De twee EU-keuzes die voor ons liggen

Of we blijven in de EU óf we treden uit.

De twee opties zijn:

1. Uittreding.
2. Opgaan in een totale federatie.

Er zijn in het EP nu 28 landen vertegenwoordigd die allemaal vertegenwoordigers mogen afvaardigen naar het EP. Nederland heeft slechts 26 zetels in dit gigantische parlement van maar liefst 751 zetels!

De Nederlandse inbreng is dus verwaarloosbaar klein op het totaal. Sterker nog, bij iedere toetreding van een nieuwe lidstaat neemt de invloed van Nederland procentueel af omdat de zetels wederom over meer landen moeten worden verdeeld.

Deze geringe inbreng is voor de meeste landen al niet prettig maar het is ronduit funest voor een land dat bij de rijkere EU deelnemers behoort. Omdat we in de EU een (groeiende) overweldigde meerderheid hebben van arme en corrupte landen (Oost-Europese en Zuidelijke-lidstaten), zal er structureel een meerderheid in het EP zijn die voor de “armere” landen positief uitkomt en negatief voor een klein maar wel (ondanks de crisis) veel welvarender land als Nederland. 

Zodoende zal er ook nooit een politieke meerderheid zijn om soevereiniteit terug te geven aan Nederland. Dit is gewoonweg in het nadeel van alle landen die er voordeel van genieten dat Nederland dient te luisteren naar de dictaten van de EU welke dus  structureel in hun voordeel uitvallen.  

Voorbeelden zijn:

1. De open grenzen voor “arbeids”migranten.

2. De financiële giften, kwijtscheldingen en garantiestellingen van Nederland.

3. De bankenunie.

4. Bilaterale handelsovereenkomsten die afwegingen zijn van de grote politieke blokken in het EP maar vaak Nederland schaden.

5. Geen eigen beslissingsmacht meer over onze nationale begroting.

6. Nederland gedwongen wordt zich aan massa-immigratie quota te houden.

7. Nederland zijn eigen valuta niet kan koppelen aan de munteenheid die het zelf verkiest.

8. De rentevoet op Nederlands staatspapier niet correspondeert met de juiste voet op onze eigen nationale economie.

9. Wij gehinderd worden om internationale handelsbetrekkingen af te sluiten omdat deze nu vaak strijdig zijn met de EU handelsbetrekkingen.

10. Nederland met internationale conflicten zelf haar positie kan bepalen zonder dictaat van de EU.Bovenal heeft het EU slecht één maal per 5 jaar verkiezingen (wat al één jaar meer is dan de meeste nationale parlementaire democratieën. 

Maar bij het EP is er niet zoiets als een “coalitie” en een “kabinet”. Omdat bij het ontbreken van een kabinet er dus ook nooit een kabinetscrisis kan ontstaan krijgt het volk per definitie nooit de kans eerder dan eens in de vastgestelde 5 jaar naar de stembus te  gaan zoals dat bij de nationale parlementaire democratieën wel het geval is.

Maar wellicht het meest kwalijke is dat het hele EP nog moet luisteren naar ONGEKOZEN leiders (Barroso, Schultz, van Rompuy en straks wellicht Verhofstadt) die de ware macht bezitten. Zij vormen als het ware het onschendbare “kabinet” van het EU-instituut. 

Het is om al deze redenen een volstrekte illusie te denken dat Nederland significante bevoegdheden van de EU terug zal kunnen krijgen.

De uittreedmogelijkheid
De uittreedmogelijkheid is wel een realistische optie om de soevereiniteit voor Nederland terug te krijgen omdat in het Verdrag van Lissabon “Artikel 50” is opgenomen. 

Artikel 50 voorziet in de mogelijkheid om te allen tijden uit de Europese Unie te treden. Wat hier voor nodig is is slechts de politieke wil van de Nederlandse burgers en politici. Volgens onze Grondwet is er een meerderheid in de beide Kamers nodig om uit de unie te stappen, meer niet! Theoretisch hoeft er ook geen referendum te worden uitgeschreven omdat meerderheden in de beide Kamers voldoende zijn (er was ook geen referendum om toe te treden).

Als Nederland soeverein zou zijn kunnen wij die eerder genoemde nadelen van ons afschudden en weer ons eigen beleid maken. Ook zal dit de handel doen toenemen omdat wij net zoveel (of meer) handel kunnen drijven met onze Europese partners als nu, maar wij vrij zijn de beste overeenkomsten voor Nederland te ondertekenen.

Daarom is het slechts bangmakerij en propaganda als men zegt dat uit de EU treden geen optie is maar “bevoegdheden terughalen” wel. De pro-EU-elite en hun bevriende media zeggen dit slechts uit eigenbelang en zeker niet uit landsbelang.

Boy van Meetelen is bestuurslid van Artikel 50.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

26 reacties

 1. cmsuijkerbuijk

  En ja hoor, de door de EU voor 100% gesubsidieerde zender ARTE.tv gaat los op de Eurokritische partijen: Zie http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/03/code_rood_voor_populisme_in_ne.html#comments

 2. Michael van der Galien

  Ik ben erg blij met Artikel 50 als stemoptie in Europa.

 3. vanderberg

  Altijd kostelijk om te lezen over/van lieden die er oprecht van overtuigd zijn dat als de verkiezingen in hun nadeel uitvallen (of beter gezegd, niet zo uitpakken zoals zij graag hadden gezien), er direct maar vanuit gaan dat er ‘gerommeld’ is. Dan ligt het opeens aan ‘de media’ en ‘de elite’.

   

  Nee boy, als je echt serieus genomen wilt worden zal het eens tijd worden en op te groeien en eens te kappen met dat kleinzielige geneuzel over de ‘elite’ en de ‘linkse media’.

 4. Henk

  @ Boy

   

  Als je meeleest. Zijn er al gesprekken gaande tussen Artikel 50 en Louis Bontes, Ronald van Vliet en/of Joram van Klaveren om zich aan te sluiten bij jullie partij? Dat vergroot ook meteen jullie kans om een zetel in het EP te bemachtigen.  

 5. Henk

  De enige partij in het Nederlandse parlement die voor de artikel 50 optie is, is de PVV, maar  die heeft zich vorige week lelijk in haar eigen voet geschoten. De kans dat een meerderheid in de Nederlandse SG voor artikel 50 stemt, is nagenoeg nihil. De enige hoop is een implosie van het stelsel, net zoals bij de Sovjet Unie is gebeurd. Ik bereid mijn dochter er alvast op voor dat ze beter haar heil buiten de EU (en in ieder geval buiten de eurozone) kan zoeken.

   

   

 6. joga

  Omdat uittreden de enige optie is om onder het vernietigende juk van de EU uit te komen zullen we met z’n allen op 22 mei op de PVV moeten stemmen. Ook vooral, zoals 2 onafhankelijke rapporten, aangedragen door de PVV, hebben aangetoond, dat dit op een redelijk korte termijn zeer winstgevend is voor Nederland en dus voor de inwoners, die zich dan ook weer volledig vrij kunnen voelen.

   

                                                             Stemmen op de PVV op 22 mei

                                                            voor onze vooruitgang en vrijheid

 7. Altea-Hills

  Nu bij de komende verkiezingen massaal op de PVV stemmen om uit dit communisten bolwerk EUSSR in Brussel te stappen,en zoals U in het boverstaande kunt lezen,is erin blijven de ondergang van ons eens zo mooie Nederland.

  Anders moeten we werken tot aan onze dood toe,en alleen maar om andere landen mee te laten eten,en was het eerst ontwikkelingshulp voor landen buiten Europa,nu is het verplicht bijdragen voor de ontwikkelings landen in Europa,en als dank komen ze massaal bij U inbreken,want genoeg hebben ze nooit.

  Stoppen met deze ongein,laten we weer baas worden in eigen land.

 8. iMachia

  Nu de PVV langzaam implodeert, en dus geen èchte vuist meer zal maken, is Art. 50 een meer dan aardige afweging voor een proteststem tegen de EU.

 9. tipo

  Hij gelooft zijn oren niet. Een partij die uit de EU wil? Ongeloof heerst. Bestaat zoiets?

   

  Eerder schreef hij al over de ‘intellectuele abdicatie’ van Verhofstadt, omdat deze als aanhanger van Thatcher begon op zijn 29e als partijleider van de open VLD, maar via de ‘Derde Weg’ van Tony Blair (een soort van Nieuw Links) met de jaren af is gegleden naar de domheid van Eurobonds en schuldmutualisatie zonder enige zeggenschap van de nationale parlementen en zonder te besseffen dat het makkelijker scheppen is van de grote hoop, dan je te moeten verantwoorden tegen de oorspronkelijke eigenaren van dat kapitaal.

   

  “Moet je je voorstellen, Daniel Van Der Stoep heeft de geschiedenis van het internationale recht in Leiden gestudeerd en dan wil hij uit de EU stappen. ” twittert AJB cryptisch

   

  Alsof het Leidens Ontzet geen wapenfeit in de onafhankelijkheidstrijd van de Republiek der Nederland is geweest.

   

  Alsof Leiden enkel nog geassocieerd mag worden met Alexander Pechtold die in die stad een decenium lang voor assistent-veilingmeester en holle praatjesmaker studeerde. En dus van precies datgene droomt, totale leegheid zonder een Nederland, als waarvan Verhofstadt droomt, totale leegheid zonder Belgie of Vlaanderen.

   

  Dus nu is er dus eindelijk een politieke partij die Thatcheriaanse maatregelen voorstelt voor Nederland, en dan noemt Boekestijn dat opeens ook ‘intellectuele abdicatie’.

   

  Er liggen ons dus eigenlijk drie keuzes voor: Een Federale Staat (Verhofstadt), Een Nexit (Artikel 50) en Geen mening (Boekestein).

   

  Geen mening, is dat dan het toppunt van intellecualisme, heer Boekestein? Het gewoon allemaal over je heen laten komen en dat is het? Voor de VVD en Boekestein wel. 

 10. toetssteen

  Geen verantwoording willen nemen? Huh? Wie stemden voor de herhalio Kunduz? Niet de PVV. Wie stapte eruit bij nog verdere lastenverzwaring? Dacht de PVV en wie stonden er met het vingertje oomhoog. Yep, zij die de verantwoording namen voor god mag weten hoeveel doden en geen oplossing en lastenverzwaring zonder opbrengsten.

  Mja.

   

  Daarnaast moet u zich nu echt eens realiseren dat WOII 70 miljoen mensen het leven heeft gekost Laat het even tot u doordringen Van Dijcken. Ja dan is 6 miljoen nog steeds een waanzin van afmeting, maar 70 miljoen waarvan 50 miljoen burgers, wie heeft het ooit over die vergeten groep? Hebben ze niet bestaan?

 11. oudgediende

  Uit de euro stappen is ook een reële mogelijkheid. In dat onderlinge verdrag (het omvat immers niet alle EU lidstaten en is dus geen echt EU verdrag) staan geen voorwaarden tot uitstappen maar een verdrag kan altijd eenzijdig worden opgezegd. Dat dan automatisch verwijdering uit de EU volgt is een betwistbare kwestie van juridische haarkloverij.

   

  Uit de euro stappen levert al enorme financiële voordelen op omdat alle garanties tov de ECB en ESM komen te vervallen en niet behoeven te worden omgezet in baar geld. Die garanties vloeien immers niet voort uit het EU verdrag. Wel zal het afkopen geld kosten maar erin blijven kost onnoemlijk veel meer.

   

  Ook uit de EU stappen betekent echter ook uit het Schengen verdrag stappen (hetgeen misschien alleen bij enkele partijen tot droefenis kan stemmen) en uit al die andere verdragen die ineens in Lissabon tot EU verdrag zijn gepromoveerd zoals de vrijhandelszone. Dat is het probleem. We zien  dat Zwitserland al gedreigd wordt met  intrekking van de andere verdragen met de EU omdat zij uit het Schengen verdrag stappen.

   

  Uit de EU stappen betekent dus als land alleen tegenover de EU komen  te staan. Grenzen, invoerrechten, paspoortcontroles etc. Geen vrij verkeer van goederen en diensten meer. Dat alles moet opnieuw onderhandeld worden.

  Dat weerhoudt het VK ook om uit de EU te stappen.

   

  Het is zonder meer duidelijk dat als het mogelijk zou zijn in die vrijhandelszone te blijven het voor Nederland (maar ook voor.. noem ze maar op) economisch gezien veel voordeliger zou zijn uit die EU te stappen. Onderschat de Brusselse juristen echter niet, die zijn heel wat beter doorkneed in het vak dan de politieke vertegenwoorigers daar. Het EU verdrag is grondig van komma tot punt dichtgetimmerd. Eruit betekent al die andere subverdragen opnieuwe onderhandelen en het is overduidelijk dat Brussel niet staat te springen om dan ons tegemoet te komen. Juist al die verdragen zijn de sleutel waardoor uittreden isolatie betekent.

  Als Nederland het vrijhandelsverdrag zou kunnen behouden zijn we met een verstandig beleid (dat is wel een voorwaarde) in een jaar of zes weer boven Jan.

  Zonder die vrjihandelszone is het punt hoe belangrijk wij zijn voor de rest van de EU: Rotterdam als doorvoerhaven voor de gehele EU (Antwerpen zou dan afvellen want die verdragen kunnen we dan ook opzeggen) en Schiphol is, zij het in mindere mate, ook een sleutelpositie. Zijn we belangrijk genoeg dan valt er te onderhandelen maar anders niet.

  In geheel Brussel zal echter een oorverdovend tandengeknars  opstijgen en een leger juristen aan het problemen veroorzaken gaan werken. De EU is niet  liefde maar gedwongen nering. Wie zo ervoor getekend heeft zal dat liever niet meer willen weten.

 12. josef1952

  Ik las dat de lonen in Bulgarije ongeveer 90% lager liggen dan de onze. En nou proberen zo’n Pechtold, Zijlstra en Samson  ons wijs te maken dat wij met Europa beter af zullen zijn.

  Dat betekend dus dat “Jan Modaal” een brutoloon van Euro 20,= (is al veel) verdiend, en zijn collega in Bulgarije Euro 2,=. En dan zouden wij er beter van worden, dus euh Euro 22,00 gaan verdienen????

  Denken die mensen misschien dat ze in de tweede kamer van “De Efteling” zitten of zo?

  Het realistische scenario  is, dat we zullen gaan inleveren tot zo’n Euro 11,00 (wet van de communicerende vaten).

  Volgens Rutte groeit het onkruid op de kade’s van Rotterdam zonder Europa. Zou kunnen. Maar nu wordt er duur onderhoud gepleegd aan onze wegen, om Bulgaren, Roemenen en Polen onze wereldhaven te laten bedienen. Tja een garnaal heeft ook een kop, zullen we maar denken.

  Voor de visionairs onder ons: Uiteindelijk zal Nederland profiteren van een vrije Europese markt. Over driehonderd jaar als het een beetje meezit!

 13. redactie TrefPuntEU

  ..

  op democratie binnen de EU, die al in steeds bredere kring de EUSSR genoemd wordt.

   

  Er komt een punt dat praten, polderen niet meer helpt.

  Na 22 mei -en hou u vast, er komt nog een tsunami aan demonisereing en – bashing aan- staat het vast dat de EU-trein doordendert en het woord ‘democratie’ zelfs verboden al worden om te schrijven, te zeggen…

   

  Als nu al meer dan 1 Miljoen mensen in Barcelona -zoals afgelopen dagen- de straat opgaan op tegen het monster, de allesvernietigende moloch van de EUSSR te demonstreren en de MSM in NL wijdt er zelfs niet één komma aan…?

   

  Denken we dat we het dan met art.50 of de PVV gaan redden..?

   

  Nee, er is geen redden meer aan, tenzij het beest in ons ontwaakt en we het PoenPaleis in Brussel platwalsen.

  Met of zonder hooivork.

   

   

 14. Jessica

  Tipo wat betreft AJB. De man is een lichtgewicht en een kletsmajoor die gebakken lucht verkoopt. Hij waait met alle winden mee om erbij te horen. Die gespeelde verontwaardiging over Daniel van der Stoep en Artikel 50 is stuitend.

 15. Peter van Dijken

  Het is erg jammer om te lezen dat er nog steeds mensen stemmen op de PVV “omdat Wilders nu eenmaal gelijk heeft”. Ook al zou hij het hebben, je hebt er niets aan. In alles laat de PVV zien nooit enige verantwoordelijkheid te willen nemen en niet samen te willen werken met partijen die de EU constructief aan willen pakken.

   

  Nee, de PVV werkt liever samen met partijen aan de ranzige rafelrand van het politieke spectrum. Daarmee manoevreert de partij zich in een positie waarin ze niet serieus genomen wordt en nooit serieus genomen zal worden.

   

  Gelukkig hebben we Artikel 50 als alternatief, een partij die een vaste plek in het EP verdient.

 16. Robin Westhof

  “als Nederland besluit om de EU met een welgemeende middelvinger gedag te zeggen.”

   

  Maar dat gaat de eenheidspartij niet doen, dus wat nu!?

 17. tipo

  Er is enkel een geslaagd referendum en een handtekening van de Koning nodig. Toetreden tot de EFTA kan soelaas bieden om zo veel mogelijk vrijhandel te verkrijgen voor Nederland, maar dat kan ook unilateraal, zoals Zwitserland doet. 

   

  Logisch gevolg van een Nexit is wel, dat Duitsland ook uit de EU treedt. Dat onderhandeld een stuk makkelijker. Al zal Duitsland eerst wel moeilijk gaan doen, als je ze niet vantevoren op tijd waarschuwt. Een referendum aankondigen is dat signaal aan Duitsland, dat zij zich ook moeten voorbereiden op een nieuwe Europese samenwerking. 

   

  Dat gedreig van de EU, stelt niets voor. Dat doen ze tegen Griekenland en Zwitserland altijd al, maar effectief aanpakken doet de EU vrijwel nooit. Dus dat loopt wel los.

 18. Han Tykjen

  Uit het artikel: “Het is om al deze redenen een volstrekte illusie te denken dat Nederland
  significante bevoegdheden van de EU terug zal kunnen krijgen.” en vervolgens wordt er gezegd dat de uittreedmogelijkheid wel een realistische optie is om de soevereiniteit
  voor Nederland terug te krijgen omdat in het Verdrag van Lissabon
  “Artikel 50” is opgenomen.

   

  Die artikel 50-optie lijkt misschien op het eerste gezicht wel soelaas te kunnen bieden, maar er zitten zoveel haken en ogen aan die optie, en de procedure gaat zo lang duren, dat het in feite in de praktijk helemaal geen reële mogelijkheid is, vooral niet omdat men geacht wordt om het volgens de door de antidemocratische EU opgezette spelregels te spelen. Spelregels die doorlopend veranderd kunnen worden door de kongsi in Brussel.

  En uiteraard gaat men geen bevoegdheden terug krijgen, zoals de schrijver terecht opmerkt. Weggegeven bevoegdheden krijgt men nooit terug, nergens. Het is dan ook zaak om die bevoegdheden gewoonweg terug te nemen, de Brusselse wurgcontracten door de plee te spoelen, de soevereiniteit te herstellen, en vervolgens kan men dan weer met om het even wie vrijhandelsverdragen af gaan sluiten. En zolang de EU nog geen leger heeft om opstandige gebieden terug in het gareel te meppen, kan de EU helemaal niks doen als Nederland besluit om de EU met een welgemeende middelvinger gedag te zeggen. Ook economische sancties zouden de EU, met name de economische motor Duitsland, meer zeer doen dan het de EU op zou leveren. Kwestie van de Rijn bij Lobith op slot te gooien, Rotterdam en andere havens plat te leggen, de Betuwelijn e.d. af te grendelen, en opeens is de motor van de EU, Duitsland, een aanzienlijk deel van de im- en exportmogelijkheden kwijt. Dat zullen ze in Berlijn en Brussel vast heel fijn gaan vinden.

 19. Robin Westhof

  “Pvv blijft de betere keuze. En dus optie vier.”

   

  Want vrijwel niemand kent Artikel 50 en gaat daar dus niet op (zo’n korte termijn) stemmen.

  Dus toch PVV die weer terugkomt (van niet echt) weggeweest

   

 20. Michel108

  Pvv blijft de betere keuze. En dus optie vier. Ik denk echt dat de pvv weer opveert, gewoon omdat geert steeds meer gelijk blijkt te hebben. Dat gaan mensen zien, vooral als ze door de vorm heen gaan bijten!

 21. Ian

  Nee meneer Van Meetelen, u hebt het fout. De 2 keuzes die voor ons liggen zijn:

  1. Door “wij weten het beter, schijt aan de burger, meer EU” de EUSSR ingerommeld worden
  2. Door leugens en bedrog alsnog de EUSSR ingerommeld worden

  Dit zijn de 2 EU ‘keuzes’ die voor ons liggen.

  Ik zal 22 mei wel mijn proteststem uitbrengen, hoewel ik weet dat deze verkiezingen één grote farce zijn, de EUSSR is reeds up and running.
  Maar ik gun een moedige arabist en vrijheidsstrijder wel een goed geregeld EU pensioentje.

 22. waakzaam2014

  De weg is al uitgestippeld voor 22 mei:

   

  De slogan meer of minder democratie allochtoon Nederland scandeerd: minder, minder, minder ….

   

  Zij (allochtonen) kiezen massaal Voor Veel Dictatuur (VVD) en Dictatuur 66 (D66)

  (De stemmen zijn al geteld)

   

  Over 8 tot 10 jaar bestaat Nedrland voor meer dan de helft  uit de allochtonen.

  (zoals gewenste door de Bilderberg kliek)

   

  Uiteindelijk zal dit leiden tot de grootste tragedie van de 21ste Eeuw, en Nurnberg 2.0.

   

  Op onze corrupte Media en politiek hoeft u niet te rekenen, deel deze info met iedereen die u lief is.  

   

   

 23. reageerbuis

  Duidelijk.

  Maar in alinea 3 moet in plaats van “overweldigde” gelezen worden “overweldigende”.

 24. Wilhelmson

  Ik deel uw zorgen, niet uw analyse.

  ik herhaal eventjes dit:

  Op de vraag of de EU nu bedreigend is of een uitdaging lijkt wel het  grote strijdpunt. Maar dat leidt  altijd weer , ook hier , tot een wat vreemde conclusie. Wij moeten uit de euro, uit de EU , scheiden ons af en delen ons op achter de dijken met onze eigen stadshouders . Helaas, helaas is een terugkeer naar weleer nooit mogelijk en was het weleer nu ook niets steeds zoals we die nu voorstellen. Elke generatie kent haar drang naar vernieuwing vooruit. Die drang komt steeds uit de buik van de maatschappij en is nooit te stoppen. De EU burger zal  krachtig  tot zelfonderzoek en een ontwikkelde , georganiseerde (zelf)kritiek  moeten komen en gaan beseffen dat zijn normen en waarden niet meer vanzelfsprekend  zijn, als we die ooit hadden . Dat kan je op basis van de gebeurtenissen tijdens de voorbije jaren misschien wel stellen, maar anderzijds klinkt dit bijzonder ont -of ist het be-moedigend. Dat de EU en de euro zou fungeren  als een krachtige motor voor tal van mensen die streven naar een rechtvaardiger en vreedzame democratie komt  binnen europa,  durf ik samen met heel veel eurosceptici zeker te betwijfelen. De EU heeft voornamelijk verknecht en verdeeld. Nog een stapje verder en de EU met in haar kielzog de media als circusdolfijnen , wordt ‘gerechtvaardigd’ vanuit  een haar goddelijke, wereldse pauselijke onfeilbaarheid. Dat  mogen we ze niet toelaten. Ten eerste zijn de EU leiders en uitvoerders geen ‘europese statenburgers’ zoals u en ik – Henk en Ingrid, maar kapitaal vermogende, politiek gepokmazelde, globalistische ingestelde en opererende,  welopgeleide mensen die alle draaideuren tussen het sociale, politiek, economische en financiel als hun broekzak kennen. Zo heeft binnen dit  elitaire netwerk Poetin een villatje van Berlusconi in Sardinie , naast de deur Tony Blair , heeft Verhofstad een wijngaard in Toscanie , enz… enz… Daarnaast hebben de lokale nationale problemen in europa  veeleer te maken met het afwijzen van de eeuwenoude vrijheden van de burgers als u en ik ,  en het groeiende ondemocratisch karakter van de jaren 68  leidende ‘klassen’ ( vorige generatie) die zich in stand houden, zelfs gigantische uitbreid met de winsten uit het oppompen en leegzuigen van nationale  rijkdommen die ze zelf niet delen met de grote meerderheid van de bevolking, nota bene parasiteren op de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Deze positie behouden ze dan ook door het uitdelen van graties aan hun kardinalen en europese bisschoppen in het europese circus van gelijk gestelden.  Heeft iemand de megalomane plannen al gezien voor het nieuwe gebouw, zeg maar paleis van de EU in Brussel. Een vatikaan waardig . Tenslotte keren de EU  leiders zich vol  als een muur tegen elke uiting van  enig kritisch individualisme tegenover hun  haast religieuze EU geboden die de nog nationaal verknechte bevolking in de greep houdt. Ik zie dan ook een terugkeer naar het nederland , uit de EU en uit de greep van weleer onmogelijk, maar tegelijk zie ik een grote kans en licht aan de horizon met het opstaan van sterke individuen zoals Wilders PVV, Lepennes FN, Belgisch ( Vlaams) NVA en VB, zwedens DP enz…  Een nieuwe grote maatschappelijke reformatie in de maak ? Indien zo , dan moeten we onze over de landen verenigen en niet verdelen. De opdeling is niet Nederland tegenover Griekenland. Dat begrijp je als men in griekenland opgaat. Dat heeft een man als Wilders heel goed gezien. De mens leeft samen met anderen en democratie in haar kern  is en blijft een essentieel doel, net zoals ons evangelie en vrijheden die ooit waren. De democratische boodschap moet echter verfrissend en progressief  klinken, zeker  in tijden waarin  heel veel emotionele ( haat)  en irrationele ( vlucht terug) standpunten overwicht krijgen op de rationele drang van de burger naar inspraak. Men kan enkel vooruit, net zoals de eurofielen dat deden. Waarheen  vooruit, dat kunnen we dan zelf wel beter bepalen en niet de EU-craten. Want zoals Einstein ooit zei : ‘ Er bestaat zoiets als zeer technisch onderlegde domheid ‘ ! En helaas zit  de zeer technische EU zit vol aan dommeriken die wij uit de nationale parlementen buiten geknikkerd hebben, zoals de barossos , vanrompuys, , verhofstadts, en timmermansen  ! 

  Bevoegdheden terughalen is een sleutel op een deur niet niet meer in ons huis staat, maar laat ons eens onze Unie van utrecht, acte van verlaetinghe en na het aandachtig te hebben gelezen gebruiken als een aanzet tot een cordate ontvoogding ! Dan kan nederland opnieuw haar licht over europa laten schijnen , net zoals weleer ! 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.