De buurt van Mohammed B.: 10 jaar later

In 2004 verscheen haar boek “Onzichtbare Ouders, de buurt van Mohammed B.” over de leerlingen van een zwart vmbo in Amsterdam Slotervaart. Na tien jaar wil Margalith Kleiwegt weten wat er terecht is gekomen van de pubers van klas 2K.

Toen het eerste boek van Kleiwegt uitkwam, ging er een schok door Amsterdam en de onderwijswereld heen. Hoe had het zo ver kunnen komen? Leerlingen die maanden van school weg konden blijven, zonder dat er een haan naar kraaide. Zoveel leerlingen die zonder diploma van school gingen. Een oud aftands gebouw waar de ratten door de aula liepen en waar een voortdurende stank hing.

Onderwijs, dat onder de maat was, gegeven door docenten die nauwelijks in staat waren contact te maken met hun leerlingen, omdat ze de achtergrond van die leerlingen niet begrepen. Een achtergrond met ouders die de taal niet spraken, geen benul hadden van het Nederlandse onderwijssysteem, soms niet eens wisten waar de school van hun kind stond. Armoede, verslavingsproblematiek, criminaliteit, werkeloosheid. Er moest iets gebeuren.

Asscher

Vooral PvdA’ers trokken zich het lot van het Calvijn met Junior College en haar leerlingen en personeel aan. Partijprominenten zoals toenmalig wethouder Lodewijk Asscher, oud-voorzitter Felix Rottenberg en Geert Mak vormden een comité dat erin slaagde om bij het bestuur van verantwoordelijke, christelijke, onderwijskoepel Amarantis een voet tussen de deur te krijgen. Vanuit de gemeente werden er gelden vrijgemaakt om extra maatregelen te financieren die de school er weer bovenop moesten helpen.

Kleiwegt is blijkbaar best tevreden met de ontwikkelingen sindsdien. Het spijbelen is significant afgenomen. Steeds meer leerlingen sluiten hun loopbaan op het Calvijn af met een diploma, zelfs van een MBO2 opleiding. Dat betekent een startkwalificatie en dus makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt. Het onderwijs en de veiligheid zijn verbeterd. Vanaf 2015 wordt er gewerkt en geleerd in een mooi, nieuw schoolgebouw.

Er is nog meer veranderd. Het lerarencorps is inmiddels voor meer dan de helft van niet-Nederlandse afkomst, wat de communicatie met ouders en kinderen vergemakkelijkt. 

PvdA

De directie bestaat o.a. uit twee jonge mannen van Marokkaanse afkomst die een positief rolmodel vormen. Ze komen uit dezelfde wijk, kennen het klappen van de zweep en zijn moslim, maar dan op een ‘calvinistische manier’, zoals Kleiwegt dat noemt. Ze hebben de schaamtecultuur afgezworen en leggen het zwaartepunt bij de eigen verantwoordelijkheid. Die aanpak werkt ook bij de leerlingen, zo lezen we. Eén van de twee rolmodellen zit sinds kort in de Amsterdamse gemeenteraad voor de PvdA.

Kleiwegt vertelt het allemaal vrij enthousiast. Ze ziet vooruitgang en is daar blij mee. Maar het is verbazingwekkend hoe ze bepaalde voorvallen opschrijft, zonder kritisch stelling te nemen. Als ze bijvoorbeeld hoort dat een meisje naar een andere school wordt overgeplaatst, omdat ze op het Calvijn in conflict kwam over een religieuze kwestie.

“Het meisje is moslima maar maakte een bewuste keuze om geen hoofddoek te dragen. Over dit standpunt viel niet te praten met andere leerlingen op het Calvijn, die bijna allemaal een hoofddoek dragen. De leerlinge raakte geïsoleerd door haar omstreden standpunt, en omdat ze onder die situatie leed, leek het de directie beter en prettiger voor haarzelf als ze naar een andere school zou gaan. Een plek waar ze meer vrijheid zou krijgen om zich te gedragen zoals zij zelf wilde.” (blz.73-74)

Wat zegt zoiets over het schoolklimaat, over tolerantie, godsdienstvrijheid, integratie? Want verderop lezen we dat de Surinaamse, christelijke Kevin zich niet prettig voelt op school en daardoor soms wegblijft. De overheersend islamitische leerlingen hebben namelijk van hem geëist dat hij de koran bestudeert, terwijl hij dat niet wil.

Islam

Toch is de vermenging van de islam en onderwijs voor Kleiwegt blijkbaar niet echt “tricky business”. Zo benadrukt ze keer op keer hoe goed het zou zijn als er op scholen islamonderwijs gegeven zou worden, zoals Ahmed Marcouch (PvdA) heeft voorgesteld, omdat er dan in een behoefte wordt voorzien. En dat kan beter gebeuren op een school als het Calvijn, in plaats van op een koranschool waar geslagen en geïndoctrineerd wordt. Kleiwegt vindt het prima dat er een stilteruimte is ingesteld op het Calvijn waar gebeden wordt door zowel leraren als leerlingen. Je mag er niet met je schoenen op het tapijt.

Aan moskee-internaten (en de recente politieke aandacht daarvoor) besteedt Kleiwegt ruimschoots aandacht. Na een afweging komt ze tot de conclusie dat de jongens weliswaar een flinke portie islamitische Suleymanci-ideologie meekrijgen in Ekmel, maar Westerse verleidingen worden er ver buiten de deur gehouden, waardoor ze wel hun diploma halen. Bij het meisjesinternaat is de afspraak dat er ook binnen een hoofddoek gedragen wordt, om te voorkomen dat er groepjes worden gevormd en de meisjes elkaar uitsluiten. In de internaten wordt meer Turks dan Nederlands gesproken: dat gaat eigenlijk vanzelf.

Criminaliteit

Net zoals “Onzichtbare Ouders” interessant was om te lezen, is het nieuwste boek van Kleiwegt absoluut de moeite waard. Alles passeert de revue. Meisjes die het beter doen dan jongens. Het rondhangen op straat met verkeerde vrienden en daaruit voortvloeiende criminaliteit. Onmacht en schaamte van ouders. Minstens drieduizend (volgens stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West Achmed Baâdoud, PvdA) jonge kerels die zonder diploma of werk de hele dag in bed liggen of doelloos hun leven weg blowen. Als ze al niet met duistere zaken bezig zijn. De moeite die politiek en hulpverlening doen om samen met het onderwijs het schip te keren.

De grote vraag is of de nieuwe koers van het Calvijn richting de Nederlandse open samenleving gaat, waar het vrije individu centraal staat. Zolang religie en afkomst (collectiviteit) worden gezien als onderdeel van de oplossing voor het maatschappelijk drama dat is ontstaan in Amsterdam Nieuw-West, kun je niet kritisch genoeg zijn. Niet alles kan gerechtvaardigd worden met betere onderwijsresultaten. Toch lijkt het erop dat Kleiwegt geen grote bezwaren ziet. En ze denkt blijkbaar ook dat de PvdA, die in Amsterdam al sinds jaar en dag de stad bestuurt en het zo ver heeft laten komen, nu de wijsheid in pacht heeft.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. Jaantje

  Er is daar niets veranderd behalve dat men de woningen heeft afgebroken en weer nieuwe heeft gebouwd de bevolking is gewoon voor het grootste deel hetzelfde gebleven en de problemen ook.

  Leuk trouwens dat men dat schrijft over oa het Calvijn vraag me dan ook onmiddelijk af waar men de resultaten van de kreet:Ze gaan zo goed in het onderwijs enz vandaan gehaald hebben de afgelopen jaren.

   

 2. rinus

  Er gaat werkelijk geen dag voorbij of de intoleranten zijn weer in het nieuws.

   

  Via Powned: ”Moslimscholen vernietigen paaseieren”.

   

  Het wordt alsmaar erger. Alles wat niet Islamitisch is moet vernietigd worden.

   

 3. toetssteen

  Weg met de vangnetten, onderwijs vrijgeven. Islamitisch onderwijs, prima, geen baan , niet janken, uitkering, nope.

   

  Vandaar dat in Singapore veel islamistische kinderen katholiek onderwijs genieten. Met kruis in het lokaal en wekelijks een herderlijk bezoek. Zonder hoofddoek, want die hoort niet bij het schooluniform.

  Hoe mooi en praktisch zijn zaken toch als de hangmat weg wordt gehaald.

 4. toetssteen

  Dat kan alleen door een niet vrije markt plus de verzorgingsstaat. Zouden beide wegvallen, dan moet gekozen worden voor goed onderwijs, want anders kun je malls gaan dweilen.

  Babbels hebben is wegwezen. Niet eens met dat kruis, ga je toch HBO vloerdweilen doen.

 5. Knarsman

  citaatL “Het meisje is moslima maar maakte een bewuste keuze om geen
  hoofddoek te dragen. Over dit standpunt viel niet te praten met andere
  leerlingen op het Calvijn, die bijna allemaal een hoofddoek dragen.

   

  Ze zijn dus geen meter opgeschoten. Intolerantie alom.

   

  citaat: De directie bestaat o.a. uit twee jonge mannen van Marokkaanse afkomst die een positief rolmodel vormen.

   

  Onderwijl hebben ze de leerlingen dus wel wijsgemaakt dat een hoofddoek plicht is en het bestuderen van de koran, ook door niet-moslims, een harde noodzaak is. Naar buiten lijkt het dus heel anders dan het in werkelijkheid is. Calvijn? Zelfs de naam is een fopspeen van deze islamitische school. Ze kunnen gewoon niet zonder.

 6. Antivenin

  De islam wortelt lekker door. En dat was helemaal de bedoeling.

 7. pierreofzo

   

  Motto:

   

   

  Liever Turks dan Paaps.

   

   

   

  Radeloos, redeloos en reddeloos zijn de idioten die dit land en de EU bestieren.

   

 8. Fred vd B

  Lof voor dit bijzonder geslaagde resultaat.

   

  Want in groepsverband blijft men een andere taal spreken, thuis en op school. Verder worden er nu minder koraninternaten gesticht, maar daarom zijn er nu gelukkig veel meer Islam-scholen, waar een monocultuur wordt nagestreefd, want andere leerlingen kunnen maar beter optuffen. Zeker als ze de Koran niet willen bestuderen.

  Pffff, op het kantje dus, gelukkig Islamscholen en geen Koran internaten zeg!

   

  Verder wordt er toch wel een goed woordje gedaan voor de koraninternaten, waar geindoctrineerd en erop los gebeukt wordt, want daar halen ze tenminste een MBO-2 diploma, omdat ze daar ver worden gehouden van die smerige westerse verleidingen uit die godvergeten democratische kankermaatschappij.

   

  Laat die calvinisten maar hun gang gaan.

   

   

   

   

 9. Rationa

  Ik weet niet, of je met deze ontwikkelingen nou zo blij moet zijn. Oké, ze halen een diploma, maar wat betekent het voor de integratie m.a.w. wat heeft Nederland uiteindelijk aan deze intolerante, geïndoctrineerde moslims?

 10. Johrij

  Born again moslims noemen ze zich, degenen die religie als positieve kracht inzetten om zo de moslim jeugd op het rechte pad te houden. Inmiddels zijn er 3 moslim internaten in Amsterdam west: 3!

   

  Trouwens, dat Kleitwegt geen aangifte heeft gedaan tegen Wilders wijt ze alleen aan haar labbekakkerigheid want natuurlijk doe je aangifte, allemaal toch ………………

   

  Wie het gesprek terug wenst te luisteren (ondanks Ab Verbrugge …):

   

  http://omroep.human.nl/speel.program.37547916.html

   

 11. Kootolet

  Calvinistische moslims hahaha.Het zijn gewoon fundamentalisten.Maar niet crimineel dus dan is het goed.Da’s leuk voor de korte termijn……

 12. Frulen

  De Duindorpers, in de MSM afsgeschilderd als tokkies, durven tegen dit moslimtuig in opstand te komen. En dan zie je wat een laffaards het zijn die fucking “Nieuwlanders” ze schijten in hun broek. Dit zou een voorbeeld moeten zijn voor een ieder die Nederland lief heeft,maar ook lef heeft, in de minderheid zijn ze niets, laffaards, een op een, daar zijn ze te laf voor,Ik lust ze rouw een op een of 20 tegen 1.

 13. Eline

  @rinus 20:00

   

  De reactie van Miko is verwijderd.

 14. rinus

  Helaas kan ik geen linkjes plaatsen anders had ik dat zeker gedaan.

   

   Maar ik raad aan de commentaren te lezen bij Powned bij het stuk ”moslimschool vernietigd paaseieren”.

   

  In die comments staat een link van een zekere  reaguurder Miko.

   

  Wat je daar ziet roept bij mij diepe walging maar (helaas) ook ontzettende haat naar boven. Het is daarnaast ook  angstaanjagend als je ziet wat er in Engeland gebeurt. 

   

  Ook in Nederland is er behalve de PVV die iets wil doen tegen de alsmaar uitdijende en levensgevaarlijke Islam. 

   

  Ik heb echt te doen met ”onze” kinderen en kleinkinderen. Ik zie een inktzwarte teoekomst.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.