Wie voor windmolens is, houdt niet van mensen

Het door voormalig Greenpeace-voorman Diederik Dramsom gegijzelde kabinet wil enorme aantallen windmolens bouwen.Die vormen straks peperduur schroot, zo weet iedere weldenkende ingenieur. Ieder huishouden gaat straks sowieso 250 tot 350 euro per jaar aan directe extra energiekosten betalen om de windmolens te financieren, en wanneer je daar de indirecte kosten bij gaat optellen, dan kom je uit op een bedrag van 800 tot 2000 euro per huishouden per jaar. Dat komt bovenop de lastenverzwaringen van de afgelopen jaren. En dat terwijl de energiekosten in ons land al driemaal zo hoog zijn als in de VS.

Dit is allemaal opgezet om een oligarchie van enkele gefortuneerden  nog veel meer geld te laten verdienen. Rijkman Groenink, die ooit ABN-AMRO naar de filistijnen hielp, is nu Greenpeace’s beste vriend en verdient met zijn maatjes miljoenen met windmolenfinanciering. Windboeren ­ door mij ook wel windhoeren genoemd ­, die hun grond verhuren voor windmolens, verdienen tussen de 30.000 en 80.000 euro per jaar aan de grondverhuur… en verhuizen vervolgens, hun buren achterlatend met de geluidsoverlast. Intussen verenigen ruim 100 actiegroepen al meer dan 5 miljoen Nederlanders die deze waanzin willen stoppen. En off the record geven insiders uit de windmolenlobby toe dat de toekomstige energievoorziening grotendeels fossiel blijft, omdat het rendement van windmolens tegenvalt. Met name kolen hebben een grote toekomst…dankzij de windmolens. En de CO2-uitstoot stijgt zo… dankzij de windmolens. Kafka had het niet beter kunnen bedenken. Het is hoog tijd voor een ommekeer. 

De windmolenfans halen vaak Duitsland als inspirerend voorbeeld aan. Maar de Energiewende bij de Oosterburen is aan het mislukken. De Duitse milieuminister Altmaier gaf afgelopen week toe dat de Energiewende 1.000 miljard euro kost, meer dan tien keer zoveel als oorspronkelijk begroot. Critici verwachten dat de kosten op zullen lopen tot 1.200 miljard euro. Helpt het? Nee.  Duitse huishoudens moeten door de Energiewende nu zoveel aan energie betalen dat het afgelopen jaar al bij meer dan 350.000 huishoudens de stroom werd afgesloten, omdat de mensen de rekening niet meer konden betalen. Energiearmoede is in Duitsland een trend, die straks over komt waaien naar ons land. Windenergie is niet goed op te slaan, en wordt daardoor vaak gratis weggegeven op dagen waarop het veel waait. Op dagen waarop het te weinig waait moeten kolencentrales worden opgestart, om in de energiebehoefte van het land te blijven voorzien. Daardoor stijgt de CO2-uitstoot in Duitsland aanzienlijk. 

Opslag van windenergie is en blijft dus de bottleneck. Het waait nu eenmaal maar 35% van de tijd. Export is doorgaans ook niet mogelijk, want de buurlanden hebben als het waait ook een overschot. Denemarken geeft al meer dan 40% van de opgewekte windenergie weg, maar noemt zich ondertussen duurzaam. Dat is echter niet meer dan schone schijn. Ook in Denemarken draaien meer kolencentrales dan ooit tevoren. Ook daar stijgt de CO2-uitstoot, dankzij de windmolens. 

Terug naar Duitsland. Afgelopen week maakte BMW bekend de grootste nieuwe fabriek voor deze Duitse kwaliteitsauto’s te gaan bouwen in de VS en niet in moederland Duitsland, vanwege de extreem hogere energieprijzen daar na de Energiewende. In iedere BMW zit 25% aan Nederlandse onderdelen. Mede daarom rijd ik, heel patriottisch, zelf ook BMW. De klap die BMW uitdeelt aan de Duitse regering is niet mis te verstaan. Dit scheelt veel werkgelegenheid, niet alleen in Duitsland maar ook in Nederland, waar belangrijke toeleveranciers van de Duitse automobielindustrie gevestigd zijn. Ook energiegigant BASF verplaatst een deel van zijn fabrieken uit Duitsland naar de VS, en het Nederlandse DSM doet  hetzelfde. Al deze bedrijven geven als reden de energiepolitiek in Duitsland en Nederland. Grootbedrijven kunnen makkelijk verkassen, maar de duizenden mkb-bedrijven die toeleveranciers zijn van deze grootbedrijven kunnen dat niet zomaar. Toenemende  werkloosheid is dus onvermijdelijk, terwijl volgens ’s werelds grootste uitzendbureau Adecco de werkloosheid in ons land nog nooit zo hoog is geweest (afgelopen jaar kwamen er 100.000 werklozen bij) en de werkloosheid hetzelfde blijft tot 2024, bij ongewijzigd beleid. Het SER Energie-akkoord dat de Duitse Energiewende wil kopiëren in ons land, leidt dus tot meer werkloosheid en extra druk op het mkb. Wie voor windmolens is, houdt niet van mensen.  

Voorstanders van windmolens beweren dat deze minaretten van hun Groene Geloof ook banen opleveren.  Zeer beperkt. En de meeste nieuwe banen in de windindustrie gaan naar Duitsers en Scandinaviërs. Nederlandse werklozen hebben  er niets aan. In Duitsland investeren grootbedrijven nauwelijks nog in het binnenland, vanwege de energiewaanzin. De woede over de energiepolitiek groeit met de dag in Duitsland, maar Duitsers zijn te gezagsgetrouw om zomaar in opstand te komen. Zoals Karl Marx al zei: voor een Duitser een bomaanslag op een trein pleegt, koopt hij eerst een perronkaartje. Windmolens leiden overal in Europa tot waardedaling van huizen en tot minder toerisme en recreatie. Nederlandse kustgemeenten verwachten een verlies van minimaal 6.000 banen. En dat is pas het begin.  

Wat mij stoort aan de 40 ondertekenaars van het SER Energieakkoord is hun geheimzinnigheid over kosten en baten van de Nederlandse Energiewende. Al maanden wordt er gerommeld met cijfers, kritische wetenschappers en kritische ingenieurs die de opgegeven cijfers goed beargumenteerd onderuit halen worden genegeerd of geframed (“Jullie zijn tegen duurzaamheid en worden vast gefinancierd door de olie-industrie”).  Na vele waarschuwingen van wetenschappers en andere experts komt de overheidsdienst Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (ROVB) nu eindelijk ook tot de conclusie dat windmolens veel duurder worden dan de windmolenfans ons hebben voorgespiegeld. Daarnaast zou het Centraal Planbureau een veel te optimistische raming hebben gemaakt van de verwachte inkomsten uit windenergie. Het rendement zou zeker 40 procent lager zijn dan waar het kabinet op rekent. Dat voelt de belastingbetaler straks in de portemonnee. Om alles te kunnen bekostigen, heeft het ministerie van Financiën een nieuwe belasting ingevoerd: de Opslag Duurzame Energie. Die belasting loopt de komende jaren flink op. In 2013 bedroeg ze per huishouden zo’n 9 euro per jaar, in 2018 zal dat 150 euro zijn. Econoom Willem Vermeend verwacht dat iedere Nederlander 200 euro per jaar extra aan energie gaat betalen. Dat betekent voor een gemiddeld gezin een lastenverzwaring van 800 euro op jaarbasis. Als de Duitse Energiewende straks 1.200 miljard euro blijkt te kosten, dan zal de Nederlandse Energiewende, afgaande op inwonersaantal, zo’n 240 miljard euro kosten. Afgeschreven over 15 jaar betekent dit een lastenverzwaring voor ieder Nederlands huishouden van zo’n 2.400 euro per jaar. 

Wie worden hier beter van? Zoals gezegd: een kleine oligarchie van hele rijke mensen, de Rijkman Groeninks van deze wereld varen wel bij de windmolenhandel. Vorig jaar meldde Die Welt dat de Italiaanse maffia momenteel haar geld witwast via de aanleg van windmolenparken. Rijkman Groenink financierde de windmolen in Medemblik en verdiende daar miljoenen mee. Hij is de beste vriend van Greenpeace. Voorwaar een inspirerende coalitie. Is het gek dat Greenpeace de afgelopen tijd al een kwart van zijn donateurs verloor? Een tweede groep die slapend rijk wordt is de groep van windboeren: boeren die land verhuren aan partijen die er windmolens bouwen. Dat levert veel geld op. Exploitanten van windmolens betalen particuliere grondeigenaren voor iedere windmolen elk jaar tussen de 35.000 en de 80.000 euro aan pacht. Windboeren zijn feitelijk dus windhoeren. Steeds vaker verlaten ze hun boerderij en gaan ze elders wonen, bijvoorbeeld in een beschermd natuurgebied waar geen windmolens gebouwd mogen worden, de buren met de overlast achterlatend. Vrijwel geen enkele politicus of ambtenaar woont naast een windmolen, en dat geldt ook voor milieuactivisten. Daardoor zijn ze het contact met de werkelijkheid kwijtgeraakt.  

Het grappige is dat de voorstanders van windmolens denken dat alle oppositie verdwijnt als mensen meedelen in de opbrengsten van de subsidies. Er zijn inderdaad voorbeelden van opposanten die het hoofd buigen voor een zak met geld. In ieder mens schuilt inderdaad een hoer. Maar er is straks niet genoeg geld om dit subsidiecircus in stand te houden. En als de subsidies worden afgebouwd, lopen de hoeren weer over naar de andere kant. Er schuilt nog een addertje onder het gras. Windmolens verspreiden laagfrequent geluid, dat je niet hoort, maar waar mensen wel ziek van worden. Artsen en milieudiensten van de overheid doen hier nu onderzoek naar en houden hun hart vast. Het begint er steeds meer op te lijken dat mensen en dieren ziek worden van de laagfrequente trillingen van windmolens. Als dat straks bewezen wordt, helpt omkopen niet meer. Wat heb je aan geld als je ziek wordt van de bron van dat geld?

“Ik ben een politicus, dus als ik een probleem vooruit kan schuiven, dan doe ik dat,” sprak ooit een politicus. Problemen verschuiven naar de toekomst is helaas de norm bij de meeste politici. Interessant is in dit verband hoe de landelijke politiek lokale politici onder druk zet om mee te werken aan de windmolenhype: wie niet meedoet kan een landelijke politieke carrière wel op zijn buik schrijven.  Veel wethouders buigen voor deze chantage. Geen goede trend, want de uitholling van de democratie zet zo door. En lokale partijen, die geen landelijke ambities hebben, groeien fors.  

Ik vind vooral de rol van de milieubeweging in dit verband opmerkelijk. Ooit begonnen als een integere en spirituele beweging, die ons meer respect en liefde voor de natuur wilde bijbrengen, is de milieubeweging verworden tot een griezelige sekte, de Groene Kerk. De molens zijn de minaretten van dit nieuwe geloof. Dit economisch ondoordachte plan zal de milieubeweging uiteindelijk opbreken. De alliantie met gehate financiers als Rijkman Groenink en de bijdrage aan lastenverzwaring voor burgers en mkb zal de milieubeweging ook niet populairder maken. Dat de milieubeweging straks verantwoordelijk is voor stijgende werkloosheid, helpt evenmin. Los daarvan: als mensen minder te besteden hebben, kunnen ze minder doneren aan milieuorganisaties. Maar het cynisme van de milieuactivisten en hun omvorming tot een pseudo-energiebedrijf, is zeer onverstandig. De gedachte dat iedereen om te kopen is met subsidies inspireert op geen enkele manier tot duurzaamheid, terwijl dat een prachtig streven is. En de eenzijdige focus op windmolens belemmert alternatieven (thoriumcentrales, getijdenenergie etc.) om snel te groeien.  Evangeliseren kun je leren. Maar met de wind tegen is het lastig evangeliseren. Helaas heeft de milieubeweging die boodschap niet begrepen. Jammer, een gemiste kans. Maar het is nog niet te laat. We kunnen nu leren van de fouten van de oosterburen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Trendwatcher Adjiedj Bakas is auteur van het energietrendboek “Plenty”.  www.bakas.nl 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. renevers

  “Excellent stuk Bakas!

  Alleen aan het eind stel je dat getijden energie een rol zou
  kunnen spelen. Zet dat maar uit je hoofd. Het kan hooguit een
  minimale rol spelen als niche toepassing en dan nog met geweldige
  impact op biologie en milieu van de betreffende waterbassins. En dat
  dan nog tegen astronomische kosten voor de aanleg daarvan en dan niet
  vergeten dat het wisselvallige energie is, net zoals zon en wind met
  een periodiciteit -van 6.5 uur is kort dat wel -maar ook afhankelijk
  van springtij den doodtij dus de maanstand. De energie van stromend
  water is ook niet zo geweldig hoog en onttrekking van energie
  verlaagt de waterhoogten en stromingen, zodat organismen die leven
  van hoge waterstroom minder voedsel kunnen vinden. Zodra je energie
  begint te onttrekken aan een getijden systeem vallen de stuwhoogtes
  van dat water. Het werkt als de demper in een trilling systeem. Het
  is als een schommel die 2 meter hoog komt, je denkt ik kan elke keer
  dat hij langs komt de potentiële energie winnen van die 2 meter..
  Maar nee! Door onttrekking van energie komt hij op het laatst niet
  hoger dan 50cm of nog lager. Hij werd ook “opgeschommeld”
  met steeds maar een klein beetje energie extra. ( In de oceaan is dat
  de zeer flauwe getijden hoogte van slechts enkele DECIMETER, die
  grote uitslagen in estuaria aandrijft) . Verder onderschatten planner
  de invloed van corrosie op constructies em machinerie , dat maakt een
  en ander zeer duur en onderhoud kostbaar. Dat zal men bij de
  windmolens ook gaan ondervinden. De windmolens die in Curaçao aan de
  kust op land staan hebben sterk te lijden van zeewind met zout en
  ondervinden daar geweldige corrosie gebaseerde problemen mee. In het
  water zelf komt . Het is maar de vraag of de investering uitgedrukt
  in energie,  door de uiteindelijke energiewinning geamortiseerd
  wordt.

  Een en ander plan in dit genre zoals geothermie en golfslag komen
  ook uit de groene fratsen technologie hoek. Ook hier weer veel hype
  gebaseerd op pietluttige WillieWortel-achtige plannetjes die niet
  kijken naar onderhoud en investering van energie. Geen mens zou aan
  geothermie beginnen als hij wist hoe moeilijk en energie intensief
  een diepteboring is en dat er ook “gefract” moet worden en
  pompen -dus energie- nodig zijn voor injectie. Geen mens begint aan
  golfslag energie als hij wist wat een enkele storm te weeg brengt en
  hoe de jarenlange corrosieve werking van water op ijzer, in de
  constructies en bewegende, de samenstellende delen kapotmaakt.

  Zelfs transporteren van warm water en distributie in een wijk
  wordt volkomen onderschat in zijn energie efficiëntie. Zelfs al is
  het warme water gratis, dan begint men er vaak beter niet aan: de
  besparing is lager dan de energie investering. In projecten die
  uitgevoerd werden in Nederland bij WKK met buffer in Almere wordt
  tegenwoordig geen warmte uit WKK meer gebruikt maar komt ze uit
  gasgestookte ketels. Al de energie GEÏNVESTEERD in de WKK daar (dure
  installaties, pijpen, vaten, pompen) leverden een te onbetrouwbaar
  systeem op, dat niet de vereiste kwaliteit aan stookwaarde en
  betrouwbaarheid leverde. Corrosie en betrouwbaarheid gaan niet samen.

  Ik wil een uitzondering maken op “exergie” onttrekking
  bij de verbranding van aardgas op huis of wijkniveau . Dat lijkt me
  wel wat..dat als je je centrale verwarming verbranding aanzet de
  eerste 15%-25% van de brandstof in stroom wordt omgezet en het net
  ingaat en het grootste gedeelte van de  restwarmte in je huis.
  Alleen zijn deze installaties niet algemeen te koop. En ook deze
  systemen leveren fluctuerende stroomopbrengst, maar met
  warmwaterbuffers (duurder dan je denkt) is wel wat te doen..Je hebt
  dan wel meer gas nodig voor de verwarming van je huis, maar je bent
  dan wel stroomleverancier met “pseudo 100% rendement”

  In feite is dit laatste plan een slimme besparingsmethode voor
  aardgas. Het is niet “hernieuwbaar”, maar wel energie
  zuinig.

  Hernieuwbaar  zijn windmolens in combinatie met aardgas
  centrales voor compenserende levering ook niet. Alhoewel de draaiende
  wieken die indruk van “gratis” en “eeuwigdurende
  energie” geven, heeft een continue stroom leveringssysteem
  gebaseerd op compensatie, aardgas nodig. In feite is het model fout
  gebaseerd op de misconceptie dat de windmolen en de ingewikkelde
  transport infrastructuur om ze te transporteren tussen consumenten ,
  toch wel degelijk enorm veel energie kost om te bouwen en dat de
  stoot- en vlaagsgewijze manier van met wind en zon produceren
  hoogrendementsconversie van brandstof naar electriciteit onmogelijk
  maakt in andere fossiele brandstofcentrales in hetzelfde netwerk. Dus
  wat je won met brandstof loos produceren met windmolens en
  zonnepanelen, verloor je weer met laagrendement bijcompenseren met
  brandstof.

  Hier lieten windpromotoren van Soest en Ummels “een steekje
  vallen” . In feite maakten ze de fout door hun fanatisme. Ze
  wilden niet kijken naar de grensvoorwaarden van het probleem. Ummels
  had een ADDITIONEEL stroomleverings systeem in zijn hoofd, met heel
  weinig windenergie dus windenergie fluctuaties die nog geen rol
  speelden  .. de 1980 situatie. Dan kun je de reserve in de
  bijregeling mogelijkheden van de centrales gebruiken voor
  windproductie opkomst en uitval en zijn nukken, zonder veel
  regelverlies .. Maar een systeem dat opgeschaald en volkomen uit
  windmolens en zonnepanelen bestaat en gecompenseerd wordt door gas,
  kent op den duur geen laagrendement basislast meer. Bufferen, dus
  opslaan van die energie is dan de boodschap. Zon en wind hebben een
  buffersysteem nodig. Laat het nou lullig zijn, dat een dergelijk
  buffersysteem- in grootte- technisch niet bestaat!! En als het zou
  bestaan zou het maar een bepaald rendement hebben(hooguit 60%) en
  gigantisch veel energie kosten om te bouwen, al beschouw je alleen
  maar de energie die nodig is om de metalen te winnen voor accu’s. Dat
  is het soort aspecten waar onze minister Kamp en vooral zijn staf
  niet naar kijkt.

  Trouwens in de brief geschreven aan Dr Kees Le Pair waarin die de
  minister probeerde te waarschuwen voor de laatste problematiek van de
  wisselvalligheid van windmolenstroom en de extra  brandstof
  gebruik daardoor, in de fossiele centrales, droomde de minister van
  een productie factor van 40% voor windmolens OP LAND (Hoe is het
  mogelijk?Wat voor adviseurs zitten rond deze man?)

  http://www.clepair.net/kamp20140114.html

  ..EUUUH Minster Kamp: in 2013 behaalde “succesland”
  Denemarken 26.5% PF (voor land+zee)  en Duitsland in totaliteit
  slechts  17.5%. Inderdaad sommige succesvolle Deense windparken
  zitten als ze nieuw zijn OP ZEE  boven de 40% en er zijn er
  enkele van 50%. Maar op land zullen Nederlandse windmolens in de
  buurt van de 20% PF liggen, dus in de buurt van de Duitse cijfers.

  Gelukkig voor de Denen kunnen ze electriciteit uitwisselen met
  hydrostroom productie uit Noorwegen dat nog relatief dichtbij ligt.
  Men gebruikt  Noorwegen als buffer. Inderdaad kan Noorwegen
  voorlopig nog wat compensatie stroom leveren, door zelf windstroom te
  absorberen en compensatie stroom uit waterreservoirbuffers (tegen
  duur geld) aan de Denen beschikbaar te stellen. Het einde van deze
  ruilhandel komt echter in zicht, want ook de Noorse buffers zijn niet
  oneindig en bij grote droogte kan Noorwegen niet leveren. Het zou
  leuk zijn de getallen voor windstroom PRODUCTIE en -CONSUMPTIE in
  Denemarken van elkaar te scheiden.. Noorwegen consumeert
  waarschijnlijk MEER windstroom uit Denemarken (+ Engeland Duitsland
  Nederland) door import verkregen dan Denemarken zelf. En de Noren
  hebben een gigantisch pro capita stroomverbruik. Wellicht omdat ze
  vooral ook hun huizen met stroom verwarmen. Dus wat gebeurt met die
  duur opgewekte windstroom in de Noordzee en Denemarken?  een
  groot gedeelte gaat zo naar  huizenverwarming in Noorwegen!! 
  Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het exporteerbare deel van de
  overtollige zonne energie in Duitsland. Maar ook Belgen zetten hun
  overtollige zonne-energie via straalkachels in de nacht graag om in
  laagwaardige huisverwarming . (om de elektriciteitsmeter voor netto
  levering aan het net, op nul te houden ; je krijgt er bijna niks voor
  “surplus” stroom),

   Na benutting van alle Noorse natuurlijke buffercapaciteit
  door gefaseerde onttrekking moet je daar pompaccumulatie gaan doen..
  Maar dat vergt opslagcyclus verlies.Vraag niet hoe veel capaciteit
  hoogspanningslijnen naar Noorwegen nodig zouden moeten zijn bij
  opschaling van wind en zonne energie in de fase nadat compensatie met
  fossiele brandstof vermindert moet worden. Bij doorvoering van de
  Duitse plannen zou die 30-100x zo groot moeten zijn als vandaag en
  dat is nu iets van  2.5GW. Ook dan nog zit je aan de ondergrens
  voor transport van wat nodig is, want je moet zowat het dubbele van
  de Duitse, Belgische en Nederlandse consumptie dan maar Noorwegen
  heen en weer transporteren.. Dubbel omdat je stroom”vlagen”
  moet transporteren.. Dus zeg maar 75 tot 200 GW transport nodig
  capaciteit:  loco

  En kun je dat pomp accumuleren? : loco!

  Hier nog even de Email van Cees le Pair

   

  Beste allen,

  In het blad De Ingenieur verscheen in februari
  een artikel van ir. Ton Sledsens, een van de bazen van ‘Wind op zee’.
  Het bevat 19 beweringen, waarvan 18 onjuist. De enige correcte is
  betreurenswaardig. Die gaat over het geld dat in het diepe verdwijnt.
  Samen met Fred Udo en Kees de Groot schreef ik een reactie die in het
  aprilnummer van De Ingenieur staat. Het is allemaal te lezen
  op:

  http://www.clepair.net/windopzee.html

  Twee
  jaar geleden informeerde ik onze overheid dat uit CBS-cijfers bleek
  dat het brandstofverbruik van de elektriciteitsproductie toenam als
  gevolg van windmolens. Omdat de getallen van jaar tot jaar fluctueren
  en de windbijdrage over de bestudeerde periode nog relatief klein
  was, moest ik een aanname doen en een differentiële methode
  toepassen. De windekinderen bestreden mijn redenering en de overheid
  schaarde zich daarbij. Onlangs vond ik op het web een bericht over
  een Britse studie op dezelfde leest. Daar was echter in de beschouwde
  periode het windvermogen wel flink toegenomen, zodat… Jawel, het
  blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk bij een, dankzij de
  hernieuwbare stroom, verminderde elektriciteitsproductie het fossiel
  brandstofverbruik van de centrales is toegenomen! Ik beschouw het als
  een aardige triomf. Lees maar:

  http://www.clepair.net/triomfje.html

  Hier blijkt dat Kees (en Fred Udo+ Kees de Groot ) al 20 jaar
  gelijk heeft, door het effect te voorspellen , dat maakt dat de netto
  energiewinst door windmolens (en zonnecellen) door hun fluctuerende
  productie en hun hoge eigen investering in energie bijzonder laag of
  mogelijk zelfs NEGATIEF is.

 2. De man uut Limburg

  We laten al tientallen jaren onze prachtige industrie vertrekken. Denk aan onze mooie fabrieken die we hier in dit land hadden zoals Textiel in Twente, Schoenen uit de Langstraat, Philips in Eindhoven met haar Nat. Lab, de DAF in Eindhoven met auto’s enz. enz. enz. Allemaal zo’n beetje verdwenen naar lage lonen landen. Allemaal omdat de rijke industrielen nog rijker wilden worden. En omdat wij die produkten zogenaamd goedkoper wilden hebben. Niets is minder waar. Wij willen goede produkten tegen eerlijke prijzen. Nu zijn we al tientallen jaren geconfronteerd met oplopende werkloosheid door verlies van arbeid, produkten uit lage lonen landen die inferieur van kwaliteit zijn en uiteindelijk dus duurder zijn dan het oorspronkelijke produkt. En dit gaat maar door en door.

   

  De innovatie moet terug, de maakindustrie moet terug. Daar moet men op inzetten en dit kan gemakkelijk. We betalen jaarlijks tientallen miljarden aan uitkeringen aan mensen die langs de kant staan. En met dit geld kunnen we meteen fabrieken hier neerzetten en bemannen met personeel van laag tot hoog. Daarmee krijg je iedereen weer mee aan het werk. Het produkt is concurrerend t.o.v. de lage lonen landen en van betere kwaliteit. De mensen die weer aan de slag zijn voelen zich gezonder en gelukkiger, de zorgkosten zullen nog dalen ook – een prachtige bijvangst. En niemand die dit eens wil onderzoeken! Niemand in de politiek. Het enige dat zij doen is problemen creeeren, keer op keer en nooit een oplossing hebben.

   

  Zo gisteren ook die Sabine Uitslag. Man man, wat een drammerig type. Ze bleef maar doordrammen dat de andere kant geen alternatief heeft. Welnu Sabine als de andere kant geen alternatief heeft (nu nog niet behalve kernenergie) moeten we dan allemaal maar gaan doen wat jij wilt – die windmolens? Met elkaar de schouders eronder en zoeken naar echte alternatieven, naar opslagmogelijkheden van energie die rendabel zijn enz.

   

  Maar ja, alle knappe koppen worden in dit knotsgekke land om zeep geholpen. En die vertrekken en laten de idioten van de linkse kerk hier de overhand krijgen. Het is niet anders, want het lijkt wel of Brussel ons, de inwoners van heel Europa, aan de bedelstaf wil krijgen. En verdomd het gaat ze lukken !

 3. louis-portugal

  Goed stuk Bakas.

  Ik mis nog 2 dingen.

  1 de massas vogels die door die molens sneuvelen waaronder zeldzame, via een fokprogramma gefokte zeearenden in Duitsland.

  Walvissen die waarschijnlijk door molens in zee gedesoriënteerd raken.

  2 het lijkt erop dat achter molens op het land een ander microklimaat onstaat dat allerlei negatieve effecten heeft.

 4. pietkremer

  Terwijl wij windmolens bouwen, neemt de CO2-uitstoot gestaag toe omdat China en India kolencentrales bij de vleet bouwen. Wij stoken zelf trouweens ook steeds meer kolen om als achtervang te dienen voor als het niet waait. De miliemaffies schermen met de stijging van het zeeniveau, maar daar hoeven wij ons als Nederlanders niet druk over te maken. Hele stukken van de Randstad liggen op 7 meter onder NAP. Als de zeespiegel over honderd jaar met een halve meter stijgt, kunnen we ons geld beter in ophoging en verzwaring van zeedijken steken. Dan weet je dat je waar voor veel minder geld krijgt.  Dus niet zeiken, maar ophogen die dijken. En kernenergie is natuurlijk de betere oplossing.

 5. baksteen

  Geweldig geschreven Bakas!

  Zembla, Tegenlicht, P&W, Nieuwsuur, wat zal er een aandacht aan deze nieuwe inzichten worden besteed.

  De landelijk politiek gesteund door hun hoernalisten bij de NPO laten onze en de toekomst van onze kinderen voor de komende 10-tallen jaren in het moeras van de armoede wegzakken conform het dwingende 20% beleid van de EU! 

   

   

 6. baksteen

  Piet kramer:

  De zeespiegel stijgt niet sneller, In Den Helder stijgt het met de snelheid waarmee het al eeuwen stijgt.

   

 7. besserwessi

  Is nu geen enkele grote zogenaamde kwaliteitskrant die dit artikel wiil plaatsen?

 8. hugo matthijssen

   

  Januari 2012 begon ik een discussie met deze vraag op linkedin.

  Wat je ziet is dat 80% van de voorstanders geen idee heeft waar het over gaat.

  Vlak echter ook de journalisten niet uit die zonder enige controle al deze onzin verspreiden.

  als tegenstander werd je belachelijk gemaakt.

   

  Er was eens een sprookje 
  De nieuwe kleren van de keizer 
  Deze windmolen voorlichting van onze krant is daar nu niet ver vandaan met hun zeer eenzijdige benadering, waarin alleen juichende voorstanders aan bod komen en met voorbij gaan van de realiteit van de techniek.

   

  Blader dit eens door en huiver.

  https://www.linkedin.com/groups/Windmolens-wat-is-het-nut-929747.S.91093328

 9. dirkse

  uitstekend stuk, hr. Bakas.

  Windmolens kunnen nooit de energie leveren die een moderne industriële samneleving (24/7) nodig heeft.

  Grapjassen (sukkels) als W. van Dieren beweren dat het opslagprobleem is opgelost omdat het mogelijk is elektrische energie in waterstof en methaan om te zetten en daaruit weer stroom op te wekken.

  Maar het rendement van zo’n buffer is hooguit 30%.

  Stel dat u 1MWuur energie nodig hebt uit zo’n buffer. Dan moet er dus 3MWuur in. Als dat van windmolens op zee komt, dan moet er 9MWuur vermogen staan opgesteld.(productiefactor 30%)

  Bij 10GW electrisch vermogen(rustige dag)  horen 2500 voluit draaiende molens. Via een buffer zijn er dus 22500 nodig, 150 grote windparken.

  En dan hebben we het nog niet over brandstof : landbouwmachines, vrachtwagens, vliegtuigen : ze verbruiken een veelvoud.

  De regering leidt aan ernstige dyscalculie.

  De huidige koers is suïcidaal.

  Inderdaad: wie voor windenergie is, is tegen de maatschappij, een volksvijand dus.

 10. DWK

  Logisch: socialisten haten mensen.

 11. HB

  Ik en meerdere met mij bestreiden deze leugen niet met veel

  gebrul en niets doen .

  Maar anders om weinig geluid en veel doen .

  Wij doen deze ontwikkelingen uit eigen zak en de geen die om uw

  geldelijke steun vraagen is het meestal te doen om het geld

  en niet om de ontwikkeling die zij menen te hebben .

  Een idee moet ontwikeld worden daarna moet het getest worden en

  als alles gaat zo als het moet gaan dan moet er een onafhankelijke partij

  dit product gaan testen vaak is het een viasco om dat de bedenker een

  punt over het hoofd heeft gezien .

  Dit kan een groote strop voor de bedenker zijn die alles uit eigen zak

  betaald maar nooit voor die gene die om geldelijke steun vraagd om dat

  geld zijn doel is en niet de ontwikkeling .

  Dit gebeurd ook bij wind molens een product generaties terug ontwikeld

  en een nieuw jasje aangedaan en de schuld aan opslag geven dat het

  niet goed werkt .

  Wat is het volgende plan van deze gekoos wandel paden aanleggen langs

  onze kanaalen zodat de trek schuit weer dienst kan doen .

  Deze gekoos zijn moeilijk te stoppen omdat zij zich in onze regering genesteld

  heeft en deze haald het geld uit uw zak zonder goed keuring van u .

  Ik hoop dat ik de oplosing binnen enkele weken kan aantonen en met de

  hele kleine kans dat het niet lukt weet ik dat er dan een ander is die niet

  praat maar doet, we hebben de strijd niet verloren we beginnen pas .

  Dat bedrijven naar andere landen gaan is even kort zichtig hun energie is

  niet duur maar hun overheid is duur want groen mag natuurlijk best wat kosten .

   

  Groet :  Henk

 12. Leo KarelJan

  De junta Rutte-Samsom en alle andere voorstanders van deze groteske windmolenwaanzin behoren tot de criminele groene maffia en plegen bewijsbaar landverraad!

  Tientallen miljarden worden weggegooid, mensen financieel kapot gemaakt, landschap wordt verwoest, geluidshinder enz enz. En waarvoor : voor NIETS! Er is GEEN ENKEL VOORDEEL te bedenken!

 13. drnomad

  Goed artikel. Het doet me wel weer sidderen over de vraag wie eigenlijk dit land bestuurt. Dat de overheid dit soort misstanden/rechten kan uitdelen tijdens hoog economische crisis is mij een raadsel. Klinkt als ouderwets nepotisme en corporatisme.

 14. Guus d

  @Bakas: pluim!
  @de man uit L: ik was gisteravond net zo woedend als jij!
  @Louis-P: inderdaad, als mensen er ziek van worden, dan dieren waarschijnlijk ook.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.