Midden-Oosten steekt zichzelf in brand

Alles wat Amerika geprobeerd heeft in het Midden-Oosten – de poging om een Arabische burgerlijke samenleving te ontwikkelen – is vergeefs geweest. Arabieren zijn niet toe aan een burgerlijke samenleving. Wat lukte in Japan en Duitsland, lukt niet in het Midden-Oosten. Waarom niet? Daar zijn geen politiek correcte antwoorden op te vinden.

Obama suggereerde meer dan eens dat het Westen schuld droeg aan de problemen in de wereld van de islam – kolonialisme, Israël – maar pc-antwoorden helpen niet. Ontelbare miljarden dollars en duizenden doden en nog veel meer gewonden verder is Amerika, maar het Midden-Oosten brandt. Wat zijn de niet-politiek correcte antwoorden?

Het is vele malen op deze plek beschreven: de aardse ambitie van de islam is het in de islamitische theologie ontwikkelde concept van het kalifaat; een autoritaire staatsvorm die in de negentiende eeuw door erosie implodeerde en na de Eerste Wereldoorlog ten onder ging. Sindsdien is de islamitische beschaving op zoek naar een andere manier om op aarde te bestaan.

Socialisme, nationalisme, fascisme – you name it – zijn door Arabieren en niet-Arabische moslims uitgeprobeerd, en nergens heeft een modern staatsmodel ervoor kunnen zorgen dat de vele stammen en volken tot bloei zijn gekomen – bloei in educatieve, wetenschappelijke, kunstzinnige en humane zin.

Drie a’s

Van Marokko tot Indonesië heersen de drie a’s: armoede, achterlijkheid, analfabetisme, en zelfs de islamitische landen die over veel geld beschikken dankzij olie-inkomsten weten niet aan te sluiten bij de ontwikkelingen elders in de niet-islamitische wereld.

De islamitische wereld bestaat voornamelijk uit dictaturen die in velerlei varianten voorkomen (van koninklijke tot militaire tot familiemachtsstructuren met grote economische belangen zoals in Pakistan) en allemaal zijn het afgeleiden van het autoritaire concept van het kalifaat. Nergens bestaat een samenleving van vrije burgers.

Natuurlijk zijn ze er, de vrijzinnigen die beseffen dat hun beschaving ten dode is opgeschreven wanneer hun alomvattende religie zich niet uit het openbare leven terugtrekt.

Maar zij stuiten direct op een zware paradox: het is de kernopdracht van de islam zich in het openbare leven te manifesteren en het dagelijkse leven van zijn gelovigen tot in detail te beheersen. Wanneer de islam dat idee opgeeft, heft hij zichzelf op.

De waanzin die nu door Syrië en Irak raast is de islam niet vreemd. Deze religie veroverde zijn gelovigen via het zwaard. Imperialisme en kolonialisme zijn de islam eigen, en gelovigen ontlenen daaraan trots, niet schaamte.

Bedoeïenen

De basis van de islam wordt gevormd door de waarden en normen van Arabische bedoeïenenstammen, en daarop hebben islamitische theologen de filosofie van de islam gebouwd – rondom een mythische figuur over wie geen tijdgenoot iets geschreven heeft.

Archeologie is verboden in Mekka en Medina. Equivalenten van Bijbelanalyse en Bijbelkritiek bestaan in de islamitische wereld niet. Desondanks hebben zich in die cultuur afwijkende stromingen en sekten kunnen ontwikkelen, zoals het alawisme en het ahmadiyya, die vaak met geweld vervolgd worden maar zich toch staande houden.

Op afvalligheid staat de doodstraf. Vrouwen hebben volgens de theologie een ondergeschikte rol. Mannelijkheid, stoerheid, de bereidheid geweld uit te oefenen, zijn gewaardeerde eigenschappen, en ze worden theologisch – zoals in het idee van de heilige oorlog – gelegitimeerd.

Onder de vormen van islam die in de moslimwereld voorkomen, ademen nog steeds andere, oudere, culturele lagen. Die sijpelen naar boven, zoals in Iran, Egypte, de berbergebieden van Noord-Afrika, en veroorzaken existentiële verwarring.

Die moeten onderdrukt worden door de viriliteit van nomadische culturen, die nu bij ISIS, een reactionaire islamistische strijdgroep, zo sterk opspelen. Het kernidee van ISIS? Terug naar de zevende eeuw. Het is absurd en bizar, maar het trekt gefrustreerde jongemannen aan.

Onder de vlag van hun god en profeet mogen die jongemannen zich gedragen zoals jongemannen zich duizenden jaren lang hebben gedragen. Met overgave en plezier razen ze door de woestijn en moorden, verkrachten, vernietigen en roven ze, en leven ze het leven van de woeste nomade die andere stammen overvalt en vrouwen en kinderen als buit meeneemt.

Woestijnrover

Krachtige elementen van de cultuur van de vrijgevochten woestijnrover zijn in de islam terechtgekomen, en onder het mom van het gevecht voor hun god wordt er naar hartenlust gemoord.

We zien hier de van bloed doordrenkte beelden die in het grootste deel van de menselijke geschiedenis voorbij zijn getrokken: de horden met moordlustige en seksueel opgefokte jongemannen. Niets is fijner voor de horden als de vernietiging van wat voor anderen van waarde was: leven, bezit, schoonheid. De gelovigen noemen die bloedlust jihad.

De islam is dringend aan een fundamentele reformatie toe – we maken al tweehonderd jaar mee hoe de islam in een steeds diepere crisis verdwaald raakt en geen antwoord heeft op de ontwikkelingen in het Westen, die het individu vrij hebben gemaakt, zelfs vrij van een god.

De menselijke geest legt zich in het Westen nauwelijks beperkingen meer op, terwijl het essentieel is voor de gelovige moslim om zichzelf zoveel mogelijk beperkingen op te leggen. Dat contrast moeten de mensen die in de wereld van de islam leven oplossen. Dat doen ze echter niet. In diepste verwarring geraakt steekt die wereld zichzelf in brand.

Verscheurd

Syrië en Irak zijn ’failed states’. Dat geldt in feite voor alle Arabische staten, die verscheurd worden door tribale, etnische, sektarische en religieuze conflicten. Het concept van de burgerlijke samenleving kan niet functioneren zolang al die conflicten voortduren.

En de volgende akelige optie wil niemand aanvaarden: het zou wel eens kunnen zijn dat de islam het ontstaan van een burgerlijke samenleving uitsluit. Het gevolg: mislukte staten barstend van corruptie, machtsmisbruik, repressie. De oplossing van de gelovigen: de terugkeer van het kalifaat.

Obama heeft zijn gehele leven in de islam een religie gezien van door het Westen onderdrukte volken. Bush dacht dat het de tirannen waren die deze volken onderdrukten en dat iedereen hunkerde naar vrijheid. Ze vergisten zich. Het is de overheersende religieuze ideologie zelf die die volken geselt en vrijheid en vooruitgang uitsluit.

Onverschillig

Wat kunnen wij doen? Zorgen dat de vlammen niet naar ons overslaan. Deze brand is hun brand. Maar we mogen niet onverschillig naar de vlammen blijven staren. Hoe steken we een helpende hand uit naar een boze en trotse brandstichter? Wat een moeilijke, moeilijke vraag.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

45 reacties

 1. Breinbrouwsels

  ….Wat kunnen wij doen? Zorgen dat de vlammen niet naar ons overslaan. Deze
  brand is hun brand. Maar we mogen niet onverschillig naar de vlammen
  blijven staren. Hoe steken we een helpende hand uit naar een boze en
  trotse brandstichter? Wat een moeilijke, moeilijke vraag…..

   

  Als-ie z’n eigen rotzooi in de fik steekt moet je er foto’s van maken. Als-ie onze spullen in de hens gaat steken moet je ‘m even een handje helpen, met een vlammenwerper.

 2. hhermanus

  Volg het voorbeeld van Israel. Bouw een (fictieve) muur rondom Europa; laat alleen goedwillenden binnen en smijt kwaadwillenden eruit. Onze met bloed, zweet en tranen opgebouwde cultuur is het waard om met geweld verdedigd te worden. Ik wantrouw alle Mohameddanen: Islam is vrede maar hun vrede is taqqiya.

 3. Johanna

  Als Europa  op den duur maar niet in brand wordt gestoken. Zouden moslims  bij  eventuele chaos  in Europese landen het   in zo’n situatie  opnemen voor christenen en Joden? Niemand weet achter wie ze zullen gaan staan. Laat ze het zelf maar oplossen en beginnen bij hun wrede lesboek. Het is te stil onder de moslim bevolking.De Palestijnse president Abbas sprak in aanwezigheid van  de paus en president Peres drie verzen uit de koran waarin werd opgeroepen tot geweld tegen ongelovigen. Wat hebben we dan in Europa nog te verwachten?We mogen van geluk spreken dat  Assad er nog zit anders  hadden daar  de soennieten van ISIS al lang de scepter overgenomen. 

 4. Jessica

  Ik wel. Moslims in Europa zullen het altijd opnemen voor hun eigen soort. Ook als dat hun eigen ondergang betekent want oorlog treft iedereen. Ik zeg laat ze het daar lekker zelf uitzoeken en ons er niet mee inlaten.

 5. Jessica

  een natuurwet. Dat kan politiek niet veranderen.

 6. PietKonings

  De inleiding zegt alles. ‘Alles wat Amerika geprobeerd heeft in het Midden-Oosten – de poging om een Arabische burgerlijke samenleving te ontwikkelen – is vergeefs geweest

  Met andere woorden, hadden er met je poten vanaf gebleven.  Maar ja, die olie hè. 

 7. Jessica

  zal altijd worden afgestraft.

 8. Antivenin

  Het enige goede aan de situatie van nu is dat moslims elkaar uitmoorden. Zodra ze daar klaar mee zijn en er een grote winnaar uit de bus is gekomen, zijn wij aan de beurt. En o, wat fijn dat onze regerende volidioten zo slim waren om ons land vol te laten lopen met aanhangers van deze achterlijke ideologie. Regeren is vooruitzien, nietwaar? De grenzen van ons land verdedigen heeft geen zin meer, de vijand woont gesubsidieerd in ons midden, en wordt zelfs met duizenden tegelijk nog steeds hartelijk welkom geheten. Kijk naar de gebeurtenissen in Irak en huiver. Op een dag zullen we dat soort ellende vanuit onze eigen woonkamer in onze eigen woonwijken kunnen gadeslaan.

  Dolle honden biedt je niet de helpende hand, die maak je uit lijfsbehoud onschadelijk.

 9. dirkse

  Het Midden-Oosten bestaat uit rovers. Daarom is democratie daar onwerkzaam: ooit kwamen hier de Nazi’s democratisch aan de macht. Zet een hek om dat religieuze, intolerante gekkenhuis totdat men door schade en schande wijs is geworden. Stel Saoedie-Arabië mede verantwoordelijk voor de financiering van dit drama. Betaal niet langer voor hun olie zolang hun intolerante houding voortduurt.

 10. Robbie07

  Hulp bied je degene die het verdient, aan ‘vrienden’. De beelden die we nu welhaast dagelijks voorgschoteld krijgen tonen geen strijd van goed tegen kwaad, het lijkt op een strijd van kwaad tegen zichzelf. Ik zie geen ‘vrienden’. Ik zie hoogstens mensen die het lot dat hen treft niet verdienen, zowel aan de kant van de slachtoffers als aan die van de daders. Maar die twee groepen zijn nauwelijks uit elkaar te houden.

   

  Hulp kan volgens mij alleen maar geboden worden in de vorm van aanvaarding van het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’. Die hulp kunnen we bieden door het westen als de sodemieter van de afhankelijkheid van arabische olie af te helpen. Dat gaat niet met zonne- en/of windenergie, het kan wel met kern- en waterstofenergie, met fracking desnoods of met kolen. Op die manier zagen we op z’n minst de poten onder de financiering van het geweld vandaan en dat zou al heel wat zijn, het zou heel erg veel mensenlevens sparen.

   

  De landen die nu in brand staan krijgen daarmee ook de gelegenheid zich opnieuw op te bouwen, zich – om het maar even sullig te zeggen – te herdefiniëren. En als het ze dan nóg niet lukt om leefbare maatschappijen te vormen, dan hebben we te maken met mensen die niet op aarde willen leven.

   

 11. Els

   

   

  Nog steeds als zandbak, waarin achterlijkheid hoogtij viert, misschien?

 12. BAYDEWEE

   

  ↑ “To the point” 

  Zeer goed artikel.

  Toenadering zoeken zal niet helpen!

  Een nieuwe kruistocht?

 13. V.K.

  -In Japan is de democratie, gebracht door de VS gelukt mede door het simpele feit dat de geallieerden niet te beroerd waren om aan het shintoisme te sleutelen, dit sleutelen gaat natuurlijk niet op zodra het over de islam gaat.

 14. louis-portugal

  Ze willen onze helpende hand zolang ze er beter van worden maar willen niets van hun overtuiging inleveren.

  Ze maken staads duidelijk wat ze willen en dat is het wereldkalifaat.

  Er lopen al van die lui rond die ooit hun ISIS vlag boven Londen willen laten wapperen.

  Wij hebben het al veel te ver laten komen zoals hier en daar al blijkt uit buurten in Europa waar onze ordehandhavers al niet meer naar binnengaan.

  Voor de rest helemaal eens met het artikel.

 15. arno

  zoals lord sidious zegt: Wipe them out, all of them.

   

  http://www.youtube.com/watch?v=8CP9dg38cAI

 16. pietkremer

  Je kunt wachten op commentaren dat we ons in Europa geen zorgen hoeven te maken, want onze europese moslims zijn vreedzaam.als je maar geen kritiek op hun geloof hebt. Dat die lui van Isis niet vreedzaam zijn is nog geen bewijs dat de islam niet vreedzaam is, want Isis hangt niet het ware geloof aan. Ze interpreteren de islam helemaal verkeerd.

  Het is een groep die alleen maar uit is op het verkrijgen van de macht in Irak en die op slinkse wijze jonge mannen voor de strijd aantrekt door het voor te stellen alsof ze het ware geloof willen verdedigen. In Nederland zijn onze moslims niet uit op macht want hier kunnen ze hun geloof in alle rust belijden. Daar hoeven ze hier geen strijd voor te leveren. Ook niet tegen hun geloofsgenoten die een andere interpretatie van de islam aanhangen. Hier dus geen strijd van soennieten tegen sjiiten. De teruggekeerde jihadi’s zullen tot de conclusie komen dat Nederland nog niet zo’n slecht land is voor moslims. Irakezen die Isis vrezen zullen dan ook in grote getale in ons land asiel aanvragen. 

 17. Johannes N

  Hulde, een geweldige column.

   

  Eerst zorgen dat ons huis niet in brand raakt; dat kan alleen met grootschalige remigratie. Men mag de hoop uitspreken dat de terugkeer van grote groepen mensen die in Europa toch hebben mogen proeven aan vrijheid en democratie, ook daar zal zorgen voor een verlichting – dat ze niet zomaar het systeem van onderdrukking zullen accepteren wat in hun thuislanden gebruikelijk is, ook al claimen ze hier wel dat ze het hier willen invoeren.

   

   

 18. Pimsch

  De Islam heeft het Christendom in haar essentie verworpen. Het boek van de Valse Profeet geeft hooguit toe dat Jezus en Maria hebben bestaan, maar marginaliseren deze heiligen. Jezus was nooit gekruisigd (wel een vervanger), en dus niet begraven en dus niet was opgestaan uit het graf waar een enorme steen was weggerold. Ook was Jezus niet de Zoon van de Vader. Evenmin verscheen hij aan zijn apostelen (met stigmata) of aan de Emmausgangers. En ook stortte hij niet de Heilge Geest uit over de apostelen. Kortom: alle twaalf apostelen en vele andere getuigen waren leugenaars (omdat ze Joods waren?). Deze vervalsing van een historisch feit is allemaal terug te vinden in de Koran. Kennelijk vond God dat niet Israel maar Arabie het religieuze centrum moest worden. Ook de erfzonde en de Verlossing werden terzijde geschoven.

  De hallucinaties van Mohammed werden eerst aan de duivel toegeschreven en later aan aartsengel Michael. Hoe later de “openbaringen” tot deze epileptische man verschenen, hoe grimmiger en brutaler ze werden. De mens is bij vergissing geschapen en verdient de dood. Louter uit barmhartigheid mag de mens een tijdje op aarde verpozen, maar niet zonder het bewustzijn dat er een Allah alom tegenwoordig is die zich rot ergert aan alles en iedereen. En de gelovigen die zich streng houden aan alle ergeniswetten haten op hun beurt de gematigden en twijfelaars. Heilig fascisme.

  De Islam is het sterkste opium voor het volk en moslims gebruiken de naam van Allah bij alles in hun leven: van een vuurtje vragen tot het keel afsnijden van een miniem andersdenkende. Er is geen seculiere oplossing voor de Islam.

   

 19. pierreofzo

   

  Geachte heer De Winter,

   

  Goed artikel, maar hoe komt U tot uw uitspraak

  “De menselijke geest legt zich in het Westen nauwelijks beperkingen meer op”??

   

   

  We leven mijns inziens meer en meer in een systeem, waarin politiek en media en zelfs de christelijke kerken ons steeds meer doen leven in een wereld, waarin de vrije geest wordt onderdrukt.

   

  We hebben inderdaad de tijden van ketters en brandstapels achter ons gelaten. Fysiek geweld tegen andersdenkenden komt in het vrije westen zelden meer voor.

   

  Wie goed gemotiveerd zorgen heeft over de gevolgen van massa-immigratie is xenofoob, racist, fascist en je moet in Nederland maar leraar maatschappijleer zijn en de euvele moed hebben die zorgen uit te spreken.

  Ik weet bijna zeker dat die man of vrouw niet meer lang zal werken op die school.

   

  Je moet maar durven zeggen, dat je een intact gezin van man en vrouw de ideale omgeving vindt voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Hoon en afschuw zijn je deel, alsof je daarmee zegt dat alleenstaande ouders niet deugen en een homopaar niet in staat zou zijn zorg en aandacht aan een kind te besteden.

   

   

  Onze samenleving is doordrenkt met taboes.

   


 20. Johannes N

  @Hartman

   

  Het artikel gaat niet over Amerika, maar over de islamitische wereld. Er stond al een soort clue boven: “MIDDEN-OOSTEN steekt zichzelf in brand”.

   

   

 21. Himmelhoch

  Ja dat vraag ik me dus ook vaak af, wat gebeurt er als we die olie niet meer nodig hebben, en dat gaat gebeuren. Ben heel benieuwd

 22. dirkse

  [menselijke geest……]

  Inderdaad. Het westen is richting theocratie afgegleden, alleen is de kerk vervangen door milieubewegingen. Hel en verdoemenis heet nu klimaatverandering.  Het bouwen van kerken is vervangen door windmolenparken. Maar gebleven is de verkettering van (anders) denkenden, gebleven is het irrationalisme.

 23. wim de goede

   

  Heel goede column. 

 24. jantje

  De vraag is: hoe kunnen we de reformatie en de verlichting in het Midden-Oosten brengen?

  Voor ‘onze’  verlichting en reformatie was het hier in Europa ook een grote puinzooi, per slot van rekening

  en werden we ook geregeerd door despoten

 25. harrybr

  Al 1400 jaar geleden was de oproep: volg mij en je mag moorden, plunderen, verkrachten en de dochtertjes van je vijanden -zelfs als pas 9 jaar oud- als sexslavinnen onbeperkt gebruiken.

  Daarom hebben we een leger nodig, niet voor verdediging bij Zundert en Winterswijk, zelfs niet op Lampedusa en Ceuta, maar in Mali en Afghanistan.

  Kijkend naar wie we in Europa hebben toegelaten: niet te vertrouwen, zelfs de 2e en 3e generatie niet. Wenst u uw schouders onder de EU economie te zetten, u geheel in overtuiging achter onze levenswijsheden te scharen ( na 1500 jaar stupide doen incl onze godsdienstoorlogen van Karel de Grote tegen m.n. de Sakers, via de Duitse (1618-48), Cromwell (UK), Hugenoten (F). Inquisitie (Sp) slachtingen tot aan Nrd-Ierland 1980 toe) : welkom, maar anders: enkeltje terug de zandbak in.

  Hoe uiteindelijk de enige verdediging: onafhangkelijk zijn van olie, dus kernenergie, want is 24h/dg, 365dg/jr aanwezig ipv enkel als het of waait of de zon schijnt, het afval is op te slaan tot nieuwe technologie dat wel degelijk verwerken kan ( blijft immers een zeer interessante energie- en metalenbron), niet als nu de CO2 in het milieu dumpen als we al millennia doen. Maakt ons ook minder chantabel door Putin, Maduro ( Venezuela) en andere dictators.

  Bovendien: we houden het geld in onze eigen economie.

  Als laatste: wat als die global warming ECHT doorgaat? Denkt u dan echt, dat die 85 mln Egyptenaren, en honderden miljoenen arme anderen echt in N-Afrika, M.O. enz blijft zitten tot ze verdroogd zijn ?  Hoe wilt u die tegenhouden ? Zelfs nu lukt dat met een toestroom van enkele tienduizenden per jaar niet. En nu is het enkel wat hommeles in die regio, met nog steeds uitwijk naar de buurlanden aldaar.

  Die 5000 olieprinsjes redden het wel, net als tijdens de Golfoorlog. Geen Kuwaiti sheikh + uitgebreide familie, die in een zanderige tent moest verblijven tot de Christendogs hun olieinkomsten weer veilig gesteld hadden.

 26. wim de goede

   

  Vervelend is alleen dat die brandstichters ook richting het westen kijken. Terwijl de politiek correcte regentenkliek waar wij mee opgezadeld zijn  het te druk heeft met het bestrijden van het “racisme”, zoals daar zijn zwarte piet ed. 

  Zij zullen ooit verantwoordelijk worden gesteld voor de puinhopen en islamisering van het avondland.

 27. rekaba

  Zoals Pimsch zegt op 12:35, “Er is geen seculiere oplossing”.
  Misschien heeft Michael vd Galiën een voorstel hoe zijn idee van “de innerlijke
  betekenis en uitleg van de Islam” van het Ismaïlisme praktisch aangewend zou
  kunnen worden. Hij beweerde dat (op twee dagen na) een jaar geleden hier:  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/06/het-ismailisme-een-spirituele-tegenhanger-van-de-orthodoxe-islam

  Spring er eens in Michael.

 28. R. Hartman

  hoe columns van De Winter vrijwel altijd met instemming worden begroet, terwijl ook De Winter duidelijk laat zien niets van de materie te begrijpen. Ik was na de eerste alinea al afgehaakt, maar wegens de lovende reacties heb ik het hele artikel toch maar uitgelezen. Vergeefs.

   

  Hoe komt De Winter erbij dat Amerika geprobeerd heeft ‘een burgerlijke samenleving te ontwikkelen’? Hoe komt hij erbij dat dat ‘in Japan en Duitsland’ is gelukt? Zowel de eerste als de tweede wereldoorlog zijn op het conto van Amerika (en Engeland) te schrijven. Zonder de misdadige megalomanie van Wilson was WOI nooit een WO geweest, en zonder WOI was er geen WOII geweest. De aanduiding ‘Failed State’ is evenzeer van toepassing op Amerika en vele westerse landen als op de landen die Leon aanhaalt: ook zij onderdukken hun burgers, at gunpoint.

   

  Waar De Winter overigens de notie vandan haalt dat Amerika überhaupt het recht zou hebben zch met de interne aangelegenheden van soevereine landen te bemoeien blijft ook in het ongewisse, maar de vanzelfsprekendheid waarmee hij die gedachte omarmt is tekenend voor het gebrek aan begrip aangaande vrijheid: een maakbare samenleving, het streven om anderen te dwingen zich aan jouw ‘goede’ opvattingen te onderwerpen en zich in jouw keurslijf te laten persen, is per definitie abject. De islamieten kunnen hun ‘leefwijze’ met evenzoveel ‘recht’ aan het westen opdringen, en dat doen ze dan ook. Alleen omdat hun ‘leefwijze’ niet overeenkomt met wat ‘wij’ gewend zijn vinden wij dat abject, maar zij vinden ‘onze leefwijze’ evenzeer abject. Het enige wat hen eraan bevalt is de onderdukking van de bevolking door ‘onze’ overheden, waar men bij de kolonisatie dan ook graag gebruik van maakt.

   

  Het enige waar Amerika mee bezig is geweest is de Amerikaanse suprematie op het wereldtoneel. Niet meer en niet minder. De bewuste vernietiging van de meest ‘moderne’ Arabische landen is beleid van de TC, die in 1975 hun Manchurian Candidate Carter aan de macht bracht die vervolgens de Shah dwong om de fundamentalistische islamieten vrij te laten uit hun gevangenschap, met het bekende gevolg dat een land als Perzië vanuit – relatieve – moderne vrijheid werd teruggegooid naar middeleeuwse terreur en barbarisme: Iran. Geholpen door Frankrijk (Valery Giscard d’Estaing, u weet wel, de man die ook de Europese Grondwet schreef), dat Khomeiny (die zelfs door Saddam Hoessein na 15 jaar was uitgekotst) uit de wind hield tot na de ‘Iraanse Lente’, en vervolgens in de gelegenhied stelde in Iram zijn kwaadaardige wek te gaan doen.

   

  De inmenging in Irak, Afghanistan, Egypte, Libië, Syrië en recent Ukraine hebben alle dezelfde achtergrond: destabilisatie, vernietiging van de – relatieve – welvaart en vergroten van de Amerikaanse macht op het wereldtoneel. En natuurlijk niet te ergeten: grondstoffen. Waarom zou je er op de markt voor betalen als je het gewoon kunt opeisen (ten koste van andermans levens en andermans geld, uiteraard)? Alleen in Syrië is het (vooralsnog) milukt om de relatieve seculiere moderniteit te vervangen door middeleeuws islamitisch barbarisme, maar elders is dat uitstekend gelukt. In Ukraine zijn barbaarse(zie Odessa) Nazi’s aan de macht geholpen, dus ook daar gaat het prima met het ‘verbeteren’ van de wereld.

   

  Obama is net zo’n Manchurian Candidate als Jimmy Carter was. Hij is grondwettelijk niet eens Amerikaan en dus ook geen legitieme POTUS, maar een usurper, geplaatst en aangestuurd door de TC en de Democratische *kuch* partijtop. Een community organizer, een oproerkraaier zonder enig ander oogmerk dan de vernietiging van het al lang niet meer vrije Amerika. Bush en zijn pappie zijn proponenten van de NWO, waarbij met name de zoon ook slechts marionet was.

   

  Maar De Winter denkt dat het allemaal met de beste bedoelingen is gebeurd. Al zou dat waar zijn, dan illustreert het slecht wat een ongelooflijk bezopen idee het is om mensen macht over andere mensen te geven of, accurater, te laten claimen. Want niemand heetf het recht over een ander te beslissen, tenzij die ander zijn zelfbeschikkingsrecht vrijwillig opgeeft. Maar dan nog kan die ander dat niet tevens voor anderen doen; wat je niet hebt kun je niet weg/opgeven.

   

  Twee linkjes voor Leon, hoewel ik ervan uitga dat hij ze niet gaat bekijken. Te leerzaam.
  1) https://t.co/ri4oxNwdzT – start op 4:93, blijf kijken tot 6:22
  2) https://t.co/GIVUEkkLJg – profetisch

 29. Vinque

  Een pact tussen de EU,USA, Rusland, China en India en eventueel latijns-amerikaanse landen.

  Dat zou helpen. Dit is namelijk een wereldprobleem en men zou moeten handelen als in tijde van een zware pestepidemie.

   

  Helaas is die kans om zeep. Dankzij??????

   

  Het probleem van de moslim immigranten in Nederland blijkt weer uit de ruim zeventig procent steun aan de Syriegangers.

  Waarom heeft men ons die wantrouwen veroorzakende ellende aangedaan?

   

  Hoe kan hier in Nederland, zonder repressieve politiestaat, ooit weer een vrije samenleveing uit ontstaan??

  Vriend Timmermans heeft het al gezegd: veel Nederlanders bij ISIS. Nederlanders??

   

   

   

 30. Govert

  “Hoe steken we een helpende hand uit naar een boze en trotse brandstichter? Wat een moeilijke, moeilijke vraag.”, stelt Leon de Winter.

  Bill Warner
  heeft een verassend simpel antwoord: ‘Sell weapons and intelligence to the loser.’

 31. Jaantje

  Johannes N:U vergist zich het betoog van de heer R.Hartman is helemaal up to date.

  En het westen heeft geen lelijke rol gespeeld maar is bedenker en aanstichter en financierder tegelijk Amerika is gewoon tot een huurleger verworden voor westerse olie en gasmaatschappijen om over de wapenindustrie nog niet te spreken…

 32. Johannes N

  @Hartman

   

  Het artikel gaat niet over hoe we hier gekomen zijn, maar over hoe het nu verder moet. Ik ga zonder meer met u mee in dat het Westen in de oorsprong een lelijke rol heeft gespeeld, maar uw ellenlange betoog tegen Amerika is gewoon off-topic.

   

   

 33. R. Hartman

  “ik voel me meer thuis bij de Winter dan bij uw eenrichting blik.”

  Als ik niet wist dat het niet klopte wat De Winter schrijft zou ik uw mening delen. Helaas, de werkelijkheid is niet prettig voor uw (en mijn) comfort-zone. Maar negeren maakt die werkelijkheid niet anders, en leidt hooguit tot ‘Wir haben es nicht gewusst’.

  Net de link van toetssteen geluisterd. Hoop dat u dat ook doet. Even door het irritante begin heenbijten of -skippen, tot de bijdrage van Roberts begint.

 34. R. Hartman

  Hoezo meent u dat ik met “dan illustreert het slechts wat een ongelooflijk bezopen idee het is om
  mensen macht over andere mensen te geven of, accurater, te laten
  claimen.” het alleen over de westerse ‘beschaving’ zou hebben (sorry, de ‘s’ was weggevallen maar dat was meen ik wel duidelijk)? Zoals u ook aangeeft geldt dat evenzeer de islamitische barbaren; mijn opmerking is dan ook niet limitatief.

   

  Het is altijd een slecht idee om
  mensen macht over andere mensen laten
  claimen.
  Principiële waarden kunnen niet selectief zijn, maar moeten universeel zijn. Anders zijn het geen principiële waarden meer, maar slechts arbitraire meningen.

 35. toetssteen

  Nou nee, niet echt, want luistert u eens naar dit:

   

  http://kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2014/6/12_Dr._Paul_Craig_Roberts.html

   

  Er zit een veel grotere lading achter. En hoe eerder de burger erachter komt, des te beter.

 36. nick

  ehhh.. hartman, het is maar hoe je wenst te kijken!! De waarheid ligt ergens in het midden maar ik voel me meer thuis bij de Winter dan bij uw eenrichting blik. En waar u schrijft ; “ dan illustreert het slecht wat een ongelooflijk bezopen idee het is om mensen macht over andere mensen te geven of, accurater, te laten claimen.” daar heeft u heeft het over de westerse beschaving maar het is wel precies wat de islam met zijn volken doet! Ziet u hoe alles twee kanten heeft!

   

  En ik zou het niet wagen een ‘helpende hand’ uit te steken want hij wordt aangenomen en voor je het weet afgehakt! 

 37. Lieftinck fan

  Dit artikel doet mij denken aan de volgende wijze woorden:

   

  We zijn traag om te geloven wat we niet graag geloven – (Ovidius, grootste Romeinse dichter) 

  Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw. – (PH.J.Bailey, beroemd Engelse dichter) 

   

   

   

 38. R. Hartman

  Wat leest u onvoorstelbaar selectief.

   

  Wat het artiel schrijft over de islamitische wereld is geen nieuws, het is een open deur, het voegt niets toe. De misleiding t.a.v. de rol van Amerika (en meer algemeen: “het Westen”) wel.

   

  Het M.O. heeft ‘zichzelf’ slechts ‘in brand kunnen steken’ doordat Amerika degenen die de pyromanen in bedwang hielden heeft vermoord, dan wel verwijderd. Met hulp van de EU.

   

  Dit stukje is ordinaire propaganda, al wil ik best aannemen dat De Winter zijn eigen onzin serieus gelooft.

 39. keesuitdenhaag

  V.K. op 16 juni, 2014 – 10:59

   

  Als je zoekt op het net zal je er achter komen dat Japan het enige land is waar de islam (koran)is verboden

 40. Johannes N

  @Cico

   

  Alleen als we nu massaal in kernenergie (conventioneel, thorium, of fusie) gaan investeren, en anders niet.

   

  Ik vind het volgende gedicht van Shelley een geweldig antwoord op uw vraag en sowieso een prachtig gedicht:

   

      I met a traveler from an antique land,

      Who said, “Two vast and trunkless legs of stone

      Stand in the desert. Near them, on the sand,

      Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,

      And wrinkled lip, and sneer of cold command,

      Tell that its sculptor well those passions read,

      Which yet survive, stamped on these lifeless things,

      The hand that mocked them and the heart that fed:

      And on the pedestal these words appear:

      “My name is OZYMANDIAS, King of Kings.”

      Look on my works ye Mighty, and despair!

      No thing beside remains. Round the decay

      Of that Colossal Wreck, boundless and bare,

      The lone and level sands stretch far away.

   

   

 41. Likoed Nederland

  Goed artikel, maar een belangrijk element ontbreekt: dat juist de meest extreme varianten van islam verspreid worden, met behulp van miljarden oliedollars. Dat geld gaat naar extremistische imam-opleidingen en naar de salarissen van extremistische imams.

   

  Begin dus met die geldstromen en die imams te stoppen.

   

   

 42. De man uut Limburg

  De moslims vinden het westen – geen enkele uitzondering hierop – verderfelijk. Alles wat het westen produceert is in hun ogen onrein en moet worden vernietigd. Maar wat een ironie, ze maken allemaal gebruik van de westerse wapens en voertuigen. Trucks van Amerikaanse makelij, Kalashinikovs, en nog veel meer ander wapentuig. Tja dan is het westen ineens goed voor hen.

  De oplossing Leon? Niet apathisch toekijken, maar ook hier de Syrie gangers direct oppakken, verhoren en berechten. Eventueel de doodstraf invoeren. En in het geval van terrorisme is dit te billijken. Zal wel niets van terecht komen want de leiders in het westen zijn bange schijterds. Bang voor het verliezen van de olie, maar vooral bang voor de gewelddadige moslims. En die moslims weten dit en maken er gretig misbruik van.

 43. cico

  Stel dat de wereld over 10-15 jaar, door voortgang in de technologie, geen/of heel weing olie meer nodig heeft.

  Hoe zou het midden-oosten dan op de kaart staan?

 44. rekaba

  Prachtige laatste alinea

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.