Heerlijk Helder Heineken?

Heerlijk helder Heineken. Dat was nog eens een slogan.

Je kreeg er al dorst van als je het las of hoorde. Het beloningsbeleid aan de top van de brouwer is ondertussen allesbehalve helder. De omvang van de beloningen aan de top worden vastgesteld op basis van een troebele set gelegenheidsvariabelen. Het concern wekt nogal sterk de indruk dat die naar believen worden aangepast om de raad van bestuur aan haar bonus te helpen. Ongeacht de resultaten en eerder gemaakte afspraken. ‘Als de omstandigheden wijzigen, dan passen we regels maar aan’ moeten ze gedacht hebben. In het jaarverslag over 2013 werd het als volgt geformuleerd:

“Het effect van de economische neergang op de prestaties in de periode vóór 2014 ertoe geleid dat de lange termijn prestatiebeloningen over de prestatieperioden 2012-2014 en 2013-2015 niet langer doelmatig zijn voor prestaties geleverd in de periode na 2013. Daarom zijn de prestatiemaatstaven voor deze beloningen bijgesteld om de doelmatigheid van de beloningen als uitdagende prestatiebeloningen voor de jaren 2014 en 2015 te herstellen.”

De realiteit achter deze nogal omfloerste bewoordingen is dat door onder andere tegenvallers in opkomende markten bepaalde targets niet meer kunnen worden gehaald. Hierdoor zouden bonussen komen te vervallen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heineken verdedigt de aanpassing door te stellen dat het niet motiverend zou werken als bepaalde lange termijn prestatiebonussen nu al onhaalbaar zijn.

Dit lijkt mij een belachelijke redenering. Bonussen moeten gerelateerd zijn aan helder omschreven prestatiedoelstellingen. En voor elk commercieel bedrijf geldt dat de prestaties natuurlijk mede afhankelijk zijn van de economische situatie op de diverse deelmarkten. En uiteraard kunnen die onverhoopt ook tegenzitten. Economische tegenwind is onderdeel van het gewone ondernemersrisico. Maar dat risico wordt dus niet mede gevoeld door het management. Voor hen is het blijkbaar een loterij zonder nieten. Die kunnen zich aan narigheid onttrekken door als het tegenzit de targets te ‘hercalibreren’. Dit is een mooi eufemisme voor ‘de lat wat lager leggen’. Laten we onmiddellijk ophouden met dit soort bestuurders te betitelen als (top)ondernemers.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft aangegeven op de jaarvergadering op 24 april het troebele bonusbeleid van Heineken aan te kaarten. Als de vooral de kleinere belegger vertegenwoordigende VEB bijval krijgt van de grote institutionele beleggers kan er wellicht een vuist gemaakt worden tegen dit beschamende gedrag. Ik heb niets tegen hoge salarissen voor hoge posities ‘Ongelijkheid’ ze ik anders dan nu modieus is, niet als een probleem dat we moeten wegnivelleren. Maar op deze manier speelt Heineken de pleitbezorgers voor meer gelijkheid en hogere belastingen aan de top mooi in de kaart. Op moment van schrijven weet ik niet wat de opstelling van de raad van bestuur zal zijn op de vergadering. Helaas kan er over het onderwerp niet gestemd worden door de vergadering. Maar als consument kunnen we natuurlijk altijd met de voeten stemmen. Maar ja, als de omzet lager wordt kunnen de prestatiemaatstaven om bonussen toe te kennen ook weer volgen….

Ewoud Jansen, Econoom en publicist; Twitter: @ewoudjansen


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.