Europese belastingen? D66 zegt MEER, MEER, MEER, maar niet hoe

Tijdens het eerste Nieuwsuur-debat tussen de Europese lijsttrekkers ontweek D66-lijsttrekker Sophie in ’t Veld een vraag in zijn geheel: welke Europese belasting wil D66 invoeren? Kijkt u maar naar het filmpje op 1:30 en 5:50.

D66 en Groenlinks zijn de twee partijen die in de Stemwijzer hebben ingevuld dat zij een directe Europese belasting willen invoeren. De andere partijen niet. Groenlinks geeft aan een belasting op bedrijfswinsten en extra milieubelastingen te willen. D66 schrijft dit in een toelichting:

D66: Eens
“Op dit moment besluiten ongekozen technocraten over de Europese begroting voor zeven jaar. Dat is een schimmig proces met onverstandige uitkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de tientallen miljarden die opgaan aan landbouwsubsidies. In plaats daarvan wil D66 een helder systeem waarin mensen kunnen volgen wat er met hun geld gebeurt. Daarbij hoort een op groei gerichte EU-begroting, waarover verantwoording moet worden afgelegd.”

Dit is nog nietszeggender dan het lijkt: want het invoeren van directe belastingen is een grote stap. Op dit moment krijg je een belastingaanslag van de Nederlandse overheid (een blauwe envelop) en een OZB-aanslag van je gemeente. D66 stelt voor dat je een derde envelop krijgt, met een handtekening van Guy Verhofstadt – de fractievoorzitter van onder andere D66 en VVD samen – eronder en het verzoek om geld over te maken naar Brussel. Zeg maar een extra blauwe envelop met sterren erop.

Daarover kan het Europees parlement dan beslissen. En u weet: belastingen gaan omhoog maar niet omlaag en Nederland heeft 26 van de 751 leden in het nieuwe Europese Parlement. Dus al zijn ze allemaal tegen een belasting of belastingverhoging, hij kan er dan toch komen omdat anderen het dan willen.

Op dit moment heeft de EU als rechtstreekse inkomstenbron alleen de douaneheffingen. Dat is logisch, want de EU is ook een douane-unie en je mag goederen vrij vervoeren binnen de Unie. Verder dalen douaneheffingen bijvoorbeeld omdat daarover in internationaal verband (WTO) afspraken gemaakt worden.

De Unie heft dus aan de grenzen. Ook gebruikt de EU de kartelboetes als inkomstenbron. Die zijn zo hoog, dat ze zelfs Microsoft afschrikken. Maar verder krijgt de EU een klein deel van de geïnde btw en een deel op basis van het Bruto Binnenlands Product. Daarmee zijn er grenzen aan wat de Unie kan doen. Als het belasting kan heffen, dan kan het ook meer plannen uitvoeren. Als Verhofstadt en Van Baalen dan samen de Syrische oppositie willen bewapenen, dan hebben zij daarvoor plotseling ook middelen tot hun beschikking, die ze op een creatieve manier daarvoor zouden kunnen gebruiken.

Herinnert u zich de slogan “No taxation without representation” nog? Dat was het begin van de Amerikaanse revolutie, de tea party. Ze wilden daar geen belasting betalen zonder vertegenwoordigd te zijn in een parlement en riepen dus de onafhankelijkheid uit. Hier lijkt het omgekeerde te gebeuren. Er is een parlement, dus moeten er belastingen komen die het parlement mag heffen.

Het zou wel mooi zijn als Sophie in ’t Veld voor 22 mei vertelt welke belastingen dat zijn: mag de EU straks inkomstenbelasting heffen? Of gaat het om de winstbelasting op bedrijven? Ik ben benieuwd of ze durft te vertellen welke inhoud haar blauwe envelop met gele sterren heeft.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. VanOldenbarnevelt

  …….jouw CDA past niet bij jou, als je tenminste oprecht bent en geen carrière politicus.

 2. Gerard Arts

  @Karina

  Je haalt me de woorden uit de mond. Wat Bolkenstein voor de VVD was is deze Omtzigt voor het CDA.

   

  Ik krijg een nare smaak in mijn mond van dit soort huichelaars. Veel stoere praat voor de buhne en als het erop aankomt tekenen ze bij het kruisje. Het meest verbazingwekkende vind ik echter nog de grote mond die ze durven op te zetten, als je in aanmerking neemt dat zijn partij een hoofdrol heeft gespeeld bij de uitlevering van ons land aan de EU. Bah, bah

   

  Kortom……..vuilinisman, mag deze eurofantast ook mee. 

 3. Oldmaster

  Beste Pieter,

   

  In mijn artikel Eerlijke belastingen op het Open podium pleit ik voor enkele basisregels voor belastingen. Belastinggeld is door burgers en bedrijven opgebracht om te dienen voor algemeen nut van de Nederlandse burger. Het vervreemden daarvan naar een organisatie, staat of unie buiten Nederland is mijns inziens onrechtmatig en onrechtvaardig. De andere lidstaten heffen zelf belastingen voor hun eigen bevolking en Nederlandse opbrengst daar naar toe brengen is regelrechte ontvreemding en zij die het verdrag van Lissabon hebben getekend,  hebben deze diefstal gelegaliseerd. Maar daarmee  blijft het wel diefstal.

  Dat geldt ook voor belastingen zonder een burgerlijk doel, die wat opbrengsten betreft in Nederland blijven. Afnemen van bedrijven of burgers zonder daarvoor een duidelijk onderbouwde prestatie terug te geven  is eveneens diefstal. Dat de economie er beter van wordt of dat het geld bestemd is voor de zwakste schouders, is geen reden. Dat geldt ook voor een dief die mijn geld ontvreemdt, die geeft het ook weer uit.

  Ik hoop dat er volksvertegenwoordigers te vinden zijn die over deze regels willen nadenken en ze aan de orde durven stellen.

 4. Karina

  Lees tipo 18:13.

  Dit is maar een klein voorbeeld. Keer op keer verkoopt CDA Nederland. 

  Jouw ideeen zijn tegenstrijdig met waar jouw partij voor staat. Misschien doe je het voor de voorkeurstemmen, maar dat zal niet veel uitmaken. Kijk naar Rutte I. Wat een trammelant. Gelukkig hadden ze de zondebok Wilders die ze de schuld konden geven.

  Volgens mij wordt jij door CDA gebruikt als bliksemafleider (net als Bolkenstein voor VVD). Ik neem je in ieder geval niet serieus zolang je nog bij CDA blijft.

 5. Ian

  Ik weet niet wat ik erger vind: een hysterisch krijsende D’66 heks of een landverradende CDA professor die samen met een Limburgse smeerzak in 2005 stiekem het vliegtuig naar Portugal namen om het verdrag van Lissabon te ondertekenen, ondanks een overtuigend “NEE!!!” van de Nederlandse bevolking.

 6. van dalen

  Pieter, als het er op aankomt is het CDA net zo eurofiel als D666. en jij ook. Anders is je politieke carriere voorbij.

 7. Jos

  Dat is leuk, wat u hier schrijft meneer Omtzigt, maar u hebt geen enkele grip op uw partijgenoten in het EP. De laatste tijd Wim vd Camp nog gevolgd? U lijkt niet op één lijn te zotten met noch uw eigen fractie, noch uw EP-fractie. Hoe gaat ú dat oplossen?

 8. CDlogo

  Sorry Pieter maar zolang je bij het CDA blijft zal ik je niet serieus nemen.

  * denkt terug aan 2005 en wie NL deze ellende heeft ingerommeld ondanks een overduidelijk NEE! van de NL bevolking*

 9. hulshagen

  alweer gelijk …

  we blijven maar betalen voor het hele (europese) zootje

  en het brengt geen zooien aan de dijk

   

  we gaan eraan kapot jongens !!!

 10. Henk

  Ik heb waardering voor Omtzigt, maar wat doet zo’n talentvolle politicus bij een pure machtspartij als het CDA? Omtzigt is met voorkeursstemmen in de TK gekomen, omdat zijn partij hem niet op een verkiesbare plaats wilde zetten. Dat zou Omtzigt genoeg moeten zeggen, maar blijkbaar toch niet. De vraag blijft dus: Wat heeft Omtzigt in godsnaam bij het CDA te zoeken? 

 11. pierreofzo

   

  De Nederlandse burger wordt gewoon beroofd door een gewetenloze politieke kaste.

   

  Wie heft allemaal belastingen van de vrije burger?

   

  De EU

  De Staat der Nederlanden

  De provincie

  De waterschappen

  De zorgverzekeraars

  De gemeenten

   

  Welke gedaanten neemt die roof aan?

   

  Douanerechten

  Kartelboetes

  Loon en inkomstenbelasting

  BTW

  \BPM

  Accijns op tabak,alcohol,frisdrank

  Vermogensbelasting

  Erfbelasting

  Precariorechten

  Wegenbelasting

  Provinciale opcenten

  Rioolrechten

  Waterbelasting

  Energiebelasting

  Grafrechten

  Verplichte zorgverzekeringen

  Betalen voor bouwvergunningen, identiteitsbewijzen, lozingsvergunningen.

  Verplichtingen tot het uitvoeren van onderzoek in het kader van de wetten inzake flora en faunawet,

  de wet geluidshinder, de wet op bodemvervuiling,, de wet planschade.

   

  Over die heloe zwik nog BTW en je houdt nu al geen 20% van je arbeidsionkomen over ter vrije besteding door de modale horige in de EU.

   

   

   

   

   

 12. tipo

  zie hier: https://europa.d66.nl/publicaties/pamflet-europa-verdient-beter/

   

  “De Europese begroting moet volledig gevoed worden met eigen inkomsten. Als het aan D66 ligt doen we dat via de btw. We moeten dus af van de huidige contributies van de lidstaten.”, aldus Gerbrandy (D66).

   

  De Nederlandse netto-EU-bijdrage is nu circa 4 miljard per jaar. Bruto is dat circa 6 miljard per jaar. Volgens de D66 zal de EU-begroting rond de 140 miljard Euro/jaar moeten blijven. Via de BTW krijgt de EU nu 14,8 miljard/jaar binnen. Dat zal dus ver-tien-voudigd moeten worden.

   

  De Nederlandse btw bijdrage was 202 miljoen/jaar in 2010 en zal in 2014 circa 300 miljoen worden, omdat niet 0.10% maar 0,15% van de 21% btw voor de EU bestemd is. In de rest van de EU-landen is dit 0,30%, wat dus naar 3% moet gaan. De kortingen moeten komen te vervallen.

   

  Van de 21%BTW zal volgens de D66 dus 3% naar de EU moeten gaan. Dan moeten we er maar even vanuit gaan dat de Douaneheffing, de BNI-bijdrage en de Financial Transaction Tax wordt opgeheven. Dat zou betekenen, dat  Nederland 3% van 44 miljard = 13,2 miljard/jaar aan de EU via de btw zou bijdragen. 

   

  Uhm, dat is meer dan een verdubbeling van onze huidige bruto EU-bijdrage… Lekker. En dat komt dus, omdat de D66 en het CDA tegen onze korting op de EU-bijdrage gestemd heeft. Weet dus wat u stemt.

 13. Maarten1

  Er zijn sommige EU-landen waar het wapenbezit iets gebruikelijker is dan in Nederland.
  Ik vermoed dat er her en der inspecteurs van het erg geschoten zullen worden mochten ze het in hun hersens halen iets te komen innen.
  En daarbij, ik vraag me af wat ze komen innen. In zekere landen -Griekenland, Roemenië, Portugal, Bulgarije- is helemaal geen geld. Wel lege afvalbakken, die worden de hele dag door geleegd, door een scharrelende bevolking.
  En als de avond valt komen net geklede dametjes, het schaamrood op de kaken de zigeuners aflossen.
  Een eu-belasting….de middenklasse in Nederland zal helemaal kapotbelast worden tot ze net zo arm zijn als in de genoemde landen.  

 14. rinus

  @tipo 18.56u Fantastisch man! Pak die Christendemocraten maar hard aan! Met hun eigen woorden!

   

  Ik zie vdCamp nog gluiperig lachen toen Pownews hem confronteerde met zijn Italiaanse fractiegenoot. De Italiaanse ”CDAer” werd gesnapt toen hij na het inschrijven (en het opstrijken van honderden euro’s vergoeding) via de achterzijde direct weer de Brusselse ”Rijksdag”  uit liep. Daar werd hij mee geconfronteerd en kon zelfs zijn handen niet eens thuis houden tegenover Pownews.

   

  En vdCamp maar wegkijken! Ook de schandalige opmerking afgelopen week van vdCamp over nieuwe Ducatti waar hij mensen even de ogen mee wilde uitsteken: “Nieuwe lente nieuw raspaardje. Als je hard werkt (…) en goed spaart kom je ver.” En dat zegt hij, meneer de Brusselse zakkenvuller.

   

  De woedende reacties staan op zijn twitter en die zijn niet mals. Deze man presteerde het nota bene eerder te zeggen dat Nederlanders allemaal volgevreten zijn , omdat ze kritisch waren vanwege ONZE miljarden die naar Oekraine gingen.

   

  In en in triest.

 15. tipo

  waarin staat:

  “3. Insists that the EU budget should show an appropriate balance between revenue from genuine own resources and expenditure as required by the Treaty; states that it is not prepared to give its consent to the next MFF regulation without political agreement on reform of the own-resources system, putting an end to existing rebates and other correction mechanisms and leading to more transparency, fairness and sustainability; welcomes the legislative proposals made by the Commission on 29 June 2011 on the reform of the own-resources system, including the proposals on a financial transaction tax (FTT) and a new EU VAT as own resources, which are aimed at reducing the share of Member States’ GNI-based contributions to the EU budget to 40 % by 2020, thereby contributing to the consolidation efforts of Member States;” bron

   

  CDA, VVD en D66 keurden bovenstaande tekst goed in het EP. Zij zijn dus voor directe EU-belastingen en tegen de kortingen die NL bedongen heeft op haar EU-bijdrage. Die korting is 695 miljoen Euro op de BNI-bijdrage. Daar wil het CDA, de D66 en de VVD dus vanaf! Daarbovenop heeft Nederland nu nog een korting op de korting van de UK, waar het CDA de VVD en D66 vanaf willen. Ook dat gaat om vele tientallen miljoenen Euro aan Nederlands belastinggeld dat het CDA, de VVD en de D66 meer uit willen geven. Dit, terwijl de Nederlandse EU bijdrage al enkele honderden miljoenen stijgt vanaf de zomer van 2014, vanwege een andere definitie van het bruto nationaal inkomen (BNI). Ons BNI stijgt circa 10% a 12% door die nieuwe definitie, wat meer is dan het EU-gemiddelde. Als gevolg daarvan stijgt de Nederlandse EU bijdrage. 

   

  Nu zal het CDA, de VVD en D66 doen alsof dit allemaal budgetneutraal plaatsvindt, die verschuiving van lidstaatbijdragen naar eigen EU-inkomsten, maar dat is natuurlijk een leugen. Zoals Juncker (CDA) wel vaker heeft gedaan als het serieus werd.

 16. rinus

  D66 is misschien de nieuwe NSB van deze eeuw als het aan komt op een federaal Europa. Maar de Christendemocraten zijn niets beter dan D66. O ja, er moet minder bevoegdheden naar Brussel. Tuurlijk….Buma’s neus wordt steeds langer. Die man zegt te strijden voor het ”terug halen” van bevoegdheden die helemaal niet in Brussel zijn. En ook voor Omtzigt geldt, je lult lekker maar je vreet beter.

   

  D66 komt er tenminste nog vooruit wat ze willen. Namelijk een Europa als vierde Reich, onder 1 vlag en 1 regering.

   

  Maar we kunnen natuurlijk altijd steunen op Wim vd Camp stemmen.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/05/ep_200_miljoen_voor_pennen_en.html

   

  Ook het CDA is eurofiel tot op het bot. Omtzigt doet alsof hij kritisch is, maar zakte helemaal tot zijn kruin in de stront bij het debat waar zo hard voor gevochten was om dat te bereiken. (Burgerforum).

   

  De lijsttrekker Esther de Lange is zo makkelijk door te prikken. Daar hoef je nog geen eens je best voor te doen om dat te zien. Het CDA is op het gebied van een federaal Europa net zo gevaarlijk als VVD66.

   

   

   

 17. tipo

  In 2010 als EU-commisssielid welke gelieerd is aan het CDA, zie hier.

   

  Juncker (EPP – CDA) is voor European Union financial transaction tax (EU FTT) . Het CDA steunt de voordracht van Juncker als voorzitter van de EU-commissie.

   

  Het CDA is dus ook voor directe EU-belastingen. Omtzigt kent zijn eigen partij blijkbaar niet of liegt.

 18. van dalen

  Voor diegenene die geintresserd zijn hoe het werkelijk zit, kijk eens op de website. ikclaimmijnnaam.nl

  Wij zijn allen slaaf de meeste weten dat wel, maar nu kun je zien hoe je daar onderuit kan komen.

   

   

 19. tipo

  Zie hier. (NOS, 2010)

   

  Van de Camp wil dat het Europese parlement zeggenschap over Europese belasting-inning krijgt. De meerderheid van het Europese parlement is voorstander van directe Europese belastingen omdat de EPP en de Europese sociaal-democraten daar voorstander van zijn en zij de meerderheid van het EP vormen. Tot nu toe hielden enkel de nationale parlementen (o.a. in de UK en NL) dit tegen. 

   

  Het CDA in Den Haag heeft dus een ander standpunt over directe Europese belastingen als het CDA in Brussel. En niet Omtzigt, maar Van de Camp is verkiesbaar op 22 mei. Dan kan Omtzigt wel mooi tegen directe Europese belastingen zijn, Van Der Camp is voorstander van een grotere mate van directe eigen middelen voor de EU waar het Europese parlement zeggenschap over zou krijgen. En het CDA in Den Haag (en dus ook Omtzigt) zou die draai nog wel moeten gaan maken, aldus Van de Camp.

   

  Ergo: Het CDA (en de VVD ook) hebben de stemwijzer met leugens ingevuld. Volg dus nooit de raad van de Stemwijzer op, want die zijn door het CDA en de VVD niet naar waarheid ingevuld.

   

  Gij zult niet liegen. Ooit een Christelijk uitgangspunt, maar niet van het CDA.

 20. witwas

  Voor de Nederlandse bühne eurosceptisch maar in Brussel en Straatsburg zo eurofiel als maar zijn kan. Gelukkig gaan steeds meer Nedelanders het spelletje doorzien. Meer middelen voor het EP want 140 miljard per jaar is niet genoeg of zo? En die verantwoording, die wordt nu ieder jaar ook wel afgelegd, maar wordt ook ieder jaar met dezelfde vaart afgekeurd door de Europese rekenkamer wegens miljarden aan niet afdoende onderbouwde uitgaven en regelrechte fraude. Nee, dank je. Hoeveel werkelozen, hoeveel armoede moet er nog bijkomen voordat politici toegeven dat hun experimentje is mislukt?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.