangezien Europa vanwege de groene stroom heel veel duurder dreigt te worden dan de VS.

… Frans Sluijter [is] langjarig lid van de PvdA. Hij vindt dat links voor gerechtigheid hoort te zijn, en voor geluk voor de velen. Hij kan de linkse obsessie met windmolens niet begrijpen. In S & D schreef hij: ‘Links doet zichzelf de das om door aan te dringen op de besteding van enorme sommen aan inefficiënte doelen, daarmee zichzelf de mogelijkheid ontnemend om de traditionele doelen te verwezenlijken en het gevaar lopend reeds bereikte doelen te verspelen.’

We zijn drie jaar verder en de kwestie die Sluijter opwierp is acuut. De sociale zekerheid wordt onder leiding van Partij van de Arbeid en VVD danig afgeslankt, sommigen zeggen ontmanteld. Vroeger vonden ze bij de VVD dat windmolens draaien op subsidie. Maar ook daar is het tegenwoordig verboden om in verband met de bezuinigingen op de verzorgingsstaat, te wijzen naar de royale uitgaven voor groene stroom.

Er zijn ruige dingen op til. Verzorgingstehuizen sluiten en niemand weet wat er moet gebeuren met het groeiende leger dementerende bejaarden. Het geld is gewoon schoon op. En ondertussen wordt er een ‘investeringsimpuls’ van 18 miljard gereserveerd, voor een oplossing waarvan niet duidelijk is of het wel een oplossing is. Ik kan er met mijn pet niet bij en ik ben niet de enige. [Noot HL: Het is geen ‘oplossing’, al was het alleen maar omdat er geen probleem is.]

Het CPB schreef onlangs een verstandig advies over de voorgenomen verdrievoudiging van het aantal windmolens op land. Dat advies luidde, ook in verband met de vernietiging van het landschap: zullen we eens beginnen met vijf jaar uitstel?

Aldus Martin Sommer.

Wat is het toch een zegen dat er nog individuen zijn die voor zichzelf denken, daarvoor uitkomen en niet met de kudde meelopen. Hopelijk dat hem een boos telefoontje van Diederik Samsom – zoals zijn collega Michael Persson destijds ontving toen hij iets te kritisch over windenergie schreef – bespaard blijft.

Martin Sommer schreef ook dat hij ‘na veel cijferen en bellen’ de extra kosten conservatief op 200 euro per huishouden per jaar schatte vanwege de investeringen in groene stroom. Andere berekeningen, op basis van plausibele veronderstellingen, komen veel hoger uit. Zie bijvoorbeeld die van de Groene Rekenkamer hier en Theo Wolters hier, die op zo’n duizend euro per huishouden uitkomt. Dat scheelt nogal wat met de 200 euro van Martin Sommer!.

Het antwoord op de vraag van Martin Sommer of windmolens wel links zijn, is natuurlijk ‘nee’. Ze zijn ook niet rechts, want ze draaien op subsidies.

Bij energie gaat het gewoonlijk om basisbehoeften, waarop weinig bezuiniging mogelijk is. Verhoging van de prijs daarvan zal de lagere inkomensgroepen relatief het hardst treffen. De hogere inkomensgroepen kunnen bovendien door investeringen in zonne- en windenergie profiteren van de subsidies – voor de lagere inkomensgroepen is dat meestal niet mogelijk. Per saldo is het resultaat een grootscheepse geldoverdracht van lagere naar hogere inkomensgroepen. Het is dus een denivellerings’feest’ van ongekende omvang, in plaats van een nivellerings’feest’, waar men bij de PvdA zo dol op is. En je hoeft nu niet bepaald links te zijn om tegen een zodanige denivellering te zijn. Ik vermoed zelfs dat de meeste rechtse mensen dat ook afkeuren. Ik in ieder geval wèl!  

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

18 reacties

 1. Saeftinghe

  Kees Rudolf,

   

  Plezierig dat u oppikt wat bedoeld wordt.

   

  Ik las net in een ander artikel een reactie, waarin gesteld werd dat de Duitse stroom gratis is omdat daar een overschot aan windelectra is.

  Het werd heel goed gezien dat je dan niet dezelfde fout moet maken. Tegen gratis stroom kan niets concureren.

   

  Dat klimaat gedoe is niet anders dan het volk geld uit de beurs schudden, zure regen, het ozongat. de CO2 en wat al nog niet meer, is niet anders dan oplichting.

  Er worden enorm veel ondoorzichtige zaken bijgehaald, in een troebele omgeving is het makkelijk iets verdonkeremanen !

   

  Ik heb een geringe achterdocht dat de oliemaatschappijen al een aantal dingen achter de hand hebben, ergens in een donker hoekje van hun magazijnen.

  Zodra de olie op is, of te duur om te delven, komen ZIJ daarmee op de proppen en blijft de geldstroom via hen gaan.

   

  Ik heb er eigenlijk nooit zo goed op gelet, maar met de discussies hier komt wel heel duidelijk naar voren hoeveel energie we verbruiken (verkwisten).

  Eens is het op en dan moet er iets anders in bedrijf zijn en niet nog ontwikkeld worden.

   

  Het moment van olie op, kun je verder vooruit schuiven door er zo weinig mogelijk van te verbranden, onverschillig of dat nog 500 of slechts 50 jaar gaat duren.

  Verbranden is het slechtste wat je ermee kunt doen. Beter is er eerst  b.v. kunstdtoffen van te maken en die dan na hun levensduur op te stoken, dan heb je het 2 keer gebruikt.

   

  En wat gaat er gebeuren met de ruimtes waar die olie weggehaald wordt, dat zijn flinke volumes.

  Ik leerde dat internet 200GW per uur gebruikt, dat zou 1,5 % van het totaal zijn. 

  Dat zou betekenen dat het totale verbruik (alleen aan elektraproduktie !!!!) 13 millioen GW per uur is.

  Dat zou betekenen 113.880 millioen GWh elk jaar weer opnieuw. Dit met MAXIMAAL 50% rendement.

  Dat zou betekenen zo´n 228.000 Millioen GWH per jaar aan brandstof opstoken, komt op zo´n 30 millioen ton olie per jaar.

  Daarnaast nog brandstof voor vliegtuigen, auto´s en wat al niet meer.

   

  We halen al meer dan 100 jaar olie boven. In ´t begin niet zoveel, maar er moeten toch een flinke ruimtes ontstaan zijn, daar diep onder de grond. Wat gaat daarmee gebeuren?

   

  Hoeveel is onder Groningen vandaan gehaald? Met welke gevolgen?

   

  Zou dit het volgende project kunnen worden om ons uit te schudden?

 2. Saeftinghe

  Dat uitstel voor 5 jaren lijkt me een goede eerste stap om alles nog eens grondig na te rekekenen.

  In middels zal er een regeringswissel hebben plaatsgevonden.

  We mogen hopen dan wat minder onbekwame lieden aan het roer te hebben, die de susidie kraan dichtdraaien.

  Dan gaat er weer commercieel gerekend worden door de bedrijven die geen greep in de beurs van de bevolking kunnen doen, maar moeten concureren.

   

  De sommetjes worden dan weer met zorg gemaakt, nog een paar keer nagerekend en komen die molens in wat trager tempo op de plaatsen waar ze horen en met goed rendement kunnen draaien.

  En blijft er geld beschikbaar voor mijn plaatsje in het bejaarden tehuis

 3. Niek

  Waarom draait een windmolen in tegengestelde richting dan bijvoorbeeld een oerhollandse korenmolen of watermolen?

  Verder goed stuk Hans, op één vraag na: de cijfermatige onderbouwing van de door Martin Sommer genoemde 200 euro.

  Iemand kan wel veel cijferen en bellen maar dan heb je in feite nog niets.

  Kan Martin dat eens voorrekenen?

 4. Johanna

  Het was een geweldige goede bijdrage in de Volkskrant van Martin Sommer. Daar kon de PvdA het mee doen.

 5. Saeftinghe

  @ Niek,

  Dat rechtsom draaien had iets te maken met krimpende of ruimende wind, meen ik. Dat zou betekenen dat ze op het zuidelijk halfrond andersom zouden moete draaien.

  Ik meen dat het effect zo gering was dat het niet de moeite was.

   

  Wel is het handig natuurlijk dat ze allemaal dezelfde kant op draaien,  stabdaardisatie is voordeliger om de onderdelen te maken.

   

  Een jaar of 10 terug waren er één of twee op de sluis bij Enkhuizen die linksom draaiden, misschien staan ze er nog wel.

   

  Lang geleden toen de molens nog veel kleiner waren zijn er ook palen gemaakt waar twee molens op zaten.

  Daar was het noodzakelijk dat ze in tegengestelde richting draaiden ivm het coreolis effect

 6. nog_1

   ‘Vandaar misschien dat de kosten zo verstopt zijn. Die 18 miljard subsidie staat nergens, kwam pas tevoorschijn toen minister Kamp antwoord moest geven op Kamervragen.’

   

  Dat is niet waar, dat staat gewoon op de website van de SER. Ik citeer;

   

  ‘Het EIB raamt de omvang van de directe investeringen die in verschillende vormen worden gedaan als gevolg van de maatregelen die in het akkoord zijn doorgerekend, op circa 13 tot bijna 18 miljard euro over de periode 2013 tot 2020.’

   

  De werkelijke kosten zijn lager; omdat de overheid 13-18 miljard investeerd en dat ook werkgelegenheid en belastinginkomsten oplevert die weer van het bedrag afgetrokken moet worden. Om ons niet rijk te rekenen zijn die opbrengsten niet meegenomen; 

   

  ‘In de doorrekening van de effecten voor het bedrijfsleven is niet het effect meegenomen van de investeringsimpuls van de transitie die het akkoord aanjaagt.’

   

  http://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2013/energieakkoord-duurzame-groei/energieakkoord-duurzame-groei-13.ashx

 7. Skeptic

  Als die 18 miljard goed zou zijn om 3% extra “duurzame” (wat is er duurzaam aan een windmolen) energie te krijgen dan zouden we dat eens moeten vergelijken me de kosten van een 1.5 GW kerncentrale. Die kost rond de 3 miljard. Daarvan kunnen we er dus 6 neerzetten voor de 18 miljard. Die 9 GW zijn gelijk goed voor ongeveer 40 % van onze elektriciteitsbehoefte en komen we een beetje in de buurt van de energiemix van Frankrijk. Kerncentrales hebben ook nog eens een beschikbaarheid van meer dan 98% tegenover een schamele 18-20% voor windturbines (Dit is het percentage van het vermogen dat gemiddeld op jaarbasis kan worden geproduceerd) Dit moet de natte droom zijn voor de AGW adepten. Tevens levert dit vele hoogwaardige banen op in Nederland. De prijs van elektriciteit kan dan drastisch naar beneden. Bedrijven als Aldel zijn gewoon weer levensvatbaar. Onze gasbel wordt minder snel uitgeput wat de Groningers ook weer blij zal maken. Everyone is a winner….

 8. pietkremer

  Je kunt er op rekenen dat de PvdA zich hard zal maken voor een nieuwe toeslag, namelijk de energietoeslag voor mensen die minder verdienen dan modaal. Hebben de Bulgaren er weer een inkomstenbron bij.

 9. hoevenap

  Windmolens zijn machines en die zijn nooit (politiek) links of rechts.

  Waar het om gaat is dat links meent dat de samenleving in geheel of grotendeels maakbaar is.

  Dat grote part van de natuur- en milieubeweging wat denkt dat door de reductie van de door menselijke activiteiten uitgestoten CO2 zorgt voor veel minder opwarming op aarde is links.

  Deze mensen zijn over het algemeen ook tegen kernenergie en dus propageren ze MET ENORM VEEL KABAAL windmolens en zonnepanelen. Hierbij geholpen door allerlei andere (vaak niet linkse) mensen die persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de installatie van deze werktuigen.

  Dat windmolens in de West-Europese context, bijvoorbeeld door het ontbreken van natuurlijke mogenlijkheden van energieopslag, niet rendabel stroom kunnen produceren interesseert deze lieden niets. De rekening wordt door de politiek doorgeschoven naar de verbruiker en om economische redenen vooral naar de kleinverbruiker.

  En de overgrote meerderheid van de kleinverbruikers wordt door misinformatie, halve waarheden en achterbaks gedoe met een grote kluit in het riet gestuurd tot het te laat is en de rekening op de deurmat valt.

  Voor particuliere zonnepanelen is het verhaal iets anders. Iedereen heeft natuurlijk het recht zonnepanelen op zijn eigen dak te zetten,zonder subsisie natuurlijk. Maar de saldering moet worden afgeschaft op een zodanige manier dat voor teruggeleverde stroom de kostprijs per kWh zonder belastingen die de energiebedrijven hebben, moet worden vergoed. Ook moet er een  bijdrage voor de extra systeemkosten worden betaald die het terug in het net leveren van vele kleine installaties met zich meebrengt. 

  “De wereld redden” via groene maatregelen op kosten van anderen moet worden voorkomen. 

  Energie moet zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden om veel fabrieken en bedrijven hier te houden en aldus mensen van werk te voorzien. Dat is de enige manier om het welvaartspeil te handhaven, vooral nu de Groninger gasbel een eind leeg begint te raken.

 10. kees rudolf

  Als abonee van De Volkskrant (en door mijn geregelde betalingen dus medeplichtig aan wat voor veelal linkse en linksige meningen zich allemaal vormen en bestendigen door wat die krant over zijn vele belangstellende lezers geregeld uitstort) was ook ik aangenaam verrast door de recente bijdragen van Martin Sommer. Vandaag viel echter in De Volkskrant een soort van samenvatting te lezen van de discussie rond het energie-akkoord, waarbij de auteur (niet Sommer dus) weliswaar zijn best deed om de schijn van neutraliteit en afstandelijkheid op te houden, maar intussen zijn positie terloops maar al te duidelijk maakte door klimaatsceptici aan te duiden als “het clubje van klimaatsceptici”. Aan zo’n half woord hebben de meeste Volkskrantlezers waarschijnlijk wel genoeg om te concluderen dat wat klimaatsceptici te berde brengen van weinig betekenis is en weinig hout snijdt. Uit de inhoud van het artikel viel voorts voor wie niet beter wist af te leiden dat windmolens al met al toch wel bijzonder noodzakelijk en verstandig zijn. Daarbij werd ook nog eens Ed Nijpels als belangrijke windmolenheld geciteerd -en voorzeker niet om daarop vervolgens kritisch commentaar te leveren.

  Dus ja, zó kennen we de Volkskrant weer. Maar even goed leuk dat ze af en toe een dissidente stem een podium gunnen, sterker, dat zelfs een eigen vaste medewerker zich een ander geluid met betrekking tot windmolens kan veroorloven. Of zouden Sommers’ dagen, als hij zo doorgaat, bij de Volkskrant geteld zijn?

   

   

 11. Saeftinghe

  @Hoevenap,

   

  Dat is zeer goed geformuleerd,

   

  Die molens dienen op hun bijdrage aan energie beoordeeld te worden, verder niets.

   

  Omdat die molen draait wordt er een hoeveelheid fossiel bespaard.

  Hoeveel is dat in geld uitgedrukt en wat heeft het gekost om die molen aan het draaien te krijgen.

   

  Spanje is heel open met die gegevens, terugverdientijd 3 jaar!

  NL is heel geheimzinnig met die gegevens.Terugverdientijd  10 jaar? 15 jaar?

   

  Ik denk dat het omslagpunt ergens tussen de 5 en 7 jaar ligt om het rendabel te houden voor een concurrerend bedrijf. Minder is leuk meegenomen, meer is gewoon niet rendabel.

  Ik geloof niet dat NL dat haalt, wanneer ALLE geldstromen in rekening worden gebracht.

   

  CO2, millieu, mooi of lelijk zijn onzin argumenten. Het is gewoon een machine die z´n werk moet (kunnen) doen.

 12. kees rudolf

  @Saeftinghe (van het verdronken land van?),

  Mooi of lelijk onzin argumenten? Vind ik niet. Wel is de kwestie van de mooiheid of lelijkheid van windmolens problematisch in zoverre als het een kwestie van smaak is. Er schijnen mensen te bestaan die windmolens nog mooi vinden ook. Ik vind ze gruwelijk; niet alleen op zee, waar ze de enige vrije verre horizon die we in dit land hebben te niet doen, aldus het rustgevende effect van die vrije verre horizon te niet doend, maar zeker ook op het land. Persoonlijk heb ik al een aantal vakantiebestemmingen in Duitsland die ik vroeger wel aantrekkelijk vond geschrapt vanwege de alomtegenwoordigheid van windmolens aldaar (de Eiffel bij Bitburg en grote delen van Sauerland  bijvoorbeeld) en ook mijn plezier in het fietsen of wandelen in Nederland op plekken waar vroeger nog een schitterende ruimte was is aanzienlijk afgenomen sinds daar van die verschrikkelijke windmolens met hun onrustig flapperrende wieken zijn verschenen, meer dan torenhoog, zodat hun ontsierende werking zich uitstrekt tot tientallen kilometers in de rondte, zo bijvoorbeeld op het eiland Tholen of aanstonds ook bij Urk, tot voor kort schitterende en uniek mooie plekken waar je de ruimte kon genieten, zo dicht bij huis, terwijl we toch in zo’n overvol land leven. Ik vind de vernietiging van het Nederlandse landschapsschoon door windmolens werkelijk dood- en doodzonde en kan bijna niet bevatten hoe achteloos de verantwoordelijken dit landschapsschoon opofferen aan een dubieus energierendement, ja, vermoedelijk vooral een subsidieslurper, enkel tot profijt van de windmolenfabrikanten en om maffe groen-linksers als Maarten van Poelgeest een lekker gevoel te bezorgen. Dom, schandalig, misdadig! Dat is wat ik er van vind. Het zijn kinkels zonder oog voor landsschapsschoon die dit beleid bepalen en aanjagen. Pretenderend met windenergie het milieu te redden zijn zij met z’n allen de ergste milieuvandalen. Ze zouden voor een tribunaal moeten worden gebracht en berecht en streng gestraft met een paar klappen van de molen. Nee, zo’n tribumaal zal er natuurlijk niet komen. Het nageslacht zal ooit op foto’s en films terugzien op hoe Nederland en de zee vanuit de Nederlandse kust eruit zag voordat die naar de verdommenis werd geholpen. Misschien went dat nageslacht aan die windmolens; zou het? Maar als ik nog leef nadat alle windmolenplannen voor ons land zijn gerealiseerd, dan zal ik in elk geval niet gauw meer op het idee komen om in eigen land op een wandel- of fietsvakantie te gaan, of zelfs maar bij wijze van dagje uit ergens in Nederland visuele rust te zoeken, want die zal er dan nauwelijks meer zijn.

  Dus nee, voor mij zijn mooi of lelijk beslist geen onzinargumenten; de ontstellende lelijkheid van windmolens en windmolenparken, verspreid door het land en voor de kust is voor mij zelfs een belangrijker argument tegen die windmolens en windmolenparken dan het feit dat er mogelijk geld over de balk wordt gesmeten door dat fameuze energieakkoord. Ach, er wordt immers zo veel geld over de balk gesmeten! Een paar miljard, wat is dat nou helemaal per hoofd van de bevolking? Onterechte uitkeringen, Betuwelijnen, fyra’s, metro’s in Amsterdam, HSL, weet ik veel wat allemaal; voortdurend worden er miljarden over de balk gesmeten en ik vind dat wel erg maar op mijn persoonlijke levensgeluk heeft het geen grote invloed. Maar het volstrekt verpesten van wat Nederland op veel plekken zo mooi maakt, dat is een eenmalige en onomkeerbare ramp, waarvan ín mijn beleving de schade vele malen groter is dan in geld is uit te drukken en in elk geval groter dan die 18 miljard die naar men zegt die windmolens volgens dat energieakkoord moeten gaan kosten. Zelfs al zouden die windmolens niet 18 miljard kosten maar 18 miljard rendement opleveren in pakweg 10 jaar, dan nog zou ik dat niet vinden opwegen tegen de schade als gevolg van het verpesten van het landschap in het land waarin ik geboren en getogen ben.  

  Zo, dit moest ik even kwijt. Maar ik weet inmiddels wel dat ik tot een minderheid behoor. Het kan de meerderheid in dit land klaarblijkelijk helemaal geen cent verdommen dat unieke landschappelijke kwaliteit in eigen land om zeep wordt geholpen. Misschien zijn er wel meer mensen gevoelig voor het argument dat windmolens meer geld zullen kosten dan ze opbrengen. Dus dan moet ik maar hopen dat dát argument klopt en ook tegen de windenergielobby in over het voetlicht kan worden gebracht.  

 13. Saeftinghe

  @Kees Rudolf,

  Mooi of lelijk is een kwastie van smaak, ik hoor waarschijnlijk bij een kleine minderheid die efficiente machineriën mooi vindt. En die zich ergert aan het totaal onbekwame gebruik ervan.

   

  Wat u aanhaalt over horizon vervuiling is vanuit uw (en de meerderheids) zienswijze een goed argument.

  Maar hoeveel horizon wilt u hebben en wat hebt u er voor over. Hoever gaat een mooi uitzicht?

   

  Ik persoonlijk vind die monsterschepen zoals die Rol On, Rol of, Rol Over   schepen van b.v. de P&O line, vreselijk lelijk. Nog afgezien van het feit dat ze behoorlijk minder zeewaardig zijn dan oudere (zeil) schepen. Maar ze nemen wèl meer vracht mee——GELD——GELD—–, 

  Mogen die dan niet binnen mijn blikveld op zee varen?

   

  Eigenlijk heeft u het over een heel ander thema—Overbevolking.

  In NL zitten de mensen veel te dicht op elkaar, dat is goed te merken aan de agressie in b.v. het verkeer.

  Dat ontmoet ik hier een klein beetje in steden als Sevilla en Madrid tijdens de spits. Maar niet te vergelijken met NL.

   

  Al die mensen willen hun elektra hebben en daar is nu eenmaal machinerie voor nodig.

   

  Het is verstandig om die uit verschillende bronnen te betrekken.

  Een paar eeuwen terug haalden wij de energie uit heel simpele houtzaagmolens. Daardoor konden we veel sneller de oorlogschepen vervangen en de Britten op afstand houden. 

  We kennen het dus al eeuwen, en het werkte perfect.

  De huidige molen is een uitmuntende machine,heeft een hoger rendement dan fosiel. Maar men moet wèl het verstand erbij houden en ze daar plaatsen waar ze KUNNEN werken.

  Een solarpaneel leg je toch ook niet in de schaduw? Van een centrale verwacht je toch ook niet dat die zonder brandstof draait?

   

  Maar ik ben het helemaal met u eens dat het in NL een ongelooflijke bende is op dit gebied.

  Op dit terein zijn we duidelijk voorbij gestoven door Iberica.

  Molens in zee plaatsen, waanzin. En dan telt voor mij het uitzicht totaal NIET. Je zet geen machines totaal onnodig in een corrosieve omgeving, waar je ook nog slecht bij kunt. Daarmee creëer je grote geldstromen, waar eenvoudig wat van te verdonkeremanen valt!!!! Controleer die geldstromen !!!

   

  Ook hier is er zat corruptie en niet eens zorgvuldig bedekt. Een paar jaar geleden liep ik tegen zoiets op, met Europees geld, (deels) MIJN geld dus .

  Wat ik daarvan geleerd heb is niet erg hoopgevend. Enorme corrupte, geldstromen, waarvan ik een glimpje kon zien.

   

  U noemt onterechte uitkeringen. Eind jaren 70 was dat enorm.

  Als werkgever ging ik altijd even op ziekenbezoek, ooit heb ik, onder het motto— Zeg het met bloemen— bij een “zieken” bezoekje de “zieke” een aronskelk gegeven. Zo vals ben ik soms wel. Maar de hint werd opgepikt.

   

  Maar terug ter zake; Ik denk dat we het grotendeels best wel eens zijn, maar wel met verschillende argumenten.

   

  Mijn insteek is: Wanneer je iets bekritiseerd, doe dat met iets wat je niet uit de hand geslagen kan worden.

  Bekritiseer niet de TECHNIEK van de molen, daar mankeert niets aan.

  Het subsidie circuit en de waanzinnige besluitvormiing door onbekwamen, dat is waar het mis gaat.

   

 14. kees rudolf

  @Saefthinghe,

  Dank voor uw verhelderende reactie. Voor de schoonheid van efficiënte machinerieën ben ik in principe ook wel toegankelijk en mogelijk is mijn afkerigheid van windmolens op het punt van de esthetiek mede bepaald door mijn twijfel over de efficientie van die machine. Ik kan mij herinneren hoe ik, decennia geleden, het rijtje windmolens ergens in Flevoland langs het Ijsselmeer op een bepaalde manier wel mooi vond: hoge witte staken tegen de grijze novemberlucht en het ritme van de synchroon zwaaiende molenwieken, dat alles tegen het decor van het Ijsselmeer waarover een flinke bries de golfjes tegen de fris grasgroene dijken joeg. Er waren toen nog maar weinig windmolens en je las nog niet veel in kranten van lieden die meenden dat door windmolens het CO2 vraagstuk kon worden opgelost, resp. de opwarming van de aarde tot staan kon worden gebracht. Evenmin las je kritische tegengeluiden op dit soort visies. Ik associeerde die dingen in eerste instantie met moderniteit en vooruitgang, en mijn esthetische beleving ervan was navenant.

  Intussen zijn er veel meer windmolens, ook in gebieden die voorheen veel aantrekkelijker waren dan Flevoland, er is een invloedrijk leger van gelovigen die denken dat ze de globale opwarming kunnen keren als je maar genoeg windmolens neerzet, plus daartegenover critici die voor zover ik kan beoordelen plausibel maken dat de winst door windmolens -nog afgezien van het negatieve esthetische aspect- beperkt is en dat bijv. kernenergie een meer voor de hand liggende optie is als het zou gaan om het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een schoner milieu. En nu kan ik geen windmolen meer zien -en je ziet ze óveral, vooral ook in Duitsland- zonder te denken: daar heb je die verdomde dingen weer!

  Er moet natuurlijk vooral goed gecalculeerd worden, mét medeweging van het esthetische aspect. Dat dat onvoldoende gebeurt bij de voor het energiebeleid verantwoordelijken is me duidelijk, zelfs als het esthetische aspect geheel buiten beschouwing wordt gelaten.

  Hoe je het esthetische aspect meeweegt is intussen wel een probleem. Hoe kan je dat aspect, bij ontbreken van objectiviteit en kwantificeerbaarheid, meewegen in een kosten-batenanalyse? Dat een windmolenpark boven Ameland en Schiermonnikoog de aantrekkelijkheid van deze eilanden gevoelig zal verminderen lijkt mij duidelijk. (De burgemeesters van die eilanden vinden dat ook). Maar als nu de economische winst van dat windmolenpark een veelvoud zou zijn van gederfde inkomsten door verminderd toerisme op de Wadden, moesten we het dan toch maar doen?

  De Portugese regering was van zins een bijzondere collectie Miró’s te verkopen om de begroting op orde te krijgen; economische winst hoogstwaarschijnlijk groter dan gederfde inkomsten door hypothetisch verminderd museumbezoek. Schande! -roepen de Miró-liefhebbers. Maar de meeste mensen kunnen die Miró’s natuurlijk gestolen worden.

  Ik zou blij zijn als dwingende puur economische en technische argumenten voldoende waren om de verantwoordelijken tot het inzicht te brengen dat windmolens noch op zee noch in het land verstandig zijn, want ik begrijp wel dat het verpesten van het Nederlandse landschap met windmolens heel veel Nederlanders worst zal wezen, plus dat er ook nog heel wat Nederlanders zullen zijn die het een verfraaiing van Nederland vinden als er overal windmolens staan.

 15. Jessica

  de man van het gezond verstand. De parel van de Volkskrant. Goed om zijn mening nog een keer hier op DDS te ventileren.

 16. Krolll

  Alledrie progressieve godheden, het milieu, de open grenzen en de vrouwenemancipatie hebben een denivellerend effect en pakken negatief uit voor de lagere inkomensklassen die de PvdA zegt te vertegenwoordigen.

 17. hugo matthijssen

  nog1

  Veel oude huurwoningen zijn aan verbetering toe.

  Daarvoor betalen ze huur en mogen daar ook wat voor verwachten zoals isolatie.

  Nu trekt het kabinet veel geld weg bij de woningstichtingen en noemen dat besparen.

  Daarvan hadden de energiebesparende maatregelen gedaan kunnen worden.

   

   

   

 18. nog_1

  Bij energie gaat het gewoonlijk om basisbehoeften, waarop weinig bezuiniging mogelijk is. Verhoging van de prijs daarvan zal de lagere inkomensgroepen relatief het hardst treffen.’

   

  De investeringen van 13/18 miljard gaan niet helemaal naar windmolens (zoals Hans schijnt te denken) maar ook naar energiebesparende maatregelen. De energierekening zal hierdoor niet stijgen, maar dalen, gemiddeld zo’n 141 euro per huishouden. Ook te vinden op de SER-website, waarvan de link in de vorige reactie staat.

   


Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.