Een overheid die stuurt en incasseert

En wéér staat er een nieuwe maatregel op stapel die ons consumenten een bepaalde gedragsverandering probeert op te dringen.

De NS heeft, met instemming van de staatssecretaris, laten weten er aan te denken om de tarieven in de spits (maandag t/m vrijdag van 6.30 – 9.00 en 16.00 – 18.30) 10% duurder en de tarieven in de daluren 12% goedkoper te maken. Net alsof iedereen de luxe heeft om zelf te bepalen wanneer hij of zij op de plaats van bestemming moet zijn. Scholieren en studenten zouden wel willen dat ze na 10 uur op school kunnen komen en voor 16.00 uur weer weg kunnen zijn.

Met de afvalstoffenheffing proberen veel lokale overheden de vervuiler te laten betalen. Veel vuil produceren wordt steeds duurder. Maar met dit soort heffingen proberen overheden niet alleen de vervuiler aan te moedigen om minder vuil te produceren, nee ze bedrijven er ook bijvoorbeeld  inkomenspolitiek mee. Zo blijken in sommige gemeenten de afvalstoffenheffingen niet alleen te stijgen doordat de kosten van de vuilverwerking stijgen, maar ook omdat er steeds meer wordt kwijtgescholden in het kader van de armoedebeleid. Daarnaast zijn in sommige gemeenten de afvalstoffenheffingen zo hoog omdat daar ook bijvoorbeeld het vegen van de straten onder vallen of de kringloopwinkels die door de gemeente worden gesubsidieerd. Met andere woorden de gemeente zegt wel dat de tarieven omhoog gaan om de vervuiler te laten betalen, maar intussen betaald die mee aan allerlei andere zaken die de gemeente belangrijk vindt. Volgens  artikel 15.33 van de Wet milieubeheer mag de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend zijn, alleen jammer dat er in die wet niet duidelijker bepaald wordt wat er onder mag vallen.

Enfin, dan de auto. Constant stijgen de kosten meer dan de inflatie. Wederom moet de vervuiler betalen en opnieuw proberen de overheden ons gedrag te beïnvloeden. Minder autogebruik is goed voor het milieu en veiliger voor de op straat spelende kinderen. Zoals de Amsterdamse GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink  zegt: ‘Wij willen autobezit in de stad ontmoedigen en ervoor zorgen dat Amsterdam weer de fietshoofdstad van Europa wordt’. De recente gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de tarieven voor een parkeervergunning verdubbelen en de parkeertarieven (toch al indrukwekkend hoog) verder gaan stijgen. Die parkeertarieven stijgen ook al aanzienlijk meer dan de inflatie en vaak in het geniep. Niet lang geleden gingen de tarieven in Den Haag van € 3 per uur of deel daarvan naar € 1 per 15 minuten. Argument was dat het eerlijker was om niet meer per volledig uur te betalen als je er maar kort staat, maar dat wel daardoor de tarieven omhoog moesten. Wat schets onze verbazing? De tarieven zijn weer veranderd in € 4 per uur of deel daarvan.

Constant proberen politici ons wijs te maken dat het gebruik van de auto aan banden en schoner moet. Ons gedrag dient beïnvloedt te worden door stimulansen en straffen. De accijnzen gaan omhoog en elektrische auto’s werden gesubsidieerd. Al met al leidt deze bemoeizucht ertoe dat de centrale overheid alleen al zo’n € 8 miljard per jaar overhoudt aan de autogebruiker.

Rokers zijn al heel lang doelwit van de politici. Roken is slecht voor de gezondheid dus moet het ontmoedigd worden. De beste manier is natuurlijk de prijs verhogen. Gevolg is wel dat de overheid daar € 3 miljard aan overhoudt. Die lucratieve bron van inkomsten ligt nu onder vuur omdat de elektrische sigaret in opkomst is. U raadt het al. Ook die moet ontmoedigd worden, dus is men nu doende om deze ook te ontmoedigen (lees belasten).

Gokken moet uiteraard ook ontmoedigd worden. Daarom heeft de overheid ook het monopolie op sommige gokspelen. Dat de overheid er intussen flink aan verdient is mooi meegenomen. De kansspelbelasting levert al gauw een half miljard per jaar op en de staatsloterij is ook goed voor zo’n € 300 miljoen.

De politici raken niet uitgedacht over belastingmaatregelen die ons gedrag moeten beïnvloeden. Tijd om zogenaamd zuiniger te gaan doen met het water. De waterkosten zijn al fors gestegen de laatste jaren, maar een verdubbeling van de waterbelasting zal verspillers eens een lesje leren. Kosten voor de consument zijn al gauw € 50 per jaar. Het bedrijfsleven kan € 100 miljoen meer gaan betalen.

Ons gas en licht is altijd al een zorg voor de overheid geweest. Sinds de oliecrisis van de jaren zeventig moeten we allemaal minder verbruiken. Op zich een goed streven, echter er is er maar 1 die er wel bij vaart namelijk de overheid. Ongeveer een derde deel van de stroom- en gasrekening van consumenten bestaat uit belastingen. Naast deze belasting betaalt u 21% btw over de levering, transport, de huur van een meter én de energiebelasting.

Uiteraard is alcohol ook slecht voor de mens, dus alsmaar stijgende accijnzen. Nederland had in de jaren zeventig zelfs een frisdrankenaccijns bedacht. Omdat je volgens de Europese richtlijnen geen accijns mag heffen op frisdrank en mineraalwater is het verbruiksbelasting gaan heten.

Nog even wachten en de suikerbelasting is een feit. Per slot van rekening is suiker slecht voor de mens. De eerste voorstellen hebben het daglicht al gezien. De lijst is eindeloos en wordt met de dag langer. De vrije keuze wordt steeds verder beperkt. Soms had je al geen keuze, zoals reizen in de spits, en blijft dus gewoon de extra kosten betalen. Vaak geldt hetzelfde voor mensen die zogenaamd in een goedkope huurwoning zitten omdat er geen andere woning beschikbaar is. Geen probleem als je niet kunt doorstromen, gewoon meer betalen.

Zolang je kunt betalen geniet je nog enige vrijheid, want de overheid stuurt steeds meer maar incasseert ook steeds meer.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. Jansma

  Gelet op de onbetamelijkheden die ik regelmatig voorbij zie komen in alle secties op DDS (niet alleen die van u) kan ik me niet voorstellen dat u valt over over uitspraken als “u wauwelt” en “u roeptoetert”, hetgeen niet eens persoonlijke kwalificaties aan het adres van halo1 vormen, maar kwalificaties over hetgeen door halo1 gezegd is, voorzien van argumentatie en al.

  U wenst dat ik me conformeer aan uw maatstaven? Done. Ik conformeer me altijd aan de huisregels van ieder blog dat ik bezoek en -desgewenst- aan arbitraire regels van redacteuren. Maar dit gaat niet over DDS maatstaven. Of uw maatstaven. U bent er de man niet naar om voor Jansma maatstaf A te hanteren en voor de reaguurders X, Y, Z maatstaf B. Dit gaat ergens anders over. Wat is het werkelijk dat u dwars zit?

 2. halo1

  Dat blijft het grote verschil in deze tussen ons : u ziet de bevolking als slaaf van de overheid.. ik zie het juist net andersom..als gevolg van onze “”niet-neen-kunnen-zeggen””-democratie. En er is wel (meer dan) 50 %  van alle genomen maatregelen in het voordeel van de bevolking ..dus u bent weer eens danig aan het overdrijven…als 99 % in het nadeel was zou toch die overheid al lang verdwenen zijn..daar wringt uw redenatie nu juist…leuk voor de populistische bühne maar enz.

 3. Jansma

  U heeft volkomen gelijk.

  Persoonlijk begrijp ik niet hoe iemand die volledig bij zijn verstand is uberhaupt zou kunnen denken dat we hier met naiviteit, onkunde of (o gruwel) goede bedoelingen te maken hebben. Immers, was er sprake van een bepaalde mate van naiviteit, onkunde en/of goede bedoelingen, dan zou tenminste ook 50% van alle genomen maatregelen in het voordeel van de bevolking zijn, in plaats van de huidige 99% die in het nadeel van de bevolking is…..

  Het is werkelijk verbijsterend dat iemand -nadat het muntje 99 van de 100 keer op kop (meer overheid) uitkwam- niet eens ook maar vaag op de gedachte komt dat er iets niet in de haak is…. 

 4. witwas

  Dat is juist het grote probleem van Nederland: de massa heeft niet door dat ze door haar overheid moedwillig belazerd en bedonderd worden. Terwijl het er toch ontzettend dik bovenop ligt dat men nauwelijks nog bezig is met de belangen van het land en de gemiddelde burger. Slechts de volgende carriërestap in de baantjescarrousel is wat politici beweegt. Dat ik ook niet zo vreemd als je ziet welke weg bewandeld moet worden om via het lidmaatschap van een politieke partij door te dringen tot de macht.

 5. halo1

  Ik denk dat men eerder trots is op zulke zaken als bijstand en PB..en oprecht-naief zich niet realiseert dat  die voorzieningen… hoe mooi  wellicht ook op zichzelf.. een aanzuigende werking hebben.. aanbod creeert vraag..dus de kosten laten exploderen. Dan moet je b.v. streng mensen gaan selecteren.   “”die wel die niet!”” dat wordt dan ook weer “”zielig”” gevonden…. kosten omhoog .. enz, enz. zo bedoelde ik het dus. Ik ga niet van een kwaadwillige overheid uit maar meer van een naieve goedbedoelende.. want de overheid = zij= wij.

 6. witwas

  “dat realiseert men zich te weinig” ? mijns inziens realiseert de overheid terdege waar ze mee bezig is: zo groot mogelijk groeien met zoveel mogelijk lucratieve baantjes voor zichzelf. Zolang wij maar slaafs betalen kent de groei van overheidsbemoeienis geen grenzen.

 7. Jean Wanningen

  De wereld is niet zwart wit, zomin privatisering altijd tot een beter resultaat (lees: een lagere prijs voor consumenten) leidt. Uw wereldbeeld is dat van de zuivere ratio, terwijl de wereld niet zo in elkaar zit. Als u dat leert accepteren hoeft u zich wellicht wat minder te ergeren aan de ‘domheid’ van uw medemens. Verder zou het u sieren, indien u uw mede reageerders wat minder de les leest in de trant van roeptoeteren en wauwelen. Diegenen proberen tenminste nog een debat met u aan te gaan.

 8. Jansma

  – “De wereld is niet zwart wit, zomin privatisering altijd tot een beter resultaat (lees: een lagere prijs voor consumenten) leidt.”

   

  Platitudes kan ik niets mee.

  – “Uw wereldbeeld is dat van de zuivere ratio, terwijl de wereld niet zo in elkaar zit.”

   

  Dan begrijpt u de nature of reality van deze wereld niet, noch wat haar relatie tot intermenselijk handelen is. Probeer eens wat Rand, Wanningen.

  – “Als u dat leert accepteren hoeft u zich wellicht wat minder te ergeren aan de ‘domheid’ van uw medemens.”

   

  Hoe komt u erbij dat ik me erger?

  – “Verder zou het u sieren, indien u uw mede reageerders wat minder de les leest in de trant van roeptoeteren en wauwelen.”

  Voor wie anders dan mezelf zou ik me moeten sieren, Wanningen? Ik ben een anoniem reaguurder die hier niemand in persoon kent of hoeft te kennen. U niet. Het is u die zich dient te “sieren”. Voor een redacteur van een weblog vertoont u verbazingwekkend weinig inzicht in de nature of reality van weblogs.

   

   

 9. cmsuijkerbuijk

  “Platitudes kan ik niets mee”

  Over platitudes gesproken: Uw reactie is één grote platitude. Over uw opvoeding valt niets te zeggen. Die heeft u duidelijk niet gehad!

 10. Jean Wanningen

  “Voor een redacteur van een weblog vertoont u verbazingwekkend weinig inzicht in de nature of reality van weblogs.” – Misschien wel, maar op de sectie waar ik de eindredactie over voer gedraagt men zich naar mijn maatstaven. U dus ook. Het niveau waarop u medereaguurders tegemoet treedt wil ik hier niet zien. Dat gaat u maar elders doen, maar niet hier. Ik wil dat Finance een respectvol debatforum blijft en daar hoort bij dat u uw medereaguurders op een fatsoenlijke manier aanspreekt. Duidelijk?

 11. drnomad

  @KeesvanD,

  Dan maar over op uw ‘non-utopisch gelijk’. U wilt gewoon simpele dingen, een overheid die werkenden berooft, zodat u persoonlijk kunt profiteren van ‘ouderdomsrechten’, en u wilt dat de gratisgeld concurrentie van Marokkanen wordt uitgeschakeld, en de helpers van de Marokkanen – de EU – ook. En discussies over utopia leiden u af van de doelstelling.

 12. halo1

  We komen nu weer in de definitie-kwesties..als goed niet meer (eenduidig)” goed”is.. wordt het toch moeilijk. Bovendien zijn de verschillen in standpunt wel heel duidelijk tot uiting gekomen.. en spreken de reacties ook wel voor zich. Maar het was weer even leuk.. shake hands .. en tot de volgene keer!

 13. KeesvanD

  Beste medereageerders, u kunt beter niet reageren op Jansma. Hij blijft tot het bittere einde doorgaan met zijn theoretisch, utopisch “gelijk”.

   

 14. Jansma

  Uw argumenten zijn -als gewoonlijk- verpletterend, suijkerbuijk. Dank voor deze zinnige bijdrage aan de discussie.

 15. Jansma

  – “”U maar wat wauwelT”” (gaat ie weer) Spellen is ook een beetje logisch denken : stam + -t).”

   

  Niet de eerste spelfout van mij en ik beloof u plechtig: Zeker niet de laatste.

  – “Je hebt ook figuurlijk gebruik van het woord slaaf =afhankelijke.. ik ga
  uit van de normale belevingswereld van een woord.. niet van de
  “”definities””.”

   

  Exact uw probleem ja!! U geeft woorden een eigen betekenis binnen UW eigen belevingswereld en projecteert dit op de rest van de wereld. In andere woorden: U wauwelT. Want als iedereen eigen definities van woorden gaat hanteren dan wordt het lastig communiceren, nietwaar?

  – “een overheid kan gewoon de slaaf van een bevolking zijn= naar de pijpen van de bevolking moeten dansen…”

   

  Dat bedoel ik. Wat u hier zegt is een contradiction in terms. Een overheid is de hoogste soevereine autoriteit binnen een grondgebied en KAN dus geen slaaf van de bevolking zijn, noch naar de pijpen van de bevolking moeten dansen….Zolang u een eigen betekenis voor woorden blijft vinden, zult u nooit met iemand kunnen communiceren, halo1.

  – “3 voorbeelden : onderwijs, zorg, politie, straatlantaarns etc”

  We hebben een bevolking waarvan 90% niet meer in staat is tot logisch redeneren en kritisch denkwerk. Yet, noemt u het “goed” dat de overheid onderwijs regelt……Er is een zorgstelsel dat berust op het stelen van geld van de bevolking om dit stelsel te betalen. Yet, u noemt het “goed” dat de overheid dit regelt. U noemt politie “goed”, waar ze totaal disfunctioneert op ieder vlak binnen haar takengebied en zelfs een stimulus heeft om meer te falen omdat ze dan extra geld toegeschoven krijgt. U noemt het “goed” dat een overheid geld steelt om overal lantaarnpalen neer te zetten…..? Ik vraag me af wat eigenlijk uw verzonnen definitie van “goed” in een morele context is…..Verklaar u nader. Die van mij zal ik met u delen: “Goed” is wat de kans op overleving (voor ieder mens het primaire doel van het leven als zodanig) van mij en mijn geliefden maximaal faciliteert. “Slecht” is wat de kans vermindert…Nature of reality, halo 1 (let u op, Wanningen?). Goed is individuele vrijheid, vredig samenwerking en handelen. Slecht is collectivisme, dwang, beroving en afpersing. Goed is vrijwillige organisatie. Slecht is de overheid.

  “”geen juiste redenering””..ik moest hier toch echt om lachen”

   

  Dat kan ik me voorstellen. Ik moest aanvankelijk ook erg lachen om uw “non sequitur”.

  – “dit is nu precies de reden dat de LP nooit boven de 1 % komt.. 99 % denkt n.l. zoals ik”

   

  Nooit is erg lang, halo1. Of is uw zelfverzonnen definitie van nooit “niet in mijn leven”…? Dat neemt niet weg dat u volkomen gelijk heeft wanneer u zegt dat 99% (non)denkt als u. Leve het staatsonderwijs!

   

   

 16. Wilhelmson

  De staat zou beter bestuurd worden door keukenmeiden dan meester advocaten zoals nu. Ten eerste zou het bestuur die vormen aannemen dat zelfs keukenmeiden in staat zouden zijn welke staatsambten dan ook te vervullen. Ten tweede, is het nog te bezien wie er over een hogere intelligentie beschikt, een keukenmeid of  menig juristisch, economisch  onderlegde ministers. Probeer maar eens met een stel koters de eindjes aan elkaar te knopen van een handjevol kleingeld, na aftrek belasting en huur, electricitieit, water  en kinderoppas. Dan kom je wel aan de weet wat de-hersen-pijnigen is. 

 17. halo1

  ..steeds meer sturen en dus ook steeds meer (geld) incasseren.. tot een soort natuurlijk nu-is-het-genoeg-punt. Dat komt door de dichte (over)bevolking…ook door een soort gedragsunificatie enerzijds en multi-culturalisme anderzijds…..en de doorgeschoten verzorgingsstaat die bijna niet meer terug te draaien is…dat realiseert men zich te weinig bij de invoering van sommige wetten zoals bijstand,  persoonlijk zorgbudget, subsidies enz.

 18. Jansma

  – “Dat blijft het grote verschil in deze tussen ons : u ziet de bevolking als slaaf van de overheid.”

   

  Nee. Het verschil tussen u en mij is dat u maar wat wauweld, waar ik concrete en tastbare argumenten aan draag. Dat zal ik ook nu weer doen. De definitie van slavernij is: “Slavernij is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een ander persoon. “. Wel, lees uw Grondwet eens. Uw lijf en bezittingen behoren de Staat der Nederlanden toe. Niet uzelf. Ziet u? Gewauwel (u) vs argumenten (ik).

  – “ik zie het juist net andersom..als gevolg van onze “”niet-neen-kunnen-zeggen””-democratie.”

   

  Ik spreek enkel Concretiaans. Geen idee wat u hiermee tracht te zeggen….

  – “En er is wel (meer dan) 50 %  van alle genomen maatregelen in het voordeel van de bevolking.”

   

  Werkelijk? Geef me drie voorbeelden…..U roeptoetert maar wat.

  – “als 99 % in het nadeel was zou toch die overheid al lang verdwenen zijn.”

  De feiten en realiteit spreken voor zich. U voert hier dan ook een zuivere drogredenering aan.

  – “daar wringt uw redenatie nu juist”


  Wat wringt, is dat u geen juiste redeneringen heeft.


 19. halo1

  “”U maar wat wauwelT”” (gaat ie weer) Spellen is ook een beetje logisch denken : stam + -t).Je hebt ook figuurlijk gebruik van het woord slaaf =afhankelijke.. ik ga uit van de normale belevingswereld van een woord.. niet van de “”definities””…het hoeft trouwens niet perse om een persoon te gaan : een overheid kan gewoon de slaaf van een bevolking zijn= naar de pijpen van de bevolking moeten dansen…

   

  “Niet-nee(tegen de bevolking)-kunnen-zeggen””-democrtie. Anders word je toch weggestemd..je moet als overheid dus wel aan al die wensen tegemoetkomen.

   

  3 voorbeelden : onderwijs, zorg, politie, straatlantaarns etc

   

  “geen juiste redenering””..ik moest hier toch echt om lachen : U “”99% in het nadeel van de bevolking””..dit is nu precies de reden dat de LP nooit boven de 1 % komt.. 99 % denkt n.l. zoals ik

 20. tippelaar

  Nou, voor mij is het overduidelijk. De staatsinvloed rukt steeds verder. Weg met de private levensssfeer en leve het collectivisme.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.