Victor van der Sterren nieuwe voorzitter Libertarische Partij

De libertariërs willen professionaliseren.

Toine Manders is jarenlang voorzitter geweest van de Libertarische Partij, maar hij heeft nu eindelijk een opvolger gekregen. En wat voor één. Het gaat namelijk over Victor van der Sterren, de man die in het verleden ook met enige regelmatig voor DDS heeft geschreven.

Victor maakte het nieuws gisteren bekend op Facebook:

Vandaag (oké, goed, technisch gezien gisteren) heeft de ALV van deLibertarische Partij mij verkozen tot landelijk voorzitter. Ik ben vereerd door het vertrouwen, en zal mij volledig inzetten om het enorme talent dat in de partij zit maximaal te ondersteunen en zoveel mogelijk de ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen.

De LP groeit als kool, en bij die groei hoort ook een vernieuwing van de organisatie. De leden hebben aangegeven zo’n vernieuwing enthousiast te steunen: een schone taak voor het bestuur om dat mogelijk te maken. Samen met mijn mede-bestuursleden Kim WinkelaarHarry van DijkenQuintus BackhuysMario Aandewiel, René Hartman en Daniel Plooster ga ik daar 100% voor!

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was Victor lijsttrekker van de LP in Groningen. Daar vertienvoudigde hij het resultaat van zijn partij vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2012: geen geringe prestatie, al helemaal niet gezien de financiële beperkingen van zijn partij.

De belangrijkste uitdaging bestaat eruit om de Libertarische Partij de komende maanden en jaren flink te professionaliseren. Eerder werd al bekend dat de partij daartoe de ledenadministratie heeft vernieuwd. Dat lijkt misschien een kleine stap, mar het is wel degelijk een bijzonder belangrijke ontwikkeling voor een ledenpartij die in de toekomst graag een rol van formaat wil spelen in de vaderlandse politiek.

Vooralsnog is en blijft de LP natuurlijk een kleine partij, die zich vooral moet richten op naamsbekendheid. Met Victor heeft men daar een bijzonder goede leider voor: hij is immers bijzonder welbespraakt en doordrongen van het libertarische gedachtegoed, zonder er ‘vreemde’ ideeën op na te houden (een probleem waar de libertarische beweging nogal eens mee te kampen heeft).

Natuurlijk is het lang niet zeker dat de LP er de komende jaren in slaagt om een ‘normale’ partij te worden, die zowel bij lokale, Europese als nationale verkiezingen goede resultaten behaalt. Wat mij betreft is de kans daarop nu in ieder geval groter dan ooit: de voorzitter is er klaar voor, en zijn kring van ingewijden ook. Nu is het tijd om knopen door te hakken, een echte achterban op te zetten, en bekend komen te staan als hét liberale (of libertarische) alternatief op de VVD én de PVV.

In dat opzicht is het enigszins jammer dat de LP niet meedoet aan de Europese verkiezingen van dit jaar, maar eigenlijk is dat ook wel weer logisch. Je hebt immers 200.000 stemmen nodig om in het Europees Parlement te komen. Dat zijn er nogal wat, zeker voor een partij die eigenlijk pas net bezig is om alles écht op de rails te zetten.

Het goede nieuws? De LP werkt behoorlijk goed samen met Artikel 50. Er staan dan ook flink wat libertariërs en objectivisten op de Europese verkiezingslijst van die laatste. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Yernaz Ramautarsing, die ook al van DDS kent, en daarnaast nog eens van Elsevier. Hij staat, onmiddellijk na Daniel van der Stoep en Alexander Sassen van Elsloo op plek drie. 

Hopelijk kunnen die twee partijen elkaar op succesvolle wijze een handje helpen. 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

49 reacties

 1. Ron

  In onze straat, in onze stad.

  In onze straat draagt iedereen naar draagkracht bij aan het
  noodzakelijke onderhoud van de straat: bestrating en riolering.
  Riolering moet eens in de zestig jaar vervangen worden daarvoor zou
  iedere bewoner fl100/jaar moeten bijdragen. Sommige willen niet betalen
  het gros betaalt gewoon of doet zelfs een extra storting. Degene die
  niet betaalt, wordt gewoon aangesloten op de riolering.
  Het groen in de straat wordt door de bewoners onderhouden, vooral degene met groene vingers zie je geregeld aan de slag.
  De doorgaande wegen in de stad waar onze straat aan ligt wordt beheerd
  door een particuliere investeerder, per keer dat je er gebruik van maakt
  betaal je.

  Voor de ouderen in de straat worden boodschappen gedaan of wat verder
  nodig is door vrijwilligers, overigens bijna iedereen helpt een handje
  mee.

  Onze stad kent geen ambtenaren of politie en kent geen belastingen.
  Bijna alle bewoners hebben een wapen in huis, geregeld worden er gezamenlijke schietoefeningen gehouden.

  Iedereen is particulier verzekerd naar eigen goeddunken. Overigens
  draagt bijna iedereen naar draagkracht bij aan een pot voor
  liefdadigheid wanneer een straat- of stadsgenoot door een calamiteit
  wordt getroffen.

  Onze stad kent geen democratie, politiek of monetair beleid.

  ‘Besparingen zijn investeringen voor de toekomst.’
  Onze bank keert 7% rente uit op spaargeld. Onze bank leent niet meer uit dan er ingelegd is. Lenen kan tegen 11% rente.

  Het adagium van onze stad is: leven en laten leven.

  Onze straat is een hechte gemeenschap.

  In onze straat wonen gezinnen met jonge kinderen. Met mij is het de buren al langere tijd opgevallen dat een eerder vrolijk jong buurmeisje stilletjes en teruggetrokken is geworden. Om de één of andere reden verdenken we buurman Fritzl er van, er onfrisse praktijken op na te houden. Onze straat is voor Vrijheid Blijheid maar ook voor fysieke en geestelijke intgriteit en tegen machtsmisbruik (tenzij vrijwillig ondergaan onder volwassenen, SM etc. ): dat laatste, fysieke en geestelijke integriteit en tegen machtsmisbruik, geldt boven alles voor kinderen. Een delegatie van bewoners is met Fritzl gaan praten. Fritzl laat zijn dochter nu met rust is onze indruk. Nu gaat Fritzl verhuizen, er is, hoe treurig ook, geen definitieve oplossing voor de misbruik van het buurmeisje gevonden: onze straat en zijn bewoners zijn jammer genoeg niet perfect en hebben niet overal een oplossing voor. (hoe heeft de straat van Jansma of Hartman dit opgelost?)

  In onze straat wonen hondenbezitters, zij laten hun hondjes uit in de
  straat, zij pakken de eventuele uitwerpselen netjes op en nemen het mee
  naar huis.


  In onze straat is een Mohammedaans gezin komen wonen, daarna nog een en nog een.


  De hondenbezitters hebben nooit opmerkingen van het mohammedaanse gezin
  gekregen over het uitlaten van hun hondjes, nu echter, nu zij met meer
  zijn, beginnen zij bezwaar te maken hiertegen. De andere bewoners hebben
  de mohammedanen echter duidelijk gemaakt dat de hondenbezitters in hun
  ogen niemand kwaad berokkenen en dat zij dus niet op de support van de
  straat kunnen rekenen.


  De mohammedanen doen het overigens economisch goed en kopen nu huis na
  huis in de straat. Het zal er op neer komen dat zij hun eigen straat
  gaan beheren, een secessie in praktijk.

  Een pas uitgetreden mohammedaans meisje is kortgeleden in een algemeen filantropisch opvanghuis ontvangen, zij voelt zich daar veilig samen met de tien andere daar opgevangen uitgetreden meisjes.

 2. jwhueting

  Helemaal eens met ‘de_mol’: vrijheid is niet absoluut. 

   

  Ik begrijp niet dat mensen dat libertarisme zo’n aantrekkelijk ideologie vinden. Het gaat in de kern al direct fout: men gaat uit van een veel te optimistisch mensbeeld. ‘Stel de mens in de vrijheid en hij zal het goede kiezen te doen’. Dat zal in de praktijk natuurlijk niet werken. Wie ook maar de geringste kennis heeft van de geschiedenis, komt erachter dat de mens van nature allerlei slechte eigenschappen heeft: egoïsme, hoogmoed, afgunst, enz. 

   

  De mens heeft daarom structuren nodig die helpen het goede te kiezen. En ja: dat kan religie zijn. Het christendom is m.i. om die reden een geweldige positieve kracht geweest in de Westerse geschiedenis (ik weet het: geen populaire opvatting anno nu). En als je religie toestaat, sta je ook toe dat mensen vanuit die inspiratie handelen en daarom is een scheiding tussen staat en religie onmogelijk. 

   

  Maar libertariërs zitten dus met een probleem: de overheid, religie, dat zijn ‘machtssystemen’ en moeten om die reden worden afgewezen. Blijft over: een naïef geloof in de goedheid van de mens, in de ‘goede wilde’, een willekeurige en individualistische moraal, en niemand die kan corrigeren want voor je het weet vorm je een fout ‘machtssysteem’ of ben je bezig met betuttelen. In de kern is het feitelijk de ontkenning van wat we als beschaving hebben opgebouwd. 

   

 3. R. Hartman

  “Als je geen beperking wil op hoofddoekjes accepteer je het. Dat is de consequentie.”

  Nee, dat is het niet. Of liever: dat is het uitsluitend in een collectivistische gedachtewereld.

  Ik heb geprobeerd dat duidelijk aan te geven, maar helaas gaat uw hele reactie uit van dat hardnekkige collectivistische wereldbeeld.

  Ik wil geen beperking op hoofddoekjes omdat ik geen enkel recht heb een ander voor te schrijven hoe hij of zij zich dient te kleden. Recht is een hele belangrijke pijler van een orele samenleving. Bij zelfbeschikkingsrecht behoort het recht me te kleden zoals mij dat goeddunkt. Of ik in 3-delig antraciet over straat wil gaan, naakt of in een vuilniszak gewikkeld is uitsluitend mijn zaak. Ik berokken daar niemand schade mee. Evenzo dus of iemand blootshoofds, met een bolhoed, een bontmuts of een hoofddoek over straat wil gaan. Zijn of haar zaak, van niemand anders.

   

  Maar dat betekent niet dat ik die keuze hoef te accepteren. Als eigenaar van een winkel kan ik de naaktloper of hoofddoek-draagster uit mijn winkel weren, als ik dat wil. Eigendomsrecht: ik bepaal de regels in mijn zaak of huis. Daarmee accepteer ik dan wel dat de desbetreffende persoon naar mijn concurrent gaat die andere regels hanteert; het zij zo. Als de meeste winkeliers echter weigeren de naaktloper te bedienen zal deze uiteindelijk tot de conclusie koemn om maar iets acceptabels aan te trekken; sociale uitsluiting is een machtig wapen.

   

  U maakt de veelvoorkomende fout één aspect uit het libertarische gedachtegoed te nemen en die in de huidige samenleving, waar u niet mag discrimineren (maar de staat wel, omgekeerde wereld), te projecteren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Alsof ik in een door vervoer over water gedomineerde maatschappij concludeer dat een nieuw idee als een auto nooit een succesvol vervoersmiddel kan zijn omdat die niet kan varen.

   

  U moet bij het beoordelen van ‘nieuwe’ ideeën wel binnen de volledige context van die ideeën blijven, anders gaat het voorspelbaar wringen, en zal er nooit iets veranderen.

 4. Obomov

  Het christendom is m.i. om die reden een geweldige positieve kracht geweest in de Westerse geschiedenis”

  Dat denk ik ook, net als het libertarisme.Want vergis u niet, Europa, de lappendeken van Koninkrijkjes, Prinsdommen en Groothertogdommen is groot geworden dankzij een minimale staat met lage belastingen in een christelijke setting. Het libertarisme komt in twee smaken: klassiek-liberalisme en anarcho-kapitalisme waar wordt voorgesteld de nachtwakerstaat van vroeger te privatiseren. Dat is geen samenleving zonder Recht en Orde, maar een samenleving waar u, anders dan nu, kunt kiezen voor de wetgeving die u bevalt.

  U verwijst in uw comment naar de tweede variant, maar dat is niet waar de LP en Victor van der Sterren voor staan. Zij staan voor een terugkeer naar het klassiek-liberalisme en zitten daarmee heel dicht bij Artikel50. 

 5. R. Hartman

  “Het gaat in de kern al direct fout: men gaat uit van een veel te
  optimistisch mensbeeld. ‘Stel de mens in de vrijheid en hij zal het
  goede kiezen te doen’.
  Zucht… U bent de zoveelste die deze hardnekkige misvatting debiteert. Als de mens in vrijheid het goede zou doen zouden libertariërs niet tegen een overheid zijn, en zou een overheid ook niet ‘nodig’ gevonden worden.

   

  Juist omdat mensen opportunisten zijn die graag hun zin doorde=rijven ten koste van anderen zijn libertariërs tegen een overheid. Waar zij erkennen dar de meeste mensen van nature niet de bejhoefte hebben hun buurman de hersens in te slaan gaan zij juist uit van de slechte eigenschappen van de menselijke aard, eigenschappen waar je geen vrijplaats (machts- en geweldsmonopolie) voor moet willen creëren.

   

  Ook u meent dat een samenleving zonder heersers synoniem is aan een samenleving zonder regels. Dat is niet zo. Waar in het huidige systeem de politie belang heeft bij zo slecht mogelijk finctioneren (zie oplossingspercentages) heeft in een vrije samenleving een vrijheids-handhavingsorganisatie er belang bij zo goed mogelijk te functioneren. Waar de huidige politie steeds meer middelen krijgt (zowel financieel als qua ‘bevoegdheden’) naarmate zij slechter presteert zal in een vrije samenleving een dergelijke organisatie faiiliet gaan omdat niemand bij zijn volle verstand van een dergelijke organisatie ‘diensten’ zou willen afnemen.

   

  Het is slechts de huidige at gunpoint afgedwongen winkelnering die garandeert dat u niet naar een wél functionerende concurrent kunt overstappen.

   

  “Maar libertariërs zitten dus met een probleem: de overheid, religie, dat
  zijn ‘machtssystemen’ en moeten om die reden worden afgewezen”
  Nee, u leest niet goed. Zij moeten slechts van hun macht ontdaan worden. Maar niemand heeft interesse in een overheidsbaan zonder macht. En wie voor zijn ‘leven na de dood’ behoefte heeft aan een religie: niks mis mee, men gaat zijn gang maar. Zolang maar maar niet probeert om in dit leven anderen aan hun opvattingen te onderwerpen. Da’s al.

   

  Afgunst is de basis van socialisme. En raad eens in wat voor samenleving we momenteel leven…..

 6. R. Hartman

  “U verwijst in uw comment naar de tweede variant, maar dat is niet waar de LP en Victor van der Sterren voor staan.”

  Dat klopt, maar strikt genomen is dat helemaal niet belangrijk. Ik ben overtuigd anarcho-kapitalist, maar toch zet ik mij zeer intensief in (vele, zeer vele onbetaalde uren, iedereen die actief is voor de LP doet dat onbezoldigd) voor de LP, die een minarchistische partij is. We zijn namelijk zo verschrikkelijk ver van dat minarchisme verwijderd, met een missie om de trein die richting de andere kant op dendert te stoppen en om te doen keren, dat de verschillen tussen minarchisten en ancaps er niet toe doen. Als we de staat al met de helft kunnen verkleinen, als we naar een flattax van 13% zouden komen, als we naar een vangnet zouden komen voor hen die echt niet kunnen, op basis van simpele, niet-fraudegevoelige regels, dan zou dat mijn volledige steun hebben.

   

  Probleem is dat een grote staat nooit vrijwillig kleiner is geworden (men staat macht nu eenmaal niet graag af) en dat alle kleine overheden altijd blijken te groeien en zich met steeds meer willen bemoeien. Daarom is minarchisme uiteindelijk consequent, en kun je de groei van de boom alleen maar voorkomen door het zaadje niet te laten ontkiemen; Amerika heeft aangetoond dat de snoeischaren (We, The People, 2nd Amendment) hun werk niet naar behoren doen naarmate hun welvaart stijgt (teveel te verliezen), waar na die welvaart voor hun kinderen dan uiteindelijk verloren gaat omdat hun ouders die niet bewaakt hebben.

   

  Ik steun dus van harte de koers van de LP, maar kan niet iets verkondigen waarvan ik overtuigd ben dat het weliswaar een gigantische verbetering is, maar uiteindelijk slechts uitstel van executie, zoals de geschiedenis overal aantoont (zie ook Chili, en Singapore begint ook langzam af te glijden). Ik ben er echter ook van overtuigd dat, naarmate die minarchie werkelijkheid zou worden, het anarcho-kapitalisme door steeds meer mensen omarmd zal worden, omdat het de logische consequentie is van de argutmenten voor een kleine staat. Het verschil tussen een minarchist en een anarchist wordt dan ook geschat op iets van 6 maanden. Maar et anarchisme van links (anarcho-socialisme, recht van de sterkste) is iets heel anders dan anarcho-kapitalisme (eigendomsrecht, rule of (common) law, gebaseerd op dat eigendomsrecht en het NAP).

   

  Ik pleit dan ook voor een (verregaande) verkleining van de staat, met als ultieme consequentie de zo snel mogelijke afschaffing ervan (abolitionisme). Die snelheid wordt slechts geremd door hen die de staat op haar blauwe ogen vertrouwden, en in een onmogelijke positie zouden komen als zij aan hun lot overgelaten zouden worden, Maar dat is (oneerbiedig gezegd) een probleem dat vanzelf uitsterft. Ik behoor niet tot de lieden die menen dt men dan maar ‘niet zo dom had moeten zijn een criminele organisatie te vertrouwen’. Want hoewel ik onderschrijf dat de staat de grootste criminele organisatie is die de mensheid kent onderschrijf ik ook dat de ‘waarden die men vanaf de wieg heeft meegekregen als zijnde moreel (en waar de over het algemeen beschaafde interactie van individuen onderling op gebaseerd is) in het kader van de menselijke psychologie gerespecteerd dienen te worden. We kunnen die mensen niet laten ‘bungelen’.

   

  Ik meen ook dat met dat laatse de LP iets te bieden heeft dat het huidige systeem NIET meer te bieden heeft: het staat op instorten, en als dat gebeurt zal een dergelijke ‘overgangsfase’ onmiddellijk onmogelijk worden. Uiteindelijk zal dan een Phoenix oprijzen uit de as van wat eens was, en waarschijnlijk zal de geschiedenis zich opnieuw herhalen. En dat probeer ik mijn kinderen te besparen. Uiteindelijk doe ik het voor hen, dat zij nog enige (liefst meer) vrijheid mogen kennen. Zelf verwacht ik het niet meer mee te maken (de ineenstorting misschien nog wel), maar ik wil niet moeten hoeven bekennen dat ik het niet geprobeerd heb.

 7. trias politica

  “Europa, de lappendeken van Koninkrijkjes, Prinsdommen en
  Groothertogdommen is groot geworden dankzij een minimale staat met lage
  belastingen in een christelijke setting.” – joh, je meent het! Vergeet het maar. De natiestaten die nu het continent Europa naamgeven zijn groot geworden door de opkomst van de burgerij, ondanks tegenwerking van Kerk en adel.

 8. R. Hartman

  In mijn vorige reactie staat een storende fout:
  “Daarom is minarchisme uiteindelijk consequent”

  Dit moet uiteraard zijn:
  “Daarom is minarchisme uiteindelijk inconsequent”

 9. R. Hartman

  Hoe is dat in tegenspraak met de door u geciteerde uitspraak van Obomov? Minimale staat met lage belastingen is toch consistent met vrijheid voor de burgerij?

 10. Phoenix

  “Als de vrouw in kwestie zich onvrijwillig zo kleedt is het aan haar om haar agressor aan te geven.”

   

  Dit is nou typisch voor het volstrekt onrealistische wereldbeeld van de libertariër. Ja, haar agressor aangeven zal vast wel werken in het Libertarisch Paradijs, waar “vrijheidshandhavingsorganisaties” natuurlijk heel eerlijk, betrouwbaar en effectief te werk gaan, dat gebeurt automatisch omdat dit in hun belang is, in tegenstelling tot die vreselijke overheid. Jammer alleen dat dit Libertarisch Paradijs niet bestaat en ook nooit zal bestaan.

   

  Kom Michael, vind je dit nou een van die vreemde ideeën? Ik zou hier wel eens wat duidelijkheid over willen hebben.

 11. cmsuijkerbuijk

  Récht uit het hart en niks aan toe te voegen!

 12. de_mol

  “Hoezo, ‘accepteren’?”

  Het staat er toch, of kan je niet lezen?: “De Libertarische Partij zal niet meewerken aan voorstellen die deze vrijheid beperken, zoals een verbod op, of beperking van, het dragen van hoofdoek …” (zie link van toetsteen). Als je geen beperking wil op hoofddoekjes accepteer je het. Dat is de consequentie.

   

  Mijn nichtje, zoals zovele moslima’s (bijna alle) werden verplicht tot het dragen van een hoofddoek. Net zoals die moslima’s in Antwerpen waar zoveel ophef over was: moslima’s die geen hoofddoekje wilden dragen werden ernstig bedreigd door soortgenoten. En als ze het al vrijwillig dragen in islam is dat omdat zij de consequenties kennen van het niet dragen. Het onderscheidt de onderworpen van de hoeren. Vrouwen die geen hoofddoekjes dragen zijn in islam vogelvrij. Kijk deze video maar en kijk maar wat die meisjes werd toegebeten (01:48):

  https://www.youtube.com/watch?v=SWWrpv-pbuc

   

  Hij heeft dus het recht die vrouw te verkrachten volgens zijn geloof. Ze is namelijk niet onderworpen. Dat is zijn vrijheid. Een vrouw in islam kent geen vrijheid, behalve dat ze een hoofddoekje moet dragen. Dat meisje interesseert je zo te zien geen ene flikker.

   

  Vrijheid is niet absoluut. En dat is de gehele makke met die LP. Vrijheid houdt op wanneer je vrijheid van een ander inperkt dan wel bedreigt. Islam doet dat aan alle kanten. En maar toestaan hoor dat islam de vrijheid van anderen afneemt. En dat is al wat ik zei met m’n verwijzing naar Fritzl. Maar zelfs dat begrijp je niet.

   

  Je bevestigt mijn bevindingen ook nog met je “Als de vrouw in kwestie zich onvrijwillig zo kleedt is het aan haar om haar agressor aan te geven. “. Ooit wel eens van angst en bedreiging gehoord? Nee zo te zien. Zo’n vrouw interesseert je niks zo te zien.

 13. tipo

  Omdat ze hier op DDS wel eens schrijven en reageren, weten we dat ze goed argumenteren en echt voor vrijheid, kapitalisme en een zo klein mogelijke overheid zijn. Precies wat Nederland nodig heeft.

   

  Laat je zien LP, dat zal de grootste opgave voor jullie zijn. Gebruik Yotube meer voor gesproken columns. 

 14. tipo

  just saying…

 15. drnomad

  Ik moet zeggen, gefeliciteerd Victor, en de LP natuurlijk ook!

 16. Leo KarelJan

  Veel ideeën spreken mij wel aan, maar op zeer belangrijke punten is de LP niet realistisch. Die gebieden zijn vooral: de EUSSR, immigratie, islam.

  Op deze punten neemt de PVV duidelijke standpunten in en je kunt in NL pas echt wat veranderen als op deze punten het roer echt omgaat.

  Ook heb ik twijfels over zaken als defensie, immigratie en grenzen, “niet tolerant voor intolerantie” en kerntaken overheid.

  Bovendien laten de verkiezingen voor de LP een ontluisterend klein percentage zien: er is NU echt een vuist nodig! 

 17. toetssteen

  http://www.libertarischepartij.nl/moslims-voor-vrijheid/

   

   

  Mjah, ongeveer zo realistisch.

 18. R. Hartman

  “LP roept dat ze die ‘vrijheid tot onderdrukking’ prima vinden.” en “Morgen gaan ze ook zeggen dat Fritzl de vrijheid moet krijgen zijn kindertjes te misbruiken.”

  Dan mag u (bij die laatste) wel de sarcame modus aanzetten, dat verhult natuurlijk op geen enkele wijze dat het flagrante onzin is wat u schrijft. Want: initiatie van geweld. Hoe moeilijk kan het zijn om te begrijpen dat wanneer men geen agressie mag plegen jegens anderen en dus óók niemand mag onderdrukken of kindjes mag misbruiken? Heel moeilijk, zo blijkt.

   

  “Accepteren van hoofddoekjes”

  Hoezo, ‘accepteren’? Heeft u er wat over te zeggen hoe een ander zich wil kleden? Ik zie ze ook niet graag, hoor, maar dat geeft me niet het recht me er mee te bemoeien. Als de vrouw in kwestie zich onvrijwillig zo kleedt is het aan haar om haar agressor aan te geven. Wat u betreft: het staat u natuurlijk vrij om mensen die zich niet gedragen zoals u wenst te negeren of te boycotten. Sociale uitsluiting kan een machtig wapen zijn. U mag zich er echter op geen enkele manier dwingend tegenaan bemoeien, tenzij u fysiek geschaad wordt. Het zijn nu eenmaal uw zaken niet.

   

  U projecteert de libertarische vrijheidsgedachte op de onvrijheidsmaatschappij van nu. Absurd. En u wenst dat anderen zich naar uw opvattingen gedragen, ook als dat gedrag geen schade oplevert. Misschien is dat nog wel absurder. In ieder geval triester. U heeft niets tegen de maakbare samenleving, zolang die maar volgens uw ideeën gemaakt wordt. Ik had u ruimdenkender ingeschat.

 19. R. Hartman

  “Op naar de libertarische islam?”

  There is no such thing. Ook u stapt in de valkuil van de ‘religie van de vrijheid’. Islam is nu eenmaal geen religie, maar een totalitair theocratisch staatssysteem. De religieuze component is er uitsluitend om onderdrukking door de staat (de ‘clerus) te kunnen rechtvaardigen, want welk feilbaar mens kan er nu twijfelen aan het woord van een almachtige en onfeilbare god?

  Zodra de staatscomponent vervalt en alleen de religieuze overblijft, waarmee dus alleen gelovigen zich vrijwillig onderwerpen aan de religieuze regels, net zoals christenen dat doen, is er geen islam meer. Dan is het dus ook geen enkel probleem meer. Vergeet niet dat ook christenen graag onderdrukken (Spaanse Inquisitie, en kijk ook even naar de confessionelen in de politiek die ook hun tien geboden niet eerbiedigen) en dat religie altijd anderen meent te mogen dwingen. Een religie is uiteindelijk ook slechts een machtssysteem. Die dwang is in het libertarisme dus niet toegestaan.

  Maar wie zich vrijwillig wil onderwerpen gaat zijn gang maar; het libertarisme heeft ook niets tegen SM-kelders zolang de cliëntele vrijwillig hun hobby uitoefent.

   

  “Die schaft toch gelijk de islam af!” Dat lijkt mij dus ook.

 20. Obomov

  Dat had ik begrepen 😉 Amen over het andere stuk.

   

  @trias politica op 6 april, 2014 – 23:18

  Ik denk dat ik die uitspraak moet interpreteren als: de ontwikkeling van Europa is begonnen met de introductie van de natiestaat? Daarbij moet aangetekend worden dat de eerste natiestaten monarchieen van het een of ander waren. Tot de Franse Revolutie waren ze dat bijna allemaal. Het heeft tot het Verdrag van Versailles geduurd totdat de meeste monarchieen in Europa zijn afgeschaft. 

   

 21. trias politica

  Nee, het is de ontwikkeling van de burgerij geweest (begonnen  met de oprichting van Gilden) en de ontwikkeling van wetenschap (waarbij de boekdrukkunst een katalyserende rol heeft vervuld), die de macht van de bestaande instituties (Kerk en Adel) hebben gebroken. Duitsland is pas gevormd tot statenbond in 1870 (!), door de eenwording olv Bismarck, zo kort geleden nog maar (waarbij Beieren nog altijd een status aparte heeft, zoals Texas in USA). De ontwikkeling die nu plaatsvindt olv ‘Brussel’ is een tegenovergestelde. De burger zal moeten strijden voor zijn rechten, anders rest slavernij, al dan niet in loondienst.

 22. R. Hartman

  U gaat er gemakshalve maar aan voorbij dat vele gehoofddoekte vrouwen dat niet zijn omdat zij onderdrukt worden, maar omdat zij een (kolonialistsich) statement willen afgeven. Zeker in NL is het beslist niet zo dat elke gehoofddoekte vrouw dat doet omdat haar echtgenoot dat eist, op straffe van.

  En zelfs dan: als de echtegenoot het wel eist, maar geconfronteerd wordt met het feit dat zijn vrouw de dagelijkse boodsacheppen daardoor niet meer kan doen, zal hij uiteindelijk overstag moeten gaan, of zelf die boodschappen moeten gaan halen, natuurlijk, waarbij hij indien hij dat in djabella doet met dezelfde afwijzing geconfronteerd zou worden.

   

  U lijkt niet te willen beseffen dat wanneer het gratis geld stopt ook de ‘problematische’ moslims weer zullen vertrekken. Zij die hier zijn in hun ‘pursuit of happiness’ en niets met het islamitische juk van doen wensen te hebben zullen er dankbaar voor zijn. Ook u maakt zich schulidg aan collectivisme. Kijk naar het individu, in plaats van naar de (niet eens door de betrokkenen gekozen) groep. Ik weet dat het tegen heel veel conditionereing ingaat, maar doet u eens een poging.

 23. Obomov

  En de opkomst van de burgerij heeft niet plaatsgevonden in een lappendeken van Koninkrijkjes, Prinsdommen en
  Groothertogdommen met een minimale staat met lage belastingen in een christelijke setting? Zo nee, waar dan wel? 

   

 24. Jansma

  Niet dat de LP via democratische wegen ooit potten zal breken, maar het dunkt mij dat Victor van der Sterren wel erg jong is om een politieke partij te leiden…….Nu zegt leeftijd op zich niet alles natuurlijk, maar heel veel Nederlanders stemmen nu eenmaal niet eens zozeer op de inhoud, maar vaak meer nog op het poppetje dat de inhoud verkondigt. Op een leidersfiguur. Een charismatische zwaargewicht die het spreekwoordelijk “wel allemaal even oplost”. Met alle respect voor van der Sterren, maar een dergelijke indruk weet deze -overigens zeer intelligente- jongeman niet op mij te maken. Te veel student nog. Te weinig man.

  Ik zie het gewoon niet voor me hoe deze jongeman zich staande moet houden in bijvoorbeeld een debat tussen de gepokt en gemazelde collectivistische zwaargewichten als Samsom, Rutte, Pechtold en Wilders. Die wordt in no-time weggezet als een naieve schooljongen met gevaarlijke fantasietjes.Wat de LP in mijn ogen nodig heeft is een Farage. Of een Wilders. Een charismatische en ervaren leider van een jaar of 45-55 die niet vies is van wat populisme hier en daar.

   

  Ik heb hier mijn twijfels over. 

 25. trias politica

  Ja, natuurlijk. Maar niet dankzij die ‘minimale staat in een christelijke setting’, maar ondanks. En laag waren die belastingen toen alleen in vergelijking met nu. Ironisch genoeg heeft de opkomst van het socialisme niet alleen de ultieme gevestigde orde gelegitimeerd, maar ook de grootste afroming van inkomen van de burgerij bewerkstelligd.

 26. Jansma

  – “Veel ideeën spreken mij wel aan, maar op zeer belangrijke punten is
  de LP niet realistisch. Die gebieden zijn vooral: de EUSSR, immigratie,
  islam. Op deze punten neemt de PVV duidelijke standpunten in en je kunt in
  NL pas echt wat veranderen als op deze punten het roer echt omgaat “

   

  De PVV neemt inzake de EUSSR het standpunt in: Als een referendum uitwijst dat een meerderheid van Nederland wel meer EUSSR wil, dan zullen we dat accepteren. Nice……Inzake immigratie heeft ze sowieso geen moer te vertellen (ligt bij dezelfde EUSSR) en Islam faciliteert de PVV enkel door haar voedingsbodem (een massief verzorgingsstelsel) enkel uit te breiden. De PVV is een partij met non-ideeen die handelt in tweedehands gebakken lucht.

  – “Bovendien laten de verkiezingen voor de LP een ontluisterend klein percentage zien: er is NU echt een vuist nodig!”

  Een vuist tegen wat….? In Nederland zal de PVV letterlijk NOOIT aan de macht komen en het Europarlement mag de naam parlement niet eens dragen aangezien de beslissingsbevoegdheid bij de Commissie ligt. Het is een rechtstreekse kopie van de USSR……Welke vuist heeft u het over en waar is de vuist precies tegen gericht?

 27. Obomov

  Gemiddelde belastingdruk tijdens de monarchie was 8% (bron: Monarchy van Betrand de Jouvenel). Dat is laag, niet alleen vergeleken met nu. U vergeet uw onderbouwing. Het succes van het Westen is gebouwd op de inspanningen met name ook van de kerk. paters en monniken (die vaak zelf belangrijk wetenschappelijk werk deden) niet ondanks de kerk. Ofschoon er heus wel eens wat negatiefs zal zijn gebeurd. De drukpers van Gutenberg is vooral gebruikt om bijbels te drukken mede waardoor de Reformatie zo wijdverspreid is geraakt. Uw argumenten overtuigen niet. 

 28. R. Hartman

  “Ik heb hier mijn twijfels over. “

  Dat mag. Kijkt u hier eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=MaPZsNKE6bA

  Helaas is de geluidskwaliteit beroerd, maar als u daar doorheen kunt luisteren constateert u waarschijnlijk dat Victor zijn mannetje wel staat. Er zijn wel meer ‘optredens’ te vinden op YouTube. Bedenk dat Victor in 2010 nog geen libertariër was, maar overtuigd klassiek liberaal. Hoewel verwant zit daar nog wel wat tussen.

   

  Los daarvan: het libertarisme moet uit de jonge generatie komen; de oudere is al tezeer ‘doodgeprogrammeerd’ om nog de logische consistentie van het libertarisme te (kunnen) erkennen. De negatieve krachten hebben tijd nodig gehad om ‘mainstream te worden’, de positieve zullen dat ook hebben. Bewustwording kost ook tijd.

 29. Jansma

  Ik heb twee minuten van het filmpje bekeken, Hartman, maar helaas moet ik u mededelen dat ik daar eerder bevestiging van mijn beelden in tref dan ontkrachtiging. Oprecht, ik denk dat deze jongen me er nog niet van zou kunnen overtuigen een stofzuiger van hem te kopen. Zijn hele lichaamshouding, manier van spreken en uitstraling zijn naar mijn smaak eenvoudigweg te junior……De LP heeft momenteel behoefte aan drie dingen. Exposure, exposure en exposure. Ik zie eenvoudigweg niet in hoe deze jongeman dit voor elkaar zal gaan krijgen.

  Uw tweede argument is wel weer een zeer steekhoudend argument. De LP zal het inderdaad van de jongere generatie moeten hebben. Als ik overigens zie hoe populair het libertarisme onder jongeren 20-35 jaar is (zie Geenstijl bijvoorbeeld), dan stemt dat optimistisch voor de toekomst en daar zou wellicht een jonger boegbeeld ook beter op aan kunnen sluiten dan een meer senior boegbeeld. De belevingswereld van de jongeren van vandaag de dag zijn voor mensen als ik vaak onnavolgbaar…..Goed argument.

  Heel veel succes gewenst met de nieuwe voorzitter in ieder geval! Al nieuws over politiek gevangene Toine Manders trouwens?

 30. Phoenix

  @Hartman: waarom zou die vrouw met een hoofddoek de dagelijkse boodschappen niet meer kunnen doen (waardoor die echtgenoot dan natuurlijk zomaar overstag gaat)? Verder is de gedachte dat er wanneer er geen gratis geld meer is, er geen fundamentalistische moslims naar Nederland meer zouden komen (of zouden weggaan) nogal naïef. Libertariërs veronderstellen altijd dat mensen alleen maar rationeel en economisch handelen en daardoor voorspelbaar zijn. Dat ligt ook ten grondslag aan al die mooie verhaaltjes hoe problemen in het Libertarisch Paradijs wegsmelten als sneeuw voor de zon, dat is puur wensdenken en allesbehalve realistisch.

 31. Phoenix

  Ik heb maar een klein stukje van het filmpje gezien (mijn computer had er verder geen zin meer in), maar zowat het enige dat ik kon verstaan was “eh…eh…eh…eh…” Daarmee win je geen debatten, nog even afgezien van de inhoud (daar kon ik niet veel van volgen).

 32. Springer

  Johanna 

   

  U bent heel naïef om te denken dat er 1 moslim vertrekt vanwege de PVV. Het corperatische blok PvdA-D66-VVD (en de rest) is nog altijd het grootste. De PVV weigert om te snijden in de belangrijkste reden waarvoor de parasitieten hier vertoeven. Daarnaast weigert de PVV te kiezen voor maatregelen die die er voor zorgen dat Nederland klaar is voor de toekomst. De PVV is naar mijn mening de partij geworden van de bange mensen, de ouderen en de kanslozen. Kijk maar waar het PVV electoraat vandaan komt. Een reactionaire partij op een veranderende maatschappij maar we kunnen niet terug naar vroeger en dat realiseren een hoop van die mensen zich niet. Wat we wel kunnen is het arbeidsrecht, de verzorgingsstaat hervormen en met een alternatief komen voor de huidige Europese samenwerking. Dit vindt je enkel bij de LP, Artikel 50, AFD en UKIP en zeker niet bij Front National en de PVV.

 33. Rob30

  Een heel aantal punten van die jongens klinkt wel leuk.. maar als het er dan op aan komt hoe dat in de praktijk zou moeten werken, met een basisinkomen, geen belasting, verzekeringen en (service)abonnementen voor van alles en nog wat vraag ik me toch ernstig af hoe ze dat nu werkelijk willen bereiken in de echte wereld..

   

  Heb Toine Manders vorige jaar bij echte jannen op radio 1 toen zn verhaal horen doen.. en dan komt het op gegeven moment bij zorgverzekeringen die ouders voor de geboorte van een kind al zouden moeten afsluiten, opdat niemand uitgesloten kon worden. Of ze moesten zichzelf verzekeren tegen het krijgen van een ongezond kind of iets dergelijks. Voor het gemak werd het onderwerp ‘en wat nou als dat kind geen verstandige ouders heeft’ maar even overgeslagen..

   

  ik zie het nog niet zo.. dat libertarisme

 34. Jansma

  Mevrouw is ronduit kinderlijk naief zelfs. De PVV wenst de voedingsbodem van Islam (het verzorgingsstelsel) zelfs nog verder uit te breiden……Riantere uitkeringen, langere uitkeringen, AOW op 65, meer handen aan het bed, er komt werkelijk geen einde aan de luxe die de PVV aan (grotendeels) uitkeringsafhankelijke Islamieten wil schenken. Je zou zelfs eenvoudig kunnen inbeelden dat moslims geloven dat Wilders een geschenk van Allah is aan de Oemmah…..Hij wil ze zelfs nog een enorme zak met geld mee geven ook (gratis en voor niets!) om na het bereiken van de pensioenleeftijd (uiteraard) heerlijk in de zon te vertoeven in een villa, gelardeerd met (gedeeltelijk) behoud van de comfortabele uitkering. Allah is groot, Allah is machtig, hij schonk de Oemmah in Nederland een pot honing van 1 meter 80.

  Daar komt bij dat de PVV juist de rest van De Partij (VVD/PVDA/CDA enz enz) doorlopend op scherp zet om hun uiterste best te blijven doen om de Oemmah in Nederland het naar wens te maken…..Buigt men nog dieper, dan haalt men het voorhoofd open aan de straat.

  Werkelijk. De PVV is een zegen voor de Oemmah!

 35. Jansma

  – “Een heel aantal punten van die jongens klinkt wel leuk.. maar als het er
  dan op aan komt hoe dat in de praktijk zou moeten werken, met een
  basisinkomen, geen belasting, verzekeringen en (service)abonnementen
  voor van alles en nog wat vraag ik me toch ernstig af hoe ze dat nu
  werkelijk willen bereiken in de echte wereld..”

   

  Een basisinkomen…..? Wellicht zou u zich eens in moeten lezen in het libertarisme. Een basisinkomen kan in een libertarische samenleving niet bestaan. Who is to provide for it, tenslotte? Juist. Een ander. En dat dient weer met agressief geweld afgedwongen te worden, waar in het libertarisme juist geen plaats voor is. Hiernaast begrijp ik werkelijk niets van uw opmerking hoe dit bereikt moet worden in de echte wereld, aangezien u nu ook gewoon betaalt voor uw verzekeringen (zorg & sociaal)……Echter, u betaalt nu aan een leverancier met monopolie die u uiterst belabberde dienstverlening biedt. In een libertarische samenleving is het niet anders. U betaalt gewoon maandelijks voor uw verzekeringen. Alleen nu bij een verzekeraar naar keuze.

  – “Heb Toine Manders vorige jaar bij echte jannen op radio 1 toen zn
  verhaal horen doen.. en dan komt het op gegeven moment bij
  zorgverzekeringen die ouders voor de geboorte van een kind al zouden
  moeten afsluiten, opdat niemand uitgesloten kon worden.”

   

  Hoe is dat anders dan de huidige situatie dan? Ook nu weigeren zorgverzekeraars patienten hoor….

  – “ik zie het nog niet zo.. dat libertarisme”

  Wellicht omdat u zich er -overduidelijk- nog niet in het libertarisme ingelezen heeft. Een verzekering is een verzekering….. Het verschil is dat u als u die bij een geweldadig monopolist afsluit (de overheid) dat u te maken heeft met een aartsluie verzekeraar zonder enige prestatieprikkel die de polisvoorwaarden naar believen kan aanpassen (soberder maakt) en de prijs voor versoberde dienstverlening doodleuk jaar op jaar verhoogt. Bij een marktpartij sluit u een werkelijke overeenkomst waardoor afspraken bindend zijn en doet u zaken met een partij die geen andere optie heeft (zoals ieder bedrijf) dan de best mogelijke dienstverlening bieden. Het is allemaal niet zo spannend hoor.

 36. R. Hartman

  Ja, daar is wel nieuws over, maar dat stemt niet vrolijk. Waar veroordeelde criminelen (even uitgaande dat er geen gerechtelijke dwaling heeft plaatsgevonden) veel vrijheid kennen (celdeur de hele dag open, internet toegang, eens per maand bezoekrecht zonder toezicht incl. bed en handdoek, etc.) heeft een verdachte (en dus potentieel onschuldige) veel minder vrijheid.

   

  Het eten is niet te vreten (Toine weigert daarom de warme maaltijden en eet slechts brood met beleg, waarvoor hij dient te betalen; bedenk dat voor Volkert de complete gevangeniskeuken een cursus ‘veganistisch koken’ diende te volgen, op kosten van – uiteraard – de belastingbetaler), hij mag minder dan een uur per dag zijn cel uit, hij mag één uur per week bezoek hebben, hij mag beperkt telefoneren à 20 cent per minuut (hij belde mij afgelopen vrijdag 35 minuten, dus 7 euro), kortom, een veroordeelde heeft het vele malen beter dan een verdachte. Zelfs zijn verzoek zijn ‘bezoekmoment’ te verplaatsen naar de dag dat zijn zoon één jaar werd is hem geweigerd; je zou denken dat iemand die op geen enkele manier een bedreiging voor de samenleving vormt wel een dagje verlof zou kunnen krijgen, maar nee dus, zelfs verschuiving van het bezoekmoment is niet mogelijk. Waar overvallers van particulieren zomaar in de gelegenheid gesteld worden nieuwe overvallen te plegen (Deurne) neemt de staat de verticale oorlog tegen lieden die (volkomen legaal!) haar ‘inkomen’ bedreigen zeer serieus.

   

  Ik hoop dat Toine half mei (ja, dan pas) op vrije voeten gesteld wordt. Dan is pas de volgende hoorzitting over zijn voorarrest. Hij zit dan al (ruim) meer dan honderd dagen vast zonder dat er zelfs maar een schijn van bewijs voor de beschuldigingen is aangevoerd (ik heb er tenminste niets over vernomen), maar het (m.i.) doel van het OM, kapot maken van zijn ‘staatsondermijnende’ bedrijf, is nu al bereikt. Dat staat met zoveel woorden in het persbericht van het OM:

  “Beide mannen worden er van verdacht dat zij met hun bedrijf, dat weer
  uit meerdere bedrijven bestond,  in Nederland en op Cyprus onder andere
  Limiteds voor klanten hebben opgericht. Bij een deel van die Limiteds
  werd het bestuur gevormd door bestuurders van het bedrijf op Cyprus.
  Hierdoor is het vermoeden dat de twee verdachten gezamenlijk een
  trustdienst voor klanten in Nederland verrichten, namelijk het zijn van
  bestuurder in opdracht van een derde. Dat is niet toegestaan zonder
  vergunning.”

  Het zal duidelijk zijn dat die vergunning (vrij recent ingevoerd, en mogelijk strijdig met Europees recht?) wel is verstrekt aan de clubs die staatscriminelen als Bos en Balkenende tegen mega-salarissen liefdevol hebben opgenomen (ik heb tenminste niets gelezen van soortgelijke acties tegen die clubs). Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het MKB van dezelfde voordelen als de grote corporaties en het ‘konings’huis kan genieten. De middenklasse moet immers kapot. Ook als Toine (en de directeur Nederland, Marc E.) straks vrijuit blijkt te gaan is de vernietiging van hun bedrijf onomkeerbaar. Zo rolt de staat nu eenmaal.

   

  En dan dit:
  “In Nederland is de hoeveelheid mensen zonder veroordeling of zelfs maar
  aanklacht in voorlopige hechtenis sterk gegroeid. De man die uit protest
  een waxinelichtje naar de gouden koets gooide kreeg tenslotte vijf
  maanden gevangenisstraf, maar zat twee jaar in voorarrest.”

  […]

  “In een rechtsstaat is eenieder immers onschuldig totdat de rechter een
  veroordeling heeft uitgesproken. In Nederland zit dientengevolge het
  overgrote deel van de gevangen jongeren daar formeel onschuldig, zonder
  veroordeling en vaak zonder aanklacht. Natuurlijk zal een groot deel
  alsnog veroordeeld worden, maar 85 procent komt na het proces direct
  vrij, deels omdat het voorarrest langer of gelijk was aan de straf en
  deels omdat ze onschuldig bleken.

  Behalve dat dit een volstrekt onacceptabele schending van fundamentele rechtsbeginselen is, moet je je afvragen hoe onbevangen een rechter nog kan oordelen wanneer hij weet
  dat de beklaagde reeds maanden in voorarrest heeft gezeten. Vrijspreken
  of minder straf toekennen betekent in feite het rechtssysteem een brevet
  van onvermogen geven en dat zal de rechterlijke macht toch meestal
  willen vermijden. Ofwel er zal de neiging zijn iemand in voorarrest als
  het even kan schuldig te verklaren en ook minimaal de straf te geven die
  hij of zij al in voorarrest zat.” BRON

   

  Waarvan akte. Rothbard schreef er dit over (For a New Liberty – The Libertarian Manifesto, p.88):
  “In fact, except in those cases where the criminal has  been  caught  red-handed  and  where  a  certain  presumption  of  guilt therefore  exists,  it  is  impossible  to  justify  any  imprisonment  before conviction, let alone before trial. And even when someone is caught red- handed, there is an important reform that needs to be instituted to keep the system honest: subjecting the police and the other authorities to the same law as everyone else. As will be discussed further below, if everyone is supposed  to  be  subject  to  the  same  criminal  law,  then  exempting  the authorities  from  that  law  gives  them  a  legal  license  to  commit  continual aggression.  The  policeman  who  apprehends  a  criminal  and  arrests  him, and the judicial and penal authorities who incarcerate him before trial and conviction—all  should  be  subject  to  the  universal  law.  In  short,  if  they have committed an error and the defendant turns out to be innocent, then these authorities should be subjected to the same penalties as anyone else who  kidnaps  and  incarcerates  an  innocent  man.  Immunity  in  pursuit  of their trade should no more serve as an excuse than Lieutenant Calley was excused for committing atrocities at My Lai in the course of the Vietnam war.”

 37. R. Hartman

  “waarom zou die vrouw met een hoofddoek de dagelijkse boodschappen niet meer kunnen doen”
  Heeft u mijn repliek aan de_mol wel gelezen? Als winkeliers haar boycotten vanwege die hoofddoek wordt het dus lastig boodschappen doen.

   

  “Verder is de gedachte dat er wanneer er geen gratis geld meer is, er
  geen fundamentalistische moslims naar Nederland meer zouden komen (of
  zouden weggaan) nogal naïef.”

  Ja? Onderbouwt u dat eens? Als mensen die hier op geen enkele manier hun eigen broek op kunnen houden niet meer door ‘de samenleving’ in leven gehouden worden zal men wel moeten vertrekken naar waar dat nog wel het geval is. Of zich aanpassen, natuurlijk.

   

  Hoe precies is dat  ‘wensdenken’? Als criminaliteit (echte) hard wordt aangepakt verliest ook dat zijn aantrekkingskracht. Ik ben benieuwd naar uw toelichting.

   

 38. R. Hartman

  Andere computer? Herstarten? Linux overwegen? U kunt toch moeilijk dat filmpje (14 minuten en een beetje) veroordelen (beoordelen) omdat (nadat) uw computer er bij aanvang al de brui aan gaf?

 39. R. Hartman

  Ook u projecteert overigens de effecten van echte vrijheid op een onvrije maatschappij. Daardoor komt u ook niet verder dan ‘wensdenken’. Ik ‘wens’ geenszins een aantal van de consequenties van vrijheid, ik erken slechts dat vrijheid voor iedereen dient te zijn en slechts beknot door het NAP (non-agressie principe).

   

  Als uw winkelier liever iets verkoopt aan die naaktloper of dat hoofddoekje dan hem of haar te boycotten maakt hij daarbij een afweging naar zijn eigen waarden. Als hij aan de marge op zijn brood een grotere waarde toekent dan aan zijn afkeer van naaktlopen of hoofddoekjes (voor zover al aanwezig) is dat geheel aan hem. U heeft daar niets over te zeggen. Maar het staat u natuurlijk wel vrij aan uw afkeer een hogere waarde toe te kennen dan aan het brood van die bakker. En in dat geval is de bakker uw klandizie dus kwijt.

   

  Wederom, als u vele medestanders heeft raakt die bakker dus klanten kwijt. En dan moet hij gaan afwegen wiens klandizie hij liever heeft. Zoals gezegd: u onderschat de macht van het individu, niet door middel van geweld,maar door middel van vrijwillige keuzes. De samenleving wordt daarmee een afspiegeling van de individuele voorkeuren van de individuele burgers, in plaats van een arbitrair keurslijf waar iedereen met geweld ingeperst dient te worden.

   

  In een vrije samenleving zal ik – net als nu – zeker kritiek hebben op gedragingen van derden, waar ik mij om mij moverende redenen aan wens te storen. Maar zolang ik er geen schade van ondervind mag ik er wel een mening over hebben, maar daar geen actie op ondernemen.Als ik er wel schade van ondervind echter wel, en dat mag nu dus niet, of als ik het doe word ik genegeerd, of als de agressor bestempeld. In het uiterste geval word ik zelfs als moordenaar weggezet wanneer ik slechts rechtmatig mijn dierbaren en eigendommen verdedig tegen overvallers die mij willen schaden of zelfs doden (Deurne). Dat is er dus mis in de maatschappij van nu, en het is allemaal aangeleerd gedrag.

   

  Tolerantie voor andermans opvattingen waarmee men het oneens is is een groot goed. Tolerantie voor aggressiviteit van anderen echter niet. Van het eerste is er momenteel veel te weinig, en van het laatste veel te veel. Gestuurd en zelfs afgedwongen door de staat, de grote splijtzwam in de samenleving.

 40. R. Hartman

  U onderschat duidelijk de macht van het individu. Ook in Amerika wordt criminaliteit niet aangepakt, net zo min als hier. Dat de huidige ‘aanpak’ niet werkt is duidelijk, maar het boeit domweg niet

   

  Het slachtoffer en zijn schade speelt namelijk geen enkele rol in de misdaadbestrijding; in een morele samenleving zouden diens belangen juist bovenaan staan. Ooit was dat ook zo; schade vergoeding aan het slachtoffer had prioriteit boven ‘straffen’, maar die rechtvaardigheid is wegens erosie van de moraliteit door de jaren heen geheel verdwenen.

 41. Phoenix

  Hartman: “Als winkeliers haar boycotten vanwege die hoofddoek wordt het dus lastig boodschappen doen”. Dat is nou een typisch voorbeeld van een libertarisch fantasiescenario dat alleen maar op wensdenken berust. Waarom zouden winkeliers haar boycotten? Waarschijnlijk zal 99% van de winkeliers liever wat aan die vrouw verdienen, nog afgezien van de problemen die ze kunnen verwachten als ze die vrouw gaan boycotten (bijv. stenen door de ruit, familie die een onprettig bezoekje gaat brengen) dus wat ze ook van die vrouw mogen denken, aan hun lijf geen polonaise (dat geldt zeker voor Nederlanders, die kijken liever de andere kant op).

   

  Het is verder een illusie om te denken dat wanneer er geen uitkeringen meer zijn, misdadigers en godsdiensfanaten opeens allemaal zullen weglopen. Er blijven in een welvarend land nog genoeg mogelijkheden over om te parasiteren. Criminaliteit hard aanpakken? Daar hebben ze in de VS wel ervaring mee, maar om nu te zeggen dat daar de criminaliteit verdwenen is…

 42. R. Hartman

  “Als het aan de  vrijheid  van de  LP ligt,  kun je  aan het werk,  als
  minister-president met hoofddoek en met hoofddoek   in Eerste en Tweede
  Kamer. “

  Gesproken als een kip zonder kop. Ten eerste kan die MP-met-hoofddoek nu dus ook al als men dacht er mee weg te zullen komen (zie ook de toestanden rond Elatik bij de PvdA die een ‘gewone burger’ in de bak maar deze hoofddoek op het pluche houden) en ten tweede zou er in een LP-samenleving helemaal geen MP of een eerste of tweede kamer zijn. Een nachtwakerstaat heeft geen behoefte aan zo’n topzwaar apparaat.

   

  Nogmaals: U moet principiële vrijheden niet projecteren op de principieel ONvrije samenleving van nu. Zie ook mijn commentaar van 22:22. Leest u eigenlijk wel eens, of schrijf ik het allemaal voor de kat zijn viool op?

 43. Johanna

  Libertarische partij: is voor vrijheid, zo ook voor  meer hoofddoeken- meer moskeeën- meer islamitische scholen en banken met islamitische  grondslag, open grenzen en meer immigratie. Hetzelfde als alle andere partijen behalve de PVV.

  Als het aan de  vrijheid  van de  LP ligt,  kun je  aan het werk,  als minister-president met hoofddoek en met hoofddoek   in Eerste en Tweede Kamer.  Alle vrouwen zonder worden gezien als hoeren. Bedankt LP.

   

   

 44. halo1

  u verwijt “”ons” dat wij de macht van het individu onderschatten.. laat u nu precies het omgekeerde doen. die macht overschatten. Een libertarische samenleving zou knap gecompliceerd worden :”die wel.. die niet.. dat wel.. dat niet!””.Brr…al die keuzes en onzekerheden en afspraken. Vandaar dat “”de Staat” daar altijd automatisch tussenschuift als “bemiddelaar””. Verder: die primaire schadevergoeding i.p.v. (non)-straf nu …denk aan het kale-kip-effect!  En wat u “”erosie van moraliteit” noemt noemen de meeste mensen nu eenmaal beschaving…whats in a name!

 45. halo1

  Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk… maar voordat je het gewenste effect bereikt.. zul je eerst door een hoop ellende heen moeten :dreigende, dreinende wellicht creperende mensen… die stromen zijn nu eenmaal op gang gekomen.. ..probeer dat maar eens af te kniijpen. Libertarisme zal (eerst) een hoop “”au!”‘ opleveren.. dat zag je ook in dat filmpje : Bouwmeester “”Mensen belanden in de goot!”” Waarom zegt men dat niet gewoon eerlijk…men is er verlegen mee. Verder lijkt mij de nieuwe voorzitter ook inderdaad veel te veel yup.. de LP moet  een debat crime-fighter a la Pechtold of Wilders proberen aan te trekken…die niet “”eh” gaat zeggen bij de opsomming van de zwakke punten…maar duidelijk pareert..

 46. Knarsman

  Op naar de libertarische islam? Moslims kunnen hun gang gaan? Eigen scholen, eigen gebruiken, overal hoofdoeken en weet ik niet wat, als Nederland maar vrij en blij blijft? Een libertarische wonderdroom lijkt me. Wil de eerste libertarische moslim opstaan? Die schaft toch gelijk de islam af!

 47. Nico

  Gefeliciteerd Victor! Goede keuze van de LP

 48. de_mol

  Dat is dus gewoon een no-brainer, een absolute afknapper. Daardoor voor mij absoluut nooit LP. Kruipen in de hol van de moslim. Accepteren van hoofddoekjes, de ultieme vorm van onderdrukking… Mijn nichtje werd ooit verplicht tot het dragen van hoofddoekjes, moslims onderscheiden zo de hoeren van de onderworpen, en LP roept dat ze die ‘vrijheid tot onderdrukking’ prima vinden.

   

  [Sarcasme mode aan] Morgen gaan ze ook zeggen dat Fritzl de vrijheid moet krijgen zijn kindertjes te misbruiken. Wie zijn wij om hem die vrijheid te ontnemen?

   

  Geen LP voor mij, dank u.

 49. M. Brandenburg

  zonder er ‘vreemde’ ideeën op na te houden (een probleem waar de libertarische beweging nogal eens mee te kampen heeft).”

   

  Leg vreemde iddeen eens uit, vreemde ideen omdat ze niet binnen jouw kader passen, of vreemde ideeen omdat we uit ervaring weten dat het niet werkt. Michael leg eens uit wat vind jij “vreemde ideeen”.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.