Urgenda en de duurzame Efteling

In deze jachtige tijd van internet, vliegtuigen en supercomputers, lijkt er weinig aandacht voor het krachtigste hulpmiddel waarmee de mens is toegerust: onze anderhalve kilo denkpap veilig opgeborgen in een benen doos met een vachtje eromheen.

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

Eigenlijk is deze ultracomputer nog steeds een black box. Het domme rekenwerk kun je beter aan de supercomputer overlaten, want dit scheelt veel tijd. Maar het gebruik van het gezonde verstand is toch iets wat alleen onze denkpap kan. Maar ja, de evolutie heeft er ook eilandjes in gestopt die emoties opwekken, de amygdalae. Die waren 100.000 jaar geleden handig om niet door hongerige leeuwen opgegeten te worden en in plaats daarvan bijtijds de boom in te gaan. In 9 van de 10 gevallen was het loos alarm, maar per saldo leverde het ons het evolutionaire voordeel op waardoor de menselijke soort nu nog steeds bestaat. Tussen haakjes: sommige milieugroeperingen betreuren dit laatste. Die hongerige leeuwen zijn er al heel lang niet meer, maar dat oermenselijke vluchtgedrag nog wel.

Want zie: na een periode van koude tussen 1300 en pakweg 1850 kregen de zon en andere natuurkrachten er weer zin in. De aarde kon geleidelijk weer baden in een weldadige warmte. De schaatsen van de Londenaren belandden bij het oud vuil omdat de Theems niet meer dichtvroor in de winter. De welvaart steeg als nooit tevoren. Met het stijgen van de temperatuur steeg ook de CO2. Kan gebeuren als je kolen, gas en olie verbrandt voor stroom en warmte. Dat gaf vooral na de Tweede Wereldoorlog wel een hoop rotzooi. Milieubewegingen trokken zich dit aan en trokken terecht aan de bel. Dat hielp.

Probleem opgelost …zou je denken. Daar was echter Al Gore die de hongerige leeuwen van de prehistorie uit zijn onwetenschappelijke hoge hoed toverde en op de wereld losliet in de gedaante van CO2 en een fantasierijk palet aan catastrofes. Zijn PR-scare mongering machine daarna was het enige dat overigens ongekend was, niet de opwarming.

De amygdalae in de hersens van hele volksstammen draaien nu echter overuren. De milieubeweging sprong dankbaar in dit gat in de markt. Kindertjes op scholen krijgen nog steeds de angst van hun leven ingeprent waar Zwarte Piet maar een amateur bij is.

Is het allemaal onzin? Niet helemaal. Er is gegronde reden om goed na te denken over de gevolgen van het menselijk handelen voor wat er op deze planeet gebeurt, betaalbare energievoorziening en leefbaarheid. Wat hierbij echter ontbreekt, zijn gezond verstand, constructief overleg en doorgerekende plannen. Als voorbeeld hoe het niet moet trof mij een plan om op Goeree–Overflakkee een windvermogen te plaatsen dat met enig doorrekenen neerkomt op 4 x het beschikbare oppervlak van deze gemeente. Maar vele politici aldaar zijn idolaat van dit ‘baanbrekende’ idee. Door angstzaaien en quasi–wetenschappelijk rekenwerk heeft de milieubeweging, en hier Urgenda, de dreiging van gezond verstand en degelijk rekenwerk geneutraliseerd.

Ik juich bekommernis om de toekomstige uitdagingen toe. De milieubewegingen, Urgenda e.d. zouden een nuttige rol kunnen spelen om mensen aan het denken te zetten en originele ideeën aan te dragen. Zij maken zichzelf echter ongeloofwaardig door het zaaien van ongefundeerde angst, onjuist of helemaal niet toepassen van wetenschap, en het bieden van op wensdenken gebaseerde ‘oplossingen’ voor een niet bestaand probleem. Ik vind dit onverantwoordelijk.

Urgenda is deze maand met een rapport gekomen, Nederland 100% duurzame energie in 2030, dat op het eerste gezicht vol staat met goede ideeën. Ik denk dat sommige ervan de moeite van nadere beschouwing verdienen. Echter, het rapport als geheel beroept zich op een onjuiste wensdenkende filosofie dat positief denken een garantie is voor slagen. Ook het schermen met een uitspraak van Mandela doet niet ter zake, maar zegt wel veel over de emoties en het wensdenken die dit rapport domineren.

Waar wij thans voor ca. 90% afhankelijk zijn van fossiele brandstof met alle infrastructuren erbij, denkt Urgenda dat binnen 15 jaar Nederland 100% drijft op wind, zon en biobrandstof, met totaal ander infrastructuren. Het met tegeltjeswijsheden doorspekte wensdenken van Urgenda toont onbegrip van de verwoestende consequenties voor de natuur, de leefbaarheid en de welvaart van Nederland door deze plannen.

Urgenda maakt in de aannames ernstige, misleidende fouten. De eerste is dat menselijke CO2-emissie een significante invloed zou hebben op het klimaat, de AGW–hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte opwarming). Het goede nieuws, dat het VN–klimaatpanel (IPCC) probeert te verstoppen, is dat die invloed ondergeschikt is. Bovendien is die hypothese door de stop van de opwarming en het falen van alle klimaatmodellen weerlegd. Er is derhalve geen urgentie vanwege het klimaat.

De tweede is dat Urgenda geen lering heeft getrokken uit de ruim beschikbare informatie over de onbeheersbare kosten van de Energiewende en het duurzaamheidsdebâcle in Spanje. Dan is daar ook Urgenda’s omarming van het achterhaalde Stern-rapport. Dit rapport is door economen wereldwijd terzijde geschoven vanwege de onrealistische discontovoet.

De rol van subsidies laat Urgenda in het midden.

Urgenda heeft voorts niet meegenomen of de benodigde zeldzame aardmetalen voor die plannen wel beschikbaar zijn. Urgenda laat ook de toepassing van kernenergie buiten beschouwing, terwijl de beschikbaarheid van brandstoffen, zoals thorium, ruim voorhanden is en er geen CO2–emissie is bij de elektriciteitsproductie, alsmede de veiligheid. Dit niet in de energiemix betrekken is een bewijs van de door emotie gedreven kortzichtigheid van Urgenda. Alleen al hierdoor maakt Urgenda zich ongeloofwaardig.

Urgenda schenkt verder onvoldoende aandacht aan de grilligheid van het weer en de praktische oplossing van dit kernprobleem, naast dat van vermogensdichtheid. Urgenda gaat er onterecht vanuit dat de buurlanden ook allemaal op duurzaam overstappen zodat men elkaars stroom als back–up kan gebruiken. Geen woord over het voorkomen van Europabrede wekenlange windstiltes of wijd verbreide sneeuwval. Wel staat er iets over biogascentrales als back–up. Hoe dit cruciale probleem alleen al door infrastructuur kan worden opgelost blijft in dit rapport in het vage.

Urgenda wijdt geen woord aan de beperkte levensduur van windmolens (10 -15 jaar) en zonnepanelen (20-25 jaar) tegenover conventionele centrales (40-60 jaar). Over de kosten van vervanging lees ik niets. Ook deze omissie maakt het rapport ongeloofwaardig.

Urgenda stelt dat onder druk alles vloeibaar wordt. Deze tegeltjeswijsheid als aanname hanteren voor innovatie die onder tijdsdruk vanzelf wel tot de gewenste technische ontwikkeling zou leiden om de plannen vóór 2030 te realiseren, illustreert waarom Urgenda niet serieus genomen zou mogen worden. Niet voor niets duurt het al vele decennia zonder dat kernfusie operationeel is.

Wat mij in het rapport opvalt is het veelvuldig voorkomen van het woordje ‘als’. Goede wetenschap en verantwoordelijk rapporteren gaan uit van feiten, niet van ‘alsen’. Ook reden om dit modieuze rapport, en Urgenda, niet serieus te nemen.

De politiek zou zich verre van dergelijk onverantwoordelijk broddelwerk moeten houden. Maar helaas ontbreekt ook daar het gezonde verstand en de politieke moed, op een enkeling na, om kritische vragen te stellen. Ik trof tot mijn verwondering in het rapport de naam van Leegte aan van de VVD. Wat mogen wij van de VVD nu eigenlijk verwachten?

Innovatie waar Urgenda zo veel van verwacht? Van Urgenda zouden wij ons huis moeten verwarmen met houtkachels. Let wel: moeten. Het rapport staat namelijk vol verwijzingen naar dwang. Dit pas niet in een democratie. Ik denk dat het belangrijkste kantelpunt is dat de kiezer genoeg begint te krijgen van de valse voorstellingen over gratis energie door Urgenda c.s.

Samenvattend: Urgenda heeft geen begrip van techniek en natuurkunde, kan niet rekenen, geeft een onjuiste voorstelling van zaken en laat hoofdpijnpunten achterwege. Soms denk ik of er sprake is van megalomanie, narcisme of een ongezonde hang naar publiciteit.

Ik vrees dat wanneer de politiek zonder gezond verstand het lot van de volgende generatie in handen legt van dergelijke rekenwonders, die gespeend zijn van elk natuurkundig en economisch inzicht, er gegronde reden is voor zorg over echte catastrofes. Zolang dergelijke organisaties een vinger in de politieke pap gegund is, zoals bij het Energieakkoord, vrees ik dat de burger/belastingbetaler de rekening krijgt voor een kaartje Duurzame Efteling.

Aldus Jeroen Hetzler.

Zie ook hier.

Het Urgenda–rapport is hier te vinden.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

12 reacties

 1. Matthijs

  Gezond verstand wordt ook wel ervaring genoemd.

  Resultaten uit het verleden geven garanties voor de toekomst.

  Vandaar ook dat Den Haag er altijd een potje van maakt, ze hebben geen werk ervaring. Alleen politieke ervaring.

  Het is eigenlijk heel simpel, je hoeft het niet uit te rekenen. Als men 10x op zondag naar de kerk gaat, is het een simpele kansberekening wanneer de 11e keer zich voordoet.

 2. Saeftinghe

  Jeroen, een heleboel waarheden in je artikel, maar ook een paarzaken die geheel verkeerd belicht worden.

   

  Fossiel is in millioenen jaren opgebouwd, we delven het nog geen 200 jaar en het begint al knap moeilijk te worden het boven te halen. 

  Net als al die andere grondstoffen.

  We hebben gewoon ons eigen aantal niet in de hand kunnen houden, DAAROM gaat het mis.

  Spoot het in ´t begin zo het boorgat uit, nu kost het al 30% van wat boven gehaald kan worden.

  Dit verteld mij dat het eindig is, de vraag is niet OF het opraakt, maar WANNEER het op raakt. Ik denk dat het mijn tijd nog wel zal duren, maar we hebben ook nog nakomelingen!!

   

  En is nuclear wel zo schoon als men wil doen geloven? Ik heb er geen idee van. Vraag dat eens aan Japan of Tsjernobil.

  En waar staan die thorium centrales? Zijn die al productierrijp?

  De mening van economen, hoeveel is die waard?  

  Waarom hebben ze de huidige crisis niet voorzien en voorkomen?

  De eerste de beste agrarier, die met zelf en zuur verdiend geld moet leven doet het beter!!

   

  En leren van het debacle in Spanje, zou moeten zijn: Men leert niet van het succes in Spanje en Portugal.

  Het draait daar nu ZONDER subsidie, het gaat nu wat trager, maar gezond.

  Portugal haalt 70% van z´n electra opwekking uit zon en wind, in Spanje is dat iets minder, zon wind en water zal ongeveer 40% zijn.

  Nu moet er natuurlijk wel bij worden vermeld dat Iberia Een prima gesteldheid heeft voor Zon, Wind en Waterkracht

  Bergruggen, met in de dalen de stuwen. Dit hebben de vlakke landen niet, DAT is de handicap.

  Overigens bestaat in België een soort plan Lievense, en het werkt. Het is niet zo handig als in Iberia, maar toch!!

   

  Molens gaan zeker meer dan dertig jaar mee, bij Gibraltar staan vele bewijzen hiervan.

  Dat men (met subsidie) veel te snel enorme aantallen heeft neergezet, die snel ingehaald werden door modernere exemplaren, en dus maar vervangen werden lang voordat hun economische levensduur gehaald werd, zegt mij meer over de kwalitieten van de beleidsmakers (of het ontbreken daarvan)

  Ze gaan zeker net zolang mee als een centrale en vergen véél minder onderhoud. en ze werken volautomatisch, nauwelijks omkijken naar. Dat is bij een centrale heel wat bewerkelijker.

   

  Een paar jaar terug een park bezocht waar nieuwe molens de oude (25 jaar) vervingen. De bouwer van de nieuwe stelde dat men blij was met het werk, maar dat de oude herrie dingen nog lang niet versleten waren

   

  Ik heb onlangs een aantal linkjes, op dit forum aangedragen eens bestudeerd.

  Dat leerde mij dat windmolens in de bouwfase een stuk duurder zijn dan centrales, maar dat na 10 á 15 jaar het

  financiele omslagpunt zou kunnen liggen in VLAK land, In Iberia na een jaar of 6.

  Dat er kort geleden nog centrales gebouwd zijn, waarvan vóór de aanvang al was te voorzien dat ze overbodig waren.

  En dat er een aantal is gesloten omdat het gas te duur werd!! Die missers van de plannen makers schuiven we dan maar op die molens.

  Het gas dat we zelf in de bodem hadden, dat door den UIL (een econoom!!??) voor een schijtprijsje van de hand gedaan is en dat we nu duur terug moeten importeren uit Rusland!!  

  Wat nu als Rusland de kraan een beetje dicht draait na onze grote mond over de Krim??

  Dan konden die molens wel eens net het verschil maken.

 3. hvschalk

  Als Spanje en Portugal in zo sterke mate zouden profiteren van zon en wind, zouden ze schatrijk moeten zijn.

  Dat zijn ze niet. Je zou eens meer betrouwbare informatie moeten gebruiken dan je nu doet.

  Het onvermogen van zonne- en windenergie om op de vraag naar stroom te reageren met levering, maakt ze zo goed als waardeloos.

  Dat zou jij ook niet accepteren van een leverancier. Het is alleen door kunstmatig overheidsingrijpen dat dit door consumenten (ook door jou) niet gezien wordt. Er wordt met zonne- en windenergie ook niet bespaard op grondstoffengebruik in de praktijk.

  Het belang van economische beslissingen nemen kun je niet wegwuiven en ontkennen door te verwijzen naar de bankencrisis!

  Ook het gedrag van Den Uyl destijds is geen excuus om nu onverstandige dingen te doen.

 4. Saeftinghe

  Hvanschalk,

   

  Het proces in Spanje en Portugal is nog volop in aanbouw, nog lang niet klaar.

  De bewijzen dat het werkt zijn onweerlegbaar te kotroleren voor iedereen die de moeite neemt om even op die site te kijken.   En het is echt de site die heel Spanje meet, niet mallorca!!!!

   

  Het succes en daarmee gepaarde rijkdom van een land hangt niet van één enkel succesvol project af.

  Ik ben echt niet een bewonderaar van de efficiëncie in Spanje, maar dit doen ze goed, nu hebben ze daar wel het terrein dat geweldig meewerkt.

   

  Het aanbod van wind energie reageert perfect en razendsnel op de vraag, is duidelijk te zien op die site!!

  Er moet natuurlijk wel voldoende capaciteit zijn op dagen met weinig wind. Ik verwacht dat die er gaat komen. En op een veel gezondere manier, nu de subsidie eraf is. Het kaf wordt nu van het koren gescheiden, nu het met eigen geld moet.

  In combinatie met opslag in stuwmeren is wind een zeer goede electra leverancier.  Het water  in de stuw is het windoverschot van gisteren!

  En over de levensduur genomen voordeliger dan fossiel. Kijk eens even op die site in 2007 en  op eind februarie/begin maart, dan zie je het verschil, da´s niet gering. Het is niet alle dagen zo goed als 28 februarie hoor, half maart was het een stuk minder, daarom moet er ook overcapaciteit zijn. Die is er nog lang niet.

  Zon heeft een wat stabieler karakter, je weet van te voren de produktie uren. En die vallen nu toevallig juist in de vraagpiek gedurende de dag!!!

   

  Ik verwijs niet naar de bankcrisis, maar naar het feit dat economen het nog al eens mis hebben, net als een heleboel andere “geleerden” die elkaar lijnrecht tegenspreken. Net als wij hier doen.

   

  Mijn bronnen zijn een aantal linkjes die hier aangegeven werden door heftige tegenstanders, we lezen het zelfde, maar komen tot heel andere conclusies.

  Verder loop ik nogal eens een park op als daar het hek open staat en er iemand aanwezig is, daar krijg ik dan FEITEN te horen. PRAKTISCHE ZAKEN.

   

  Wat NL en andere te vlakke landen van Iberia zouden kunnen leren is, hoe het niet moet /kan in NL.

   

  En voor een goed begrip: Ik ben het wel met een heleboel tegenstanders eens dat het in NL goed fout gaat, maar gebruik de juiste argumenten en haal geen argumenten erbij die er niet toe doen. DAT maakt ongeloofwaardig.

  De meet gegevens in Iberia zijn feiten, dat is heel wat anders dan de verwachtingen voor NL.

  Er zijn teveel (nieuwe) centrales en ook windmolens in NL.

  Wie is daar verantwoordelijk voor? Moet ik dat echt uitleggen?

  Laten we eindelijk eens een paar zakenmensen in de regering zien te krijgen. Die de subsidies wat beter in de hand houden.

  En vooral geen grote mond richting onze gasleverancier, je moet niet bijten in de hand die je voedt.

  Een klein beetje VOC mentalitiet zou best op z´n plaats zijn.

   

  Mijn grootvader zei me, toen ik nog een jochie was:  Er zijn ongeschoolden die onbetaalbaar zijn en academicie die voor niets nog te duur zijn, koester altijd een gezond wantrouwen wanneer iemand je van iets overtuigen wil.

  Hij zal meestal het eigen belang willen dienen.

  Sinds de mammoethwet ingevoerd is denk ik dat het aantal ongeschoolden die onbetaalbaar zijn niet is veranderd, maar het aantal academicie dat voor niets nog  te duur is, is verveelvoudigd, met een extreem hoge concentratie in de politiek.

   

 5. Saeftinghe

  Ik kijk net even op de energie site van Spanje.

  Daar is goed te zien dat volle stuwen wat ruimte hebben gemaakt voor de te verwachten regen in de komende maand. Vergelijk met het opgeslagen water in de site Embalsas.

  Nu die ruimte er weer is wordt er weer minder water gebruikt.

  Door het eeuwenlange water tekort heeft men de stuwen graag vol.

  Onder de nullijn is te zien hoeveel water er wordt omhoog gepompt.

  Wind energie ligt tussen de 25 en 40% sinds gisteravond 21.00 ur.

  Een paar dagen terug is goed te zien dat een paar scherpe piekjes in de vraag, bliksemsnel door wind werden opgevangen!!  De andere bronnen bleven alle precies gelijk leveren. Wat nu wind reageert niet snel genoeg!!

 6. NiekTap

  De plannen van Urgenda (en de Urgenda Goeroe Jan Rotmans), roepen bij mij sterke associaties met voorvallen uit de geschiedenis van de 20ste eeuw. De grote collectivisatie en industrialisatie onder Stalins USSR in de jaren 20 en 30 en de “Grote sprong voorwaats” in het China van Mao in de jaren 60. We weten wat deze van bovenaf opgelegde omvorming van de maatschappij gebracht heeft, vele miljoenen doden als gevolg van hongersnood en ontwrichting van de maatschappij.

   

  Ernstige ontwrichting van de maatschappij, grote sociale onrust en armoedeval voor rote groepen mensen staat ons te wachten indien deze idealistische warhoofden hun plannen zouden kunnen uitvoeren.

   

  Gelukkig zijn er nog genoeg andere verstandige (geen politici) mensen, die inzien dat dit een niet haalbare weg is, en dat op een wel doordachte en innovatieve manier er oplossingen zijn te vinden voor het toekomstig energieprobleem, zonder een al te grote maatschappelijke ontwrichting.

 7. Saeftinghe

  In een ander draadje ook geplaatst, maar hier past het ook uitstekend.

   

   

   

  Nog  even over die zonpanelen in zuid Portugal.

  Wanneer iemand
  beweert dat ik onjuistheden stel, dan kontroleer ik dat

   

  De opmerking dat
  mijn getallen niet juist waren was ten dele terecht.

  Het is nog een
  stuk beter dan ik stelde.

  De
  voorschrijdende ontwikkeling van zonpanelen gaat sneller dan ik voor mogelijk
  hield.

   

  De helft van de
  instalatie zou deze week in bedrijf worden genomen, dus heb ik het een beetje uitgemikt
  dat ik degene kon treffen die de zaak afnam.

  Dat is gelukt.
  Geen vertraging!!

  Dus geen “leugenachtige”
  bedrijfs verkoper, maar een techneut die weet waarover hij het heeft.

   

  Een rijtje feiten
  die ter zake doen, het is ook wel handig wanneer er niet te veel rand
  discussies de kern van de zaak vertroebelen.

   

  De stroom die de
  panelen produceren wordt direct aan het paneel omgezet in een 3 fasen
  wisselstroom van 15.000 volt.

  Dat
  synchroniseren op het net was tien jaar geleden wel een beetje een lastige
  zaak, maar tegenwoordig zijn daar inverters voor die dat geheel automatisch
  doen, per paneel een inverter met de afmeting van 3 schoenendozen boven elkaar.

   

  De opbrengst is
  300 Wp per fase per m2, dus 900Wp per m2 totaal.

  Paulo, de man die
  de zaak afnam en in werking stelt vertelde me dat met  heel sterke zon dit nog werd overschreden.

  Het rendement is
  dicht onder de 40% bij de standaard belichting.

  Die wordt nog wel
  eens overschreden in deze streken.

  Dat heb ik ook
  kunnen constateren met mijn “ouderwetse” paneeltjes.

  Deze getallen
  zijn de maximale waarden, de voeding naar het net is dus wat minder.

  Zon is heel wat
  beter voorspelbaar dan wind en valt precies in de dagpiek van de vraag.

  De techniek is
  helemaal niet zo slecht als hier gepoogd wordt voor te stellen.

   

   

  Ook zat ik
  ernaast met te stellen dat het fresnellenzen waren, het zijn prismas, fresnel
  zit in de vorige generatie.

   

  Het spulletje kan
  van elke plaats ter wereld geregeld worden, in dit geval Lisboa, waar ook ALLE
  Portugese windmolens geregeld worden. En binnen seconden!!!

   

  Het geïnstaleerde
  vermogen aan wind en zon is zeer dicht aan de 70% van de vraag naar energie.

  De levering is
  gemiddeld rond de 50% van de vraag. Waarbij inbegrepen de waterkracht.

  Die wordt gezien
  als het wind overschot van gisteren

   

  Hij wist me ook
  te vertellen dat Portugal niet zo´n overzichtelijke site er op nahield als
  Spanje.

  Maar met enig
  (veel) zoeken was toch wel te achterhalen wat er gebeurde met Wind-, Zon- en
  Waterkracht.

  Portugal heeft
  geen kerncentrale.

   

  Wanneer het hek
  open staat ben ik welkm om vragen te stellen.

  Dus wanneer
  iemand belangstelling heeft om ook eens een kijkje te nemen, laat het me weten.

   

 8. Het monster Trotteldrom – De Dagelijkse Standaard

  […] verder degenereert tot een open inrichting waarin met een ongegrond aplomb van voorlijkheid de meest eigenaardige ideeën serieus worden […]

 9. provencaal

  een voortreffelijk artikel Jeroen. want met vrome wensen lossen we energieproblemen niet op. Terecht wordt gewezen op de eindigheid van fossiele brandstoffen (pas op een redelijk lange termijn hoor) en de politieke afhankelijkheden(morgen blijkt dat weer een ander land te zijn), dus wat differentiatie is heel goed. Zolang we het maar als zodanig blijven beschouwen. Niet alle eieren in hetzelfde mandje.

  Wil je echt van beide problemen af, dan is er maar één goede oplossing: Kernenergie en dat is gegeven de problemen die daaromheen gemaakt worden door diezelfde “vreesaanjagers”, wel een zaak van lange adem geworden; en nog veel onnodige kosten op de koop toe! Maar onvermijdelijk zal het wel blijken te zijn, als we niet van Arabische en Russische regimes afhankelijk willen zijn.

  Het beste advies in deze is denk ik: kijk nu eens heel goed naar de feiten (zeker rond de risico’s van straling) en laat die spreken. Emotie is goed en menselijk, maar daar bereiken we geen vooruitgang mee.

  Hoe je wind, behalve op beperkte en lokale schaal nog als vooruitgang kunt beschouwen.is mij een raadsel: de feiten zijn inmiddels in overvloed beschikbaar en het Spaanse voorbeeld valt precies binnen de grenzen van die beperktheid.

 10. NN

  Zelfs nu we er pijnlijk op gewezen worden dat we voor onze energievoorziening niet aangewezen moeten zijn op criminele regimes (in casu Rusland), dringt het bij de fossielen lobby niet door dat we moeten isoleren!

 11. cico

  Uiteindelijk zal men moeten streven naar duurzaam om niet afhankelijk te blijven van de bediening van de gaskranen buiten Nederland.

   

  Zon heeft de beste papieren en daar worden forse stappen gemaakt. Daarnaast waterstof als drager en kernfusie als toekomstmuziek.

   

  Uiteindelijk zal het toch de prijs zijn die bepaalt of we olie en gas links gaan laten liggen. 

 12. Leo KarelJan

  Onvrijheid, een enorme armoedeval, marxisme en een verwoest landschap: zie daar het eindresultaat van de groene fascistische marxisten. Wij denken misschien dat stalinisme en communisme waren verslagen: vergeet het maar.

  De groene maffia is net zo erg en de door politieke correctheid aangetaste politici en media zijn de gewillige slippendragers van de groene maffiabende en zijn in feite haast unaniem tot deze maffia toegetreden! 

  Het is onbegrijpelijk dat de NL kudde zich in meerderheid zo laat manipuleren en indoctrineren.

  Het gebruik van de eigen hersens en het gezonde verstand zijn aan de verliezende hand.  De wil om onafhankelijke informatie te vergaren is op de terugtocht. Men kukelt liever, uit gemakzucht en luiheid, de gevestigde orde na.

  Vooruitgang is niet langer logisch.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.