Britse regering niet in de greep van financiële belangen

Foto:

De Britse regering zou niet bereid zijn Rusland zware sancties op te leggen, omdat ‘s lands bankensector grote belangen in Rusland heeft. Dat blijkt wel mee te vallen.

Veel Britse media schreven de afgelopen dagen dat de regering van premier David Cameron terughoudend zou zijn in het Rusland opleggen van sancties nadat de troepen van president Vladimir Poetin de Krim annexeerden, omdat Britse banken en bedrijven grote financiële belangen hebben in het land. De Financial Times berichtte dat het Verenigd Koninkrijk “wanhopig” probeerde te voorkomen dat politieke overwegingen de economische banden met Rusland zouden schaden. Rijke Russen hebben dure woningen gekocht in de Britse hoofdstad en Britse banken doen zaken met schimmige Russische ondernemingen die op hun beurt banden hebben met het Kremlin. Volgens The Daily Telegraph wilden de Britten daarom helemaal geen sancties. De linkse krant The Guardian vermoedde zelfs een complot om de Britse banken van Westerse strafmaatregelen vrij te stellen.

Vreemdgenoeg weerhield dat Cameron er niet van om juist zijn Europese collega’s tot strengere sancties te manen. Naar verluid riep hij tijdens een Europese Raad in Brussel, “If you throw a punch, your wrist gets hurt.” Oftewel: sancties zijn misschien ook voor ons vervelend, maar toch nodig. Europa en Amerika kunnen het niet toestaan dat Rusland zomaar een deel van Oekraïne binnenvalt en annexeert.

Uit onderzoek van Open Europe, een eurosceptische Britse denktank, blijkt dat het met de belangen die de Britse banken in Rusland zouden hebben ook wel meevalt. De Britse financiële dienstverlening voor Russische burgers en bedrijven is goed voor slechts 1 procent van de totale export aan financiële diensten. De Russische investeringen in Londen zijn relatief nog kleiner en goed voor maar een half procent van alle Europese investeringen in de Britse hoofdstad. Open Europe concludeert dan ook:

Sanctions related to financial or capital markets, for example severing access to credit for state-owned enterprises or Russian banks, might be an effective strategy to exert more pressure on Russia (given its reliance on external financing). Such move would be far more damaging to Russia than the City of London.

Vrij vertaald:
Sancties die de financiële of kapitaalmarkten raken, door bijvoorbeeld de kredietverlening aan Russische staatsbedrijven of banken in te perken, zouden een effectief middel zijn om druk op Rusland uit te oefenen (aangezien het zeer afhankelijk is van buitenlandse financieringen). Zo’n stap zou Rusland veel meer schade berokkenen dan de City van Londen.

Vooralsnog hebben de Europese landen maar beperkte sancties opgelegd. De banktegoeden van iets meer dan dertig hooggeplaatste Russen zijn bevroren en hen is toegang tot Europa ontzegd. Ook is een EU-Rusland-top geannuleerd. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei voor het weekeinde dat er meer sancties komen, tenzij Rusland een stap terugdoet. Dat lijkt niet waarschijnlijk, dus wil de Europese Unie geen gezichtsverlies leiden, dan moeten binnenkort zwaardere economische sancties worden afgekondigd.

Aan de Britten zal het niet liggen. Als er twijfel is, leeft die eerder in Duitsland. 29 procent van de olie die dat land importeert, komt uit Rusland. De Duitse afhankelijkheid van Russisch aardgas is nog groter: 35 procent. Maar Rusland is ook afhankelijk van Europa, want de olie en gas kan niet zomaar de andere kant worden opgepompt. Cameron weet dan ook: “Rusland heeft Europa harder nodig dan Europa Rusland.”


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!