Welk deel van ‘genocide’ willen jullie niet begrijpen?

Even over de inhoud.

Het opvallende aan de menselijke taalbeheersing, is ons vermogen te liegen. Hoezo spreken wij niet overeenkomstig de werkelijkheid? Daar zijn allerlei redenen voor gegeven, van zondeval tot overlevingsdrang, maar aangaande de Turkse onwil de waarheid te spreken over de Armeense genocide, zien we de gevaarlijke gevolgen die virulent nationalisme voor waarheidsvinding heeft.

Het woord ‘genocide’ werd in 1943 gemunt door de Joodse geleerde Lemkin, om de gruwelijkheden die de Turken tegen (vooral) de Armeense bevolking te beschrijven. We hadden een nieuw woord nodig om de schaal en de barbarij van deze misdaden tegen een specifieke bevolkingsgroep te kunnen vatten. Van de Holocaust – en trouwens ook van de Holodomor – was toen nog weinig bekend.

Het probleem is vrij simpel: de Turken ontkennen dat de ‘Gebeurtenissen van 1915’, zoals Erdogan wil dat Turken erover spreken, een genocide zijn. Hun verweer is tamelijk scherpzinnig: het verleden dicteert het gebruik van een woord als genocide niet; je treft het nergens in de werkelijkheid aan. Vergelijk het met de Renaissance, die vind je ook nergens in de het verleden; het is een verzamelnaam voor een veelvoud aan gebeurtenissen. Zo is het volgens de Turken ook met de ‘Gebeurtenissen van 1915’; die kun je aldus noemen, of, onverstandiger, ‘genocide’.

Dit argument weerleggen duurt lang en ik ben bang dat ik zelfs op dit moment nog maar twee lezers heb overgehouden, dus dat slaan we hier over. We moeten ons concentreren op de naamgeving, die is verraderlijk. In het kader van waarheidsvinding wil een historicus gebruik maken van termen die een zo precies mogelijke betekenis hebben. ‘Armeense genocide’ is veel preciezer dan de door de Turkse overheid gesanctioneerde uitleg.

‘Gebeurtenissen van 1915’ doet denken aan de sovjetgedenktekens voor vermoorde Joden. Daar stond op dat er Russen, Oekraïners, Polen, Nederlanders enzovoort vermoord waren door de Duitsers. Maar er stond niet bij dat ze een ding gemeen hadden: Jood-zijn. Ook de sovjets hadden het niet zo op Joden. Eenzelfde beweging zien we bij de gevaarlijke nationalisten in de Turkse overheid. We moeten het vooral niet hebben over de Armenen – en eigenlijk ook niet over massamoord.

Op het moment dat de (historische) beschrijvingen moedwillig vaag worden, draait het niet meer om waarheid. (Maak even vlug de gedachtensprong naar policor in Nederland: een ‘Marokkaanse crimineel’ is slechts een ‘crimineel’.) Soms functioneert een ware uitspraak om het complete beeld te verzwijgen; dan is vage waarheid nauwelijks nog te onderscheiden van een glasharde leugen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

19 reacties

 1. KhunHans

  Ontkenning is een uiting van onvermogen om i tr zien dat in het verleden een bewind niet echt fijn was.

   

  Ontkenning van hun moordzuchtige verleden is een kenmerk van bijvoorbeeld Duitsland, die plotsklaps ook heeft geleden onder de nazis, maar wel luid juichend de dood van een kleine 50 miljoen mensen op hun geweten hebben, inclusief de 6 miljoen joodse slachtoffers die op ziekmakende industrieele wijze zijn vermoord.

   

  Ontkenning van hun moordzuchtige verleden is een kenmerk van bijvoorbeeld Japan, die sedert de welverdiende atoombom plotsklaps ook oorlogsslachtoffer zijn, maar wel een kleine 25 miljoen doden op hun geweten hebben

   

  Ontkenning van hun moordzuchtige verleden is een kenmerk van bijvoorbeeld Turkije die de voorgenomen uitroeing van de Armeense bevolking op wel heel vieze wijze heeft uitgevoerd, en sedertdien dit tracht te ontkennen en te onderdrukken, ondanls een boek met de titel doelend op een moordpsrtij van veertig dagen.

   

  Ontkenning van zaken als deze door figuren als bijvoorbeeld nog-1, is een aanfluiting en een belediging van al die vermoorde mensen.

  Figuren als deze die er een gewoonte van maken om moordpartijen door landen te verdedigen zijn een aanfluiting voor de mensheid.

   

  Hoe een moordpartij toen of nu genoemd wordt, is totaal niet interessant, het feit is genoeg,

   

 2. nog_1

  ‘Het woord ‘genocide’ werd in 1943 gemunt door de Joodse geleerde Lemkin, om de gruwelijkheden die de Turken tegen (vooral) de Armeense bevolking te beschrijven.’

  Dat is niet waar. Hij gebruikte het woord voor het eerst in hoofdstuk 9 van ‘ Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress’ een boek dat (de titel zegt het al) volledig over de maatregelen van Duitsland en haar bondgenoten ging.

  ‘Het probleem is vrij simpel: de Turken ontkennen dat de ‘Gebeurtenissen van 1915′, zoals Erdogan wil dat Turken erover spreken, een genocide zijn.’

  Ook dit klopt niet helemaal. De meeste historici spreken ook niet over een genocide, maar over een volkerenmoord. Volgens de juridische definitie van genocide*) uit het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, is het namenijk geen genocide, omdat uit de documenten uit die tijd duidelijk blijkt dat er geen sprake was van een vooropgezet  ‘intent to destroy’. De juridische definitie is overigens (ook) door Lemkin bedacht.

   

  *) any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: ‘Killing members of the group; Causing serious bodily or mental harm to members of the group; Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; Imposing measures intended to prevent births within the group; and forcibly transferring children of the group to another group 

 3. Caroline

  Zo is het allemaal, maar wat te doen aan de moorden die nu in Oekraïne plaatsvinden door de door EU (=onze verantwoordelijkheid) en VS aangestichte oorlog? 

   

   

 4. baksteen

   

  Het lijkt me overigens dat het verdrijven/vermoorden meer gericht was op het elimineren van christenen auf Islamische weise, dat hoeven ze nou niet direct vast te leggen want dat doen ze tot de dag van vandaag al 1400 jaar. In die tijd was nog 30% van Turkije Christelijk, inmiddels 0,2% en dat in 100 jaar tijd. En het zit nu in Europa…..en wordt steeds geweldadiger.

 5. bo campman

  “….is het namenijk geen genocide, omdat uit de documenten uit die tijd duidelijk blijkt dat er geen sprake was van een vooropgezet  ‘intent to destroy’.”

   

  Vreemd dat de toenmalige Turkse leiders daarvoor wel ter dood veroordeeld zijn door een Turks tribunaal, niet?

   

  “Van onverdachte zijde is het bewijs voor de genocide dat de Turkse regering zelf in 1919 in een militair tribunaal Talaat Pasja, Enver Effendi, Djemal Effendi en dr. Nazim bij verstek ter dood laat veroordelen. “De slachting en vernietiging van de Armeniërs was het resultaat van een beslissing door het Centraal Comité van de Ittihad ve Terakki,” lezen we in een transcriptie van het proces door Vahakn N. Dadrian.” ( B.van de Venn, Katholiek Nieuwsblad, 13 okt. 2006).

   

  Voor als U de échte documenten uit die tijd en uit onvervalste bron ( Europees, Amerikaans) wilt raadplegen, kijken:  

   

  https://www.youtube.com/watch?v=UqGe6_BwM2g

 6. Pimsch

  @nog_1 wat een haarkloverij. Arrorgant en decadent. Haarkloven was de bezigheid van de elites in de pruikentijd. En tijdens het verval van Athene.

  Dan was het geen pure genocide, maar wel voor 90%. Dan was het geen volkerenmoord, maar wel voor 90%.

  Er is veel materiaal te vinden op het internet. Onder andere van ambassadeur  Henry Morgenthau. Behalve de enorme deportatie naar een woestijn werden er ook excessen gepleegd door Koerden en vrijgelaten misdadigers.

   

 7. nog_1

  @bo campman

   

  Vreemd dat de toenmalige Turkse leiders daarvoor wel ter dood veroordeeld zijn door een Turks tribunaal, niet?’

   

  Ze zijn niet veroordeeld voor genocide. Het woord bestond in 1919 niet eens (zie hierboven) en genocide is pas sinds1948 formeel verboden. 

   

  Hiermee beweer ikniet dat ze niet veroordeeld zijn (dat zijn ze wel) of dat er geen Armeniërs op zeer grote schaal zijn omgekomen en omgebracht (dat zijn ze wel.) Maar niet iedere massamoord is genocide, er dient aan een paket voorwaarden voldaan te worden, die in het geval van Armenië niet gehaaldworden. Vooral het ontbreken van een vooropgezet plan is wat deze slachting geen genocide maakt.

   

  @ Pimsch

   

   wat een haarkloverij. Arrorgant en decadent. ‘

   

  Als je het verschil tussen een massamoord en genocide ‘haarkloverij’ noemt heb jij een groter probleem dan ik.

   

  @ Wilhelmson’

   

  Ík heb het artikel gelezen, en het klopt niet; de schrijver van het artikel beweert dat de naam pas na de islamisering in gebruik is geraakt (en dat deze zou verwijzen naar een genocide gepleegd door moslims en ‘dood hindoes’ zou betekenen) maar ik ken de naam al uit bronnen over Alexander de Grote, dat is dus 900 jaar voor Mohammed, en nog veel langer voor de islamisering van die regio. In die bronnen is de naam weliswaar gelatiniseerd, maar nog steeds herkenbaar; Caucasus (Kush) Indicus (Hindu).

   

  Ook was er al in de eerste eeuw AD in de regio een rijk met deze naam; het Kushanrijk of Kushana, de moderne naam komt van het Grieks/Bactrisch κυϸανο. Deze naam was ook bekend bij de Chinezen, zoals we kunnen vinden in de Houhanshu. 

   

  De bewering dat de naam ‘dood de hindoes’ zou betekenen klopt dus niet. Ook de bewering dat de naam naar de islamisering zou verwijzen, klopt niet. De naam was al ver voor die tijd bekend.

 8. bo campman

  “Vooral het ontbreken van een vooropgezet plan is wat deze slachting geen genocide maakt.”

   

  Een loze bewering; een vooropgezet plan was er wel zeker. De bewijzen niet tot je willen nemen maakt het daardoor niet minder waar. 

   

  Nogmaals, hier heb je je bewijzen: https://www.youtube.com/watch?v=UqGe6_BwM2g

   


 9. de_mol

  er dient aan een paket voorwaarden voldaan te worden

  nog_1 op 3 juni, 2014 – 20:49

   

  Ben jij f*king ambtenaar of zo? Deaud is deaud hoor. En aangezien het bij bosjes en hele ‘heuveltjes’ betrof hoef ik niet meer te weten dan dat dit een gore massaslachting was. Of jij nou met woord genocide wil komen of een ander woord wil verzinnen als holocaust of weet ik veel wat. Het doet er niet toe.

   

  Het was een massaslachting van 1 miljoen plus. En jawel, die Turkse leiders zijn naar aanleiding van die Armeense slachtoffers berecht. Kortom, het is een zeer zwarte bladzijde in de Turkse geschiedenis. En het maakt het nog zwarter omdat de Turken het massaal ontkennen.

   

 10. bo campman

  En verder nog iets nog_1:

  In je eerste post refereer je aan ‘volkerenmoord’, in je tweede vervang je dit uit het niets ineens door ‘massamoord’.

  Niet doen, want glibberige debattruc, op Joop.nl te vaak gezien. 

 11. Pimsch

  Zo reageerde hij op mijn stukje:

  “Als je het verschil tussen een massamoord en genocide ‘haarkloverij’ noemt heb jij een groter probleem dan ik.”

  Terecht dat @Bo_campman opmerkt dat mijn uitspraak is vervalst: volkerenmoord vervangen door massamoord.

  Ik denk dat @Nog_1 een psychisch probleem heeft. In het gunstigste geval is het pure verveling. Deze is echter chronisch, want Nog_1 komt hier al zo lang met geklier. Langdurig werkloos? Kommaneuker? Trol? Neem nog een seroxatpilletje.

  Er moet een vooropgezet plan zijn geweest, want in een dag werd de Armeense elite opgerold. Om daarna te beginnen met de grote militaire en logistieke klus die bij de slachtoffers als een verrassing kwam. Met improviseren lukt dat niet.

  Ik vraag hierbij aan de hoofdredacteur van DDS om blokkering van de zogeheten Nog_1.

   

 12. Caroline

  Niet zeuren, doodmaken is doodmaken, en voor de mensen die vermoord worden maakt het niet uit of dit in het kader va genocide, volkerenmoord, massamoord dan wel in hun eentje gebeurt.

   

  Wat mij uitmaakt is dat het nú gebeurt, en nog wel mede dankzij de EU, en dat is het regime waarvan wij de verantwoordelijkheid hebben het te verdrijven en in de gevangenis te zetten. Dat we dat niet doen is erger dan de Turken die iets niet wensen te erkennen waar nu niets meer aan is te doen. Dat zij nu niets doen, dat is erg.

   

  Volslagen vreemd trouwens, dat die mensen gehouden zouden zijn iets te erkennen/bekennen waar zij part noch deel aan hebben gehad, minstens net zo raar als te hoop lopen tegen een vastgesteld feit.

   

   

 13. drnomad

  Een aantal lieden hebben tot einddoelstelling om de Turken buiten de EU te houden. Dus stelt men ‘redelijke eisen’, want blijkbaar is liegen beter dan te zeggen dat ‘we’ de Turken gewoon niet moeten. Zodra het ‘issue’ van de Armeense genocide is beslecht, verzint men gewoon een nieuw probleem. Als Turkije niet bij de EU zou willen, zou niemand wakker liggen van dat stukje geschiedenis, hier in het westen.

 14. Pimsch

  @drnomad voor de 5000 ultranationalistische Turken die vorige week in Almelo grote stampij maakten is het in elk geval wel een zaak van betekenis. Iemand had de brutaliteit om een klein monumentje in zijn eigen achtertuin geplaatst.

  En alle regeringspartijen (behalve D66, misschien uw partij) erkennen de gebeurtenissen van 1915 als genocide.

  En natuurlijk niet te vergeten de Armeniers zelf.

  Ook is het maar de vraag of Turkije zelf bij de EU wil.

   

 15. nog_1

  ‘Turkse en andere Westerse wetenschappers, waaronder historici die gespecialiseerd zijn in de geschiedenis van Ottomaanse Rijk zoals Bernard Lewis, Justin McCarthy en Gilles Veinstein, houden het bij deportatie en massamoord van Armeniërs, waarbij vaak etnische zuivering wordt erkend. Een aantal wetenschappers stelt dat te weinig wetenschappelijk bewijs is gevonden om definitieve conclusies te trekken. De internationale discussie richt zich vooral op wat de precieze definitie van genocide is en wie in deze bepaalt dat ze hier daadwerkelijk van toepassing is.’

   

  Genocide is in het dagelijkse spraakgebruik iets anders gaan betekenen dan de juridische definitie van 1948. Voordat er sprake is van genocide moet het gaan om een vooropgezet plan, en moet dit plan van degenen komen die formeel beslissingsbevoegd zijn. Aan geen van beide voorwaarden wordt in de Armeense kwestie voldaan.

   

  @ de mol

   

  je schrijft ‘Ben jij f*king ambtenaar of zo?’  Nee, ik ben historicus.

   

  @ bo campman

   

  Bewijzen uit een documentaire waar acteurs doen alsof ze ooggetuigen zijn, voldoet niet helemaal aan de  wetenschappelijke standaard. Het probleem is ook nog dat de ‘feiten” uit deze docu komen uit een falsificatie (The Memoirs of Naim Bey: Turkish Official Documents Relating to the Deportation and the Massacres of Armenians)

   

  @ Pimsch

   

  ‘Langdurig werkloos? Kommaneuker? Trol? Neem nog een seroxatpilletje. Ik vraag hierbij aan de hoofdredacteur van DDS om blokkering van de zogeheten Nog_1′

   

  Ad hominem reacties en vragen om censuur is natuurlijk een teken dat je veel argumenten hebt.

   

 16. Knarsman

  En die leugenachtige Turken lopen hier vrij rond, alsof het ook Nederlanders zijn. Schiet het al een beetje op met Cyprus?

 17. bo campman

  Het is een grote en grove schande dat op 1 juni 5000 gehersenspoelde Turkse buitenlanders ( Nederlanders zijn het duidelijk niet aan de zee van Turkse vlaggen te zien), reis betaald door de AKP, in Nederland hun Turkse leugen uitdragen en bovendien een volksmenner giftige leuzen mag spuien zoals deze hieronder: 

   “Karabag ermeniye mezar olacak”

  Naar het Nederlands vertaald betekent dit: ‘Karabach zal het nieuwe graf van de Armeniërs worden.’

  Te walgelijk voor woorden. Alsof ( ja, het moet echt even) 5000 Duitse neonazis voor het Anne Frankhuis gaan staan demonstreren met Duitse vlaggen en scanderend: “De Holocaust is een leugen! Israël zal het nieuwe graf van de Joden worden”

   

  En het laffe Timmerfranziaanse bukgedrag van de gemeente Almelo op de Turkse demonstratie was: “Wij kunnen helaas niets doen tegen het Armeense genocide-monument”. Het antwoord had gvd moeten zijn: “Wij willen niets doen. De Armeense genocide is door Nederland erkend, want is een historisch feit. Basta. En zoek het verder lekker uit met je jankdemonstratie.”   


 18. Wilhelmson

  Hindu Kush , de grootste genocide in de menselijke geschiedenis. Al van gehoord ? Neen ? 

  Lees dan volgende : 

   

  http://eleanorthornton.blog.com/overige-vertalingen/hindu-kush-de-grootste-genocide-in-de-menselijke-geschiedenis/

 19. Caroline

  En toch werkt het zo: maak je de op een na laatste der Mohikanen zwanger, dan is het (als je geen Mohikaan bent) genocide, sla je de laatste der Mohikanen dood, dan is het geen genocide.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.