‘Ban westerse denkers van universiteit: zij zijn racistisch’

Tijd om onze beschaving op te geven.

Op Joop.nl – waar anders? – staat een veel te lang artikel getiteld ‘Waarom wil je ons zo graag neger noemen?‘. Ik zal u het grootste deel samenvatten als: blanke Nederlanders zijn intens racistisch, want ze willen zwarte mensen graag neger noemen en vinden Zwarte Piet heilig. Dat is het gevolg van vierhonderd jaar koloniaal verleden en laat zich lastig uitroeien.

Het artikel focust zich exclusief op racisme van blanke Nederlanders, zoals we gewend zijn. Het woord ‘neger’ is extreem grievend, dan en alleen dan als het wordt uitgesproken door een blanke. Dat zwarten (daar moet eigenlijk een ‘n’ weg en ‘mensen’ achter, maar dat doen we ook niet met ‘blanken’; ik wil graag consequent blijven) elkaar ‘neger’ noemen, lijkt de auteur geen moment te storen. Ook onbewuste (!) discriminatie lijkt alleen ‘jongeren met een kleurtje’ te raken. Blanken worden keurig en subtiel geportretteerd als de Eeuwige Agressor.

Dat de schrijver zich daarmee ontmaskert als hypocriet eenmansspreekkoor van het slachtofferisme, hoeft dan ook eigenlijk niet benoemd te worden. Maar het wordt gevaarlijk, echt gevaarlijk.

Zoals we kunnen verwachten, springt de auteur van deze lange en eenzijdige jij-bak richting de hopeloos blanke Nederlander, naar een betoog over ‘wederzijds begrip, respect en een inclusieve sfeer’. Deze termen karakteriseren de inhoud van het stuk op geen enkele wijze zo treffend als bijvoorbeeld de uitdrukking ‘j’accuse’.

Maar goed, hè, principle of charity enzo, welwillend zijn, totdat:

Onderwijs en dialoog zijn dé middelen om wederzijds begrip, respect en een inclusieve sfeer te creëren.  Helaas schort het ook in het onderwijssysteem aan de nodige culturele diversiteit. Integendeel, van basisschool tot universiteit leren we weinig tot niets over het koloniaal verleden en hoe de erfenis daarvan nog aanwezig is in de samenleving. (…)

Historicus en schrijver van het boek Decolonizing the Mind Sandew Hira betoogde dat het onderwijssysteem Eurocentrisch is omdat we slechts de theorieën en opvattingen vanuit een Westers perspectief aangeleerd krijgen. (…) Hira vindt dat studenten moeten leren dat er meerdere wetenschappelijke perspectieven zijn in plaats van alleen die van Europese filosofen en wetenschappers die er vaak racistische gedachten op na hielden. Dit is niet alleen belangrijk voor studenten met een niet-westerse culturele achtergrond, maar kan ook verrijkend zijn voor studenten met een Nederlandse culturele achtergrond om kritische naar de samenleving te kijken. Bij institutioneel racisme in het onderwijs gaat het er dus niet alleen om dat de docenten een afspiegeling zijn van de samenleving, maar het programma moet zich daar ook inhoudelijk op aanpassen voor het beter resultaat. Zoals Gloria Wekker in het interview met Trouw stelde: “wil je dat studenten klaar zijn voor een diverse samenleving? Dan moet je zowel het curriculum als het personeelsbestand daarop aanpassen.”

In de eerste plaats is de bewering over een gebrek aan aandacht in het onderwijs voor het koloniale verleden complete nonsens. Dezelfde afbeeldingen van slavenschepen zag ik in groep zes op de basisschool, de tweede klas op de middelbare school en het eerste jaar op de universiteit. Er is bijzonder veel aandacht voor dit onderwerp. Niet in de laatste plaats omdat dit onderwerp als kapstok dient voor thema’s waar goede mensen zich zo graag in verdrinken. Spreekwoordelijke zwarte bladzijden, kritische theorie en eindeloze culturele zelfrelativering. Kijk toch eens hoe slecht wij waren en zijn.

Dit gaat kennelijk niet ver genoeg, want de Joop-auteur vindt nog altijd en overal aanwijzingen van de Ku Klux Klan die in elke blanke Nederlander naar buiten probeert te kruipen. We moeten ons academisch curriculum daarom aanpassen. Alsof Edward Said, Michel Foucault en Dipesh Chakrabarty studenten die ook maar iets met kritische theorie doen, niet door de strot worden geramd als evangelie. Nee, het moet anders:

Zo krijgen studenten in de collegebanken nog steeds Eurocentrische theorieën en filosofieën aangeleerd van ‘Verlichte wetenschappers’, die er aardig wat racistische gedachtes op nahielden, zonder daar kritisch over te reflecteren. Historicus Sandew Hira haalde een voorbeeld van de Duitse filosoof Kant aan die schreef: “De negers van Afrika hebben van nature geen gevoel dat boven het banale uitstijgt.” De Schotse filosoof David Hume kon er ook wat van, hij filosofeerde het volgende: “Negers zijn van nature inferieur ten opzichte van blanken. Ze hebben nooit iets van waarde geproduceerd in kunst, wetenschap of cultuur.”

Kant en Hume zijn besmet. Kant en Hume besmetten studenten. Kant en Hume moeten verwijderd uit het curriculum. We moeten deze kolossen, deze dode geniale blanke mannen offeren op het altaar van wederzijds begrip. Dan maar geen kritieken van de rede, dan maar een dogmatische sluimer, dan maar geen Verlichting, dan maar geen slavernijkritiek. Laten we onszelf honderden jaren terugstorten in de tijd.

Nee, sorry, ik pas. Dan maar racist.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

15 reacties

 1. Robert Lemm

  Rassen bestaan, en elk ras heeft z’n eigen kenmerken. Racisme is dus heel natuurlijk. Het werkt over en weer.

 2. philippine

  Obama heeft het allang opgelost.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=YfRtbIQ1kTw

 3. Obomov

  Het lijkt mij een voorspelbare consequentie te zijn van multiculturalisme en een gecentraliseerd onderwijssysteem dat groepen hun eigen favoriete onderwijs gaan bedingen. Daar gaan we meer van krijgen en ik vermoed dat de wensen nog meer dan nu al het geval is gehonoreerd gaan worden. 

   

  Overigens zou ik een deugdelijke behandeling van slavernij toejuichen, zoals in onderstaande video van Molyneux, al was het maar om van alle jaren-70 kletskoek af te komen. 

  https://www.youtube.com/watch?v=31E1gHowYcA&list=PLMNj_r5bccUyulYsatrzNGIvasrOeBy_Y&index=11

   

 4. Knarsman

  Het gaat zwarten natuurlijk alleen om het aanpraten van een schuldcomplex, hoe schuldiger blanken zich gaan voelen hoe beter. In het vernieuwde scheepvaartmuseum in Amsterdam hebben ze er een hele zaal voor ingeruimd inclusief de mogelijkheid te stemmen op bepaalde uitspraken. Na afloop een optelling van het stemgedrag en ja hoor, Nederland is schuldig. Geen woord over de aanvoer van de slaven door de stammen die er voor zorgden dat er altijd voldoende klaar stonden om te worden verscheept. En helemaal geen woord over de huidige gang van zaken in het huidige Afrika.

 5. Leucosia Teles

  Het beste is natuurlijk om beide uitspraken te weerleggen met bewijzen. Kant en Hume zaten fout met hun stellingen want…

   

   

  Ik kan helaas niets bedenken om de stellingen te ontkrachten. Wie wel?

 6. rekaba

   

  Zwarte piet en neger zijn woorden waarvan ik de inhoud zelf bepaal door mijn bedoelingen en intenties. Het is aan de toehoorder om te luisteren en te willen horen en begrijpen wat er gezegd en bedoeld wordt. Dit lukt minder wanneer de berteffende luisteraars volzitten met eigen beelden, overtuigingen, conclusies en vooroordelen. Met een eigen politiek programma lijkt het wel. Dan gaat hetgeen ik vertel en bedoel er niet meer in.

   

  Waar zijn die (in ieder geval een steeds groter aantal) negers tegenwoordig toch mee bezig?

   

  Ik denk met wraak en macht. Macht door middel van het drukken op de schuldknop bij blanke mensen. Bij blanke mensen die denken dat, omdat ze niet meer naar de kerk gaan,  ze nu ook geen conditioneringen meer hebben van die mantra die eeuwenlang hier in het westen werd herhaald van: “door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn allergrootste schuld”. Hier hebben ze ons bij de ballen. Nu komen negerpriesters ons dit nogmaals door de strot duwen.

   

  Over zwarte piet schreef ik gisteren hier iets:  http://eerstehemel.blogspot.nl/

   

   

 7. R. Hartman

  Vroeger werd me geleerd dat zwarte mensen negers waren, en dat je geen ‘nikker’ mocht zeggen want dat was/is een scheldwoord. Maar tegenwoordig is ‘neger’ dus ‘racistisch’, omdat ik er kennelijk een ras mee aanduid. En? Maken zwarten zich ook zo belachelijk druk over mede-zwarten die blanken een ‘blanke’ noemen, daarmee een ras aanduidend? ‘Bleekscheet’ schijnt een scheldwoord voor blanke te zijn, dus ‘blanke’ is racistisch?

   

  Mensen die zich druk wensen te maken over dit soort zaken zouden per direct uit het ‘onderwijs’systeem verwijderd dienen te worden. Maar dat is precies de reden dat ze er inzitten: Weg met ons!

 8. R. Hartman

  “Waar zijn die (in ieder geval een steeds groter aantal) negers tegenwoordig toch mee bezig?

  Ik denk met wraak en macht. Macht door middel van het drukken op de schuldknop bij blanke mensen.”

  Hoezo zijn negers daarmee bezig? En waar zit bij u ‘de schuldknop’? Ik heb die niet hoor…

  Als u iets beter oplet zult u merken dat het (vrijwel) uitsluitend blanken zijn die menen namens die zwarten op die ‘schuldknop’ te moeten drukken. Kennelijk achten ze zwarten daar niet toe in staat (…) of, erger, vinden die zwarten het niet zo nodig…

   

  Wantrouw iedereen die meent namens een ander te moeten spreken, daar waar die ander uitstekend in staat is dat zelf te doen, mocht die dat nodig achten.

 9. Johan T

  Je hoeft niet in Nederland naar school. Je mag ook naar Ouagadougou. Maar ik weet niet zeker of ze daar alleen Afrikaanse wijsbegeerte doceren.

 10. rekaba

  @Hartman 15:42

  Die schuldknop zit ‘m in het grootste orgaaan dat wij mensen hebben, dat is de huid. Bij mij werkt dat overigens ook niet (meer). Die schuldknop drukkende negers hebben inderdaad veel steun van blanken, van blanken die nog een hele weg hebben te gaan.

   

  @Hartman 15:33

  Nikker is een woord dat gehouden werd/wordt voor het equivalent  van het Amerikaanse ‘nigger’, dat minachtend en dsicriminerend geladen is. Maar nu wordt het woord neger ook getaboeïseert.

   

  Waar zijn deze mensen mee bezig?

  Met aantonen dat wij racisten zijn, daarom wordt met terugwerkende kracht betoogd dat neger dezelfde conotatie had als ‘nigger’ in de V.S.

 11. Frank

  Please, tell me more about how you came to our country and now you want to change our traditions because they offend you.

 12. bandini

  Tja Willem Jan, als je wel eens in Afrika bent geweest dan kun je daar negers vinden die heel soepel in een boom kunnen klimmen. Ze zijn gewoon superieur aan de blanke medemens wat boomklimmen betreft. Het zou goed zijn als onze linkse medemens dat fenomeen eens wat vaker over het voetlicht brengt!

 13. Jaantje

  bat:Heb allen comments gelezen in welk comment staat het woord inferieur behalve in die van u?

 14. bat

  Al die academici zoals bijvoorbeeld Gloria Wekker moeten niet zo zeuren over discours. De meeste mensen die Kant of Hume lezen komen niet in aanraking met mensen met een donkere huid.  Op het moment dat ze wel in aanraking komen met iemand met een kleurtje zullen ze een lichte onzekerheid ervaren omdat ze jarenlang hebben gehoord deze mensen als ieder ander te behandelen.  Mensen die wel een probleem vormen zijn de rare snuiters in de reacties hierboven de mensen met een kleurtje inferieur noemen en de vergelijking maken met boomklimmers.  Maar dat terzijde.

   

  Waar de kern van het probleem uiteindelijk ligt is dat negers, paardrijmeisjes, computernerds, gothics, hipsters zich altijd negatief bejegend voelen door de dominante cultuur omdat ze anders zijn dan de dominante cultuur. Het idee van de dominante cultuur zal altijd als maatstaf dienen om sub culturen te beoordelen. En die vergelijking zal vaak negatief uitvallen voor sub culturen omdat ze nu eenmaal anders zijn.  Maar dat betekent niet dat mensen binnen een subcultuur niet trots kunnen zijn op wie ze zijn.  

   

  Natuurlijk kies je er niet voor om zwart te worden geboren. Maar de gekleurde gemeenschap kiest er wel zelf voor wat het betekent om zwart te zijn. Het wordt tijd dat Amsterdam Zuid Oost uit haar slachtofferrol stapt en gaat proberen van het woord neger een geuzennaam te maken.  

   

   

   

   

   

   

   

 15. Altea-Hills

  Zijn alle zwarten domme mensen,nee natuurlijk niet,maar hun percentage is is niks te groot.

  Maar daar komt het probleem om de hoek kijken,wat moet je in Nederland doen als er al zoveel blanke werkelozen zijn.

  Dan moet je net zoals ze al generaties doen bij links,dan moet je gaan klagen,want dan valt het niet op dat je geniet van een uitkering,en nog beter,niet jij hebt een schuld complex,nee je lult dat de autochtone Nederlander aan,want hij is de veroorzaker van al jou ellende.

  Dat je zelf of je ouders vrijwillig naar Nederland zijn gekomen,dat moet je mij maar eens verklaren waarom ze dat hebben gedaan.

  Zoiets doe je jezelf toch niet aan,om naar zo’n land bordevol racisten te gaan,want dan vraag je er toch om,om gediscrimineerd te worden.

  Toch is er gelukkig nog hoop voor hen,ze kunnen altijd nog terug naar daar waar hun roots lag.

  Maar wie discrimineren het meest,de autochtone Nederlanders,of de vreemde import ?

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.